Zwembad in Lelystad Haven

De aanleg van een zwembad in Lelystad Haven

Jan Middelburg vertelt:

1955 / 1960
zwembad Lelystad-haven

Op een bepaald ogenblik was er behoefte aan een zwembad. Op het eiland lagen hele dikke balken; die waren over van het gemaal of de haven. Toen was er iemand die zei.  Als we die balken in een rechthoek leggen en onder een gazen kooi maken. Zo gezegd, zo gedaan.

Voor de rest van het verhaal kijkt u op Flevolands geheugen.nl

Welkom terug op Lelystadhaven.web-log.nl

Deze site is voor een periode van drie weken offline geweest omdat Kinderparade BV. door middel van een dagvaarding de beheerders van Web-log.nl en zijn gebruiker heeft gesommeerd de inhoud van de Web-Logs aan te passen en te blokkeren.

Na het uitbrengen van een dagvaarding heeft de beheerder hier gevolg aan gegeven. Iets waar Web-Log.nl niets aan kan doen.
Het gevolg van zo’n blokkering is dat alle sites die hiermee samenhangen automatisch meegaan. Een technisch en juridisch verhaal waar ik u niet mee lastig wil vallen.
Web-Log.nl valt in deze dan ook niets te verwijten.

De site waar het allemaal om draait, blijft op vonnis van de rechtbank te Den Bosch
d.d. 6 augustus 2009 geblokkeerd en zal t.z.t. door mij worden opgeheven.
Inmiddels zijn alle berichten en reacties van lelystadhaven.web-log.nl/kinderfun overgezet naar kinderfun.info
De strijd is wat mij betreft nog lang niet gestreden, maar zal in gepaste en iets genuanceerde vormgeving worden voortgezet via  deze site.

Om nu direct in te gaan op de hele procedure streeft niet het doel van dit Web-Log na.
Bent u geínteresseerd in het volledige verhaal dan leest u er binnenkort alles over op www.consuhulp.nl
Een site die burgers informeert en helpt in hun strijd tegen vermeende misstanden.

Chris Koeree
Lelystad-Haven

IEDEREEN EEN EIGEN PAPIERCONTAINER

863

HVC inzameling / Flevocollect zamelt in Lelystad het afval in, in opdracht van de gemeente. Vanaf Persbericht200september krijgen alle (laagbouw) huishoudens in Lelystad een eigen papiercontainer.
Bewoners hoeven dan niet langer hun oude papier en karton in hun schuurtje te bewaren en naar het verzamelpunt in de wijk te sjouwen. Net als de grijze en de groene container, zetten bewoners de papiercontainer heel makkelijk aan de kant van de weg. Begin november zijn alle containers uitgereikt.
862Succesvolle proef
In december 2006 is een proef gestart met het inzamelen van papier met een papiercontainer in de wijken Gondel, Golfpark, Golfresort en Jagersveld in Lelystad. Deze proef is een groot succes gebleken.
In deze wijken wordt maar liefst 38% meer papier apart gehouden, waardoor dit papier niet in het restafval verdwijnt. Ook blijft minder rommel op straat liggen, omdat het papier nu op xc3xa9xc3xa9n plek wordt opgeslagen, waardoor het papier niet wegwaait.

Het inzamelen
Net zoals nu, wordt het oud papier en karton straks met de container opgehaald door vrijwilligers van de verenigingen in Lelystad. Per ingezamelde kilo papier ontvangen de vereniging namelijk een vergoeding. Dus de extra papieropbrengst is ook voor hen mooi meegenomen. De papiercontainers worden per wijk uitgezet. Bewoners ontvangen de container op vrijwillige basis. Als de container na 8 weken niet bevalt, kunnen bewoners dat aangeven bij HVC en dan wordt de container weer opgehaald. Ook bestaat na 8 weken na ontvangst de mogelijkheid de container om te ruilen voor een kleiner exemplaar. Op deze manier kan iedereen het wel eerst uitproberen. De ervaring leert namelijk in andere steden dat de papiercontainer bij de meeste mensen heel goed bevalt en dat een kleinere container meestal te weinig ruimte biedt. Bewoners ontvangen thuis bericht wanneer hun wijk aan de beurt is. De containers worden eens per vier weken geleegd.

Hergebruik papier en karton
Oud papier is veruit de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton in Nederland. Papieren en kartonnen verpakkingen, toiletpapier en handdoekjes worden zelfs voor bijna 100% van oud papier gemaakt. Het is dus de moeite waard oud papier en karton te scheiden en de papiercontainer is een goed hulpmiddel hiervoor. Ook in ander gemeenten blijkt dat met invoeren van de papiercontainer meer papier gescheiden wordt.

Hoogbouw
Voor flatbewoners blijft het scheiden van oud papier zoals het nu is. Wel kan soms de inzameldag wijzigen. Deze bewoners ontvangen hierover bericht thuis.

HVCinzameling
Flevocollect maakt deel uit van HVC inzameling. HVC is een modern en innovatief afvalenergiebedrijf. Het bedrijf is eigendom van 55 gemeenten uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland.

Reactie op Losloopveld of doodloopveld van 23 juli

858

859
De paaltjes zijn niet verwijderd omdat er dan gaten ontstaan waar wij onze pootjes in kunnen breken. Ze zitten nu wat minder diep in de grond zodat ze hoger uitsteken. bovendien zitten ze nu zo los dat als we er tegenaan rennen ze enigzins meebuigen.

Stilletjes hopen we dat de gemeente ze gewoon verwijderd.
Maar ja, Hopen, daar moet je een hoop geduld voor opbrengen.

Woef Woef

Moderatie

Omdat er de laatste dagen reacties worden geplaatst die niet geschikt zijn voor minderjarige bezoekers is de plaatsing van reacties aangepast. Hierdoor zal u na plaatsing even geduld moeten betrachten alvorens de reacties zichtbaar worden. Het spijt mij zeer, maar het is nu eenmaal niet anders.Over het algemeen gebeurt dit elke avond.

Excuses voor het ongemak

Wateroverlast in Lelystad Haven

844

849
Soms denk je wel eens “zat ik maar in Venetie” Maar daarvoor hoef je niet zover van huis.

850

851
Voor de meesten onder ons is dit een slechte ervaring die we niet snel zullen vergeten, maar kinderen hebben daar gelukkig geen enkel besef van en genieten in volle overgave van de enorme hoeveelheid water.
848
845

846Op Schermer stond het water letterlijk tot aan de knieen, De waterkolken konden het regenwater niet verwerken en het water zocht zijn eigen weg.
Op een aantal plaatsen in haven, maar vooral hier op Schermer verschaft het water zich een toegang tot de kruipkelders onder de woningen.
Op het adres waar deze foto’s zijn genomen stond het water het hoogst. Door de enorme druk is een deel van de bestrating weggespoeld en er ontstond een enorm gat. Uiteindelijk is de brandweer bijna anderhalf uur bezig geweest met het waterpeil in de kruipkelders weer op een aanvaardbaar niveau terug te brengen.
De door de brandweer gebruikte pomp zoog zo’n twaalfhonderd liter water per minuut weg. Dit brengt het totaal op zo’n slordige 108.000 liter.
Nog dezelfde avond heeft de gemeente zand gebracht om de gaten zoveel mogelijk vol te gooien. Ook hebben zij een aantal houten platen neergelegd zodat de bewoners in elk geval de voordeur weer konden bereiken.
Ook op andere adressen deed zich hetzelfde voor en ontstonden er vlak langs de gevels en in de trotoirs behoorlijke kraters. Ik heb zelf nog geprobeerd om de schade enigszins te beperken door hier en daar wat grote regenwaterputten open te trekken, hetgeen op zich goed ging. Echter de reeds ontstane schade was toen al een feit waar niemand iets meer tegen kan doen. Het was letterlijk dweilen met de kraan open.

847
Van de Schermer over naar de Spakeburgerlaan waar de schade het grootst is.

852

853 Op de Spakenburgerlaan (zijstraat van de Harderwijkstraat) was de hoeveelheid water in de straat zo groot dat het water via de afritten van de woningen de onder deze woningen gebouwde parkeergarages in liep. Er was werkelijk geen houden aan. op de foto hiernaast staat een auto die gedeeltelijk onder water heeft gestaan maar gelukkig de motor weer op gang heeft weten te brengen. De eigenaar sluit zojuist zijn motorkap om snel de auto verder droog te rijden. De blauwe auto op de foto hierboven die staat nog even op de helling met zijn deuren open terwijl de eigenaar bezig is de garagebox leeg te maken. Op de foto hieronder kun je goed zien hoe hoog het water in de garageboxen onder de woning heeft gestaan. Na enig meetwerk kwam ik op 78 cm. De brandweer is ook hier met meerdere wagens enkele uren bezig geweest om het water uit de garages weg te pompen.

854

De bewoners van de garagebox hierboven zijn niet aanwezig en staat dan ook nog een behoorlijke verassing te wachten als zij (misschien van vakantie) terugkomen bij hun woning. Verder zag je overal in de straat de inboedel van de garageboxen buiten staan. Als je het niet weet dan zou je bijna denken dat het vrijmarkt was. Nu maar afwachten hoe de verzekering hierop zal reageren. Het mag dan misschien wel iets hebben van een natuurramp, maar in dat geval zouden er veel meer gedupeerden moeten zijn. Uiteindelijk kunnen deze mensen na afloop zelf bepalen of ze bij de juiste maatschappij zijn verzekert. Het zal mij benieuwen welke maatschappij dit is.
856
Elders in haven trof ik deze put aan. Omdat deze put aan het zicht is ontrokken en een groot gevaar oplevert voor spelende kinderen houd ik de locatie nog even voor mij. De grond rondom de put is volledig weggespoeld en de zware stalen deksel met nog zwaardere betonnen rand ligt er los boven op. De locatie wordt gemeld bij de gemeente zodat ze er zo spoedig mogelijk iets aan kunnen doen.
Wordt vervolgd.

855

Losloopveld of Doodloopveld

840
De hondenkop, Het laatste stukje natuur in haven. Een van de laatste plekken waar een hond even lekker zijn energie kwijt kan. Al vele jaren een officieel losloopgebied, ook al denken sommige ambtenaren hier anders over. Als je de borden mag geloven dan is het een aanlijngebied (geel plaatje).
De folder van de gemeente geeft aan dat alleen de smalle pisstrook (zie foto)een losloopgebied is. Bovendien moeten de honden deze strook regelmatig delen met fietsers. Vraag je het een ambtenaar in de wijk dan is het hele gebied hondenkop een losloopgebied. Ga je over het houten bruggetje dan kom je het volgende tegen.841
842_2Een prachtig veld waar de hond zich lekker kan uitleven, spelen met elkaar waarbij soms enorme snelheden worden gehaald. De eigenaar die houd zich druk met het in de gaten houden of er geen andere honden (aangelijnd) in de buurt komen, want niet elke hond is gelijk. Ook het gedrag van de eigen hond of honden vraagt de nodige aandacht. Zo hoor je wel eens de opmerking "lekker makkelijk"je hond los laten lopen, maar neem maar van mij aan dat een hond aan de lijn veel makkelijker te corrigeren is als er gevaar dreigt. Een loslopende hond vraagt veel meer inspanning van de eigenaar. We hebben de fietsers (hier op de dijk gelukkig niet) vissers, voetgangers, andere dieren en een stinkend bovenwater door het rottende gras. En toen kwam ook de gemeente met zijn ingenieuze plan om midden op het veld een aantal palen te plaatsen. palen van zo’n 40 cm. Palen die een spelende hond echt niet ziet. de gevolgen kunnen rampzalig zijn voor uw trouwe viervoeter, en waarom? Waarom moeten er nu speciaal van deze paaltjes geplaats worden? Is dit om aan te geven hoever er gemaaid moet worden of valt dit onder zinloos geweld door de overheid?
843
Wist u overigens dat er binnen de wijkraad en de gemeente veel wordt gesproken over deze losloopgebieden en gebieden waar en hond beslist niet mag komen. Zo zal het losloopgebied aan de Lemmerstraat naast de twee flets verdwijnen om ruimte te maken voor nieuwbouw (het stukje achter de bestaande huizen blijft voorlopig) Het stuk langs de Oostvaardersdijk met dat dure fietspad wat nauwelijks gebruikt wordt door een onjuiste wegbewijzing wordt misschien wel weer losloopgebied. En het stukje braakliggend grond tussen de Harderwijkstraat en de Lemmerstraat (waar tijdelijk basisschool de Sluis heeft gezeten) naast de speelplaats wordt ingericht als een parkje waar ook de hond los mag rennen. Aan de andere kant worden grasvelden rond kinderspeelplaatsen en zwemstrandjes over een groter gebied verboden voor honden. want wees nu eerlijk, Poep voor de deur vind u niet prettig, dus ook de spelende kinderen niet!!

Parkeergedrag en tuinonderhoud

Over het algemeen hebben we in haven niet te klagen over het aantal parkeerplaatsen. Dit was in Amsterdam wel anders. Maar als u een auto parkeert, let u er dan ook op of een ander er geen last van heeft? Soms is het niet anders, maar in dit geval kun je de auto natuurlijk ook een klein stukje minder ver naar achteren plaatsen. Ook de haag een klein beetje bij(af)knippen is geen overbodige luxe.

De trotoirs (als ze er al zijn) zijn vaak niet breder dan 1,5 meter. In dit geval (een tegel is 30 cm) neemt de haag hiervan 45 cm in beslag en de auto 60 cm. Voor de voetganger blijft er slechts 30 cm over. En als die voetganger een kinderwagen of boodschapenkarretje bij zich heeft dan is er echt geen doorkomen aan. Wat denkt u overigens van  zo’n trekhaak ‘s avonds als het donker is. GVDGV!!!!!
839

Het Bovenwater (een prachtig natuurgebied) totdat !!??!!

Het weer in Nederland is zeker niet om te juichen. Maar stel je nu eens voor dat het zonnetje wel zijn best zou doen, hoe zou het dan zijn voor de bewoners rond het Bovenwater?
Vorig jaar is er een nieuw bedrijf ingeschakeld om het gras in het bovenwater vroegtijdig te maaien.
Ook het drijvende gras werd vrijwel direct verwijderd. een enorme vooruitgang was de reactie van vele bewoners uit haven. Gelukkig maar, want de deicers (kleine ventilatoren die het water in beweging brengen) voldeden nauwelijks.

Maar nu. Een jaar verder. Slecht weer. Een geluk bij een ongeluk, of moet ik zeggen (geluk bij wanbeleid). Maar niet alleen de gemeente en het uitvoerende bedrijf hebben schuld aan de verslechtering van het bovenwater. Soms moeten we ook de hand in eigen boezem slaan.
837

836
Vanaf de Hondenkop maakte ik deze foto’s met de wind in de rug. De wind in de rug omdat de stank anders niet te harden is. kun je nagaan wat de bewoners op de achtergrond mee moeten maken, en dan is de temperatuur gelukkig nog laag. De watervogels hebben er niet zoveel moeite mee en lopen letterlijk over een dikke brei rottend gras (bovenwaterpoep) van ruim 20 cm.

En dan heb je nog de watersporters die genieten van het mooie water. totdat het bootje niet meer voldoet aan hun verwachting. En dan? Dan laat je het maar wegdrijven. Op dit zelfde punt heb ik een maand geleden een bootje uit het riet verwijderd die daar bijna twee jaar heeft gelegen. Na twee weken heeft de milieupolitie de boot die ik erg opzichtelijk heb neergelegd laten verwijderen door Flevocollect. En nu ligt er weer een opvolger.
Ik hoop dat de eigenaar van het bootje zich snel bedenkt, want anders kan het wel eens zo zijn dat er binnenkort helemaal geen bootjes meer gratis in het bovenwater mogen liggen. In dat geval weet u in elk geval hoe dit komt!

835
Wist u overigens dat Lelystad een gescheiden afvalwatersysteem heeft. Let maar eens op de dubbele putten in uw straat. Op de ene putdeksel staat niets op de ander de letters RW (regenwater).
De putten zonder letters transporteren het afvalwater (rioolwater naar de waterzuivering. Op de regenwaterputten zitten de dakgoten en straatkolken aangesloten. Omdat men er vanuit gaat dat dit redelijk schoon water is word dit geloosd op het oppervlaktewater (dus ook het bovenwater).

Dit betekend dat indien u uw auto voor de deur wast (met een chemisch middel) of bijvoorbeeld een vaatwasser aansluiting op uw regenpijp maakt omdat dit makkelijker is u bezig bent met het vervuilen van het open water. En zo zijn er natuurlijk nog vele redenen te bedenken die bijdragen aan de vervuiling van ons stukje bovenwater. Tis maar dat je het weet Tis maar dat je het weet Het is maar dat je het weeeet.
Een goed milieu begint ……………………juist ja.

Auto (tje)

Koop je vol trots een leuk tweede hands autootje.
Beginnen de buren te klagen dat hij iets uitsteekt

Kan ik er wat aan doen dat de gemeente niet met zijn tijd meegaat
met de maatvoering van de parkeerplaatsen!!!!!!

834

Storm in Haven

Afgelopen nacht trok er een flinke Westerstorm over ons land. hetgeen ook in Lelystad Haven voor de nodige problemen zorgt. Zo zijn een aantal vuilcontainers van plaats veranderd omdat bewoners ze niet tijdig hebben verwijdert, maar ook op eigen terrein zorgen zij voor de nodige overlast en schade. 825

826

De harde wind zorgde voor een hoge waterstand van het Markermeer. De sluisdeuren laten zien dat ze boven de normale waterlijn niet goed waterdicht zijn.Het water komt er met bakken doorheen. 827

Gelukkig zijn de dakpannen blijven liggen en zijn beelden als op de foto hieronder gelukkig uitgebleven.
828

Op somige plaatsen in Haven hebben schuttingen de wind niet kunnen weerstaan. Op de foto hieronder is een bewoner in alle vroegte begonnen om de omgewaaide schutting van de openbare weg te verwijderen. Voorlopig zal hij het met een open tuin moeten doen. 829

Afsluiting Buitengebied Zeewolde (vervolg)

817
Vorig jaar heeft de Gemeente Zeewolde het gebied ten oosten van de rijksweg A6 tijdens de spitsuren afgesloten voor verkeer (met uitzondering van bestemmingverkeer). Dit en meer is voor ons en de wijkraad reden geweest om hierover vragen te stellen aan de gemeente Zeewolde.

Hieronder het antwoord van de gemeente Zeewolde en een oplossing voor een deel van de gedupeerde bewoners uit Lelystad Haven en Hollandse Hout.
818

Het gebied waar het hier om draait beslaat een oppervlakte van 11 bij 3,5 Kilometer en werd veelal gebruikt om vanuit Lelystad Haven en Hollandse Hout binnendoor naar de A27 (afslag Almere Hout) te rijden. Buiten het feit dat deze route tijdbesparing oplevert (ook als men zich aan de toegestane 80 km/uur houd) Is het verschil in afstand voor bewoners van Lelystad Haven 9,5 kilometer (enkele reis). Het extra brandstofgebruik is sterk afhankelijk van de verkeersintensiteit.
821_2
Binnendoor kun je altijd doorrijden en is het brandstofverbruik laag door het verschil van 18 km/dag die je bespaart en de lage snelheid van 80 km/uur.

Via de rijksweg A6 is de afstand per dag in elk geval 18 km langer en bovendien neemt het brandstofverbruik toe door de hogere snelheid van 120 km/uur. Om maar te zwijgen over het extra brandstofverbruik indien je over de rijksweg kruipt wanneer er weer eens een file staat.

Op basis van het tijdverlies en de milieubelasting heeft de wijkraad Lelystad Haven aan de gemeente Zeewolde gevraagd de afsluiting van het buitengebied in heroverweging te nemen.

De gemeente Zeewolde heeft hierop gereageerd met een schrijven waarin het volgende naar voren is gebracht.

819_1Geachte wijkraad,

Op 19 november 2007 schreef u ons een brief met het verzoek om de afsluiting van ons buitengebied te heroverwegen.

Ons besluit tot afsluiting van het buitengebied tijdens de spitsuren heeft tot doel het tegengaan van doorgaand verkeer op wegen die daarvoor niet zijn aangelegd en ingericht (sluipverkeer). De door ons afgesloten wegen zijn dan ook specifiek bedoelt als ontsluitingswegen voor de hieraan gelegen erven en niet als kortste of meest logische verbindingsroute van A naar B.
Aanleiding voor ons besluit is met name de forse groei van het doorgaand verkeer in de afgelopen jaren en de daardoor afgenomen verkeersveiligheid op deze erfontsluitingswegen. De verkeersintensiteiten zijn in de afgelopen 5 jaar tijd met ca. 100% toegenomen.

822 Wij beseffen dat door onze maatregel sommigen onevenredig worden getroffen omdat zowel de reisafstand als de reistijd voor woon-werkverkeer beduidend meer worden. Wanneer zowel en de reisafstand en de reistijd als gevolg van het inrijverbod met meer dan 10% toenemen, is eventueel een ontheffing mogelijk.
Voor de bepaling van de toename van de reisafstand en de reistijd wordt gebruik gemaakt van de routeplanner van de CDfoongids.

Bij uw verzoek om een ontheffing geeft u aan dat het u met name gaat om tijdsverlies en milieubelasting.
Graag verwijzen wij u hiervoor naar de gemeente Lelystad, waar u ingezetene van bent, daar het naar onze mening meer steek houdt, om als gemeente Lelystad, onderhandelingen te voeren met rijkswaterstaat over de aanleg van een extra ontsluiting op de A6.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders

823

Wat betekend dit voor u als inwoner van Lelystad Haven en Hollandse Hout?
Allereerst is het van belang dat u bepaalt hoe groot het verschil voor uzelf is tussen een rit door Lelystad, de rijksweg A6 en vervolgens de A27 tot aan de afslag Almere Hout en een rit via de Knardijk, Praamweg bult, Ibisweg, een van de zijwegen en de vogelweg tot aan de Rijksweg A27.

Voor bewoners van Lelystad haven is het verschil ongeveer 9,5 Kilometer.
Voor bewoners van Hollandse hout is het verschil ongeveer 8,5 Kilometer.

Dit verschil zou minimaal 10 % van uw totale rit mogen bedragen (via de kortste route) binnendoor door het gebied van Zeewolde.
Voor Lelystad haven is dit binnendoor 95 en via de rijksweg 104,5 Kilometer.
Voor Hollandse Hout is dit binnendoor 85 en via de rijksweg   93,5 kilometer.
(aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend)

Is uw totale reisafstand groter dan hierboven aangegeven dan heeft u volgens de gemeente Zeewolde geen recht op een ontheffing.
Is uw totale reisafstand korter dan de hierboven vermelde kilometers, dan zou u in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing. Er zit echter nog een addertje onder het gras! Voorwaarde twee stelt dat de reistijd ook met 10 % moet toenemen. Een tijdsverschil die niet goed is vast te stellen.
De gemeente Zeewolde maakt hiervoor gebruik van de routeplanner van de CD-foongids. Deze routeplanner houd geen rekening met het tijdstip, maar gaat uit van een ideale situatie (buiten de spits). Dit in tegenstelling tot het tijdstip waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd, namelijk de ochtend en avondspits. Ook rijd de een rustig, terwijl de ander het idee heeft op het circuit van Zandvoort te rijden. Overigens is dit laatste een van de redenen waarom de gemeente Zeewolde heeft besloten het sluipverkeer te weren. Dus ook voor een aantal uw eigen schuld.

Indien een aanvraag voor ontheffing wordt afgewezen op basis van het niet voldoen aan het tijdsverschil dan zou ik zeker in overweging nemen om hier bezwaar tegen aan te tekenen.
Ik denk dat er voldoende argumenten zijn om deze berekening (bepaling via de routeplanner van de CD-foongids) onderuit te halen.

Anderzijds kunt u natuurlijk nog steeds gebruik maken van uw recht om het gebied te betreden voor het maken van een foto(uitspaak wethouder), het genieten van de natuur, het kopen van aardappels bij een boer, het zoeken naar een een te koop staande boederij en nu ook om uit te zoeken wat uw tijdsverschil nu werkelijk is. Voor laatst genoemde moet u door het gebied rijden om hier achter te kunnen komen. U bent dan bestemmingsverkeer!!!! en heeft geen ontheffing nodig.

Weet u hoe een koe een haas vangt?  nee!  geeft niet, de koe weet het ook niet!!
Zorg dat u gebruik maakt van de kortste route om het milieu zo veel mogelijk te ontlasten.
En laat u niet opnieuw als melkkoe misbruiken.
Houd u hierbij wel aan de toegestane snelheid.

Gemeente Lelystad dupeert milieubewuste burgers die gebruik willen maken van het Openbaar Vervoer (ingezonden stuk)

820

In verband met de files, de milieuproblematiek en de Hollandse Brug, hebben wij onlangs besloten om beiden met Openbaar Vervoer naar het werk in Amsterdam te reizen.
Tot mijn grote verbazing hoor ik net dat door de gemeente Lelystad het parkeerabonnement afgeschaft is.

De gemeente Lelystad heeft treinreizigers in het verleden al niet tegemoet willen komen in een gratis parkeermogelijkheid bij het station. En nu heeft men  ook nog eens het parkeerabonnement afgeschaft!
Dit betekent 500 euro extra parkeerkosten per jaar! SCHANDELIJK!!

Bovendien rijdt er nog steeds geen bus in de Harderwijkstraat, dus deze wijk is geheel ‘busvrij’. Heel fijn!
We zijn dus genoodzaakt om met de auto naar het station te gaan!

Kan hier een bewonersvriendelijke en kostenbesparende  oplossing voor worden bedacht?

Een bewoner van de Belterwiede

Afsluiting Buitengebied Zeewolde (vervolg)

817

Vorig jaar heeft de Gemeente Zeewolde het gebied ten oosten van de rijksweg A6 tijdens de spitsuren afgesloten voor verkeer (met uitzondering van bestemmingverkeer). Dit en meer is voor ons en de wijkraad reden geweest om hierover vragen te stellen aan de gemeente Zeewolde.

Binnenkort het antwoord van de gemeente Zeewolde en een oplossing voor een deel van de gedupeerde bewoners uit Lelystad Haven en Hollandse Hout.
818 

VLIEGVERKEER HOUDT ZICH AAN DE REGELS

Persbericht200_26Januarimaand rustiger, maar drukker dan een jaar geleden

Het vliegtuigsignaleringssysteem in Infocentrum Lelystad heeft in de afgelopen maand januari 4.170 vluchten boven het stedelijk gebied van Lelystad geregistreerd en vastgelegd. Dat is opnieuw rustiger dan voorgaande maanden, maar wel drukker dan dezelfde maand vorig jaar. Toen werden namelijk 3.548 vliegbewegingen geregistreerd.

Het vliegverkeer heeft zich ook in januari 2008 aan de regels gehouden, want er is in deze maand geen vliegtuig geweest die onder de geldende grens van 4.000 voet kwam.

Nachtvluchten beneden de 7.000 voet (2.100 meter) komen weinig voor: in januari waren er  tussen middernacht en 06.00 uur xe2x80x99s ochtends 11 vliegtuigen die lager dan 7.000 voet overkwamen. Tussen 23.00 en 07.00 uur kwamen 23 vluchten over.
Het vliegtuigsignaleringssysteem legt alle informatie vast over datum, tijdstip, vlieghoogte, luchtvaartmaatschappij en vliegrichting van vluchten boven Lelystad. Dit betreft voornamelijk vliegverkeer van en naar Schiphol.

xe2x80x98Livexe2x80x99 op de website
Bewoners kunnen alle vluchtgegevens boven Lelystad zelf raadplegen via de website van Infocentrum Lelystad. Ook de actuele situatie wordt op de site weergegeven. Zo kan elke inwoner precies volgen wat er gebeurt in de lucht boven de eigen woning.

Kijk op www.infocentrum.lelystad.nl voor een volledig overzicht van alle vliegtuigregistraties.

GOEDE IDEEÉN VOOR UW WIJK VERDIENEN EEN STEUNTJE IN DE RUG

Persbericht200_28Bewoners die een idee hebben ter verbetering van de leefbaarheid in hun straat, buurt of wijk kunnen nog t/m 15 februari een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Participatiebudget van de gemeente.

Ook in 2008 stelt de gemeente weer een budget beschikbaar voor kleine projecten, die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Het zogeheten participatiebudget is bedoeld voor bewoners die zelf wat willen opzetten. Een goed idee xe2x80″ dat op een of andere manier bijdraagt aan verbetering van het woon- en leefgenot in de buurt – kan in principe rekenen op steun van de gemeente.

Idee aanmelden

Het hele jaar door kunnen bewoners voorstellen indienen die daarna getoetst worden aan de voorwaarden. De eerste aanvragenronde sluit op 15 februari 2008. Eind februari xe2x80″ begin maart worden deze voorstellen beoordeeld.

De wijkpost beschikt over de vereiste formulieren en kan de aanvrager behulpzaam zijn bij de uitwerking van de plannen. Op de website van de gemeente (www.lelystad.nl) is bij Meepraten Over mijn wijk > Participatiebudget informatie over het participatiebudget te vinden. Daar kan ook een aanvraagformulier gedownload worden.

Ook staat er op de website een overzicht van projecten die in 2007 in aanmerking kwamen voor een bijdrage.

Voor nadere informatie, hulp en advies kan contact worden opgenomen met de wijkpost

Bewonersbrief omgeving Lemmerkade / Lemmerstraat (hondenbezitters opgelet)

Lelystad
29 januari 2008

onderwerp No.08-013
Woningen voor starters aan de Lemmerkade. (naast de twee flats)

Geachte heer, mevrouw,

Het college heeft vandaag besloten om de woningbouwlocatie aan de Lemmerkade aan te wijzen als een locatie voor starters. Een groep van ongeveer twaalf starters op de woningmarkt krijgen op deze plek de mogelijkheid om samen woningen te bouwen. De locatie heeft in het bestemmingsplan de bestemming wonen. Hoe de woningen er uit komen te zien is natuurlijk afhankelijk van het ontwerp. We weten op dit moment nog niet hoe de plannen van de starters er uit gaan zien. Uiteraard moeten deze plannen aan de regels voldoen.

De starters gaan zelf een ontwerp laten maken voor deze locatie. Uiteraard wilt u als omwonenden graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Zodra er wat duidelijkheid is over de invulling van de locatie willen we u als omwonenden graag betrekken.
U wordt te zijner tijd uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep waarin bewoners op de hoogte gehouden worden en kunnen reageren op de plannen van de starters. U kunt zich hiervoor alvast opgeven via: dbj.bergman@lelystad.nl. of bij de wijkpost Lelystad Haven 0320-279330.

Op het bijgaande luchtfoto is de locatie met een rode cirkel aangegeven.

Met vriendelijke groeten,
Namens Gemeente Lelystad

Joselie Ruimers
Wijkmanager Zuidwest

Lemmerkade

Toegevoegde informatie (De eerlijke vinder)

Ter compensatie van het hondenlosloopveld langs de Oostvaardersdijk heeft dit stuk grond tijdelijk de bestemming hondenlosloopveld gekregen.

Dit losloopveld is opgeheven na de aanleg van het fietspad langs het water tussen het Andijkpad en de Oostvaardersdijk.

Waar moet de hond nu weer heen?

Tekenen en Bewegen

In Buurthuis De Windhoek gaat Charlotte Bakker een workshop van 5 tekenlessen geven.
Zij heeft zelf les gekregen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, haar specialiteit is portret tekenen.

Het is de bedoeling om in februari te gaan starten, als er minimaal 4 deelnemers zijn zal de exacte datum worden vastgesteld. De lessen zullen in principe alleen voor mensen zijn die in Lelystad-Haven wonen. De workshop zal in ieder geval op maandag zijn van 13.30 tot 15.00, de kosten komen op xe2x82xac 3,- per les.

Tekenen en bewegen liggen heel dicht bij elkaar. Het gaat vaak om durven bewegen met het potlood in je hand. Eerst bewegen en dan kijken wat er wil ontstaan.
Als je de letterlijke werkelijkheid wilt tekenen, kun je beter een foto maken en die na tekenen.
Een foto staat stil, het is een opname van een moment.
Een tekening kan de beweging weer geven en dat maakt de tekening boeiend. De wereld is xc3xa9xc3xa9n en al beweging, niets staat stil zelfs een boom niet (al kunnen wij de veranderingen in de boom niet van moment tot moment zien).
Wij gaan oefenen om je/u meer gevoel te geven van wat tekenen voor je/u kan zijn.
Het gaat niet om resultaten, maar om het plezier!!!
Informatie: Charlotte, tel. 212969

Een inteken lijst ligt in het buurthuis, u kunt telefonisch contact opnemen via tel.nr. 260001, b.g.g. spreekt u dan een boodschap in zodat u teruggebeld kunt worden.

VLIEGTUIGSIGNALERING MELDT 1 xe2x80x98OVERTREDINGxe2x80x99 IN MAAND DECEMBER

Persbericht200_26Decembermaand rustiger, maar drukker dan een jaar geleden

Het vliegtuigsignaleringssysteem in Infocentrum Lelystad heeft in de afgelopen maand december 4.505 vluchten boven het stedelijk gebied van Lelystad geregistreerd en vastgelegd. Dat is rustiger dan voorgaande maanden, maar wel drukker dan in de maand december 2006. Toen werden 3.346 vliegbewegingen geregistreerd. Bovendien heeft het systeem anderhalve dag storing gehad en zijn de gegevens in die periode niet vastgelegd. Het werkelijk aantal vluchten ligt daarom nog iets hoger.

Hoewel het druk is, houdt het vliegverkeer zich grotendeels wel aan de afspraken en regels. In december  is er 1 vliegtuig geweest die onder de geldende grens van 4.000 voet kwam. Dit vliegtuig kwam op 24 december xe2x80x99s ochtends om 9.08 uur over op 3.950 voet. De gemeente meldt deze xe2x80x98overtredingxe2x80x99 aan Luchtverkeersleiding Nederland en de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Nachtvluchten beneden de 7.000 voet (2.100 meter) komen nauwelijks voor. In december waren er zeven vliegtuigen die overvlogen tussen middernacht en 06.00 uur xe2x80x99s ochtends. Tussen 23.00 en 07.00 uur kwamen 19 vliegtuigen over. Het vliegtuigsignaleringssysteem legt alle informatie vast over datum, tijdstip, vlieghoogte, luchtvaartmaatschappij en vliegrichting van de desbetreffende vluchten.

xe2x80x98Livexe2x80x99 op de website
Bewoners kunnen alle vluchtgegevens boven Lelystad zelf raadplegen via de website van Infocentrum Lelystad. Ook de actuele situatie wordt op de site weergegeven. Zo kan elke inwoner precies volgen wat er gebeurt in de lucht boven de eigen woning.

Kijk op www.infocentrum.lelystad.nl voor een volledig overzicht van alle vliegtuigregistraties.

Voor overige persberichten; Kijk op Lelystad.web-log.nl

GRATIS OPENBAAR VERVOER VOOR INWONERS LELYSTAD VAN 65+

Persbericht200_24Vanaf 1 januari 2008 kunnen inwoners van Lelystad van 65 jaar en ouder, gratis gebruik maken van het openbaar vervoer met de Lelybus van Connexxion. Lelystad is hiermee de tweede stad
in Nederland, waar deze mogelijkheid wordt geboden aan 65+xe2x80x99ers.

Al langere tijd hebben de gemeenteraad en het college de wens, te komen tot een vorm van gratis openbaar vervoer voor 65+xe2x80x99ers in Lelystad. Besproken is met Connexxion, om dit al in de huidige concessieperiode, die loopt tot eind 2009, in te voeren in de vorm van een pilot.

De opzet is, de 65+xe2x80x99ers direct vanaf 1 januari 2008 gratis te laten reizen met de OV-chipcard, vooruit lopend op de landelijke invoering hiervan. Zo wordt voor hen het gemak vergroot om met de Lelybus te reizen. Met xc3xa9xc3xa9n kaart kunnen zij dan zonder problemen met de Lelybus op stap.

Voor overige persberichten kijk op Lelystad.web-log.nl

Echt (geen) Hema (Hema laat je in de kou staan)

Het zal je maar gebeuren.

Verjaardag van een van je kinderen in het weekend (zondag).

Even een taartje halen bij Juist ja de Hema; en dan:!!! Sorry er is iets fout gegaan met de levering.
Dit is wat ons overkwam. Nu had ik niet besteld, dus dan loop je enig risico zou je denken. Maar niets is minder waar. Ook een ieder die wel heeft besteld heeft pech gehad. En dan is de verkoopster niet blij dat u teleurgesteld bent. Ja hoe zou dat nu komen.

Uiteindelijk heb ik dan maar het laatste (oude en ondermatig) stukje slagroomtaart gekocht. Dit tot grote teleurstelling van de klant die achter mij stond en ook wel graag dat schamele stukje wilde hebben. Met een teleurstelling en schaamte voor deze klant heb ik de zaak verlaten met:::::;;;;!!!!!!  814

Gelukkig haden ze nog een appelkruimtaart (op 1 na de laatste) en een moccataart. Maar voor de na mij binnengekomen klanten was niet veel meer. Hoe kom je van je oude rommel af?! juist ja, want van dagvers is geen sprake!!!

Uiteindelijk ben ik maar naar de concurent gegaan, maar ja, een vlaai is toch iets anders dan een slagroomtaart. Maar wel lekker vers. Het zal mij benieuwen hoe de gasten erop reageren. Bent u ook met uw neus naast de slagroomtaart terecht gekomen? Reageer dan op dit bericht.

Bij voldoende klachten zal ik het hoofdkantoor van de Hema om een reactie vragen. 815

816
Voor de bezoekers van de verjaardag (a.s. zondag)van mijn dochter geld dat het gebak van de Hema op vrijdag waarschijnlijk vers was. Sorry!!!

Oud en Nieuw (het had zo mooi kunnen zijn)

812
810
811
Juist nu de kwaliteit van het vuurwerk met sprongen vooruit is gegaan zorgt een dikke laag mist dat alle miljoenen die inwoners van Nederland aan vuurwerk hebben uitgegeven niet tot hun recht kwamen. In Lelystad Haven was de mist (versterkt door de enorme rook) zo erg dat je geen hand voor ogen kon zien. Het zicht was soms minder dan een meter. Het goedkope vuurwerk gaf vaak betere resultaten voor de persoon (veelal kinderen) die dit vuurwerk af hebben gestoken. Jammer dat een ander er niet van heeft kunnen meegenieten.813

Het groter (professioneler)vuurwerk kwam niet tot zijn recht en veroorzaakte slechts een nog dichtere rook /mist massa. Ook veilig over straat lopen was er niet bij. Zo werd vuurwerk de straat opgeworpen zonder dat men kon zien of er zich iemand op deze straat bevond. Even naar een kennis of familielid lopen was er bijna niet bij. Een mooie foto maken was niet mogelijk zodat we het moeten doen met een paar foto’s gemaakt tijden een vuurwerkshow enkele dagen geleden. Hoe staat het met het vuurwerk dat niet is afgestoken? Wordt dit tot volgend jaar bewaard of wordt oud en nieuw vanavond nog eens zachtjes overgedaan? Het bewaren van vuurwerk is niet toegestaan. Maar als je het toch doet, zorg dan in elk geval dat je het veilig doet. Plaats het droog (dus niet in een schuur)Vochtig geworden vuurwerk is onbetrouwbaar en kan ten tijde van het afsteken afgaan wanneer je het niet verwacht. Opslaan in huis is ook geen optie, immers bij brand betaalt de verzekering niets uit (dubbele pech dus) Hoe ga je er dan mee om?  Vragen waarop ik u het antwoord schuldig moet blijven! Ga er in elk geval verstandig mee om en houd een beetje rekening met de dieren.
Een enkeling probeerde met de auto de wijk te verlaten. Met open ramen en alle risico’s van dien hield bij uitzondering in elk geval iedereen zich aan de maximale snelheid. Of het verstandig  was dat laat ik even over aan degene die dit risico heeft durven nemen. Ergens hoorde ik nog  de brandweer de wijk binnen komen, echter was het risico om te zoeken waar hij naar toe ging veel te groot. Nu maar hopen dat er niet te veel gebeurd is.

Rest het mij om u allen EEN HEEL GELUKKIG 2008 toe te wensen.

Chris (de eerlijke vinder)

GEMEENTE LELYSTAD VOETBALT 1 JANUARI TEGEN UNICUM

Persbericht200_25Traditionele nieuwjaarsvoetbalwedstrijd op Sportpark Schouw

Een gemeentelijk voetbalteam, bestaande uit een mix van ambtenaren en bestuurders, voetbalt dinsdag 1 januari 2008 de traditionele nieuwjaarswedstrijd tegen een team van voetbalvereniging Unicum op sportpark Schouw. Aanvang 14.30 uur. Voorafgaand aan de wedstrijd organiseert Unicum een penaltytoernooi om de Lloyd Doesburg bokaal.

Inzet van de nieuwjaarswedstrijd is een wisseltrofee. Wie driemaal achterxc2xaceen wint mag deze mee naar (stad)huis nemen. De Gemeente Lelystad en de v.v. Unicum hebben elk een wisseltrofee in de prijzenkast staan. Vorig jaar was, na twee achtereenvolgende verliespartijen, de winst weer aan de gemeente waardoor de strijd om de derde wisseltrofee weer helemaal open ligt.

Gemeenteteam
In het gemeenteteam doen zowel bestuurders als ambtenaren mee. Twee wethouders, Willem de Jager (PvdA) en Albert Kok (Christen Unie) doen actief mee, evenals de raadsleden Bahreddine Belhaj (PvdA) en Wout Jansen (InwonersPartij). Andere namen in het sterrenteam van de gemeente zijn onder andere : Renx Both, Henk Borghuis, Johan Kuiper, Dick Nauta, Ed Rentenaar, Huub Smoolenaars, Ness Acun, Martin Groeneveld, en Harold Hofstra. De coaching van het gemeenteteam gebeurt door burgemeester Margreet Horselenberg als supervisor en wethouder Jop Fackeldey als haar assistent.

Unicum brengt een team van veteranen, vrijwilligers  en bestuursleden in het veld. Toeschouwers zijn van harte welkom om de voetballers te steunen in deze wedstrijd van het jaar.

Penaltybokaal
Ook de komende nieuwjaarsdag wordt voorafgaand aan de nieuwjaarswedstrijd de strijd om de Lloyd Doesburg penaltybokaal gehouden, genoemd naar de oud-doelman van Ajax die op 7 juni 1989 xc3xa9xc3xa9n van de slachtoffers was bij de vliegramp in Suriname. Lloyd Doesburg was doelman op het allereerste nieuwjaarsevenement dat Unicum organiseerde. Er wordt gestreden in de
categorieén F, E, D, C, B, A en Senioren. De beste schutters uit de categorieén
C t/m Senioren strijden daarna om de Lloyd Doesburg Trofee. Deelname aan het penalty-schieten is gratis. Het begint om 12:00 uur en staat open voor iedereen. Inschrijven kan vanaf 11.30 uur.

Opening ‘t Pleintje Oud & Nieuw 2007 / 2008

805

STICHTING xe2x80x99T PLEINTJE: WIE ZIJN WIJ EN WAAR STAAN WIJ VOOR:

De meeste van jullie weten inmiddels wel wie we zijn en wat wij zoal ondernemen. Maar toch, voor die mensen bij wie het nog niet helemaal duidelijk is leg ik het nogmaals met plezier een keer uit.
Lelystad Haven heeft de nodige problemen in de wijk gehad.

Om de saamhorigheid en de sociale controle in onze wijk weer enigszins op peil te krijgen heeft Henk Greebe en Sjaak Venema in 2004/2005/2006 en 2007 samen met een heleboel buurtbewoners diverse feesten georganiseerd.
Denk aan de Oude en Nieuw feesten, Pasen: eieren gooien en walnoot schieten, de xe2x80x9cbijnaxe2x80x9d Koninginnedagmarkt en Halloween: spookverhalen bij een kampvuur en een spooktocht voor de kinderen.

Wij wilden hiermee niet alleen de saamhorigheid vergroten, maar ook wat leven in de brouwerij brengen.
Er wonen hier veel gezinnen en er zijn een hoop kinderen waar te weinig aandacht aan besteed word. Door de georganiseerde feesten konden de mensen zelf meewerken aan het verbeteren van onze buurt en elkaar wat beter leren kennen.

Omdat het organiseren van de feesten midden op straat te gevaarlijk is heeft Henk het plan opgevat om de groenstrook, waar toch niets bijzonders mee gebeurde aan te passen naar het pleintje.
Hier kunnen onze kinderen dan veilig spelen en met feesten hoeven wij niet meer op straat onze partytent te plaatsen. De hele buurt heeft meegedacht over de inrichting van het pleintje. Er zijn tekeningen op schaal gemaakt.
We hebben contacten gezocht bij andere gemeenten om aan te horen hoe het daar gaat en deze informatie verwerkt in ons plan.

Uiteraard kun je zulke wijzigingen als particulier niet voor elkaar krijgen bij de gemeente. (groenvoorzieningen e.d.)
Vandaar dat wij in 2007 een officixc3xable stichting hebben opgezet onder de naam  Stichting xe2x80x99t Pleintje (hoe kan het ook andersxe2x80xa6.) zodat de gemeente Lelystad serieuzer naar onze plannen zou gaan kijken.
Wij: Henk, Sjaak, Henk, Ilse, Mischa en Karin hebben alles op alles gezet om dit voor jullie te realiseren. En met succes !!!! Want op 15 november gingen de bosjes eruit en werd de eerste steen van het pleintje gelegd !!!
806

De officixc3xable opening, met uiteraard een groot feest vindt plaats met Oud en Nieuw. Natuurlijk hopen wij als stichting xe2x80x99t Pleintje dat onze buurtbewoners in grote getale aanwezig zal zijn.

Verdere berichtgeving omtrent de opening ontvangen jullie nog of worden gepubliceerd via dit web-log.

Groeten namens alle vrijwilligers van Stichting xe2x80x99t Pleintje

Stichting xe2x80x99t Pleintje
Kvk nr. 39099964
Email: zant@scarlet.nl

Bewonersbrief omgeving Ringdijk

Een aantal bewoners in de omgeving van de Ringdijk heeft een bewonersbrief (enqueteformulier) van de gemeente Lelystad ontvangen. Omdat niet iedereen deze brief heeft ontvangen wil de wijkraad u de gelegenheid bieden om alsnog de enquete in te vullen. U vind de brieven hieronder.

Print de laatste 3 brieven uit via het printericoon dat automatisch linksboven verschijnt als u met uw muis over de brief heen beweegt. Vul de enquete in en stuur hem op naar  het gratis antwoordnummer in de brief hieronder, of deponeer hem in de brievenbus van de wijkpost aan de ringdijk. Let wel op de sluitingsdatum.
Bewonersbrief
Bewonersbrief1

Bewonersbrief2

Bewonersbrief3

Bewonersbrief4

Bewonersbrief5 

Persbericht200_22Lelystad levert eerste flitsvergunning in Flevoland

NIEUW xe2x80x98VERGUNNINGENLOKETxe2x80x99 IN INFOCENTRUM VERBETERT DIENSTVERLENING

Vrijdag 23 november opent wethouder Patrick Tetteroo de nieuwe frontoffice van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening. Medewerkers van deze afdeling zitten voortaan in een open, makkelijk toegankelijk loket binnen het onderdeel Wonen van Infocentrum Lelystad in de hal van het Stadhuis. Letterlijk temidden van de informatie die het Infocentrum geeft over bouwprojecten en bestemmingsplannen, zijn zij ook in staat hier informatie over te geven. Als eerste gemeente in Flevoland is het in Lelystad vanaf 23 november ook mogelijk een zogenoemde flitsvergunning aan te vragen voor lichte bouwvergunningen [vandaag aanvragen = morgen afhalen].

Met de opening van het specifieke vergunningenloket van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening verbetert de gemeente haar dienstverlening aan de burger. Binnen het Infocentrum is een herkenbare werkplek ingericht met zichtbare medewerkers die op een laagdrempelige manier door burgers zijn aan te spreken. De dienstverlening gebeurt sneller en er is een beter en breder aanbod van informatie.
De openingstijden van het vergunningenloket zijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 xe2x80″ 12.00 uur.

Flitsvergunning
Nieuw is de afgifte van een zogenoemde flitsvergunning. Voorwaarden voor een flitsvergunning:
– de aanvraag moet lichtvergunningplichtig zijn
– de aanvraag moet voldoen aan de sneltoetscriteria van welstand of welstandsvrij zijn;
Lichte bouwvergunningen die aan deze voorwaarden voldoen zijn o.a. dakkapellen en gevelwijzigingen. Jaarlijks komen ongeveer 100 aanvragen hiervoor binnen.

