ledenvergadering buurthuis

Afgelopen dinsdagavond heeft in het buurthuis een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Ook ik was hierbij als lid aanwezig. Wat mij tijdens de vergadering erg opviel was de vooringenomen stemming t.a.v. het huidig bestuur.

Zo werd al snel door een aantal leden het verzoek neergelegd om de agenda volledig om te gooien. Een aanwezige intermediair die het bestuur de laatste tijd heeft begeleid en zijn verhaal zou houden werd zondermeer naar achteren op de agenda geplaatst.

In feite kwam het er op neer dat het merendeel van de aanwezige een voorkeur had in het wegstemmen van het huidig bestuur. Of dit terecht is dat wil ik nog even in het midden laten.

Wat voor mij in elk geval als een paal boven water staat is dat het laatst zittend bestuur op 31 januari de gelegenheid is geboden om gedurende een periode van een half jaar (tot eind juli dus) de zaak weer netjes op de rails te zetten. Hetgeen met de problematiek uit het verleden en de negatieve publicaties voor hen zeer moeilijk moet zijn geweest. Door het wegstemmen (een motie van wantrouwen) hebben zij die gelegenheid niet eens gekregen. Als schrijver van dit web-log heb ik met enige regelmaat het buurthuis bezocht om informatie te verzamelen voor het web-log en heb het bestuur alle energie zien geven in het belang van het buurthuis. Ik vind het dan ook jammer dat deze mensen (vrijwilligers) die zich zo hebben ingezet voor het draaiend houden van het buurthuis op deze wijze zijn weggestemd.

Na enig gesteggel (andere woorden heb ik hier niet voor) is uiteindelijk besloten om de intermediair de gelegenheid te geven zijn verhaal te doen onder voorzittersschap van het laatste bestuur. Maar ook dit werd na korte tijd afgebroken door het overgaan op  punten over de peuteropvang, hetgeen niets met het verhaal van de intermediator van doen had. Dit was voor de intermediator reden om zijn verhaal verder  niet meer naar buiten te brengen.

In het algemeen belang van ons buurthuis wil ik het nieuwe bestuur veel succes, maar vooral veel sterkte toe wensen, want dat zullen zij hard nodig hebben.

Bovendien hoop ik voor hen dat indien het in de toekomst nogmaals voor mocht komen dat er sprake is van spraakverwarring en problemen uit het verleden, dat zij door de leden op een eerlijkere wijze zullen worden beoordeeld dan hetgeen met dit aftredend bestuur is gebeurd.

Iets beginnen is niet moeilijk. Iets behouden is een kunst!

Tot slot wil ik nog even melden dat het nieuwe bestuur het aftredend bestuur heeft bedankt voor hun grote inzet gedurende de laatste periode. Er werd zelfs gesproken over een inzet van ruim 300%. Hetgeen ik weer niet kan rijmen met een motie van wantrouwen!

Veel succes

de eerlijke vinder

1 thought on “ledenvergadering buurthuis

 1. Marjolein

  De inzet die heb ik gezien, ik ben zelf ook regelmatig in het buurthuis. Vandaar het bedankje (mijn persoonlijke opmerking). Verder is er voldoende aan te merken geweest en waren er weldegelijk redenen voor wantrouwen.

  Welke, ik wil niet meer in het verleden graven. Graag door naar de toekomst en positieve inbreng voor het buurthuis dat mij na aan het hart ligt.

  Vereniging Algemeen Belang is vooral een gemeenschappelijk belang, nl. een leuk, gezellig, toegankelijk buurtcentrum.

  Laat dat een gemeenschappelijk doel zijn.

  Groeten Marjolein

Leave a Reply