informatiebord Hondenkop

De Werkzaamheden op de hondenkop zijn afgerond en ter afluiting plaatst de gemeente een prachtig informatiebord. Dit informatiebord zal woensdag 28 juni worden onthuld. Wij hebben alvast een foto gemaakt van het bord in deze mooie omgeving 179

178

De gemeente heeft begin dit jaar de werkzaamheden voor de herinrichting van het gebiedje dat bekend staat als xe2x80x98Hondenkopxe2x80x99 afgerond. Als afsluiting van het proces komt centraal in het gebied een informatiebord te staan. Woensdagmiddag 28 juni 14.00 uur, wordt dit bord officieel geplaatst en tijdens een informele bijeenkomst in beperkte kring met direct betrokkenen onthuld.  U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Uiteraard bent u ook ervoor en erna welkom om de inrichting van de Hondenkop zelf te bekijken.

In overleg met omwonenden is aan het inrichtingsontwerp van de Hondenkop gewerkt. Het ontwerp  had als doel het gebied toegankelijker te maken, maar met behoud van de natuurlijke waarde.

In het gebied is nu een wandelroute aangelegd, er zijn bruggetjes geplaatst en een trap naar het hoogste punt waar je uitkijkt over xe2x80x99t Bovenwater en even kunt uitrusten. Voor de watersporters is een kanosteiger aangelegd.

Om de natuurlijke plantengroei te bevorderen zijn poelen uitgediept, de waterhuishouding wordt gecontroleerd en de beplanting is zorgvuldig uitgekozen. Zo zult u er nu veel vogels aantreffen die op de vruchtdragende planten afkomen. De oeverzwaluwen kunnen bovendien goed nestelen in de lemen zwaluwenmuur die gemaakt is. Daarnaast is het gebied zo ingericht dat vooral amfibiexc3xabn en reptielen goed kunnen vertoeven.

Voor  de onthulling van het informatiebord verzamelen we op woensdag 28 juni tussen 13.45 en 14.00 uur aan de kant van de Hollandse Hout, ongeveer ter hoogte van huisnummer 215. Vandaar wandelen we het gebied in naar de plaats waar het informatiebord is geplaatst.  Als contactpersoon en gastheer voor (de onthulling van) het informatiebord, treedt op de heer Eelke Wiersma van het Ingenieursbureau van de gemeente Lelystad, tel. 0320 xe2x80″ 278517.

Wij hopen dat bewoners en bezoekers met plezier van de Hondenkop gebruik maken.

Leave a Reply