Monthly Archives: August 2007

Persbericht200_15Fietsbruggen Havendiep mooiste van Lelystad

WETHOUDER FACKELDEY REIKT ARCHITECTUURPRIJS
LELYSTAD 2007 UIT

Maandag 27 augustus heeft wethouder Jop Fackeldey de Architectuurprijs 2007 uitgereikt aan Rob Hoogendijk van Verburg Hoogendijk Architecten, de architecten van de drie witte fietsbruggen over het Havendiep in de Landstrekenwijk. Inwoners van Lelystad kozen uit vijf genomineerde bruggen, deze bruggen als mooiste in de stad. Wethouder Jop Fackeldey maakte de winnaar bekend aan het slot van de Dag van de Architectuur die zaterdag 30 juli door de Stichting ALS (Architectuur, Landschap en Stedenbouw) werd georganiseerd. Naast de bruggen over het Havendiep waren ook de Gelderse Brug, de houten brug bij de Zoom, de Anaconda en een fietsbrug over de Pauwenburg genomineerd.

De bruggen van Verburg Hoogendijk Architecten kregen in totaal 37% van de stemmen. De houten brug bij de Zoom is met 30% van de stemmen op de tweede plaats gexc3xabindigd. De Architectuurprijs Lelystad is dit jaar voor de vierde maal uitgereikt. De prijs bestaat uit een wisselbokaal. 751

Oplichters aan de deur met mooie praatjes (herhaling van 4 mei 2006)

Het is al weer meer dan een jaar geleden dat ik het bericht hieronder geplaatst heb. Maar vandaag viel er opnieuw een brief van deze oplichters op de mat. Voor een ieder die ook de dupe zijn van de oplichtingspraktijken van Kinderfun, Invogem en Fiad incasso adviseer ik de zaken eens goed op een rijtje te zetten, alvorens ook maar te denken aan het sponseren van deze oplichters. Er zijn immers ook regels waar oplichters zich aan moeten houden.

Meer informatie in het volgende (voorgaan) bericht.

Kinderfun (Veel geld voor oude troep)

Bij deze wil ik u waarschuwen voor de verkooppraktijken van Kinderfun bij u aan de deur.
Op 22 september 2005 (de euro bestaat al enige jaren) komt er een jonge vrouw aan de deur met een aanbieding om mee te doen aan een proefactie, inhoudende een kinderpakket bestaande uit drie kinderboeken en een kinder-CD per maand gedurende een periode van drie maanden. Kort samengevat negen boeken en drie CD’s voor een bedrag van 3 x € 7,95 = € 23,85.
Aan de deur is heel duidelijk aan de jonge dame gevraagd of het eenmalig was of dat er een abonnement aan vast zat. Heel stellig vertelde zij dat het automatisch na drie maanden stopte en er dus ook niets opgezegd hoeft te worden, het betrof een eenmalige incasso machtiging. Klinkt allemaal netjes, niets aan de hand.

Na twee maanden ontvingen wij een CD.
Nog een maand later ontvingen wij een pakket met drie boeken zie foto van de boeken welke nog steeds in de verpakking zitten.
Op het boek staat toch heel duidelijk aangegeven dat het duurste boek f 6,50 (gulden) kost. Zeer kort daarna werd opnieuw een bedrag van € 23,85 van onze rekening geschreven. Wij hebben direct onze bank gebeld om onze rekening te blokkeren tegen automatische afschrijvingen van deze oplichters en het bedrag terug laten boeken.
De totale levering bestond dus uit drie boeken waarvan 1 tenminste 3 jaar oud en een CD. Buiten het feit dat zij mijns inziens afval materialen hebben geleverd vertegenwoordigd dit volgens de door hun opgegeven en overeengekomen maatstaven een bedrag van € 7,95.
Het nooit afgesloten abonnement is in tegenstelling tot hun zogenaamde voorschriften per telefoon opgezegd. Maar de rekeningen bleven komen € 23,85 € 25,00 € 27,30 met een aanzegging van wettelijke rente en een ingebrekestelling, waarna een incasso bureau zal worden ingeschakeld.

Rente? Krijg ik rente over de niet door hen geleverde producten? Incasso voor niet geleverde producten. Ik heb ze vandaag voor de tweede keer gebeld met de mededeling dat zij in gebreke zijn gebleven en dat ik niet zou betalen. Bovendien heb ik hen toegezegd hier aandacht in de media aan te schenken. Vandaar dit bericht. In feite hebben zij al heel veel aandacht gekregen via andere consumenten organisaties. Ook deze organisaties waarschuwen voor de praktijken van Kinderfun. U bent gewaarschuwd, “koop nooit iets aan de deur”. Want voor je het weet heb je een hoop schrijfwerk of een lege portemonnee!!!!!!!!
Zijn er nog meer, met deze ervaring?

