Category Archives: Nieuws

Buitenboord motor of geen motor

755
Op zaterdagochtend rond vijf uur heeft de politie twee personen van een boot gehaald die onbestuurbaar tegen de stenen wal van de oostvaardersdijk tussen Lelystad en Almere aan beukte.

Op de foto is duidelijk te zien dat er een noodconstructie achterop de boot is aangebracht om een buitenboordmotor op vast te zetten. Wat de verdere toedracht tot dit gebeuren is dat kunnen we slechts gokken. Het lijkt er in ieder geval op dat de tijdelijke constructie niet sterk genoeg was om de motor te dragen, maar het zou bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat motorpech de oorzaak is. Rond 9:00 uur heeft de KNMR (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) het bootje weggesleept.
Door het beuken op de rotsen heeft het bootje behoorlijk wat schade opgelopen.756

757 

Bunschotenlaan (vervolg)

Na jaren wachten is het dan eindelijk zover. De Bunschotenlaan krijgt een flinke opknapbeurt. De tekening hieronder behoort tot een van de eerste ontwerpen. Hierdoor is het mogelijk dat de werkelijke uitvoering iets afwijkt. De nieuwe tekening is meer op de techniek gericht en hierdoor erg verwarrend.726

Omdat er nogal wat verschillende interpretaties de ronde deden over de duikers heb ik navraag gedaan bij de uitvoerder van het project en samen met hem de tekening bekeken.

De pijpen die uitmonden in de wateren tussen Beulakerwiede / Belterwiede  en Belterwiede / Lemmerstraat deden slechts dienst als Hemel Water Afvoer (HWA)op de putdeksels aangegeven als  R W (regenwater). Het regenwater komt via de straatkolken en regenwaterbuizen in de grote putten terecht en word vervolgens geloosd op het openbare water. Dit is dan ook gelijk iets om rekening mee te houden als je de straatkolken gebruikt om vuil water te lozen. In principe stort u het vuil direct in het openbare water. Deze pijpen deden op geen enkele wijze dienst als doorstroom voor deze wateren. De twee buizen tussen Beulakerwiede en Belterwiede lopen rechtstreeks naar het bovenwater en moeten de doorstroom bevorderen. In deze twee buizen worden twee putten aangebracht waarop de straatkolken hun water lozen. De bestaande buis vanaf het water tussen Belterwiede en de Lemmerstraat wordt enkele meters verlengt en op een van deze putten aangesloten. Of de capaciteit van de buis voldoende is om ook hier het water in beweging te brengen, dat moeten we nog even afwachten. In beide gevallen is er gerede kans op een vooruitgang in de strijd tegen stilstaand water (blauwalg), maar er is zeker geen sprake van verslechtering. nog maar even afwachten dus.
Mocht e.e.a. niet het gewenste resultaat op leveren, dan moet er opnieuw iets worden bedacht, hetgeen zeker de aandacht zal krijgen.

730

732
733

Het moet niet gekker worden (vervolg)

683_1De gemeente Zeewolde heeft het gebied tussen de vogelweg en de Ibisweg tijdens de spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen.

Omdat dit een gebied omhelst dat zich uitstrekt vanaf Lelystad tot Almere voorbij de rijksweg A27 en enkele kilometers breed is staat dit generzins in verhouding tot redelijkheid. Immers, als iedere gemeente dit zou doen dan is autoverkeer binnen Nederland vrijwel uitgesloten. Nu heb ik begrepen dat de gemeente Lelystad het ook niet eens is met de actie van hun buren. (van horen zeggen). Maar hoe zit het dan met het bord tussen de Praambult en de rijksweg A6? (grijs bord links van de weg (achterzijde))Zeewolde

682_1
Het bord (gesloten verklaring) staat op het grondgebied van Lelystad. Het kan ook niet anders omdat je anders te maken krijgt met een ongewenste afsluiting halverwege een weg. Hierop zit natuurlijk niermand te wachten. Maar het zou natuurlijk wel tegenstrijdig zijn als je tegen deze afsluiting bent en vervolgen een bord plaatst of laat plaatsen op je eigen grondgebied. De vraag is; Wat gaan we hier aan doen. Pikken we het zomaar dat inwoners met name uit de omgeving Hollandse Hout en Lelystad Haven geen gebruik mogen maken van dit zeer uitgestrekte gebied tussen de aangegeven tijden? Of gaan we hier met zijn allen iets aan doen? Op dit moment ligt de vraag bij de gemeente Lelystad. Maar op kort termijn vraagt dit om actie!! Actie waarbij gedupeerden de gemeente Lelystad kunnen steunen in hun strijd tegen de buren. Of actie tegen beide gemeenten omdat het bord op het grondgebied van Lelystad staat!!  Het zal mij benieuwen.

