Welkom terug op Lelystadhaven.web-log.nl

Deze site is voor een periode van drie weken offline geweest omdat Kinderparade BV. door middel van een dagvaarding de beheerders van Web-log.nl en zijn gebruiker heeft gesommeerd de inhoud van de Web-Logs aan te passen en te blokkeren.

Na het uitbrengen van een dagvaarding heeft de beheerder hier gevolg aan gegeven. Iets waar Web-Log.nl niets aan kan doen.
Het gevolg van zo’n blokkering is dat alle sites die hiermee samenhangen automatisch meegaan. Een technisch en juridisch verhaal waar ik u niet mee lastig wil vallen.
Web-Log.nl valt in deze dan ook niets te verwijten.

De site waar het allemaal om draait, blijft op vonnis van de rechtbank te Den Bosch
d.d. 6 augustus 2009 geblokkeerd en zal t.z.t. door mij worden opgeheven.
Inmiddels zijn alle berichten en reacties van lelystadhaven.web-log.nl/kinderfun overgezet naar kinderfun.info
De strijd is wat mij betreft nog lang niet gestreden, maar zal in gepaste en iets genuanceerde vormgeving worden voortgezet via  deze site.

Om nu direct in te gaan op de hele procedure streeft niet het doel van dit Web-Log na.
Bent u geínteresseerd in het volledige verhaal dan leest u er binnenkort alles over op www.consuhulp.nl
Een site die burgers informeert en helpt in hun strijd tegen vermeende misstanden.

Chris Koeree
Lelystad-Haven

Leave a Reply