Oplichters aan de deur (vervolg)

In het bericht hierboven heeft u kunnen lezen hoe Kinderfun BV de zaak belazert. In mijn laatste telefoongesprek met Kinderfun (de directie) heeft de man (directeur) mij toegezegd dat het (niet bestaande of ongeldige)contract na zes maanden door hem in tegenstelling tot normaal zou worden stopgezet. Ik heb hem toen gezegd dat er voor mij geen sprake is van enig geldig contract en ik dan ook niet zou betalen voor de tweede periode van drie maanden. Indien hij het hier niet mee eens zou zijn dan moest hij er maar een rechtszaak van maken. Het werd een tijdje (17 maanden) stil, totdat op 25 augustus jl. deze brief op de mat viel.747
U zult begrijpen dat ik enigszins verbaast was, gezien de lange periode dat zij niets van zich hebben laten horen.  Dit maakt de zaak voor beide een stuk lastiger, omdat er nimmer van iemand die zich van geen kwaad bewust is mag worden verwacht dat hij alle stukken nog direct voor handen heeft. Nu heb ik het geluk dat alle troep die deze firma geleverd heeft nog keurig in mijn bezit is (zelfs in originele verpakking)omdat ik deze oude rommel niet geschikt achte voor mijn kinderen. Ik heb het dan over de materialen die slechts gedeeltelijk zijn geleverd over het eerste kwartaal. Deze rekening hebben wij overigens keurig voldaan, in tegenstelling tot Kinderfun. Deze oplichters hebben slechts een deel van de betaalde artikelen aan ons geleverd. Bovendien voldeed het geleverde niet aan onze verwachtingen en komt zeker niet overeen met hetgeen met de verkoopster aan de deur is overeengekomen.

Reden voor mij om de zaak eens om te keren. (een zogenaamd koekje van eigen deeg)

749 

Oplichters aan de deur (vervolg deel 2)

In de voorgaande berichten komt nogal wat terechte kritiek naar voren over Kinderfun. Een oplichterbende waar heel veel negatiefs over te vinden is op het internet. Maar al deze negatieve berichtgeving veroorzaakt ook een hoop ellende voor een bedrijf die zich wel netjes gedraagt. Het is namelijk zo dat er nog een internetbedrijf is met de naam Kinderfun die u vind onder www.kinderfun.nl. Dit bedrijf valt niets te verwijten, maar wordt wel met regelmaat verwisselt met deze oplichters.
De oplichters hebben ook een website, maar daar ga ik natuurlijk geen reclame voor maken. Maar wat ik u niet wil onthouden is de opmerking die zij plaatsen op hun website. Kennelijk met het doel de zendingen die niet overeenkomen met de doelgroep waarvoor u het pakket had besteld kloppend te maken. Stel u besteld een pakket voor de leeftijd van zes tot negen jaar (uw kind is immers zeven). De oplichters sturen u een pakket voor kinderen van 12 jaar. U heeft dus niets aan het pakket. Ga dan naar hun site en pas de leeftijd van uw kind aan aan het pakket dat u verkeerd heeft ontvangen!!!!!
750

Het zijn dus niet alleen oplichters, maar ze zijn ook nog oerstom.

24 augustus Naturalisatiedag

Persbericht200_14Gemeente organiseert feestelijke middag

Vrijdag 24 augustus wordt in heel Nederland voor de tweede maal de Nationale Naturalisatiedag gevierd, een feest- en ontmoetingsdag voor mensen die xe2x80″recent- het Nederlanderschap hebben verkregen. Gemeente Lelystad organiseert op deze dag een feestelijke middag in het Nieuw Land Erfgoedcentrum.

De middag staat in het teken van kennismaken met elkaar en kennis maken met de geschiedenis van de jongste provincie van Nederland: Flevoland. Alle Lelystedelingen die dit jaar de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen zijn persoonlijk uitgenodigd om deze middag bij te wonen. Daarnaast zijn alle zelforganisaties op het gebied van integratie uitgenodigd. Deze middag zal ook een reguliere naturalisatieceremonie plaatsvinden. Ontvangst is om 14.00 uur, start programma om 14.30 uur.
De middag duurt tot ca. 17.00 uur.

