Wortmangemaal vandaag 50 jaar

283_2284_2

Op 23 september viert het Wortman gemaal haar 50 jarig bestaan ter gelegenheid van dit feit stelt zij haar deuren open

285_1

288

287_1

289

281 286 282

299

U bent allen van harte welkom op 23 september op de oostvaardersdijk 32

3 thoughts on “Wortmangemaal vandaag 50 jaar

  1. voigt ed

    Leuke foto’s van gemaal Wortman.
    Het was zaterdag 23 september 2006 wel heel druk en gezellig op
    mijn expositie in gemaal Wortman en is zeker voor herhaling vatbaar.Zal de zeer enthousiaste reacties der bezoekers onder de aandacht van Waterschap Zuiderzeeland brengen.

    Ed Voigt, samensteller expositie Wortman

Leave a Reply