Annexatie van openbaar bezit

Wat ik nu onder ogen krijg, is bijna niet te geloven.

Kan je in Lelystad openbare grond bij je eigen tuin annexeren? Ja zeker, dat kan! Maar dan moet je wel contacten hebben op het Stadhuis , denk ik. Anders kan het toch echt niet? Al jaren geleden heeft een tweetal bewoners in Haven aan de Purmer zich een toegangspad tot een speeltuintje in de Purmer toe gexc3xabigend. Ondanks klachten van omwonenden bij de gemeente hierover, doet de gemeente niets.

De klagende burgers worden al heel lang aan het lijntje gehouden. Die moeten gewoon omlopen, dus, net als de kinderen. Ambtelijke willekeur, vriendjespolitiek of omkoperij, diefstal en heling of allemaal onzin? De gemeente mag het zeggen, maar zwijgt in alle talen.

Op bijgaande foto is duidelijk te zien, dat ter hoogte van de anti fiets hekjes een nieuwe schutting geplaatst is:

1_1

2_1

Reactie:: Terry | 21 oktober 2005 om 20:23

dit gaat over het pad waar nogal wat ongegronde ophef over is en word op deze site een beetje verdraaid weergegeven alsof er hier Palestijnse grondgebieden worden afgenomen, ten eerste praat men hier over eigen grond en niets diefstal, alles staat notarieel vast.maar hier worden verhalen weergegeven zonder dat er iets word gevraagd aan de betrokkenen,dus over vriendjes politiek gesproken wie is nou wie verdiep je in onderwerpen voordat je denkt alles te kunnen publiceren,en neem eens contact met mij op je hebt mijn email adres maar je laat niets horen jammer je hebt een leuke site maar weet nu dat veel mischien uit zijn verband word getrokken dus is alles wat je publiceerd wel zo , ik weet het niet

Reactie:: Willy | 21 oktober 2005  21:34

Ik kreeg een kopie van een soort verklaring, waarin dit verhaal wordt beschreven, inclusief foto van bovenaf genomen, namen en adressen van mede ondertekenaars uit de buurt. Maar als dit hele verhaal niet zou kloppen, dan hebben ze er in de buurt wel erg veel werk van gemaakt. Of moet ik denken : Waar rook is??
Was het oorspronkelijke pad een fout van de gemeente? Was dat pad op grond van andere eigenaren aangelegd?
Ik sta open voor aanvullingen cq correcties. U zegt het maar.

Leave a Reply