strijd tegen blauwalg (mens tegen natuur)

Soms denk ik wel eens: zouden we de natuur niet beter gewoon zijn gang laten gaan, maar nee hoor, in het belang van de bewoners die graag met hun elektrisch buitenboordmotortje willen varen en de watersportverhuur (een waterfiets voor een half uurtje kost vier Euro) moet het gras gemaaid worden. Je hoeft geen kenner te zijn om tot de conclusie te komen dat als je de planten verwijderd, dan wordt er ook minder zuurstof  aangemaakt. Soms hoor je ze dan zeggen het maakt niets uit. Maar hoe verklaar je dan dat het zeven jaar geleden wel goed gesteld was met het bovenwater. Maar ja, het is gelukt, we kunnen varen en de verhuur van de waterfietsen loopt gestaag. Maar de bewoners aan het bovenwater zitten de hele zomer met de ramen dicht barstend van de koppijn veroorzaakt door de stinkende blauwalg. Laat mij dan maar een stukje roeien, dat is ook goed voor je gezondheid.

351

352

Na de vele klachten van buurtbewoners en de confrontatie van de burgemeester met de enorme stank van het bovenwater tijdens haar bezoek en niet te vergeten de aandacht in de media heeft de gemeente een week geleden drie dagen lang de blauwalg laten opzuigen. afgelopen vrijdag was het de eerste keer van de week dat er opnieuw een enorme hoeveelheid blauwalg werd weggezogen.

353

Na een redelijk korte tijd zitten de wagens barstens vol met de giftige troep die daarna geloosd wordt in de rioleringsputten (herkenbaar aan het feit dat er geen tekst op de putten staat). De putten met de letters R W zijn voor afvoer van het  Regen Water en wordt direct op het open water geloosd. Hierover later meer informatie.

354

Afgelopen week heeft de gemeente een tweetal zogenaamde deicers laten plaatsen bij de doorgangen op Weerribben, in de hoop hiermee de aangroei (opeenhoping) van het blauwalg tegen te gaan.

355

356

Op de foto ‘s hierboven ziet u een van deze apparaten het water behoorlijk in beweging zetten. Op de foto hieronder staat zo’n zelfde apparaat die echt niet veel meer doet dan het water een klein beetje in beweging brengen. Is het apparaat nu al defect of staat het bij wijze van proef anders afgesteld om een goede vergelijking te kunnen trekken?

357

Of de apparaten een positieve bijdrage zullen leveren moeten we nog maar even afwachten. De vis lijkt zich er verder niet veel van aan te trekken, zoals u kunt zien aan de school jonge baars in de duiker vlak bij de pompen.

358

HWA (Hemel Water Afvoer) in Lelystad aangeduid met de letters R W van Regen Water. Hier in Lelystad wordt het rioolwater en het regenwater gescheiden getransporteerd. Rioolwater gaat naar de rioolzuivering en regenwater wordt rechtstreeks in het open water gelloosd. Regenwater loopt via dakpannen en daken door de dakgoten en de regnpijp naar de regenwaterputten. het overige water gaat via straatkolken open putten met rooster in het wegdek of in de trotoirs (als die er zijn) naar dezelfde putten. dez putten monden vervolgens ergens uit in het open water. Regenwater op zich kan geen kwaad, echter wordt ook het water waarmee auto’s worden gewassen, biobakken worden schoongespoeld en water uit zwembaden voorzien van de nodige chemicalien geloosd op het open water. Om u te laten zien dat deze putten in verbinding staan met het open water hebben wij een put voor u opengetrokken.

359  360 

U ziet dezelfde blauwalg als in het bovenwater. Wij hebben dit onderzocht na een tip van een buurtbewoner dat hij zowel dode als levende vis in deze put heeft gezien. Van de vis was nu niets te zien, maar de blauwalg moet u voldoende overtuigen. Overigens vonden wij het wel heel vreemd dat het waterniveau in de put veel hoger stond als het naastgelegen open water. misschien iets van een overloop. Maar dan moet de alg en vis omhoog kunnen kruipen.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Mens en natuur?  Ik weet het zonet nog niet!!

de eerlijke vinder

Leave a Reply