bewonersbrief

Persbericht200_5Bewonersbrief

Lelystad,
8 mei 2007

Onderwerp
Uitvoering terreininrichting rondom multifunctionele accommodatie De Sluis

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij willen wij u informeren over de start van de uitvoering van de terreininrichting rondom de multifunctionele accommodatie xe2x80x98De Sluisxe2x80x99. Nu de bouw is afgerond moet het omliggende terrein weer netjes aangelegd en op plaatsen aangepast worden. Uitvoering zal plaats vinden aan de hand van de inrichtingstekening, welke op 29 november jl. tijdens de inloopavond in buurthuis De Windhoek is gepresenteerd.

Planning
Start uitvoering:  week 19  ( 7 mei )
Gereed:  week 24  ( 15 juni )
Uitvoering groen: In verband met het warme weer in april kan er geen inplant van groen meer plaatsvinden. Dit zal worden verplaatst naar november/december 2007.

Belangrijkste ingrepen
De belangrijkste onderdelen van het inrichtingsplan zijn het aanleggen van een nieuwe toegang voor het buurthuis en de wijkpost, herinrichting van de parkeerplaatsen achter de (nieuwbouw) van de school en de wijkpost en het realiseren van een oversteek over de Ringdijk. Ook zal kapotgereden bestrating worden hersteld.
De werkzaamheden aan het schoolplein (binnen de hekken) van obs De Sluis worden op een later moment opgepakt, omdat dit gekoppeld wordt aan het plaatsen van nieuwe speeltoestellen door school.

Vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met wijkpost Lelystad-Haven, Lemmerstraat 5, telefoonnummer 0320 244040.

Met vriendelijke groet,

Jorn Pet
projectleider

1 thought on “bewonersbrief

  1. J.T.

    Leuk om hier de veranderinggen om het mfc bij te houden.Ik heb de uitvoering van de nieuwbouw gedaan, en dan is het wel leuk om het hier te volgen.Daar ik nu niet meer in de polders werksaam ben,en het dus niet meer van dicht bij volgen kan.

Leave a Reply