ABL in strijd tegen de overheid

De vereninging ABL in Lelystad-Haven voelt zich vermoord door overheid

De in Lelystad-Haven gevestigde vereniging ABL meent dat handelen van de lokale overheid en het voormalige bestuur van de vereniging de doodsteek betekent voor activiteiten die meer dan een halve eeuw van betekenis zijn geweest in de oudste wijk van Lelystad.

Dit is de koptekst van een brief die de vereniging ABL aan de gemeente en alle politieke partijen heeft toegezonden. Om nu de volledige tekst te publiceren leek mij niet gewenst. Overigens heb ik de stukken via een ander toegestuurd gekregen zonder dat de vereniging hiervan op de hoogte was. in overleg met de vereniging wordt het stuk niet gepubliceerd. Echter wil ik het volgende wel onder de aandacht brengen. Zoals onderling is afgesproken vinden alle activiteiten gewoon hun doorgang. net als in het verleden blijven de andere verenigingen de ruimte huren van de nieuwe beheerders. De vereniging ABL behoud zich het recht voor om de door hun georganiseerde kinderdisco gewoon voort te zetten, hetgeen ze de afgelopen maand perfect hebben gedaan. Ook lees ik in de kop van het bericht dat de vereniging meer dan een halve eeuw (50 jaar) bestaat. Nu weet ik dat het Wortmangemaal op 23 september 2006 haar 50 jarig jubileum vierde. Tijdens de viering maakte ik een foto van een daar tentoon gestelde foto in het gemaal van iets meer dan 50jaar geleden.

391

Op deze foto van november 1954 ziet u de bouw van het Wortmangemaal. Op 23 september 1956 is dit gemaal in bedrijf genomen. De polder stond toen nog volledig onder water. Ik heb gezocht en gezocht, maar nergens de roeiboot van de vereniging kunnen vinden. Is er misschien iemand die mij kan vertellen wat de vereniging ruim vijftig jaar geleden voor activiteiten had en hoe zij dat toen deden. Ik ben zeer benieuwd hoe het er toen aan toe ging? Heeft er misschien nog iemand foto ‘s van de vereniging uit die tijd? U zou mij er zeer blij mee maken als ik ze zou mogen publiceren. vooralsnog ga ik er vanuit dat er geen kinderdisco werd georganiseerd. Maar je weet maar nooit.

Ik wens de vereniging veel sterkte toe in hun strijd tegen de overheid.

Ps. Houd u uw leden wel op de hoogte van de gang van zaken! dat is wel zo netjes!

6 thoughts on “ABL in strijd tegen de overheid

 1. Hans Breuren

  Mischien moet u niet naar een roeiboot zoeken, maar kijk eens beter naar de huisjes die wel te zien zijn.
  De eerste bewoners kwamen al in 1951 op het werkeiland.

 2. De eerlijke vinder

  Heer Breuren,

  Dat ze niet op een roeiboot hebben gezeten dat lijkt me wel duidelijk, maar soms moet je het met een beetje humor brengen. Aangezien er buiten de huisjes van de arbeiders alleen water was leek een roeiboot mij wel passend. Mijn vraag is puur uit belangstelling naar de historie van Lelystad-Haven en het werkeiland. Bovendien ben ik zeer gexc3xafnteresseerd in de vereniging, ongeacht wie er in het bestuur zit. Maar nergens kan ik iets terug vinden over de oprichting van de vereniging. Vandaar mijn vraag of er nog iemand is die mij van informatie kan voorzien? Of misschien zelfs wel een leuk stukje wil schrijven over de oprichting van de vereniging. Elk stukje informatie is welkom.

  De eerlijke vinder

 3. Gevonden

  In Juli 1954 is de Vereniging Algemeen Belang opgericht op perceel P een van eerste bestuursleden was Mevr.Wagemakers-Blauw
  die toen met nog een paar andere families op dat perceel woonden.

 4. H. Breuren

  Mijn reactie is mede ingegeven aan alles wat er het laatste jaar met deze (mijn-onze)vereniging is gebeurt, een beetje pissig dus, mijn verontschuldiging hiervoor.
  Ik heb jaren in het bestuur gezeten en betreur de hele gang van zaken rondom de vereniging.

  De vereniging is opnieuw opgestart in 1982 door de nieuwe bewoners van Lelystad-haven.
  Bijna iedereen was lid, ook werd de peuteropvang “De Beerenboot”
  gesticht door de moeders.
  In 1983 kreeg de vereniging het houten gebouw waarin Weernekers de supermarkt voorheen zat, in 1987 kreeg ABL na langdurig touwtrekken met de gemeente Lelystad, een kaal gebouw tot haar beschikking .
  Er is veel gedaan om het gebouw in te richten, zeil, verlichting, de bar enz. alles is door de vereniging bijeen gegaard om er een echt buurthuis van te maken.
  Daarom is het des te meer een kwalijke zaak, dat de gemeente Lelystad nu de huur heeft opgezegd aan de vereniging na 19 jaar) het buurthuis met een stichting gaat runnen en de vereniging geheel buitenspel heeft gezet.

