verweer tegen beschuldiging (ingekomen stuk)

hoi,

Ik hoop dat ik via jullie web-log de mogelijkheid kan krijgen om iets recht te zetten. Het gaat over een beschuldiging die op de andere web-log wordt geuit. Hierin wordt beweerd dat ik een telefoon op naam van het buurthuis heb gekocht waarbij een spelcomputer zou zitten en dat ik deze spelcomputer voor mijzelf heb gehouden en niet in het buurthuis heb neergezet. Het simpele feit is dat ik inderdaad een telefoon gekocht heb (na die idiote toestand met een ex-voorzitter), maar ondanks de leugens die worden verspreid, heb ik deze heel gewoon op mijn eigen naam gekocht en wordt hij ook van mijn eigen rekening betaald! Het feit of er wel of niet een spelcomputer bij zat is helemaal mijn privxc3xa9 zaak en heeft dan ook niks te maken met het buurthuis! Dus elke suggestie die anders beweert is een grove leugen (en helaas niet de eerste die deze meneer rond bazuint!)

groet Tosca


In tegenstelling tot het voornemen m.b.t. onthouding van publicatie over de interne problematiek in het buurthuis, hebben wij besloten dat indien er beschuldigingen van diefstal (verduistering) via een web-log worden geuit zonder dat de beschuldigde zich hiertegen kan verweren, wij de gelegenheid bieden om via dit web-log een weerwoord te voeren.

Leave a Reply