Sluisje naar Hollandse Hout

Vandaag is men aangevangen met de werkzaamheden An het sluisje tussen Lelystad Haven en Hollandse Hout. De bodem, Nu nog een enorme partijblubber moet plaats maken voor een laag beton van zo’n 70 cm. Om het beton te kunnen storten zal alles eerst leeg gemaakt moeten worden, hetgeen een aardig karwij is. En dan heb je ook de enorme hoeveelheid vis die zichin de afgesloten en nagenoeg leeggepompte ruimte bevind. 538 
Met het nodige beleid wordt de vis overgezet naar het water buiten de sluis. We hebben het dan over tientallen emmers vol met kleine vis, maar ook de grotere vissen zoals snoek zwemmen in de modderpoel in het rond.539

540 

Leave a Reply