 5. De eerlijke vinder

  Heer Breuren,

  Ik neem u niets kwalijk, ook ik ben niet blij met hetgeen er de laatste tijd de revue is gepasseerd m.b.t. de vereniging. Anderzijds kan ik mij heel goed voorstellen dat er iemand de knoop doorhakt. Net als het nieuwe bestuur is de gemeente de problematiek ook zat. Bovendien is het opzetten van een MFA niet iets dat alleen in Lelystad-Haven gaat plaatsvinden. Gezien de problematiek van de laatste jaren heeft de gemeente er met harde hand een streep onder gezet. Of dit terecht is dat kan ik niet beoordelen. Maar ik kan mij dit wel heel goed voorstellen. En als je dan op zo’n moment de zaak zelf met harde hand (terecht of niet terecht) overneemt dan aanvaard je ook de consequenties van alles wat daar aan vast zit. Ik denk zelf dat het verstandiger had geweest om je als buitenstaander aan te melden in plaats van een plaats af te dwingen, maar dat is een keuze die het nieuwe bestuur gemaakt heeft. Voor mij telt er overigens maar een ding. Een buurtvereniging, buurthuis of MFA waar alle bewoners baat bij hebben. Wie dit doet zal mij verder een worst zijn. Aangezien het om een nieuw bestuur dat vervangen is door opnieuw een nieuw bestuur en opnieuw een nieuwe MFA, zal het dus niet veel verschil maken. Waar is het oude oude bestuur gebleven? wanneer zijn de problemen begonnen? en hoe zit het met het nieuwe nieuwe bestuur? Ik als lid van de vereniging ben totaal verstoken van welke vorm van informatie over de vereniging waar ik lid van ben. ondanks het feit dat ik als web-log informatie heb gevraagd zwijgt men in alle talen. en als ik dan iets toegestuurd krijg en navraag doe dan weet men van niets. Informatie en communicatie. De belangrijkste leidraad voor voortbestaan. Ik heb inmiddels wat informatie gevonden over de vereniging Algemeen Belang. Of dit dezelfde vereniging is daar heb ik nog te weinig informatie voor. Maar het lijkt er thans wel op dat de verenigingen iets met elkaar van doen hebben. Mocht er iemand meer informatie hebben (liefst met foto’s) dan zou ik het graag vernemen. Wordt vervolgt.

  De eerlijke vinder

 6. H. Breuren

  Met het gevaar af vervelend te worden wil ik toch reageren op het laatste stukje.
  Oud bestuursleden en mijn persoon hebben met de gemeente Lelystad nog onderhandeld over het nieuw te vormen MFA (2004), er is nooit ter tafel gekomen, dat bij realisering ABL moest verdwijnen als beheerder van “De Windhoek” en dat het beheer bij een stichting zou komen.
  Een nieuw bestuur moest dit verder behandelen.
  Nadat een een nieuw bestuur in 2005 was gekozen, waren de problemen onderling onoverbrugbaar, onaangename stukken in de krant enz.
  Nadat een aantal bestuursleden waren opgestapt c.q. ontslagen, heeft dit bestuur een aantal zaken, nooit met de leden doorgesproken, maar die wel de goedkeuring van de leden hadden moeten krijgen.
  Maar op geen enkele wijze wilde dit bestuur praten, het bestuur zat er en wilde koste wat kost blijven zitten, want er kwam een stichting waarin zij konden plaatsnemen, dus alles werd uit de kast gehaald om maar geen gesprek aan te gaan.
  Een bestuur van een vereniging is er om de leden te vertegenwoordigen en niet voor eigenbelang
  Dat de besprekingen met de gemeente al zeer ver gevorderd waren. bleek met de jaarvergadering van 2006 het zittende bestuur was niet bereidt om ook maar iets te doen aan een aantal zaken zoals o.a. de huur opzegging.
  Een motie van wantrouwen werd afgeketst als zijnde ongeldig, maar volgens de statuten geheel legaal.
  Een aantal mensen die de vereniging een warm hart toedragen, en bereid zijn gevonden om in een nieuw bestuur deel te nemen, zij zijn inmiddels officieel het bestuur van ABL, om te kunnen ondehandelen met de gemeente Lelystad.
  In de eerste plaats wilde zij in rust onderhandelen, over een plaats in stichting te krijgen, maar de gemeente houdt voet bij stuk, het oude bestuur heeft er alles aangedaan om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de gemeente om de zaken te blokkeren.
  Het ledental is teruggelopen in een jaar tijd van 150 a 175 leden naar een ledental van rond de 30 gezinnen, dus er is bewust aan gewerkt om de invloed van leden zo beperkt mogelijk te maken.
  ABL 19 jaar van beheerder naar huurder van haar eigen pand en krijgt te maken met bestuurders van de stichting die alles wat de vereniging (lees het bestuur) kunnen blokkeren of tegenwerken.
  Voor de bewoners van de wijk zal er misschien weinig veranderen, maar de manier waarop dit alles tot stand is gekomen stuit mij zeer tegen de borst.
  Ter informatie, dit is een stuk van mij persoonlijk, zonder medeweten van het nieuwe bestuur ABL.
  Voor info. van het nieuwe bestuur ABL,
  Leila Soeren,secretaris
  Harderwijkstraat 78
  8244 DA Lelystad-HAven

Leave a Reply