Het aantal en het soort vergunningen dat bij het nieuwe vergunningenloket kan worden aangevraagd wordt al heel snel sterk uitgebreid. Zo kunt u er binnenkort ook terecht voor een sloopvergunning of een horecavergunning. Vanaf januari 2008 kunnen er ook milieumeldingen worden gedaan en kan een gebruiksvergunning worden aangevraagd.

JAARLIJKSE BLADACTIE VERVROEGD VAN START

Persbericht200_21Bladkorven beschikbaar voor bewoners

De jaarlijkse bladactie start dit jaar al op maandag 12 november en zal naar verwachting vier weken duren. De afgelopen weken is er zoveel blad van de bomen en struiken afgekomen, dat er niet langer kan worden gewacht met het opruimen. Nieuw dit jaar is de inzet van grote bladkorven. De bladkorven worden wijze van proef en zolang de voorraad strekt, beschikbaar gesteld aan bewoners die daarom vragen.

Ze worden enkele dagen voordat de bladactie plaatsvindt nabij de woning van de aanvrager op een grasveld geplaatst in het openbaar gebied. De korf kan gebruikt worden door de aanvrager maar ook door buurtbewoners om blad in te doen afkomstig uit particuliere tuinen of uit het openbaar gebied.

De aanvrager wordt verzocht, er ook met buren over te spreken zodat de korven optimaal gebruikt worden. Op de dag dat in de betreffende wijk de bladactie wordt uitgevoerd wordt de korf leeggehaald en daarna verplaatst naar een volgende locatie. Bladkorf

De bladkorven kunnen worden aangevraagd
via het Servicemeldpunt van de gemeente.
Telefoon: 278 911 of bij de Wijkposten

Brandweer Lelystad sluit preventiecampagne af

Persbericht200_20Vooral veel ouderen geholpen met advies en plaatsing van rookmelders
Brandweer Lelystad sluit preventiecampagne af.

Brandweer Lelystad sluit zaterdag 27 oktober de brandpreventiecampagne af. Nog eenmaal staan ze met een kraam van 11.00 tot 15.00 uur op het Stadhuisplein. U kunt er terecht voor advies over het voorkomen van brand en u kunt er tegen gereduceerd tarief (xe2x82xac 15,- ) het nieuwe model rookmelder kopen.

In het kader van de landelijke brandpreventiecampagne xe2x80x98Rookmelders redden levensxe2x80x99 heeft ook Brandweer Lelystad acties op touw gezet. Deze waren vooral gericht op ouderen. Zo zijn voor leden van ouderenbonden voorlichtingsavonden georganiseerd. In de aanleunwoningen van zowel De Uiterton als De Ankerplaats zijn gratis rookmelders verstrekt en geplaatst door de brandweer.

Bedrijven zijn aangeschreven en gewezen op de mogelijkheid om hun werknemers een rookmelder cadeau te doen, bijvoorbeeld in het kerstpakket. Deze actie loopt nog door. De brandweer heeft 4 zaterdagen achtereen met een kraam op het Stadhuisplein gestaan. Er zijn adviezen gegeven, batterijen in rookmelders zijn vervangen en er zijn ca. 300 nieuwe rookmelders verkocht. Dat levert de Nederlandse Brandwondenstichting ook nog iets op, want van elke verkochte rookmelder wordt ruim 1 euro naar de bankrekening van deze stichting overgemaakt.

Zaterdag 27 oktober kunt u dus nog terecht bij de brandweerkraam op het Stadhuisplein. Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij de  brandweerkazerne of bij het Infocentrum in de hal van het Stadhuis. Daar zijn o.a. folders over rookmelders verkrijgbaar. Ook kunt u kijken op www.brandweer.lelystad.nl en op www.rookmelders.NU.

Uitbreiding speeltoestellen (vervolg)

Persbericht200_17 xe2x80x98HALFPIPExe2x80x99 STADSCENTRUM VERPLAATST NAAR LELYSTAD HAVEN

De in onbruik geraakte xe2x80x98halfpipexe2x80x99 in het Stadscentrum van Lelystad wordt vandaag verplaatst naar Lelystad Haven. De halfpipe is een mooie aanvulling op daar reeds geplaatste andere skatevoorzieningen.

De halfpipe heeft jarenlang dienst gedaan als skatevoorziening en ontmoetingspunt voor jongeren. Door de plannen voor een nieuw stadshart verrijzen op deze  locatie  woningen en moet de halfpipe verdwijnen. De jeugd heeft inmiddels in het Zilverpark een volledig nieuwe skatebaan gekregen.

Voor de halfpipe begint nu een tweede leven in Lelystad Haven. De skatebaan wordt gedemonteerd, in delen vervoerd en deze week weer opgebouwd. De halfpipe krijgt dan nog een schoonmaakbeurt, waarbij ook de nog aanwezige graffiti zal worden verwijderd.
Vanaf volgende week kan de jeugd in Lelystad Haven gebruikmaken van de dan schone en opgeknapte halfpipe.

Aanvullend bericht
Door de extra aandacht  aan verkeersvisie buitengebied is dit persbericht iets later geplaatst. Maar dit geeft mij mooi de gelegenheid om wat foto’s te publiceren en wat opmerkingen die zijn binnengekomen te verwoorden.770
771 
Zoals u in het persbericht heeft kunnen lezen wordt het geheel nog ontdaan van de enorme hoeveelheid graffiti. En dat is wel nodig ook. Maar als je de achterkant bekijkt dan zou ik er toch bijna voor kiezen om de tekening slechts te ontdoen van de rommel die een ander er overheen heeft gespoten. Wellicht wil de eerste graffiti spuiter zijn tekening in ere herstellen?

En voor de andere graffiti spuiters zou ik zeggen: ga eerst nog eens oefenen op plekken waar niemand het ziet. Want het is toch om je dood te schamen!!

Wat mij opvalt is een enorm gat aan de voorzijde. Een gat dat groot genoeg is voor een kind om door naar binnen te klauteren. Maar als je dan de stukken scherp staal ziet die als een grove braam naar binnen steken dan vind ik dit persoonlijk wel erg gevaarlijk. Graffiti is nog tot daar aan toe, maar een speeltoestel dat zo gevaarlijk is vind ik persoonlijk onverantwoord.

De kinderen hebben er verder geen enkele moeite mee en maken er dankbaar gebruik van.
Terwijl jonge kinderen genieten van het nieuwe speeltoestel viert een oudere groep aan de andere kant van het grasveld een groot feest. Zo fleurt de boel in haven (ook al is het tweedehands) toch weer een heel eind op. Nu nog even alles netjes maken, en dan maar hopen dat het netjes blijft.772

773

774
Op 18 september, inmiddels een maand geleden Is deze Have Pipe verplaatst naar Lelystad Haven. De gemeente heeft toegezegt dat het speelgoed zou worden opgeknapt. Inmiddels is de jeugd het wachten zat en heeft besloten de naam Have Pipe (Halve Pijp) te veranderen in Half Gesloopt.

Maar ja, wat kun je verwachten als je iets neerzet wat al half gesloopt is. en vervolgens niets te doen aan het gevaarlijke gat dat er al in zat. 788

789
790

Inmiddels maakt de jeugd meer gebruik van de binnenkant dan de buitenkant. En een kampvuurtje hoort daar natuurlijk ook bij.

791 

Vervuiling, slecht onderhoud

784

785

De foto’s hierboven heb ik vanmorgen vroeg gemaakt. Dit naar aanleiding van een bericht dat ik van een buurtbewoner heb ontvangen. Deze bewoner was het al een tijdje zat en heeft de Postbank dit meerdere keren laten weten. Maar zoals u kunt zien laat het onderhoud nog steeds te wensen over. Hieronder treft u een paar foto’s die de bewoner heeft ingezonden en een korte impressie van de briefwisseling tussen de Postbank (beheerder van de giromaat) en de bewoner.   De datum waarop de foto’s zijn gemaakt zijn in de foto verwerkt.786

Mijn email aan de postbank, antwoord en dan nog een korte mail van mij :
 
Goedendag,

Na enkele telefonische klachten over de ronduit smerige geld-automaat op de Ringdijk te Lelystad-Haven, waarop de desbetreffende medewerker mij verzekerde dat het in orde zou komen, vandaag 07-08-2007 wederom een geldautomaat aangetroffen waar je met je handen nog niet in de buurt wilt komen ! Deze keer heb ik er fotoxc2xb4s van genomen en zal deze wanneer dit probleem blijft bestaan via het internet verspreiden,.. dit is GEEN goede reklame voor de Postbank.

==============

Geachte meneer,

Het spijt ons dat de Giromaat nog niet is schoongemaakt. Wij hebben contact gehad met de beheerders van de Giromaten in Nederland. Er zal op zeer korte termijn een schoonmaker langs gestuurd worden om de Giromaat weer in goede orde te stellen.

We danken u dat u de moeite neemt om ons dit (meerdere malen) te melden. Binnenkort kunt u gelukkig weer pinnen op de Ringdijk te Lelystad-Haven.

Met vriendelijke groet,
Postbank N.V.

Mw. drs. I.M. van der Wal
Hoofd E-commerce en E-mail

===============

Beste mevrouw v.d. Wal
Ik hoop dat u de beheerders op het hart weet te drukken dat deze Giromaat reeds
meerdere keren, zwaar vervuild is geweest en dat het niet de taak van de Postbank
of andere klanten is, elke keer weer melding te moeten maken.

m.v.g.
Een bewoner uit Lelystad Haven787

????hoeveel lollystokjes zitten er in????

Persbericht200_19 25 METER HOOG KUNSTWERK AAN DE KUST VAN LELYSTAD

Kunstenaar Antony Gormley ontwerpt zesde landschapskunstwerk Flevoland

Gistermiddag heeft kunstenaar Antony Gormley het definitieve ontwerp getoond van xe2x80x9cExposurexe2x80x9d. Het grootschalige kunstwerk zal worden geplaatst op de pier (strekdam) aan Markermeerzijde in Bataviahaven, Lelystad. Het ontwerp kan zowel sculptuur als architectuur genoemd worden. De menselijke figuur, die gehurkt zit, wordt 25 meter hoog en kijkt over het Markermeer. Het kunstwerk wordt opgebouwd uit bijna 2000 unieke elementen.

Het nieuwe landschapskunstwerk wordt het zesde onderdeel van de collectie van grootschalige landschapskunstwerken in Flevoland. De Britse kunstenaar Antony Gormley wordt gerekend tot de top van de hedendaagse levende beeldend kunstenaars. Zijn werk is te zien in toonaangevende musea en op locaties in o.a. Groot-Brittannie, Verenigde Staten, Japan, Zwitserland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Israxc3xabl en Australixc3xab. In 1994 ontving hij de prestigieuze Turner Prize en in 1999 de South Bank Prize.

Het kunstwerk wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Flevoland, NUON, Galerie Hufkens te Brussel en gemeente Lelystad.

782

verkeersvisie buitengebied (de gemeenteraad vervolg)

Op of rond 3 oktober hebben als het goed is 124 bewoners een brief ontvangen van de commissie bezwaarschriften van de de gemeente Lelystad. Deze brief is een antwoord op de bezwaren die ik voor u via de wijkraad heb afgegeven (ingediend) tijdens de raadsvergadering van 20 september.

Buiten deze 124 brieven zijn er nog een groot aantal bezwaren ingeleverd bij het buurthuis of via de mail aan ons toegezonden. Omdat deze brieven te laat zijn binnengekomen (we hadden slechts drie dagen de tijd en om 19:00 uur was mijn enige kans om gebruik te maken van het spreekrecht) zijn de brieven die na 18:00 uur zijn ingeleverd niet meegenomen in het formele bezwaar. Deze bewoners krijgen dan ook geen antwoord van de gemeente Lelystad. Speciaal voor hen volgt hier de brief die ik zelf heb ontvangen.777
In de brief staat vermeld dat uw bezwaarschrift niet ontvankelijk wordt verklaard. Normaliter betekend dit dat u deze zaak zou hebben verloren. Maar in dit geval is daar geen sprake van. In feite zegt de commissie dat de gronden van bezwaar niet meer bestaan omdat er aan de bezwaren tegemoet is gekomen. Wat ik echter niet begrijp is de strekking: "waarbij grotendeels tegemoet is gekomen aan uw bezwaarschrift" Een stukje onduidelijkheid waar je verschillende kanten mee op kunt. Omdat ik zelf tijdens deze raadsvergadering aanwezig was kan ik u op voorhand zeggen dat we bereikt hebben wat we wilden.
Even een korte uitleg over wat er gebeurd is tijdens de raadsvergadering: Aan het begin van de vergadering heb je als burger recht om in te spreken. Dit betekend dat je vanaf de publieke tribune via een aldaar aanwezige microfoon maximaal vijf minuten de raad mag toespreken. In deze zaak heeft een andere bewoner uit de wijk flink van leer getrokken tegen het voornemen van de wethouder. Hierna was het mijn beurt en heb ik als eerste mijn ongenoegen uitgesproken dat wij als wijkraad niet op de hoogte zijn gebracht van dit voornemen. (het is dat een oplettende burger ons hierop attendeerde). Hierna heb ik de brief met soms een korte toelichting voorgelezen. Aan het einde heb ik de 124 bezwaarschriften onder vermelding van "hierbij wil ik u 124 van deze bezwaarschriften overhandigen en als formeel bezwaar indienen. De voorzitter (burgemeester) maakte de opmerking dat formeel bezwaar pas kan worden gemaakt nadat er een beslissing is genomen. Maar veel belangrijker is dat de bezwaren in het raadsbesluit zijn meegenomen en de raad hebben gesteund in hun eisen tot aanpassing van het voorstel.
Toen enige tijd later de zaak inhoudelijk werd behandeld was de eerste vraag die die politiek aan de wethouder stelde; Waarom heeft u de wijkraden niet op de hoogte gebracht vanuw voornemen. Hierop antwoorde de wethouder met: Ik ben er van uit gegaan dat de wijkraden hier geen belang bij hadden. de politiek kwam naar voren met: hoe verklaart u dan dat een medewerker van de wijkraad hier met 124 bezwaarschriften staat???  Foutje bedankt!!!!

Concreet kunnen we stellen dat de Oostvaardersdijk geen erftoegangsweg is en dat de overige wegen zoals Knardijk, Buizerdweg en Praamweg wel de status erftoegangsweg hebben gekregen.
Met dien verstanden dat een afsluiting van deze wegen vooraf gepubliceerd moet worden zodat de raad en betrokken burgers in elk geval hun zienswijze kenbaar kunnen maken t.a.v. een eventuele afsluiting. Voor de Knardijk en Buizerdweg is het van groot belang dat de Oostvaardersdijk open blijft, zodat afsluiting van deze wegen een belemmering vormen voor de bewoners van Hollandse Hout om de Oostvaardersdijk te bereiken. Dit betekend dat een afsluiting van deze wegen nagenoeg niet realiseerbaar is. Maar wel iets wat we goed in de gaten moeten houden. Voor de praamweg is het een andere situatie. nu het buitengebied Zeewolde tijdens de spitsuren slechts toegankelijk is voor bestemmingsverkeer, wordt het erg moeilijk om te voorkomen dat de gemeente hetzelfde doet met de Praamweg. Het is dus zaak om zeer snel de afsluiting van het buitengebied Zeewolde eens flink onder de loep te nemen. Hoe we dat gaan aanpakken is nog niet bekend. Maar dat de gemeente Zeewolde binnenkort wordt uitgeroepen tot gemeente die het minst milieu bewust handelt dat staat als een paal boven water.

A.s. woensdag zal  deze brief binnen de wijkraad worden besproken, maar naar verwachting zal ook de wijkraad zich neerleggen bij het besluit dat de gemeenteraad heeft genomen. Zoals het er nu naar uitziet heeft  het ook geen enkele zin om bezwaar te maken tegen iets dat er niet is. Laten we onze energie dan maar steken in nuttige zaken.

Nog even een korte opmerking:
Van een bewoner heb ik begrepen dat in het verslag van het opinieplein de opmerkingen van de wethouder over het maken van foto’s in het afgesloten gebied je maakt tot bestemmingsverkeer niet is opgenomen. Is dit nu weer zo’n vuil spel van de gemeente Lelystad??  In ons bezwaarschrift staat het in elk geval wel vermeld. bovendien waren er veel getuigen waaronder de politiek tijdens het Opinieplein aanwezig. Misschien moeten wij ook maar eens een paar getallen weg laten bij het betalen van de ontroerend zaken belasting!!!
Past u het nog even aan meneer van de gemeente??

Uitbreiding speeltoestellen

Persbericht200_17 xe2x80x98HALFPIPExe2x80x99 STADSCENTRUM VERPLAATST NAAR LELYSTAD HAVEN

De in onbruik geraakte xe2x80x98halfpipexe2x80x99 in het Stadscentrum van Lelystad wordt vandaag verplaatst naar Lelystad Haven. De halfpipe is een mooie aanvulling op daar reeds geplaatste andere skatevoorzieningen.

De halfpipe heeft jarenlang dienst gedaan als skatevoorziening en ontmoetingspunt voor jongeren. Door de plannen voor een nieuw stadshart verrijzen op deze  locatie  woningen en moet de halfpipe verdwijnen. De jeugd heeft inmiddels in het Zilverpark een volledig nieuwe skatebaan gekregen.

Voor de halfpipe begint nu een tweede leven in Lelystad Haven. De skatebaan wordt gedemonteerd, in delen vervoerd en deze week weer opgebouwd. De halfpipe krijgt dan nog een schoonmaakbeurt, waarbij ook de nog aanwezige graffiti zal worden verwijderd.
Vanaf volgende week kan de jeugd in Lelystad Haven gebruikmaken van de dan schone en opgeknapte halfpipe.

Aanvullend bericht
Door de extra aandacht  aan verkeersvisie buitengebied is dit persbericht iets later geplaatst. Maar dit geeft mij mooi de gelegenheid om wat foto’s te publiceren en wat opmerkingen die zijn binnengekomen te verwoorden.770
771 
Zoals u in het persbericht heeft kunnen lezen wordt het geheel nog ontdaan van de enorme hoeveelheid graffiti. En dat is wel nodig ook. Maar als je de achterkant bekijkt dan zou ik er toch bijna voor kiezen om de tekening slechts te ontdoen van de rommel die een ander er overheen heeft gespoten. Wellicht wil de eerste graffiti spuiter zijn tekening in ere herstellen?

En voor de andere graffiti spuiters zou ik zeggen: ga eerst nog eens oefenen op plekken waar niemand het ziet. Want het is toch om je dood te schamen!!

Wat mij opvalt is een enorm gat aan de voorzijde. Een gat dat groot genoeg is voor een kind om door naar binnen te klauteren. Maar als je dan de stukken scherp staal ziet die als een grove braam naar binnen steken dan vind ik dit persoonlijk wel erg gevaarlijk. Graffiti is nog tot daar aan toe, maar een speeltoestel dat zo gevaarlijk is vind ik persoonlijk onverantwoord.

De kinderen hebben er verder geen enkele moeite mee en maken er dankbaar gebruik van.
Terwijl jonge kinderen genieten van het nieuwe speeltoestel viert een oudere groep aan de andere kant van het grasveld een groot feest. Zo fleurt de boel in haven (ook al is het tweedehands) toch weer een heel eind op. Nu nog even alles netjes maken, en dan maar hopen dat het netjes blijft.772

773

774

775
776

Tijkelijke afsluiting Oostvaardersdijk

Tussen Block van Kuffeler en Almeerderzand is de oostvaaardersdijk en Pampusweg enkele dagen afgesloten geweest. Inmiddels is de dijk gelukkig weer open.765

766

Nu maar hopen dat de dijk bij Almere open zal blijven. De apparaten die bij het viaduct onder de A6 geplaatst zijn en tot doel hebben de verkeersintentiteit te meten baren mij ernstig zorgen.  Zou nu ook Almere in navolging van dronten enLelystad proberen verkeer in de polder tegen te gaan?767

768

769_1   

Zwerfvuil

Met enige regelmaat komen er klachten binnen over de jeugd die overal zijn rommel neergooit. We hebben het dan over blikjes frisdank en bierflesjes. Maar als ik dan kijk hoe de grasmaaier in opdracht van de gemeente het zojuist gemaaide grasveld achter laat  dan is dit toch wel een heel slecht voorbeeld.764

verkeersvisie buitengebied (de gemeenteraad)

Vanavond rond 19:00 uur heb ik gebruik gemaakt van het spreekrecht vanaf de publieke tribune tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zo’n voordracht begint dan met het vertellen wie je bent en voor welke organisatie je daar staat. Vervolgens heb ik mijn ongenoegen geuit over het feit dat een belangenorganisatie als de wijkraad niet geinformeerd is over deze voor Lelystad Haven ingrijpende veranderingen. Daarna heb ik de brief die u allen heeft ondertekend voorgelezen (met hier en daar een losse aanvulling) en daarna gemeld dat ik 124 getekende exemplaren in mijn bezit heb die ik de raad graag wilde overhandigen. Deze brieven zijn vervolgens aangenomen en in het raadsbesluit meegenomen. Bovendien heeft de raad aan de wethouder gevraagd waarom de wijkraad in deze niet tijdig van dit voornemen in kennis is gesteld. De wethouder reageerde hierop dat de wijkraad in deze naar zijn gevoel geen belangenpartij was. Opnieuw een enorme vergissing van de wethouder.
Ook de mazen van de wet (het maken van een foto in een afgesloten gebied) zoals de wethouder tijden het Opinieplein heeft geroepen werd door sommige raadsleden bekritiseerd.

Het resultaat
De Oostvaardersdijk wordt geen erftoegangsweg. (afsluiting is van de baan)
De knardijk zal zoals het er nu naar uitziet met rust worden gelaten.
De praamweg zal voorlopig met rust worden gelaten, maar of dit over vijf jaar nog zo is dat is nog niet zeker.
Het is in elk geval zo dat indien het college besluit om laatstgenoemde wegen (gedeeltelijk) af te sluiten, dan hebben zij in elk geval publicatieplicht. Hiertegen kunnen zowel de gemeenteraad als belanghebbende bewoners hun zienswijze kenbaar maken. Vraag is alleen hoe je als inwoner van Lelystad Haven of Hollandse Hout aan kunt tonen dat je belanghebbende bent. Immers is dit alleen weggelegd voor de bewoners van het gebied. En erg spraakzaam is een hert, ree of vogel niet. Laat staan dat ze een letter op papier kunnen zetten.

Al met al een redelijke uitkomst, maar wel een met wat kleine addertjes onder het gras.

Lelystad Haven binnenkort afgesloten van de buitenwereld (vervolg)

Op donderdag 20 september zal de gemeenteraad een beslissing nemen op het voorstel van de gemeente Lelystad om het buitengebied rond lelystad te verklaren tot erftoegangswegen (gebieden).

Als dit doorgang vind dan heeft het college vanaf dat moment het recht om zonder enig overleg de Oostvaardersdijk richting Almere, de Knardijk. de Praamweg en het gedeelte van de Buizerdweg tussen Hollandse Hout en de Knardijk alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer of zefs volledig af te sluiten.

De wethouder heeft gezegd dat dit niet zijn intentie heeft, echter vragen wij ons af waarom zij dan wel dit recht willen hebben. Bovendien is er tussen de gemeente Lelystad en de belangenorganisatie Wijkraad en de bewoners geen enkel overleg geweest. Reden waarom wij u vragen bezwaar te maken tegen dit voorstel.

Download een brief op de site van de wijkraad, Print het document uit, vul uw gegevens in en geef hem af op de wijkpost of deponeer hem in de brievenbus van het buurthuis. U vind het adres onder aan de brief.

Bent u hier zelf niet toe in staat, stuur dan een mail naar info@wijkraadhaven.nl of mail@lelystadhaven.info . Dan komen wij wel met de brief bij u langs.

De wijkraad zorgt ervoor dat de bezwaren worden meegenomen in het raadsbesluit.

Aanvulling

Op maandagavond zijn er een aantal brieven verspreid rond de Harderwijkstraat, als het werk het toelaat zal er vanavond nog een gedeelte worden bezorgt. Maar laat u er niet van weerhouden als de brief niet bij u in de bus valt. Print hem uit en lever hem in voor woensdag (uiterlijk donderdag). Brieven die later binnenkomen kunnen niet op donderdagavond worden aangeboden tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Laat u niet kisten!

Kom op voor uw recht!!!!!!!

Lelystad Haven binnenkort afgesloten van de buitenwereld

Als het aan de gemeente ligt dan zou het binnenkort wel eens afgelopen kunnen zijn met de bereikbaarheid van Lelystad Haven.

Gisteren heeft de wethouder van de gemeente Lelystad tijdens het Opinieplein een presentatie gegeven over verkeersvisie buitengebied. Er is gesproken over een wegencategorisering in drie verschillende categorien. Zo heb je stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen en voor verblijfsgebieden erftoegangswegen. En nu juist die laatste baart mij ernstig zorgen.

Even gefocust op Lelystad Haven blijkt al snel dat wij omringd worden door erftoegangswegen. Zo zou de Oostvaardersdijk vanaf de rotonde Knardijk naar Almere, de Knardijk zelf en de Buizerdweg tussen Hollandse Hout en de Knardijk onder de categorie erftoegangswegen gaan vallen. Ook het natuurgebied richting Praambult valt onder deze categorie. Wat is een erftoegangsweg? Een erftoegangsweg geeft de gemeente de mogelijkheid om zonder enige moeite een dergelijke weg te veranderen in een weg die slechts voor bestemmingsverkeer toegankelijk is. Maar ook volledig kan worden afgesloten. Een voorbeeld hiervan is de Gemeente Zeewolde. De wethouder houd ons voor dat zij niet de intentie hebben om dit daadwerkelijk uit te voeren, maar in werkelijkheid kunnen zij het wel zonder dat u als burger hier bezwaar tegen kunt maken. Als ik de zaak omkeer dan komt bij mij de vraag boven als zij de intentie niet hebben waarom moeten zij dan wel de gelegenheid hebben om het te doen?
De gemeente gaat er vanuit dat wegen slechts afgesloten zullen worden indien zij als sluiproute gebruikt worden en hierdoor gevaar zou kunnen ontstaan. Hiervoor maken zij gebruik van verkeersintensiteitmetingen. Als uit zo’n intensiteitmeting blijkt dat er tijdens de spitsuren veel meer verkeer over deze wegen rijd dan is er sprake van sluipverkeer. Even recapitulerend aan deze afweging kan ik gerust stellen dat elke weg in Nederland gebruikt wordt voor sluipverkeer.

Het zou mij dan ook niets verbazen dat binnen afzienbare tijd de oostvaardersdijk, Knardijk, Praamweg en een deel van de Buizerdweg tot weg word uitgeroepen waarop slechts bestemmingsverkeer mag rijden.

Wat betekend dit voor Lelystad Haven?

Tijdens deze afsluiting zal Lelystad Haven slechts bereikbaar zijn via de brug naast het Wortman gemaal. Als de brug open staat dan kun je op dat moment geen kant meer op.
Maar het kan nog erger. In het verleden en tot voorkort is het voorgekomen dat de brug wel open (voor de scheepvaart) maar gedurende enkele uren niet meer dicht wilde door een defect. Het enige dat ons dan nog rest is heen en weer rijden tussen het bord bestemmingsverkeer en de rotondes bij Lelystad Haven. En dan nog maar te zwijgen over de gevolgen als er echt iets fout gaat!! Door de sluis gaan met enige regelmaat schepen die geladen zijn met zeer gevaarlijke stoffen. We hebben het dan over brandbare en zeer explosieve stoffen. Je moet er niet aan denken dat hier iets mee fout gaat. Je kunt dan werkelijk geen kant meer op.

De wethouder zegt niet de intentie van afsluiting te hebben maar vraagt wel om de mogelijkheid.
Niets anders dan een kind die twee Euro vraagt om een ijsje te kopen zonder de intentie te hebben om een ijsje te kopen.

Donderdag 20 september wordt dit voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
Als de gemeenteraad beslist om dit voorstel doorgang te laten vinden dan hoeven we binnenkort geen auto meer te rijden. Dan kunnen we met zijn allen thuis blijven.

Wat gaan we hier aan doen?

kijk voor de volledige tekst op "verkeersvisie buitengebied"

Houd dit weblog de komende dagen goed in de gaten, voor het te laat is!!!!!!!

Omdat dit web-log gericht is op Lelystad- Haven wordt er alleen aan de omliggende wegen aandacht besteed. Maar er zijn natuurlijk veel meer gedupeerde bowoners in geheel Lelystad.
Maar Lelystad Haven wordt wel het zwaarst getroffen door deze maatregelen!!

PS. De wijkraad, wijkpost en wijkbeheer zijn van dit voornemen en de eventuele gevolgen nimmer op de hoogte gebracht. Wij zijn door een oplettende buurtbewoner geattendeerd op deze ontwikkeling!! vandaar dit late bericht en de korte tijd die ons rest. Zeer spoedig zal hier een voorbeeldbrief worden gepubliceerd die u kunt gebruiken om bezwaar te maken.

Afsluiting buitengebied

Tot op heden hebben slechts 13 mensen gereageerd op de poll in de linkerkolom. Bovendien heeft de wijkraad slechts  enkele brieven binnen gekregen. U heeft iets meer dan een dag om dit aantal te verhogen en/of een reactie achter te laten. REAGEER DUS SNEL. voordat we geen kant meer op kunnen. Een mail naar de wijkraad verdient de voporkeur. Kijk voor het mail adres op wijkraad Lelystad Haven . Alle berichten en reacties via dit web-log worden ook in deze zaak meegenomen.

Zorg dat we er niet alleen voor staan

Want dan!!!!!!

Nieuwe mobiele radarcontrole valt minder op

De politie maakt gebruik van nieuwe radar apparatuur bij mobiele controle.

758
Vanmiddag onderweg naar huis viel mij bij De Blocq van Kuffeler deze auto op. Omdat het voertuig voor mij onbekende attributen op het dashboard had staan en er op het eerste oog niemand in het voertuig zat ben ik terug gereden om een foto van dichtbij te maken. Al snel kwam er een agent uit het achterportier van de auto. Het eerste wat de agent zij was dat ik wel erg gevaarlijk langzaam langs hem heen reed, mijn snelheid was 27 km / uur waar 70 toegestaan. Glimlachend zij ik; maar dat is toch niet te hard? Nee, maar wel gevaarlijk voor het verkeer achter mij was zijn reactie. Na een kort gesprek heb ik een paar foto’s mogen maken van de nieuwe apparatuur.
759
Achter het raam staat een camera in een langwerpige doos die zeker niet gelijkend is op de voorheen gebruikte camera. Onder de camera op de bijrijderplaats zit een tafeltje waarop een laptop geplaatst kan worden. In dit geval zat de agent achter in de auto en stond de laptop op de achterbank.761

Achter de kunststof kentekenplaat zit de radarapparatuur netjes weggebouwd en in het midden onder de nummerplaat zit de flitser. Ondanks het feit dat ik samen met de agent in opvallend uniform bij de auto stond was voor de langsrijdende automobilisten geen reden om vaart te minderen, zodat er in enkele minuten tientallen overtredingen op de gevoelige plaat (harddisk) werden vastgelegd.
760

Op de laptop ziet u het beeld van de camera. Normaliter zie je hierop het voertuig die een overtreding begaat met in het kleinere scherm heel duidelijk de kentekenplaat van het voertuig. om reden van privacy is er gekozen voor een leeg kader waarop het brughuisje duidelijk zichtbaar is. Met dit plaatje wordt normaliter de camera afgesteld.762

Achter in de kofferbak bevind zich een computer met een harddisk waarop uiteindelijk alle informatie wordt opgeslagen. Ondanks de bochten in dit stuk wegdek en de toegestane maximum snelheid van 70 km/uur heeft er iemand het vandaag gepresteerd om met 132 km/uur langs de controle post te rijden. Een overschrijding van 62 km/uur. Na aftrek van correctie in elk geval een invordering van het rijbewijs.763

Omdat de moderne apparatuur nauwelijks extra licht nodig heeft wordt de flits nauwelijks opgemerkt. Dit betekend dat de pakkans veel groter is. Bovendien zal er veel minder met groot licht worden geseind, omdat de overtreder pas weet dat hij geflitst is op het moment dat er een rekening van het CJIB op de deurmat valt. Ook voor mijzelf is het even afwachten of ik zelf in het kastje zit. Volgens mij zat ik op zo’n 75 km/uur. Het apparaat stond ingesteld op 77 km/uur.

Afwachten dus maar.

Nu maar hopen dat ze dit systeem snel in woonwijken gaan toepassen.

Afsluiting buitengebied (vervolg van het moet niet gekker worden)

683_1De gemeente Zeewolde heeft het gebied tussen de vogelweg en de Ibisweg tijdens de spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen.

Omdat dit een gebied omhelst dat zich uitstrekt vanaf Lelystad tot Almere voorbij de rijksweg A27 en enkele kilometers breed is staat dit generzins in verhouding tot redelijkheid. Immers, als iedere gemeente dit zou doen dan is autoverkeer binnen Nederland vrijwel uitgesloten. Nu heb ik begrepen dat de gemeente Lelystad het ook niet eens is met de actie van hun buren. (van horen zeggen). Maar hoe zit het dan met het bord tussen de Praambult en de rijksweg A6? (grijs bord links van de weg (achterzijde))? Deze borden staan wel op het gebied van de gemeente Lelystad.Zeewolde

Via de wijkraad is aan de wethouder gevraagd wat het standpunt van de gemeente Lelystad hier in is. Een duidelijk antwoord hebben wij hier nog niet op gekregen. Het laatste bericht was de vraag of de behandeling hiervan tot na de vakantie van de behandelend ambtenaar kon worden opgeschort. Maar wat schetst mijn verbazing?  A.s. donderdag wordt tijdens het Opiniplein in het gemeentehuis een voorstel behandelt om de afsluiting van het buitengebied vast te leggen. Opnieuw een creatie van de gemeente Lelystad om alles onomkeerbaar vast te leggen alvorens er over in discussie te gaan met belanghebbende (de bewoners van Lelystad-Haven en Hollandse Hout), Vertegenwoordigt door de wijkraad.

Aanstaande woensdag zal dit punt de aandacht krijgen binnen de wijkraad. En a.s. donderdag zal dit punt op het Opiniplein worden behandelt.
Voor informatie, ga naar agenda Opiniplein en kijk onder "verkeersvisie buitengebied" Is dit het begin om grote gebieden van elkaar af te sluiten?
Hoe lang zal het duren totdat heel nederland gebaricadeerd wordt door afsluitingen?
Wanneer komt de stalen muur terug, maar dan in ons eigen Nederland?
En wie betaalt er voor de wegen waarop wij als burger niet meer mogen komen?

Juist ja!!!!!!!!!!!

Kom dus a.s. donderdagavond naar het gemeentehuis.
Plaats uw reactie onderaan dit bericht.
geef uw mening via de poll in
de linker kolom.

Buitenboord motor of geen motor

755
Op zaterdagochtend rond vijf uur heeft de politie twee personen van een boot gehaald die onbestuurbaar tegen de stenen wal van de oostvaardersdijk tussen Lelystad en Almere aan beukte.

Op de foto is duidelijk te zien dat er een noodconstructie achterop de boot is aangebracht om een buitenboordmotor op vast te zetten. Wat de verdere toedracht tot dit gebeuren is dat kunnen we slechts gokken. Het lijkt er in ieder geval op dat de tijdelijke constructie niet sterk genoeg was om de motor te dragen, maar het zou bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat motorpech de oorzaak is. Rond 9:00 uur heeft de KNMR (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) het bootje weggesleept.
Door het beuken op de rotsen heeft het bootje behoorlijk wat schade opgelopen.756

757 

INWONERS LELYSTAD ZIJN BLIJ MET HUIS EN HOND

Persbericht200_16Inwoners van Lelystad zijn erg tevreden over hun woning. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.600 Lelystedelingen dat is gehouden in maart van dit jaar. Met behulp van vier stellingen is de tevredenheid met de woning gemeten. Op basis hiervan is berekend dat de Lelystadse woning een gemiddelde score van 8,1 krijgt. Dit is zelfs de hoogste score van alle 31 steden die vallen onder het Grote Stedenbeleid.  In al deze steden kregen bewoners dezelfde vragen voorgelegd. Lelystedelingen in koopwoningen zijn duidelijk meer tevreden (8,4) dan die in huurwoningen (7,0).

Verschillen per woningtype
Onderverdeeld naar woningtype zijn de bewoners van een flat of appartement gemiddeld gezien het minst tevreden met een 7,1 als score. De mensen in een eengezinswoning zitten met een 8,0 ongeveer op het gemiddelde; het meest tevreden zijn de bewoners van vrijstaande woningen: een score van 9,1.

Verhuisplannen
Een kwart van de mensen wil xe2x80x98binnen afzienbare tijdxe2x80x99 (een jaar of vier) verhuizen. In een vergelijkbare enquxc3xaate van twee jaar geleden was dat nog ongeveer eenderde; de mensen in Lelystad lijken dus wat minder geneigd om te verhuizen.

Behalve vragen over woontevredenheid hebben bewoners van de 31 xe2x80x98grote stedenxe2x80x99 ook vragen ingevuld over veiligheid en leefbaarheid van wijk en stad. De resultaten daarvan worden over pakweg een maand bekend.

Tevreden met hondenvoorzieningen
In een apart onderdeel is Lelystedelingen gevraagd naar de tevredenheid over voorzieningen voor honden. Iets minder dan een kwart van de ondervraagden meldt xc3xa9xc3xa9n of meer honden te bezitten. Dat is overigens het vaakst (32%) bij mensen met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en het minst vaak (18%) bij mensen met kinderen jonger dan 4 jaar. Blijkbaar heeft het hebben van kinderen van verschillende leeftijden invloed op het al dan niet hebben van een hond.

Met behulp van zeven stellingen is de tevredenheid met de hondenvoorzieningen in de buurt gemeten. Niet helemaal onverwacht zijn de bezitters van honden meer tevreden dan de niet-hondenbezitters. Het meest positief is men over de locatie en de herkenbaarheid van de uitlaatroutes: bijna de helft is hier tevreden over, eenderde is ontevreden en de overigen zijn neutraal.

Sinds de hondenvoorzieningen er zijn vindt maar een kwart van de mensen dat de kinderspeelplaatsen schoner zijn geworden. Iets meer dan een kwart vindt de hondenoverlast in de afgelopen jaren toegenomen,  terwijl ruim 40% het daar juist niet mee eens is. De xe2x80x98hondenwachterxe2x80x99 is voor het overgrote deel van de mensen zo goed als onzichtbaar: bijna 90% ziet deze nooit in zijn of haar buurt.

Op de website van het LelyStadsPanel (www.lelystadspanel.nl) zijn de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van Lelystedelingen over hun woning en over voorzieningen voor honden in uitgebreidere vorm na te lezen.

Belangrijk burgerinitiatief! Natuur voor kinderen (ingezonden stuk)

754
Beste bezoeker,

I wil u graag attenderen op een belangrijk burgerinitiatief, waarvan ik vermoed dat u het ook zinvol vindt.

Zoals je waarschijnlijk wel weet groeien kinderen in Nederland in toenemende mate op tussen asfalt en beton, zonder regelmatig contact met de natuur. We weten allemaal dat dat niet goed is. Voor een gezonde fysieke, sociale, emotionele en mentale ontwikkeling zijn intensieve speel- en leerervaringen in de natuur namelijk erg belangrijk! Dit blijkt ook uit onderzoek.

Daarom heb ik besloten het burgerinitiatief jeugd en natuur als nationale uitdaging te ondertekenen. Zo kunnen wij er met z’n allen voor zorgen dat dit belangrijke onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer komt. En dat kinderen dus weer de kans hebben fijne ervaringen in de natuur op te doen!

Teken jij ook?

Voor meer informatie en mogelijkheid tot ondertekenen: www.nationaleuitdaging.nl

Met vriendelijke groet,

Danja Bakker

Kinderfun (oplichters aan de deur)

Omdat Kinderfun de zaak (gelukkig) niet opgeeft neemt het bericht enorme proporties aan. Derhalve is het niet meer geschikt om via dit web-log weer te geven, immers zou dit web-log vullend zijn. En daar is dit web-log niet voor bedoelt.

Omdat een aantal van u door deze groep oplichters benadeelt is heb ik besloten deze zaak verder openbaar te maken via een nieuw web-log. U vind dit web-log via Kinderfun

Binnenkort zal deze link te vinden zijn in de linkerkolom onder websites en web-logs van de eerlijke vinder 

Persbericht200_15Fietsbruggen Havendiep mooiste van Lelystad

WETHOUDER FACKELDEY REIKT ARCHITECTUURPRIJS
LELYSTAD 2007 UIT

Maandag 27 augustus heeft wethouder Jop Fackeldey de Architectuurprijs 2007 uitgereikt aan Rob Hoogendijk van Verburg Hoogendijk Architecten, de architecten van de drie witte fietsbruggen over het Havendiep in de Landstrekenwijk. Inwoners van Lelystad kozen uit vijf genomineerde bruggen, deze bruggen als mooiste in de stad. Wethouder Jop Fackeldey maakte de winnaar bekend aan het slot van de Dag van de Architectuur die zaterdag 30 juli door de Stichting ALS (Architectuur, Landschap en Stedenbouw) werd georganiseerd. Naast de bruggen over het Havendiep waren ook de Gelderse Brug, de houten brug bij de Zoom, de Anaconda en een fietsbrug over de Pauwenburg genomineerd.

De bruggen van Verburg Hoogendijk Architecten kregen in totaal 37% van de stemmen. De houten brug bij de Zoom is met 30% van de stemmen op de tweede plaats gexc3xabindigd. De Architectuurprijs Lelystad is dit jaar voor de vierde maal uitgereikt. De prijs bestaat uit een wisselbokaal. 751

Oplichters aan de deur met mooie praatjes (herhaling van 4 mei 2006)

Het is al weer meer dan een jaar geleden dat ik het bericht hieronder geplaatst heb. Maar vandaag viel er opnieuw een brief van deze oplichters op de mat. Voor een ieder die ook de dupe zijn van de oplichtingspraktijken van Kinderfun, Invogem en Fiad incasso adviseer ik de zaken eens goed op een rijtje te zetten, alvorens ook maar te denken aan het sponseren van deze oplichters. Er zijn immers ook regels waar oplichters zich aan moeten houden.

Meer informatie in het volgende (voorgaan) bericht.

Kinderfun (Veel geld voor oude troep)

Bij deze wil ik u waarschuwen voor de verkooppraktijken van Kinderfun bij u aan de deur.
Op 22 september 2005 (de euro bestaat al enige jaren) komt er een jonge vrouw aan de deur met een aanbieding om mee te doen aan een proefactie, inhoudende een kinderpakket bestaande uit drie kinderboeken en een kinder-CD per maand gedurende een periode van drie maanden. Kort samengevat negen boeken en drie CD’s voor een bedrag van 3 x € 7,95 = € 23,85.
Aan de deur is heel duidelijk aan de jonge dame gevraagd of het eenmalig was of dat er een abonnement aan vast zat. Heel stellig vertelde zij dat het automatisch na drie maanden stopte en er dus ook niets opgezegd hoeft te worden, het betrof een eenmalige incasso machtiging. Klinkt allemaal netjes, niets aan de hand.

Na twee maanden ontvingen wij een CD.
Nog een maand later ontvingen wij een pakket met drie boeken zie foto van de boeken welke nog steeds in de verpakking zitten.
Op het boek staat toch heel duidelijk aangegeven dat het duurste boek f 6,50 (gulden) kost. Zeer kort daarna werd opnieuw een bedrag van € 23,85 van onze rekening geschreven. Wij hebben direct onze bank gebeld om onze rekening te blokkeren tegen automatische afschrijvingen van deze oplichters en het bedrag terug laten boeken.
De totale levering bestond dus uit drie boeken waarvan 1 tenminste 3 jaar oud en een CD. Buiten het feit dat zij mijns inziens afval materialen hebben geleverd vertegenwoordigd dit volgens de door hun opgegeven en overeengekomen maatstaven een bedrag van € 7,95.
Het nooit afgesloten abonnement is in tegenstelling tot hun zogenaamde voorschriften per telefoon opgezegd. Maar de rekeningen bleven komen € 23,85 € 25,00 € 27,30 met een aanzegging van wettelijke rente en een ingebrekestelling, waarna een incasso bureau zal worden ingeschakeld.

Rente? Krijg ik rente over de niet door hen geleverde producten? Incasso voor niet geleverde producten. Ik heb ze vandaag voor de tweede keer gebeld met de mededeling dat zij in gebreke zijn gebleven en dat ik niet zou betalen. Bovendien heb ik hen toegezegd hier aandacht in de media aan te schenken. Vandaar dit bericht. In feite hebben zij al heel veel aandacht gekregen via andere consumenten organisaties. Ook deze organisaties waarschuwen voor de praktijken van Kinderfun. U bent gewaarschuwd, “koop nooit iets aan de deur”. Want voor je het weet heb je een hoop schrijfwerk of een lege portemonnee!!!!!!!!
Zijn er nog meer, met deze ervaring?

Oplichters aan de deur (vervolg)

In het bericht hierboven heeft u kunnen lezen hoe Kinderfun BV de zaak belazert. In mijn laatste telefoongesprek met Kinderfun (de directie) heeft de man (directeur) mij toegezegd dat het (niet bestaande of ongeldige)contract na zes maanden door hem in tegenstelling tot normaal zou worden stopgezet. Ik heb hem toen gezegd dat er voor mij geen sprake is van enig geldig contract en ik dan ook niet zou betalen voor de tweede periode van drie maanden. Indien hij het hier niet mee eens zou zijn dan moest hij er maar een rechtszaak van maken. Het werd een tijdje (17 maanden) stil, totdat op 25 augustus jl. deze brief op de mat viel.747
U zult begrijpen dat ik enigszins verbaast was, gezien de lange periode dat zij niets van zich hebben laten horen.  Dit maakt de zaak voor beide een stuk lastiger, omdat er nimmer van iemand die zich van geen kwaad bewust is mag worden verwacht dat hij alle stukken nog direct voor handen heeft. Nu heb ik het geluk dat alle troep die deze firma geleverd heeft nog keurig in mijn bezit is (zelfs in originele verpakking)omdat ik deze oude rommel niet geschikt achte voor mijn kinderen. Ik heb het dan over de materialen die slechts gedeeltelijk zijn geleverd over het eerste kwartaal. Deze rekening hebben wij overigens keurig voldaan, in tegenstelling tot Kinderfun. Deze oplichters hebben slechts een deel van de betaalde artikelen aan ons geleverd. Bovendien voldeed het geleverde niet aan onze verwachtingen en komt zeker niet overeen met hetgeen met de verkoopster aan de deur is overeengekomen.

Reden voor mij om de zaak eens om te keren. (een zogenaamd koekje van eigen deeg)

749 

Oplichters aan de deur (vervolg deel 2)

In de voorgaande berichten komt nogal wat terechte kritiek naar voren over Kinderfun. Een oplichterbende waar heel veel negatiefs over te vinden is op het internet. Maar al deze negatieve berichtgeving veroorzaakt ook een hoop ellende voor een bedrijf die zich wel netjes gedraagt. Het is namelijk zo dat er nog een internetbedrijf is met de naam Kinderfun die u vind onder www.kinderfun.nl. Dit bedrijf valt niets te verwijten, maar wordt wel met regelmaat verwisselt met deze oplichters.
De oplichters hebben ook een website, maar daar ga ik natuurlijk geen reclame voor maken. Maar wat ik u niet wil onthouden is de opmerking die zij plaatsen op hun website. Kennelijk met het doel de zendingen die niet overeenkomen met de doelgroep waarvoor u het pakket had besteld kloppend te maken. Stel u besteld een pakket voor de leeftijd van zes tot negen jaar (uw kind is immers zeven). De oplichters sturen u een pakket voor kinderen van 12 jaar. U heeft dus niets aan het pakket. Ga dan naar hun site en pas de leeftijd van uw kind aan aan het pakket dat u verkeerd heeft ontvangen!!!!!
750

Het zijn dus niet alleen oplichters, maar ze zijn ook nog oerstom.

24 augustus Naturalisatiedag

Persbericht200_14Gemeente organiseert feestelijke middag

Vrijdag 24 augustus wordt in heel Nederland voor de tweede maal de Nationale Naturalisatiedag gevierd, een feest- en ontmoetingsdag voor mensen die xe2x80″recent- het Nederlanderschap hebben verkregen. Gemeente Lelystad organiseert op deze dag een feestelijke middag in het Nieuw Land Erfgoedcentrum.

