geselecteerd als gefixeerd bericht

Welkom op het web-log Lelystad Haven

Geachte bezoeker

Ik hoef u niet meer te vertellen wat de opzet van dit Web-Log is, dat spreekt voor zich. Als ik uitga van de vele reacties en opbeurende mail, dan krijg ik het idee dat "wij, met zijn allen" goed bezig zijn. Waarom de nadruk op "wij, met zijn allen" ? Heel simpel, zonder uw inbreng en uw reacties heeft dit Web-Log geen enkel bestaansrecht. Maar wie is dan die eerlijke vinder? Het maakt eigenlijk niet uit wie hij is. Hij is net als u een gewone inwoner uit haven die zich inzet voor de leefbaarheid in onze omgeving en u vervolgens de gelegenheid biedt om op een ordentelijke wijze uw mening kenbaar te maken in een vraag en antwoord spel. In feite komt het er op neer dat er helemaal geen eigenaar is. Er is slechts een bewoner die het Web-Log draaiend houdt, zijn vrije tijd er insteekt om uw mening te verkondigen (indien het voldoet aan de criteria van redelijkheid) Ik weet zeker dat de wijkpost (wijkbeheer) en de wijkraad op de achtergrond heel druk bezig zijn met de punten van kritiek. Maar ook zij zijn nou eenmaal afhankelijk van de ambtenarenmolen, daar kun je niet omheen. Misschien leuk om te vertellen: mensen die mij kennen zeggen dat de naam De eerlijke vinder niet klopt, want zoals zij zeggen "aangaande de gemeente past "De pitbull" beter bij je.
Ik dank u voor uw inbreng en reacties.
Ga vooral zo door!

De eerlijke vinder …

Leave a Reply