De krokodil, het buurthuis en de wijkraad

We gaan het dit weekend hebben over de krokodil uit het bovenwater.
U weet wel, zo’n dier met een enorm grote bek maar nagenoeg geen oren.
Verborgen onder water, uit het zicht van een ieder wacht hij op zijn prooi.
Plotseling slaat hij toe. En dan?

Nog even geduld


vervolg

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd door met name één enkel persoon erg negatief gesproken wordt over de gemeente, de wijkpost de wijkraad en het buurthuis.
Ook dit web-log wordt door deze persoon in een kwaad daglicht gesteld, althans dat is hetgeen hij probeert. Ik ga er altijd van uit dat een ieder die normaal zijn ogen en oren gebruikt en de zaken eerlijk naast elkaar ligt tot een eerlijk oordeel komt.

Omdat de doelstelling van dit web-log niet overeenstemt met zomaar ongenuanceerde en ongecontroleerde onzin te roepen zijn wij een onderzoek gestart. De krokodil (die ene persoon van dat andere web-log uit haven) daar heb ik geen contact mee opgenomen. Zijn uitlatingen zeggen voldoende, bovendien kun je ook geen contact met hem opnemen, zoals hij zelf stelt.

In het bestuur van het buurthuis zitten twee buurtbewoners als aspirant leden die ook als vrijwilliger in het bestuur van de wijkraad zitten, hetgeen hen door de krokodil kwalijk wordt genomen. Ik kan dit niet goed rijmen. Is het verboden om je als vrijwilliger voor meerdere organisaties in te zetten? Wist u trouwens dat deze personen zich ook inzetten voor andere instellingen. Instellingen welke allen tot doel hebben het leefklimaat van U, minder validen en gehandicapten het leed te doen verzachten. Ik kan u de namen van deze instellingen niet noemen omdat de kans groot is dat ook deze organisaties van vrijwilligers door de krokodil als zogenaamde lapzwansen en koffieleutende nietsnutten zouden worden afgeschilderd.

Buurthuis.

Binnen het bestuur van het buurthuis spelen al geruime tijd een aantal problemen. Het is niet mijn bedoeling hier inhoudelijk op in te gaan. Ik vind het alleen jammer dat er een krokodil is die slechts xc3xa9xc3xa9n kant van het verhaal naar buiten brengt. Een krokodil die tot doel heeft alles wat er in zijn omgeving leeft kapot te maken. Laten we de zaak nu eens nader bekijken. Er doet zich in het buurthuis een langlopend conflict voor. Het bestuur treedt af en er zal een nieuw bestuur worden gekozen. De aspirant leden hebben zich voor deze functies kandidaat gesteld. Als deze mensen worden gekozen dan zou het buurthuis twee bestuursleden met ervaring rijker zijn. En wat zegt meneer de krokodil: van het ene moment op het andere moment deugd er niets meer van alle organisaties welke er omheen hangen. Voor alle duidelijkheid, deze twee leden van de wijkraad proberen met hun kennis als vrijwilliger de zaak weer goed draaiend te krijgen. Deze mensen zitten daar niet uit naam van de wijkraad. Deze organisaties hebben namelijk niets met elkaar van doen. Echter denkt meneer de krokodil daar anders over. Zijn taak is immers niet om problemen op te lossen, maar gewoon zoveel mogelijk het vuur aan te wakkeren. Het doet me een beetje denken aan een brandweerman die zijn eigen vuurtjes aansteekt, de glaszetter die zelf de ruiten ingooit, de parapluverkoper die zorgt dat het regent en zo zijn er nog vele te bedenken.

Wijkraad

Ik vraag mij wel eens af hoe het komt dat iemand alleen maar negatief kan zijn, alles in zijn omgeving loopt af te kraken, met de bedoeling alles om zich heen te vernietigen.
Aan de andere kant doet hij voorkomen alsof hij het allemaal beter weet, nuchter blijft, maar wel voor een fotootje uit de kroeg komt om vervolgens een lid van de wijkraad te betichten van “alcohol maakt meer kapot…” Laat ik nu toevallig de persoon waar hij het over heeft persoonlijk zeer goed kennen! Laat ik u vertellen dat het eerste en laatste glas bier welke hij gedronken heeft op zijn 14e was, dat hij als een van de weinige kan zeggen “ik drink geen druppel alcohol”.
Bij de wijkraad heb ik nagevraagd of er het afgelopen jaar zich mensen hebben aangemeld om zitting te nemen in de wijkraad, die om wat voor reden dan ook zijn afgewezen.
De wijkraad heeft mij gegarandeerd dat er het afgelopen jaar niemand afgewezen is.
Ook dit kan ik niet rijmen. Zeggen dat je het beter kan als een ander en vervolgens alleen maar lopen schreeuwen dat een ander niets anders doet dan praten, alcohol en koffie nuttigen en snurken. Als u denkt het beter te kunnen, dan snap ik niet dat u nooit de moeite hebt genomen om u als vrijwilliger aan te melden bij de wijkraad. Van mijn kant ben ik eigenlijk wel blij dat u niet in de wijkraad zit, want oh wee, het zal je toch maar gebeuren!

Krokodil

Nog even iets anders meneer de krokodil.
Voormalig wethouder Bootsma heeft niets van doen met de veiligheid rond de school en zeker niet met de gele streep. Overigens is het aanbrengen van de gele streep een zeer positief initiatief geweest, aangevraagd en gesteund door buurtbewoners welke zich wel positief inzetten voor de veiligheid en het leefklimaat in onze omgeving. Enkel het feit dat deze streep niet goed vast heeft gezeten is nog geen reden om iemand op deze wijze af te zeiken.
Even recapitulerend (wat een duur woord) aan het afscheid van wethouder Bootsma op de wijkpost. U neemt het de vrijwilligers van de wijkraad kwalijk dat zij iemand die zich van geen kwaad bewust is niet de grond in willen trappen, hetgeen u kennelijk wel doet.
Laat u toch nakijken!
Wordt het niet eens tijd om uw excuses aan te bieden aan al die mensen welke u vals beticht heeft.

De eerlijke vinder

1 thought on “De krokodil, het buurthuis en de wijkraad

Leave a Reply