Bunschotenlaan (vervolg)

Na jaren wachten is het dan eindelijk zover. De Bunschotenlaan krijgt een flinke opknapbeurt. De tekening hieronder behoort tot een van de eerste ontwerpen. Hierdoor is het mogelijk dat de werkelijke uitvoering iets afwijkt. De nieuwe tekening is meer op de techniek gericht en hierdoor erg verwarrend.726

Omdat er nogal wat verschillende interpretaties de ronde deden over de duikers heb ik navraag gedaan bij de uitvoerder van het project en samen met hem de tekening bekeken.

De pijpen die uitmonden in de wateren tussen Beulakerwiede / Belterwiede  en Belterwiede / Lemmerstraat deden slechts dienst als Hemel Water Afvoer (HWA)op de putdeksels aangegeven als  R W (regenwater). Het regenwater komt via de straatkolken en regenwaterbuizen in de grote putten terecht en word vervolgens geloosd op het openbare water. Dit is dan ook gelijk iets om rekening mee te houden als je de straatkolken gebruikt om vuil water te lozen. In principe stort u het vuil direct in het openbare water. Deze pijpen deden op geen enkele wijze dienst als doorstroom voor deze wateren. De twee buizen tussen Beulakerwiede en Belterwiede lopen rechtstreeks naar het bovenwater en moeten de doorstroom bevorderen. In deze twee buizen worden twee putten aangebracht waarop de straatkolken hun water lozen. De bestaande buis vanaf het water tussen Belterwiede en de Lemmerstraat wordt enkele meters verlengt en op een van deze putten aangesloten. Of de capaciteit van de buis voldoende is om ook hier het water in beweging te brengen, dat moeten we nog even afwachten. In beide gevallen is er gerede kans op een vooruitgang in de strijd tegen stilstaand water (blauwalg), maar er is zeker geen sprake van verslechtering. nog maar even afwachten dus.
Mocht e.e.a. niet het gewenste resultaat op leveren, dan moet er opnieuw iets worden bedacht, hetgeen zeker de aandacht zal krijgen.

730

732
733

Verkeersborden deel 3 (De slimme Ambtenaar)

Dit bericht is op 1 augustus geplaatst. In het kader van de POLL (linkerkolom)zal de datum van plaatsing telkens worden aangepast, zodat het bericht gedurende de actie bijna bovenaan blijft staan. Lees eerst dit bericht alvorens een keuze te maken.

In Lelystad Haven mogen we ons zo’n beetje als rijkste wijk betitelen wat betreft de verkeersborden. Alleen al om de wijk binnen te rijden vanuit het centrum staan er op een stukje van nog geen kilometer ruim 30 borden. Het exacte aantal is wat moeilijk in te schatten, want als automobilist wordt er van je verwacht dat je ook nog een beetje op het verkeer let. Maar het gaat niet alleen om de automobilist. De fietser en de voetganger die weet door alle borden niet meer waar hij aan toe is. Zo probeert de overheid in Lelystad voorangsfietspaden aan te leggen. De fietser heeft in sommige gevallen dan ook voorang op een fietser die van rechts komt (maar lang niet altijd). Zo zijn er hier in Lelystad Haven en Hollandse Hout situatie’s waarbij een fietser op een voorangsfietspad rijd waarbij hij voorang heeft bij zijpad 1 terwijl hij dit niet heeft bij zijpad 2 en weer wel bij zijpad 3. Snapt u het? Ik niet! Maar daarom hebben ze er ook een Slimme Ambtenaar opgezet !! Ik zal proberen u door middel van foto’s uit te leggen wat er zoal niet klopt.697_1

Op de foto ziet u een deel van het fietspad langs het kanaal. Dit fietspad maakt deel uit van het hoofdfietspadennet in Lelystad en is herkenbaar aan de blauwe stippen midden op het wegdek. Wat direct opvalt is de enorme hoeveelheid aan borden. Borden die u als fietser vertellen dat u vanaf een zijweg waar dit bord staat een voorrangsweg of kruising nadert. U dient de fietser op het voorrangsfietspad  dus voorrang te verlenen. (is dit nu de aanzet tot het fietsrijbewijs?) Buiten de borden heeft de overheid ook nog haaientanden (witte driehoeken) op het wegdek aangebracht.699

