Monthly Archives: September 2007

Uitbreiding speeltoestellen

Persbericht200_17 xe2x80x98HALFPIPExe2x80x99 STADSCENTRUM VERPLAATST NAAR LELYSTAD HAVEN

De in onbruik geraakte xe2x80x98halfpipexe2x80x99 in het Stadscentrum van Lelystad wordt vandaag verplaatst naar Lelystad Haven. De halfpipe is een mooie aanvulling op daar reeds geplaatste andere skatevoorzieningen.

De halfpipe heeft jarenlang dienst gedaan als skatevoorziening en ontmoetingspunt voor jongeren. Door de plannen voor een nieuw stadshart verrijzen op deze  locatie  woningen en moet de halfpipe verdwijnen. De jeugd heeft inmiddels in het Zilverpark een volledig nieuwe skatebaan gekregen.

Voor de halfpipe begint nu een tweede leven in Lelystad Haven. De skatebaan wordt gedemonteerd, in delen vervoerd en deze week weer opgebouwd. De halfpipe krijgt dan nog een schoonmaakbeurt, waarbij ook de nog aanwezige graffiti zal worden verwijderd.
Vanaf volgende week kan de jeugd in Lelystad Haven gebruikmaken van de dan schone en opgeknapte halfpipe.

Aanvullend bericht
Door de extra aandacht  aan verkeersvisie buitengebied is dit persbericht iets later geplaatst. Maar dit geeft mij mooi de gelegenheid om wat foto’s te publiceren en wat opmerkingen die zijn binnengekomen te verwoorden.770
771 
Zoals u in het persbericht heeft kunnen lezen wordt het geheel nog ontdaan van de enorme hoeveelheid graffiti. En dat is wel nodig ook. Maar als je de achterkant bekijkt dan zou ik er toch bijna voor kiezen om de tekening slechts te ontdoen van de rommel die een ander er overheen heeft gespoten. Wellicht wil de eerste graffiti spuiter zijn tekening in ere herstellen?

En voor de andere graffiti spuiters zou ik zeggen: ga eerst nog eens oefenen op plekken waar niemand het ziet. Want het is toch om je dood te schamen!!

Wat mij opvalt is een enorm gat aan de voorzijde. Een gat dat groot genoeg is voor een kind om door naar binnen te klauteren. Maar als je dan de stukken scherp staal ziet die als een grove braam naar binnen steken dan vind ik dit persoonlijk wel erg gevaarlijk. Graffiti is nog tot daar aan toe, maar een speeltoestel dat zo gevaarlijk is vind ik persoonlijk onverantwoord.

De kinderen hebben er verder geen enkele moeite mee en maken er dankbaar gebruik van.
Terwijl jonge kinderen genieten van het nieuwe speeltoestel viert een oudere groep aan de andere kant van het grasveld een groot feest. Zo fleurt de boel in haven (ook al is het tweedehands) toch weer een heel eind op. Nu nog even alles netjes maken, en dan maar hopen dat het netjes blijft.772

773

774

775
776

Tijkelijke afsluiting Oostvaardersdijk

Tussen Block van Kuffeler en Almeerderzand is de oostvaaardersdijk en Pampusweg enkele dagen afgesloten geweest. Inmiddels is de dijk gelukkig weer open.765

766

Nu maar hopen dat de dijk bij Almere open zal blijven. De apparaten die bij het viaduct onder de A6 geplaatst zijn en tot doel hebben de verkeersintentiteit te meten baren mij ernstig zorgen.  Zou nu ook Almere in navolging van dronten enLelystad proberen verkeer in de polder tegen te gaan?767

768

769_1   

Zwerfvuil

Met enige regelmaat komen er klachten binnen over de jeugd die overal zijn rommel neergooit. We hebben het dan over blikjes frisdank en bierflesjes. Maar als ik dan kijk hoe de grasmaaier in opdracht van de gemeente het zojuist gemaaide grasveld achter laat  dan is dit toch wel een heel slecht voorbeeld.764

verkeersvisie buitengebied (de gemeenteraad)

