Jaaroverzicht 2006

2006 een zeer  bewogen jaar met veel kritiek, maar ook met veel leuke dingen

Kort voor de jaarwisseling is mij het web-log aangeboden door de eerste beheerder "Wilde Willy". Wie Hij (of zoals hij zegt Zij) is, dat laten we in het midden. Ik vond het leuk om op stukjes te reageren, maar een weblog beheren was voor mij niet weggelegd. Bovendien zou ik er nimmer de tijd voor vrij kunnen maken en ontbrak het mij volledig aan de kennis. Computers zag ik altijd als een noodzakelijk kwaad. Waarom het web-log overgedragen moest worden is mij erg onduidelijk. Waren het bedreigingen aan het adres van de beheerder? Of was er iets heel anders aan de hand?  Vragen die waarschijnlijk nooit beantwoord zullen worden. Het web-log kwam in handen van iemand anders. Hetgeen het web-log zeker geen goed heeft gedaan. Er kwam weer een nieuwe beheerder, of hij ging terug naar de oorspronkelijke beheerder. Ook hierover gaan verschillende verhalen. In februari is het web-log bij het grof vuil gezet. Leeg gemaakt en opgezegd. Beschikbaar voor de eerste die ontdekt dat het door de laatste beheerder is weggegooid. Het was rond acht uur in de vroege ochtend. Zoals altijd even kijken wat er op het web-log voor nieuwe berichten stonden. Het bericht was: Gefeliciteerd de naam is vrij, U kunt het web-log op uw naam registreren. Geschrokken van dit bericht, enkele minuten starend naar de tekst, denkend aan het verlies en de tegenzin om het web-log over te nemen kon ik het toch niet aan om het web-log deze dood te laten sterven. Ook het idee dat iemand anders het web-log zou beheren op de wijze waarop de laatste beheerders het hebben gedaan kon ik niet over mijn kant laten gaan. Ik heb de naam geclaimd en de dagen waarbinnen  een registratie verplicht was gebruikt om alles goed op een rijtje te zetten. Na enkele dagen goed nadenken heb ik de beslissing genomen om het web-log een nieuwe kans te geven op een voortbestaan. Een moeilijke start voor iemand die er niets van af weet, een echte digibeet met een enorme afkeer voor de computer. Geheel zonder informatie met een stukje geheugen ergens op het enorme web. Alleen de naam en enkele berichten die ik vroeger heb veilig gestelt, omdat ze voor mij van grote betekenis waren heb ik ze nog in mijn bezit. Berichten die nog nimmer gebruikt zijn. Maar wie weet komen deze berichten binnenkort nog even terug, via dit medium of via een ander medium? De tijd zal het leren. Na een periode van tien maanden kan ik stellen dat ik het redelijk onder de knie heb. Jammer dat we nu in rustig vaarwater zitten en er weinig berichten binnen komen. Anderzijds geeft mij dat weer de gelegenheid om mij op andere doelen in het leven te richten. En als er geen berichten zijn, dan zeg ik altijd xe2x80x9cgeen bericht, goed bericht. Weet u inmiddels wie ik ben? Voor de meeste onder u zal het inmiddels wel duidelijk zijn. Een goed verstaander heeft een half woord nodig. Voor degene die het nog steeds niet weten? Kijk eens op een ander web-log en ontdek mijn andere hobby lelystadhaven.web-log.nl/fld. Dan vallen alle puzzelstukjes vanzelf ineen.

Er verschijnt een nieuw web-log onder de naam havenpraatjes. De beheerder krijgt van mij de naam de krokodil toebedeelt. Een krokodil heeft immers een enorm grote bek maar nagenoeg geen oren. Schreeuwen en met name leugens verspreiden was al wat hij ten tonele bracht. Toen hem dit werd medegedeeld is  hij in zijn leugens verdronken. Nog even wilde hij doen gelijken dat het web-log gehact was, maar dit was opnieuw een keiharde leugen. Ook dit web-log  is weggegooid en opnieuw gevonden door een eerlijke vinder. Deze eerlijke vinder wilde er iets voor kinderen van maken. Door de problematiek rond het buurthuis is het niet gelukt om hier gevolg aan te geven. Misschien dat het dit jaar wel lukt.

Veiligheid in de wijk, weg met de hoge snelheid. Iets wat nooit 100 % onderdrukt zal worden, Maar toch, door het onder de aandacht brengen en het aangaan van discussies over dit onderwerp heeft er in geresulteerd dat het aantal hardrijders is terug gelopen. Mijn, maar vooral ook de dank namens kleine kinderen uit deze wijk wil ik u doen toekomen.