Maar hoe zit het nu met de zijpaden? wanneer is iets een fietspad? En wanneer is iets een voetpad? Hiervoor is de fietsvoet of voetfiets ontwikkeld. Het bestaat uit een vijftig tal kaarten, waarvan er 25 zijn met de afbeelding van een fiets en 25 met de afbeelding van een paar schoenen. Een afbeelding om te zorgen dat een analfabeet het ook snapt. Binnenkort misschien wel verplicht zodat u in elk geval kans maakt te weten of u zich begeeft op een fiets dan wel voetpad. Hoe werkt de fietsvoet (voetfiets) Schud de kaarten aan het begin van het pad. Trek er een kaart uit. En walla: 50 % kans dat u het goed heeft. uitvinding van de slimme ambtenaar met patent (dus niet illegaal copieren). Hieronder ziet u een aantal situaties waarbij de slimme ambtenaar heeft bepaald (gegokt) welk pad een fiets dan wel voetpad is. Maar er is nog veel meer onduidelijkheid. 700

701

702

703

704

705
Volgens de onderzoeker van de overheid (de fietsvoet) zou dit pad hier boven een voetpad zijn. Of heeft de slimme ambtenaar hiervoor gekozen omdat de verf niet blijft zitten op het grind) In elk geval wordt dit pad door bijna iedereen gebruikt als fietspad. En de nietsvermoedende fietser die van rechts komt knalt boven op de fietser die misschien wel denkt dat hij voorrang heeft omdat hij ervan overtuigt is zich te bevinden op een voorrangsfietspad.

706

Nu hebben fiets- of voet-paden altijd een begin en een eind, ook al is elk eind ook een begin (afhankelijk van de richting waarop je het pad benaderd). Nu staan er alleen borden aan de zijde van het voorrangsfietspad. Maar als je vanaf dit voorrangsfietspad het pad op fietst dan maakt het niet zoveel uit. Ga je rechtsaf dan is er geen enkele belemmering. Ga je links af dan heeft een tegenligger voorrang (rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat immers altijd voor afslaand verkeer). Maar als je vanaf de andere kant het pad benadert dan ??? (de fietsvoet) ???. Omdat dit niet duidelijk is zal iedere fietser de kortste weg nemen. Het zal hem verder een worst zijn. Maar als de slimme ambtenaar bepaalt heeft (met de fietsvoet) dat het een voetpad betreft dan staat er aan het einde geen bord en zijn er geen haaientanden op het wegdek aangebracht. Nu alleen nog een camera opstellen om een prachtige film te maken van twee fietsers die beide denken voorrang te hebben.
707

Voor een nog vreemdere situatie gaan we naar Hollandse Hout. De fietser komt vanaf de hoge houten fietsbrug en bevind zich op het voorrangsfietspad. Voor een andere fietser die op de foto van links zou kunnen komen is het duidelijk dat de fietser op de foto voorrang heeft. En dat is maar goed ook. Op deze helling kun je met een beetje stevig doortrappen snelheden bereiken van meer dan vijftig kilometer per uur. Maar als we op de foto hier onder kijken dan zal een fietser die onder de houten fietsbrug vandaan komt niets vermoedend denken dat hij voorrang heeft, omdat hij van rechts komt. Ik hoef u niet te vertellen wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn.
708

709

Het is voor zover mij bekend nog geen enkele gemeente gelukt om een situatie als deze te creeren. Maar dit weerhoud Lelystad er niet van om ook op dit gebied als eerste over de brug te komen.

Hoe kun je dit oplossen:

Mogelijkheid 1 (uitbreiden)

  • Plaats bij elk pad een bord fietspad of voetpad
  • Geef bij elk voetpad duidelijk aan dat het verboden is voor fietsers.
  • pas de situatie bij de fietsbrug in Hollandse Hout aan met extra borden en haaientanden
  • Plaats bij elke kruising van het voorrangsfietspad een bord voorrangsw
    eg of voorrangskruising

Mogelijkheid 2 (verwijderen)

  • Verwijder al die borden en laat de fietsers verder gaan zoals ze het altijd al deden

Op het gemeentehuis heb ik ze wel eens een opmerling horen maken over hij is te prominent aanwezig, Maar als er iets te prominent aanwezig is dan zijn het wel deze verkeersborden.

Voor welke optie zou u zelf kiezen? Geef uw mening in de POLL. U vind deze in de linker kolom.