De middag staat in het teken van kennismaken met elkaar en kennis maken met de geschiedenis van de jongste provincie van Nederland: Flevoland. Alle Lelystedelingen die dit jaar de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen zijn persoonlijk uitgenodigd om deze middag bij te wonen. Daarnaast zijn alle zelforganisaties op het gebied van integratie uitgenodigd. Deze middag zal ook een reguliere naturalisatieceremonie plaatsvinden. Ontvangst is om 14.00 uur, start programma om 14.30 uur.
De middag duurt tot ca. 17.00 uur.

Bunschotenlaan (vervolg)

Na jaren wachten is het dan eindelijk zover. De Bunschotenlaan krijgt een flinke opknapbeurt. De tekening hieronder behoort tot een van de eerste ontwerpen. Hierdoor is het mogelijk dat de werkelijke uitvoering iets afwijkt. De nieuwe tekening is meer op de techniek gericht en hierdoor erg verwarrend.726

Omdat er nogal wat verschillende interpretaties de ronde deden over de duikers heb ik navraag gedaan bij de uitvoerder van het project en samen met hem de tekening bekeken.

De pijpen die uitmonden in de wateren tussen Beulakerwiede / Belterwiede  en Belterwiede / Lemmerstraat deden slechts dienst als Hemel Water Afvoer (HWA)op de putdeksels aangegeven als  R W (regenwater). Het regenwater komt via de straatkolken en regenwaterbuizen in de grote putten terecht en word vervolgens geloosd op het openbare water. Dit is dan ook gelijk iets om rekening mee te houden als je de straatkolken gebruikt om vuil water te lozen. In principe stort u het vuil direct in het openbare water. Deze pijpen deden op geen enkele wijze dienst als doorstroom voor deze wateren. De twee buizen tussen Beulakerwiede en Belterwiede lopen rechtstreeks naar het bovenwater en moeten de doorstroom bevorderen. In deze twee buizen worden twee putten aangebracht waarop de straatkolken hun water lozen. De bestaande buis vanaf het water tussen Belterwiede en de Lemmerstraat wordt enkele meters verlengt en op een van deze putten aangesloten. Of de capaciteit van de buis voldoende is om ook hier het water in beweging te brengen, dat moeten we nog even afwachten. In beide gevallen is er gerede kans op een vooruitgang in de strijd tegen stilstaand water (blauwalg), maar er is zeker geen sprake van verslechtering. nog maar even afwachten dus.
Mocht e.e.a. niet het gewenste resultaat op leveren, dan moet er opnieuw iets worden bedacht, hetgeen zeker de aandacht zal krijgen.

730

732
733

Verkeersborden deel 3 (De slimme Ambtenaar)

Dit bericht is op 1 augustus geplaatst. In het kader van de POLL (linkerkolom)zal de datum van plaatsing telkens worden aangepast, zodat het bericht gedurende de actie bijna bovenaan blijft staan. Lees eerst dit bericht alvorens een keuze te maken.

In Lelystad Haven mogen we ons zo’n beetje als rijkste wijk betitelen wat betreft de verkeersborden. Alleen al om de wijk binnen te rijden vanuit het centrum staan er op een stukje van nog geen kilometer ruim 30 borden. Het exacte aantal is wat moeilijk in te schatten, want als automobilist wordt er van je verwacht dat je ook nog een beetje op het verkeer let. Maar het gaat niet alleen om de automobilist. De fietser en de voetganger die weet door alle borden niet meer waar hij aan toe is. Zo probeert de overheid in Lelystad voorangsfietspaden aan te leggen. De fietser heeft in sommige gevallen dan ook voorang op een fietser die van rechts komt (maar lang niet altijd). Zo zijn er hier in Lelystad Haven en Hollandse Hout situatie’s waarbij een fietser op een voorangsfietspad rijd waarbij hij voorang heeft bij zijpad 1 terwijl hij dit niet heeft bij zijpad 2 en weer wel bij zijpad 3. Snapt u het? Ik niet! Maar daarom hebben ze er ook een Slimme Ambtenaar opgezet !! Ik zal proberen u door middel van foto’s uit te leggen wat er zoal niet klopt.697_1

Op de foto ziet u een deel van het fietspad langs het kanaal. Dit fietspad maakt deel uit van het hoofdfietspadennet in Lelystad en is herkenbaar aan de blauwe stippen midden op het wegdek. Wat direct opvalt is de enorme hoeveelheid aan borden. Borden die u als fietser vertellen dat u vanaf een zijweg waar dit bord staat een voorrangsweg of kruising nadert. U dient de fietser op het voorrangsfietspad  dus voorrang te verlenen. (is dit nu de aanzet tot het fietsrijbewijs?) Buiten de borden heeft de overheid ook nog haaientanden (witte driehoeken) op het wegdek aangebracht.699

Maar hoe zit het nu met de zijpaden? wanneer is iets een fietspad? En wanneer is iets een voetpad? Hiervoor is de fietsvoet of voetfiets ontwikkeld. Het bestaat uit een vijftig tal kaarten, waarvan er 25 zijn met de afbeelding van een fiets en 25 met de afbeelding van een paar schoenen. Een afbeelding om te zorgen dat een analfabeet het ook snapt. Binnenkort misschien wel verplicht zodat u in elk geval kans maakt te weten of u zich begeeft op een fiets dan wel voetpad. Hoe werkt de fietsvoet (voetfiets) Schud de kaarten aan het begin van het pad. Trek er een kaart uit. En walla: 50 % kans dat u het goed heeft. uitvinding van de slimme ambtenaar met patent (dus niet illegaal copieren). Hieronder ziet u een aantal situaties waarbij de slimme ambtenaar heeft bepaald (gegokt) welk pad een fiets dan wel voetpad is. Maar er is nog veel meer onduidelijkheid. 700

701

702

703

704

705
Volgens de onderzoeker van de overheid (de fietsvoet) zou dit pad hier boven een voetpad zijn. Of heeft de slimme ambtenaar hiervoor gekozen omdat de verf niet blijft zitten op het grind) In elk geval wordt dit pad door bijna iedereen gebruikt als fietspad. En de nietsvermoedende fietser die van rechts komt knalt boven op de fietser die misschien wel denkt dat hij voorrang heeft omdat hij ervan overtuigt is zich te bevinden op een voorrangsfietspad.

706

Nu hebben fiets- of voet-paden altijd een begin en een eind, ook al is elk eind ook een begin (afhankelijk van de richting waarop je het pad benaderd). Nu staan er alleen borden aan de zijde van het voorrangsfietspad. Maar als je vanaf dit voorrangsfietspad het pad op fietst dan maakt het niet zoveel uit. Ga je rechtsaf dan is er geen enkele belemmering. Ga je links af dan heeft een tegenligger voorrang (rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat immers altijd voor afslaand verkeer). Maar als je vanaf de andere kant het pad benadert dan ??? (de fietsvoet) ???. Omdat dit niet duidelijk is zal iedere fietser de kortste weg nemen. Het zal hem verder een worst zijn. Maar als de slimme ambtenaar bepaalt heeft (met de fietsvoet) dat het een voetpad betreft dan staat er aan het einde geen bord en zijn er geen haaientanden op het wegdek aangebracht. Nu alleen nog een camera opstellen om een prachtige film te maken van twee fietsers die beide denken voorrang te hebben.
707

Voor een nog vreemdere situatie gaan we naar Hollandse Hout. De fietser komt vanaf de hoge houten fietsbrug en bevind zich op het voorrangsfietspad. Voor een andere fietser die op de foto van links zou kunnen komen is het duidelijk dat de fietser op de foto voorrang heeft. En dat is maar goed ook. Op deze helling kun je met een beetje stevig doortrappen snelheden bereiken van meer dan vijftig kilometer per uur. Maar als we op de foto hier onder kijken dan zal een fietser die onder de houten fietsbrug vandaan komt niets vermoedend denken dat hij voorrang heeft, omdat hij van rechts komt. Ik hoef u niet te vertellen wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn.
708

709

Het is voor zover mij bekend nog geen enkele gemeente gelukt om een situatie als deze te creeren. Maar dit weerhoud Lelystad er niet van om ook op dit gebied als eerste over de brug te komen.

Hoe kun je dit oplossen:

Mogelijkheid 1 (uitbreiden)

 • Plaats bij elk pad een bord fietspad of voetpad
 • Geef bij elk voetpad duidelijk aan dat het verboden is voor fietsers.
 • pas de situatie bij de fietsbrug in Hollandse Hout aan met extra borden en haaientanden
 • Plaats bij elke kruising van het voorrangsfietspad een bord voorrangsw
  eg of voorrangskruising

Mogelijkheid 2 (verwijderen)

 • Verwijder al die borden en laat de fietsers verder gaan zoals ze het altijd al deden

Op het gemeentehuis heb ik ze wel eens een opmerling horen maken over hij is te prominent aanwezig, Maar als er iets te prominent aanwezig is dan zijn het wel deze verkeersborden.

Voor welke optie zou u zelf kiezen? Geef uw mening in de POLL. U vind deze in de linker kolom.

Mocht u onverhoopt op zoek gaan naar de fietsvoet of voetfiets, Dan geef ik u het advies mee dit niet te doen. De fietsvoet of voetfiets is net zo’n dom verzinsel als de borden van de slimme ambtenaar !

verkeersborden deel3 (vervolg)

697_1

Op de foto ziet u een deel van het fietspad langs het kanaal. Dit fietspad maakt deel uit van het hoofdfietspadennet in Lelystad en is herkenbaar aan de blauwe stippen midden op het wegdek.
Afgelopen woensdag is de uitslag van de poll, het bericht en uw reacties tijdens een vergadering van de Wijkraad aan wethouder Willem de Jager overhandigt. De poll laat duidelijk zien wat de meesten van u vinden van het overschot aan borden. Ondanks de vakantieperiode hebben 74 buurtbewoners hun mening gegeven, waarvan 1 geen mening heeft, drie een uitbreiding van het aantal borden willen en met een ruime meerderheid van zo’n 95 % hebben 70 bewoners er voor gekozen om de borden te verwijderen. Het zal mij benieuwen hoe ze hierop reageren in het gemeentehuis?

voor het originele bericht, klik op origineel bericht  . (Wordt vervolgd)

Kinderlokker in Lelystad Haven (vervolg)

Op donderdag 2 en vrijdag  3 augustus is er in Lelystad Haven een Kinderlokker gesignaleerd. De man vroeg aan de kinderen of ze met hem mee wilden in de auto om een ijsje te halen. gelukkig zijn de kinderen hier niet op in gegaan. De politie heeft extra agenten ingezet om toezicht in de wijk te houden en een onderzoek ingesteld. Buiten deze twee dagen is er niets meer van de man vernomen. Hangende het onderzoek (wat nog steeds gaande is) wil de politie nog even niets kwijt. Ondanks het feit dat de man er niet meer lijkt te zijn wordt er geadviseerd extra atent te zijn op vreemd gedrag en de kinderen goed in de gaten te houden. Hierbij blijft goede voorlichting een belangrijk item.

Heeft u iets verdachts gezien, neem dan contact op met
Politie Flevoland tel. 0900-8844.

Misleidende reclame op de televisie

743U kent het wel, Lekker onderuit gezakt met een zak chips en een drankje genieten van uw favoriete tv programma (10 minuten) en dan telkens die reclame over geld dat je bijna cadeau krijgt. Tenminste, dat doen ze u zo voorkomen. Nu springt er bij mij altijd eentje uit die het wel erg bont maakt. U van alles toe zegt en vervolgens doet alsof ze hier niets van weten. Vuil spel of achterbaks noem ik dat. Vandaar dat ik u hier voor wil waarschuwen.

Zij maken reclame met het zogenaamde laagste rente certificaat. Een certificaat die ze zelf hebben gemaakt. Maar wat stelt dit certificaat dan wel voor? Of mag ik zeggen wat het niet voor stelt!! Want dan zijn we veel sneller klaar. In de reclame verteld men dat ze u het renteverschil over een jaar terug betalen. Of zij zich aan deze afspraak houden daar kan ik niet over oordelen. Maar ook al zou het zo zijn dan hebben zij het over een jaar. de meeste leningen zijn voor zo’n 10, 20 of 30 jaar. Dit betekend dat u een jaar lang hetzelfde betaald als bij een ander, maar de overige 9, 19 of 29 jaar betaalt u wel teveel. Bovendien valt er het eerste jaar meestal niets terug te betalen. Deze organisatie bied u vaak het eerste jaar een goedkopere rente, waardoor u het eerste jaar inderdaad bij hen het goedkoopste uit bent. De kans dat zij u iets moeten terugbetalen is dus nagenoeg verwaarloosbaar. Zonder dat u het zelf in de gaten heeft betaalt u dus jaren lang…. juist ja…

Buiten deze misleiding zijn er nog veel meer punten waarbij deze organisatie u een poot uitdraait, u sprookjes verteld, maar als u getekend heeft dan weten ze ineens niets meer van hetgeen ze u beloofd hebben, en gaat u voor duizenden euro’s het schip in. Maar dat vertel ik u later nog wel eens via vuilspel.nl of achterbaks.nl. Toepasselijke websites voor dergelijke organisaties waar u binnenkort al uw grieven openbaar kunt maken.

Man met bamboestokken in de middenberm

Op de Houtribdreef, vlak bij Batavia stad loopt een man in de berm met een groot bos bamboestokken. Toen ik hem vroeg wat de man aan het doen was vertelde de man mij dat hij de hier in grote getalen aanwezige zonnebloemen wilde steunen door er een stokje naast te steken. Toen ik hem vertelde dat de bloemen sterk genoeg waren om zichzelf overeind te houden zei de man verbaasd “waarom vragen ze op dat spandoek dan om de zonnebloem te steunen?!!?”

740
741

U weet wel beter. Steun de Zonnebloem, giro 145 t.n.v. De Zonnebloem. of ga naar De zonnebloem

 

Lelystad heeft het

In Lelystad zijn veel dreven van 70 km/uur naar 50 km/uur terug gebracht, ondanks dat het hier vaak om dubbelbaans wegen gaat. Voor wie is dan die extra rijstrook waar de automobilist voor betaalt? En als het geen dreef is, maar een weg buiten de bebouwde kom dan heeft men daar ook een oplossing voor. Gewoon het bord Lelystad (Haven) verplaatsen of weghalen. Zo is men gelijk gerechtigd om ook deze wegen terug te brengen naar 50 km/uur. Maar als je dan kijkt hoe de borden geplaatst worden dan vraag ik mij wel eens af wie de borden heeft laten plaatsen. Heeft deze persoon wel enige kennis van de Nederlandse wetgeving. Van een burger wordt immers wel verwacht dat hij de Nederlandse wetgeving kent. Misschien toch tijd voor een inburgeringcursus !!! Laten we nu eens kijken naar het pas vernieuwde wegdek Houtribweg ter hoogte van het tennisveld komende vanuit de richting van Batavia stad.737

Vanaf links heb je de uitrit van het tennispark. Normaliter plaats men het bord voorbij een kruising, zodat men weet dat men zich vanaf dat moment op een voorrangsweg bevind. Maar in dit geval wordt de automobilist die zich al enige tijd op een voorrangsweg bevind en dus al een aantal van deze borden tegen is gekomen vlak voor de kruising nogmaals op de voorrangsituatie geattendeerd. Met andere woorden: Denk er om dat als er iemand zo stom is om van links te komen "dan moet je hem er maar in rammen" In feite had er hier voorbij de kruising een bord einde voorrangsweg moeten staan, want naar 110 meter: Juist ja.738

Aan de andere kant moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat de gemeente ook wel eens op tijd is met het aanbrengen van de juiste borden. En wees nu eerlijk. Met een beetje aanloop, een flinke hoge snelheid en een paar vleugels kun je hier zomaar een voorrangsweg op vliegen. Lelystad "voorbereid op de toekomst"739

Morgen

Morgen op dit web-log

Man met grote hoeveelheid bamboestokken in de middenberm

Lelystad loopt voorop met verkeersborden en zet aan tot agressief rijgedrag

Mislijdende reclame op tv met gecertificeerde garantie op niets

Kinderlokker in Lelystad Haven

De afgelopen dagen zijn er diverse meldingen binnengekomen over een man die kinderen probeert mee te lokken door het aanbieden van een ijsje. De kinderen wordt gevraagd met de man mee te lopen of mee te rijden in een auto. De man houd zich in het hele gebied op, hetgeen blijkt uit de meldingen rond het winkelcentrum, buurthuis maar ook de grasvelden aan het begin van de hondenkop. De politie adviseert ouders om hun kinderen goed in te lichten en extra toezicht te houden. Heeft u iets verdachts gezien, neem dan contact op met
Politie Flevoland tel. 0900-8844.

U kunt uw informatie (tips) ook als reactie plaatsen op dit web-log. of mailen aan mail@lelystadhaven.info

Ja maar!!!!!! zei de man zielig

Het was vandaag mooi weer, Een mooie dag om een fietstochtje te maken. Zo reed ik op de fiets over de Oostvaardersdijk richting Almere. Genietend van de vogels en de krekels gaat de reis voort. Hoor ik ineens wel een heel vreemde vogel. Maar hoe ik ook mijn best deed. Ik kon de vogel zelf niet bespeuren. Het geluid kwam uit de richting van Almere. Nog maar even doortrappen, in de hoop te kunnen traceren waar het geluid vandaan komt. Na enkele kilometers Staat er aan de waterkant een man. Met enorm geweld stond hij te schreeuwen in de richting van marken. Het koste mij behoorlijk wat moeite om te verstaan wat de man stond uit te schreeuwen. Helemaal duidelijk was het niet, maar het was iets in die trend van bureaucratische klerezooi. Stomme gemeente. En die Wijkraad met hun pamfletten. Na enkele minuten het geschreeuw te hebben aangehoord lukte het mij eindelijk om er een woord tussen te krijgen. De man had kennelijk hele kleine of slechte oren.
Na ruim een half uur kwam de oorzaak van zijn frustratie naar buiten. De jeugd had bij hem in de straat en bierflesje stuk gegooid. en het flesje wilde maar niet verdwijnen. Waar blijft die gemeente of die wijkraad dan toch!!! Toen ik hem vroeg waarom hij het zelf niet even opruimt sloegen de stoppen bij de man echt door. Uiteindelijk ben ik maar weg gegaan en heb de situatie bij hem in de straat bekeken.

S720
721

723

724

722

Uiteindelijk heb ik het flesje voor de man in de vuilnisbak 10 meter verderop gegooid. Iets wat de man zelf natuurlijk al lang had kunnen doen.
Het verhaal over de dijk is verzonnen, maar komt volgens mij aardig overeen met de gedachte van de man.

Het moraal van dit verhaal.

Het is geen schande om je eigen straatje schoon te houden!
Schreeuwen bied geen soelaas.
Met luisteren en overleg bereik je het meest.
Ga discussies niet uit de weg en geef het goede voorbeeld.

Houd je eigen straatje schoon

Bunschotenlaan

Na jaren wachten is het dan eindelijk zover. De Bunschotenlaan krijgt een flinke opknapbeurt. De tekening hieronder behoort tot een van de eerste ontwerpen. Hierdoor is het mogelijk dat de werkelijke uitvoering iets afwijkt. De nieuwe tekening is meer op de techniek gericht en hierdoor erg verwarrend.726

727

Omdat de Bunschotenlaan een doodlopende weg is heeft de gemeente besloten aan het eind een keerlus aan te leggen. Om te voorkomen dat tijdens het draaien de koplampen van de auto’s bij de bewoners van de Workumstraat de huiskamer in zouden schijnen is het idee ontstaan om een verhoogde wal aan te brengen. Dit plan stuitte bij een aantal bewoners op weerstand, Om deze reden is voor een tussenoplossing is gekozen. Omdat het water tussen de Lemmerstraat / Beulakerwiede en tussen Beulakerwiede / Belterwiede doodlopend zijn heeft men de afgelopen jaren veel overlast ondervonden van het rotten van het afgemaaide Bovenwatergras met een stinkende laag blauwalg ten gevolge. Hieronder een aantal foto’s van een jaar geleden.728

729

In het water tussen Beulakerwiede en Belterwiede zit een betonnen pijp (duiker?) die vermoedelijk uit kwam op de put hieronder. Ook in de put vind u de blauwalg terug, hetgeen mij vreemd over komt omdat het water in de put veel hoger staat dan in het water tussen Beulakerwiede en Belterwiede. (water loopt immers niet omhoog) Zelf denk ik dat deze put en de pijp een open lozing van het regenwater en de straatkolken zijn. Echter blijft de vraag hoe het blauwalg in deze put kan komen. Het hoogte verschil kan veroorzaakt worden door een overloop om de straatkolken niet droog te laten vallen (straatkolken zijn open regenputten) Maar omdat verdere gegevens mij nog niet bekend zijn is dit niet met zekerheid vast te stellen.
730
Ook de afgelopen dagen is er blauwalg geconstateerd. Gelukkig bleef de overlast beperkt door de terug lopende temperatuur. Dit was vorig jaar wel anders.

732
733

Om de doorstroming te bevorderen worden er tussen het water van beulakerwiede / Belterwiede twee buizen aangebracht naar het bovenwater (een rechte oversteek voorzien van twee putten). Vanaf een van de putten zou er ook nog een buis worden aangebracht in het verlengde van de Bunschotenlaan die aansluiting vind op het water tussen Beulakerwiede / Lemmerstraat.

Of dit de doorstroom voldoende bevorderd dat zal de tijd moeten uitwijzen. De bewoners hadden liever een duiker gezien zoals toegepast bij de weerribben zoals de foto hieronder weergeeft.

731

734

Door de bouwvakvakantie liggen de werkzaamheden nog even stil, maar het geeft nu al vast een goede indruk. Binnenkort meer.

735 

Aanvulling Bunschotenlaan (blauwalg in put)

In het voorgaande bericht gaf ik aan verbaast te zijn over de blauwalg in de put (immers water loopt niet omhoog). Dit heeft mij tot nadenken aangezet. In feite kan dit alleen gebeuren als de blauwalg via de straatkolken (hoger niveau) de put in stroomt. Maar hoe komt de blauwalg dan in de straatkolk terecht? Er zijn twee opties.

Optie 1 ; De gemeente heeft gras met daartussen blauwalg op de kant getrokken, hetgeen langzaam is uitgelekt. Daarbij heb ik van buurtbewoners vernomen dat de grasmaaier van de gemeent hierin ook nog zijn steentje heeft bijgedragen door de smurrie over het wegdek te verspreiden.
Optie 2 ; Het lekken of schoonspuiten van de puttenzuigers.
Vooralsnog ga ik er vanuit dat dit de enige verklaring kan zijn voor de blauwalg in de put. 352_1

351_1

Nu zit ik nog met een vraag waarop ik geen antwoord kan bedenken. Een van de bewoners heeft vis in de put zien zwemmen.  Mocht u een suggestie hebben, dan ben ik zeer benieuwd? Naar wat ik heb vernomen starten a.s maandag de werkzaamheden weer, hetgeen mij de gelegenheid geeft om de aannemer te vragen hoe het nu werkelijk in elkaar zit. Wordt vervolgt

Blauwalg, nu ook in Hollandse Hout

716

Enige tijd geleden is er door de Oostvaardersdijk een doorlaat gemaakt om water uit het markermeer het Bovenwater in te laten stromen. Aan de andere kant (de overgang tussen de Hondenkop en Hollandse Hout) zit een overloop waar het water via een buis in het Hollandse Hout terecht komt (zie foto’s) Via de buizerdtocht komt het water opnieuw via een overloop in het kanaal terrecht. In opdracht van de gemeente heeft een bedrijf ook dit jaar het gras in het bovenwater kort gemaait. In tegenstelling tot vorig jaar is het afgemaaide gras vrijwel direct verwijderd. op zich een enorme verbetering. Verder moeten we maar hopen dat het blauwalg dit jaar minder overlast zou opleveren. Maar als ik de foto’s bekijk dan ziet het water op de eerste foto van het bovenwater er al aardig groen uit. En de foto’s hieronder laten het water van het hoollandse Hout zien waarbij tekst overbodig lijkt. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Er was van blauwalg in Hollandse hout weinig te bespeuren. Maar nu is ook Hollandse Hout aan de beurt. Ondanks het feit dat het water hier ruim twee meter diep is. Het zal mij benieuwen hoe dit verder zal uitpakken.

717

718

De foto hieronder is  halverwegen de buizerdtocht gemaakt aan de zijde van Lelystad Haven

719

Nog meer borden

Heb je eenmaal besloten aandacht te besteden aan borden langs de weg dan weet je niet wat je meemaakt. De enorme hoeveelheid en de onduidelijkheid over de betekenis van deze borden. Zo zag ik laatst een bord waarvan ik het idee had dat je dit alleen tegen zou komen op afgesloten terreinen. Maar niets hoor. Een normale weg, ergens langs de Rijksweg A6.713

Het behoeft geen betoog dat je langs welke openbare weg dan ook geen vuil mag storten. Maar als je dan door middel van een bord aangeeft dat een bepaalde doelgroep geen afval mag storten dan geld dit natuurlijk niet voor de andere doelgroepen. Nu is het alleen nog de vraag welke doelgroep hier beoogt wordt. De particulier? , een bedrijf die iets stort voor een particulier enz. enz. Nu u weet dat het niet om een prive terrin gaat bent u natuurlijk nieuwsgierig wat het dan wel is. Het gaat hier om een doodlopende weg die toegang zou bieden tot het kasteel in Almere-Haven. Aan deze weg bevind zich een klein zenderpark en verder is het een stuk natuurgebied.  Zeker geen plek om afval te storten. Als je dit dan iets meer onder de aandacht wil brengen dan zou je in overweging kunnen nemen om een bord verboden afval te storten te plaatsen. Echter moet je dan weer uitkijken dat dit niet andersom geld voor andere locaties. Er ontstaat dan al snel het recht om te zeggen "maar er staat toch niet dat het verboden is". Een betere optie is volgens mij de standaard regelgeving aan te houden. Dus weg met die onzin borden.

Stom, Stommer, Stomst

Stom, Stommer, Stomst.

Andere woorden heb ik er niet voor.
Als je een rondje door de wijk maakt, dan kom je de vreemste dingen tegen.
Glas op een kinderspeelplaats Maar ook een gedeelte van een automatisch oprolbare honden riem. In dit apparaat zit een vlijmscherpe veer. De riem (het koord) was voor dehondenbezitter kennelijk nog interessant genoeg om mee naar huis te nemen. Maar de rest werd achtergelaten op een grasveld waar dagelijks veel honden heen en weer rennen. Ik hoef u niet te vertellen wat de gevolgen zijn als een uw trouwe viervoeter met zijn poten in deze veer terecht komt.712

Een ding is zeker. De veroorzaker komt hier ook met zijn hond. Dan lijkt het mij toch niet al te moeikijk om te beoordelen dat ja zelf heel stom bezig bent!!

verkeersborden deel 2 (geintjes over ambtenaren)

Vroeger leerden we op de kleuterschool tellen met een telraam (een rekje met kraaltjes die je heen en weer kon schuiven). De ambtenaren die dit ook hebben gedaan die weten nog steeds hoe het moet. Maar de nieuwe generatie heeft gebruik gemaakt van de moderne techniek. De rekenmachine of calculator. ….. en ,,,,, deden hun intreden. een nul is niets. twee nullen is nog steeds niets. Maar als er iets voor staat dan zijn de rapen gaar. Dan is een bestelling van 100 palen via zo’n modern apparaat in een keer 10.000 (ja het is een punt en geen komma) palen. Wordt die ambtenaar toch boos!! Nou meneer de ambtenaar, kunt u mij dan vertellen hoe het wel gegaan is?? zegt de ambtenaar: mijn colega heeft te veel borden besteld. En al die borden nemenn natuurlijk veel ruimte in beslag. dus heb ik maar een paar paaltjes besteld zodat de borden ieder weer een paaltje hebben.  maar toen mijn collega die enorme stapel palen zag toen bestelde hij weer wat borden bij. enz. enz. Tot dat het magazijn vol was. en toen. ja nu. marktplaats? nee dat mag niet. laten we ze dan maar dumpen in Lelystad-Haven!!!697

698

Straks in verkeersborden deel 3 het begrip voetpad, fietspad de voetfiets en het voorangsfietspad waar nog best een paar bordjes bij kunnen.

verkeersborden deel 1 (Werkeiland)

Na het tijdelijke fietspad bestaande uit stalen rijplaten begint hier dan eindelijk het echte fietspad.694

En als je dan terug rijd vanaf het werkeiland richting Lelystad-Haven dan kom je dit bord tegen voordat je onder het viaduct doorfietst. 695

Op zich niets byzonders, echter ontbreekt hier nog een bord eenrichtinsverkeer. Want als we naar de andere kant van het viaduct gaan dan staat er een bord verboden voor alle verkeer.696

Kort nieuws buitenland

In China (aan de andere kant van de wereldbol) is men druk bezig met het plaatsen van de grootste wolkenkrabbers. Omdat deze wolkenkrabbers enkele honderden meters hoog zijn vragen zij om enorme funderingen. Onder zo’n fundering moeten natuurlijk enorme palen. Maar dat de palen nu zo lang moeten zijn dat ze het asfalt op de fietspaden in Lelystad-Haven omhoog drukken dat vind ik zelf een tikkeltje overdreven!! 692

Of zou het toch dat  boompje zijn met een enorm fundament aan wortels???  of Momfer de supermol??693

hondenlosloopgebieden (pisstrookjes) (vervolg)

176_2
Wijkraad buigt zich over honden losloop velden in Lelystad Haven.

Na het verschijnen van de nieuwe folder van de gemeente Lelystad bleek al snel dat de honden losloop velden zoals op de foto hierboven door mij in 2006 aangegeven een aardige afslanking hebben ondergaan. Dit in tegenstelling tot hetgeen de gemeente met de hondenbezitters enkele jaren geleden op de oude wijkpost in de Lemmerstraat hebben besproken. Zo is de hondenkop (die zijn naam eer aandoet of moet ik stellen deed!!) veranderd is in een smalle pisstrook. (het fietspad langs het water van Hollandse Hout). De komende weken gaan vrijwilligers van de wijkraad in kaart brengen hoe het wel zou moeten. De insteek is te komen tot een bijna doorlopend losloopgebied rond de gehele wijk. Hiermee vervalt de planning om het stuk tussen de harderwijkstraat en de Lemmerstraat waar tijdelijk de noodschool heeft gestaan geschikt te maken als honden los loop gebied. De planning is dit in week 31 uit te voeren en aan de gemeente aan te bieden.

Heeft u zelf nog sugesties? Laat het ons dan weten door te reageren onder aan dit bericht (openbaar) of door het sturen vann een mail aan de wijkraad onder contact.

Wordt vervolgt

Het moet niet gekker worden (vervolg)

683_1De gemeente Zeewolde heeft het gebied tussen de vogelweg en de Ibisweg tijdens de spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen.

Omdat dit een gebied omhelst dat zich uitstrekt vanaf Lelystad tot Almere voorbij de rijksweg A27 en enkele kilometers breed is staat dit generzins in verhouding tot redelijkheid. Immers, als iedere gemeente dit zou doen dan is autoverkeer binnen Nederland vrijwel uitgesloten. Nu heb ik begrepen dat de gemeente Lelystad het ook niet eens is met de actie van hun buren. (van horen zeggen). Maar hoe zit het dan met het bord tussen de Praambult en de rijksweg A6? (grijs bord links van de weg (achterzijde))Zeewolde

682_1
Het bord (gesloten verklaring) staat op het grondgebied van Lelystad. Het kan ook niet anders omdat je anders te maken krijgt met een ongewenste afsluiting halverwege een weg. Hierop zit natuurlijk niermand te wachten. Maar het zou natuurlijk wel tegenstrijdig zijn als je tegen deze afsluiting bent en vervolgen een bord plaatst of laat plaatsen op je eigen grondgebied. De vraag is; Wat gaan we hier aan doen. Pikken we het zomaar dat inwoners met name uit de omgeving Hollandse Hout en Lelystad Haven geen gebruik mogen maken van dit zeer uitgestrekte gebied tussen de aangegeven tijden? Of gaan we hier met zijn allen iets aan doen? Op dit moment ligt de vraag bij de gemeente Lelystad. Maar op kort termijn vraagt dit om actie!! Actie waarbij gedupeerden de gemeente Lelystad kunnen steunen in hun strijd tegen de buren. Of actie tegen beide gemeenten omdat het bord op het grondgebied van Lelystad staat!!  Het zal mij benieuwen.

Overigens is volgens de wetgeving bestemmingsverkeer een ruim begrip, zodat er voldoende redenen zijn om het gebied tijdens de gesloten tijden in te rijden. Zo ben ik zelf erg geinteresseerd in paardenbloemen en laten deze nu bij toeval ook in dit gebied groeien. Bovendien schrijft de wet niet voor dat ik daadwerkelijk moet stoppen om de paardebloem te bezichtigen. Aangezien het gebied zo groot is kan ik mij plotseling bedenken en vervolgens iets anders gaan doen. Zo zijn er tal van voorbeelden, zoals het zoeken naar een boerderij, appels of aardappels kopen in dit gebied of het gebruik maken van de prachtige zwemplaats in dit gebied.

Doe hier uw voordeel mee, maar accepteer nimmer een bekeuring.
U betaald immers mee aan het onderhoud van deze wegen!!!

Wordt vervolgt.

Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk (vervolg)

Op het persbericht (Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk) van de gemeente Lelystad zijn diverse vragen binnengekomen. zo vraagt men zich af waar de getallen vandaan komen die in het persbericht worden genoemd. Bovendien heeft omroep Flevoland de wijkraad gevraagd in hoeverre zij hierin betrokken zijn geweest.Binnendijk1

Hier ziet u de kruising waar het allemaal om draait met op de achtergrond een voetgangerssteegje dat uitkomt bij het zebrapad op de Ringdijk (Het zebrapad in het midden van de ringdijk met drempel)  De wijkraad heeft zich in begin 2006 op verzoek van een aantal buurtbewoners over de zaak gebogen en de stukken doorgestuurd aan de gemeente Lelystad. Hierna werd het een tijdje stil, tot het moment dat er een bewonersbrief kwam en de gemeente een persbericht naar buiten bracht. Net als in het begin van 2006 Is de wijkraad voorstander van het tegengaan van sluipverkeer door deze straatjes omdat deze gedeeltelijke afsluiting ten goede komt aan de veiligheid van schoolkinderen. Deze straat maakt  deel uit van de veilige schoolroute. Ook zijn er in een zeer kort tijdsbestek  2 ongelukken gebeurd waarbij een oudere dame met een rollator en een kind zijn betrokken.
Omdat de afsluiting nu daadwerkelijk een feit wordt en er nogal wat is veranderd met betrekking tot de school, het buurthuis en de Nieuwe MFA is er opnieuw aandacht besteed aan de gevolgen van deze afsluiting. Helaas heeft de wijkraad en wijkpost moeten constateren dat de veiligheid nog niet optimaal zal zijn. Zo vinden een aantal ouders het belangrijk om hun kind voor de school te moeten afzetten. het liefst zouden zij met hun auto het schoolgebouw binnen rijden. Hierdoor zal de verkeersintensiteit langs de MFA en de sportzaal toenemen (zich verplaatsen). Hierdoor ontstaat opnieuw een gevaarlijke situatie voor de schoolgaande kinderen. Om dit te voorkomen zal er in hetzelfde gebied nog een afsluiting gerealiseerd moeten worden. Hiervoor zijn een tweetal mogelijkheden te weten het plaatsen van  paaltjes naast de sportzaal. of het plaatsen van paaltjes op de rand van het trottoirs aan de Ringdijk naast het buurthuis.Binnendijk2

Deze laatste optie (zie tijdelijke paaltjes op de foto) verdient de voorkeur omdat hiermee de veiligheid van het voetpad op de Ringdijk automatisch een feit wordt.  Tevens verbeterd de veiligheid zich rond de bochten waar de bus al nauwelijks doorheen kan rijden. Het bestemmingsverkeer (de buurtbewoners)kunnen via de achterkant nog steeds alles bereiken, maar doorgaand verkeer is uitgesloten. Als alles volgens plan verloopt dan kunnen beide afsluitingen gelijktijdig worden gerealiseerd. Bij de  flats aan de binnendijk is ruime parkeergelegenheid aanwezig voor de ouders die hun kinderen naar school willen brengen. Voor bezoekers van de MFA is een ruime parkeergelegenheid achter de flat aan de Ringdijk (tussen de flat en het bovenwater)

De twee parkeerplaatsen bij de ingang van de MFA zijn bedoeld voor minder validen. hierop zal extra gecontroleerd worden. Vind u de drempels lastig op de binnendijk, dan moet u maar zo denken dat ze noodzakelijk zijn voor de veiligheid van het kind. (dus ook uw kind!!)

Uw reacties kunt u kwijt onder aan dit bericht (directe plaatsing zonder tussenkomst)of per mail sturen aan De wijkraad onder contact.

HOUTRIBWEG MIDDEN WEER GEOPEND VOOR VERKEER

Persbericht200_13Met ingang van 19 juli is de Houtribweg-Midden weer geopend voor het verkeer. In een aantal maanden is hier heel veel werk verzet. Er ligt nu een compleet nieuw wegdek, voorzien van geluidsreducerend asfalt. De maximumsnelheid op deze weg is verlaagd naar 50km/u.

Ook aan voetgangers en fietsers is gedacht. Op een aantal plaatsen zijn oversteekmogelijkheden gemaakt, zodat men ofwel makkelijk naar het Markermeer kan of naar de stad. Deze xe2x80x98verkeerspleinenxe2x80x99 zijn uitgevoerd in bijzonder straatwerk, met een golfmotief. Dit motief symboliseert de verbinding tussen het water en de stad.

Begin 2008 komen er ook nog twee fiets-voetgangersbruggen over de Houtribweg. Een ter vervanging van de huidige Punterbrug en een brug ter hoogte van het Galjoen. De huidige Punterbrug blijft gehandhaafd tot de nieuwe brug gereed is.

Het project is nog niet klaar. In het najaar wordt nog beplanting aangebracht in de middenberm en langs de weg. Verder zal de periode tot de plaatsing van de bruggen worden gebruikt om te beoordelen of de nieuwe weg voldoet aan de verwachtingen.

Pilot zomerschool

Persbericht200_11Pilot zomerschool op 30 juli van start


WETHOUDER WILLEM DE JAGER GEEFT STARTSEIN VOOR SUMMERxe2x80x99 S COOL

Gemeente Lelystad start in week 31 met een pilot xe2x80x9czomerschoolxe2x80x9d onder de noemer xe2x80x9cSummerxe2x80x99s Coolxe2x80x9d.

In Lelystad worden verschillende activiteiten in de zomer aangeboden, maar xe2x80x9cSummerxe2x80x99s Coolxe2x80x9d valt midden in de bouwvakantie en is daarmee in het bijzonder gericht op kinderen die niet op vakantie gaan. Dit jaar start de zomerschool als pilot van maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus en wordt gehouden in xe2x80x99t Kofschip (SGL). Deelname is gratis maar er wordt wel van de kinderen verwacht dat ze de hele week meedoen. Alle kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar zijn welkom!

Wethouder Willem de Jager zal op maandag 30 juli de opening van xe2x80x9cSummerxe2x80x99s Coolxe2x80x9d verrichten om 09.30 uur. Op het programma voor de kinderen deze week staan o.a. het oefenen van liedjes uit verschillende musicals, het maken van eigen danspassen voor een jump-sessie, het schrijven van een (rap)nummer en verschillende sportactiviteiten. Spelenderwijs werken de kinderen door deze activiteiten ook aan hun taalvaardigheid en aan andere competenties. De activiteiten worden georganiseerd door twee partners die ook actief zijn bij het organiseren van Brede School activiteiten, de Kubus en het Sportbedrijf. Vrijdag 3 augustus vindt ter afsluiting een optreden plaats van de kinderen die meedoen aan Summerxe2x80x99s Cool. Ook meedoen? Kinderen kunnen zich opgeven per mail bij l.fer@dekubuslelystad.nl of bellen met Lucia Fer, tel.  06 47 24 06 35.

Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk

Persbericht200_12Begin dit jaar heeft de gemeente uw mening gevraagd omtrent het al dan nemen van een maatregel om het sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk tegen te gaan. Dit naar aanleiding van diverse klachten over toegenomen verkeersonveiligheid en zelfs een aanrijding op deze locatie.

De voorgestelde oplossing betreft het xe2x80x98knippenxe2x80x99 van de doorgang tussen Ringdijk en Binnendijk door het plaatsen van paaltjes halverwege. Deze oplossing maakt het alle bewoners nog steeds mogelijk via de achterzijde bij hun woning te komen, alleen is sluipverkeer niet langer mogelijk.

64% van de gereageerde respondenten is voor het xe2x80x98knippenxe2x80x99 van deze sluiproute,
ten 36% die tegen is.

Er is gewacht met het nemen van de maatregel totdat alle werkzaamheden aan de mfa Lelystad-haven gereed was, zodat het verkeer hiervoor niet gehinderd werd. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de mfa afgerond en zal binnenkort deze maatregelen worden uitgevoerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer D. Drijver, telefoonnummer (0320) 27 87 94

Het moet niet gekker worden

683De gemeente Zeewolde dankt iedere houderschaps bijdragende autobezitter voor hun bijdrage aan het prachtige wegennet in de poder van Zeewolde, temeer omdat het wegennet hier mooi blijft omdat u als belastingplichtige van de door u bekostigde wegen in onze gemeente geen gebruik mag maken zodat het wegdek ook mooi blijft.

Wat betekend dit bord? zone verboden voor motorvoertuigen??

Hele gebieden worden hierdoor afgesloten.
Als elke gemeente dit gaat toepassen dan is binnenkort niets meer toegankelijk. En wie zijn de dupe van deze actie van de gemeente Zeewolde?? Juist ja. De bewoners van Lelystad haven en Hollandse Hout. Deze bewoners moeten dagelijks tientallen kilometer om rijden. Extra kosten maken om naar hun werk te gaan door het extra brandstof verbruik. En met zijn allen het milieu extra vervuilen.

Wat vind u zelf van deze actie van de gemeente Zeewolde?

binnenkort meer.

682

Binnenkort meer informatie over dit milieu vervuilend bord en de bijdrage aan het broeikast effect.

Persbericht200_10Droog weer biedt pas na enige tijd uitkomst
GEMEENTE HEEFT ACHTERSTAND IN  GROENONDERHOUD EN ONKRUIDBESTRIJDING

Het aanhoudende natte weer zorgt voor problemen in het onderhoud van openbaar groen en de onkruidbestrijding in verharding.  De gemeente Lelystad geeft aan dat bewoners er rekening mee moeten houden dat de beeldkwaliteit van straat en plantsoen niet op korte termijn verbetert. Het melden van klachten heeft alleen zin bij ernstige gevallen van overlast, indien bijvoorbeeld een goede afwatering in gevaar is.

Door de warmte in het voorjaar en de aansluitende wekenlange regenperiode is er sprake van extreme (on)kruidgroei, zowel op straat als in het plantsoen. Afdeling Wijkbeheer en de door de gemeente Lelystad ingehuurde aannemers hebben hun handen vol aan het maaien van gazons en de onkruidbestrijding in verharding. Waar mogelijk zet de gemeente extra personeel in, maar de grenzen van wat mogelijk is, zijn nagenoeg bereikt.

Voor een goede bestrijding is droog weer nodig. Bij nat weer mag niet gespoten worden. Bij straatkolken vindt vanwege de gehanteerde methode van Duurzaam Onkruid Beheer nooit bestrijding met chemische middelen plaats. Dat voorkomt uitspoeling naar het oppervlaktewater. Het is met name rond deze straatkolken waar soms hele plukken met onkruid staan. De gemeente Lelystad geeft prioriteit aan het weghalen van onkruid op deze plaatsen. Daarom is er extra inzet ingehuurd voor mechanische onkruidbestrijding, niet alleen bij straatkolken maar ook op andere plaatsen in de verharding.

Zodra een droge periode aanbreekt kan de onkruidbestrijding goed ter hand worden genomen. Na het bespuiten kan pas na circa 2 tot 3 weken het dode gras uit de bestrating worden weggehaald. Dat betekent dus dat een net straatbeeld niet meteen is gerealiseerd en dat de gemeente begrip vraagt voor deze tijdelijke rommelige aanblik.

Gevaarlijk speelgoed, stevige zitplaats

Recht tegenover het buurthuis (MFA) bevind zich een groepje bankjes of paaltjes waar men gezellig bij elkaar kan zitten. Helaas heb ik moeten constateren dat het zitten veel weg heeft van definitief vast zitten. En je moet er toch niet aan denken dat een kind val het ene paaltje op het andere paaltje springt. Het zou dan wel eens zo kunnen zijn dat het kind beter hoorbaar is dan de sirene die elke eerste maandag van de maand om 12:00 uur staat te loeien.

679

680

681

Het zal mij benieuwen hoe lang deze situatue blijft bestaan?? 

Verstopertje spelen

Omdat het vandaag zondag is gaan we verstoppertje spelen. En de gemeente speelt mee.
Wat zit er verstopt onder dit water???

672

De bestrating van het schoolplein

673

En wie of wat zit er verstopt in dit bosje??

674

Goed geraden. De afvalbak. Zou de gemeente ook zo goed zijn in het opsporen van de afvalbak? of vertellen jullie het als je de man van de gemeente tegenkomt?? Wel even zoeken, want ook hij doet mee met verstoppertje spelen!!

675

676

De volgende bossage (begroeiing) bevind zich aan het begin van de hondenkop. Wat zal zich daar nu verstopt hebben???

677

Juist ja, gewoon een boot. en hij ziet er nog goed uit. Wie is de eigenaar van deze boot? Of wie wordt de nieuwe eigenaar? Als je goed zoekt ligt erook nog een redelijk goede surfplank. Hier heeft voorlopig de natuur gewonnen in het spel vestoppertje spelen!!

678

Zoekactie naar vermist kind (vervolg)

Vrijdag 22 juni heeft de politie met groot materieel een zoekactie gehouden naar een vermist kind uit Lelystad-Haven. De jongen was rond 8:00 uur van huis weggelopen en is niet op school verschenen. Na enig zoekwerk van de ouders is om 11:00 uur door de ouders besloten om de politie te alarmeren. Het kind zelf is autistisch en is hierdoor extra kwetsbaar. De politie kwam direct in actie door bij de ouders een foto van het kind op te halen en te verspreiden onder de agenten. Ook heeft de politie in de omgeving van het ouderlijk huis direct een buurtonderzoek uitgevoerd. Voor deze actie is een helikopter, een politieboot, een motor, twee auto,s en een aantal agenten op fietsen ingezet. De 12 jarige jongen is nog dezelfde dag rond 15:30 uur gevonden en terug gebracht bij de ongeruste ouders. Het is overigens niet de eerste keer dat de politie in Lelystad met groot materieel uitrukt om een kind te zoeken. In het verleden werd nog te vaak gezegd "Wacht u nog maar even, de meeste komen vanzelf weer boven water" Omdat het aantal onopgeloste vermissingen toenam en de eerste vijf uur het meeste resultaat op leveren neemt de politie geen enkel risico. De ouders zijn de politie zeer dankbaar voor hun snelle inzet.

665

667

Kijk voor een ander bericht over de inzet van een helikopter op Nieuwsbank.nl
Het bericht is misschien wat laat, echter vind ik het van het grootste belang dat het verhaal correct is, hetgeen soms wat tijd vraagt.  Eerlijkheid duurt het langst.

zoekactie naar vermist kind

Afgelopen vrijdag heeft de politie met groot materieel een zoekactie gehouden naar een vermist kind uit Lelystad-Haven. De 12 jarige jongen is nog dezelfde dag terug gebracht bij de ongeruste ouders. Binnenkort meer via dit web-log over het snelle optreden van de politie.665

667

Opening MFA de Windhoek

Op woensdag 20 juni opent MFA (Muli Functionele Accommodatie) de Windhoek officieel haar deuren. Om dit te vieren wordt een groot feest georganiseerd rond de MFA. Hiervoor zal een deel van de binnendijk en de parkeerplaatsen worden afgesloten.659

Afgelopen zaterdag was men nog bezig geweest met het aanbrengen van de trotoirbanden bij de entree van MFA de Windhoek. Maar als ik kijk wat er nog moet gebeuren, dan hoop ik maar dat de klus op tijd geklaard is.660
662
Op 20 juni, om 6:30 uur begint de FA. BORM festiviteiten met het plaatsen van de atracties, waarbij een deel van de binnendijk en de parkeerplaats zal worden afgesloten. De volgende atracties zullen worden geplaatst:

Draaimolen
Magische toverhoed
Circus speelcentrum
Kindertrein op rails
Reuze glijbaan
Twister
Bungey Running
Levend tafelvoetbal
Suikerspinnen feest
Popcorn
Poffertjeskraam
En een enorme Champagnefles gevuld met balonnen

Tijdens het feest kom je een Clown en een olifant tegen.
Een feest dat je niet mag, maar ook niet kunt missen.