Vanavond rond 19:00 uur heb ik gebruik gemaakt van het spreekrecht vanaf de publieke tribune tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zo’n voordracht begint dan met het vertellen wie je bent en voor welke organisatie je daar staat. Vervolgens heb ik mijn ongenoegen geuit over het feit dat een belangenorganisatie als de wijkraad niet geinformeerd is over deze voor Lelystad Haven ingrijpende veranderingen. Daarna heb ik de brief die u allen heeft ondertekend voorgelezen (met hier en daar een losse aanvulling) en daarna gemeld dat ik 124 getekende exemplaren in mijn bezit heb die ik de raad graag wilde overhandigen. Deze brieven zijn vervolgens aangenomen en in het raadsbesluit meegenomen. Bovendien heeft de raad aan de wethouder gevraagd waarom de wijkraad in deze niet tijdig van dit voornemen in kennis is gesteld. De wethouder reageerde hierop dat de wijkraad in deze naar zijn gevoel geen belangenpartij was. Opnieuw een enorme vergissing van de wethouder.
Ook de mazen van de wet (het maken van een foto in een afgesloten gebied) zoals de wethouder tijden het Opinieplein heeft geroepen werd door sommige raadsleden bekritiseerd.

Het resultaat
De Oostvaardersdijk wordt geen erftoegangsweg. (afsluiting is van de baan)
De knardijk zal zoals het er nu naar uitziet met rust worden gelaten.
De praamweg zal voorlopig met rust worden gelaten, maar of dit over vijf jaar nog zo is dat is nog niet zeker.
Het is in elk geval zo dat indien het college besluit om laatstgenoemde wegen (gedeeltelijk) af te sluiten, dan hebben zij in elk geval publicatieplicht. Hiertegen kunnen zowel de gemeenteraad als belanghebbende bewoners hun zienswijze kenbaar maken. Vraag is alleen hoe je als inwoner van Lelystad Haven of Hollandse Hout aan kunt tonen dat je belanghebbende bent. Immers is dit alleen weggelegd voor de bewoners van het gebied. En erg spraakzaam is een hert, ree of vogel niet. Laat staan dat ze een letter op papier kunnen zetten.

Al met al een redelijke uitkomst, maar wel een met wat kleine addertjes onder het gras.

Lelystad Haven binnenkort afgesloten van de buitenwereld (vervolg)

Op donderdag 20 september zal de gemeenteraad een beslissing nemen op het voorstel van de gemeente Lelystad om het buitengebied rond lelystad te verklaren tot erftoegangswegen (gebieden).

Als dit doorgang vind dan heeft het college vanaf dat moment het recht om zonder enig overleg de Oostvaardersdijk richting Almere, de Knardijk. de Praamweg en het gedeelte van de Buizerdweg tussen Hollandse Hout en de Knardijk alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer of zefs volledig af te sluiten.

De wethouder heeft gezegd dat dit niet zijn intentie heeft, echter vragen wij ons af waarom zij dan wel dit recht willen hebben. Bovendien is er tussen de gemeente Lelystad en de belangenorganisatie Wijkraad en de bewoners geen enkel overleg geweest. Reden waarom wij u vragen bezwaar te maken tegen dit voorstel.

Download een brief op de site van de wijkraad, Print het document uit, vul uw gegevens in en geef hem af op de wijkpost of deponeer hem in de brievenbus van het buurthuis. U vind het adres onder aan de brief.

Bent u hier zelf niet toe in staat, stuur dan een mail naar info@wijkraadhaven.nl of mail@lelystadhaven.info . Dan komen wij wel met de brief bij u langs.

De wijkraad zorgt ervoor dat de bezwaren worden meegenomen in het raadsbesluit.

Aanvulling

Op maandagavond zijn er een aantal brieven verspreid rond de Harderwijkstraat, als het werk het toelaat zal er vanavond nog een gedeelte worden bezorgt. Maar laat u er niet van weerhouden als de brief niet bij u in de bus valt. Print hem uit en lever hem in voor woensdag (uiterlijk donderdag). Brieven die later binnenkomen kunnen niet op donderdagavond worden aangeboden tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Laat u niet kisten!

Kom op voor uw recht!!!!!!!

Lelystad Haven binnenkort afgesloten van de buitenwereld

Als het aan de gemeente ligt dan zou het binnenkort wel eens afgelopen kunnen zijn met de bereikbaarheid van Lelystad Haven.