Kleine hiaten in de wijk onder de aandacht brengen en vervolgens melden op de wijkpost heeft menig maal bijgedragen tot een zeer snelle oplossing van het probleem. Hiervoor mijn dank aan de medewerkers van de gemeente en de wijkpost.

Kinderspeelplaatsen en het nakomen van de belofte van de gemeente heeft aardig wat energie gekost, maar het resultaat mag er zijn. Jammer dat sommige jeugdige er belang bij hebben al het mooie voor de jongere  af te branden.

Honden uitlaat en loslooproutes En de honden-haltes waar u gratis uw poepzakje kunt afhalen en deponeren als hij gevuld is met xe2x80xa6xe2x80xa6!

Blauwalg. Mede door het onder de aandacht brengen via dit web-log en de inzet van de wijkraad heeft dit een hogere prioriteit gekregen. Ook al is het veel te laat, men heeft er behoorlijk van geleerd en zal er alles aan doen om de overlast te beperken. Of de reeds geplaatste deicers afdoende zullen werken dat merken we volgend jaar pas. Wel zijn er plannen om een enorme fontein te plaatsen in het bovenwater. Het neerkletterende water zorgt voor extra zuurstof die tezamen met de extra stroming ten goede komen aan het voorkomen van blauwalg. Bij beulakerwiede word een duiker onder het wegdek aangebracht, hetgeen de doorstroom moet bevorderen. Of het afdoende is dat moeten we nog even afwachten. Maar niet geschoten is altijd mis.

Koi (karpers) Een kostbare vis die veelal voorkomt in particuliere vijvers zwemmen hier gewoon vrij rond in het bovenwater.

Het laatste stukje natuur in haven De Hondenkop. Door de gemeente opnieuw ingericht tot een prachtig stukje natuurgebied. De nieuwe defecte brug was binnen enkele dagen gerepareerd.

De defecten aan het sluisje tussen haven en Hollands hout zijn gedeeltelijk opgelost voor de overige defecten lijkt men doof. Wachten op het eerste ongeluk?

Op 16 december 2006 is de gemeente begonnen met de heropenstelling van het voetpad op Purmer. Hiermee is de toegang tot de achtergelegen speelplaats weer een feit. Met deze openstelling is ook de enige veilige doorgang voor kinderen uit Zijpe,  Beemster, Schermer en Purmer om naar school te gaan weer een feit. Als ik zie hoeveel bewoners en kinderen hier dagelijks gebruik van maken dan ben ik blij dat het gelukt is. Voor de betrokken bewoners is hiermee een einde gekomen aan een juridisch getouwtrek van ruim 6 xc2xbd jaar. Voor de gemeente is het einde nog lang niet in zicht. Mijn dank gaat uit naar alle bewoners en instellingen die mij in deze strijd hebben gesteund.  Veilig naar school

De wind kwam uit de verkeerde hoek. Een tekst die uitstekend past bij het buurthuis de Windhoek. De een weet het beter dan de ander en zet vervolgen een heel bestuur af. Maar als puntje bij paaltje komt dan blijkt ook dit weer een enorme luchtbel die de kinderen in de kou laat staan. Praatjes vullen geen gaatjes, maar ja, als je alleen maar kunt praten, dan houd het al snel op. Jammer van de betaalde contributie aan ABL.(algemene belangenvereniging Lelystadhaven)

Nu maar hopen dat het nieuwe MFA de Windhoek beter zijn best doet. Zij beginnen met een kinderdisco op 26 januari waarbij de toegang gratis is. Ook het eerste drankje is gratis. Dit omdat de kinderen vorig jaar door ABL (algemene belangenvereniging Lelystadhaven)  in de kou stonden te wachten voor een gesloten deur. MFA is geen vereniging maar een stichting. Dit betekend dat u nergens lid van hoeft te zijn. Maar ook MFA is afhankelijk van uw bezoek.
Geef MFA de Windhoek een eerlijke kans. Laat u niet bexc3xafnvloeden door praatjesmakers die zeggen het beter te weten, maar vervolgens niets presteren.
Ook de wijkpost zal in het MFA zijn onderkomen vinden, Net als alle kinderen van OBS de Sluis die hen hierin zijn voorgegaan en de tijdelijke onderkomens op het grasveld en de Lemmerstraat / Harderwijkstraa
t hebben verlaten.

De website van de wijkraad is weer van de partij. Er moet hier en daar nog iets aan gebeuren, maar daar wordt door ons hard aan gewerkt. Belangrijke informatie vind u op www.wijkraadhaven.nl voor de overige informatie bezoekt u regelmatig dit web-log

De beste wensen voor 2007

Wat zal dit jaar ons brengen?
Denkt u nog even aan uw snelheid en het spelende kind!!!!

Chris (de eerlijke vinder)

Leave a Reply