Het programma:

Om 10:00 uur vindt de officiele opening plaats en starten de activiteiten voor de kinderen.
De officiele opening zal tot 11:00 uur duren en is uitsluitend voor genodigden.
Om 14:00 uur vind een optreden van de bikers plaatst verzorgt door politie Flevoland.
Om 15:00 uur worden de spelactiviteiten beeindigd.

van 17:00 uur tot 19:00 uur bent u opnieuw welkom in MFA de windhoek waar de drankjes voor u klaar staan en er een barbeque op u staat te wachten.
De barbeque wordt verzorgt door Flevofood.

U ben allen van harte welkom bij de opening van MFA de Windhoek

Kortsluiting veroorzaakt spanningsuitval

Kortsluiting in een transformatiehuisje aan de werfweg op het industrieterrein Noordersluis zorgt voor spanningsuitval in Lelystad-Haven en industrieterrein Noordersluis.652
Tegen het einde van de ochtend schrok de eigenaar van de werf enorm van een explosie in het transformatiehuisje dat bij hem aan het terrein grenst. bij de explosie kwam het dak van het huisje een stuk omhoog en ontsnapte er een grote hoeveelheid rook onder het dak vandaan. De daken van deze huisjes liggen er los boven op om te voorkomen dat bij dit soort explosies het huisje zelf uit elkaar  zou barsten onder de enorme druk. De brandweer heeft even moeten wachten op de Nuon. Toen een medewerker van de Nuon de deur open maakte kwam er nog een klein restje rook naar buiten en was de schade goed te zien. 653

654
De transformatorhuisjes bestaan uit twee delen, te onderscheiden in primair 10.000 Volt en secundaire 380 volt. De ruimte hierboven herbergt de 10 KV, waarbij uit het zicht rechts de transformator staat opgesteld. De kast waar de medewerker van Nuon in staat te kijken ziet er behoorlijk geblakerd uit.655

656
Het behoeft geen betoog om te kunnen beoordelen welke van de twee kasten het probleem heeft veroorzaakt. Omdat het hier om een schakeldeel gaat in de 10 KV voorziening wordt de complete 10 KV voeding (ring) spanningsvrij gemaakt. Hierdoor verdwijnt de spanning op alle transformatiehuisjes uit de wijde omgeving. Hierdoor kwam ook Lelystad haven zo’n 2 uur zonder spanning te zitten. Omdat alles in een ringstruktuur aangesloten is kan men vrij snel de bron van de storing uitschakelen (uit de ringketen verwijderen), waarna de andere transformatiehuisjes stuk voor stuk weer worden ingeschakeld. Voor de bedrijven en bewoners die op dit transformatiehuisje aangesloten zitten duurt het iets langer voordat zij weer spanning hebben. OP de foto hier onder ziet u de rechter ruimte. Hierin bevind zich de 380 Volt verdeling die bij u in de woning wordt aangeboden. Omdat de voeding van het 10 KV gedeelte niet meer bruikbaar is wordt op het 380 V deel tijdelijk een aggregaat aangesloten die het laatste deel voor enkele dagen van spanning voorziet.657

Op de laatste foto ziet u nog een stukje van het dak dat door de enorme druk omhoog is geschoten. Door de klap is een deel van het voegwerk losgebroken. 658

Op het moment van de spanningsuitval was er toevallig iemand bezig om geld te pinnen bij de giromaat. Omdat de automaat zijn pas had ingenomen heeft hij twee uur bij de pin automaat gewacht in de hoop dat zijn pas weer terug zou komen. Maar helaas voor deze klant, zijn pas bleef weg en de automaat blijft buiten dienst.

Persbericht

Persbericht200_9Lelystad uitvoeringsgemeente voor Flevoland
MICROKREDIET VOOR STARTERS MET EEN UITKERING.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil het ondernemen vanuit een  werkloosheidssituatie voor meer doelgroepen toegankelijk maken en de financiering via banken laten verlopen. Flevoland is een van de drie regioxe2x80x99s waar de pilot start. Het ZelfstandigenLoket Flevoland coxc3xb6rdineert de aanvragen. De gemeente Lelystad is uitvoeringsgemeente.

Het ZelfstandigenLoket is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland en coxc3xb6rdineert de financiering voor starters met een uitkering.  De gemeente Lelystad is hierin uitvoeringsgemeente.

Borgstelling
De pilot houdt in dat starters een beroep kunnen doen op een borgstelling van de overheid (SZW) voor het verkrijgen van een krediet bij een bank of regionale kredietbank.
Uit recent onderzoek blijkt dat starters vanuit een bijstandsuitkering het minstens zo goed doen als overige starters. Zoxe2x80x99n 70% van de ondernemingen bestaat nog na
drie jaar.

Uitvoering
De pilot start per 1 juli in de drie regioxe2x80x99s  Leeuwarden, Rotterdam en Flevoland.
Aanvragen voor deze regeling in Flevoland kunnen worden ingediend bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Een ondernemingsplan is hierbij noodzakelijk. De pilot is dan ook in samenwerking met de Kamer van Koophandel Flevoland, die de ondernemers verder helpen met het schrijven van zoxe2x80x99n ondernemingsplan.

Begeleiding
Het plan wordt getoetst op levensvatbaarheid en er wordt begeleiding na de start voor de ondernemer georganiseerd.
Indien een uitkering via het UWV wordt ontvangen, vindt er afstemming met de rexc3xafntegratie- coach plaats. De hoogte van de borgstelling bedraagt maximaal xe2x82xac 31.502,– per starter.
Senter Novem geeft namens SZW de borgstelling af. Met deze verklaring kan de starter naar een deelnemende bank in de regio om het krediet aan te vragen.
Eventueel wordt uitgeweken naar de regionale kredietbank.

afsluiting ringdijk van 12 t/m 15 juni

Persbericht200_8Gedeeltelijke afsluiting Ringdijk ten hoogte van Buurthuis De Windhoek.

Hierbij willen wij u informeren over de gedeeltelijke afsluiting van de Ringdijk ter hoogte van Buurthuis De Windhoek. Zoals gemeld met de bewonersbrief van 8 mei jl. vindt er op dit moment de terreininrichting plaats rondom de multifunctionele accommodatie xe2x80x98De Sluisxe2x80x99, waarbij het omliggende terrein weer netjes wordt aangelegd en op plaatsen aangepast wordt.
Exc3xa9n van de aanpassingen betreft het aanleggen van een zebrapad over de Ringdijk. Voor de aanleg van het zebrapad moet de Ringdijk drie dagen afgesloten worden voor het autoverkeer en de bus.

Planning

Uitvoering: dinsdag 12 juni 2007 tot en met donderdag 14 juni 2007
Ringdijk weer open: vrijdag 15 juni 2007

Omleiding autoverkeer

Het autoverkeer met een bestemming voorbij Buurthuis De Windhoek wordt omgeleid via de Binnendijk.
Bij binnenkomst in de wijk (vanaf de rotonde) worden omleidingsborden geplaatst.

Aanpassing busroute

De bus kan door de afsluiting de laatste halte (bij de keerlus) niet bereiken en zal deze drie dagen de bushalte bij de Albert Heijn als eindhalte gebruiken. Hierbij wordt het rondje Harderwijkstraat-Ringdijk gereden om de wijk weer uit te kunnen.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met wijkpost Lelystad-Haven, Lemmerstraat 5,
telefoonnummer (0320) 244 040.

Blauwalg

Echte tropische temperaturen zijn er nog niet. En dat is maar goed ook, want als ik een blik werp over het bovenwater dan is men al weer druk bezig met het creeren van een enorme hoeveelheid overlast.640

Een groot deel van het water herbergt een enorme hoeveelheid afgemaait gras. Afgemaait omdat de watersportvereniging en bewoners met hun bootjes gebruik willen maken van het water. Nu is het op zich niet zo erg dat het gras gemaait wordt, maar dat het dan niet direct opgeruimd wordt is op zijn zachtst gezegt niet echt netjes. Van bewoners aan het einde van Purmer heb iik inmiddels de eerste klachten over stankoverlast binnen gekregen. En dan moet de warme periode nog komen.641 
Ook in de zijarmen bij Weerribben ligt het al weer aardig vol. Naast de paal ziet u het bewegende water door een deeicer die het doet. overigens de eerste die daadwerkelijk aan staat.642
Een arm verder staat er ook een, maar deze doet helemaal niets. overigens werd mij verteld dat een aantal deeisers het leven hebben gelaten. Nu maar hopen dat ze op tijd gerepareert worden, anders weten we nu al dat de proef niet zal slagen.643

644

Op de foto hierboven probeert een bewoner zoveel mogelijk het drijvende gras bij zijn stijger weg tehouden, terwijl het kind nog even probeert te genietn van het water (voor zolang het kan). Op de foto hieronder ligt een berg die door bewoners zelf uit het water is gehaalt. Nu maar hopen dat de gemeente snel begint met het opruimen van de rotzooi.

Voordat het te laat is! 645

Witte zwanen, scherpe punten

637

Altijd mooi zo’n Zwaan met haar jongen, maar dit was niet de opzet om deze foto te maken. Op de achtergrond ziet u de beschoeing aan het einde van de Harderwijkstraat, vlak naast de kinderspeelplaats. Deze beschoeiing is kort na de laatste zware storm vervangen omdat de oude beschoeing niet tegen deze storm bestand was. Vlak voor de nieuwe beschoeiing  Ziet u net boven het water (het is nu laag water) de scherpe punten van de oude beschoeiing uit steken. Aangezien hier tijdens de zomermaanden veel kleine kinderen deze plek gebruiken om te zwemmen is dit zeker geen gewenste situatie.   Wie gaat dit probleem nu oplossen???638

639

Zwerfvuil

635
Zwerfvuil, je komt het overal tegen. Ook waar de gemeente een afvalbak heeft geplaatst ligt het zwefvuil tot vlak bij of zelfs boven op de afvalbak. In dit geval is de vervuiler weinig te verwijten omdat de afvalbak vol zit. Overigens op deze plek een wekelijks terugkerend gebeuren. Maar anderzijds kun je je rommel natuurlijk ook mee naar huis nemen i.p.v. naast of op de volle bak te plaatsen.

Een goed milieu begint !?!?!!!

Voor de gemeente, deze bak bevind zich langs het pad tegenover Hollandse Hout en zit al voor de aanvang van het weekend barstens vol.

Een goed milieu begint ? juist ja!636

Persbericht200_7 Toeristisch Informatiepunt Lelystad voorziet met fietsbrochures in toeristische behoefte

TIEN MOOIE FIETSROUTES HELPEN OM GROEN LELYSTAD TE ONTDEKKEN.

Woensdag 6 juni wordt het eerste exemplaar van een Lelystads fietsrouteboekje officieel aangeboden aan de wethouder voor toerisme en recreatie, Jaap Lodders. In het boekje zijn tien toeristische routes langs de mooiste plekjes van Lelystad beschreven en op kaart uitgewerkt.  De routes hebben een lengte varixc3xabrend van 15 tot 70 kilometer.

Het fietsrouteboekje moet in een behoefte gaan voorzien. Bij het Infocentrum tevens Toeristisch Informatiepunt in de hal van het Stadhuis is daar grote vraag naar. De gemeente Lelystad heeft bij de samenstelling van het boekje samengewerkt met ABG Ontwikkeling, een initiatief van drie getogen Flevolanders om Flevoland als fietsprovincie op de kaart te zetten. Zo is ABG Ontwikkeling initiatiefnemer van de website www.fietseninflevoland.nl.

Mountainbikeroute (ATB)
Behalve het boekje met de tien Lelystadse fietsroutes heeft het Toeristisch Informatiepunt van de gemeente in samenwerking met Toerclub Flevoland en Staatsbosbeheer ook de vorig jaar geopende mountainbikeroute op kaart gezet en in een folder beschreven. Deze folder wordt eveneens woensdag
6 juni officieel gepresenteerd.

Te koop
Zowel het fietsrouteboekje als de mountainbikeroute zijn daarna verkrijgbaar bij het Infocentrum / Toeristisch Informatiepunt in de hal van het Stadhuis. Het fietsrouteboekje wordt verkocht voor de prijs van xe2x82xac 3,95 ;  de mountainbikeroute kost xe2x82xac 1,- .

vleermuizen in haven

Op 14 mei plaatste ik deze foto. met de melding ???????? . Velen van u zullen het diertje hebben herkent. Voor de overige nog wat extra foto’s om het iets duideliker te maken.

607

Het gaat hier om een dier welke hier in haven in grote getalen voorkomt. Tegen de schemer scheren ze vaak op enkele centimeters over onze hoofden. Zo snel dat je er nauwelijks iets van ziet. De vleermuis uit Lelystad-Haven. Een vleermuis is een beschermd dier die zeker niet als huisdier mag worden gehouden. Bovendien is de verzorging van dit diersoort moeilijk en ook nog zeer gevaarlijk. Deze vleermuis is na enkele minuten dan ook weer vrij gelaten. Hieronder nog een paar foto’s waarbij de verhouding tussen het zeer kleine dier en de enorme vleugels goed zichtbaar is.631
632
633 

Jacht Vision

Tijden het pinksterweekend wordt naast Bataviastad Jacht Vision gehouden. Voor dit gebeuren is de volledige boulevard afgesloten. Voor de duizenden bezoekers die Yacht Vision bezochten is extra parkeergelegenheid aangebracht en zijn pendelbussen ingezet. Op de foto hieronder een van de parkeerplaatsen bij Bataviastad.628

Om toegang tot het afgezette gebied te krijgen moest behoorlijk in de buidel worden getast. Zo betaalt een volwassen 15 Euro en kinderen van 4 tot 12 jaar 7,50 Euro. Deze foto’s kosten mij gelukkig niets, zodat ik u in elk geval een leuk overzicht kan laten zien. De foto hieronder laat Batavia stad zien met rechts het nieuwe deel dat beina af is. op de achtergrond de haven waar het geheel zich afspeeld. 629

630

De foto’s op dit web-log mogen gecopieerd worden, zodat inzoemen tot de mogelijkheid behoort. Op verzoek kunt u een betere kwaliteit ontvangen door een mailberichtje te sturen naar mail@lelystadhaven.info

Persbericht

Persbericht200_6

Lelystad presenteert zich op Yacht Vision

Van 23 t/m 28 mei  is de gemeente Lelystad aanwezig met een stand op de Yacht Vision Boatshow in en om Bataviahaven. De gemeente presenteert zich met haar woon- en recreatiemogelijkheden aan de verwachte 40.000 tot 60.000 bezoekers. Het toekomstige stadsdeel Warande neemt op de stand een prominente positie in.

De gemeente benut de kans om bezoekers aan de boatshow te wijzen op de ontwikkeling van Warande, xc3xa9xc3xa9n van de grootste woningbouwlocaties in Nederland de komende jaren. Start bouw is verwacht eind 2008. Omdat de groei van Lelystad naar 80.000 inwoners juist daar moet plaatsvinden, begint de gemeente nu al met de promotie van dit gebied en introduceert de gemeente Lelystad Warande als woonlocatie bij mensen die daar mogelijk in gexc3xafnteresseerd zijn.

xe2x80x98De groene ambitiexe2x80x99

Warande wordt een wijk, ruim van opzet, met veel groen en water. Het Ontwikkelingsplan Warande gaat uit van 18 woningen per hectare. De gekozen slogan voor Warande is dan ook xe2x80x98de groene ambitiexe2x80x99.

Attentie

Voor bezoekers die Warande als mogelijke woonlocatie op hun lijstje zetten en zich inschrijven als belangstellende, heeft de gemeente tijdens de boatshow een Warandeattentie klaarliggen.

Naast Warande wordt ook de stad Lelystad met al haar woon-, werk-, en winkelvoorzieningen gepromoot. Het Toeristisch Informatiepunt Lelystad wijst in de voorlichtingsstand op de vele attracties en bezienswaardigheden, de rijkdom aan natuur en uiteraard ook op de watersportmogelijkheden die Lelystad aan inwoners en bezoekers te bieden heeft.

De openingstijden van Yacht Vision zijn: woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 mei van 11.00 xe2x80″ 18.00 uur; zaterdag 26, zondag 27 en (pinkster)maandag 28 mei van 10.00 xe2x80″ 18.00 uur. U bent van harte welkom in de stand van de gemeente Lelystad.

Duidelijke borden over honden (vervolg losloopgebieden (pisstrookjes))

613 610 609

                  

614

623

Borden die je tegenkomt bij ons in de wijk zodat u niet weet hoe en waar u met uw hond mag lopen. Zo bevind de tegel die aangeeft dat uw hond daar niet mag komen zich in het hondenlosloopgebied aan de Lemmerstraat. Het gele bord uitlaatroute bevind zich bij het losloopgebied op de hondenkop. en om het nog iets duidelijker te maken heeft de gemeente de borden een kleurtje gegeven. Zo is rood verboden, geel beperkt en groen vrij (losloopgebied) duidelijker kan het niet. Maar wat doet de rode streep dan op het groene bord hiernaast ???? Dit bord vind u bij het strandje aan Schermer waar uw hond niet mag komen. Duidelijker kan toch niet!!!???!!!

Vissen en de moderne techniek

Zo zat je vroeger nog met een simpele verklikker of een zelfgemaakte vispen van een kurk en een sate stokje, zo heb je tegenwoodig electronische wakers en weegschalen op een driepoot om de gevangen vis te wegen. en voor de nachtelijke uren zie je steeds meer dat de visser een tent opzet. Rustig een paaar uurtjes slapen, totdat de waker begint te piepen. en dan? Ja dan moet er gewerkt worden.621

622_1

Hondenlosloopvelden (pisstrookjes)

603

De gemeente Lelystad brengt een folder naar buiten waarop staat aangegeven aan welke regels u zich moet houden bij het uitlaten van uw trouwe viervoeter. Uit deze folder heb ik het stukje van Hollandse Hout en Lelystad-Haven geknipt en hieronder weergegeven. De kleur geel geeft aan waar u uw hond aangelijnd moet houden en de kleur groen de losloop gebieden (pisstrookjes)Wat mij direct opvalt is het smalle pisstrookje op de hondenkop.604

Ook het nieuwe stukje losloopgebied rechtsboven (links naast de rotonde) is spontaan opgelost. Het stuk tussen de Stavorenstraat en de Lemmerstraat is een tijdelijk stuk, hetgeen later zou worden verplaatst naar de Harderwijkstraat / Lemmerstraat waar de tijdelijk school was ondergebracht. zoals een jaar geleden in het blauw is aangegeven op de plaat hier onder.
176_1

Ik vraag mij wel eens af aan welke regels wij ons nu moeten houden? Zo vind ik op de Hondenkop slecht twee paaltjes die aangeven dat het hier een aanlijngebied betreft. en vanaf Hollandse Hout staat helemaal niets aangegeven. Hoe zit het dan met het losloopgebied? Als ik tijdens mijn ronde hondenbezitters aanspreek dan krijg ik al snel de opmerking "tijdens een bijeenkomst op de wijkpost is gesproken over loslopen rond geheel haven". Wij begrijpen er niets meer van. De hondenkop die zijn naam eer aandoet omdat dit het enige fatsoenlijke gebied is (was) om een hond los te laten lopen blijkt plotseling te zijn verandert in een smalle pisstrook. Nu ging de dijk op de hondenkop toch al zienderogen achteruit omdat vissers met auto’s de dijk op rijden om vervolgens uitgebreid te bivakkeren op de dijk. De dijk wordt hierdoor ernstig beschadigd. Maar ook de barbecue laat zijn sporen na. want de rommel opruimen daar heeft ook deze visser nog nooit van gehoord. En de hond los laten?  Dat betekend vishaken in de poten van het dier. Opnieuw een belemmering voor de hondenbezitter die al dubbel belasting betaalt voor het houden van zijn dier.
608

De rust lijkt wedergekeerd

Het zal u niet zijn ontgaan dat de afgelopen tijd het web-log geteistertd werd door bewoners die het niet zo nauw namen met hun uitspraken en leugens. bovendien hebben zij getracht dit anoniem te doen door meerdere valse namen te gebruiken.
Om deze reden is besloten om reacties te controleren voordat ze op het web-log verschenen. Overigens is er geen enkele reactie afgekeurd, zodat alles  gepubliceerd is. Nu de rust zoals het lijkt is wedergekeerd is het web-log enige dagen terug weer volledig vrij gegeven. Dit betekend dat uw reacties direct geplaatst worden zonder tussenkomst. Ik ga er van uit dat u net als in het verleden met respect uw reacties zult plaatsen.
Heeft u zelf iets te melden over de wijk, stuur dan een mail naar  mail@lelystadhaven.info u krijgt altijd antwoord.

tv uitzending gemist?

Afgelopen weekend 5 en 6 mei waren de bewoners van Purmer 1, Purmer 2 en de eerlijke vinder Purmer 3 uit Lelystad-Haven in het programma De Mediator met Klaas Wilting op TV Flevoland

Meditop

Heeft u de uitzending gemist, kijk dan op de site van de Tv Mediator door Klaas Wilting onder smartengeld voetpad Purmer. De uitzending zit verscholen tussen twee delen over een taxibedrijf waarvan de medewerkers volgens mij op dezelfde school hebben gezeten als een aantal ambtenaren van de gemeente Lelystad.

bewonersbrief

Persbericht200_5Bewonersbrief

Lelystad,
8 mei 2007

Onderwerp
Uitvoering terreininrichting rondom multifunctionele accommodatie De Sluis

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij willen wij u informeren over de start van de uitvoering van de terreininrichting rondom de multifunctionele accommodatie xe2x80x98De Sluisxe2x80x99. Nu de bouw is afgerond moet het omliggende terrein weer netjes aangelegd en op plaatsen aangepast worden. Uitvoering zal plaats vinden aan de hand van de inrichtingstekening, welke op 29 november jl. tijdens de inloopavond in buurthuis De Windhoek is gepresenteerd.

Planning
Start uitvoering:  week 19  ( 7 mei )
Gereed:  week 24  ( 15 juni )
Uitvoering groen: In verband met het warme weer in april kan er geen inplant van groen meer plaatsvinden. Dit zal worden verplaatst naar november/december 2007.

Belangrijkste ingrepen
De belangrijkste onderdelen van het inrichtingsplan zijn het aanleggen van een nieuwe toegang voor het buurthuis en de wijkpost, herinrichting van de parkeerplaatsen achter de (nieuwbouw) van de school en de wijkpost en het realiseren van een oversteek over de Ringdijk. Ook zal kapotgereden bestrating worden hersteld.
De werkzaamheden aan het schoolplein (binnen de hekken) van obs De Sluis worden op een later moment opgepakt, omdat dit gekoppeld wordt aan het plaatsen van nieuwe speeltoestellen door school.

Vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met wijkpost Lelystad-Haven, Lemmerstraat 5, telefoonnummer 0320 244040.

Met vriendelijke groet,

Jorn Pet
projectleider

Kinderkamer / kinderwagen

Op het andijkpad zit zoals elk jaar een zwaan op haar nest te wachten tot de eieren uitkomen.602

Ook in de kikkervijfer achter Schermer zit op een vaste plek een zwaan op haar nest. Vorig jaar ging het haar niet goed af. Er lagen lange tijd twee eieren, maar de zwanen waren vertrokken. Hopelijk gaat het hen dit jaar beter af. 601
Ze hebben zich dit jaar in elk geval goed voorbereid. In de kinderkamer (de naastgelegen vijver) staat de kinderwagen al klaar. Als ik de kinderwagen (buggy) bekijk dan ziet hij er nog als nieuw uit. Is iemand deze buggy kwijt dan kan hij hem ophalen. Want iets zegt mij dat mevrouw zwaan nog geen kinderwagen bestuurcertifcaat heeft. 599

600

gevaarlijke situatie

Hebben ze kort geleden het wegdek op de Oostvaardersdijk bij de Noordersluis aangepast, zijn ze vergeten de oversteek voor fietsers mee te nemen.597

Zo liggen de tegels op het schuine stuk zo los dat al menig fietser in het gras terecht is gekomen. Nu maar hopen dat de gemeente of het rijk hier iets aan wil doen. Of moeten er eerst echte ongelukken gebeuren? 598

De eerlijke vinder op TV Flevoland

Komend weekend 5 en 6 mei komen de bewoners van Purmer 1, Purmer 2 en de eerlijke vinder Purmer 3 uit Lelystad-Haven in het programma De Mediator met Klaas Wilting op TV Flevoland

Meditop

Zaterdag 5 en zondag 6 mei. de Tv Mediator door Klaas Wilting in een eindeloze strijd tussen gemeente en burger

Tijdens deze uitzending zult u zien dat er geen enkele sprake is van mediation. Net als in andere zaken binnen de gemeente Lelystad waarbij de gemeente betrokken is weigert de gemeente Lelystad alle medewerking. Dit in tegenstelling tot andere gemeentes uit de Flevopolder.

xe2x80x98Waarom?xe2x80x99 vraag je je dan af.
Waarom verschuilt de gemeente Lelystad zich achter een muur van juristen.
Hebben zij misschien iets te verbergen?
Op deze vraag weet ik het antwoord al!! U toch ook?
Is het de mediation?
Nee, mediation, daar doen zij zelf wel aan mee, maar dan wel mediation achter gesloten deuren in een duur hotel. En de mediator? Die wordt betaalt door de gemeente zelf.

Hoe zit het nu met mediation (onder normale omstandigheden)
Normaal stemmen alle partijen in met mediation en worden alle kosten evenredig door alle partijen die aan deze mediation deelnemen gedragen. M.u.v. het TV programma xe2x80x98de mediatorxe2x80x99, waarbij de filmproducent alle kosten vergoed. Omdat de filmproducent zelf geen partij is in deze zaken is er geen vuiltje in de lucht. Dit in tegenstelling tot de gemeente Lelystad die wel degelijk partij is in de zaak waar het hier om draait. Maar een verzoek tot onafhankelijke mediation onder het toezicht van u als burger dat kan er bij de gemeente Lelystad niet in.

Een ander belangrijk punt van mediation is de vrijwilligheid.
Indien een der parijen om wat voor reden dan ook zegt niet verder te willen gaan, dan stopt de mediation en gaat de zaak terug naar de oorsprong zoals hij was ten tijde van de aanvang van de mediation. Dit zijn afspraken die aan het begin van de mediation met alle partijen worden besproken en vastgelegd. Als de mediation slaagt, dan wordt door alle patijen een vaststellingsovereenkomst getekend.

Maar wat is er dan zo bijzonder in deze zaak?
En waarom doet de gemeente Lelystad zo moeilijk?

Op 16 maart 2000 hebben bewoners aan de Purmer een voetpad die toegang gaf tot een achtergelegen kinderspeelplaats en tevens de enige veilige doorgang in deze omgeving was voor kinderen om naar school te gaan, illegaal afgesloten.  Nog dezelfde dag heeft een buurtbewoonster de gemeente verzocht hier tegen op te treden. Al zeer snel kwam de heer Pepping van de gemeente Lelystad naar buiten met het bericht dat hij hier niets aan kon doen. Later zal blijken dat het niet een kwestie van kunnen maar een duidelijk voorbeeld van niet willen is. Iets waar sommige ambtenaren erg goed in zijn.
Omdat ik zelf een andere mening was toegedaan heb ik de zaak van deze buurtbewoonster op mij genomen en heb letterlijk alle zeilen moeten bijzetten. En waar je dan als burger tegenaan loopt is met geen pen te beschrijven. Stukken verdwijnen in de grijze laden van onze ambtenaren (de prullenbak) of  komen na vele maanden weer tevoorschijn nadat er intern een onderzoek wordt ingesteld. Termijnen waarbinnen het college moet reageren of beslissen werden altijd overschreden. En als je daar dan maar lang genoeg op bleef aandringen dan werd er excuses aangeboden (nou mijn zolder ligt vol met excuses) van de gemeente Lelystad. Jammer dat het niets oplevert. Las ik laatst in een persbericht dat de gemeente 10 Euro betaald als ze hun termijnen van bijv: 6 weken niet nakomen. Hoe zit het dan met zaken die na 6 xc2xbd  jaar nog steeds niet zijn opgelost?  De gemeente bleef volharden in hun strijd met de melding dat zij er niets aan konden doen, omdat het voetpad in de zin van de wegenwet geen openbare weg zou zijn. Na diverse rechtzaken en toespraken voor de gemeenteraad, waarin ik zelf het voortouw heb genomen, (gesteund door veel buurtgenoten) heeft de Raad van State verklaard dat het voetpad onder artikel 4 lid 1 sub II van de wegenwet wel degelijk een openbare weg is, en dat de gemeente bevoegd (gehouden) is tot handhavend optreden.

Eindelijk was het dan zo ver. 2004. Nog even de ambtenaren wakker schudden en het probleem zou worden opgelost. Tenminste, zo had het kunnen zijn. Maar kennelijk hadden onze ambtenaren een ander idee. Zoeken, praten, debatteren en opnieuw zoeken. Net zolang tot zij een maas in de wet zouden vinden om hun vrienden te steunen in hun illegaal handelen.
Vriendjespolitiek en corruptie, andere woorden kan ik hier niet voor bedenken.
En gevonden hebben onze ambtenaren het. Onttrekking aan de openbaarheid. Als u dat doet en u slaagt hierin dan heeft meneer Koeree (de eerlijke vinder) geen enkel recht van spreken meer. Is de gemeente voor u ook zo meedenkend? Of is dit alleen weggelegen voor bepaalde personen?
Ik weet opnieuw het antwoord. U toch ook?
De gemeente zag mij als enkel individu die in zijn eentje de gemeente en deze bewoners bleef lastig vallen. Althans, dat was waar onze ambtenaren van droomden. Die ene persoon die zullen we wel even de oren wassen. Zelfs na een uitspraak van de Raad van State.
Maar alleen was ik zeker niet:
In 2000 ontving ik de steun van ruim 100 buurtbewoners.
In 2005 hebben ruim 120 bewoners een brief veilig naar school ondertekend, waarin zij bezwaar maakte tegen deze illegale afsluiting en onttrekking aan de openbaarheid van dit voetpad. En zo werd deze actie eveneens gesteund door de wijkraad 3VO en een aantal lokale politieke partijen. Ondanks deze overweldigende meerderheid bleef de gemeente mij als individu (stuk vuil) behandelen. En niet alleen de gemeente, maar zelfs de commissie bezwaarschriften heeft een enorme partij boter op zijn hoofd.
Een voorbeeld:
Er is een ambtenaar die op eerlijke wijze naar buiten brengt hoe de vork nu werkelijk in de steel zit en zet zijn verklaring op papier. Overigens een verklaring die van groot belang was in de uitspraak van de Raad van State.
De voorzitter (commissie bezwaar): (letterlijk)
Toch wel fijn als uw eigen mensen dergelijke verklaringen op papier zetten.
Heer Pepping:
Ja daar zijn we ook helemaal niet blij mee.
Voorzitter:
Maar u weet wel wat u daar aan moet doen.
Heer Pepping:
Ja, dat komt wel goed.
En bij deze commissie moet u bezwaar maken als u het met een beslissing van het college niet eens bent.

De gemeenteraad

Het zal een jaar geleden zijn dat de gemeenteraad het verzoek kreeg van de bewoners om het illegaal afgesloten voetpad te ontrekken aan de openbaarheid. Alle stukken waren rond en de datum stond vast.
Ik was zelf  aanwezig bij de raadsvergadering om aan te horen  hoe de gemeenteraad zou beslissen (advies uit brengen) aangaande het verzoek van mijn buren om het voetpad aan de openbaarheid te onttrekken. Echter bleek het punt te zijn verdwenen van de agenda. Verbaasd vroeg een lokale partij aan de voorzitter:
Meneer de voorzitter; hoe zit het met het agendapunt over het voetpad Purmer. Het werd even stil. De voorzitter vroeg aan de toenmalige wethouder Mattie hoe het hiermee zit. Hierop antwoordde de wethouder met; alle partijen hebben ingestemd met mediation.
Ik zelf stond perplex op de tribune gebaren te maken in die trend van ik weet van niets, terwijl ik zelf de eisende partij in deze langlopende zaak was. Maar ja, als burger mag je niets zeggen tijdens zoxe2x80x99n vergadering. Maar dit was zeker niet de eerste leugen van de gemeente (de wethouder) in het openbaar. Jammer dat de raadsvergaringen toen nog niet waren te volgen via internet. Dan hadden we de band even terug kunnen  spoelen.

Mediatio
n

Mediation wordt veelal toegepast om zonder tussenkomst van een rechter een geschil op te lossen. In deze zaak was hier geen sprake van omdat het hoogste orgaan (Raad van State) al had beslist. Bovendien was er van onze kant uit geen enkel risico met het verzoek om het voetpad aan de openbaarheid te ontrekken in het kader van belangen afweging. Immers zou de gemeenteraad hier over moeten stemmen, en ik ga er van uit dat deze raad nimmer zal kiezen voor het belang van twee bewoners tegenover 120 buurtbewoners en meerdere organisaties.

Ondanks alle leugens van het college heb ik tegen adviezen in besloten om in te stemmen met mediation onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat:

Er een onafhankelijk ambtenaar uit een Andere gemeente deze zaak zou behartigen uit naam van de gemeente Lelystad (er werd gesproken over een ambtenaar uit Dronten)
Er zou op ieder moment door iedere deelnemer gestopt kunnen worden met de mediation, waarna de zaak terug zou gaan naar de oorsprong voor aanvang van de mediation. We hebben het dan over een beslissing die de gemeenteraad zou nemen op het verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid. (dit is overigens een standaard regel die ik nog eens uitgebreid naar voren heb gebracht omdat wij al zo sterk stonden in deze zaak).

De mediation zelf

De ambtenaar was tegen de afspraak in een ambtenaar van de gemeente Lelystad die volgens de mediator geen kennis had van deze zaak. Of dit klopt kan ik niet beoordelen, echter was deze ambtenaar niet bevoegd om te beslissen. Hij moest voor elk onderdeel toestemming vragen aan zijn meerdere op het gemeentehuis, waarbij ik zeker weet dat deze wel bekend was met deze zaak en mijns inziens wel vooringenomen. Dit is in strijd met de gemaakte afspraak. Uiteindelijk zou de mediation het gewenste resultaat met zich meebrengen aangaande de heropenstelling van het voetpad in een iets gewijzigde vorm. Hierbij zou de bewoner van Pumer 2 de garage welke ten dele op de openbare weg was gebouwd met steun van de gemeente (na de uitspraak Raad van State) ongewijzigd mogen behouden. Ook het deel van het voetpad waarvoor zij verantwoordelijk was mocht zij behouden. De bewoners van  Purmer 1 heeft een extra stuk grond moeten inleveren om het stuk van Purmer 2 ongemoeid te laten. Ter compensatie werd de bewoner van Purmer 1 een stuk grond aangeboden van de kinderspeelplaats achter het perceel. Het voetpad zou zo in eigendom komen van de gemeente Lelystad. De kosten voor aanpassing (schuttingen e.d.) en grondoverdracht zou door de gemeente worden geplaatst en bekostigd. Bovendien kregen beide bewoners een vergoeding van 2000 Euro. En waarvoor? Omdat zij toe laat dat er bewoners langs hun peceel lopen. langslopen over grond van de gemeente.
Ik zelf kreeg geen cent van de gemeente. Dit terwijl ik zelf enorm veel geld, tijd en energie heb moeten steken in deze zaak omdat de gemeente de zaak ruim zes en een half jaar heeft lopen rekken.
Dit in tegenstelling tot de vergoeding die deze bewoners hebben gekregen van de gemeente voor ??? illegaal handelen ??? Voor mij was alles duidelijk. De mediation klopte van geen kant. Het zal u dan ook niet verbazen dat ik de mediation stopgezet had. Maar de gemeente en de overige bewoners gingen gewoon verder. Verder met het belonen van hen die illegaal hebben gehandeld.

Bij mij komen mijn nekharen overeind zoals een ambtenaar van de gemeente Lelystad uit zijn stoel overeind komt bij het horen van mijn naam.

Ik ben benieuwd wat u van deze zaak vind?
En nog meer benieuwd ben ik of de gemeenteraad hiervan op de hoogte is?
En hoe zal de gemeente reageren als wij met zijn allen de gemeente vragen om een vergoeding van 2000 Euro omdat er bij ons ook dagelijks mensen langs ons perceel lopen?

Ik heb het al eens eerder geroepen tijdens het spreekrecht op een vergadering van de gemeenteraad en het Opiniplein;  een zaak die behoorlijk stinkt

We praten hier wel over gemeenschapsgeld. Geld wat u aan deze gemeente moet afdragen.

Ik hoef u niet te vertellen wat deze zaak inmiddels gekost heeft en wat hij nu nog gaat kosten,
want klaar ben ik nog lang niet met onze ambtenaren.

Kijk dus komend weekend 5 en 6 mei naar de Mediator met Klaas Wilting op TV Flevoland.
Kijk ook op voetpad Purmer Voetpad Purmer  (elders op dit web-log)
Of op de nieuwe site  gemeente Lelystad . info

Sinterklaas bestaat toch

Volgens de gemeente Lelystad bestaat sinterklaas wel degelijk. Althans, zo doen sommige amtenaren voorkomen. De gemeente betaalt burgers uit hun gemeente 2000 Euro vergoeding indien u het goedvind dat andere mensen langs uw woning lopen. Volgens berekening komt ruim 90% van de inwoners van Lelystad hiervoor in aanmerking. Voor de bewoners die aan het einde van een doorlopend straatje wonen is het jammer, die krijgen niets omdat er niemand langs hun huis loopt.
Maar het gaat nog verder. Als u de ambtenaar een beetje vriendelijk aanspreekt, dan bestraten ze ook nog uw voortuin. plaatsen hekken en afsluitingen en nog heel veel meer.

Binnenkort meer over de gemeentelijke sinterklaas
uit Lelystad

koninginnendag (voorloper)

op 28 april (2 dagen voor koninginnendag) heeft de bewonersgroep Ringdijk een kleine vrijmarkt gehouden in eigen straat. Tijdens deze feestdag was er een enorme kraan van 40 meter waarmee je tegen een kleine vergoeding naar boven kon om te genieten van het uitzicht en het maken van een foto of film van je eigen huis, straat of omgeving. De opbrengst (na aftrek van de kosten) komt volledig ten goede aan de vereniging.596

De groep bestaande uit zo’n 80 bewoners heeft al eerder straatfeesten georganiseerd zoal kort geleden het paasfeest. Zij willen proberen om volgend jaar iedereen op de Ringdijk aan een vrijmarkt te laten deelnemen. Of het hen gaat lukken??  Tot op heden zijn zij in ieder door hun genomen initiatief  ruim geslaagd. De titel "kan niet  bestaat niet".
Ga vooral zo door.

Straatschouw (ingezonden stuk)

Vandaag is er een straatschouw geweest.

Op de route welke werd genomen zag alles er goed uit.
Er bleek weinig straatvuil te liggen.
Nee dat klopt als eerst een medewerker de route van te voren schoonmaakt.
Er is dus geen juiste weergave van de werkelijkheid gegeven.
Ik ben dan ook zeer verbolgen over dit feit.
Ik vind dit dan ook zeer oneerlijk, gaan we zo met elkaar om. Dit verwacht je niet van een gemeentelijk orgaan.
Eigenlijk hoeft het voor mij niet meer om nog iets op te merken over de wijk. Ik heb ervaren dat er zeer laconiek op word gereageerd.
Eerlijkheid duurt het langst.
Ik geloof dit niet meer.
ik ben dan ook zeer teleurgesteld door dit gedrag van volwassenen.
vriendelijke groet,

Martin      

Krakers in haven 2007

Net als vorig jaar wilde een koppel tortel duiven bezit nemen van de antennemast. Vorig jaar ging het fout, toen viel het nest naar beneden tijdens het omhoog draaien van de mast. Het tweede nest ging wel goed omdat het bekend was dat het nest er zat, echter kon de mast niet meer worden gebruikt. Dit jaar is er voor gekozen om de vogels te weren door de bouwmaterialen voortijdig te verwijderen. Maar net als ik laat ook de duif zich niet zomaar uit het veld slaan. Of de gekozen plek ideaal is daar heb ik mijn twijfels over, maar dit keer heeft opnieuw de vogel gewonnen. Ben zeer benieuwd naar welke satelliet de vogels kijken?

volgend jaar maar een extra voorziening aanbrengen met breedbeeld tv.587_1

588
589

595

Tijd om uit te vliegen, maar wel eerst je kamer opruimen en schoon achter laten svp.
606

vergoeding overschrijding wachttijd

Persbericht200_4xe2x80x9cBij de gemeente Lelystad gaat xc3xba voorxe2x80x9d
GEMEENTE BREIDT SERVICENORMEN UIT

De gemeente Lelystad breidt per 1 mei 2007 haar servicenormen uit. Nadat in 2006 al de 20 minuten wachttijd norm bij de stadswinkel is ingevoerd, zijn nu ook servicenormen vastgesteld voor de correcte afhandeling van brieven en een correcte afhandeling van klanten aan de telefoon.
Met deze servicenormen geeft de gemeente aan dat zij haar inwoners serieus neemt en luistert naar hun wensen. Ook geven concrete servicenormen een handvat aan de burger om de gemeente aan te spreken op haar functioneren.

In 2007 breidt de gemeente Lelystad de servicenormen uit voor brieven, klachten, faxen via nummer
0320 278 245 en e-mail via gemeente@lelystad.nl :

Brieven
De klant ontvangt binnen zeven dagen een antwoord of ontvangstbevestiging op de brief, fax of e-mail. Daarnaast kan men er op rekenen dat de brief, fax of e-mail binnen zes weken wordt beantwoord. (met uitzondering van aanvragen en bezwaar- en beroepschriften)

Klachten
De klant ontvangt na het indienen van een klacht binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging en de klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

Telefoon
De gemeente is op xc3xa9xc3xa9n hoofdnummer te bereiken (0320 278 911), op werkdagen van 8.30 xe2x80″ 17.00 uur. (met uitzondering van vrijdagmiddagsluitingen en feestdagen)
De telefoon wordt binnen 20 seconden opgenomen.

Compensatie
Wanneer de gemeente haar beloften niet kan waarmaken stelt zij daar wat tegenover. Zo ontvangt de klant een cadeaubon van xe2x82xac 10,- wanneer:
xc2xb7 De wachttijd bij de publieksbalie langer is dan 20 minuten
xc2xb7 Een brief, fax of e-mail niet binnen zes weken is beantwoord
  (met uitzondering van aanvragen en bezwaar- en beroepschriften)
xc2xb7 De afhandeling van een klacht langer duurt dan zes weken

Hobbymarkt in De Windhoek

Op vrijdag 20 april a.s  organiseren de Gemeente, buurtcentrum De Windhoek en de SWOL een hobbymarkt in het buurtcentrum, Ringdijk 187. De middag duurt van 13.30 xe2x80″ 16.30 uur en de kosten hiervoor bedragen xe2x82xac 1,50. Hiervoor krijgt u koffie en thee en kunt u deelnemen aan diverse workshops, zoals bijvoorbeeld miniscrapboek, 3 D kaarten maken, computeren of een groenworkshop. Om een schatting van het aantal bezoekers te kunnen maken vragen wij u zich aan te melden bij de SWOL, telefoon 22 14 29.  Voor meer informatie kunt u op het zelfde telefoonnummer terecht bij Elleke Leijten en Marjolein Scholten. We hopen u te ontmoeten op 20 april a.s.

Workshopgevers gezocht!

Voor deze hobbymarkt zijn we nog op zoek naar enthousiaste hobbyisten die hun hobby graag met anderen delen en een workshop kunnen verzorgen tijdens deze middag. Wilt u meedoen aan deze hobbymarkt laat ons dit dan zo snel mogelijk  weten. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met Elleke Leijten of Marjolein Scholten (SWOL), telefoon 22 14 29.

Paasfeest / straatfeest

576
577

568 Een prachtige dag, enthousiaste medewerkers en zeer gemotiveerde kandidaten. Alle ingredienten voor een zeer geslaagde dag. Al vroeg is men begonnen met het plaatsen van de tent, hetgeen nagenoeg geruisloos verliep even later kwamen de kinderen die met veel plezier de eieren een mooi kleurtje gaven.

569
570
571

572

573

574

575
Niet alleen de eieren, maar ook de seremoniemeester krijgt een mooi kleurtje

578_1

579_1
Later op de dag is men begonnen met walnoot schieten. Het publiek en de deelnemers werd steeds groter, de opkomst was geweldig. Zo zie je maar weer wat je als burger kunt betekenen voor je omgeving.

580

581
Na de walnoten kwamen de echte eieren aan bod. Het is de bedoeling om een rouw ei over een zo groot mogelijke afstand naar elkaar over te gooien zonder dat het ei breekt. Vangen., kletssssss.

582

583

584

585
Elders in de straat lag een gouden ei verborgen. Op de foto het meisje dat het ei gevonden heeft en hiervoor een prijs krijgt uitgerijkt. Al met al een zeer geslaagde dag, georganiseerd door een groep bewoners van de Ringdijk te Lelystad Haven.
586   

Recreatieplek opgeheven

Tot mijn grote verbazing zag ik dat de visplek waar regelmatig oudere maar ook zeer jeugdige vissers hun hengel uitgooide spontaan verdwenen is. Buiten de vissers maakte ook veel bewoners en kinderen gebruik van deze plek om de watervogels het oude brood te geven. Brood wat anders in de groene container verdwijnt.563
Ik ben zeer benieuwd welke ambtenaar dit nu weer bedacht heeft. En waarom moet dit stukje bestrating vervangen worden door een grasveld wat straks vol ligt met hondendrollen.
Heeft dit soms te maken met de slechte beschoeiing? U weet het vast nog wel, de storm van begin dit jaar. Bestrating zakte (spoelde) letterlijk weg.567

566
Is dit nu gedaan om kosten van herstel van de beschoeiing te voorkomen? Of zijn de hekjes zo slecht dat er geen bewoners meer bij mogen komen? Laten we een klein stukje verderop kijken. Het hoekje tegenover het buurthuis.564

Is dit een tijdelijke oplossing Of wordt onze wijk als een achterstandswijk gezien? Het kan immers anders, kijk maar aan het einde van de Harderwijkstraat. 565

Aan het einde van de Harderwijkstraat is men vrijwel direct na de stormschade begonnen om de beschoeiing te vernieuwen. Het kan dus wel!!! 
Wat vind u hier van? Laat het ons weten of stuur een berichtje naar de wijkpost of wijkraad. U vind het mailadres en de gegeverns op de site van de wijkraad.  wijkraad haven

Voetpad Purmer

1_9
Welkom op  Voetpad Purmer   Een nieuw web-log

Wie, Wat, Waar, Wanneer, maar vooral Waarom.

Ongetwijfeld heeft u in de reacties van de laatste tijd kunnen lezen dat een aantal buurtbewoners geprobeerd heeft om mij en de rest van mijn gezin zwart te maken (in een kwaad daglicht stellen).
Zij hebben hiertoe alle gelegenheid gekregen. Er is geen enkele reactie door mij tegengehouden en letterlijk alles is gepubliceerd. (er is dus niets gecensureerd)
De laatste stukjes nadat ik ze heb goedgekeurd (ook al waren ze tegen mij en mijn gezin gericht en geven zij een verdraaiing van de werkelijkheid weer). Maar al te vaak heeft u mij de vraag gesteld waarom ik deze aantijgingen heb toegelaten tot het Web-log. Iedereen heeft daar een persoonlijk antwoord op gekregen. Maar voor degene die niets hebben gevraagd het volgende: Ik heb geleerd dat als je mensen hun gang laat gaan, ze vroeg of laat vanzelf door de mand vallen. En als je dan alles op een rijtje zet dan is de anonimiteit van hen die mij anoniem in een kwaad daglicht wilden stellen al snel verdwenen. Als je de gegevens eenmaal hebt dan kun je je richten op de juiste personen.
Vandaar deze late reactie. Maar wel een reactie met een grote mate van zekerheid, want fouten maken kun je je eigenlijk niet veroorloven, maar zijn ook niet altijd te voorkomen.