Gisteren heeft de wethouder van de gemeente Lelystad tijdens het Opinieplein een presentatie gegeven over verkeersvisie buitengebied. Er is gesproken over een wegencategorisering in drie verschillende categorien. Zo heb je stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen en voor verblijfsgebieden erftoegangswegen. En nu juist die laatste baart mij ernstig zorgen.

Even gefocust op Lelystad Haven blijkt al snel dat wij omringd worden door erftoegangswegen. Zo zou de Oostvaardersdijk vanaf de rotonde Knardijk naar Almere, de Knardijk zelf en de Buizerdweg tussen Hollandse Hout en de Knardijk onder de categorie erftoegangswegen gaan vallen. Ook het natuurgebied richting Praambult valt onder deze categorie. Wat is een erftoegangsweg? Een erftoegangsweg geeft de gemeente de mogelijkheid om zonder enige moeite een dergelijke weg te veranderen in een weg die slechts voor bestemmingsverkeer toegankelijk is. Maar ook volledig kan worden afgesloten. Een voorbeeld hiervan is de Gemeente Zeewolde. De wethouder houd ons voor dat zij niet de intentie hebben om dit daadwerkelijk uit te voeren, maar in werkelijkheid kunnen zij het wel zonder dat u als burger hier bezwaar tegen kunt maken. Als ik de zaak omkeer dan komt bij mij de vraag boven als zij de intentie niet hebben waarom moeten zij dan wel de gelegenheid hebben om het te doen?
De gemeente gaat er vanuit dat wegen slechts afgesloten zullen worden indien zij als sluiproute gebruikt worden en hierdoor gevaar zou kunnen ontstaan. Hiervoor maken zij gebruik van verkeersintensiteitmetingen. Als uit zo’n intensiteitmeting blijkt dat er tijdens de spitsuren veel meer verkeer over deze wegen rijd dan is er sprake van sluipverkeer. Even recapitulerend aan deze afweging kan ik gerust stellen dat elke weg in Nederland gebruikt wordt voor sluipverkeer.

Het zou mij dan ook niets verbazen dat binnen afzienbare tijd de oostvaardersdijk, Knardijk, Praamweg en een deel van de Buizerdweg tot weg word uitgeroepen waarop slechts bestemmingsverkeer mag rijden.

Wat betekend dit voor Lelystad Haven?

Tijdens deze afsluiting zal Lelystad Haven slechts bereikbaar zijn via de brug naast het Wortman gemaal. Als de brug open staat dan kun je op dat moment geen kant meer op.
Maar het kan nog erger. In het verleden en tot voorkort is het voorgekomen dat de brug wel open (voor de scheepvaart) maar gedurende enkele uren niet meer dicht wilde door een defect. Het enige dat ons dan nog rest is heen en weer rijden tussen het bord bestemmingsverkeer en de rotondes bij Lelystad Haven. En dan nog maar te zwijgen over de gevolgen als er echt iets fout gaat!! Door de sluis gaan met enige regelmaat schepen die geladen zijn met zeer gevaarlijke stoffen. We hebben het dan over brandbare en zeer explosieve stoffen. Je moet er niet aan denken dat hier iets mee fout gaat. Je kunt dan werkelijk geen kant meer op.

De wethouder zegt niet de intentie van afsluiting te hebben maar vraagt wel om de mogelijkheid.
Niets anders dan een kind die twee Euro vraagt om een ijsje te kopen zonder de intentie te hebben om een ijsje te kopen.

Donderdag 20 september wordt dit voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
Als de gemeenteraad beslist om dit voorstel doorgang te laten vinden dan hoeven we binnenkort geen auto meer te rijden. Dan kunnen we met zijn allen thuis blijven.

Wat gaan we hier aan doen?

kijk voor de volledige tekst op "verkeersvisie buitengebied"

Houd dit weblog de komende dagen goed in de gaten, voor het te laat is!!!!!!!

Omdat dit web-log gericht is op Lelystad- Haven wordt er alleen aan de omliggende wegen aandacht besteed. Maar er zijn natuurlijk veel meer gedupeerde bowoners in geheel Lelystad.
Maar Lelystad Haven wordt wel het zwaarst getroffen door deze maatregelen!!