Mocht u onverhoopt op zoek gaan naar de fietsvoet of voetfiets, Dan geef ik u het advies mee dit niet te doen. De fietsvoet of voetfiets is net zo’n dom verzinsel als de borden van de slimme ambtenaar !

verkeersborden deel3 (vervolg)

697_1

Op de foto ziet u een deel van het fietspad langs het kanaal. Dit fietspad maakt deel uit van het hoofdfietspadennet in Lelystad en is herkenbaar aan de blauwe stippen midden op het wegdek.
Afgelopen woensdag is de uitslag van de poll, het bericht en uw reacties tijdens een vergadering van de Wijkraad aan wethouder Willem de Jager overhandigt. De poll laat duidelijk zien wat de meesten van u vinden van het overschot aan borden. Ondanks de vakantieperiode hebben 74 buurtbewoners hun mening gegeven, waarvan 1 geen mening heeft, drie een uitbreiding van het aantal borden willen en met een ruime meerderheid van zo’n 95 % hebben 70 bewoners er voor gekozen om de borden te verwijderen. Het zal mij benieuwen hoe ze hierop reageren in het gemeentehuis?

voor het originele bericht, klik op origineel bericht  . (Wordt vervolgd)

Kinderlokker in Lelystad Haven (vervolg)

Op donderdag 2 en vrijdag  3 augustus is er in Lelystad Haven een Kinderlokker gesignaleerd. De man vroeg aan de kinderen of ze met hem mee wilden in de auto om een ijsje te halen. gelukkig zijn de kinderen hier niet op in gegaan. De politie heeft extra agenten ingezet om toezicht in de wijk te houden en een onderzoek ingesteld. Buiten deze twee dagen is er niets meer van de man vernomen. Hangende het onderzoek (wat nog steeds gaande is) wil de politie nog even niets kwijt. Ondanks het feit dat de man er niet meer lijkt te zijn wordt er geadviseerd extra atent te zijn op vreemd gedrag en de kinderen goed in de gaten te houden. Hierbij blijft goede voorlichting een belangrijk item.

Heeft u iets verdachts gezien, neem dan contact op met
Politie Flevoland tel. 0900-8844.

Misleidende reclame op de televisie

743U kent het wel, Lekker onderuit gezakt met een zak chips en een drankje genieten van uw favoriete tv programma (10 minuten) en dan telkens die reclame over geld dat je bijna cadeau krijgt. Tenminste, dat doen ze u zo voorkomen. Nu springt er bij mij altijd eentje uit die het wel erg bont maakt. U van alles toe zegt en vervolgens doet alsof ze hier niets van weten. Vuil spel of achterbaks noem ik dat. Vandaar dat ik u hier voor wil waarschuwen.

Zij maken reclame met het zogenaamde laagste rente certificaat. Een certificaat die ze zelf hebben gemaakt. Maar wat stelt dit certificaat dan wel voor? Of mag ik zeggen wat het niet voor stelt!! Want dan zijn we veel sneller klaar. In de reclame verteld men dat ze u het renteverschil over een jaar terug betalen. Of zij zich aan deze afspraak houden daar kan ik niet over oordelen. Maar ook al zou het zo zijn dan hebben zij het over een jaar. de meeste leningen zijn voor zo’n 10, 20 of 30 jaar. Dit betekend dat u een jaar lang hetzelfde betaald als bij een ander, maar de overige 9, 19 of 29 jaar betaalt u wel teveel. Bovendien valt er het eerste jaar meestal niets terug te betalen. Deze organisatie bied u vaak het eerste jaar een goedkopere rente, waardoor u het eerste jaar inderdaad bij hen het goedkoopste uit bent. De kans dat zij u iets moeten terugbetalen is dus nagenoeg verwaarloosbaar. Zonder dat u het zelf in de gaten heeft betaalt u dus jaren lang…. juist ja…

Buiten deze misleiding zijn er nog veel meer punten waarbij deze organisatie u een poot uitdraait, u sprookjes verteld, maar als u getekend heeft dan weten ze ineens niets meer van hetgeen ze u beloofd hebben, en gaat u voor duizenden euro’s het schip in. Maar dat vertel ik u later nog wel eens via vuilspel.nl of achterbaks.nl. Toepasselijke websites voor dergelijke organisaties waar u binnenkort al uw grieven openbaar kunt maken.

Man met bamboestokken in de middenberm

Op de Houtribdreef, vlak bij Batavia stad loopt een man in de berm met een groot bos bamboestokken. Toen ik hem vroeg wat de man aan het doen was vertelde de man mij dat hij de hier in grote getalen aanwezige zonnebloemen wilde steunen door er een stokje naast te steken. Toen ik hem vertelde dat de bloemen sterk genoeg waren om zichzelf overeind te houden zei de man verbaasd “waarom vragen ze op dat spandoek dan om de zonnebloem te steunen?!!?”