Kritiek is altijd welkom, daar kun je alleen maar van leren. Maar onterechte kritiek is een ander verhaal. Omdat de zaak nogal veel ruimte inneemt is besloten om hiervoor een apart web-log op te zetten.
Op dit nieuwe web-log is alvast een begin gemaakt, maar er komt nog veel meer.
In tegenstelling tot wat u van mij gewent bent komt het verhaal nu echt van een kant, maar dan wel van mijn kant. Zie het maar als een laatste reactie (een weergave van de werkelijke feiten), maar wel een zeer uitgebreide reactie op de reacties van diegenen die mij en mijn gezin de laatste tijd getracht hebben in een kwaad daglicht te stellen (de afsluiters van het voetpad en hun familie).
Deze mensen hebben lang genoeg de tijd gehad om hun gal (voornamelijk onterechte kritiek) te spuien. Nu is het mijn beurt om opnieuw de waarheid boven water te brengen (eigenlijk op indirect verzoek van deze mensen).
Waarom een nieuw web-log?
Omdat het web-log xe2x80x9cLelystad-havenxe2x80x9d hier niet voor bedoelt is en er zoveel informatie is dat ik er een compleet web-log zou kunnen vullen.
Bovendien kan ik mij voorstellen dat een groot aantal bezoekers van web-log xe2x80x9cLelystad-Havenxe2x80x9d niet gexc3xafnteresseerd is in deze soap.
Aan u dus de keuze om te kijken op Voetpad Purmer of deze berichtgeving te negeren.

Voor ik het vergeet ; Ik heb toegegeven een fout te hebben gemaakt en zou hiermee naar buiten komen. En zoals u weet kom ik mijn afspraken altijd na, ook al duurt het soms wat lang. In mijn berichten heb ik aangegeven dat nagenoeg alles in deze zaak te wijten is aan het wanbeleid van de gemeente Lelystad en de notaris. Dit om verdere escalatie in de straat te voorkomen. Kort geleden is de zaak hier opnieuw aardig gexc3xabscaleerd, waarbij andere bewoners gedupeerd werden.
Dit wilde ik voorkomen, echter zijn deze bewoners een andere mening toegedaan en hebben besloten om tot een persoonlijke vete over te gaan via dit web-log.
Mijn fout is dat ik geprobeerd heb deze bewoners buiten schot te houden, juist om een escalatie in de buurt te voorkomen.
Een enorme fout, waar zij hun voordeel mee konden doen.
Maar deze fout zal ik recht zetten. Reken daar maar op. Hoe ver ik hiermee zal gaan is volledig afhankelijk van hun volgende actie. Ik heb een brede rug en ben vasthoudend als een pitbull.
Als keeshondje had ik deze zaak nooit bij de Raad van State gewonnen.
Buiten dit extra web-log komt er op kort termijn een nieuwe website. Een website die tot doel heeft naar buiten te brengen hoe het bestuur van de gemeente Lelystad ons als burgers heeft behandelt in deze zeer lange procedure. Ik kan u nu al verklappen dat ik hierbij niets, maar dan ook niets achterwege zal laten.
Zo is er een ambtenaar geweest die brieven achterover drukte en een bestuur die er alles aan deed om deze zaak buiten de gemeenteraad te houden. Hierbij stonden ze in het openbaar de gemeenteraad voor te liegen. Zoals ik al eens eerder tijdens een gemeenteraadsvergadering naar voren heb gebracht : “een zaak die behoorlijk stinkt”. De gemeenteraad zelf valt hierin niets te verwijten. Met name de Inwonerspartij en later leefbaar Lelystad alsmede 3VO en de wijkraad (voor ik hier deel van uitmaakte) hebben gestreden voor het belang van de gedupeerde bewoners en kinderen.
De nieuwe site: informatie over de gemeente lelystad verwijst tijdelijk naar het Nieuwe web-log. Nog even geduld

Chris Koeree (de eerlijke vinder)

Controle op reacties

Kort geleden is besloten de reacties op dit web-log aan een controle te onderwerpen.
Aanleiding voor deze controle is een enorme hoeveelheid reacties die slechts tot doel hebben om onrust te stoken en leugens te verspreiden. Ondanks deze negatieviteit is er geen enkele reactie gecensureerd. Alle reacties zijn geplaatst zoals ze zijn aangeboden.
Voor u als bezoeker van dit web-log zal dit ook zo blijven, met uitzondering van een klein groepje die bovenvermelde tot doel hebben. De anonimiteit blijft zoals altijd beschermd, tenzij u net als dit groepje alle fatsoensnormen overschreid en een doel nastreefd zoals zij voor ogen hebben.
Nog dit weekend zal ik zelf reageren op dit groepje bewoners. en u laten weten hoe de vork nu werkelijk in de steel zit.

Ik hoop in de toekomst alle reacties weer vrij te kunnen geven, maar dit is geheel afhankelijk van het gedrag van deze bewoners. Tot aan dat moment zullen uw reacties enkele uren vertraagd worden weergegeven. Excuses voor het ongemak.

Heeft u iets te melden of heeft u een tip, stuur dan een mail naar mail@lelystadhaven.info

Service waar grote bedrijven een voorbeeld aan kunnen nemen

560

Service, U kent het wel. Wasmachine stuk. Televisie kun je alleen nog gebruiken als een verwarmingselement, maar wassen en een leuke film kijken is voorlopig van de baan. Snel nog even naar de winkel en dan maar hopen dat zij iets voor u kunnen betekenen. Vaak draait het dan uit op enkele weken wachten of een nieuwe kopen. Want dan is de verkoper wel tot alles in staat.
Nu is het zo dat mijn buurman (een oude moeilijk te been zijnde man) een tijdje terug een satellietontvanger heeft gekocht en u raad het al. Het apparaat doet niet meer waar hij voor gemaakt is. Even snel naar de winkel waar hij vandaan komt en dan maar hopen dat de reparatie niet te lang gaat duren.  Garantie voorbij fabrikant is overgegaan naar een ander en de winkelier staat bijna op het punt de winkel te sluiten. Maar wat je dan overkomt d561at houd je bijna niet meer voor mogelijk. De winkelier verontschuldigd zich voor de tijdsdruk, test de ontvanger, ziet direct wat er loos is, schroeft het apparaat open, vervangt de voeding en tien minuten later verlaat ik de winkel met een werkend apparaat. en dat voor enkele tientjes. een warme douche kan ik hem niet geven (zou ook niet goed zijn voor de apparatuur). Maar een compliment voor de service is toch het minste wat ik kan doen. 

Het gaat hier om een klein winkeltje met zeer goede service op het industrieterrein Noordersluis in een  straatje tegenover de worstenmakerij. Voor meer info, kijk op Elbenk.com

Extra Opiniplein (vliegverkeer)

Persbericht200_1RAAD ORGANISEERT EXTRA OPINIEPLEIN OVER VISIE LELYSTAD AIRPORT

De gemeenteraad organiseert een extra Opinieplein op woensdagavond 18 april over de plannen voor de groei van Lelystad Airport. Onlangs presenteerde het college haar visie daarop. Deze visie gaat uit van een groei naar 4 miljoen passagiers, blijvend binnen de eerdere door college en raad gestelde randvoorwaarden.

Op het Opinieplein van 18 april zullen de wethouders Tjeerd van der Zwan en Jan de Vries namens het college een toelichting op de visie geven. Daarna is er voor iedereen gelegenheid om vragen te stellen en meningen te geven. De gemeenteraad neemt naar verwachting in de maand mei een besluit op de door het college opgestelde visie.

Op de website van de gemeente (www.lelystad.nl) wordt de visie in samengevatte vorm gepresenteerd. Voor wie de hele visie wil lezen is deze te downloaden. Ook is op de website een forum geopend, waarop iedereen zijn/haar mening over de opgestelde visie kan plaatsen. Wie voortaan bij wil blijven over de ontwikkelingen van en op Lelystad Airport kan zich gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief xe2x80x98Luchtpost Lelystadxe2x80x99 die de gemeente regelmatig uitbrengt. Een geprinte vorm van deze nieuwsbrief is verkrijgbaar bij het Infocentrum in de hal van het Stadhuis. Ook ligt daar de complete visie, inclusief bijbehorende bijlagen ter inzage.

Het Opinieplein begint 18 april om 19.00 uur met een inloop en gelegenheid tot informeel gesprek met raadsleden. Vanaf 19.30 uur is de inhoudelijke behandeling van de visie. Na afloop is er gelegenheid tot napraten en opnieuw de mogelijkheid om in contact te treden met gemeenteraadsleden.

snelheidscontrole Ringdijk

Na de controles in de Harderwijkstraat is de politie begonnen met controles op de ringdijk direct aan het begin van de wijk. Onopvallend staat de agent naast de reclameborden met een lasergun. Hiermee kan hij op ruime afstand uw snelheid meten. Als u de agent eenmaal ziet dan is het al te laat. Hoeveel er door de mand zijn gevallen is mij niet bekend, maar dat het er veel zijn dat was wel duidelijk. 559

Net om de hoek, achter de kapsalon stond de eerste groep agenten om proces verbaal op te maken.
557

Vlak voor het buurthuis stond een tweede ploeg. Tot mijn grote verbazing moest ik er ook aan geloven. Aan de kant met de bewuste KPN bus. U gaat mij toch niet vertellen dat ik mij niet aan de snelheid heb gehouden? Het werd even stil. Nee zegt de agent, ze dachten dat u zat te bellen zonder handsfree kit. Nee hoor ik heb een mobilofoon, en dat is bij de wet nog niet verboden. Omdat ik mij aan de snelheid had gehouden (gelukkig maar) en ook mijn gordel omhad mocht ik doorrijden. Maar dan wel eerst de auto wegzetten om een paar plaatjes te schieten. 
558
Nu maar hopen dat het aantal P.V.B’s. snel terug loopt, want dan is het gewenste resultaat bereikt. En daar gaat het om. Veiligheid in de wijk. een positieve actie.
Let dus ook op uw gordel en mobiele telefoon.

U bent gewaarschuwd

Kent u dat gevoel?

Na maanden van noeste arbeid eindelijk een paar weken vrij.
Heerlijk met de roeiboot op vakantie.
Alles ingepakt, en snel de haven uit.
Stopt plotseling de buitenboordmoter.
Dan zit er niets anders op dan je te laten terug slepen.
De reis ging naar Verweggistan. (dat was de planning)

Maar uiteindelijk ging de vakantie  naar de filistiinen.
551

He joh: Wakker worden!! Oh…sorry ik was effe ingedut.

Enthousiaste hobbyisten gezocht

Workshopgevers gezocht!

Op vrijdag 20 april a.s. organiseren MFA De Windhoek, de SWOL en de Gemeente een hobbymarkt voor senioren in De Windhoek. Hiervoor zijn we nog op zoek naar enthousiaste hobbyisten die hun hobby graag met anderen delen en een workshop kunnen verzorgen tijdens deze middag. Wilt u meedoen aan deze hobbymarkt laat ons dit dan vxc3xb3xc3xb3r 5 april weten. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met Elleke Leijten of Marjolein Scholten (SWOL), telefoon 22 14 29.

Nieuwe berichten (oude berichten)

Sinds kort vind u ook wat berichten uit het verleden. Berichten die geschreven zijn door de vorige beheerder Wilde Willy Ze zijn nog een klein beetje verstopt, maar met een beetje nadenken toch vrij simpel te benaderen. Terug in de tijd met Nico grigo…. oh nee dat was iets anders.
succes

Stormschade

De zware storm is inmiddels al weer een tijdje voorbij, maar ook vandaag ging de wind aardig tekeer. Hier en daar zie je nog een stukgewaaide schutting, maar het meeste staat er gelukkig weer goed bij. Voor de een is zo’n omgewaaide schutting een stuk afval terwijl een ander er weer dankbaar gebruik van maakt. Zo ook op het Andijkpad waar de jeugd al enkele jaren zelf een hut bouwt van afval materialen.547

548
Nu is het zo dat dit eigenlijk niet mag, maar aan de andere kant doen ze er geen kwaad mee. Jammer dat het winkeltje nooit open is als ik er langs kom. Met wijkbeheer is afgesproken dat dit gedoogd wordt, als het maar niet teveel rommel oplevert. Dus jongens: even de losse rommel opruimen. En kijk uit met het gereedschap van je vader, want ik weet zeker dat hij er niet blij mee is als ik deze schroefmachine ongezien zou hebben meegenomen. Succes met het bouwwerk.
549

Folders in de wijk

De laatste partijen folders zijn netjes opgeruimd en de daders zijn vervangen door nieuwe bezorgers die naar ik hoop wel netjes doen waarvoor ze een vergoeding ontvangen. Op de bovenste twee foto’s ziet u de laatste partij op de hondenkop en het speelplaatsje aan het einde van Zijpe. Deze zijn inmiddels verwijderd. de laatste stapel bevind zich nog op het adres (zie foto). Deze laatste partij ligt hier al ruim een jaar en zal spoedig worden verwijderd.543

544

545
546

Mijn grootste waardering gaat uit naar de verspreidingsgroepen die direct reageren op een klacht. Door middel van een codering in de folders kunnen zij vrij snel achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is. Ook zij zijn erbij gebaat dat de folders netjes afgeleverd worden. Ziet u nog ergens nieuwe folders liggen, neem dan contact op met de wijkpost.

Houd Lelystad-Haven schoon 

bloemen langs de dijk

Na een periode van veel negatieve reacties lijkt de rust wedergekeerd, Echter, zoals een van de schrijvers naar voren brengt "wie de bal kaatst" is dit verhaal voor mij nog lang niet ten einde! Hierover binnenkort meer via dit web-log en via het tv programma De mediator door Klaas Wilting op tv Flevoland (zaterdag).

Zondag, voor velen een dag van rust. Voor mij zijn dit juist de drukke dagen. Werken in de tuin, pieperdienst voor de werkgever en informatie verzamelen voor het web-log. En dat laatste valt niet mee. Windsnelheden van 80 km/h op de dijk zijn zeker geen pretje als je gebruik maakt van een fiets. Een auto is geen optie, want dan zeggen de buren dat je te hard rijd. Bovendien kun je met de auto niet overal komen. Op de fiets over de brug bij het Wortmangemaal om even wat voedsel te halen voor mijn huisdieren.550

Voedsel? Ja  gewoon een paar takken van een bramenstruik, goedkoper kan het bijna niet. Deze wandelende takken eten ook bladen van een roos, echter geniet de braam de voorkeur. Het verschil tussen het mannetje en het vrouwtje  is duidelijk zichtbaar. In tegenstelling tot wat je zou verwachten is het vrouwtje veel mooier dan het donkere mannetje. Zoals de takken hier hangen zijn ze bezig met de voortplanting (of moet ik zeggen voorttakking) Het mannetje heeft grote vleugels en kan zich hiermee voortbewegen. het vrouwtje zal zich lopend moeten bewegen, waarbij ze zich stevig vasthoud aan alles wat je je maar kunt bedenken. zelfs een vlakke glasplaat vormt geen enkel opstakel. de kracht van de poten en de scherpe haakjes aan de uiteinden zijn goed voelbaar. Om het dier los te halen van hetgeen ze vasthoud mag je gerust een paar minuten uittrekken. Een zeer gemakkelijk, goedkoop en leuk huisdier dat weinig eisen stelt. De dichtst bijzijnde bramenstruik bevind zich net over de brug t/o het gemaal. En als je daar dan bent dan zie je een enorm gat waar ze kort geleden de bodem gesaneerd hebben. En tegen de dijk groeit een enorme hoeveelheid bloemen die je normaal niet ziet als je er met de autolangs rijd.542

Persbericht

Persbericht200_3START HERINRICHTING HOUTRIBWEG – MIDDEN

Op 12 maart start de herinrichting van de Houtribweg tussen de Houtribdreef en de Visarenddreef.
De werkzaamheden duren tot en met juni dit jaar. Wethouder Jan de Vries geeft persoonlijk het startsein voor de werkzaamheden.

Wat gebeurt er
In grote lijnen bestaat het werk uit de volgende onderdelen:
– aanbrengen van een nieuwe toplaag, uitgevoerd in geluidsreducerend asfalt;
– de maximale snelheid wordt teruggebracht van 70 naar 50 km/uur;
– aan de zuidoostzijde wordt ter hoogte van de wijk Galjoen-Zuid een bushalte met een keerlus aangelegd;
– de bestaande brug voor fietsers en voetgangers over de Houtribweg naar woonwijk Punter wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe brug en ter hoogte van de wijk Galjoen-Zuid komt een tweede brug voor fietsers en voetgangers. Tijdens de uitvoering zal altijd een brug beschikbaar zijn voor voetgangers en fietsers;
– in totaal worden vier gelijkvloerse oversteken voor voetgangers en fietsers gemaakt zodat een goede aansluiting ontstaat tussen de kust en de wijken Galjoen en Punter. De oversteken worden uitgevoerd met drempels ten behoeve van snelheidsbeperking. Voor het aanleggen van de gelijkvloerse oversteken worden langs Galjoen en Punter een aantal bomen verwijderd.

Afsluiting en omleiding
Tijdens de gehele herinrichting is de Houtribweg voor doorgaand verkeer geheel afgesloten.
De omleidingroutes worden met borden aangegeven.

Aanpassing web-log i.v.m. internet terreur

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat er vanaf 2 maart een aantal reacties zijn geplaatst door bewoners (mensen die ze niet helemaal op een rijtje hebben). Zij hebben 9 dagen de gelegenheid gehad om medestanders te vinden door hun leugens te verkondigen op dit web-log. Maar nu is dit ten einde. voor deze bewoners is het web-log voorlopig gesloten. Dit betekend ook voor de overige bezoeker dat uw reactie niet gelijk zal worden gepubliceerd, maar eerst door mij moet worden goedgekeurd. Hierbij zal de drempel net als in het verleden laag liggen, met uitzondering van degene die het web-log misbruiken zoals zij. Het spijt mij enorm, maar het is niet anders. Binnenkort een uitgebreide reactie (bericht) van mijn kant, waarin ik u duidelijk zal maken hoe het in elkaar zit, waarbij de naam de eerlijke vinder opnieuw zal uitblinken in eerlijkheid. Ik kan u nu al verklappen dat ik een enorme fout van mijzelf naar buiten zal brengen. Maar deze fout zal nimmer opwegen tegen hetgeen dit zeer kleine groepje in onze wijk heeft aangericht.

Stembureau Lelystad Haven

Vandaag had u de gelegenheid uw stem uit te brengen In Steak 5 op het werkeiland.541

Het stembureau sloot om 21:00 uur zijn deuren, maar net op de valreep 20:59 uur wist deze man als laatste zijn stem uit te brengen. Het totaal aan uitgebrachte stemmenn op dit stemburea is 751. Van deze 751 stemmen kwamen er 712 uit Lelystad haven en 39 van buiten deze wijk. Naar schatting zou de opkomst tussen de 40 en 45 % zijn. Hetgeen zeker geen slechte score is. De uitslag? daar moet u nog even op wachten.
Persbericht200
DEFINITIEVE UITSLAG VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN FLEVOLAND

De definitieve uitslag van de verkiezingen van Provinciale Staten is bekend.

De zetelverdeling is als volgt:

9 zetels voor . VVD                  
8 zetels voor . CDA                  
7 zetels voor . PvdA                  
6 zetels voor . SP       
5 zetels voor . Christenunie      
2 zetels voor . GROENLINKS      
1 zetel   voor . SGP       
1 zetel   voor . Partij voor de Dieren      
geen zetel voor D66        
geen zetel voor ONS Flevoland / VER. SENIORENPARTIJ   

De volledige uitslag, inclusief de verdeling van restzetels en voorkeursstemmen, is te vinden via de homepage van www.lelystad.nl

Sluisje naar Hollandse Hout

Vandaag is men aangevangen met de werkzaamheden An het sluisje tussen Lelystad Haven en Hollandse Hout. De bodem, Nu nog een enorme partijblubber moet plaats maken voor een laag beton van zo’n 70 cm. Om het beton te kunnen storten zal alles eerst leeg gemaakt moeten worden, hetgeen een aardig karwij is. En dan heb je ook de enorme hoeveelheid vis die zichin de afgesloten en nagenoeg leeggepompte ruimte bevind. 538 
Met het nodige beleid wordt de vis overgezet naar het water buiten de sluis. We hebben het dan over tientallen emmers vol met kleine vis, maar ook de grotere vissen zoals snoek zwemmen in de modderpoel in het rond.539

540 

Folders opgeruimd

De laatste tijd hebben de folders de volledige aandacht gekregen. En het resultaat mag er zijn. Zo hebben de verspreiders op 4 plaatsen op het Andijkpad, twee plaatsen op de hondenkop en de speelplaats aan het einde van Zijpe (zie foto) opgeruimd . Als het goed is zijn nu alle folders uit de wijk verdwenen.537

Nu is het slechts een kwestie van bijhouden!! Komt u ze nog ergens tegen? stuur dan een berichtje aan de wijkpost, wijkraad of dit web-log, zodat er adequaad op gereageerd kan worden.

Houd Lelystad Haven schoon.

Toneelvoorstelling

Toneelgroep Bovenwater
presenteert
Zaterdag 17 maart
Een moordweekend

536_2een blijspel in drie bedrijven
door Carl SlotboomregieAnneke van Genderen / Wilco van KampenBuurtcentrum de Windhoek, Ringdijk 187 Lelystad-havenZaal open 19.30 uur aanvang 20.00 uur
Kaarten in de voorverkoop 7,50
aan de zaal 10,00
inclusief xc3xa9xc3xa9n gratis kopje koffie of thee
Kaarten zijn te bestellen op telefoonnummer 06.53.18.10.48

Persbericht

Persbericht200_2

Inclusief evaluatievragen over hondenbeleid
LELYSTAD START ONDERZOEK NAAR LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID

De gemeente Lelystad is gestart met een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Het onderzoek, Leefbaarheid en Veiligheid 2007, is willekeurig verspreid onder 1.100 Lelystedelingen en wordt tevens afgenomen onder de ruim 1.450 leden van het LelyStadsPanel. Het onderzoek duurt de hele maand maart.

Het onderzoek gaat over de huidige woonsituatie, eventuele verhuiswensen en de leefbaarheid en de veiligheid van iemands woonomgeving. Een aantal extra vragen gaat over voorzieningen voor honden (uitlaatroutes e.d.). Daarmee wil de gemeente het vanaf  2000 geldende hondenbeleid evalueren. Hoe de inwoners over al deze onderwerpen denken, wordt gebruikt als basis voor gemeentebeleid en -initiatieven de komende jaren.

Iedereen die deelneemt aan het onderzoek maakt kans op xc3xa9xc3xa9n van de vijf cadeaubonnen van xe2x82xac 50,-. Onder leden van het LelyStadsPanel wordt daarbovenop aan het einde van het jaar een extra cadeaubon van xe2x82xac 250,- verloot, onder degenen die aan alle onderzoeken hebben meegedaan.

LelyStadsPanel
Inmiddels zijn er diverse enquxc3xaates onder leden van het LelyStadsPanel gehouden. Het panel bestaat uit ruim 1.450 inwoners van Lelystad. De gemeente wil de mening horen van zoveel mogelijk inwoners. Nieuwe leden zijn dan ook altijd welkom!

Het LelyStadsPanel geeft ongeveer zes keer per jaar meningen over allerlei onderwerpen die voor Lelystad van belang zijn. Het LelyStadsPanel moet een goede doorsnee zijn van de Lelystadse samenleving, dat betekent dat allerlei bevolkingsgroepen van verschillende leeftijd, etnische herkomst, sociale achtergrond, politieke voorkeur en inkomensklasse erin vertegenwoordigd zijn. Met de meningen van al deze mensen samen krijgt de gemeente een duidelijk idee hoe (verschillend) de inwoners van Lelystad denken over actuele vraagstukken en wat inwoners in de toekomst wel en niet willen. Bij het beleid wordt daarmee rekening gehouden.

Lid worden
Inwoners vanaf 18 jaar kunnen lid worden van het LelyStadsPanel via www.lelystadspanel.nl. Aanmelden kan ook via een e-mail naar lelystadspanel@lelystad.nl of per brief naar de gemeente Lelystad (Onderzoek en Statistiek), Antwoordnummer 1, 8200 VB Lelystad. Met name jongvolwassenen (18-29 jaar) en mensen uit allochtone bevolkingsgroepen worden opgeroepen zich (ook) aan te melden.

1 maart 2006 t/m 1 maart 2007

Vandaag 1 maart beheer ik Chris (De eerlijke vinder) het web-log 1 jaar. Een jaar waarin ik veel van de omgeving om mij heen geleerd heb. Maar wat ik nog veel belangrijker vind. De positieve kanten in het leven en mijn omgeving weten te waarderen en waar nodig bij te sturen in een positieve zin. Terug kijkend naar het afgelopen jaar was het niet zo moeilijk om dagelijks iets negatiefs te vinden waar ik een stukje over kon publiceren. vandaag de dag moet ik er behoorlijk wat moeite voor doen, hetgeen het web-log misschien wat minder aantrekkelijk maakt, maar wel een resultaat waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Mijn dank gaat uit naar de gemeente die in een aantal gevallen adequaat hebben gereageerd op hiaten binnen onze wijk. Maar we zijn er nog lang niet. Soms krijg je het idee dat de gemeente het niet waardeert om een wijk te bezitten waar zich geen problemen voordoen. Een stukje zelfbescherming? Zorgen dat er altijd wat te doen blijft!! Of steekt er iets anders achter!!!???!!!

De eerlijke vinder (Wie Wat Waar Wanneer en Waarom)

Op 1 juni 1999 heb ik hier in Lelystad Haven een woning gekocht.
Op 1 augustus 1999 ben ik met mijn gezin met drie kinderen hier komen wonen.
Mijn hobby is radio zend amateur. Een hobby die ik de eerste tijd nauwelijks heb kunnen uitoefenen door het ontbreken van een goede antenne installatie. Uiteindelijk is de antennemast na vele jaren toch gekomen, ook al had dat behoorlijk wat voeten in aarde(aanpasing bestemmingsplan 3.5.2 zuid) enz. Maar het resultaat mag er wezen. Nu maar hopen dat ik er binnenkort ook wat tijd voor vrij kan maken.
Computers waren voor mij een noodzakelijk kwaad. IK had ze nodig voor mijn werk, maar verder deed ik er niets mee. Geen interesse en internet was voor mij een doolhof met doodlopende straatjes. Doodlopende straatjes, waar heb ik dat vaker gehoord?
Toen wij hier kwamen wonen werden we vrijwel direct geaccepteerd en hadden goede contacten met de buren. Er werden afspraken gemaakt over het plaatsen van een antennemast, en alles liep op rolletjes. Tot 16 maart 2000. De dag waarop de rust verdween. De dag waarop ons doodlopend hofje ook voor voetgangers doodlopend werd. Een illegeale afsluiting die jarenlang gesteund werd door een ambtenaar van de gemeente Lelystad. Een commissie van bezwaar van de gemeente Lelystad die eveneens deze illegale afsluiting hebben gesteund. En zelfs de rechtbank in Zwolle heeft steun gegeven aan deze illegale afsluiting. De bewoners die verantwoordelijk waren voor deze illegale afsluiting kregen hierdoor terecht de indruk dat het helemaal niet illegaal was, temeer omdat de door hen ingeschakelde notaris (waarvan ik de naam niet zal noemen, maar hakken met een botte bijl daar is hij goed in) zijn werk niet goed heeft gedaan.
De notaris vertelde hen dat zij dit pad gewoon af konden sluiten. Tot het moment dat de zaak In 2004 voor de Raad van State kwam en zij oordeelde dat er sprake was van een illegale onttrekking aan de openbaarheid. Het voetpad is op 16 december 2006 door de gemeente overgenomen en de bewoners hebben hiervoor van de gemeente een compensatie ontvangen. Of dit geheel terecht is dat laat ik even in het midden. Maar het gedrag van de gemeente in deze zaak vind ik persoonlijk ver beneden peil en roept bij mij ernstige twijfels op bij het beleid van het bestuursorgaan van de gemeente Lelystad. Aan het probleem voetpad kwam op 16 december 2006 eindelijk een einde. En ook voor mijn buren is de zaak voorbij. Kinderen kunnen weer veilig naar school en gebruik maken van de kinderspeelplaats, hetgeen ze zes en een half jaar hebben moeten missen. Mijn doel is bereikt. Alleen met de gemeente ben ik nog lang niet klaar. Deze gemeente heeft mij (ons) ruim zes jaar aan het lijntje gehouden, op hoge kosten gejaagd en eindeloos veel tijd gekost. Hierover binnenkort meer.

Terug naar het web-log. Terug naar eind oktober 2005. Het bestaan van web-logs was mij totaal onbekend. Zoals eerder vermeld had dit ook totaal niet mijn interesse, tot het moment dat iemand uit mijn omgeving mij erop attendeerde dat er op het web-log Lelystad-Haven (beheeert door Wilde Willy) een berichtje stond over dit voetpad waarop in de reacties nogal wat negatieve stukjes over mij werd geschreven. De berichtjes bevinden zich nog steeds op dit web-log, maar zijn voor u niet te benaderen. Toen ik het bericht en de reacties had gelezen heb ik hier op gereageerd met een weerwoord van mijn kant. Dit was voor mij de eerste kennismaking met een web-log. Na deze eerste reactie heb ik nog vaak gereageerd op verschillende berichten van het web-log. Een nieuwe interesse was geboren. Na vele mailtjes heen en weer met de beheerder (Wilde Willy) is mij begin 2006 het web-log aangeboden. Willy vertelde mij dat er een opvolger moest komen omdat de dreigementen ondanks de anonimiteit zich opstapelden. Later hoorde ik van zeggen dat Willy zou zijn vertrokken uit Haven. Ik zelf weet beter, maar vind dit thans van minder groot belang. Ikzelf heb aangegeven de kennis en tijd niet te bezitten, waarna het web-log van de ene hand naar de andere ging. Uiteindelijk heeft de laatste beheerder de handdoek in de ring gegooit. Het web-log was niet meer. Beschikbaar, vrij voor iedereen die het wilde hebben. Als trouwe lezer merkte ik dit ‘s morgens rond 8 uur tijdens een bezoek aan het web-log. De boodschap was "gefeliciteerd, de naam is vrij, U kunt het web-log op uw naam laten registreren. Geschrokken, verdrietig en vol twijfel heb ik de naam geclaimd. Een actie die iedereen op dat moment had kunnen nemen. Binnen drie dagen moest ik per mail het beheerschap vastleggen. drie dagen waarin ik hier ernstig over heb moeten nadenken. Tientallen vragen deden de ronde. Heb ik hier tijd voor? Past het in mijn leven? Ben ik in staat als digibeet (totaal geen kennis) een web-log te beheren? En zou ik het op kunnen brengen het voort te zetten enigszins gelijkend op het oude web-log. Op 26 februari heb ik mijn aanmelding als beheerder bevestigd en op 1 maart nu precies een jaar geleden heb ik het web-log opnieuw leven ingeblazen.

De naam: behoeft geen nadere uitleg.
De eerlijke vinder (Chris) Eerlijk, Oprecht en vasthoudend als een Pitbull

Natuur / zwerfvuil / folders (vervolg)

Soms komen verschillende items erg dicht bij elkaar. En ook al zijn ze tegenstrijdig, dan is het soms nuttig om ze als een artikel naar buiten te brengen.

De afgelopen dagen is de gemeente bezig het laatste stukje natuur en de toegang tot de hondenkop aan te passen. Zo worden er aan het begin van de hondenkop een aantal struiken en bomen gesnoeid en wordt het afvalmateriaal direct weer hergebruikt in een vorm van een aantal natuurwallen. Deze natuurwallen zijn een perfecte schuilplaats voor knaagdieren en de in dit gebied veel voorkomende Egel.528

529
Een mooi stukje hergebruik, en het scheelt in de kosten van het afvoeren van de takken. Maar wat is die witte vlek vlak achter deze natuurwal tegen de dijk?  Laten we een beetje in zoemen.

530

531

Zo kunt u in elk geval nog even zien dat er bij Halfords aanbiedingen zijn tot 4 maart 2007. Het zal mij benieuwen of deze rommel gelijk opgeruimd wordt tijdens de werkzaamheden. Maar wat ik nog veel belangrijker vind is dat ze hier gedumpt zijn door iemand die hiervoor een vergoeding heeft ontvangen. Weet u wie dit geweest is, spreek hem of haar daar dan op aan, of stuur een berichtje aan de Wijkraad of dit weblog. Dan zorgen zij dat er wat aan gedaan wordt. Even verderop tussen het nieuwe bruggetje en het water van Hollandse Hout ligt nog een stapel folders van september 2006. 532

Met enige regelmaat loop ik door de wijk en kom zo al deze hiaten tegen. Zo heb ik laatst een stukje geschreven over de speelplaats aan het einde van Zijpe. Hier lag ook een behoorlijke stapel folders in de omringende bossage. de nog gebundelde pakketten hebben we naast het bankje gelegd zodat het meer op zou vallen en er is een onderzoek gedaan naar de dader. Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat de dader afgelopen dinsdag ontslagen is en de rotzooi heeft moeten opruimen. Op de foto hieronder ziet u dat de stapels in elk geval verwijderd zijn. 533

Maar dat het probleem hiermee volledig opgelost is kunnen we nog niet stellen. Met behulp van deze folders en een aantal kerstbomen heeft de jeugd de kinderspeelplaats eind december een stuk kleiner gemaakt. En als je ziet hoeveel verscheurde folders er nog in de bossage liggen dan krijg ik een behoorlijke afknapper van de mensen die dit behoren te onderhouden. De folders en de rotzooi liggen er immers al van voor de jaarwisseling!!
534

535

Ik weet dat ze bij de gemeente meekijken op dit web-log. En ik weet ook dat de dader het eigenlijk zou moeten opruimen. Maar als beide het niet doen dan blijven de kleintjes in de rotzooi zitten. Dit terwijl ze door deze folders al een deel van hun speeltoestellen hebben verloren. Zijn er misschien bewoners die bereid zijn een handje te helpen om dit speelplaatsje schoon te maken? En hiermee duidelijk  te maken aan de verantwoordelijke van dit langdurige probleem dat dit zo niet langer kan. Dan ben ik ook van de partij en zorg dat het bij de verantwoordelijke wethouder terecht komt. Geef u op via dit weblog of stuur een mail aan de wijkraad. In het belang van uw kinderen en kleinkinderen.

Lelystadhaven, een wijk om trots op te zijn? Of???

523

Zwerfvuil, je ziet het in elke wijk. Maar als ik zo om me heen kijk dan wordt het hier in haven steeds erger. En hoe erger het wordt hoe lakser men er mee omgaat. Een beetje meer of minder? Het maakt niets meer uit! Krantjes lopen? waarom? Dit is toch veel gemakkelijker!! Tot dat????
524
525
526
Dit kan toch zo niet langer. Adverteerders betalen veel geld voor deze folders en de bezorging hiervan. En de rotzooi blijft maanden liggen. De datum is nog af te lezen. En zefs de adressen waar ze in december bezorgd hadden moeten worden staat er op. Alles is traceerbaar. Ook de persoon die ze had moeten bezorgen. Overigens was de grote berg met losse folders op de dijk van de hondenkop van twee weken geleden. Voor de bezorgers (niet bezorgers) van deze bladen krijgt dit nog een staartje. Ziet u buiten deze partijen elders in de wijk nog nieuwe pakketten folders liggen? Stuur dan een mail naar dit web-log, de wijkpost of de wijkraad. zodat we hier een einde aan kunnen maken. Nog even een kleine hint. Het is niet verboden om zelf wat vuil op te ruimen in uw eigen omgeving. Geef ook eens het goede voorbeeld, want wachten op een ander heeft geen enkele zin, want dat wachten doet die ander al. "Het kip en ei verhaal ".

Stormschade

Het is vandaag al weer een maand geleden dat de storm het land teisterde. Maar nog steeds is men druk bezig de schade te herstellen. Soms gebeurd dat met een simpel spijkertje of een stevige schroef, maar in andere gevallen kiest men toch voor een harde aanpak. Zo was de kade tussen de Harderwijkstraat en Weerribben verzakt omdat het water het zand onder de tegels wegspoelde. De complete beschoeiing Wordt hier vernieuwt.520

Maar ook op andere plaatsen heeft de beschoeiing het flink te verduren gehad. Neem nu het stukje op de Ringdijk bij de nieuwe oversteekplaats. Ook hier is zand onder de klinkers vandaan gespoeld en even verderop is de beschoeing letterlijk losgespoeld.
521

522 ?
Zouden ze hier nu ook de beschoeiing vervangen?

Tegenstrijdigheden

Elke keer opnieuw verbaas ik mij over de aanwijsborden en regels zoals de gemeente Lelystad hier invulling aan geven. Zo heb je doodlopende wegen waar je gewoon door kunt rijden, wegen die in beide richtingen bereden mogen worden, maar toch eenrichtingsverkeer zijn. En al enige tijd verbaas ik mij over een fietspad met fietsremmende sluisjes. Zoekt u iets dat er niet is? Kom dan naar Lelystad. Daar vind u echt alles!!519

Archieven

In de linkerkolom vind U Archieven. Nu blijkt dat er niet meer dan 10 maanden weergegeven kunnen worden. Dit betekend dat U niet verder dan tien maanden terug kunt kijken, hetgeen wij niet kunnen waarderen. Wij hebben een klacht neergelegd bij de beheersorganisatie van web-log.nl. Omdat we op twee klachten van ruim een half jaar geleden nog steeds geen antwoord hebben gekregen zullen we ook dit keer wel weer tot sint juttemus moeten wachten. U kunt tijdelijk bijv juni 2006 kiezen en via de pijlen boven aande pagina terug bladeren tot u de juiste maand gevonden heeft.

Wij zullen spoedig nieuwe links aanbrengen, zodat u weer op de vertrouwde manier terug kunt kijken naar het begin van dit web-log. Deze aanpassing heeft inmiddels plaatsgevonden.

Blauwalg

Het is al weer enige tijd geleden, maar voor een aantal van u staat het nog op het oog gebrand. Blauwalg, eenmooie kleur met een ondragelijke stank. Heeft u ook met ramen en deuren gesloten gezeten en is uw vakantie letterlijk in het vuile water gevallen?517

Maak dan nu bezwaar tegen uw verontreinigingsbelasting. Zeg samen met vele anderen "Wij pikken het niet langer om in de stank te zitten"!!!!   U vind een voorbeeldbrief op de site van Wijkraadhaven Even copieren, aanpassen in een envelop, postzegel erop en ze hebben in elk geval weer iets om over na te denken.

Open brug

Een open brug. Op het eerste oog niets bijzonders. Maar al er nu eens een brandweer of ambulance over deze brug heen moet, dan verlies je belangrijke minuten. En als de ambulance voor de open brug staat en de brug wil niet meer dicht, dan praten we niet meer over belangrijke maar over dodelijke minuten.516

Een week geleden maakte ik vroeg in de ochtend  deze foto van de brug bij de Houtribsluis aan het begin van de dijk naar Enkhuizen. De brug staat op dat moment al zo’n 45 minuten open. gelukkig waren de eerste hulpverleners (politie, brandweer en ambulance dienst) de brug al over. Voor de slachtoffers maakte het verder niet meer uit. Drie doden lagen er verderop op de dijk. De politie verzocht de brugwachter de dijk af te sluiten. De brugwachter deed de slagbomen naar beneden. Er lag een boot te wachten in een reeds geschutte sluis, waarop de brugwachter de brug open deed om de boot door te laten. Op zich niets bijzonders. maar als het eenmaal fout gaat, dan gaat ook alles fout. De brug was open en was met geen enkele mogelijkheid meer dicht te krijgen. Het verkeer dat inmiddels de brug gepasseerd was werd verderop op de dijk bij het dodelijk ongeluk terug gestuurd. Na een lange rit heen en weer kwam de rij tot stilstand op de dijk voor de brug die niet meer dicht wil. Opgesloten en letterlijk geen kant meer op kunnen. Zeker geen situatie waar we op zitten te wachten. In dit geval maakte het voor de slachtoffers niets meer uit. Maar ik moest wel even terugdenken aan de periode dat wij geen gebruik konden maken van de Knardijk toen de rotonde werd aangelegd en de brug aan het begin van onze wijk ook geruime tijd niet meer dicht wilde.
Gelukkig is er toen niets gebeurd, maar het geeft wel aan hoe gevaarlijk het kan zijn zonder goede ontsluitingswegen. Gelukkig wordt door inzet van de wijkraad de knardijk nu ook bij gladheid gestrooit. Maar of de hulpdiensten tijdig Lelystad-Haven kunnen bereiken??

Snelheidscontrole in de wijk

Enkele dagen geleden is de politie in de omgeving Harderwijkstraat begonnen met een gerichte snelheidscontrole. De agenten hebben het voornemen om zich voorlopig opvallend op te stellen.515

Het gaat hen niet om de opbrensten maar om de veiligheid in de wijk. Nu is  de omgeving van de Harderwijkstraat aan de beurt, maar binnenkort zal ook de ringdijk onder handen worden genomen. De gebruikte lasergun kan tot op grote afstand metingen verrichten waardoor de pakkans behoorlijk groot is. Bovendien gaan ze ook nog eens achter u aan als u na een overtreding een zijstraat in duikt. Wij zijn blij dat de controles eindelijk een worden gehouden daar waar de hoge snelheid het grootste risico met zich meebrengt. In de woonwijk dus. U bent gewaarschuwd!!!

Stormschade (vervolg)

 

Op de Binnendijk tegenover de skeelerbaan ging het echt fout. De sierkappen van de Schoorstenen Kwamen door de krachtige wind los van de schoorstenen. Overigens zijn de schoorstenen sierobjecten en worden ze verder niet gebruikt. Maar ondanks de dikke betonplaat schoven ze gewoon van hun plaats en namen in hun val naarbeneden dakramen, dakpannen en hier en daar een stuk dakgoot mee.502

503

504
Op de foto boven ligt de kap een verdieping lager op het dak vande garage terwijl bij de andere buren de kap nog maar net blijft liggen tot het moment dat ook hij eraan zal moeten geloven.
505

506

507

Gewond door storm

Op Purmer heeft een postbezorgster van TNT Post tijdens de bezorging van de post (door weer en wind) een dakpan op haar hoofd gekregen. Zij heeft haar werk met een flinke hersenschudding moeten onderbreken. Het toeval wil dat haar man zelf in de dakpannen zit, Maar dat zij op deze wijze met een dakpan geconfronteerd zou worden dat had niemand verwacht. Wij wensen haar een snel herstel toe.

Stormschade

494

Op 14 januari schreef ik een stukje over bootjes en bootwrakken. Hierbij maakte ik een foto van twee kleine bootjes en een kleine catamaran. Vandaag maakte ik opnieuw een foto van de plek waar de catamaran lag.
483

484
De storm heeft de boot opgetild en vijftig meter over een parkeerplaats heen geblazen. Of de boot tijdens zijn vliegtocht schade heeft aangericht is niet bekend.
485
Nu maar hopen dat de boel door de eigenaar wordt opgeruimd. Ook de andere bootjes op het bovenwater nabij Schermer liggen er trodeloos bij. Zo heeft de storm er gedeeltelijk onderzeexc3xabrs van gemaakt. Dit geld ook voor het bootje aan het einde van de Harderwijkstraat naast de kinderspeelplaats.
493

486
487
488
489
490
491
492

Aan de zijkant van een woning op Schermer zat een enorme wand met klimop. Ook hier heeft de storm zijn werk rigoureus gedaan en heeft ook nog een dakpan meegenomen. De gemeente heeft de haag  die als een stuk tapijt half uitgerold over de openbare weg heen lag opgeruimd.
495

496

Txc3xaejdens de vorige storm was 1 van de sierpalen op de rotonde omgewaait. Wat er met deze paal gebeurd is dat is niet bekend?  497

En dit keer liep de gemeente Lelystad voorop in het aankondigen van de verkeershinder van vandaag, Hetgeen de weergoden hen niet in dank afnamen. Zie het resultaat!!
498
Er was nog veel meer schade, echter was het niet meer mogelijk om een goed plaatje te schieten. Morgen meer over de stormschade in Lelystad-Haven

Recreatie

In de wijk Lelystad-Haven is een overvloed aan water. Iets waar we trots op kunnen zijn. Zo kun je heerlijk vissen en op de grote plas heerlijk varen met een zeil of roeibootje. Een brandstofmotor is niet toegestaan m.u.v. de watersportvereniging. Dit omdat zij snel moeten kunnen ingrijpen als het fout gaat. Sommige gebruiken een electromotor op een accu, maar dan moet je niet teveel plantengroei hebben. Maar al deze bootjes moet je natuurlijk wel kwijt.479

480

Vaak liggen de bootje (zeker in de winter) op stukken openbaar groen. of in het water ergens langs de kant. Tot op heden was dit vrij. Men betaalt er niets voor en niemand weet van wie de boot of het wrak is. Maar ja, als je die vrijheid eenmaal hebt dan wordt er al snel misbruik van gemaakt. 481

482

Met regelmaat kom je ze tegen, op het strand,langs de kant drijvend in het water of op het grasveld. Bootjes en surfplanken. Niemand weet van wie ze zijn. En wie ruimt de rotzooi op? De gemeente. En wie belaalt deze gemeeente?  Juist ja!!! Binnen de wijkpost en de wijkraad wordt hier regelmatig over gesproken.Over een ding zijn we het eens. Dit kan zo niet langer!! Vrijheid lijdt tot misbruik. Registratie is kennelijk de enige oplossing! maar registratie kost geld. En wie gaat dat betalen?? Worden we wakker?  of is het al te laat? U hoort het vanzelf. Ik heb zelf geen boot. Ik wil hier dan ook niet aan meebetalen! U toch ook niet?

werkeiland

Zondag, voor de meeste van ons een dag van rust. Maar de Slowaken weten van geen ophouden. Met een groep van zo’n 10 man staan ze met de hand een vrachtwagen met stalen profielen te lossen.478
Dan heb ik toch niets te klagen met mijn fotocameraatje op de fiets.

vernieling speelplaatsen

De gemeente is nog steeds druk in de weer om de speelplaatsen mooi en veilig te maken. Zo zie je steeds meer hekken rond de speelplaatsen om de kinderen binnen en de honden buiten het speelgebied te houden. Maar als je dan ziet dat de jeugd tot 2 x binnen enkele weken een deel van een speelplaats aan het einde van Zijpe af te branden, dan lijkt alle inspanning vergeefse moeite.476

477
Is dit wat we willen. Ben benieuwd hoe de ouders reageren als ze de rekening gepresenteerd krijgen. Maar ja! dan moet je eerst weten wie het gedaan heeft. En zo stoer ben je natuurlijk niet om te zeggen dat je het gedaan hebt Flapdrol.

Jaaroverzicht 2006

2006 een zeer  bewogen jaar met veel kritiek, maar ook met veel leuke dingen

Kort voor de jaarwisseling is mij het web-log aangeboden door de eerste beheerder "Wilde Willy". Wie Hij (of zoals hij zegt Zij) is, dat laten we in het midden. Ik vond het leuk om op stukjes te reageren, maar een weblog beheren was voor mij niet weggelegd. Bovendien zou ik er nimmer de tijd voor vrij kunnen maken en ontbrak het mij volledig aan de kennis. Computers zag ik altijd als een noodzakelijk kwaad. Waarom het web-log overgedragen moest worden is mij erg onduidelijk. Waren het bedreigingen aan het adres van de beheerder? Of was er iets heel anders aan de hand?  Vragen die waarschijnlijk nooit beantwoord zullen worden. Het web-log kwam in handen van iemand anders. Hetgeen het web-log zeker geen goed heeft gedaan. Er kwam weer een nieuwe beheerder, of hij ging terug naar de oorspronkelijke beheerder. Ook hierover gaan verschillende verhalen. In februari is het web-log bij het grof vuil gezet. Leeg gemaakt en opgezegd. Beschikbaar voor de eerste die ontdekt dat het door de laatste beheerder is weggegooid. Het was rond acht uur in de vroege ochtend. Zoals altijd even kijken wat er op het web-log voor nieuwe berichten stonden. Het bericht was: Gefeliciteerd de naam is vrij, U kunt het web-log op uw naam registreren. Geschrokken van dit bericht, enkele minuten starend naar de tekst, denkend aan het verlies en de tegenzin om het web-log over te nemen kon ik het toch niet aan om het web-log deze dood te laten sterven. Ook het idee dat iemand anders het web-log zou beheren op de wijze waarop de laatste beheerders het hebben gedaan kon ik niet over mijn kant laten gaan. Ik heb de naam geclaimd en de dagen waarbinnen  een registratie verplicht was gebruikt om alles goed op een rijtje te zetten. Na enkele dagen goed nadenken heb ik de beslissing genomen om het web-log een nieuwe kans te geven op een voortbestaan. Een moeilijke start voor iemand die er niets van af weet, een echte digibeet met een enorme afkeer voor de computer. Geheel zonder informatie met een stukje geheugen ergens op het enorme web. Alleen de naam en enkele berichten die ik vroeger heb veilig gestelt, omdat ze voor mij van grote betekenis waren heb ik ze nog in mijn bezit. Berichten die nog nimmer gebruikt zijn. Maar wie weet komen deze berichten binnenkort nog even terug, via dit medium of via een ander medium? De tijd zal het leren. Na een periode van tien maanden kan ik stellen dat ik het redelijk onder de knie heb. Jammer dat we nu in rustig vaarwater zitten en er weinig berichten binnen komen. Anderzijds geeft mij dat weer de gelegenheid om mij op andere doelen in het leven te richten. En als er geen berichten zijn, dan zeg ik altijd xe2x80x9cgeen bericht, goed bericht. Weet u inmiddels wie ik ben? Voor de meeste onder u zal het inmiddels wel duidelijk zijn. Een goed verstaander heeft een half woord nodig. Voor degene die het nog steeds niet weten? Kijk eens op een ander web-log en ontdek mijn andere hobby lelystadhaven.web-log.nl/fld. Dan vallen alle puzzelstukjes vanzelf ineen.