PS. De wijkraad, wijkpost en wijkbeheer zijn van dit voornemen en de eventuele gevolgen nimmer op de hoogte gebracht. Wij zijn door een oplettende buurtbewoner geattendeerd op deze ontwikkeling!! vandaar dit late bericht en de korte tijd die ons rest. Zeer spoedig zal hier een voorbeeldbrief worden gepubliceerd die u kunt gebruiken om bezwaar te maken.

Afsluiting buitengebied

Tot op heden hebben slechts 13 mensen gereageerd op de poll in de linkerkolom. Bovendien heeft de wijkraad slechts  enkele brieven binnen gekregen. U heeft iets meer dan een dag om dit aantal te verhogen en/of een reactie achter te laten. REAGEER DUS SNEL. voordat we geen kant meer op kunnen. Een mail naar de wijkraad verdient de voporkeur. Kijk voor het mail adres op wijkraad Lelystad Haven . Alle berichten en reacties via dit web-log worden ook in deze zaak meegenomen.

Zorg dat we er niet alleen voor staan

Want dan!!!!!!

Nieuwe mobiele radarcontrole valt minder op

De politie maakt gebruik van nieuwe radar apparatuur bij mobiele controle.

758
Vanmiddag onderweg naar huis viel mij bij De Blocq van Kuffeler deze auto op. Omdat het voertuig voor mij onbekende attributen op het dashboard had staan en er op het eerste oog niemand in het voertuig zat ben ik terug gereden om een foto van dichtbij te maken. Al snel kwam er een agent uit het achterportier van de auto. Het eerste wat de agent zij was dat ik wel erg gevaarlijk langzaam langs hem heen reed, mijn snelheid was 27 km / uur waar 70 toegestaan. Glimlachend zij ik; maar dat is toch niet te hard? Nee, maar wel gevaarlijk voor het verkeer achter mij was zijn reactie. Na een kort gesprek heb ik een paar foto’s mogen maken van de nieuwe apparatuur.
759
Achter het raam staat een camera in een langwerpige doos die zeker niet gelijkend is op de voorheen gebruikte camera. Onder de camera op de bijrijderplaats zit een tafeltje waarop een laptop geplaatst kan worden. In dit geval zat de agent achter in de auto en stond de laptop op de achterbank.761

Achter de kunststof kentekenplaat zit de radarapparatuur netjes weggebouwd en in het midden onder de nummerplaat zit de flitser. Ondanks het feit dat ik samen met de agent in opvallend uniform bij de auto stond was voor de langsrijdende automobilisten geen reden om vaart te minderen, zodat er in enkele minuten tientallen overtredingen op de gevoelige plaat (harddisk) werden vastgelegd.
760

Op de laptop ziet u het beeld van de camera. Normaliter zie je hierop het voertuig die een overtreding begaat met in het kleinere scherm heel duidelijk de kentekenplaat van het voertuig. om reden van privacy is er gekozen voor een leeg kader waarop het brughuisje duidelijk zichtbaar is. Met dit plaatje wordt normaliter de camera afgesteld.762

Achter in de kofferbak bevind zich een computer met een harddisk waarop uiteindelijk alle informatie wordt opgeslagen. Ondanks de bochten in dit stuk wegdek en de toegestane maximum snelheid van 70 km/uur heeft er iemand het vandaag gepresteerd om met 132 km/uur langs de controle post te rijden. Een overschrijding van 62 km/uur. Na aftrek van correctie in elk geval een invordering van het rijbewijs.763

Omdat de moderne apparatuur nauwelijks extra licht nodig heeft wordt de flits nauwelijks opgemerkt. Dit betekend dat de pakkans veel groter is. Bovendien zal er veel minder met groot licht worden geseind, omdat de overtreder pas weet dat hij geflitst is op het moment dat er een rekening van het CJIB op de deurmat valt. Ook voor mijzelf is het even afwachten of ik zelf in het kastje zit. Volgens mij zat ik op zo’n 75 km/uur. Het apparaat stond ingesteld op 77 km/uur.

Afwachten dus maar.

