Nieuwe stadsdichter (vervolg van 29 oktober)

Op 29 oktober schreef ik een stukje over de gemeente Lelystad die op zoek is naar een nieuwe stadsdichter. Hierbij nog even het oude bericht:

Lelystad zoekt nieuwe stadsdichter.

Van de stadsdichter wordt verwacht dat hij 6 keer per jaar bij bijzondere gebeurtenissen een gedicht zal schrijven. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt er natuurlijk wel wat van je verwacht.

Kandidaten die in aanmerking willen komen voor deze titel moeten een gedicht schrijven
over “50 jaar droge voeten”. deze kunnen ze insturen naar stadsdichter@lelystad.nl
of per post versturen aan:

College gemeente Lelystad
Afd. Beleid
Postbus 91
8200 AB  LELYSTAD

Een selectiecommissie zal uit de inzendingen de drie beste gedichten selecteren. Deze gedichten worden vervolgens in het stadsbulletin gepubliceerd. (ook op dit web-log worden de gedichten gepubliceerd).
Vervolgens kunnen alle inwoners uit Lelystad hun voorkeur voor het beste gedicht kenbaar maken.

De nieuw gekozen stadsdichter zal de titel gedurende twee jaar mogen dragen, waarna hij zich opnieuw zal moeten bewijzen om de titel voor de daarop volgende twee jaar te mogen behouden.

Op 25 januari 2007 zal de winnaar (stadsdichter 2007 / 2008) bekend worden gemaakt.

Inmiddels is het zover dat de commissie twee kandidaten heeft gesellecteerd die meedingen naar de titel stadsdichter van Lelystad. Ik kan u nu alvast verklappen dat de titel in elk geval op naam van een vrouw komt te staan. Welke vrouw? Dat is een keuze die u met zijn allen kunt maken.
De twee genomineerden zijn:

Greetje uit de polder

Greetje uit de polder schrijft sinds 1994 gedichten. Haar doelstelling is een gedicht toegankelijk te maken voor iedereen. Het spelen met woorden in dubbele betekenis heeft haar voorliefde. Vooral over Lelystad en Flevoland. Haar eerstebundel is in 1995 uitgegeven, verder zijn gedichten gepubliceerd in een uitgave van Dijkdichters en ook de Bassaltroute (2002)op het werkeiland was greetjes initiatief.

Marian van Gag

Marian van Gag (1951) is geboren in Huizen. Reeds op lagere school schreef zij verhalen en gedichten. Ze volgde een opleidingchemischetechniek en werkte op een labaratorium. Het schrijven bleef trekken, dus volgde ze cursussen en ging fulltime schrijven toen de kinderen klein waren. Inmiddels schrijft ze columns, verhalen, gedichten en teksten voor kinderen in de vorm van liedjes enmanuscripten voor jeugdmusicals. Ook schrijft ze voor educatief materiaal en heeft ze een aantal voorleesboeken op haar naam staan.

Beide kandidaten hebben een gedicht ingezonden met als doelstelling  50 jaar droge voeten die hieronder gepubliceerd worden:

471

472

U kunt uw voorkeur kenbaar maken door een briefje te schrijven aan de afdeling beleid van de gemeente Lelystad of via het mailadres stadsdichter@lelystad.nl   De naam van de nieuwe stadsdichter wordt op 25 januari tijdens de landelijke gedichtendag door het college bekend gemaakt.

Leave a Reply