Er verschijnt een nieuw web-log onder de naam havenpraatjes. De beheerder krijgt van mij de naam de krokodil toebedeelt. Een krokodil heeft immers een enorm grote bek maar nagenoeg geen oren. Schreeuwen en met name leugens verspreiden was al wat hij ten tonele bracht. Toen hem dit werd medegedeeld is  hij in zijn leugens verdronken. Nog even wilde hij doen gelijken dat het web-log gehact was, maar dit was opnieuw een keiharde leugen. Ook dit web-log  is weggegooid en opnieuw gevonden door een eerlijke vinder. Deze eerlijke vinder wilde er iets voor kinderen van maken. Door de problematiek rond het buurthuis is het niet gelukt om hier gevolg aan te geven. Misschien dat het dit jaar wel lukt.

Veiligheid in de wijk, weg met de hoge snelheid. Iets wat nooit 100 % onderdrukt zal worden, Maar toch, door het onder de aandacht brengen en het aangaan van discussies over dit onderwerp heeft er in geresulteerd dat het aantal hardrijders is terug gelopen. Mijn, maar vooral ook de dank namens kleine kinderen uit deze wijk wil ik u doen toekomen.

Kleine hiaten in de wijk onder de aandacht brengen en vervolgens melden op de wijkpost heeft menig maal bijgedragen tot een zeer snelle oplossing van het probleem. Hiervoor mijn dank aan de medewerkers van de gemeente en de wijkpost.

Kinderspeelplaatsen en het nakomen van de belofte van de gemeente heeft aardig wat energie gekost, maar het resultaat mag er zijn. Jammer dat sommige jeugdige er belang bij hebben al het mooie voor de jongere  af te branden.

Honden uitlaat en loslooproutes En de honden-haltes waar u gratis uw poepzakje kunt afhalen en deponeren als hij gevuld is met xe2x80xa6xe2x80xa6!

Blauwalg. Mede door het onder de aandacht brengen via dit web-log en de inzet van de wijkraad heeft dit een hogere prioriteit gekregen. Ook al is het veel te laat, men heeft er behoorlijk van geleerd en zal er alles aan doen om de overlast te beperken. Of de reeds geplaatste deicers afdoende zullen werken dat merken we volgend jaar pas. Wel zijn er plannen om een enorme fontein te plaatsen in het bovenwater. Het neerkletterende water zorgt voor extra zuurstof die tezamen met de extra stroming ten goede komen aan het voorkomen van blauwalg. Bij beulakerwiede word een duiker onder het wegdek aangebracht, hetgeen de doorstroom moet bevorderen. Of het afdoende is dat moeten we nog even afwachten. Maar niet geschoten is altijd mis.

Koi (karpers) Een kostbare vis die veelal voorkomt in particuliere vijvers zwemmen hier gewoon vrij rond in het bovenwater.

Het laatste stukje natuur in haven De Hondenkop. Door de gemeente opnieuw ingericht tot een prachtig stukje natuurgebied. De nieuwe defecte brug was binnen enkele dagen gerepareerd.

De defecten aan het sluisje tussen haven en Hollands hout zijn gedeeltelijk opgelost voor de overige defecten lijkt men doof. Wachten op het eerste ongeluk?

Op 16 december 2006 is de gemeente begonnen met de heropenstelling van het voetpad op Purmer. Hiermee is de toegang tot de achtergelegen speelplaats weer een feit. Met deze openstelling is ook de enige veilige doorgang voor kinderen uit Zijpe,  Beemster, Schermer en Purmer om naar school te gaan weer een feit. Als ik zie hoeveel bewoners en kinderen hier dagelijks gebruik van maken dan ben ik blij dat het gelukt is. Voor de betrokken bewoners is hiermee een einde gekomen aan een juridisch getouwtrek van ruim 6 xc2xbd jaar. Voor de gemeente is het einde nog lang niet in zicht. Mijn dank gaat uit naar alle bewoners en instellingen die mij in deze strijd hebben gesteund.  Veilig naar school

De wind kwam uit de verkeerde hoek. Een tekst die uitstekend past bij het buurthuis de Windhoek. De een weet het beter dan de ander en zet vervolgen een heel bestuur af. Maar als puntje bij paaltje komt dan blijkt ook dit weer een enorme luchtbel die de kinderen in de kou laat staan. Praatjes vullen geen gaatjes, maar ja, als je alleen maar kunt praten, dan houd het al snel op. Jammer van de betaalde contributie aan ABL.(algemene belangenvereniging Lelystadhaven)

Nu maar hopen dat het nieuwe MFA de Windhoek beter zijn best doet. Zij beginnen met een kinderdisco op 26 januari waarbij de toegang gratis is. Ook het eerste drankje is gratis. Dit omdat de kinderen vorig jaar door ABL (algemene belangenvereniging Lelystadhaven)  in de kou stonden te wachten voor een gesloten deur. MFA is geen vereniging maar een stichting. Dit betekend dat u nergens lid van hoeft te zijn. Maar ook MFA is afhankelijk van uw bezoek.
Geef MFA de Windhoek een eerlijke kans. Laat u niet bexc3xafnvloeden door praatjesmakers die zeggen het beter te weten, maar vervolgens niets presteren.
Ook de wijkpost zal in het MFA zijn onderkomen vinden, Net als alle kinderen van OBS de Sluis die hen hierin zijn voorgegaan en de tijdelijke onderkomens op het grasveld en de Lemmerstraat / Harderwijkstraa
t hebben verlaten.

De website van de wijkraad is weer van de partij. Er moet hier en daar nog iets aan gebeuren, maar daar wordt door ons hard aan gewerkt. Belangrijke informatie vind u op www.wijkraadhaven.nl voor de overige informatie bezoekt u regelmatig dit web-log

De beste wensen voor 2007

Wat zal dit jaar ons brengen?
Denkt u nog even aan uw snelheid en het spelende kind!!!!

Chris (de eerlijke vinder)

Vermiste kater terecht

473_1

Graag wil ik een melding doen van vermissing van mijn witte kater, genaamd Gompie, in Lelystad Haven, rondom de Purmer. Gompie is 16 jaar oud, een grote kater met een hangbuik. Hij is ongeveer 4 kilo en een beetje doof.
Hij heeft geen bandje om.
Gompie is geheel wit maar heeft op zijn kop, boven zijn ogen, een grijs/zwart ‘gordijntje’, zie foto.

Hij is van nature niet schuchter maar is heel bang voor vuurwerk, dus ik verwacht dat hij heel bang is op dit moment.

Op 29 december is de Kater door een buurtbewoner teruggebracht.

Hartelijk dank.

Danixc3xablle
Purmer
Lelystad-Haven

Vermiste kater

473
Graag wil ik een melding doen van vermissing van mijn witte kater, genaamd Gompie, in Lelystad Haven, rondom de Purmer. Gompie is 16 jaar oud, een grote kater met een hangbuik. Hij is ongeveer 4 kilo en een beetje doof.
Hij heeft geen bandje om.
Gompie is geheel wit maar heeft op zijn kop, boven zijn ogen, een grijs/zwart ‘gordijntje’, zie foto.

Hij is van nature niet schuchter maar is heel bang voor vuurwerk, dus ik verwacht dat hij heel bang is op dit moment.

Mocht u gompie onlangs gezien hebben, neem dan alstublieft contact met mij op.

Hartelijk dank.

Groet,

Danixc3xablle Theunis
Purmer 12
Lelystad-Haven
tel.nr. 06-29598200 of 0320-212620

Nieuwe stadsdichter (vervolg van 29 oktober)

Op 29 oktober schreef ik een stukje over de gemeente Lelystad die op zoek is naar een nieuwe stadsdichter. Hierbij nog even het oude bericht:

Lelystad zoekt nieuwe stadsdichter.

Van de stadsdichter wordt verwacht dat hij 6 keer per jaar bij bijzondere gebeurtenissen een gedicht zal schrijven. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt er natuurlijk wel wat van je verwacht.

Kandidaten die in aanmerking willen komen voor deze titel moeten een gedicht schrijven
over “50 jaar droge voeten”. deze kunnen ze insturen naar stadsdichter@lelystad.nl
of per post versturen aan:

College gemeente Lelystad
Afd. Beleid
Postbus 91
8200 AB  LELYSTAD

Een selectiecommissie zal uit de inzendingen de drie beste gedichten selecteren. Deze gedichten worden vervolgens in het stadsbulletin gepubliceerd. (ook op dit web-log worden de gedichten gepubliceerd).
Vervolgens kunnen alle inwoners uit Lelystad hun voorkeur voor het beste gedicht kenbaar maken.

De nieuw gekozen stadsdichter zal de titel gedurende twee jaar mogen dragen, waarna hij zich opnieuw zal moeten bewijzen om de titel voor de daarop volgende twee jaar te mogen behouden.

Op 25 januari 2007 zal de winnaar (stadsdichter 2007 / 2008) bekend worden gemaakt.

Inmiddels is het zover dat de commissie twee kandidaten heeft gesellecteerd die meedingen naar de titel stadsdichter van Lelystad. Ik kan u nu alvast verklappen dat de titel in elk geval op naam van een vrouw komt te staan. Welke vrouw? Dat is een keuze die u met zijn allen kunt maken.
De twee genomineerden zijn:

Greetje uit de polder

Greetje uit de polder schrijft sinds 1994 gedichten. Haar doelstelling is een gedicht toegankelijk te maken voor iedereen. Het spelen met woorden in dubbele betekenis heeft haar voorliefde. Vooral over Lelystad en Flevoland. Haar eerstebundel is in 1995 uitgegeven, verder zijn gedichten gepubliceerd in een uitgave van Dijkdichters en ook de Bassaltroute (2002)op het werkeiland was greetjes initiatief.

Marian van Gag

Marian van Gag (1951) is geboren in Huizen. Reeds op lagere school schreef zij verhalen en gedichten. Ze volgde een opleidingchemischetechniek en werkte op een labaratorium. Het schrijven bleef trekken, dus volgde ze cursussen en ging fulltime schrijven toen de kinderen klein waren. Inmiddels schrijft ze columns, verhalen, gedichten en teksten voor kinderen in de vorm van liedjes enmanuscripten voor jeugdmusicals. Ook schrijft ze voor educatief materiaal en heeft ze een aantal voorleesboeken op haar naam staan.

Beide kandidaten hebben een gedicht ingezonden met als doelstelling  50 jaar droge voeten die hieronder gepubliceerd worden:

471

472

U kunt uw voorkeur kenbaar maken door een briefje te schrijven aan de afdeling beleid van de gemeente Lelystad of via het mailadres stadsdichter@lelystad.nl   De naam van de nieuwe stadsdichter wordt op 25 januari tijdens de landelijke gedichtendag door het college bekend gemaakt.

Kerst in Haven

Hieronder vind u een aantal foto’s van kerstversieringen in Lelystad-Haven waarbij de bewoners behoorlijk wat moeite hebben gedaan om de kerst een warm aanzien te geven. Buiten deze bewoners zijn er nog velen onder u die het met iets minder hebben moeten doen, maar toch ook een mooie gedachte aan kerst geven. U vind hiervan de foto’s in de linker zij kolom. 460

461462

463

464

465

Egoxc3xafsme ten top

Het is de laatste avond voor kerst.
Een rondje door de wijk, op zoek naar mooie kerstversiering.
Een stank van brandend plastiek komt je tegemoet.
Een buurtbewoner spreekt je aan en roept  brand op de speelplaats.
De brandweer is reeds gealarmeerd en onderweg.

De jeugd heeft de pubertijd bereikt. En als je je dan te oud voelt om gebruik te maken van een speeltoestel dan moet je er gelijk maar afstand van doen. Afbranden die handel is dan de gedachte!
Afbranden zodat een ander kind uit de wijk er geen gebruik meer van kan maken.458
Grote speelplaats, aan het einde van Zijpe
459
Bedankt pubers
names alle kleine kinderen uit de wijk.
Kinderen waarvan jij er kort geleden zelf ook een was.
Eens zul je hieraan terug denken als je zelf kinderen hebt.

Maar dan is het te laat!!

Kinderdisco

Kinderdisco

Het bestuur van stichting MFA De Windhoek heeft samen met de beheerder besloten om de kinderdisco die elke laatste vrijdag van de maand wordt gehouden in eigen beheer te nemen. Deze beslissing is genomen nadat vorige maand de kinderen in de kou zijn blijven staan door de vereniging ABL.

Deze maand (december) is er geen kinderdisco, daarvoor in de plaats is er een groot kerstfeest georganiseerd op 22 december (er is plaats voor ong. 30 kinderen). Hieraan werken een aantal instanties mee nl. MFA De Windhoek, SWOL (stichting welzijn ouderen Lelystad), Het Leger des Heils, wijkpost Lelystad-Haven. Verder zijn er ook nog een paar sponsors nl. Albert Heijn (Lelystad-Haven) en Flevobird. Het kerstfeest start om 14.30 met een jeugdprogramma (7 t/m 12 jaar) en wordt om 17.00 afgesloten, vervolgens volgt er een kerstprogramma voor de 55+ uit onze wijk.
Aan dit kerstfeest zijn geen kosten verbonden!!

Vanaf januari 2007 is er weer elke laatste vrijdag van de maand een kinderdisco o.l.v. Stichting MFA De Windhoek, entree voor de disco is xe2x82xac 1,00 per persoon. De eerste kinderdisco van 2007 is gratis, waarbij ook het eerste drankje (alcoholvrij) gratis is.

Het buurthuis gaat vanaf 24 december dicht en zal vanaf 7 januari 2007 weer open zijn.

Wij beginnen het nieuwe jaar gelijk met een groot line dance Nieuwjaarsparty van  De Amazing Eagles o.l.v. Fred en Erna van Voor. Vanaf 9 januari beginnen zij met try out lessen in het buurthuis op de dinsdagavond. Van 19.30 tot 21.00 is er les voor beginners en van 21.00 tot 22.30 zijn de gevorderden aan de beurt. Kosten voor deze try out lessen zijn xe2x82xac 2,00 per persoon. Als er genoeg animo is voor het line dancing dan zullen zij verder gaan met les geven, maar daar hoort u t.z.t. meer over.

Voor nu wens ik en het bestuur van stichting MFA De Windhoek u hele fijne kerstdagen en een actief en gezellig 2007 toe.

Beheerder MFA De Windhoek

Kerstfeest in het buurthuis

451
Vanmiddag en vanavond hebben bovenvermelde organisaties een kerstfeest gehouden in het buurtthuis. In de middag was het feest voor de kinderen en later waren de ouderen aan de beurt. Over de kinderen kan ik u op dit moment niets melden omdat ik hier niet bij ben geweest, Maar voor ouderen zag het er heel gezellig uit, De zaal zat vol en voor zover ik kon zien was iedereen tevreden.452
453
Op de achtergrond wordt er in de nieuwe keuken stevig doorgewerkt om het de mensen naar de zin te maken. De broodjes zijn gratis beschikbaar gestelt door buurtsuper Albert Hein.454
Wethouder Willem de Jager doet een voordracht Waar iedereen vol aandacht naar geluisterd heeft. 455

456_1Nadat de wethouder zijn voordracht heeft gehouden was het Leger des Heils aan de beurt.  Ineens werd het donker. Niet omdat het gas en licht niet was voldaan, maar omdat het toneelstuk zich in de schemer afspeelde. Rechts naast de opening zit een vrouw die het verhaal verteld. Aan de tafel zit een oude vrouw die haar koffer  pakt om weg te lopen van de eenzaamheid. Haar man was kort daarvoor overleden. Langzaam slenterde zij naar de bushalte, waar zij trillend in haar koffer aan het zoeken was naar haar portemonnee. De deur van de bus ging open, maar zij bleef zoeken en ontdekte dat zij haar portemonnee thuis had laten liggen. schuchter zij ze tegen de buschauffeur; ik ben mijn geld vergeten mee te nemen. De chauffeur keek om zich heen en zei; het is erg stil vanavond, gaat u maar mee. Onderweg zag de vrouw door de ramen van de bus enorm veel om haar heen, hetgeen haar niet beviel omdat zij zelf van het platte land afkwam. Waarom ging ze naar de drukke stad vroeg zij zich af, was het haar familie die daar woonde? Al snel wilde zij terug naar haar eenzame maar vertrouwde plek. benieuwd naar de rest van het verhaal? Dan moet ik u teleur stellen. Ik moest naar huis waar mijn jongste zoon op mij zat te wachten. Zorg dat ook u er de volgende keer zelf bij bent.457

Een schone wijk begint bij jezelf

Op deze foto ziet u de gezichten van een aantal inwoners uit een groep van tien die van wethouder Willem de Jager (rechts) het fel begeerde ZAP-speldje kregen.450
(foto uit de krant van Flevoland)

Het ZAP-speldje krijg je als je je vrijwillig bezig houdt met het schoonhouden van de wijk en hierin een voorbeeld bent voor andere bewoners uit de wijk. De derde man van rechts is Theo Euverman uit Hollands Hout. Theo zie je met regelmaat met zijn rugtas door onze wijk lopen, waarbij hij het niet kan nalaten om zwerfvuil van de straat te rapen en deze in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren. En zoals u ziet is hij niet de enige die zich als voorbeeld stellen om hun wijk schoon te houden.Buiten deze activiteiten zet Theo  zich ook nog in als vrijwilliger voor de wijkraad Lelystad Haven.

Bedankt voor uw inzet

voortgang verbouwing / indianen verhalen

448 De hekken zijn verdwenen, De school opnieuw ingericht en alle kinderen zitten weer bij elkaar in een gebouw. Hoe het er van binnen uit ziet dat kan ik u nu niet tonen. Mijn kinderen zitten niet meer op deze school. Binnen in het buurthuis is men nog druk met de verbouwing en ook de inrichting van de wijkpost is in volle gang. Als de verbouwing binnenkort volledig is afgerond dan hoop ik dat de nieuwe MFA de puntjes op de i weet te zetten, Want het verleden zit hen zeker niet mee. Nu ook de laatste keer het oude (nieuwe Oude) bestuur van de vereniging ABL niets van zich heeft laten horen ziet het er naar uit dat MFA de Windhoek alles zelf moet regelen. Dus ook de kinderdisco. Nu hoor ik allerlij indianen verhalen over enorme prijsverhogingen in vergelijking met voorgaand jaar. Dit was voor mij aanleiding om een klein onderzoek in te stellen. In een van de archieven vond ik een aankondiging van het sinterklaasfeest van 2005. En wat schetst mijn verbazing?!? De prijs is gelijk met die van dit jaar. En hoe meer ik de archieven induik hoe duidelijker alles wordt. Indianen verhalen, Maar niets meer dan dat. Nu zit het niet mee met de verbouwing en de nieuwe inrichting, maar als ik de inzet van de medewerkers bekijk dan valt hen niets te verwijten. Speciaal gaat mijn waardering uit naar Beertje Een vrouw die al bijna 25 jaar het buurthuis met hart en ziel schoon houd, hetgeen zeker met de verbouwing een zeer zware opgave is. Verder wil ik u vragen het buurthuis (MFA de Windhoek) een eerlijke kans te geven. Luister niet naar indianen verhalen. Kijk eerst eens hoe de vork in de steel zit en oordeel zelf. Geef MFA een kans op voortbestaan. Zij zitten er voor U.
449

File op de dijk

Het ging al zo’n half jaar goed over de dijk richting Amsterdam. Totdat iemand van rijkswaterstaat ontdekte dat het goed ging. Iets wat niet past bij het file beleid binnen nederland. Minder File, minder brandstofverbruik en veel te weinig luchtverontreiniging! Dit kan niet dacht de goede man, want dan klopten de cijfertjes van zijn werkgever niet. Maar met zijn heldere denkwijze wist hij dit probleem weer snel op te lossen. Even de doseerlichten in werking stellen en walla voor mekaar. vijf kilometer file op de dijk waar je normaal gewoon door kon rijden. En de file op de A6??? bleef gelijk. Maar ja, daar ging het toch niet om. ruim twee en een half uur in de rij! toppie hoor!!! Oet…446447 

Taalkundigheid

Nu kan ik niet zeggen dat ik zelf een perfectionist ben in de Nederlandse taal, maar dat hoeft dan ook niet. Soms zie ik het wat later of attendeert iemand anders mij op mijn fouten en pas ik het even aan. Sinds de komst van de computer heel simpel. Op de foto hieronder ziet u de prachtige sluisdeuren aan de ingang van industrie terrein Nooorder Sluis. Een prachtig staaltje kunst. Alleen jammer dat een vrijwilliger van de wijkraad de uitvoerder er op moest wijzen dat de letter N in spiegelschrift stond. Dit heeft de uitvoerder inmiddels herstelt zoals u op de foto kunt zien.444
Links naast deze deuren staat gelukkig ver van de weg een prachtig bord met tekst in een stijl die prachtig bij de deuren past. Helaas was het kladpapier op en heeft de drukker de tekst direct op het peperdure glas geplaatst  Of is ontworpen de naam van een van de uitvoerders? Dan verdient deze man toch minimaal een hoofdletter (let op de eerste groene regel). Zou de opdrachtgever dit ook weten?445 

Welkom op het web-log Lelystad Haven

U vind hier informatie uit uw eigen omgeving. Informatie in zowel positief als negatieve zin. Met als doel een leefbare omgeving te creeren. De berichten worden kritisch bekeken door verschillende instanties waaronder de wijkraad. Heeft u op of aanmerkingen, reageer dan zonder tussenkomst op de berichten. Heeft u zelf iets te melden? Stuur dan een e-mail naar mail@lelystadhaven.info

Voor overige informatie: kijk op de site van de wijkraad
Sinds kort heeft Lelystad er een nieuw Web-Log bij vol persberichten Lelystad.Web-Log.nl en Lelynieuws Met nieuws en informatie voor een breder publiek.

Chris (de eerlijke vinder)

Slepen of duwen

Heeft u het wel een meegemaakt, De moter slaat af en de hulpdiensten komen naar u toe en kijken onder de motorkap van de auto. Sorry mevrouw. Ik kan het hier niet verhelpen. Ik zal u moeten weg slepen. Het gas geven en de snelheid wordt bepaalt door de voorste auto, terwijl u zelf moet zorgen voor de rem van beide auto’s. En dan te bedenken dat de rembekrachtiger het niet doet omdat de motor niet loopt. Dan kom je er achter wat een luxe zo’n rembekrachtiger is, en ben je blij en opgelucht als je de auto stil hebt staan voor de garage. Maar het kan veel erger. Het duwen van de auto. Bumper aan Bumper of erger nog! Bumper aan zijkant. De eerste foto is gemaakt vanaf het punt waar het duwen is begonnen. Zie de remsporen.439
Ruim vijftig meter wordt de VW Lupo vooruit geduwd door de tankauto gevult met stook olie. Zonder kleerscheuren, maar wel erg geschrokken kwam de dame uit de auto en zit op de vangrail, bij te komen van de schrik. De vrachtwagen had haar niet gezien en tikte haar tegen de linker achterkant, waarop de auto dwars voor de vrachtwagen kwam en maar liefst 50 meter werd vootgeduwd. De chaufeur hoorde en merkte wel iets, maar zag niets, totdat hij voorover over zijn dashbord naar buiten keek.440
Volgens de agent van de KLPD is dit een veel voorkomende situatie die over het algemeen goed afloopt. Maar als ik de keuze zou hebben dan drink ik liever een glas melk. Ik zat er zelf vlak achter in het witte busje en heb alles zien gebeuren. 

Misleidende Tekst

438
Wat zijn ze weer duidelijk bij de Postbank! Ze kennen alle talen behalve uitbetalen!En het verschil tussen minuten, uren of dagen dat kennen ze ook niet. Dus als u deze standaard tekst aantreft, ga dan gewoon naar huis. Wachten heeft echt geen zin.

Sinterklaasfeest

De inschrijving voor het sinterklaasfeest is verlengt t/m 30 november. De organisatie is in handen van stichting MFA de Windhoek. Dus niet in handen van vereniging ABL (algemene belangen vereniging Lelystad Haven) die niets meer van zich laat horen. De deur is dus gewoon open, en u bent van harte welkom.

Speelplaatsen

Afgelopen week is uiteindelijk de schommelophanging achter de woningen op Pumer voorzien van schommels. De schommels hangen erg hoog zodat kleine kinderen er nagenoeg niet bij kunnen en het zand wordt gebruikt door katten uit de buurt, hetgeen de gezondheid van uw kind ook niet echt ten goede komt! Bovendien is het achter de huizen een enorm trekgat met hoge windsnelheden waardoor het zand bij de bewoners de tuin in waait. Aan het begin van de binnendijk hebben ze het beter aangepakt(foto 2). Rubber, wel zo veilig! Op Wormer hebben ze geimpregneerde stukjes hout gebruikt. Het zal mij benieuwen of ze hier ook een betere ondergrond aanbrengen.

Voor overige speelplaatsen, kijk op Speelplaatsen in Lelystad Haven

431

432 

ABL (Algemene Belangen Vereniging Lelystad Haven)

Vereniging laat kinderen in de kou staan.

Het nieuwe bestuur van de vereniging ABL die voorheen als eertste van de daken stonden te schreeuwen dat de deur gesloten bleef heeft afgelopen vrijdag de kinderen voor een gesloten deur laten staan. 2 maanden terug Heeft stichting MFA de WINDHOEK de kinderdisco aangekondigd zonder dat zij wisten  of vereniging ABL de kinderdisco zouden draaien. Zij hebben dit risico genomen door zelf een ploeg uit eigen gelederen achter de hand te houden voor het geval dat de vereniging niets van zich zou laten horen. De insteek was dat de kinderen niet de dupe mogen worden van een stuk wanbeleid van een vereniging!!! Op het allerlaatste moment heeft ABL zich gemeld en de disco gedraaid. Ondanks de bestuurlijke nalatendheid was het voor mij geen reden om hier over naar buiten te treden. Maar afgelopen vrijdag stonden de kinderen voor een gesloten deur. Hoe zit het nu met het nieuwe bestuur van ABL. Een bestuur die het vorige bestuur allerlei verwijten maakte en zelfs een motie van wantrouwen indienden omdat zij het zelf veel beter konden. Ook ik ben lid van deze vereniging! Maar ben gelukkig niet verantwoordelijk voor deze vertoning. Stichting MFA de Windhoek treft mijns inziens geen blaam. Zij hadden de ruimte gereserveerd. Maar toen zij op vrijdag enkele uren voor de disco nog niets hadden vernomen zijn ze ook maar vertrokken naar huis. Geen aankondiging! Geen kinderdisco! en de kinderen voor een gesloten deur!!! Hoe zit dat nu met ABL?  Post blijft in het buurthuis liggen terwijl bestuursleden wel het buurthuis bezoeken. De computer staat al ruim drie maanden stof te happen. Is dit het betere bestuur?? Ik weet het niet, Maar volgens mij kan MFA de Windhoek beter zelf de kinderdisco gaan draaien.

Onduidelijk en zeer gevaarlijk

Onduidelijk en zeer gevaarlijk. Dat is de tekst die ik hier graag aan toe bedeel. We hebben het over de Harderwijkstraat. Gaat u met mij mee?424
We vertrekken vanaf de Lemmerstraat hoek Spakenburglaan. Een doodlopende weg, zoals op het bord duidelijk staat aangegeven. Aan het einde van de weg een fietspad. Maar als je verder rijd dan kun je tegen verwachting rechtsaf en heb je een vrije doorgang naar de Harderwijkstraat.425

426

427
Aan het einde van de straat kun je zowel links als rechtsaf de Harderwijkstraat in.428
429
Omdat niets mij verplicht rechtsaf te slaan en ook niets mij verbied om linksaf te slaan  nemen we de kortste weg naar links.   Even verderop staat een bord die aangeeft dat we tegen het verkeer in rijden. Maar ja! Dan is het te laat. Een niets vermoedende tegenligger en de plaatwerkerij is ook weertevreden.430
Hoe zit het nu met de verkeersregels. Doodlopend is niet doodlopend, vrij toegankelijk is eenrichtingsverkeer in tegenovergestelde richting. Plots werd ik wakker! niets aan de hand. gewoon een verkeerssituatie in Lelystad!!!! Maar hoe zit het nu met die middenberm? wanneer is rechts rechts en mag ik niet links rijden? Weet u het? In elk geval ging het laatst bijna fout! wanneer komt de echte klap?

geselecteerd als gefixeerd bericht

Welkom op het web-log Lelystad Haven

Geachte bezoeker

Ik hoef u niet meer te vertellen wat de opzet van dit Web-Log is, dat spreekt voor zich. Als ik uitga van de vele reacties en opbeurende mail, dan krijg ik het idee dat "wij, met zijn allen" goed bezig zijn. Waarom de nadruk op "wij, met zijn allen" ? Heel simpel, zonder uw inbreng en uw reacties heeft dit Web-Log geen enkel bestaansrecht. Maar wie is dan die eerlijke vinder? Het maakt eigenlijk niet uit wie hij is. Hij is net als u een gewone inwoner uit haven die zich inzet voor de leefbaarheid in onze omgeving en u vervolgens de gelegenheid biedt om op een ordentelijke wijze uw mening kenbaar te maken in een vraag en antwoord spel. In feite komt het er op neer dat er helemaal geen eigenaar is. Er is slechts een bewoner die het Web-Log draaiend houdt, zijn vrije tijd er insteekt om uw mening te verkondigen (indien het voldoet aan de criteria van redelijkheid) Ik weet zeker dat de wijkpost (wijkbeheer) en de wijkraad op de achtergrond heel druk bezig zijn met de punten van kritiek. Maar ook zij zijn nou eenmaal afhankelijk van de ambtenarenmolen, daar kun je niet omheen. Misschien leuk om te vertellen: mensen die mij kennen zeggen dat de naam De eerlijke vinder niet klopt, want zoals zij zeggen "aangaande de gemeente past "De pitbull" beter bij je.
Ik dank u voor uw inbreng en reacties.
Ga vooral zo door!

De eerlijke vinder …

Sinterklaasfeest

422

423

Inschrijfformulier  (inschrijvingverlengt t/m 30 november 2006)

Zaterdag 2 december 2006 wil Sinterklaas graag zijn verjaardag in buurtcentrum De Windhoek komen vieren. Dit wil hij tussen 13.00 en 15.00 gaan doen!

Het zou leuk zijn als alle kinderen uit Lelystad-Haven t/m 7 jaar hierbij aanwezig zijn!

Om je in te schrijven voor dit Grote Sinterklaas Feest kun je onderstaand strookje inleveren in Buurtcentrum De Windhoek. Dit kan op dinsdag- of vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 of op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00.
Tegen betaling van xe2x82xac 6,50 (per kind) krijg je dan een toegangsbewijs!

Wat kun je een beetje verwachten:
– je krijgt limonade, chips, snoepje
– voor je ouders/ begeleiders staat de koffie/ thee klaar (gratis)
– de rest blijft een verrassing!!!!!

En het allerbelangrijkste Sinterklaas heeft voor iedereen die zich heeft ingeschreven een cadeautje klaar liggen!!!!

————————————————————————————————-
Voor- en achternaam:

Adres:

Leeftijd:

*Jongen/meisje    * doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijzonderheden: 
————————————————————————————————-
De formulieren zijn in het buurthuis verkrijgbaar. of print hem uit

Stilte voor de storm

Na een korte stilte Wordt het tijd om weer wat punten onder de aandacht te brengen.

Binnenkort:

Uitbreiding natuurgebied xe2x80″ afsluiting knardijk.
Internet in Lelystad, of geen internet?
Omwonende Bunschotenlaan boos op gemeente!
Verkeerssituatie Harderwijkstraat onduidelijk!
Satellietontvangst wel of niet interessant?
Voortgang verbouwing MFA de Windhoek.

Heeft u nog iets te melden?

Stuur een mail

Verhuizing web-log

Zoals u misschien al  is opgevallen, ben ik niet tevreden over de beheerorganisatie achter dit web-log.
Aangezien deze organisatie nog steeds niet heeft gereageerd op mijn schrijven (klacht) van 10 september 2006 is besloten om te zoeken naar een andere oplossing. Hiervoor is enige tijd geleden een nieuw domein aangevraagd.

Het grote voordeel van dit nieuwe domein bestaat uit het onafhankelijk zijn van een organisatie die zonder enig overleg het aanzicht van een duur betaalde web-log aanpassen en vervolgens niet voor commentaar beschikbaar zijn. Voor u zal er buiten het adres niet veel veranderen.

Om alvast te wennen aan het nieuwe adres gaat u naar https://www.lelystadhaven.info U ziet daar op dit moment hetzelfde als wat u nu ziet.
Als de verhuizing rond is zal de tekst weblog. voor het adres komen. Naar verwachting zal de link van het nieuwe weblog  weblog.LelystadHaven.info worden.
U krijgt hiervan ruim van tevoren bericht.

Ik zal proberen het ongemak voor u zoveel mogelijk te beperken.

De eerlijke vinder

Lelystad zoekt nieuwe stadsdichter

Lelystad zoekt nieuwe stadsdichter.

Van de stadsdichter wordt verwacht dat hij 6 keer per jaar bij bijzondere gebeurtenissen een gedicht zal schrijven. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt er natuurlijk wel wat van je verwacht.

Kandidaten die in aanmerking willen komen voor deze titel moeten een gedicht schrijven
over "50 jaar droge voeten". deze kunnen ze insturen naar stadsdichter@lelystad.nl
of per post versturen aan:

College gemeente Lelystad
Afd. Beleid
Postbus 91
8200 AB  LELYSTAD

Een selectiecommissie zal uit de inzendingen de drie beste gedichten selecteren. Deze gedichten worden vervolgens in het stadsbulletin gepubliceerd. (ook op dit web-log worden de gedichten gepubliceerd).
Vervolgens kunnen alle inwoners uit Lelystad hun voorkeur voor het beste gedicht kenbaar maken.

De nieuw gekozen stadsdichter zal de titel gedurende twee jaar mogen dragen, waarna hij zich opnieuw zal moeten bewijzen om de titel voor de daarop volgende twee jaar te mogen behouden.

Op 25 januari 2007 zal de winnaar (stadsdichter 2007 / 2008) bekend worden gemaakt.

toren Lelystad

Met enige regelmaat liet ik u foto’s zien gemaakt vanuit de zendtoren aan het begin van de dijk naar Enkhuizen. De meeste van u hebben de toren wel eens gezien. Maar hoe ziet zo’n toren er van dichtbij nu uit. Gaat u mee naar boven?

419

We staan hier op het dak van het betonnen deel op een hoogte van 142 meter. De mast waar u naar kijkt heeft een hoogte van ruim 40 meter. Dit brengt de totale hoogte op 185 meter. De plaats waar ik mij nu bevind moet binnen enkele minuten weer verlaten worden omdat de straling van de zenders van 50 kiloWatt dusdanig hoog is dat het onverantwoord is er landurig zo dicht bij te staan. Lager in de toren is de veldsterkte geen enkel probleem. Maar een langdurig verblijf op het dak is onverantwoord. De kleine antenne rechtsonder is een van de twee antennes die gebruikt worden door een groep zendamateurs. Een zogenaamde repeater. onderhouden door hobbyisten zoals ik er zelf ook een ben. Via deze repeater kunnen radiozendamateurs vanuit de auto grote afstanden overbruggen met andere amateurs elders in Nederland. De grote groepen antennes vier boven elkaar in drie richtingen en de groep daarboven bestaande uit zes lagen in alle richtingen zorgen ervoor dat de radiozenders zoals sky 538 en nog een aantal analoge zenders op uw radio zijn te ontvangen. Helemaal bovenop (van hier niet zichtbaar)Bevind zich een batterij antennes die voor de digitale televisie (digitenne)moeten zorgen. Helaas worden zij niet gebruikt omdat de reikwijdte te groot is. Enkele meters hoge bevind zich een kleine antenne voor het semafoon netwerk op 185 meter hoogte. Op de foto hieronder krijgt u de indruk van de gebruikte coaxkabels (de hand is van de eerlijke vinder) Dit is overigens niet de dikste coaxkabel. In lopik en smilde zijn de kabels eens zo dik. wel iets anders dan we thuis gebruiken voor de kabeltelevisie of een xchotelantenne.

420

Zo, en nu weer snel van het dak af.

HaLLoWeeN in Buurthuis De Windhoek

Vanavond hebben ze in het buurthuis Halloween gevierd. Een Feest dat de laatste jaren ook in ons land zijn intreden doet.409

410

Op zo’n feest wordt aangepaste muziek gedraait en ookde DJ heeft zich in aangepaste kledij gestoken.411 

In het begin van de avond was de jeugd tot 15 jaar welkom. Op def oto hierboven mogen de kinderen een spookje gevuld met wat versnaperingen van de paraplu afhalen. Hierbij wel rekeninghoudend met het gevaar van een open paraplu binnenshuis!! Het feest voor de kinderen is afgesloten met een verhaal. Niet elk kind had belangstelling voor het verhaal, waardoor een deel zich terug trok in een apart groepje. 412

Na de kinderen kregen de volwassenen de gelegenheid. Helaas was hiervoor niet veel belangstelling. De angst voor de verbouwing? De onduidelijkheid rond het buurthuis? of de onbekendheid rond Halloween? Wie zal het zeggen. De stichting heeft er voldoende aandacht aan besteed. en ook aan de publiciteit heeft het niet gelegen.

413

414 415

416

Was het de kus des doods of waren zijn tanden niet gepoetst en heeft de guillotine zijn werk afgemaakt?!??

417

418

Tot volgend jaar

wachtruimte

Soms wordt het wel eens erg laat. Dan moet je de nacht doorbrengen in een hotel. Op de foto hieronder zie je een wachtruimte met open haard in het midden. Wie weet waar deze mooie wachtruimte zich bevind??

405

Wat is er zo bijzonder aan deze wachtruimte?  De foto is wat onduidelijk, maar als je de andere foto’s bekijkt dan zie je al snel waar het om gaat. De uitstraling doet in eerste denken aan een zeer luxe aangelegenheid. Maar de werkelijkheid is toch iets anders. Maar wees eens eerlijk! Zou u dit verwachten in een stationshal in Amsterdam? Deze wachtruimte vind u op station Sloterdijk in Amsterdam. Keurig onderhouden en aan beide kanten van de pilaar bevind zich een beeldscherm met levensechte vlammen van een open haard. Het heeft verder niets van doen metonze wijk,maar ik wilde u deze schoonheid toch even laten zien.

406

407

Hobby

Soms kom je thuis en dan hoor je:: Je hobby beheeerst je leven. Maar wees nu eens eerlijk??  Het valt toch best wel mee? Je kunt nog steeds boodschappen doen met de auto! Ik gebruik slechts een klein stukje van de auto voor mijn hobby! De rest zit er allleen in als ik zelf rijd.404

Speelplaatsen

Afgelopen week is de speelplaats aan de Wormer opnieuw voorzien van een tweetal schommels. Of deze er ooit zijn geweest is mij niet bekend. Heelaas moeten ze het aan de achterzijde van Purmer nog steeds zonder schommels doen.

401

De hoop zand lijkt verdacht veel op de hoop die kortgeleden bij de oversteekplaats lag. Wat is de bedoeling van deze hoop zand? zouden ze deze verspreiden rond de glijbaan? want daar was het laatst een aardige modderpoel.

402

Hieronder nog even de situatie van de achtezijde Purmer (hoge nummers) waar de schommels nog steeds ontbreken.

001_4

Op de Beulakerwiede / Workumstraat is deze speelplaats afgelopen week geplaatst.

403

Tijdens het maken van de foto werd ik aangesproken door een bewoner die het er helemaal niet mee eens is dat deze speelplaats hier komt. Ook maakte zij kenbaar dat zij ernstig bezwaar had tegen de wijze waarop de gemeente de weg naast de speeltuin gaat aanpassen. Van andere omwonende hoorde ik weer klachten dat de gemeente zijn afspraken niet nakomt met betrekking tot de aanpassing in oktober dit jaar. Net zoals in voorgaande jaren lijkt het erop dat het ook dit jaar niet gaat lukken. Maar ja, de maand is nog niet geheel voorbij. alhoewel??  Ziet u overigens de hond achter de speelplaat! Daar heb ik  bezwaar tegen!

We houden de situatie rond de speelplaats en de aanpassing van de weg nauwlettend in de gaten, U heeft nog ruim een week de tijd.

geduld is een schone zaak

Je moet er wat gedult voor opbrengen, maar als je er dan 1 van dit formaat vangt , dan kan je dag niet meer stuk. Met een zeer ligt vistuig heeft deze visser (die er de voorkeur aan geeft zelf niet in beeld te komen)  een enorme Spiegelkarper op de kant weten te krijgen. De karper zelf kijkt wat beduusd naar het water waar hij  met veel beleid weer in teruggezet wordt.

396

397

398

399

400

Vereniging Algemeen Belang Lelystadhaven

Vereniging Algemeen Belang LelystadHaven (ABL) heeft een eigen web-log.

De vereniging Die tot voorkort bepalend was voor het gezicht en alle activiteiten in het buurthuis is onder leiding van een nieuw bestuur een web-log begonnen. Op deze wijze brengen zij hun leden op de hoogte  van hetgeen zij op dit moment aan het doen zijn. Zij geven duidelijk aan het niet eens te zijn met het besluit van de gemeente en willen u via dit web-log de brief tonen die zij aan de politiek en de gemeente hebben toegestuurd. Ik vind dat ze veel eerder met informatie naar buiten hadden moeten komen. Maar onder het motto "beter laat dan nooit" is hier de link van  Algemene Belangen vererniging LelystadHaven U vind de link eveneens onder MFA de windhoek in de linkerkolom.

Dezelfde brief vind u ook al enige tijd onder ABL. Maar hier is op verzoek van de vereniging in eerste geen openbaarheid aan gegeven. Nu zij een eigen web-log hebben zal deze binnenkort worden opgeheven.

veel succes

De eerlijke vinder

voortgang verbouwing

De laatste weken is er enorm veel verandert aan de grote lege ruimtes. om alles te laten zien is het web-log te klein. u ziet hier alvast een tweetal foto ‘s van de buitenzijde. Ik zal u maar niet vertellen hoe de foto ‘s gemaakt zijn! benieuwd naar de binnenzijde?  nog even geduld. Voor de avond om is vind u  de meest recente foto ‘s van nagenoeg  alle ruimtes op een tijdelijk nieuw web-log die u simpelweg kunt bereiken door op deze link te klikken.verbouwing Sluis / MFA

393

394

Als u de binnenkant van het buurthuis ziet dan zult u begrijpen dat een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Maar met wat improviseren zal de bijbelclub en de knutselclub woensdag in elk geval wel doorgaan.

Vuilcontainers

Afgelopen woensdagavond rond 23:00 uur maakte ik deze foto vlak naast het cafe in haven.

392

Deze negen containers stonden nog steeds aan de openbare weg. Ik vraag mij wel eens af waarom bewoners de containers zo lang laten staan. Deze containers blijven gegarandeerd nog minimaal tot de volgende dag zo staan en belemmeren de doorgang. en het is niet de enige plek waar dit gebeurd. vorige week stond er een rij containers langs de ringdijk ter hoogte van de oversteekplaats. er kon letterlijk geen kind bij de oversteekplaats komen. Het was dan wel woensdagochtend, de ochtend dat ze er mochten staan. Maar waarom niet eenklein stukje opzij? Het komt zelfs voor dat containers er een week staan. Ik vraag mij dan af of de gebruiker van de container geen afval heeft? Ik zelf kan in elk geval geen dag zonder. Laatst hoorde ik op de wijkpost dat ze hier iets aan gaan doen. Ik vind echter dat ze hun tijd beter voor andere doelinden kunnen gebruiken. Maar dan moet u wel even de container tijdig binnen halen. De officieele tijden dat u de container aan de weg mag plaatsen is smorgens op de dag dat hij geleegd wordt. Als hij geleegd is dan moet u hem zo snel mogelijk verwijderen, maar wel dezelfde dag. Als u hem de avond voor het ophalen neerzet dan zal niemand daar iets van zeggen. Lege containers zijn een gemakkelijke voor de harde wind en richten zo een hoop schade aan of komen zelfs in het bovenwater terecht.

Een betere omgeving begint bij jezelf.

ABL in strijd tegen de overheid

De vereninging ABL in Lelystad-Haven voelt zich vermoord door overheid

De in Lelystad-Haven gevestigde vereniging ABL meent dat handelen van de lokale overheid en het voormalige bestuur van de vereniging de doodsteek betekent voor activiteiten die meer dan een halve eeuw van betekenis zijn geweest in de oudste wijk van Lelystad.

Dit is de koptekst van een brief die de vereniging ABL aan de gemeente en alle politieke partijen heeft toegezonden. Om nu de volledige tekst te publiceren leek mij niet gewenst. Overigens heb ik de stukken via een ander toegestuurd gekregen zonder dat de vereniging hiervan op de hoogte was. in overleg met de vereniging wordt het stuk niet gepubliceerd. Echter wil ik het volgende wel onder de aandacht brengen. Zoals onderling is afgesproken vinden alle activiteiten gewoon hun doorgang. net als in het verleden blijven de andere verenigingen de ruimte huren van de nieuwe beheerders. De vereniging ABL behoud zich het recht voor om de door hun georganiseerde kinderdisco gewoon voort te zetten, hetgeen ze de afgelopen maand perfect hebben gedaan. Ook lees ik in de kop van het bericht dat de vereniging meer dan een halve eeuw (50 jaar) bestaat. Nu weet ik dat het Wortmangemaal op 23 september 2006 haar 50 jarig jubileum vierde. Tijdens de viering maakte ik een foto van een daar tentoon gestelde foto in het gemaal van iets meer dan 50jaar geleden.

391

Op deze foto van november 1954 ziet u de bouw van het Wortmangemaal. Op 23 september 1956 is dit gemaal in bedrijf genomen. De polder stond toen nog volledig onder water. Ik heb gezocht en gezocht, maar nergens de roeiboot van de vereniging kunnen vinden. Is er misschien iemand die mij kan vertellen wat de vereniging ruim vijftig jaar geleden voor activiteiten had en hoe zij dat toen deden. Ik ben zeer benieuwd hoe het er toen aan toe ging? Heeft er misschien nog iemand foto ‘s van de vereniging uit die tijd? U zou mij er zeer blij mee maken als ik ze zou mogen publiceren. vooralsnog ga ik er vanuit dat er geen kinderdisco werd georganiseerd. Maar je weet maar nooit.

Ik wens de vereniging veel sterkte toe in hun strijd tegen de overheid.

Ps. Houd u uw leden wel op de hoogte van de gang van zaken! dat is wel zo netjes!

reclamefolders voor de bewoners die hem niet hebben ontvangen

Omdat een aantal van u de folder niet heeft ontvangen omdat de bezorger er geen zin in heeft laat ik u bij wijze van proef de folders via dit medium zien. Ikhoop dat het zo beter gaat als via de bezorger. Hier de eerste pagina.

389 

En dan nu pagina 2.  Oeps. Sorry. de grasmaaaier van de gemeente of een iets te actieve pitbul!?

