kritiek op wijkraad

Op het bericht Gemeentelijke snelheid (de dremel met zebrapad op de Ringdijk) kwam de volgende reactie binnen:

Tja, de snelheid in de wijk is gesteld op 30 km/h. Toch racen veel automobilisten door de H’wijkstraat en zijn er leden in de wijkraad die zelfs de bus er door willen laten rijden (zwaar verkeer). Komt allemaal niet ten goede van de bewoners die aan de H’wijkstraat wonen. En de gemeente (wijkpost) doet hier verder ook niets aan (geen interesse). Wanneer valt het eerste slachtoffer?

Peter

Als ik deze reactie lees dan wil ik ook alles weten met betrekking tot  de gegeven kritiek. Gelukkig staat voor mij de deur altijd open, zodat navraag geen enkel probleem is. uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de wijkraad een enquete heeft gehouden in de wijk. Uit deze enqwete is  deze busroute naar voren gekomen. Omdat het merendeel van de bewoners voorstander is voor een extra bus door de Harderwijktraat, heeft de wijkraad dit punt op de agenda gezet om te onderzoeken of deze uitbreiding tot een vande mogelijkheden behoort. Het is dan ook niet een keuze van de wijkraad, maar een keuze van het merendeel van de bewoners die aan deze enquete hebben meegedaan. Als we het dan over de veiligheid hebben, dan denk ik dat het gevaar op de route die de bus op dit moment moet rijden vele malen gevaarlijker is dan een route door de hardewijkstraat die zeer overzichtelijk is. in tegenstelling tot de smalle Ringdijk met al zijn bochten. Buiten de extra route heeft de wijkraad richting gemeente de vraag gesteld waarom bewoners uit Lelystad Haven extra moeten betalen om gebruik te maken van de bus. bewoners moeten vaak ver lopen om bij een halte te komen en dan ook nog eens een strip meer afrekenen. Voor wat de hoge snelheid betreft is het zeer moeilijk om dit effectief aan te pakken, maar u kunt hier zelf ook een bijdrage aan leveren door het goede voorbeeld te geven. Als u zich zelf aan de snelheid houd, dan zal de persoon die achter u rijd dat ook moeten doen!

Overigens staat niet alleen voor mij de deur altijd open, maar ook voor U als inwoner van Lelystad Haven. stap gerust eens binnen op de wijkpost in de Lemmerstraat nr 5. De medewerkers zitten er voor u.

Leave a Reply