Nu maar hopen dat ze dit systeem snel in woonwijken gaan toepassen.

Afsluiting buitengebied (vervolg van het moet niet gekker worden)

683_1De gemeente Zeewolde heeft het gebied tussen de vogelweg en de Ibisweg tijdens de spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen.

Omdat dit een gebied omhelst dat zich uitstrekt vanaf Lelystad tot Almere voorbij de rijksweg A27 en enkele kilometers breed is staat dit generzins in verhouding tot redelijkheid. Immers, als iedere gemeente dit zou doen dan is autoverkeer binnen Nederland vrijwel uitgesloten. Nu heb ik begrepen dat de gemeente Lelystad het ook niet eens is met de actie van hun buren. (van horen zeggen). Maar hoe zit het dan met het bord tussen de Praambult en de rijksweg A6? (grijs bord links van de weg (achterzijde))? Deze borden staan wel op het gebied van de gemeente Lelystad.Zeewolde

Via de wijkraad is aan de wethouder gevraagd wat het standpunt van de gemeente Lelystad hier in is. Een duidelijk antwoord hebben wij hier nog niet op gekregen. Het laatste bericht was de vraag of de behandeling hiervan tot na de vakantie van de behandelend ambtenaar kon worden opgeschort. Maar wat schetst mijn verbazing?  A.s. donderdag wordt tijdens het Opiniplein in het gemeentehuis een voorstel behandelt om de afsluiting van het buitengebied vast te leggen. Opnieuw een creatie van de gemeente Lelystad om alles onomkeerbaar vast te leggen alvorens er over in discussie te gaan met belanghebbende (de bewoners van Lelystad-Haven en Hollandse Hout), Vertegenwoordigt door de wijkraad.

Aanstaande woensdag zal dit punt de aandacht krijgen binnen de wijkraad. En a.s. donderdag zal dit punt op het Opiniplein worden behandelt.
Voor informatie, ga naar agenda Opiniplein en kijk onder "verkeersvisie buitengebied" Is dit het begin om grote gebieden van elkaar af te sluiten?
Hoe lang zal het duren totdat heel nederland gebaricadeerd wordt door afsluitingen?
Wanneer komt de stalen muur terug, maar dan in ons eigen Nederland?
En wie betaalt er voor de wegen waarop wij als burger niet meer mogen komen?

Juist ja!!!!!!!!!!!

Kom dus a.s. donderdagavond naar het gemeentehuis.
Plaats uw reactie onderaan dit bericht.
geef uw mening via de poll in
de linker kolom.

Buitenboord motor of geen motor

755
Op zaterdagochtend rond vijf uur heeft de politie twee personen van een boot gehaald die onbestuurbaar tegen de stenen wal van de oostvaardersdijk tussen Lelystad en Almere aan beukte.

Op de foto is duidelijk te zien dat er een noodconstructie achterop de boot is aangebracht om een buitenboordmotor op vast te zetten. Wat de verdere toedracht tot dit gebeuren is dat kunnen we slechts gokken. Het lijkt er in ieder geval op dat de tijdelijke constructie niet sterk genoeg was om de motor te dragen, maar het zou bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat motorpech de oorzaak is. Rond 9:00 uur heeft de KNMR (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) het bootje weggesleept.
Door het beuken op de rotsen heeft het bootje behoorlijk wat schade opgelopen.756

757 

INWONERS LELYSTAD ZIJN BLIJ MET HUIS EN HOND

Persbericht200_16Inwoners van Lelystad zijn erg tevreden over hun woning. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.600 Lelystedelingen dat is gehouden in maart van dit jaar. Met behulp van vier stellingen is de tevredenheid met de woning gemeten. Op basis hiervan is berekend dat de Lelystadse woning een gemiddelde score van 8,1 krijgt. Dit is zelfs de hoogste score van alle 31 steden die vallen onder het Grote Stedenbeleid.  In al deze steden kregen bewoners dezelfde vragen voorgelegd. Lelystedelingen in koopwoningen zijn duidelijk meer tevreden (8,4) dan die in huurwoningen (7,0).

