Monthly Archives: November 2005

Voetpad Purmer (slot)

Alle emails en reacties heb ik goed bestudeerd. Per saldo trek ik de volgende conclusies:

‘ de gemeente heeft niet de juiste procedure gevolgd bij het teniet doen van het recht van overpad, dat op dat stuk grond ruste (erfdienstbaarheid);
‘ de Raad van State heeft hierover een duidelijke uitspraak gedaan;
‘ de betrokken bewoners/eigenaren betreffen geen/beetjeschuld, omdat zij misleid zijn door de gemeentelijke "dwaling"en een onoplettende notaris (hoewel…..iedereen wordt geacht de wet te kennen);
‘ er zijn veel meer belanghebbenden dan de twee bewoners en de gemeente;
‘ de uitspraak van RvS heeft gevolgen voor de huidige "bebouwing"van het pad;
‘ de gemeente weigert vooralsnog gevolg te geven aannde uitspraak van de RvS;
De gemeente heeft een extern expert ingezet om e.e.a. alsnog recht te buigen;
‘ Mijn inschatting : De Bold and the Beautiful is eerder afgelopen, dan deze soap.

Discussie gesloten. Hoewel….