Persbericht

Persbericht200_2

Inclusief evaluatievragen over hondenbeleid
LELYSTAD START ONDERZOEK NAAR LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID

De gemeente Lelystad is gestart met een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Het onderzoek, Leefbaarheid en Veiligheid 2007, is willekeurig verspreid onder 1.100 Lelystedelingen en wordt tevens afgenomen onder de ruim 1.450 leden van het LelyStadsPanel. Het onderzoek duurt de hele maand maart.

Het onderzoek gaat over de huidige woonsituatie, eventuele verhuiswensen en de leefbaarheid en de veiligheid van iemands woonomgeving. Een aantal extra vragen gaat over voorzieningen voor honden (uitlaatroutes e.d.). Daarmee wil de gemeente het vanaf  2000 geldende hondenbeleid evalueren. Hoe de inwoners over al deze onderwerpen denken, wordt gebruikt als basis voor gemeentebeleid en -initiatieven de komende jaren.

Iedereen die deelneemt aan het onderzoek maakt kans op xc3xa9xc3xa9n van de vijf cadeaubonnen van xe2x82xac 50,-. Onder leden van het LelyStadsPanel wordt daarbovenop aan het einde van het jaar een extra cadeaubon van xe2x82xac 250,- verloot, onder degenen die aan alle onderzoeken hebben meegedaan.

LelyStadsPanel
Inmiddels zijn er diverse enquxc3xaates onder leden van het LelyStadsPanel gehouden. Het panel bestaat uit ruim 1.450 inwoners van Lelystad. De gemeente wil de mening horen van zoveel mogelijk inwoners. Nieuwe leden zijn dan ook altijd welkom!

Het LelyStadsPanel geeft ongeveer zes keer per jaar meningen over allerlei onderwerpen die voor Lelystad van belang zijn. Het LelyStadsPanel moet een goede doorsnee zijn van de Lelystadse samenleving, dat betekent dat allerlei bevolkingsgroepen van verschillende leeftijd, etnische herkomst, sociale achtergrond, politieke voorkeur en inkomensklasse erin vertegenwoordigd zijn. Met de meningen van al deze mensen samen krijgt de gemeente een duidelijk idee hoe (verschillend) de inwoners van Lelystad denken over actuele vraagstukken en wat inwoners in de toekomst wel en niet willen. Bij het beleid wordt daarmee rekening gehouden.

Lid worden
Inwoners vanaf 18 jaar kunnen lid worden van het LelyStadsPanel via www.lelystadspanel.nl. Aanmelden kan ook via een e-mail naar lelystadspanel@lelystad.nl of per brief naar de gemeente Lelystad (Onderzoek en Statistiek), Antwoordnummer 1, 8200 VB Lelystad. Met name jongvolwassenen (18-29 jaar) en mensen uit allochtone bevolkingsgroepen worden opgeroepen zich (ook) aan te melden.

Leave a Reply