740
741

U weet wel beter. Steun de Zonnebloem, giro 145 t.n.v. De Zonnebloem. of ga naar De zonnebloem

 

Lelystad heeft het

In Lelystad zijn veel dreven van 70 km/uur naar 50 km/uur terug gebracht, ondanks dat het hier vaak om dubbelbaans wegen gaat. Voor wie is dan die extra rijstrook waar de automobilist voor betaalt? En als het geen dreef is, maar een weg buiten de bebouwde kom dan heeft men daar ook een oplossing voor. Gewoon het bord Lelystad (Haven) verplaatsen of weghalen. Zo is men gelijk gerechtigd om ook deze wegen terug te brengen naar 50 km/uur. Maar als je dan kijkt hoe de borden geplaatst worden dan vraag ik mij wel eens af wie de borden heeft laten plaatsen. Heeft deze persoon wel enige kennis van de Nederlandse wetgeving. Van een burger wordt immers wel verwacht dat hij de Nederlandse wetgeving kent. Misschien toch tijd voor een inburgeringcursus !!! Laten we nu eens kijken naar het pas vernieuwde wegdek Houtribweg ter hoogte van het tennisveld komende vanuit de richting van Batavia stad.737

Vanaf links heb je de uitrit van het tennispark. Normaliter plaats men het bord voorbij een kruising, zodat men weet dat men zich vanaf dat moment op een voorrangsweg bevind. Maar in dit geval wordt de automobilist die zich al enige tijd op een voorrangsweg bevind en dus al een aantal van deze borden tegen is gekomen vlak voor de kruising nogmaals op de voorrangsituatie geattendeerd. Met andere woorden: Denk er om dat als er iemand zo stom is om van links te komen "dan moet je hem er maar in rammen" In feite had er hier voorbij de kruising een bord einde voorrangsweg moeten staan, want naar 110 meter: Juist ja.738

Aan de andere kant moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat de gemeente ook wel eens op tijd is met het aanbrengen van de juiste borden. En wees nu eerlijk. Met een beetje aanloop, een flinke hoge snelheid en een paar vleugels kun je hier zomaar een voorrangsweg op vliegen. Lelystad "voorbereid op de toekomst"739

Morgen

Morgen op dit web-log

Man met grote hoeveelheid bamboestokken in de middenberm

Lelystad loopt voorop met verkeersborden en zet aan tot agressief rijgedrag

Mislijdende reclame op tv met gecertificeerde garantie op niets

Kinderlokker in Lelystad Haven

De afgelopen dagen zijn er diverse meldingen binnengekomen over een man die kinderen probeert mee te lokken door het aanbieden van een ijsje. De kinderen wordt gevraagd met de man mee te lopen of mee te rijden in een auto. De man houd zich in het hele gebied op, hetgeen blijkt uit de meldingen rond het winkelcentrum, buurthuis maar ook de grasvelden aan het begin van de hondenkop. De politie adviseert ouders om hun kinderen goed in te lichten en extra toezicht te houden. Heeft u iets verdachts gezien, neem dan contact op met
Politie Flevoland tel. 0900-8844.

U kunt uw informatie (tips) ook als reactie plaatsen op dit web-log. of mailen aan mail@lelystadhaven.info

Ja maar!!!!!! zei de man zielig

Het was vandaag mooi weer, Een mooie dag om een fietstochtje te maken. Zo reed ik op de fiets over de Oostvaardersdijk richting Almere. Genietend van de vogels en de krekels gaat de reis voort. Hoor ik ineens wel een heel vreemde vogel. Maar hoe ik ook mijn best deed. Ik kon de vogel zelf niet bespeuren. Het geluid kwam uit de richting van Almere. Nog maar even doortrappen, in de hoop te kunnen traceren waar het geluid vandaan komt. Na enkele kilometers Staat er aan de waterkant een man. Met enorm geweld stond hij te schreeuwen in de richting van marken. Het koste mij behoorlijk wat moeite om te verstaan wat de man stond uit te schreeuwen. Helemaal duidelijk was het niet, maar het was iets in die trend van bureaucratische klerezooi. Stomme gemeente. En die Wijkraad met hun pamfletten. Na enkele minuten het geschreeuw te hebben aangehoord lukte het mij eindelijk om er een woord tussen te krijgen. De man had kennelijk hele kleine of slechte oren.
Na ruim een half uur kwam de oorzaak van zijn frustratie naar buiten. De jeugd had bij hem in de straat en bierflesje stuk gegooid. en het flesje wilde maar niet verdwijnen. Waar blijft die gemeente of die wijkraad dan toch!!! Toen ik hem vroeg waarom hij het zelf niet even opruimt sloegen de stoppen bij de man echt door. Uiteindelijk ben ik maar weg gegaan en heb de situatie bij hem in de straat bekeken.