390

Foto gemaakt op een kinderspeelplaats aan het einde van Zijpe.

Dan toch maar hopen dat de bezorger bij  u wel de folders  netjes aflevert. De adverteerder kan hier niets aan doen. Die betaalt er een hoop geld voor en rekent er op dat hij netjes bij u wordt afgelevert.

Protestactie tegen verbreding rijksweg A9

Afgelopen donderdagochtend tijden de spits hielden actievoerders een protest tegen verbreding van de rijksweg A9. Met een enorm spandoek en gasmaskers stonden zij boven op het viaduct van de S112 (Gooiseweg). De tekst op het spandoek Naardermeer gered heeft alles van doen met de afgewezen plannen om de Rijksweg A6 door te trekken, met de bedoeling het fileprobleem op de A6 en A1 op te lossen. De tweede optie: verbreden van de A9 vinden de actievoerders ook geen goed plan. Ook al heeft de overheid de plannen voorlopig uitgesteld, hebben zij toch gemeend de actie door te moeten zetten.387

Omdat ik zelf bijna dagelijks gebruik maak van de Rijksweg A9 ben ik er zeer bekend met de verkeersdrukte ter plaatsen en kon een mooi plaatje schieten.388

Enige tijd geleden werden er enquette formulieren uitgedeeld op de A1 waarbij je een mening kon geven over de twee opties. uiteindelijk bleef de verbreding van de A9 als enige optie over. Maar wat is nu het voordeel van deze verbreding?  En waarom moet het nu gebeuren terwijl hetzelfde stuk wegdek zeer recent is vernieuwd. Zoals al eerder vermeld rijd ik hier bijna dagelijks. Maar files ben ik er tijdens de ochtendspits nog nooit tegengekomen. De file tijdens de avondspits staat er wel richting de Rijksweg A1. Maar verbreding van de A9 zal daar niets aan veranderen. De grote bottelnek (flessenhals) is en blijft de Rijksweg A1. En daar veranderd niets aan, ook al maak je de A9 zo breed dat er een Boing 747  kan landen. Wat mij betreft is de A9 op de hier aangegeven plek prima in orde. Het zal mij benieuwen hoe het verder gaat, maar volgens mij blijven we gewoon in de rij staan. Met of zonder verbreding.

Speelplaatsen

Soms moet je erg snel zijn met de camera om vast te leggen wat er slechts tijdelijk is. Wachten tot het licht wordt is er dan ook echt niet bij. Op 20 september (enkele uren na de plaatsing van deze schommels) maakte ik deze donkere foto op een binnenplaats achter Purmer. Als ik dit niet gedaan zou hebben, dan zou ik zeker met de gedachte rond lopen dat de gemeente zijn werk niet heeft afgemaakt. Zoals u op de andere foto’s van 22 september kunt zien zijn de schommels verdwenen. Zijn ze verwijderd omdat ze niet goed waren of waren ze niet hufterproef en hebben vandalen ze gestolen. Hoe het ook zij: De schommels op Wormer en achter Purmer zijn er nu in elk geval niet meer.048

001_3 

008_1

Wie weet hier meer van?  Voor de liefhebbers wordt er momenteel gewerkt aan een  apart web-log waarop u alle speelplaatsen en de bijbehorende speeltoestellen in Lelystad-Haven kunt bekijken. Het adres is http://lelystadhaven.web-log.nl/speelplaatsen  of gebruik de link in de zijkolom.

kritiek op wijkraad

Op het bericht Gemeentelijke snelheid (de dremel met zebrapad op de Ringdijk) kwam de volgende reactie binnen:

Tja, de snelheid in de wijk is gesteld op 30 km/h. Toch racen veel automobilisten door de H’wijkstraat en zijn er leden in de wijkraad die zelfs de bus er door willen laten rijden (zwaar verkeer). Komt allemaal niet ten goede van de bewoners die aan de H’wijkstraat wonen. En de gemeente (wijkpost) doet hier verder ook niets aan (geen interesse). Wanneer valt het eerste slachtoffer?

Peter

Als ik deze reactie lees dan wil ik ook alles weten met betrekking tot  de gegeven kritiek. Gelukkig staat voor mij de deur altijd open, zodat navraag geen enkel probleem is. uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de wijkraad een enquete heeft gehouden in de wijk. Uit deze enqwete is  deze busroute naar voren gekomen. Omdat het merendeel van de bewoners voorstander is voor een extra bus door de Harderwijktraat, heeft de wijkraad dit punt op de agenda gezet om te onderzoeken of deze uitbreiding tot een vande mogelijkheden behoort. Het is dan ook niet een keuze van de wijkraad, maar een keuze van het merendeel van de bewoners die aan deze enquete hebben meegedaan. Als we het dan over de veiligheid hebben, dan denk ik dat het gevaar op de route die de bus op dit moment moet rijden vele malen gevaarlijker is dan een route door de hardewijkstraat die zeer overzichtelijk is. in tegenstelling tot de smalle Ringdijk met al zijn bochten. Buiten de extra route heeft de wijkraad richting gemeente de vraag gesteld waarom bewoners uit Lelystad Haven extra moeten betalen om gebruik te maken van de bus. bewoners moeten vaak ver lopen om bij een halte te komen en dan ook nog eens een strip meer afrekenen. Voor wat de hoge snelheid betreft is het zeer moeilijk om dit effectief aan te pakken, maar u kunt hier zelf ook een bijdrage aan leveren door het goede voorbeeld te geven. Als u zich zelf aan de snelheid houd, dan zal de persoon die achter u rijd dat ook moeten doen!

Overigens staat niet alleen voor mij de deur altijd open, maar ook voor U als inwoner van Lelystad Haven. stap gerust eens binnen op de wijkpost in de Lemmerstraat nr 5. De medewerkers zitten er voor u.

rotonde Knarredijk

Afgelopen donderdag is de aanleg van de verlichting op de donkere en zeer gevaarlijke rotonde van de Knarredijk afgerond. Buiten de verlichting hebben zer ook nog even een windmolen op geplaatst. vanmorgen toen ik deze foto maakte stond hij stil, vermoedelijk omdat de wind te sterk was, maar vanavond tolde hij vrolijk rond en de verlichting brande volop.

384

385

Buiten de verlichting op de rotonde is ook het laatste deel van de middenstrook voorzien van kleine lampjes in het wegdek. Of de verlichting volledig op windenergie kan draaien dat is ons niet bekend, maar er is wel een kabel aangelegd naar het bovenwater inlaatpunt voor een vaste electriciteitsvoorziening.

386

koikarpers (vervolg 23 september)

Op 23 september schreef ik een stukje over het vangen van koikarpers in een klein slootje elders in Lelystad en het uitzetten van deze dieren in het bovenwater. omdat er nog meer van deze vissen in de sloot zaten is besloten de foto ‘s van de vangstplaats nog even onbekend te houden om te voorkomen dat vijferliefhebbers de vis een ander onderkomenzouden bieden. Voor een koikarper van een dergelijk formaat betaal je in de winkel immers een hoop geld. Nu de sloot leeg is en de vis vrij rondzwemt in het bovenwater volgen hier de beloofde foto ‘s.375

Zoals u hier ziet is de sloot erg smal en zal een grote vis bij strenge vorst geen enkele kans hebben te overleven. Het water is inclusief de dikke laag blubber niet dieper dan zo ‘n 50 cm, hetgeen door de visser op de volgende foto wordt aangetoont. De sloot achter het gezondheidscentrum ligt zo ‘n drie meter lager en de helling is erg steil. De vissser heeft dan ook veel moeite om de vis uit het water te krijgen tot oeps plons even de diepte  van het water bepalen.

376 

tot aan zijn knieen staat hij in het water (de blubber)

377378 379

Op de foto ‘s hieronder ziet u nogmaals de uitzetting van de vissen in het bovenwater zoals u ook terug vind in het stukje van 23 september.

380 381 382

voortgang Sluis / MFA

Aan de buitenkant valt niet veel meer te zien, maar aan de binnenkant wordt hard gewerkt.370

Grote ruimte met verwarmingselementen en daarboven een vergaargoot waar de stopcontacten en andere aansluitpunten zullen worden aangebracht.

371

In de grote hal komen zo te zien een drietal ruime toiletten.

372

En waar gehakt wordt vallen spaanders.

373 

In dit voormalig schoollokaal wordt ook driftig verbouwd, maar wel met veel beleid, zoals u kunt zien aan de onbeschadigde tekeningen op het schoolbord. Ook de tekeningen op de ramen zijn ongemoeid gelaten. Zou dit opnieuw een schoollokaal worden? petje af voor de netheid en zorgvuldigheid van de bouwvakkers.

374

De oude toiletgroepen voor de kinderen ziet er ook nog netjes uit. Worden deze door de bouwvakkers gebruikt of blijven ze in de toekomst gehandhaafd? Bezoek met regelmaat dit web-log en u blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Gemeentelijke snelheid (vervolg)

Maakte ik vorige week nog een positive opmerkingover de snelheid van de gemeente bij de aanleg van drie drempels binnen twee weken. rijd ik er een week later langs en verbaas mij over hetgeen ik te zien kreeg.

369

Het eerste wat er in mij opkomt is hetgeen ik vorige week heb geschreven direct in te trekken omdat ik er helemaal naast zat. Gelukkig tel ik altijd eerst tot 10 en denk heel goed na over wat wel en niet terrecht is. Als ik de zaak goed bekijk dan heeft de gemeente keurig voldaan aan hetgeen ik vorige week naar voren bracht.  "drie drempels in twee weken helaas op dezelfde plek". De werkzaamheden zijnvolledig afgerond zoals u op de foto kunt zien. Lelystad, de eerste gemeente met een zeer hoger drempel tegen hardlopende voetgangers met zware boodschappentassen.

Aanpassing weblog (vervolg 10 september)

Op 10 september heb ik u verteld dat er op de achtergrond een discusie is ontstaan met de organisatie van web-log.nl.  Nu de beheerorganisatie niet het fatsoen heeft om te reageren vind ik het tijd worden om openheid te geven over deze organisatie. Omdat niet iedereen geintresseerd is in een dergelijke schrijven zal de tekst als reactie worden geplaatst. U kunt zo zelf bepalen of u het wilt lezen.

De eerlijke vinder 

kinderdisco

Vanavond heeft ABL de kinderdisco gedraaid in MFA de Windhoek. Met ruim 40 kinderen was het een gezellige boel. Ook was er een optreden van de dansgroep the X-Sisters, die hier een openingsdans ten uitvoer brachten.

366

Ondanks de problematiek van de laatste tijd hebben de kinderen hiervan niets gemerkt en hebben zij genoten van een zeer geslaagde disco.

367

368 

De kinderdisco zal normaliter elke laatste vrijdag van de maand worden gehouden, maar op 27 oktober moet deze plaats maken voor het jaarlijks terugkerende Halloweenfeest. Dit Halloweenfeest zal voor de kinderen tot 21:00 uur duren en zal om 21:30 uur worden voortgezet voor volwassenen. Voor meer informatie kijk op Stichting MFA de Windhoek  Of gebruik de link in de linker kolom.

rotonde Knardijk

Voor velen onder u zal het wel opgevallen zijn dat in het donker de rotonde bij de knardijk niet opvalt als je vanuit de richting Almere komt aanrijden. Menigeen heeft het gepresteerd om zijn auto bovenop de rotonde tot stilstand te brengen.362

De wijkraad heeft dan ook bij de gemeente aangedrongen op de aanleg van verlichting op deze rotonde, zodat inwoners van Lelystad hun auto op een normale parkeerplaats kunnen parkeren. Enkele dagen geleden is men begonnen met de aanleg van de kabels. En nu maar hopen dat er voorbereidingen zijn getroffen voor de elektriciteitsvoorziening op de rotonde, want het zou toch zonde zijn als de weg hiervoor open zou moeten.

363

Overigens is dit slechts 1 van de vele doelen waar de wijkraad zich voor inzet. De wijkraad, een groep buurtbewoners die zich als vrijwilligers inzetten voor de veiligheid en het woongenot in onze wijk. Voor mij is de wijkraad een deel van mijn vrijetijdsbesteding waarbij ik mij thuis voel. U vind dan ook regelmatig informatie uit deze hoek op dit  weblog. Anderzijds worden onze punten van kritiek ook binnen dit team naar voren gebracht en waar haalbaar in behandeling genomen. zo wast de ene hand de andere en strijden we samen voor een goed doel.

Samen staan we sterk (waar heb ik dat eerder gelezen)

De eerlijke vinder

strijd tegen blauwalg (mens tegen natuur)

Soms denk ik wel eens: zouden we de natuur niet beter gewoon zijn gang laten gaan, maar nee hoor, in het belang van de bewoners die graag met hun elektrisch buitenboordmotortje willen varen en de watersportverhuur (een waterfiets voor een half uurtje kost vier Euro) moet het gras gemaaid worden. Je hoeft geen kenner te zijn om tot de conclusie te komen dat als je de planten verwijderd, dan wordt er ook minder zuurstof  aangemaakt. Soms hoor je ze dan zeggen het maakt niets uit. Maar hoe verklaar je dan dat het zeven jaar geleden wel goed gesteld was met het bovenwater. Maar ja, het is gelukt, we kunnen varen en de verhuur van de waterfietsen loopt gestaag. Maar de bewoners aan het bovenwater zitten de hele zomer met de ramen dicht barstend van de koppijn veroorzaakt door de stinkende blauwalg. Laat mij dan maar een stukje roeien, dat is ook goed voor je gezondheid.

351

352

Na de vele klachten van buurtbewoners en de confrontatie van de burgemeester met de enorme stank van het bovenwater tijdens haar bezoek en niet te vergeten de aandacht in de media heeft de gemeente een week geleden drie dagen lang de blauwalg laten opzuigen. afgelopen vrijdag was het de eerste keer van de week dat er opnieuw een enorme hoeveelheid blauwalg werd weggezogen.

353

Na een redelijk korte tijd zitten de wagens barstens vol met de giftige troep die daarna geloosd wordt in de rioleringsputten (herkenbaar aan het feit dat er geen tekst op de putten staat). De putten met de letters R W zijn voor afvoer van het  Regen Water en wordt direct op het open water geloosd. Hierover later meer informatie.

354

Afgelopen week heeft de gemeente een tweetal zogenaamde deicers laten plaatsen bij de doorgangen op Weerribben, in de hoop hiermee de aangroei (opeenhoping) van het blauwalg tegen te gaan.

355

356

Op de foto ‘s hierboven ziet u een van deze apparaten het water behoorlijk in beweging zetten. Op de foto hieronder staat zo’n zelfde apparaat die echt niet veel meer doet dan het water een klein beetje in beweging brengen. Is het apparaat nu al defect of staat het bij wijze van proef anders afgesteld om een goede vergelijking te kunnen trekken?

357

Of de apparaten een positieve bijdrage zullen leveren moeten we nog maar even afwachten. De vis lijkt zich er verder niet veel van aan te trekken, zoals u kunt zien aan de school jonge baars in de duiker vlak bij de pompen.

358

HWA (Hemel Water Afvoer) in Lelystad aangeduid met de letters R W van Regen Water. Hier in Lelystad wordt het rioolwater en het regenwater gescheiden getransporteerd. Rioolwater gaat naar de rioolzuivering en regenwater wordt rechtstreeks in het open water gelloosd. Regenwater loopt via dakpannen en daken door de dakgoten en de regnpijp naar de regenwaterputten. het overige water gaat via straatkolken open putten met rooster in het wegdek of in de trotoirs (als die er zijn) naar dezelfde putten. dez putten monden vervolgens ergens uit in het open water. Regenwater op zich kan geen kwaad, echter wordt ook het water waarmee auto’s worden gewassen, biobakken worden schoongespoeld en water uit zwembaden voorzien van de nodige chemicalien geloosd op het open water. Om u te laten zien dat deze putten in verbinding staan met het open water hebben wij een put voor u opengetrokken.

359  360 

U ziet dezelfde blauwalg als in het bovenwater. Wij hebben dit onderzocht na een tip van een buurtbewoner dat hij zowel dode als levende vis in deze put heeft gezien. Van de vis was nu niets te zien, maar de blauwalg moet u voldoende overtuigen. Overigens vonden wij het wel heel vreemd dat het waterniveau in de put veel hoger stond als het naastgelegen open water. misschien iets van een overloop. Maar dan moet de alg en vis omhoog kunnen kruipen.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Mens en natuur?  Ik weet het zonet nog niet!!

de eerlijke vinder

koikarpers

Koikarpers, Niet alleen in een vijver, maar ook gewoon in het open water.

346

Vol trots laat deze visser twee van de vier koikarpers zien die hij elders in Lelystad in een zeer smal slootje heeft gevangen.

347

In overleg met de visser is besloten de plaats waar de vis gevangen is nog niet bekend te maken, zodat hij ook de laatste vissen op zijn gemak kan verwijderen uit het slootje waar deze vis bij strenge vorst geen kans van overleven heeft. Zodra de sloot leeg is publiceer ik deze foto’s. Op de foto ‘s hieronder ziet u dat de vis vrij wordt gelaten in het bovenwater vlak achter de buurtsuper. De visser hoopt dat ze hier de gelegenheid krijgen om nog verder uit te groeien.

348

349

350

Laatst las ik een stuk over een organisatie die er voor wilde strijden om het sportvissen te verbieden. Ik vraag mij wel eens af wat deze mensen voor ogen hebben over de vele sportvissers in het land. Ik zeg altijd maar: Laat eerst zelf maar eens zien dat je liefde kunt opbrengen voor de dieren. Neem gerust een voorbeeld aan deze visser. Hij had de vissen ook voor veel geld kunnen verkopen aan een handelaar, maar  deze visser kiest voor de natuur op een manier waar u als organisatie een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Ga liever strijden voor een gezonde natuur. Ik weet best nog wel een water in de buurt die smeekt om wat extra aandacht.

Waarschuwing voor (n)iemand

Voor degene die het nog niet wisten (bijna niemand dus). De overheid heeft geconstateerd dat er blauwalg in het bovenwater zit. Overigens staat er nog nergens dat het om gezondheidsredenen verboden te zwemmen is. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat dit pas nodig is als de waarde van het blauwalg boven de  20 uitkomt. Omdat de waarde hier pas op 100 zit is dat kennelijk dus nog niet nodig!!

WAKKER WORDEN!!!!!!!

344

Wat zegt u? oh ik begrijp het! U krijgt geen nieuwe bordjes als u de oude niet gebruikt. Maar kan u dan niet beter iets bedenken waardoor dit niet nodig is. Dan heeft u de bordjes helemaal niet nodig.

Gelukkig heb ik zelf nog een bordje van het gevaarlijke sluisje tussen Lelystad-Haven en Hollands Hout, waar men nog steeds niets aan de gevaarlijke situatie heeft gedaan!

345

behulpzame burgers

De overheid heeft besloten het aantal flitspalen in Nederland drastisch te verminderen. Ook hebben zij aangegeven dat zij hiermee in het zuiden gaan beginnen. Het oosten komt later aan de beurt. Wat denken de burgers uit het oosten? Juist ja, als jullie onvoldoende mensen hebben, dan willen wij jullie wel een handje helpen.

335

Op de provinciale weg tussen Harderwijk en Kootwijk

336 

vlinders in haven

Een aantal jaren zag je ze bijna niet, maar dit jaar zijn ze er weer volop. Prachtige vlinders in diverse soorten. Op Weerribben bij de stijger tegenover de twee flats zitten de bomen echt vol. De meeste zitten met de vleugels dicht waardoor je goed moet zoeken om ze te vinden. Maar met wat geduld en vele foto’s is het toch gelukt om deze foto te maken.

334

De natuur gaat dus weer vooruit. Nu alleen nog het bovenwater in balans brengen en Lelystad Haven kan zich weer kwalificeren als woonwijk met een schone maar vooral ook gezonde natuur. Maar helaas, zo ver is het nog lang niet.

Stankoverlast bovenwater

Buurtbewoners pikken het niet meer

De stankoverlast van de blauwalg in het bovenwater is werkelijk niet meer te harden.  De vele klachten van buurtbewoners en de wijkraad aan de gemeente heeft niets opgeleverd. Buurtbewoners hebben nu de media erbij gehaald in de hoop dat er dan misschien eens wat gebeurd. morgenochtend besteed radio Flevoland aandacht aan het bovenwater en morgenavond krijgt het bovenwater de aandacht op  TV Flevoland. Zover ik kan oordelen ligt het niet direct aan de medewerkers van de wijkpost, maar moet het hoger in het gemeentelijk beleid worden gezocht. Ook de medewerkers van deze post zijn met handen en voeten gebonden aan het beleid van de gemeente. En de bewoners, die moeten in een van de durdere gemeentes de ramen dicht houden en wat extra toiletverfrissers aanschaffen. Je kan er bijna een hele winkel voor inrichten. misschien iets voor de leegstaande winkelruimte.

328329 330 331 

En het bovenwater is echt niet het enige probleem waar de gemeente de bewoners met de gebakken peren laat zitten. Hierover binnenkort meer via dit web-log en de andere media!

Lelystad groene stad

Lelystad, een stad met een groen hart

Jammer dat het groen ook op plaatsen te vinden is waar het niet thuishoort

326

en wat denkt u van de hardnekkige groene laag op het water met de bijnaam Blauwalg. Ik sprak laatst een meisje die met haar hond wilde gaan zwemmen op het strandje hieronder. Ik hoop dat ze het niet heeft gedaan. Ook voor uw trouwe viervoeter is dit zeer slecht voor de gezondheid.

327

speelplaatsen (vervolg)

318

Langzaam druppelen ze binnen en worden ze geplaatst. In opdracht van de gemeente is er een speeltoestel geplaatst aan het begin van de Binnendijk nabij het gezondheidscentrum. Op de foto hieronder ziet u een plek gevult met zand. Ik ga er vanuit dat hier ook binnenkort een speeltoestel zal worden geplaatst.

319

Op het Andijkpad waar de draaimolen heeft gestaan zijn kinderen nog steeds bezig met een zelf gemaakt speeltoestel. Als ik de tekst op het bord mag geloven dan is er concurrentie voor het havencafe . Er staat overigens nog steeds een grote ruimte leeg in het kleine winkelcentrum. Zonde van zo’n grote ruimte. En volgens mij zou een goede concurrent voor die andere grote (kleine supermarkt) een welkome aanvulling zijn. Het 2e cafe zal niet echt een concurrent zijn, maar je vraagt je wel af waarom kinderen dit doen. Is het gewoon een speelwinkeltje, of zijn ze daadwerkelijk begonnen om geld te verdienen om de lege speelplaats weer wat leven in te blazen. Ik vraag mij nog steeds af wat de bedoeling is van de leeggetrokken speelplaats? weet er iemand misschien iets meer, want als je het de gemeente vraagt dan weten zij het ook niet.

320321

Informatie meneer de gemeente, informatie, informatie, bewoners willen weten wat er in hun wijk gebeurd.

burgemeester in haven

Vandaag heeft de burgemeester een bezoek gebracht aan wijkpost Lelystad-Haven en de Botter. Zij heeft op wijkpost de Botter gesproken met medewerkers van de wijkposten, wijkagenten, een klussendienst en leden van de wijkraad. De klussendienst is een organisatie die zich met name inzet voor hulpbehoevenden inwoners die niet in staat zijn een dure klusser in de hand te nemen. De wijkraad heeft een aantal niet goed lopende zaken onder de aandacht gebracht, waaronder het bovenwater en de blauwalg. De burgemeester heeft tijden haar bezoek aan de wijkpost de enorme stank ook geroken en gaf toe dat het niet echt fris ruikt. Nu maar hopen dat er iets mee gedaan wordt. overigens kon ik vanavond op de fiets de stank op de harderwijkstraat (150 meter vanaf het water) goed ruiken. Als het goed is dan komen er een vijftal deicers in het bovenwater en wil de wijkraad proberen een grote fontein te laten plaatsen. of het allemaal gaat lukken dat moeten we nog maar even afwachten. Voor dit seizoen lijkt de natuur wederom te hebben gewonnen, ondanks de enorme inzet.

visje vangen

Een mooie nieuwe carbon insteekhengel en een zeer ligt vistuigje bevestigt aan de top d.m.v. een stuk elastiek was het visgerij wat deze visser gebruikte. Met de bedoeling om wat kleine witvisjes te vangen een perfecte combinatie.

322

Maar als er dan plotseling een spiegelkarper op het aas duikt dan blijkt al gouw dat je met een vislijntje van 12/100 mm een klein probleempje hebt.als later blijkt dat de visser het zonder schepnet moet doen dan is het een onmogelijke zaak om de vis op het droge te krijgen. Na een strijd van zo’n 20 minuten kwam een vriend van de visser met een schepnet. Toen de vis weigerde om dicht aan de kant te komen heeft zijn vriend besloten om de vis maar een stukje tegemoet te komen. uiteindelijk heeft de vis de strijd toch verloren en heeft de visser de vis ontdaan van een zeer klein haakje van slechts enkele millimeters.

323

324

325

verkeersdrempel aangepast

De verkeersdrempel met oversteekplaats op de Ringdijk is vandaag aangepast.

317

Aan de zijkanten ziet u de betonblokken die als verkeersdrempel fungeerden. Kennelijk voldeden zij niet en zijn zij nu vervangen door losse klinkers. Op zich vond ik de betonnen drempels wel een uitkomst. In elk geval deden zij het goed voor wat betreft het omlaag brengen van de snelheid. De nieuwe drempel is wat minder steil, maar voldoet ook prima. Beter had het geweest als de drempel niet nodig was geweest. Maar helaas!

Nu maar afwachten wanneer de volgende drempel zal verschijnen, of worden we toch verstandig ?!?

aanpassing web-log

Geachte bezoeker.

Door enorme drukte is het de laatste dagen niet gelukt om nieuwe berichten te verzamelen en plaatsen. Op de achtergrond wordt momenteel druk gewerkt aan een aantal aanpassingen van het web-log om de snelheid te vergroten. Zo worden de fotoxe2x80x99s in de zijbalk verkleind in capaciteit en worden er op de achtergrond discussies gevoerd met de beheersorganisatie van de web-logs. xc3xa9xc3xa9n van de punten van kritiek is het zonder enig overleg verwijderen van de bron (het bericht) waarop door u een reactie gegeven is. Buiten dit probleem spelen er nog een aantal waar wij het niet eens mee zijn. De prijs die wij momenteel betalen ligt vele malen hoger dan een normale site en eigen domein kost. Derhalve zou het zo kunnen zijn dat het web-log t.z.t. een nieuw adres zou kunnen krijgen. Een soort van verhuizing, maar dan wel naar onze wensen.

Als het zover mocht komen dan brengen wij u tijdig op de hoogte.

Heeft u zelf nog iets te melden of een mooie foto, laat het ons dan weten. Ook een simpele tip uit de wijk is van harte welkom. Wij zullen uw aanwijzingen direct onderzoeken en indien gewenst publiceren.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandelt.

Ons mailadres lelystadhaven@hotmail.com vind u in de linkerkolom (fotobestanden tot max 20 mb per mail)

De eerlijke vinder

Even ……… bellen

Het zal je maar gebeuren, je weet echt niet wat je overkomt. Slapeloze nachten kun je er van hebben.

315

Het is met geen pen te beschrijven wat je op zo’n moment meemaakt. Er is geen trucage uitgehaald, gewoon een foto ‘s avonds in de schemer van een luchtballon zonder mandje op zo’ n 60 meter hoogte.Ik stop er nu even mee, morgen de ware toedracht en de afloop van dit verhaal.

316

Soms lijkt het alsof er heel wat aan de hand is en dan blijkt het achteraf om een stukje speelgoed te gaan. Een groepje Engelsen op de camping hebben een zeer lichte luchtballon die zij vullen met hete lucht van een campingbrandertje. omdat het ‘s avonds koel is wil deze ballon aan een stukje vissnoer zeer snel omhoog tot wel zo’n 100 meter. na afkoeling komt hij dan weer vrij snel naar beneden. Het is net vliegeren,  maar dan zonder wind. Ik heb dit zelf nog niet eerder gezien, maar wie weet wat voor leuke projecten je hiermee kunt maken en het kost bijna niets. Het gebruikte materiaal is gelijkwaardig aan diepvrieszakjes, u weet wel, die zakjes die zo kraken.

onkruid of ????

Kom je terug van vakantie, tref je een struik van meer dan een meter aan in je tuin, vol met paarse bloemen en een zeer stevige steel. Vraag je rond in de buurt wat het zou kunnen zijn, want zelf hebben wij daar niets geplant.

312

Is er misschien iemand die mij aan de hand van deze foto (overigens slechts een klein deel van de enorme plant) kan vertellen wat voor plant dit is? en of dit (mooi) onkruid is? let op de opvallende knop boven de bloem.

313

Uitbreiding kinderspeelplaatsen (vervolg)

Tijdens de vakantie zijn er op sommige kinderspeelplaatsen in de wijk enkele nieuwe speeltuigen geplaatst. als ik het budget bekijk wat hiervoor is uitgetrokken dan hebben we nog wat tegoed. Navraag binnen de gemeente over hoe en wanneer levert niets op, afwachten dus.

308

De speelplaats aan het begin van Zijpe (achter Ringdijk / Purmer) ziet er compleet uit (foto boven) Op de twee foto"s hieronder ziet u de speelplaats Wormer waar men een soort van klimwand heeft geplaatst. Het zal mij benieuwen wat er verder nog bijgeplaatst wordt en wat er met het oude hout gebeurd?

309

310

Aan het einde van de Monnickendamstraat / Andijkpad waar men zeer ontevreden is over de verwijderde draaimolen die nu op Schermer staat hebben kinderen zelf maar iets aangebracht. Is dit de manier waarop de jeugd kennis geeft van hun onvrede?

goed gedaan kids!

311

Handen af van ons speelgenot!

Ringdijk afgesloten

Gisteren was de ringdijk gedeeltelijk afgesloten, waardoor het verkeer via de binnendijk om moest rijden. Het gevolg, een hoop verkeer voor de ingang van de school. En dit is nu juist een plek waar verkeer het minst zou moeten komen. Maar ja het is niet anders, alhoewel het niet nodig had geweest als ze iets eerder waren begonnen met de aanleg van een veilige kinderoversteekplaats. De Ringdijk is gelukkig weer open, waardoor het extra gevaar weer is geweken. De doorgang is in tegenstelling tot hetgeen je zou verwachten voor het verkeer breder geworden.Maar aan de andere kant is de drang om gas te geven om als eerste door het smalle stuk te racen ook verdwenen, omdat je elkaar normaal kunt passeren. De drempel doet het verkeer behoorlijk afremmen en het zebrapad geeft duidelijk aan dat voetgangers voorrang hebben. nog een paar steentjes aan de zijkant en de kinderen kunnen een stuk veiliger naar school.

306

305

Voortgang verbouwing

De scholen zijn begonnen, de bouwvakvakantie zit er op en de verbouwing van het buurthuis en de school zijn weer op volle gang. Het volledige complex dat straks een onderkomen moet bieden aan OBS De Sluis, SKL peuterspeelzaal De Zuidwester, de wijkpost, wijkraad en een buurtcentrum met zijn activiteiten hebben op dit moment de naam Stichting MFA de Windhoek. Er wordt gesproken over een andere naam voor deze Multi Functionele Accommodatie, maar de naam valt bij een aantal niet geheel in de smaak en zal ik om die rede dan ook maar even achterwege laten. Overigens vind ik de Windhoek nog steeds een toepasselijke naam die prima overeenkomsten heeft met de Zuidwester van de peuterspeelzaal. En waarom zou je mee moeten doen aan een algemeen streven van Lelystad. Haven is nu eenmaal een afgezonderd gebied, hetgeen blijkt uit de extra strip als je met de bus gaat en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten.

300

Op deze foto ‘s van de linkerzijde ziet u op de bovenste foto aan de achterzijde de sporthal en rechts ergens het toekomstig onderkomen van de wijkpost en wijkraad. Op de foto hieronder de uitbreiding van het buurthuis.

301

Hieronder ziet u de hoofdingang van OBS De Sluis met aan de rechterkant de uitbreiding die door zeildoek nog even gedeeltelijk verborgen blijft.

302

Maar niet alles achter de schermen blijft verborgen voor de eerlijke vinder, zo ziet u hieronder op de eerste foto de toekomstige hoofdingang van de MFA. Deze hoofdingang bevind zich naast de tijdelijke zij-ingang van het buurthuis en zal in de toekomst toegang bieden voor vele onderdelen van de MFA. De tweede foto is de hal met aan de linkerzijde de ruimtes van de eerste foto. Links achter zit ergens de sportzaal terwijl recht vooruit ergens de school zich moet bevinden.

303 

304

De verbouwing zou voor het eind van dit jaar afgerond moeten zijn.

De scholen gaan weer beginnen

Vanaf maandag 4 september opent de school haar deuren, Wees daarom extra alert op overstekende kinderen. Afgelopen woensdag is de gemeente begonnen met de aanleg van een oversteekplaats en een verkeersdrempel aan het water van de Ringdijk. Dit op verzoek van de verkeersouders, gesteund door trefpunt veillig naar school (onderedeel van de gemeente). De eer komt volledig toe aan deze ouders, een leerkracht en kinderen  van basisschool de Sluis die dit knelpunt tijdens een rondgang door de buurt kenbaar hebben gemaakt.. Ik zou het fijn vinden als ik dit ook van de directrice van de school zou kunnen zeggen, maar helaas heb ik moeten constateren dat zij van mening is dat kinderen buiten school niet haar verantwoording zijn. Erg jammer hoor!

297

298

Even kreeg ik woensdag het idee dat er een project afgerond zou zijn voor de school zijn deuren zou openen, maar net als bij de kinderspeelplaatsen kunnen we daaar slechts van dromen.

Mischien een leuk idee om de nieuwe burgemeester en de bij haar in dienst zijnde ambtenaren een agenda te geven waar de schoolvakantie in staat!

De eerlijke vinder

Kunst-manifestatie

Op zaterdagochtend is de laatste kunstmanifestatie van start gegaan, ‘s morgens is het nog erg rustig, maar later op de dag nam het aantal bezoekers enorm toe.

291

Binnen in het gebouw  hield men zich bezich met bodypainting, het aanbrengen van tatoages en het zetten van piercings. Buiten kwam je een in goud gehulde dame tegen die urenlang stilstond op een zware houten tafel. Voor haar was de bodypainting niet zo ingrijpend als voor de dames binnen in het gebouw.

292 293

Ook ontbraken  dit jaar de traditionele gedichten niet aan het evenement. Met name veel nieuwe dichters zijn ter tonele verschenen. Jammer voor hen dat zij in dfe toekomst hun bekendheid elders zullen moeten zoeken. Als begeleiding werd gebruik gemaakt van een harp.

295

296

In de avond werd het feest binnen voortgezet, het was er erg druk en zeer gezellig.

294

Ook vandaag kunt u het evenement bezoeken. Let wel!! het is de laatste gelegenheid. Hierna valt definitief het doek voor de kunstmanifistatie die dit jaar haar tiende evenement heeft georganiseerd.

We zullen het missen.

MFA de Windhoek

Met ingang van vandaag 1 september gaan de activiteiten van het buurthuis weer aanvangen. De namen, organisaties en besturen hebben een behoorlijke gedaantewisseling ondergaan. Zo is alles ondergebracht onder een MFA (Multi Functionele Accommodatie). Hieronder vallen verschillende organisaties. U moet dan denken aan OBS de Sluis, de wijkpost, buurthuis, en een nieuwe professionele kinderopvang (SKL). De activiteiten vallen onder de stichting MFA de Windhoek, m.u.v. de kinderdisco. Deze kinderdisco wordt georganiseerd zoals vanouds door vereniging ABL (Algemeen Belang Lelystad-Haven)

Voor verdere informatie kijkt u op de weblog van stichting MFA de Windhoek.

U vind een link in de linkerkolom.

Laatste Kunst-manifestatie

290

Kunstmanifestatie voor de 10e en tevens laatste keer

Het komend weekend zal de kunstmanifestatie op het werkeiland voor de laatste keer plaatsvinden. Ondanks de groeiende belangstelling is het onmogelijk gebleken het kunstfestijn jaarlijks te laten terugkeren. Zo is de locatie dit jaar voor het laatst beschikbaar en word er enorm gekort op de subsidies en vergoedingen, zodat een voortzetting ernstig afbreuk doet aan de kwaliteit van het evenement.

De organisatoren vinden dan ook dat het niet langer kan en hebben besloten om met het evenement te stoppen voordat de kwaliteit niet meer te garanderen is.

Het is dan ook de laatste kans om dit evenement mee te maken.

mediation (vervolg)

NIEUW PROGRAMMA VAN KLAAS WILTING

OP TV FLEVOLAND:

DE MEDIATOR

xe2x80x98De Mediatorxe2x80x99, dat is de naam van het nieuwe televisieprogramma dat vanaf 7 oktober op TV Flevoland te zien is. In dit programma gaat Klaas Wilting op bezoek bij Flevolanders die met elkaar in de clinch liggen. Het programma wordt wekelijks op zaterdag uitgezonden.   

Binnen de juridische wereld is mediation een relatief nieuw verschijnsel. Als alternatief voor rechtspraak biedt het mensen de kans om hun conflicten zelf tot een positief einde te brengen: sneller, goedkoper en eenvoudiger dan een juridische procedure. Een speciaal opgeleide en onpartijdige mediator stimuleert conflicterende partijen om via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.

In xe2x80x98De Mediatorxe2x80x99 behandelt Klaas Wilting iedere week een nieuwe zaak. Hij benadert het programma vanuit zijn expertise en ervaring als communicatiedeskundige. Wilting hierover:xe2x80x98Emoties van mensen kunnen soms zo hoog oplopen dat conflicten onoplosbaar lijken. Mediation biedt mensen een uitweg om dat slepende conflict eindelijk achter zich te laten. Ik vind het fantastisch om mensen die weg te kunnen wijzen. De bemiddeling zelf laten we vanzelfsprekend over aan een professionele en ervaren mediator. Samen zoeken naar een positieve oplossing, daar gaat het omxe2x80x99.

De afgelopen jaren maakte Klaas Wilting elke week voor TV Flevoland xe2x80x98De 12e Provinciexe2x80x99, een populair programma waarvan 8 series gemaakt werden en waaraan meer dan 100 bekende Flevolanders hun medewerking verleenden. Met xe2x80x98De Mediatorxe2x80x99 hoopt Wilting opnieuw een succesvol televisieprogramma te kunnen realiseren, ditmaal zonder bekende Nederlanders, maar met gewone Flevolanders die op deze manier in de gelegenheid worden gesteld een conflict op te lossen.

Iedere week wordt een nieuwe zaak behandeld. Alle denkbare geschillen lenen zich voor mediation en komen in aanmerking in het programma behandeld te worden: burenruzies, echtscheidingsperikelen, consumentenzaken, onaangename situaties op de werkvloer etc.. Iedereen die denkt baat te hebben bij Mediation en mee wil werken aan het programma kan contact opnemen met De Filmboulevard, het Almeerse productiebedrijf dat de programmaxe2x80x99s in opdracht van TV Flevoland maakt: 036-52161119. Meer informatie is te vinden op www.detvmediator.nl. Deelnemers aan het programma hoeven niets te betalen voor de bemiddeling. 

De Vakantie zit er weer op

De Vakantie zit er weer op.

Na een periode van drie weken in de Dordogne zijn we weer terug in ons koude kikkerland.

Maar om nu te zeggen dat het daar in Frankrijk veel warmer is, dat valt vies tegen. In elk geval was het er wel een stuk droger.

De camping waar wij verbleven zag er net zoals in voorgaande jaren perfect verzorgt uit en in de omgeving zijn enorm veel bezienswaardigheden. Zo bevind de camping zich aan een zeer helder riviertje en stond de tent (vouwwagen) aan een smal beekje. De zeer goed schoongehouden en in ruime mate aanwezige douches en toiletten bevonden zich op  korte afstand van onze vouwwagen.

In het riviertje zwemmen vele voornachtige vissen en een enkele kleine regenboogforel.

Na verwoede pogingen door verschillende ervaren vissers lukte het gewoon niet om ook maar een enkel visje aan de haak te slaan. De eigenaar van de camping vertelde ons dat de vis niet in het aas bijt omdat de vis de visser ziet staan en niet blond is. Dat is dus het bijkomende nadeel van helder en schoon water. Weet u nu ook waarom het hier zo makkelijk is om een visje te vangen.

Na deze teleurstelling besloten we het lot te tarten en de Franse wetgeving maar een beetje met de franse slag te nemen. In een lokaal tuincentrum kocht ik een (anti) vogelnet, in een campingzaak een paar van die schuimrubber drijvers voor in het zwembad. Een stukje koperdraad als gewicht aan de onderkant completeerde het geheel.

En voila: een visnet van formaat van 10×2 meter! Dit seizoen heeft de vis toch (tijdelijk) het onderspit moeten delven.

271

Zittend op de punt van een plastic bootje, het net voortslepend zou het allemaal moeten lukken. Echter bleek mijn gewicht op de punt van de boot al snel groter te zijn dan de lege boot en moest ook ik onder luid gejuich van mijn kinderen aan het koude water geloven. Maar ja, een foutje moet kunnen, nietwaar?

Vervolgens de gevangen vis in de boot (gevuld met water) gelegd en dan snel terug naar de tent. Inmiddels was het toch al aardig laat en donker geworden op de rivier, zodat je echt niets meer zag onder het bladerdak van de bomen over de rivier. En een boot gevuld met water, aangedreven door 1 mk (menskracht) bleek niet vooruit te branden. Na een vaart van goed een uur met vele obstakels zoals bomen, rotsen en een groep eenden (hartslagverhogend) heeft de vis de nacht in de boot doorgebracht.

272

273

De volgende morgen met twee andere netten een stukje van het beekje afgezet en de vis daarin losgelaten. De eigenaar had er geen enkel probleem mee en de andere campingbezoekers kwamen met regelmaat de vissen bekijken die tot dusver nog niemand met een hengel heeft kunnen vangen. Na drie dagen hebben we de netten weer verwijderd en kon de vis onder begeleiding van mij en mijn kinderen weer van zijn vrijheid genieten op de grote rivier. Onder toezicht van de eigenaar is er veel toegestaan op deze camping, echter accepteert hij het niet als je een slang uit de rivier van zijn vrijheid berooft. Dan vind hij je ineens niet meer aardig. Maar hij had wel gelijk, dus mochten de slangen van ongeveer 50 cm hun vrijheid  behouden.

Een aantal kilometer verder stroomde de grote rivier (de Dordogne).

Op deze rivier zijn diverse ondernemers die kanotochten organiseren. Met de auto gingen wij naar een lager gelegen deel aan de Dordogne, waarna de organisatoren je met een (zeer oude) touringcar 14 km stroomopwaarts brengt. De terugweg naar de auto leg je af met een gehuurde kano, waarin je geniet van een zeer mooie omgeving.

De kastelen bevinden zich zo’n 60 meter hoog boven op de steile rotswanden, waartegen men soms bezig was een steiger te plaatsen op een 30 meter boven de lager gelegen huizen. De helling is ongeveer 95 % (nagenoeg recht omhoog). Ik hoop dat de steiger niet bedoelt is om werkzaamheden aan het kasteel te verrichten, want dan zijn ze nog wel even bezig met steigerbouwen.

274

275

De trap op de helling is hopelijk een stuk steviger bevestigt als de kadetrap in de gemeente Utrecht die kort geleden is losgeraakt.

276

277

De natuur in Frankrijk ziet er anders uit dan hier in Nederland.

278

279

Zo ziet u hier een kikker van zoxe2x80x99n 15 cm en een bidsprinkhaan (waar mijn zoontje achteloos mee thuiskwam) die op zijn beurt een levende sprinkhaan aan het verorberen is. Nu mijn zoon heeft gezien hoe een bidsprinkhaan zijn voedsel naar binnen werkt, is hij een stuk voorzichtiger met dergelijke insecten geworden. Overigens kan de normale sprinkhaan zich ook aardig met zijn kaken vastzetten aan een vingertop. Het lostrekken van een sprinkhaan gebeurt dan in twee aparte delen. Eerst trek je de sprinkhaan los van de kop, waarna je de kop van het dier apart kunt verwijderen. Toch weer net effe anders als de pitbullmuggen uit de polder. In Nederland betaal je voor een sprinkhaan al gauw € 0,35, en kost een hagedis of bidsprinkhaan al gauw € 12,– Euro. In Frankrijk kost het moeite om ze uit de slaaptent te houden.

Al met al toch een mooie vakantie.
.

Vakantie

Vanaf woensdag 9 augustus is de eerlijke vinder voor ongeveer drie weken naar het zonnige (???) zuiden. Dit betekend dat ook het web-log tijdelijk haar toegangspoorten sluit.

Als u nog een reactie kwijt wilt, doe het dan voor woensdag, reacties na woensdag worden bewaard en gepubliceerd over drie weken. Ook de mail gaat even de wachtkamer in. Na de vakantie gaan de poorten weer als vanouds open en kunt u zonder tussenkomst uw reacties kwijt.

Hieronder een paar fotoxe2x80x99s uit de omgeving waar wij verblijven.

263

264

267

266

265

De insecten zijn daar beduidend groter dan hier in Lelystad en hebben geheel andere kleuren. De gele rups is zoxe2x80x99n 15 cm groot, en ook de Libel heeft een gelijkwaardige afmeting.

Wij wensen u een hele fijne vakantie toe vanuit St Sybranet aan de Dordogne in midden Frankrijk

camping Belombrage

De eerlijke vinder.

Mediation / conflictbemiddeling

Hallo allemaal!

Weblog Lelystad-Haven was zo vriendelijk om mij de ruimte te geven om hier een oproepje te plaatsen. Deze oproep is gericht aan iedereen die dit leest. Heb je ruzie met je buurman? Problemen op het werk? Geen gehoor bij een instantie? Kan je hulp gebruiken bij een echtscheiding? Of ken je iemand die op een van de bovenstaande vragen xe2x80x98jaxe2x80x99 kan zeggen?

Via deze oproep hebben jullie de kans om gratis geholpen te worden bij het oplossen van deze lastige problemen. Dit gaat door middel van mediation, oftewel conflictbemiddeling.

Dus, kennen jullie iemand met een conflict, of zijn jullie zelf in een conflict verwikkeld, neem dan geheel vrijblijvend contact op met mij.

Bedankt voor jullie aandacht!

Met vriendelijke groet,

Inger

036-5216119

Ingezonden gedicht

Stem261

Ik had een stem, krachtig en sterk

jij lifte mee op mijn stem

Mijn stem werd zwakker

mijn stem werd jouw stem

Mijn stem werd niet meer gehoord

jouw stem voerde de bovenstoon

Ik werd wakker, net voor mijn stem brak

ik hervind mijn stem

Hij wordt steeds sterker

ik voel de kracht terug komen

Men hoort weer mijn stem

Die van jou, wordt gefluister op de achtergrond

groeten Johanna

Folders

Heeft u uw folder van de Gamma nog niet ontvangen, maar wil u wel gebruik maken van de aanbiedingen, dan verzoekt de bezorger u bij deze om de folder af te halen bij de derde boom voorbij het viaductje naar het werkeiland aan de rechter zijde. ze zijn van de maand augustus en zitten in plastic, dus zijn waarschijnlijk nog droog (als je geluk hebt). Als ze op zijn, kijk dan iets verder in de bossage, er liggen nog een paar pakjes. Oh ja, voor de kerstgratificatie kom ik wel persoonlijk aan de deur.

259

Groetjes,

De eerlijke bezorger

poephaltes, niet voor iedereen

Eeeeh,  Meneer van de gemeente, Ik zie dat de poepbakken alleen voor honden zijn, mag ik het dan wel doen waar ik zin heb?  Ik poep overigens nooit op de stoep, Ik zie dat meer als mijn ontbijttafel. Maar ja, als u echt alles vol blijft bouwen, dan zal ook ik eraan moeten geloven.

200

Waar kwam dat spreekwoord ook alweer vandaan

Zo slim als een vos!!

Zwembaden

Zwembaden,

Je hebt ze in allerlei soorten en maten, voor Jan modaal en voor de beter bedeelde.

