Persbericht

Persbericht200_9Lelystad uitvoeringsgemeente voor Flevoland
MICROKREDIET VOOR STARTERS MET EEN UITKERING.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil het ondernemen vanuit een  werkloosheidssituatie voor meer doelgroepen toegankelijk maken en de financiering via banken laten verlopen. Flevoland is een van de drie regioxe2x80x99s waar de pilot start. Het ZelfstandigenLoket Flevoland coxc3xb6rdineert de aanvragen. De gemeente Lelystad is uitvoeringsgemeente.

Het ZelfstandigenLoket is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland en coxc3xb6rdineert de financiering voor starters met een uitkering.  De gemeente Lelystad is hierin uitvoeringsgemeente.

Borgstelling
De pilot houdt in dat starters een beroep kunnen doen op een borgstelling van de overheid (SZW) voor het verkrijgen van een krediet bij een bank of regionale kredietbank.
Uit recent onderzoek blijkt dat starters vanuit een bijstandsuitkering het minstens zo goed doen als overige starters. Zoxe2x80x99n 70% van de ondernemingen bestaat nog na
drie jaar.

Uitvoering
De pilot start per 1 juli in de drie regioxe2x80x99s  Leeuwarden, Rotterdam en Flevoland.
Aanvragen voor deze regeling in Flevoland kunnen worden ingediend bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Een ondernemingsplan is hierbij noodzakelijk. De pilot is dan ook in samenwerking met de Kamer van Koophandel Flevoland, die de ondernemers verder helpen met het schrijven van zoxe2x80x99n ondernemingsplan.

Begeleiding
Het plan wordt getoetst op levensvatbaarheid en er wordt begeleiding na de start voor de ondernemer georganiseerd.
Indien een uitkering via het UWV wordt ontvangen, vindt er afstemming met de rexc3xafntegratie- coach plaats. De hoogte van de borgstelling bedraagt maximaal xe2x82xac 31.502,– per starter.
Senter Novem geeft namens SZW de borgstelling af. Met deze verklaring kan de starter naar een deelnemende bank in de regio om het krediet aan te vragen.
Eventueel wordt uitgeweken naar de regionale kredietbank.

Leave a Reply