S720
721

723

724

722

Uiteindelijk heb ik het flesje voor de man in de vuilnisbak 10 meter verderop gegooid. Iets wat de man zelf natuurlijk al lang had kunnen doen.
Het verhaal over de dijk is verzonnen, maar komt volgens mij aardig overeen met de gedachte van de man.

Het moraal van dit verhaal.

Het is geen schande om je eigen straatje schoon te houden!
Schreeuwen bied geen soelaas.
Met luisteren en overleg bereik je het meest.
Ga discussies niet uit de weg en geef het goede voorbeeld.

Houd je eigen straatje schoon

Bunschotenlaan

Na jaren wachten is het dan eindelijk zover. De Bunschotenlaan krijgt een flinke opknapbeurt. De tekening hieronder behoort tot een van de eerste ontwerpen. Hierdoor is het mogelijk dat de werkelijke uitvoering iets afwijkt. De nieuwe tekening is meer op de techniek gericht en hierdoor erg verwarrend.726

727

Omdat de Bunschotenlaan een doodlopende weg is heeft de gemeente besloten aan het eind een keerlus aan te leggen. Om te voorkomen dat tijdens het draaien de koplampen van de auto’s bij de bewoners van de Workumstraat de huiskamer in zouden schijnen is het idee ontstaan om een verhoogde wal aan te brengen. Dit plan stuitte bij een aantal bewoners op weerstand, Om deze reden is voor een tussenoplossing is gekozen. Omdat het water tussen de Lemmerstraat / Beulakerwiede en tussen Beulakerwiede / Belterwiede doodlopend zijn heeft men de afgelopen jaren veel overlast ondervonden van het rotten van het afgemaaide Bovenwatergras met een stinkende laag blauwalg ten gevolge. Hieronder een aantal foto’s van een jaar geleden.728

729

In het water tussen Beulakerwiede en Belterwiede zit een betonnen pijp (duiker?) die vermoedelijk uit kwam op de put hieronder. Ook in de put vind u de blauwalg terug, hetgeen mij vreemd over komt omdat het water in de put veel hoger staat dan in het water tussen Beulakerwiede en Belterwiede. (water loopt immers niet omhoog) Zelf denk ik dat deze put en de pijp een open lozing van het regenwater en de straatkolken zijn. Echter blijft de vraag hoe het blauwalg in deze put kan komen. Het hoogte verschil kan veroorzaakt worden door een overloop om de straatkolken niet droog te laten vallen (straatkolken zijn open regenputten) Maar omdat verdere gegevens mij nog niet bekend zijn is dit niet met zekerheid vast te stellen.
730
Ook de afgelopen dagen is er blauwalg geconstateerd. Gelukkig bleef de overlast beperkt door de terug lopende temperatuur. Dit was vorig jaar wel anders.

732
733

Om de doorstroming te bevorderen worden er tussen het water van beulakerwiede / Belterwiede twee buizen aangebracht naar het bovenwater (een rechte oversteek voorzien van twee putten). Vanaf een van de putten zou er ook nog een buis worden aangebracht in het verlengde van de Bunschotenlaan die aansluiting vind op het water tussen Beulakerwiede / Lemmerstraat.

Of dit de doorstroom voldoende bevorderd dat zal de tijd moeten uitwijzen. De bewoners hadden liever een duiker gezien zoals toegepast bij de weerribben zoals de foto hieronder weergeeft.

731

734

Door de bouwvakvakantie liggen de werkzaamheden nog even stil, maar het geeft nu al vast een goede indruk. Binnenkort meer.

735 

Aanvulling Bunschotenlaan (blauwalg in put)

In het voorgaande bericht gaf ik aan verbaast te zijn over de blauwalg in de put (immers water loopt niet omhoog). Dit heeft mij tot nadenken aangezet. In feite kan dit alleen gebeuren als de blauwalg via de straatkolken (hoger niveau) de put in stroomt. Maar hoe komt de blauwalg dan in de straatkolk terecht? Er zijn twee opties.