Maar hoe je het ook bekijkt, er gaat een enorme plons water in. En water kost samen met de rioolheffing al gauw xe2x82xac 1,66 per duizend liter. Tegenwoordig koop je van die enorme baden met een doorsnede van 3 tot 3,6 meter voor een appel en een ei. In zoxe2x80x99n zwembad gaat dan zoxe2x80x99n vier tot vijfduizend liter water 6 tot 8 Euro. Na twee weken (als je geluk hebt) kun je het water aan de planten in de tuin geven omdat het water van kleur verandert. Het is overigens wel te hopen dat je een grote tuin hebt of planten met minimaal een zwemdiploma categorie A, want anders hebben zij toch echt een probleem met deze duizenden liters water om hun kopje boven water te houden. Maar de winkelier heeft hier een oplossing voor gevonden. Voor zoxe2x80x99n 60 Euro (de prijs van 1,5 zwembad of 8 x verschonen van het water x 2 weken = 16 weken) bijna een hele zomer, ben je verlost van alle ellende met emmertjes, pompen en dweilen. Maar is dit wel zo? Wat bied dit mooie geldbesparend pakket? In het pakket zit een fles met anti alg goed voor drie vullingen, een fles PH verlager , een pot met gloortabletten en een potje met controlestaafjes om te kijken of de waarde goed is. Laten we beginnen met de PH waarde. Op de fles staat dat er eventueel ook potten verkrijgbaar zijn als de PH waarde van het leidingwater te laag is. In Lelystad is de PH waarde van het drinkwater precies goed, dus gooi de pot met een winkelwaarde van zoxe2x80x99n 20 Euro maar weg. De gloortabletten moeten er direct in via een drijvende dispenser in mijn geval 12 tabletjes in standje 2 van de dispenser zodat het geleidelijk word toegevoegd. Direct al zie ik een enorme hoeveelheid witte rommel uit de dispenser lopen en binnen vijf minuten is de dispenser leeg. Even een uurtje wachten en het gloorgehalte is perfect. Anti alg erin, en ook dat ziet er goed uit. 1 dag later, even controleren met het potje teststaafjes. Alles goed behalve de hoeveelheid chloor, deze was zo laag dat het niet te meten was. Volgens de beschrijving 3 tabletjes er in en nog niets. Na 8 tabletjes was het chloorniveau weer op peil. 8 tabletjes per dag? 56 tabletjes per week 128 tabletjes in twee weken en twee dagen? U zult wel denken? Wat een rare tijdsperiode? maar dat is het niet, na deze twee weken en twee dagen van intensief controleren heeft het water het twee dagen langer uitgehouden als zonder deze dure chemicalixc3xabn. Toen was het water dusdanig groen dat het ververst moest worden. De planten opnieuw blij, helaas, met de chemische ingredixc3xabnten moet het water retour naar de waterzuivering. Na drie keer hetzelfde ritueel is het pakket van 60 Euro zo goed als op, met uitzondering van de PH verlager. Ik heb het zwembad maar weer ingepakt en ga weer heerlijk gratis zwemmen in het blauwalg van het bovenwater.

Wat is uw ervaring met deze chemische rommel die heel veel geld kost?

Of moet ik mij maar bij het schrijven van stukjes houden, dat is in elk geval een stuk goedkoper!!

Goedkoop is duurkoop!

Maar wat is dan duurkoop?????

De eerlijke vinder

weggelopen kater (opnieuw onder de aandacht)

203

Op 1 juni is onze kater weggelopen.

Zijn naam is Brutus, hij heeft een zwart witte bef, een wit borstkastje en ook zijn pootjes zijn wit.

Brutus heeft een klein wondje achter zijn oortjes en valt op door zijn manier van lopen, hetgeen enigszins lijkt op een dravend paardje.

Hij is 2 jaar jong , niet gecastreerd en had helaas geen halsbandje om.

Op een ander web-log uit Lelystad-Haven zag ik een melding van een soortgelijke kat die ergens op de knardijk gezien is.

ik heb het artikel afkomstig van willemshaven.web-log.nl gecopieerd. Ik hoop dat iemand het beestje vind en terug brengt bij de eigenaar. De eigenaar is inmiddels op de hoogte gebracht van het artikel op het andere weblog.

hieronder het artikel:

202_1

Weggelopen of?

Vanavond zag ik aan het begin van de knardijk, ter hoogte van de parkeerplaatsen, deze kat.

Door mijn kijker meende ik een kokertje om haar nek te zien hangen.

Weggelopen of gedumpt? Zwarte, gezond uitziende kat met witte bef en vlooienbandje (?).

Bron:  Willems Haven

heeft u hem na 1 juni nog gezien, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Ons adres is:

Purmer 117

8244AZ lelystad-haven.

tel: 0614510790 of 0646718820

Alvast heel erg bedankt want we missen hem heel erg!!

Jose Jonker en Paul Burgmeijer

Blauwalg rukt op

208

Niet alleen in de stille stukjes water tussen Weerriben en omgeving hebben last van de gevreesde blauwalg. Ook het strandje Schermer ziet er smerig uit door de enorme hoeveelheid blauwalg. Het zou mij ook niets verbazen als het strand aan de andere kant van het bovenwater (bij het Oppertje) er net zoveel last van heeft.

207

En voor degene die denkt dat je bij het sluisje Hollands Hout de verkoeling kan opzoeken, die komt ook bedrogen uit.   Ook hier is de blauwalg in ruime hoeveelheden aanwezig.

206

205

Welke kunstenaar heeft hier geprobeert een boom te schilderen met blauwe olieverf en heeft de pot verf om laten vallen? Of is het moeder natuur die zich van zijn schone kunstschatten ontdoet.

204

Nieuw zand op het strand

258

Afgelopen vrijdag heb ik wijkbeheer gevraagd om wat nieuw zand aan te brengen, hetgeen mij wel een goed gebaar leek na de schoonmaakactie. vandaag (2 werkdagen later) heeft de gemeente de daad bij het woord gevat. Een kwestie van over en weer elkaar een handje toesteken. overigens was het vandaag niet nodig om iets schoon te maken, het zag er schoon uit. laten we het zo houden.

257

zijn er nog buurtbewoners die af en toe een handje willen helpen?

wijziging opmaak

In een tijd van veranderingen gaat er aan het web-log ook het e.e.a veranderen.

Zo kunt u de laatste fotoxe2x80x99s uitvergroten door ze aan te klikken. De rechter kolom wordt verwijderd en maakt extra ruimte voor de grote kolom. Deze extra grote kolom bied op zijn beurt ruimte voor grotere fotoxe2x80x99s. Aangezien er inmiddels meer dan 200 fotoxe2x80x99s op het web-log staan en deze handmatig stuk voor stuk aangepast en vervangen moeten worden zal dit enige dagen tot weken in beslag nemen. De nieuwste berichten worden als eerste aangepast, hetgeen betekend dat de nog niet aangepaste berichten er wat rommelig uit zullen zien. Hiervoor mijn excuses.

Als alles klaar is dan ben ik ervan overtuigd dat u het een stuk mooier vind.

Nog even geduld.

De eerlijke vinder

Blauw-alg Bovenwater

Ondanks het feit dat bij controle gesteld wordt dat er in het bovenwater nog geen blauw-alg voorkomt wil ik u toch adviseren voorzichtig te zijn. Op de eerste foto ziet u een aantal bewoners van Beulakerwiede die proberen de drek (bedorven gras) te verwijderen.  253_3

Op de foto,s hieronder ziet u duidelijk de Blauw-Alg welke zich bevind tussen de armen van Weerribben. deze Blauw-Alg is zeer giftig254_4 255_3

op de onderste foto ziet u dezelfde Blauw-Alg aan het einde van de harderwijkstraat, het betreft hier het open water. Ook heb ik al een aantal dode vissen aangetroffen , hetgeen ook niet veel goeds voorspelt. Overigens was het in voorgaande jaren veel erger als dit jaar.256_3

musical groep 8 basisschool de Sluis

Vanavond hebben leerlingen van eindgroep 8 van basisschool de Sluis ter afscheid een musical over Parijs opgevoerd. Tijdens deze musical werden drankjes rondgebracht en na afloop kon iedereen genieten van de heerlijke en zeer goed verzorgde drankjes en hapjes, welke ruim voldoende aanwezig waren. Nadat iedereen was voldaan hebben de leerkrachten de avond afgesloten met een Playback in de vorm van Idols. De kinderen hebben de leerkrachten en ieder die heeft meegeholpen een cadeau gegeven en de kinderen kregen hierna hun rapport uitgereikt. Al met al een zeer geslaagde avond.

234_1

233_1

232_1

231_1

230_1

Van het tweede deel zijn helaas geen fotoxe2x80x99s aanwezig. Heeft u ze wel, mail ze mij svp,dan plaats ik ze alsnog.

Wij wensen de kinderen heel veel succes toe in hun verdere studie, maar nu eerst een hele fijne vakantie

Kinderstrandje Schermer

Op de eerste foto ziet u een kind dat zich een weg baant door het smerige gras op het strandje. Op de tweede en derde foto ziet u de vuiligheid waar uw kind doorheen moet

224

223

Maar met een paar uurtjes er flink tegen aan met een hark, hooivork, een kruiwagen en een kapot schepnet ziet het er allemaal een stuk beter uit. Jammer dat niemand zich via dit web-log heeft aangemeld om mij een handje te helpen. Maar zoals beloofd was ik zelf wel van de partij, hetzij dan wel alleen met de vele bedankjes van de kinderen

222

221

220

Het laatste hoopje bovenwaterpoep van zoxe2x80x99n twee kubieke meter is voor de gemeente. En de gemeente heeft het op maandag gelijk verwijdert.

"opgeruimt staat netjes"

219

Veel speelplezier op het schone strand.

Wie helpt mij volgende keer?

De eerlijke vinder

Sluisje en zwemgelegenheid

Bij het Sluisje tussen Lelystad-Haven en Hollands Hout zijn afgelopen vrijdag twee gele strepen aangebracht, nu maar hopen dat de strepen langer blijven zitten als bij de school. Kinderen hebben alvast de tekst STOP bij de streep geplaatst.

218

Op de tweede foto ziet u een groepje kinderen die zich voorbereiden om in het water naast het sluisje te gaan zwemmen. Ook voor deze kinderen hoorde ik van een andere groep kinderen dat de gemeente plannen heeft om hier een zandstrandje aan te leggen, zodat kinderen veilig het schone water in en uit kunnen. Een initiatief waar we zeker heel blij mee zouden zijn. Helaas heb ik bij navraag moeten constateren dat geen van de aanwezige ambtenaren hier iets over gezegd zou hebben.

217

OP zich is het natuurlijk wel een goed idee om hier een veilige zwemgelegenheid te crexc3xabren, echter lijkt de gemeente hiervan niet zo gecharmeerd. In feite is het zo dat een gedeelte van het water toebehoort aan de stichting Mandela (Hollands Hout), hetgeen inhoud dat de helft van het water privxc3xa9 eigendom is van de bewoners van Hollands Hout. En deze bewoners hebben hiervoor diep in de buidel moeten tasten en zijn dan ook terecht zeer gesteld op hun privacy. Wie weet wat de toekomst ons brengt als de zwemmers zich beperken tot het gedeelte in eigendom van de gemeente en voldoende animo, misschien tijd voor een bewonersinitiatief?  Laat het weten via dit web-log.  Overigens jammer dat de brugdelen nog steeds losliggen, maar dit is pas gevaarlijk als de brug open gaat, vandaar waarschijnlijk de gele strepen. blijf voor de gele streep als de brug uw kant opkomt. Dan weet u zeker dat u de brugdelen niet op uw hoofd terecht komen als ze spontaan naar beneden vallen. Want dat is slechts een kwestie van tijd!!!!

216 215Met enige regelmaat zie ik dat er vernielingen worden gepleegd aan het sluisje. Ik vraag me wel eens af of de persoon die dit doet enig idee heeft wat de inpakt hiervan is. De stukgeslagen sensor zorgt immers voor onze veiligheid. Of vind je het leuk als iemand een slagboom op zijn hoofd krijgt? En de kosten van de reparatie betalen we uiteindelijk met zijn allen, dus ook jouw ouders!!!

Bruggetje Hondenkop (vervolg)

214

Afgelopen vrijdag, vier dagen na de melding is het bruggetje op de hondenkop weer veilig, de aannemer heeft onder het midden van de brug een tweetal extra balken aangebracht. voor de reparatie waren 81 grote houtfretten nodig en een hoop boorwerk. nu maar hopen dat het bruggetje nog jaren meegaat.

213

212

Op de onderste foto’s heeft u een mooi overzicht van de vijvers (poelen) met het bruggetje. Op de achtergrond ziet u Lelystad-Haven. Een prachtig, maar helaas laatste stukje natuur stukje natuur in Lelystad Haven. voor wie er nog nooit is geweest is het zeker de moeite waard om er eens een kijkje te nemen.

211

210 

Bovendien hoef je niet lang te zoeken om de mooiste foto’s te maken.

209

De grasschop bovenwater

De grasschop waar het gras mee uit het bovenwater wordt geschept is weer gerepareerd. Nu er ook nog iemand opzit die systematisch en volgens mij met plezier zijn werk doet ziet het water er een stuk schoner uit.

199

198

Ook het kinderstrandje aan Schermer is nadat het kleine bootje is verwijderd met behulp van de schepboot grotendeels ontdaan van het drijvende gras. Een buurtbewoner heeft het laatste restje verwijderd. een mooi voorbeeld van hoe het kan. Zijn er misschien vrijwilligers die met mooi weer ook een handje willen helpen om het strandje schoon te houden, dan ben ikzelf ook van de partij. De wijkpost heeft toegezegd de verzamelde rommel snel te verwijderen.

197

hondenpoepzuiger

Voor degenen zoals ik die hem nog nooit gezien hebben is hier dan de enige echte hondenpoepzuiger. Volgens de bestuurder rijd hij regelmatig langs de hondenuitlaatroutes. Verder komt hij op verzoek ook bij u de mest verwijderen. Dus "Poep op de stoep, bel voor de hondepoep"(zuiger) 196

gevaarlijke situatie nog steeds niet opgelost

Afgelopen maandag zijn de loszittende en uitstekende brugdelen aangemeld bij de gemeente. helaas is het gevaar na vier dagen nog steeds niet opgelost.

195

Op de foto hieronder ziet u dat de bouten volledig zijn afgebroken.

194

En op deze foto ziet u dat het bruggetje over de kleine sluis tussen Hollands Hout en Haven ook nog steeds loszittende brugdelen bezit.

193

Hoe was het ook alweer?

Als het schaap verdronken is . . . . . . . . . .

Nu maar wachten totdat er echt iemand een been breekt

Grote ruimte weinig inhoud

De verbouwing vordert gestaag en de extra ruimte voor de school en het buurthuis is binnenkort een feit. Ik schrik alleen enorm als ik de verhalen om mij heen moet geloven. Zo doen de verhalen de ronde dat er een behoorlijk aantal ouders voor hun kinderen uitwijken naar andere scholen elders in Lelystad en dat de daarmee gepaard gaande reistijd niet opweegt tegen het belang van hun kinderen. Ook heb ik meerdere ouders gesproken die hun kind al voor de grote vakantie of veel eerder van school hebben gehaald en elders ondergebracht. Bij mij komt dan gelijk de vraag naar boven xe2x80x9cwat is hier aan de handxe2x80x9d Zijn er ouders die hierop willen reageren in positieve of negatieve zin? En wat ik nog veel belangrijker vind is de vraag wat de school hieraan gaat doen als het werkelijk zo is.Mijn ervaring met de leerkrachten is zeker niet negatief, maar dat zegt natuurlijk niets over het totale beleid! Als het zo doorgaat hebben we straks kleinere klassen, hetgeen weer een positieve uitwerking heeft, maar toch?????

192

gevaarlijke brug hondenkop

Zeer recentelijk heeft de gemeente een prachtig bord geplaatst bij deze brug op de hondenkop, het laatste stukje natuur in Lelystad Haven. maar als ik vandaag de brugdelen bekijk dan kan het bord beter gebruikt worden als waarschuwingsbord! De planken zijn door de warmte scheel getrokken en vormen een enorm gevaarlijk struikelblok. De bouten of houtfretten zijn letterlijk losgescheurd of afgebroken. Even Apeldoorn bellen of de aannemer. maar wel snel svp, want dit gaat echt fout. Oh ja, de eerste is al gevallen.

191

190

Vooraankondiging

Het is alweer een tijdje rustig rond het web-log.

Dit heeft alles van doen met de beschikbare tijd en het aanbod van artikelen. Geen bericht is goed bericht, maar gaat het dan wel zo goed in onze wijk?

Op sommige punten hebben we veel vooruitgang geboekt, maar op de achtergrond zijn er een hoop punten welke mij zorgen baten. Aan het Bovenwater wordt heel veel aandacht besteed, De beloofde inrichting van de kinderspeelplaatsen is (het zij met wat vertraging) gestart en de verbouwing van de M.F.A. vordert gestaag. Na deze goede punten zijn er natuurlijk ook nog een aantal punten, welke mij toch wel zorgen baten. Hoe gaat het zo meteen met de invulling van het M.F.A, zoals het buurthuis (buurtcentrum) en basisschool De Sluis? Wanneer komen de speeltoestellen en kunnen de kinderen er gebruik van maken? Hoe veilig is het op de Hondenkop. En Wat doet de wijkraad. Dit zijn de punten welke de komende periode onder de aandacht worden gebracht. Heeft u zelf nog informatie uit de wijk, laat het ons dan weten.

Zoals al eerder gezegd xe2x80x9chet web-log Lelystad haven is er voor en door Uxe2x80x9d

Nu eerst maar even een rondje met de camera door de wijk, (het vaste ritueel van de zondag) om te zoeken naar leuke en minder leuke stukjes.

Tot later

De eerlijke vinder

Kinderdisco

Afgelopen vrijdag (de laatste vrijdag van de maand) was er in buurhuis de Windhoek kinderdisco. Met de hulp van een aantal vrijwilligers en een optreden van de jeugdband xe2x80x98THE PITxe2x80x99 is het voor de 33 kinderen een zeer geslaagde avond geworden.

Tot de volgende keer maar weer.

Ingezonden gedicht

Mensen nieuwe kansen geven, mensen leiden
door het leven, vooroordelen uit de wereld
bannen, niet tegen anderen samenspannen.

Oordeel op basis van nu, en hier inspanningen
willen, maar ook plezier..echt iets willen
betekenen, uitstralen dat men op je kan
rekenen.

Kijken naar groei, en mogelijkheden naar
goede dingen die mensen deden.
Wat baat nu toch wrok en haat.

Vreedzaam samen leven is toch
mooiste dat er bestaat!!!!!!!!

Johanna

Opruimen en maaien gras in en rond bovenwater

Soms zit het mee, soms zit het tegen.

Het stinkende gras uit het bovenwater is net als de hondenpoep een doorn in het oog van de wijkbewoners. Op de bovenste foto is de gemeente druk doende de hopen gras van het grasveld te verwijderen. Echter blijkt het meeste nog in het water te drijven.

188_1

Al enkele weken varen er twee boten over het bovenwater, waarvan de een het gras maait en de andere het afgemaaide gras op de kant schept. Nu blijkt dat de tweede boot met schep defect is, waardoor er slechts enkele hoopjes verwijderd kunnen worden. Nu maar hopen dat de boot snel gerepareerd wordt, want het begint hier en daar weer behoorlijk voor overlast te zorgen.

187_1

Vaak lopen we (terecht) af te geven op de gemeente die zijn rommel te lang laat liggen. Echter is het natuurlijk ook zo dat we ze wel de gelegenheid moeten geven. Ik heb het dan niet over de snelheid, maar wel over de belemmering van sommige inwoners.

Op het bord staat duidelijk aangegeven dat tijdens de zomerperiode er geen boten en /of trailers op het gras mogen staan. Ook heeft de gemeente enige tijd geleden stikkers op deze boten en trailers geplakt. Maar de eigenaren laten ze gewoon liggen.

Ook het zijlbootje op het strandje bestemd voor kinderen vormt een ernstige belemmering voor het onderhoud van dit strandje. Er is toch voldoende ruimte om het bootje neer te leggen.

  Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat het werk normaal doorgang kan vinden. Want pas dan hebben we recht van

  spreken, hetgeen wij dan ook echt zullen doen.

186_1

Heeft u zelf nog suggesties, neem dan contact op met de wijkpost.

Hondenbelasting

Door het plaatsen van stukjes over de honden losloopgebieden en de poepzakjes, kattenpoep en zwanenpoep heb ik diverse reacties binnengekregen over de hondenbelasting. Vaak gaat het over de verwachting van de overheid t.a.v. de burger. De overheid verwacht van de burger dat zij zelf het poepprobleem oplossen of daar in elk geval hun steentje in bijdragen. De burger vindt echter dat zij een behoorlijk bedrag aan hondenbelasting betalen. En dat de overheid best wel eens wat meer kan doen, (immers, waar dient de hondenbelasting anders voor). De poepzakjes vind ik zelf een goed initiatief, maar ik verwacht ook wat terug. Zeker na hetgeen een aantal van u hebben laten weten.

Enige jaren geleden heeft de overheid (in Lelystad) gereageerd op klachten van hondenbelastingbetalers die het er niet mee eens waren dat katten wel alles vol mogen poepen, maar er geen drol voor betalen. De hondenbelasting is toen voor een periode van 1 jaar afgeschaft en er is een andere vorm van belasting gexc3xafntroduceerd, waardoor iedereen een lager bedrag aan belasting betaalt. Een jaar later heeft de overheid de hondenbelasting opnieuw ingevoerd, terwijl de prijs enorm is verhoogd. En u raad het al: net als het kwartje van Kok betalen we nog steeds met zijn allen hondenbelasting in een iets andere vorm.

De moraal van het verhaal:

Kattenbezitters betalen hondenbelasting.

Mensen zonder kat of hond betalen hondenbelasting.

En de mensen met honden betalen dubbele hondenbelasting.

Ik moet uitgaan van hetgeen mij is vertelt, maar als dit werkelijk zo is dan worden wij met zijn allen aardig belazerd. (waar rook is vuur)

Wie kent het ware verhaal.

Vermist

Het vermiste meisje heeft onlangs contact opgenomen met haar moeder.

het gaat goed met haar.

Haar moeder heeft ons daarom verzocht de stukken te verwijderen.

Wij wensen de moeder en haar kind veel geluk en gezondheid toe.

informatiebord Hondenkop

De Werkzaamheden op de hondenkop zijn afgerond en ter afluiting plaatst de gemeente een prachtig informatiebord. Dit informatiebord zal woensdag 28 juni worden onthuld. Wij hebben alvast een foto gemaakt van het bord in deze mooie omgeving 179

178

De gemeente heeft begin dit jaar de werkzaamheden voor de herinrichting van het gebiedje dat bekend staat als xe2x80x98Hondenkopxe2x80x99 afgerond. Als afsluiting van het proces komt centraal in het gebied een informatiebord te staan. Woensdagmiddag 28 juni 14.00 uur, wordt dit bord officieel geplaatst en tijdens een informele bijeenkomst in beperkte kring met direct betrokkenen onthuld.  U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Uiteraard bent u ook ervoor en erna welkom om de inrichting van de Hondenkop zelf te bekijken.

In overleg met omwonenden is aan het inrichtingsontwerp van de Hondenkop gewerkt. Het ontwerp  had als doel het gebied toegankelijker te maken, maar met behoud van de natuurlijke waarde.

In het gebied is nu een wandelroute aangelegd, er zijn bruggetjes geplaatst en een trap naar het hoogste punt waar je uitkijkt over xe2x80x99t Bovenwater en even kunt uitrusten. Voor de watersporters is een kanosteiger aangelegd.

Om de natuurlijke plantengroei te bevorderen zijn poelen uitgediept, de waterhuishouding wordt gecontroleerd en de beplanting is zorgvuldig uitgekozen. Zo zult u er nu veel vogels aantreffen die op de vruchtdragende planten afkomen. De oeverzwaluwen kunnen bovendien goed nestelen in de lemen zwaluwenmuur die gemaakt is. Daarnaast is het gebied zo ingericht dat vooral amfibiexc3xabn en reptielen goed kunnen vertoeven.

Voor  de onthulling van het informatiebord verzamelen we op woensdag 28 juni tussen 13.45 en 14.00 uur aan de kant van de Hollandse Hout, ongeveer ter hoogte van huisnummer 215. Vandaar wandelen we het gebied in naar de plaats waar het informatiebord is geplaatst.  Als contactpersoon en gastheer voor (de onthulling van) het informatiebord, treedt op de heer Eelke Wiersma van het Ingenieursbureau van de gemeente Lelystad, tel. 0320 xe2x80″ 278517.

Wij hopen dat bewoners en bezoekers met plezier van de Hondenkop gebruik maken.

hondenpoepzakjes

Vandaag heeft de gemeente bij proef op tien plaatsen in het nieuwe deel van haven honden haltes geplaatst. Op deze plaatsen kunt u geheel gratis een hondenpoepzakje verkrijgen. de gevulde zakjes kunt u na gebruik in de onderste container deponeren. De zakjes zijn zeer gebruiksvriendelijk en u w handen blijven schoon.

177

Op onderstaand overzicht vind u in het groen de hondenlosloopvelden, terwijl de rode stippen de hondenhaltes aangeven waar u gratis uw poepzakje kunt halen en deponeren als hij gevuld is.

176

foto vanuit de toren

Deze foto’s van de batavia zijn gemaakt vanuit de straaltoren op een hoogte van zo’n 135 meter door vuil glas heen. Ik hoop binnenkort (afhankelijk van het weer) mooiere foto’s te kunnen maken.

174

173

Klik op de foto voor een extra vergroting, voor een hogere resolutie stuur een mailbericht

gevonden fiets

Onder de fietsbrug Hollands Hout liggen een aantal fietsen die uit het water zijn gevist. Iets wat zeker niet veilig is als je ziet dat er met regelmaat kinderen van de hoge brug afspringen.

172

171

wie voert de rommel nu af ?

huisdier aan het lijntje

met enige regelmaat loopt deze man of zijn vrouw aan het einde van de Harderwijkstraat met zijn twee katten netjes aangelijnd buiten.

Hiermee voorkomt hij dat zijn katten de buren tot overlast zijn en blijft de kattenbak een stuk schoner.Een prima initiatief. En het kost geen drol!

170

Leuker kunnen we het niet maken, wel goedkoper Hi Hi

Wel op het gras, niet op de stoep.s.v.p. Deze opmerking is bij deze man beslist niet nodig.

169

brasem uit Hollands Hout

Deze brasem werd afgelopen zondag gevangen in het water van Hollands Hout, volgens de visser was de brasem van 53 cm een kleintje, er zijn dus nog grotere brasems te vangen. Jammer van de beschadigingen, maar dat is niet de schuld van de visser, die ging er netjes mee om en zette hem snel weer terug in het water.

167

opgeruimd staat netjes

Vorige week lag er op deze steiger nog een enorme berg met gras uit het bovenwater. Na enkele dagen was de berg netjes opgeruimd. bedankt voor de medewerking.

Ik vraag me wel eens af wat het kosten baten aspect is als er een bootje met schep de bij elkaar gedreven rommel opruimt ten aanzien van de ergenis van de bewoners langs het water, want die houden bij erg warm weer de ramen gesloten voor de stank. Kijk eens hoe ze dat in de amsterdamse grachten doen. volgens mij kan dat hier ook!

voortgang MFA

De staalconstructie is rondom aangebracht

De stenen muren worden opgetrokken, zodat je een beetje een indruk krijgt hoe het er uit gaat zien

De zijkant van het buurthuis heeft in het kader van de warmte zijn jas uitgedaan en de nieuwe fundering laat duidelijk de extra ruimte zien die het buurthuis erbij krijgt

agenda ledenvergadering en brief van gemeente aan buurthuis

Agenda ledenvergadering 13 juni 2006

Zoals de opzet was

1                    opening

2                    mededelingen / ingekomen stukken

3                    definitief vaststellen agenda

4                    definitief vaststellen (concept) notulen 31-01-2006

5                    jaarverslag secretaris

6                    verslag kascommissie xe2x80″ oud bestuur + controle huidig bestuur

7                    jaarverslag penningmeester

8                    beleidsplan 2006

9                    verslag intermediair periode 31-01-06 tot 13-06-06

10                bestuursverkiezing

11                rondvraag

12                sluiting

Onder de ingekomen stukken bevind zich een brief van de gemeente, die later volledig zal worden geplaatst. Kort samengevat komt het er op neer dat de gemeente het huurcontract met de vereniging Algemeen Belang Lelystad per 17 juni a.s. heeft opgezegd. Dit betekend dat per 17 juli 2006, de dag waarop het contract normalerwijs zou worden verlengt ophoud te bestaan.

Dit betekend overigens niet dat het buurthuis zal verdwijnen, maar dat e.e.a in een stichtingsvorm zal worden voortgezet.

In de brief wordt door de gemeente wel de toezegging gedaan dat de huidige activiteiten met voorrang zullen worden meegenomen in de nieuwe stichting.

De brief is de middag voorafgaand aan de vergadering pas binnen gekomen bij het bestuur, waardoor het bestuur niet of nauwelijks de gelegenheid heeft gehad om de inhoud tot zich te nemen, of hierover een mening te vormen

Het bestuur heeft gemeld dat zij hun functie met ingang van 17 juli willen neerleggen.

Verder gaf het bestuur te kennen deze korte periode te willen gebruiken om de lopende zaken af te handelen en de leden de gelegenheid te bieden om een nieuw bestuur te kiezen.

Dit werd door de leden niet toegelaten, zoals u kunt lezen in onderstaand bericht.

De brief van de gemeente houd u van mij tegoed

hieronder de beloofde brief

Bestuur vereniging Algemeen Belang Lelystad Haven

t.a.v. het bestuur Ringdijk 187

8244 BJ Lelystad

onderwerp

Opzeggen huurcontract vereniging Algemeen Belang Lelystad Haven. Geacht bestuur, Het college van de gemeente Lelystad heeft besloten het huurcontract met uw vereniging Algemeen Belang Lelystad Haven per 17 juni a.s. op te zeggen. Het contract zal daardoor op 17 juli aflopen. Graag informeren wij u over de redenen en achtergronden van dit besluit.

Multifunctionele accomodatie voor alle buurtbewoners

Zoals u weet, wordt er op dit moment hard gewerkt aan de uitbreiding van basisschool De Sluis, nieuwbouw van een wijkpost en het verbouwen van het buurtcentrum De Windhoek. Doel is de gebouwen beter bruikbaar te maken voor modern onderwijs en de verschillende buurtactiviteiten.

De zogenoemde multifunctionele accommodatie biedt straks een groot aantal organisaties een plek om hun activiteiten uit te voeren:

 • De gemeente realiseert het informatiecentrum en meldpunt waar wijkbewoners terecht kunnen met hun vragen en      opmerkingen.
 • Het buurtcentrum De Windhoek biedt allerlei buurtgerichte activiteiten. Ook krijgt dit centrum, naast professioneel beheer , in de toekomst meer mogelijkheden om voor bepaalde activiteiten xe2x80x98specialistenxe2x80x99 in te huren. Zoxe2x80x99n specialist is bijvoorbeeld een ouderenmedewerker die samen met het centrum een vraaggestuurd aanbod kan organiseren voor de senioren in de buurt. En er zijn professionals die zich op de jeugd richten. Hierbij zal echter ook de vraag uit de buurt centraal staan en deels invulling geven aan de inzet van professionals.
 • Met basisschool De Sluis is overleg over de overgang naar een brede school. Kinderen uit de buurt krijgen dan bijvoorbeeld na schooltijd extra ontwikkelingskansen aangeboden. Ouders kunnen ondersteuning krijgen bij hun opvoedingstaken. Ook is er op landelijk niveau regelgeving in de maak die scholen een verplichte rol geeft in het tussenschools en naschools opvangen van kinderen. Door de structuur en het beheer van het gebouw zodanig aan te passen kan hier adequaat vorm aan worden gegeven in Lelystad Haven.

Het gebouw wordt straks zo efficixc3xabnt mogelijk gebruikt door ruimtes zoveel mogelijk te delen. De basisschool kan tijdens schooltijden ruimtes in het buurtcentrum gebruiken; terwijl de school na schooltijd ruimte beschikbaar stelt voor xe2x80x98buurtactiviteitenxe2x80x99 en naschoolse activiteiten voor de kinderen. Kortom, redenen genoeg om per 16 juli 2006 een stichting multifunctionele accommodatie De Windhoek op te richten, die het beheer , de programmering en de verhuur van het buurtcentrum vanaf die datum zal coxc3xb6rdineren.

Zoxc2xb4n stichting biedt activiteiten aan voor alle bewoners: inclusief de nu al bestaande als die van uw vereniging en het peuterspeelzaalwerk. Ook het huidige peuterspeelzaalwerk is immers een belangrijke voorziening in de buurt die in de toekomst natuurlijk gewoon blijft functioneren binnen het buurtcentrum. Conform de gemeentelijke verordering vind op dit moment professionalisering van deze laatstgenoemde voorziening plaats.

Geen gevolgen voor huidige gebruikers van het buurthuis De Windhoek

Natuurlijk blijven de huidige activiteiten van het buurthuis en van uw vereniging binnen het buurtcentrum gewaarborgd. In dat kader worden de volgende afspraken gemaakt met het bestuur van de nieuwe beheerstichting. De stichting is verplicht:

 • peuterspeelzaalwerk aan te bieden overeenkomstig de verordening Peuterspeelzaalwerk, tegen dezelfde voorwaarden, in de huidige vorm en voor dezelfde kinderen binnen het buurtcentrum.
 • met voorrang ruimte te bieden aan de huidige activiteiten van uw buurtvereniging Algemeen Belang Lelystad Haven.

Overgangsafspraken met uw vereniging

De gemeente heeft aan uw vereniging middelen ter beschikking gesteld voor het beheer, de programmering en de verhuur van het buurthuis. Vanaf 17 juli gaan deze middelen over naar de nieuwe stichting multifunctionele accommodatie De Windhoek. De middelen die u nodig heeft voor het uitvoeren van uw activiteiten behoudt u. Wij verwachten hierover een verantwoording bij de reguliere afrekening 2006, voor 1 april 2007. Over de af
handeling hiervan, evenals over een goede overdracht vasn oplevering van het gebouw op 17 juli 2006 nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Graag wille wij met u binnenkort van gedachten wisselen over de basis voor de susidie (in casu een activiteitenprogramma) en de manier waarop de gemeente vanaf 1 januari 2007 subsidie blijft verstrekken aan uw vereniging.

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Lelystad,

De secretaris,           de burgemeester,

   XXX                               XXX

agenda vergadering buurthuis / brief gemeente

Agenda ledenvergadering 13 juni 2006

Zoals de opzet was

1                    opening

2                    mededelingen / ingekomen stukken

3                    definitief vaststellen agenda

4                    definitief vaststellen (concept) notulen 31-01-2006

5                    jaarverslag secretaris

6                    verslag kascommissie xe2x80″ oud bestuur + controle huidig bestuur

7                    jaarverslag penningmeester

8                    beleidsplan 2006

9                    verslag intermediair periode 31-01-06 tot 13-06-06

10                bestuursverkiezing

11                rondvraag

12                sluiting

Onder de ingekomen stukken bevind zich een brief van de gemeente, die later volledig zal worden geplaatst. Kort samengevat komt het er op neer dat de gemeente het huurcontract met de vereniging Algemeen Belang Lelystad per 17 juni a.s. heeft opgezegd. Dit betekend dat per 17 juli 2006, de dag waarop het contract normalerwijs zou worden verlengt ophoud te bestaan.

Dit betekend overigens niet dat het buurthuis zal verdwijnen, maar dat e.e.a in een stichtingsvorm zal worden voortgezet.

In de brief wordt door de gemeente wel de toezegging gedaan dat de huidige activiteiten met voorrang zullen worden meegenomen in de nieuwe stichting.

De brief is de middag voorafgaand aan de vergadering pas binnen gekomen bij het bestuur, waardoor het bestuur niet of nauwelijks de gelegenheid heeft gehad om de inhoud tot zich te nemen, of hierover een mening te vormen

Het bestuur heeft gemeld dat zij hun functie met ingang van 17 juli willen neerleggen.

Verder gaf het bestuur te kennen deze korte periode te willen gebruiken om de lopende zaken af te handelen en de leden de gelegenheid te bieden om een nieuw bestuur te kiezen.

Dit werd door de leden niet toegelaten, zoals u kunt lezen in onderstaand bericht.

De brief van de gemeente houd u van mij tegoed

ledenvergadering buurthuis

Afgelopen dinsdagavond heeft in het buurthuis een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Ook ik was hierbij als lid aanwezig. Wat mij tijdens de vergadering erg opviel was de vooringenomen stemming t.a.v. het huidig bestuur.

Zo werd al snel door een aantal leden het verzoek neergelegd om de agenda volledig om te gooien. Een aanwezige intermediair die het bestuur de laatste tijd heeft begeleid en zijn verhaal zou houden werd zondermeer naar achteren op de agenda geplaatst.

In feite kwam het er op neer dat het merendeel van de aanwezige een voorkeur had in het wegstemmen van het huidig bestuur. Of dit terecht is dat wil ik nog even in het midden laten.

Wat voor mij in elk geval als een paal boven water staat is dat het laatst zittend bestuur op 31 januari de gelegenheid is geboden om gedurende een periode van een half jaar (tot eind juli dus) de zaak weer netjes op de rails te zetten. Hetgeen met de problematiek uit het verleden en de negatieve publicaties voor hen zeer moeilijk moet zijn geweest. Door het wegstemmen (een motie van wantrouwen) hebben zij die gelegenheid niet eens gekregen. Als schrijver van dit web-log heb ik met enige regelmaat het buurthuis bezocht om informatie te verzamelen voor het web-log en heb het bestuur alle energie zien geven in het belang van het buurthuis. Ik vind het dan ook jammer dat deze mensen (vrijwilligers) die zich zo hebben ingezet voor het draaiend houden van het buurthuis op deze wijze zijn weggestemd.

Na enig gesteggel (andere woorden heb ik hier niet voor) is uiteindelijk besloten om de intermediair de gelegenheid te geven zijn verhaal te doen onder voorzittersschap van het laatste bestuur. Maar ook dit werd na korte tijd afgebroken door het overgaan op  punten over de peuteropvang, hetgeen niets met het verhaal van de intermediator van doen had. Dit was voor de intermediator reden om zijn verhaal verder  niet meer naar buiten te brengen.

In het algemeen belang van ons buurthuis wil ik het nieuwe bestuur veel succes, maar vooral veel sterkte toe wensen, want dat zullen zij hard nodig hebben.

Bovendien hoop ik voor hen dat indien het in de toekomst nogmaals voor mocht komen dat er sprake is van spraakverwarring en problemen uit het verleden, dat zij door de leden op een eerlijkere wijze zullen worden beoordeeld dan hetgeen met dit aftredend bestuur is gebeurd.

Iets beginnen is niet moeilijk. Iets behouden is een kunst!

Tot slot wil ik nog even melden dat het nieuwe bestuur het aftredend bestuur heeft bedankt voor hun grote inzet gedurende de laatste periode. Er werd zelfs gesproken over een inzet van ruim 300%. Hetgeen ik weer niet kan rijmen met een motie van wantrouwen!

Veel succes

de eerlijke vinder

bovenwaterpoep

Na de Hondenpoep, de kattenpoep en de zwanenpoep hebben we nu de nieuwe variant, “het bovenwaterpoep”.

Zoals de eerste foto laat zien is het hier verboden voor honden. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de toegang tot de steiger en de steiger zelf. Maar wat ligt er dan voor rotzooi op de steiger.

Op de steiger ligt een enorme berg met afgemaaid gras uit het bovenwater, hetgeen in onze mooie haven een standaard aanzicht aan het worden is. Nu komt bij mij direct de gedachte op dat dit van tijdelijke aard is. Echter zag ik deze hoop enige weken geleden hier ook al liggen.

Bovendien is de toegang tot de steiger ook al die tijd gesperd.

Als je dan verder Weerribben opgaat dan zie je tussen al dat afstervende gras nog een mooi groepje waterlelies. Maar of de waterlelies het prettig vinden, dat geloof ik niet.

Als je dan een paar foto’s maakt, dan komen er direct omwonende op je af met de vraag of je er iets mee van doen hebt. Gelukkig niet is dan mijn antwoord, maar ik voeg er dan wel aan toe dat ik blij ben dat ik geen huis aan het water heb gekocht.

Ik geniet van het mooie weer, in tegenstelling tot de bewoners aan het water. Die ergeren zich dood aan de stank. En dan te bedenken dat de echte stank die moet nog komen.

Dat het watergras moeilijk te bestrijden is dat begrijpen we allemaal wel.

Maar ruim dan wel zoveel mogelijk de rommel op!

vermist (opnieuw geplaatst)

Reactie 31 mei

hallo…

allereerst wil ik jullie ontzettend bedanken dat jullie de vermissing van mijn dochter op deze site, aandacht geven…

sinds haar verdwijning op 25 mei is er nog geen levens teken van haar geweest…

wij zijn enorm bezorgd,liet ze maar iets horen,dat alles oke is…denkt u haar gezien te hebben??? reageer AUB…

gegevens staan dus op de start pagina…

help aub!!!ook haar broertjes zijn in paniek…HELP AUB!!!


een wanhopige moeder…

Reactie 8 juni

nog steeds is mij dochter vermist…

het enige wat wij willen weten of het goed gaat met haar…een teken van leven…

haar broertjes hebben het er ook erg moeilijk mee…

ook andere familie zijn enorm bezorgd…

wie weet waar ze is???

help aub!!!

monique lefering

weggelopen huisdier

Op 1 juni is onze kater weggelopen.

Zijn naam is Brutus, hij heeft een zwart witte bef, een wit borstkastje en ook zijn pootjes zijn wit.

Brutus heeft een klein wondje achter zijn oortjes en valt op door zijn manier van lopen, hetgeen enigszins lijkt op een dravend paardje.

Hij is 2 jaar jong , niet gecastreerd en had helaas geen halsbandje om.

Heeft u hem na 1 juni nog gezien, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Ons adres is:

Purmer 117

8244AZ lelystad-haven.

tel: 0614510790 of 0646718820

Alvast heel erg bedankt want we missen hem heel erg!!

Jose Jonker en Paul Burgmeijer

ingezonden gedicht

Hersenspinsel;

In het keurslijf van het leven
draagt ieder zijn deel bij
je weet wat je moet geven
je maakt anderen blij
overdenken doe je pas later
dan weet je dit was het niet
blijf nooit zitten met een kater
onthoudt dat je echt geniet

groeten Johanna

Zwanenpoep

na de hondenpoep kregen we de kattenpoep en nu de zwanenpoep


Op het bord staat alleen verboden voor honden, waarbij de verantwoording bij de eigenaar ligt. maar wie is nu de eigenaar van de zwanen? Moet hier ons kind in spelen?

waar blijft de zwanenpoepzuiger?

buurtactie Schermer

Gisteren waren de bewoners uit Schermer druk bezig met het ophangen van de oranje vlaggen in de straat. In een gezamenlijke actie hebben zij geld opgehaald en een enorme partij vlaggen aangeschaft, die ze met veel plezier aan het ophangen zijn.

Welke straat is de volgende?

Aanpassing Web-Log

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat er aan het Web-Log het e.e.a. is veranderd.

Dit is niet onze keuze, maar een beslissing van de organisatie Weblog.

Zo was het heel simpel om een Web-Log te beheren. (een kind kan de was doen).

De nieuwe opzet is echter heel anders. Een paar dagen geleden kreeg ik de melding dat het Web-Log bezig was met verhuizen. Een paar uur later de melding dat ik weer in kon loggen.En wat je dan meemaakt dat is met geen pen te beschrijven.

Alle kleuren weg (alles is wit).

De zijkolom staat in het midden bovenaan.

Alle kaders zijn verdwenen.

De foto’s staan niet meer op de juiste plaats.

De tekst begint naast of eindigt naast de foto’s.

Wie on line is weg, statistieken zijn weg, maar we hebben er wel iets onbruikbaars bij gekregen.

Kwestie van effe aanpassen of  effe niet aanpassen.

Weg  interface, geen buttons, alles handmatig in HTML.

Voor de kenners, die weten waar we het over hebben.

Voor de onbekenden (zoals ik) GV.-?vloek.GV (niet toelaatbaar taalgebruik).

Maar hoe nu verder? Eerst maar eens naar de boekhandel. Rondvragen bij anderen die er wel wat van begrijpen. En vervolgens alles aanpassen.

Alle originele foto’s opzoeken  aanpassen en opslaan en plaatsen op Photobucket.

Alle verwijzingen aanpassen in het Web-Log (in HTML).

Alle oude foto’s stuk voor stuk verwijderen.

Alle teksten aanpassen (in HTML).

Heb ik effe mazzel dat ik pas in februari ben begonnen met dit Web-Log.

Zijn het maar 165 foto’s x 3 is 495 handelingen voor de foto’s.

En dan nog het aanpassen van de tekst van elk berichtje en het verwijderen van de ongewenste extra rommel (voor elk bericht apart).

Na veel zoekwerk is voorlopig voor deze tussenoplossing gekozen, maar we zijn er nog lang niet.

Maar het wordt wel mooi als het af is.

Ook een Web-Log beginnen?

Succes

De eerlijke vinder

vreemde vogel

Kraken ze je mast niet, dan is het wel de pergola. dan ook maar het bijknippen van de klimplanten even uitstellen. ben overigens zeer benieuwd wat voor vogel zijn nest hier heeft gebouwd

Vader met een lekker bekje rupsen voor de jongen eet smakelijk

Moeder vink met twee jongen

Verkeersveiligheid rond school

Verkeersonvriendelijke situaties in de wijk Verleden jaar hebben de verkeersouders een enquxc3xaate gehouden aangaande de verkeersveiligheid rondom de school en in de wijk. Zowel de ouders als de kinderen van basisschool de Sluis hebben 13 knelpunten gesignaleerd. Oversteekplaatsen, fietsroutes, looproutes in de wijk en het chaotisch parkeren voor de school tijdens de aanvang en afloop van de lessen. De gemeente, Wijkraad, Politie, 3VO en de verkeersouders hebben gezamenlijk oplossingen bedacht. Deze Oplossingen heeft de gemeente vertaald in daadwerkelijk uit te voeren verkeersoplossingen. Vervolgens heeft de school zelf veel aandacht besteed aan verkeerseducatie. Met regelmaat hebben deze kinderen op een praktische manier geleerd waar de gevaren op de weg schuilen en hoe daarop te reageren. Deze lessen gaan gewoon door. Een lastiger probleem is om het gedrag van de bewoner(s) en/of ouder(s) te corrigeren. In de wijk wordt nog steeds te hard gereden en onveilig geparkeerd. Elkaar vriendelijk hierop aanspreken is een manier die u vooral moet blijven doen. Helaas zijn er nog altijd een aantal personen die ook daar stoxc3xafcijns onder blijven. Om die reden zullen wij dan ook af en toe een beroep moeten doen op de handhavers van de wet. De werkgroep verkeersveiligheid rondom obs de Sluis stelt de ouders in de gelegenheid kennis te nemen van de geboden oplossingen. Deze ouders krijgen de gelegenheid langs te komen op een inloopavond in vier kleine groepen. De belangstellende komen in kleinere groepjes veel meer aan bod en voelen zich beter gehoord. Op deze avond zullen aanwezig zijn ambtenaren van de gemeente, verkeersouders en een vertegenwoordiger van de school. Met vriendelijke groet, Namens de werkgroep "veiligheid rondom obs de Sluis" Namens de gemeente Bert Woltmeijer Wijkconsulent De inloopavond is bedoeld voor ouders van obs de Sluis. Via dit web-log proberen wij de overige bewoners ook van deze informatie te voorzien in de hoop dat ook u rekening kunt houden met de veiligheid van de kinderen.

ingezonden gedicht

Ik kom eens langs gelopen.

*Loopt* naar het deurtje

*tok tok* iemand thuis ?

Zo te zien niet

Ik duw het deurtje met moeite open!

*val* op mijne snuit! *baf* Oeps.. *bloows*

Ik laat een briefje achter waarop staat !!

IK BEN LANGS GEWEEST !!

om je een fijne weekend te wensen

xc2xab-xc2xb4`-.(*-.xc2xb8(`-.xc2xb8 xc2xb8.-xc2xb4 xc2xb8.-*).-xc2xb4`-xc2xbb —– >*<

EEN HEEL FIJN

>*< —– >*<

——–en LEUK———-

>*< — >*<

—- WEEKEND. —-

->*< —

groeten Johanna

waterplanten Hoornse Hop


Voor deze tuiniers maakt het niet uit of het nu regent of droog is, nat worden doen ze toch wel.

En waar een ieder in de boot zit vallen deze mensen letterlijk buiten de boot. de waterlelies mogen wel in de boot. deze waterlelies voorzien van korf en stenen worden keurig op de juiste plaats neergezet.