2 thoughts on “kinderdisco

 1. W.

  Wie gaat er voor de kosten opdraaien die nu door de vereniging gemaakt worden (zaalhuur, fris, snoep, chip e.d.) wat ik begrepen heb is dat de vereniging absoluut geen geld meer heeft, maar het schijnt dat de vereniging geld heeft gekregen van de gemeente, wordt dit nu gebruikt om allerlei feestje te geven? Hoe zit het trouwens met alle onbetaalde rekeningen? En waarom is het verschil tussen leden en niet leden er niet meer, of zijn er geen leden meer?
  Wat mij betreft is de vereniging door dit zogenaamde nieuwe bestuur helemaal om zeep geholpen. Ik ga in iedergeval mijn lidmaatschap niet meer verlengen, met dit stelletje oplichters wil ik niets meer te maken hebben!!!!!!

 2. de eerlijke vinder

  Beste W.

  Ik kan mij uw frustraties heel goed voorstellen, maar vind het ook belangrijk dat er gesproken wordt over hetgeen er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Nu moet u niet denken dat ik het nieuwe bestuur van ABL wil verdedigen, want dat is geenszins mijn bedoeling. Als web-log beheerder moet ik neutraal blijven en uitgaan van hetgeen mij bekend is.
  Omdat ik regelmatig het buurthuis bezoek ben ik redelijk bekend met de gang van zaken aldaar. Allereerst wil ik u melden dat ABL nog geen geld van de gemeente heeft gekregen. Er is wel gesproken over een overname van de inboedel door de nieuwe stichting MFA de Windhoek, maar vereniging ABL heeft dit op het laatst geen doorgang laten vinden. Om nu al te spreken over oplichters vind ik een beetje voorbarig. Zolang er niets gebeurd is (geen financixc3xable overdracht) en er slechts sprake is van 1 kinderdisco met een zeer geringe omzet aan toegang en verkoop van wat snoepgoed is er niets om op te lichten. Wat ik echter wel vind is dat de vereniging met informatie naar buiten moet komen voor zijn leden en hierin open en eerlijk moet zijn. Maar ook tegenover mij zijn zij (en met name de voorzitter) erg gesloten. Voor wat betreft de ontzetting (motie van wantrouwen) tegen het oude bestuur, daar heb ik ernstig mijn bedenkingen over. Maar ik ben van mening dat zij de gelegenheid moeten krijgen om te bewijzen dat zij het beter kunnen dan het oude bestuur. Vooralsnog heb ik daar zelf nog niets van kunnen bespeuren, maar dat heeft weer alles van doen met het gebrek aan informatieverstrekking en openbaarheid van de nieuwe voorzitter. Op de kinderdisco heb ik niets aan te merken. Maar als lid van de vereniging voel ik mij behoorlijk in de kou staan en vraag mij af waarom ik lid ben.

  De eerlijke vinder

Leave a Reply