Verkeersveiligheid rond school

Verkeersonvriendelijke situaties in de wijk Verleden jaar hebben de verkeersouders een enquxc3xaate gehouden aangaande de verkeersveiligheid rondom de school en in de wijk. Zowel de ouders als de kinderen van basisschool de Sluis hebben 13 knelpunten gesignaleerd. Oversteekplaatsen, fietsroutes, looproutes in de wijk en het chaotisch parkeren voor de school tijdens de aanvang en afloop van de lessen. De gemeente, Wijkraad, Politie, 3VO en de verkeersouders hebben gezamenlijk oplossingen bedacht. Deze Oplossingen heeft de gemeente vertaald in daadwerkelijk uit te voeren verkeersoplossingen. Vervolgens heeft de school zelf veel aandacht besteed aan verkeerseducatie. Met regelmaat hebben deze kinderen op een praktische manier geleerd waar de gevaren op de weg schuilen en hoe daarop te reageren. Deze lessen gaan gewoon door. Een lastiger probleem is om het gedrag van de bewoner(s) en/of ouder(s) te corrigeren. In de wijk wordt nog steeds te hard gereden en onveilig geparkeerd. Elkaar vriendelijk hierop aanspreken is een manier die u vooral moet blijven doen. Helaas zijn er nog altijd een aantal personen die ook daar stoxc3xafcijns onder blijven. Om die reden zullen wij dan ook af en toe een beroep moeten doen op de handhavers van de wet. De werkgroep verkeersveiligheid rondom obs de Sluis stelt de ouders in de gelegenheid kennis te nemen van de geboden oplossingen. Deze ouders krijgen de gelegenheid langs te komen op een inloopavond in vier kleine groepen. De belangstellende komen in kleinere groepjes veel meer aan bod en voelen zich beter gehoord. Op deze avond zullen aanwezig zijn ambtenaren van de gemeente, verkeersouders en een vertegenwoordiger van de school. Met vriendelijke groet, Namens de werkgroep "veiligheid rondom obs de Sluis" Namens de gemeente Bert Woltmeijer Wijkconsulent De inloopavond is bedoeld voor ouders van obs de Sluis. Via dit web-log proberen wij de overige bewoners ook van deze informatie te voorzien in de hoop dat ook u rekening kunt houden met de veiligheid van de kinderen.

1 thought on “Verkeersveiligheid rond school

  1. bijvoorbaatnotoirehardrijder

    Wat ik na al dat te hard rijden geneuzel in deze woonwijk eens onder de aandacht wil brengen , zijn de levensgevaarlijke situaties die ontstaan doordat hier vele zijwegen zijn waar onduidelijk is of het een weg van rechts is of dat men een uitrit verlaat over een doorlopende verhoogde stoep en DUIDELIJK GEEN VOORRANG HEEFT OMDAT MEN NIET VAN RECHTS KOMT! Gezien men dan vaak heel arrogant de voorrang wel neemt in de veronderstelling dat ook te hebben word ik vaak zat door dat soort lieden ook bijna platgereden in de auto. Wellicht ook eens een ideetje om drukte over te maken zodat we ook daarmee veilig de haven doorkunnen in de auto. Als we dan toch bezig zijn kunnen we het net zo goed goed doen 😉

Leave a Reply