Oplichters aan de deur met mooie praatjes

Kinderfun (Veel geld voor oude troep)

Bij deze wil ik u waarschuwen voor de verkooppraktijken van Kinderfun bij u aan de deur. Op 22 september 2005 (de euro bestaat al enige jaren) komt er een jonge vrouw aan de deur met een aanbieding om mee te doen aan een proefactie, inhoudende een kinderpakket bestaande uit drie kinderboeken en een kinder-CD per maand gedurende een periode van drie maanden. Kort samengevat negen boeken en drie CD’s voor een bedrag van 3 x € 7,95 = € 23,85. Aan de deur is heel duidelijk aan de jonge dame gevraagd of het eenmalig was of dat er een abonnement aan vast zat. Heel stellig vertelde zij dat het automatisch na drie maanden stopte en er dus ook niets opgezegd hoeft te worden, het betrof een eenmalige incasso machtiging. Klinkt allemaal netjes, niets aan de hand.
Na twee maanden ontvingen wij een CD. Nog een maand later ontvingen wij een pakket met drie boeken zie foto van de boeken welke nog steeds in de verpakking zitten. Op het boek staat toch heel duidelijk aangegeven dat het duurste boek f 6,50 (gulden) kost. Zeer kort daarna werd opnieuw een bedrag van € 23,85 van onze rekening geschreven. Wij hebben direct onze bank gebeld om onze rekening te blokkeren tegen automatische afschrijvingen van deze oplichters en het bedrag terug laten boeken.
De totale levering bestond dus uit drie boeken waarvan 1 tenminste 3 jaar oud en een CD. Buiten het feit dat zij mijns inziens afval materialen hebben geleverd vertegenwoordigd dit volgens de door hun opgegeven en overeengekomen maatstaven een bedrag van € 7,95. Het nooit afgesloten abonnement is in tegenstelling tot hun zogenaamde voorschriften per telefoon opgezegd. Maar de rekeningen bleven komen € 23,85 € 25,00 € 27,30 met een aanzegging van wettelijke rente en een ingebrekestelling, waarna een incasso bureau zal worden ingeschakeld. Rente? Krijg ik rente over de niet door hen geleverde producten? Incasso voor niet geleverde producten. Ik heb ze vandaag voor de tweede keer gebeld met de mededeling dat zij in gebreke zijn gebleven en dat ik niet zou betalen. Bovendien heb ik hen toegezegd hier aandacht in de media aan te schenken. Vandaar dit bericht.
In feite hebben zij al heel veel aandacht gekregen via andere consumenten organisaties. Ook deze organisaties waarschuwen voor de praktijken van Kinderfun.
U bent gewaarschuwd, “koop nooit iets aan de deur”.
Want voor je het weet heb je een hoop schrijfwerk of een lege portemonnee!!!!!!!!

Zijn er nog meer, met deze ervaring?

Aanvulling 2020:
We zijn een groot aantal jaren verder en de oplichtingspraktijken van Kinderfun, Kinderparade en Splendidclub zijn aardig de kop ingedrukt.
Via de stichting consumentenhulp i/o heb ik vele duizenden gedupeerden bijgestaan in hun strijd. Geen enkel slachtoffer heeft ook maar iets hoeven te betalen.
helaas heb ik mij zelf  wel moeten verantwoorden in een kort geding voor de rechtbank te Den Bosch.
Het is in Nederland immers verboden om oplichters uit te maken voor oplichters.
Op dit moment krijg ik alleen nog wat klachten binnen over FIAD incasso.
Helaas is dit soort onkruid erg moeilijk uitte roeien.
Maar ja, aan de andere kant houd dit mij dan wel weer van de straat.

Voor de berichten kunt u terecht op https://kinderfun.info

1 thought on “Oplichters aan de deur met mooie praatjes

Leave a Reply