Verschillen per woningtype
Onderverdeeld naar woningtype zijn de bewoners van een flat of appartement gemiddeld gezien het minst tevreden met een 7,1 als score. De mensen in een eengezinswoning zitten met een 8,0 ongeveer op het gemiddelde; het meest tevreden zijn de bewoners van vrijstaande woningen: een score van 9,1.

Verhuisplannen
Een kwart van de mensen wil xe2x80x98binnen afzienbare tijdxe2x80x99 (een jaar of vier) verhuizen. In een vergelijkbare enquxc3xaate van twee jaar geleden was dat nog ongeveer eenderde; de mensen in Lelystad lijken dus wat minder geneigd om te verhuizen.

Behalve vragen over woontevredenheid hebben bewoners van de 31 xe2x80x98grote stedenxe2x80x99 ook vragen ingevuld over veiligheid en leefbaarheid van wijk en stad. De resultaten daarvan worden over pakweg een maand bekend.

Tevreden met hondenvoorzieningen
In een apart onderdeel is Lelystedelingen gevraagd naar de tevredenheid over voorzieningen voor honden. Iets minder dan een kwart van de ondervraagden meldt xc3xa9xc3xa9n of meer honden te bezitten. Dat is overigens het vaakst (32%) bij mensen met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en het minst vaak (18%) bij mensen met kinderen jonger dan 4 jaar. Blijkbaar heeft het hebben van kinderen van verschillende leeftijden invloed op het al dan niet hebben van een hond.

Met behulp van zeven stellingen is de tevredenheid met de hondenvoorzieningen in de buurt gemeten. Niet helemaal onverwacht zijn de bezitters van honden meer tevreden dan de niet-hondenbezitters. Het meest positief is men over de locatie en de herkenbaarheid van de uitlaatroutes: bijna de helft is hier tevreden over, eenderde is ontevreden en de overigen zijn neutraal.

Sinds de hondenvoorzieningen er zijn vindt maar een kwart van de mensen dat de kinderspeelplaatsen schoner zijn geworden. Iets meer dan een kwart vindt de hondenoverlast in de afgelopen jaren toegenomen,  terwijl ruim 40% het daar juist niet mee eens is. De xe2x80x98hondenwachterxe2x80x99 is voor het overgrote deel van de mensen zo goed als onzichtbaar: bijna 90% ziet deze nooit in zijn of haar buurt.

Op de website van het LelyStadsPanel (www.lelystadspanel.nl) zijn de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van Lelystedelingen over hun woning en over voorzieningen voor honden in uitgebreidere vorm na te lezen.

Belangrijk burgerinitiatief! Natuur voor kinderen (ingezonden stuk)

754
Beste bezoeker,

I wil u graag attenderen op een belangrijk burgerinitiatief, waarvan ik vermoed dat u het ook zinvol vindt.

Zoals je waarschijnlijk wel weet groeien kinderen in Nederland in toenemende mate op tussen asfalt en beton, zonder regelmatig contact met de natuur. We weten allemaal dat dat niet goed is. Voor een gezonde fysieke, sociale, emotionele en mentale ontwikkeling zijn intensieve speel- en leerervaringen in de natuur namelijk erg belangrijk! Dit blijkt ook uit onderzoek.

Daarom heb ik besloten het burgerinitiatief jeugd en natuur als nationale uitdaging te ondertekenen. Zo kunnen wij er met z’n allen voor zorgen dat dit belangrijke onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer komt. En dat kinderen dus weer de kans hebben fijne ervaringen in de natuur op te doen!

Teken jij ook?

Voor meer informatie en mogelijkheid tot ondertekenen: www.nationaleuitdaging.nl

Met vriendelijke groet,

Danja Bakker

Kinderfun (oplichters aan de deur)

Omdat Kinderfun de zaak (gelukkig) niet opgeeft neemt het bericht enorme proporties aan. Derhalve is het niet meer geschikt om via dit web-log weer te geven, immers zou dit web-log vullend zijn. En daar is dit web-log niet voor bedoelt.

Omdat een aantal van u door deze groep oplichters benadeelt is heb ik besloten deze zaak verder openbaar te maken via een nieuw web-log. U vind dit web-log via Kinderfun

Binnenkort zal deze link te vinden zijn in de linkerkolom onder websites en web-logs van de eerlijke vinder