Optie 1 ; De gemeente heeft gras met daartussen blauwalg op de kant getrokken, hetgeen langzaam is uitgelekt. Daarbij heb ik van buurtbewoners vernomen dat de grasmaaier van de gemeent hierin ook nog zijn steentje heeft bijgedragen door de smurrie over het wegdek te verspreiden.
Optie 2 ; Het lekken of schoonspuiten van de puttenzuigers.
Vooralsnog ga ik er vanuit dat dit de enige verklaring kan zijn voor de blauwalg in de put. 352_1

351_1

Nu zit ik nog met een vraag waarop ik geen antwoord kan bedenken. Een van de bewoners heeft vis in de put zien zwemmen.  Mocht u een suggestie hebben, dan ben ik zeer benieuwd? Naar wat ik heb vernomen starten a.s maandag de werkzaamheden weer, hetgeen mij de gelegenheid geeft om de aannemer te vragen hoe het nu werkelijk in elkaar zit. Wordt vervolgt

Blauwalg, nu ook in Hollandse Hout

716

Enige tijd geleden is er door de Oostvaardersdijk een doorlaat gemaakt om water uit het markermeer het Bovenwater in te laten stromen. Aan de andere kant (de overgang tussen de Hondenkop en Hollandse Hout) zit een overloop waar het water via een buis in het Hollandse Hout terecht komt (zie foto’s) Via de buizerdtocht komt het water opnieuw via een overloop in het kanaal terrecht. In opdracht van de gemeente heeft een bedrijf ook dit jaar het gras in het bovenwater kort gemaait. In tegenstelling tot vorig jaar is het afgemaaide gras vrijwel direct verwijderd. op zich een enorme verbetering. Verder moeten we maar hopen dat het blauwalg dit jaar minder overlast zou opleveren. Maar als ik de foto’s bekijk dan ziet het water op de eerste foto van het bovenwater er al aardig groen uit. En de foto’s hieronder laten het water van het hoollandse Hout zien waarbij tekst overbodig lijkt. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Er was van blauwalg in Hollandse hout weinig te bespeuren. Maar nu is ook Hollandse Hout aan de beurt. Ondanks het feit dat het water hier ruim twee meter diep is. Het zal mij benieuwen hoe dit verder zal uitpakken.

717

718

De foto hieronder is  halverwegen de buizerdtocht gemaakt aan de zijde van Lelystad Haven

719

Nog meer borden

Heb je eenmaal besloten aandacht te besteden aan borden langs de weg dan weet je niet wat je meemaakt. De enorme hoeveelheid en de onduidelijkheid over de betekenis van deze borden. Zo zag ik laatst een bord waarvan ik het idee had dat je dit alleen tegen zou komen op afgesloten terreinen. Maar niets hoor. Een normale weg, ergens langs de Rijksweg A6.713

Het behoeft geen betoog dat je langs welke openbare weg dan ook geen vuil mag storten. Maar als je dan door middel van een bord aangeeft dat een bepaalde doelgroep geen afval mag storten dan geld dit natuurlijk niet voor de andere doelgroepen. Nu is het alleen nog de vraag welke doelgroep hier beoogt wordt. De particulier? , een bedrijf die iets stort voor een particulier enz. enz. Nu u weet dat het niet om een prive terrin gaat bent u natuurlijk nieuwsgierig wat het dan wel is. Het gaat hier om een doodlopende weg die toegang zou bieden tot het kasteel in Almere-Haven. Aan deze weg bevind zich een klein zenderpark en verder is het een stuk natuurgebied.  Zeker geen plek om afval te storten. Als je dit dan iets meer onder de aandacht wil brengen dan zou je in overweging kunnen nemen om een bord verboden afval te storten te plaatsen. Echter moet je dan weer uitkijken dat dit niet andersom geld voor andere locaties. Er ontstaat dan al snel het recht om te zeggen "maar er staat toch niet dat het verboden is". Een betere optie is volgens mij de standaard regelgeving aan te houden. Dus weg met die onzin borden.

Stom, Stommer, Stomst

Stom, Stommer, Stomst.

Andere woorden heb ik er niet voor.
Als je een rondje door de wijk maakt, dan kom je de vreemste dingen tegen.
Glas op een kinderspeelplaats Maar ook een gedeelte van een automatisch oprolbare honden riem. In dit apparaat zit een vlijmscherpe veer. De riem (het koord) was voor dehondenbezitter kennelijk nog interessant genoeg om mee naar huis te nemen. Maar de rest werd achtergelaten op een grasveld waar dagelijks veel honden heen en weer rennen. Ik hoef u niet te vertellen wat de gevolgen zijn als een uw trouwe viervoeter met zijn poten in deze veer terecht komt.712

Een ding is zeker. De veroorzaker komt hier ook met zijn hond. Dan lijkt het mij toch niet al te moeikijk om te beoordelen dat ja zelf heel stom bezig bent!!