Persbericht

Persbericht200_3START HERINRICHTING HOUTRIBWEG – MIDDEN

Op 12 maart start de herinrichting van de Houtribweg tussen de Houtribdreef en de Visarenddreef.
De werkzaamheden duren tot en met juni dit jaar. Wethouder Jan de Vries geeft persoonlijk het startsein voor de werkzaamheden.

Wat gebeurt er
In grote lijnen bestaat het werk uit de volgende onderdelen:
– aanbrengen van een nieuwe toplaag, uitgevoerd in geluidsreducerend asfalt;
– de maximale snelheid wordt teruggebracht van 70 naar 50 km/uur;
– aan de zuidoostzijde wordt ter hoogte van de wijk Galjoen-Zuid een bushalte met een keerlus aangelegd;
– de bestaande brug voor fietsers en voetgangers over de Houtribweg naar woonwijk Punter wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe brug en ter hoogte van de wijk Galjoen-Zuid komt een tweede brug voor fietsers en voetgangers. Tijdens de uitvoering zal altijd een brug beschikbaar zijn voor voetgangers en fietsers;
– in totaal worden vier gelijkvloerse oversteken voor voetgangers en fietsers gemaakt zodat een goede aansluiting ontstaat tussen de kust en de wijken Galjoen en Punter. De oversteken worden uitgevoerd met drempels ten behoeve van snelheidsbeperking. Voor het aanleggen van de gelijkvloerse oversteken worden langs Galjoen en Punter een aantal bomen verwijderd.

Afsluiting en omleiding
Tijdens de gehele herinrichting is de Houtribweg voor doorgaand verkeer geheel afgesloten.
De omleidingroutes worden met borden aangegeven.

Leave a Reply