Bewonersbrief omgeving Lemmerkade / Lemmerstraat (hondenbezitters opgelet)

Lelystad
29 januari 2008

onderwerp No.08-013
Woningen voor starters aan de Lemmerkade. (naast de twee flats)

Geachte heer, mevrouw,

Het college heeft vandaag besloten om de woningbouwlocatie aan de Lemmerkade aan te wijzen als een locatie voor starters. Een groep van ongeveer twaalf starters op de woningmarkt krijgen op deze plek de mogelijkheid om samen woningen te bouwen. De locatie heeft in het bestemmingsplan de bestemming wonen. Hoe de woningen er uit komen te zien is natuurlijk afhankelijk van het ontwerp. We weten op dit moment nog niet hoe de plannen van de starters er uit gaan zien. Uiteraard moeten deze plannen aan de regels voldoen.

De starters gaan zelf een ontwerp laten maken voor deze locatie. Uiteraard wilt u als omwonenden graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Zodra er wat duidelijkheid is over de invulling van de locatie willen we u als omwonenden graag betrekken.
U wordt te zijner tijd uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep waarin bewoners op de hoogte gehouden worden en kunnen reageren op de plannen van de starters. U kunt zich hiervoor alvast opgeven via: dbj.bergman@lelystad.nl. of bij de wijkpost Lelystad Haven 0320-279330.

Op het bijgaande luchtfoto is de locatie met een rode cirkel aangegeven.

Met vriendelijke groeten,
Namens Gemeente Lelystad

Joselie Ruimers
Wijkmanager Zuidwest

Lemmerkade

Toegevoegde informatie (De eerlijke vinder)

Ter compensatie van het hondenlosloopveld langs de Oostvaardersdijk heeft dit stuk grond tijdelijk de bestemming hondenlosloopveld gekregen.

Dit losloopveld is opgeheven na de aanleg van het fietspad langs het water tussen het Andijkpad en de Oostvaardersdijk.

Waar moet de hond nu weer heen?

Leave a Reply