Overigens is volgens de wetgeving bestemmingsverkeer een ruim begrip, zodat er voldoende redenen zijn om het gebied tijdens de gesloten tijden in te rijden. Zo ben ik zelf erg geinteresseerd in paardenbloemen en laten deze nu bij toeval ook in dit gebied groeien. Bovendien schrijft de wet niet voor dat ik daadwerkelijk moet stoppen om de paardebloem te bezichtigen. Aangezien het gebied zo groot is kan ik mij plotseling bedenken en vervolgens iets anders gaan doen. Zo zijn er tal van voorbeelden, zoals het zoeken naar een boerderij, appels of aardappels kopen in dit gebied of het gebruik maken van de prachtige zwemplaats in dit gebied.

Doe hier uw voordeel mee, maar accepteer nimmer een bekeuring.
U betaald immers mee aan het onderhoud van deze wegen!!!

Wordt vervolgt.

Kortsluiting veroorzaakt spanningsuitval

Kortsluiting in een transformatiehuisje aan de werfweg op het industrieterrein Noordersluis zorgt voor spanningsuitval in Lelystad-Haven en industrieterrein Noordersluis.652
Tegen het einde van de ochtend schrok de eigenaar van de werf enorm van een explosie in het transformatiehuisje dat bij hem aan het terrein grenst. bij de explosie kwam het dak van het huisje een stuk omhoog en ontsnapte er een grote hoeveelheid rook onder het dak vandaan. De daken van deze huisjes liggen er los boven op om te voorkomen dat bij dit soort explosies het huisje zelf uit elkaar  zou barsten onder de enorme druk. De brandweer heeft even moeten wachten op de Nuon. Toen een medewerker van de Nuon de deur open maakte kwam er nog een klein restje rook naar buiten en was de schade goed te zien. 653

654
De transformatorhuisjes bestaan uit twee delen, te onderscheiden in primair 10.000 Volt en secundaire 380 volt. De ruimte hierboven herbergt de 10 KV, waarbij uit het zicht rechts de transformator staat opgesteld. De kast waar de medewerker van Nuon in staat te kijken ziet er behoorlijk geblakerd uit.655

656
Het behoeft geen betoog om te kunnen beoordelen welke van de twee kasten het probleem heeft veroorzaakt. Omdat het hier om een schakeldeel gaat in de 10 KV voorziening wordt de complete 10 KV voeding (ring) spanningsvrij gemaakt. Hierdoor verdwijnt de spanning op alle transformatiehuisjes uit de wijde omgeving. Hierdoor kwam ook Lelystad haven zo’n 2 uur zonder spanning te zitten. Omdat alles in een ringstruktuur aangesloten is kan men vrij snel de bron van de storing uitschakelen (uit de ringketen verwijderen), waarna de andere transformatiehuisjes stuk voor stuk weer worden ingeschakeld. Voor de bedrijven en bewoners die op dit transformatiehuisje aangesloten zitten duurt het iets langer voordat zij weer spanning hebben. OP de foto hier onder ziet u de rechter ruimte. Hierin bevind zich de 380 Volt verdeling die bij u in de woning wordt aangeboden. Omdat de voeding van het 10 KV gedeelte niet meer bruikbaar is wordt op het 380 V deel tijdelijk een aggregaat aangesloten die het laatste deel voor enkele dagen van spanning voorziet.657

Op de laatste foto ziet u nog een stukje van het dak dat door de enorme druk omhoog is geschoten. Door de klap is een deel van het voegwerk losgebroken. 658

Op het moment van de spanningsuitval was er toevallig iemand bezig om geld te pinnen bij de giromaat. Omdat de automaat zijn pas had ingenomen heeft hij twee uur bij de pin automaat gewacht in de hoop dat zijn pas weer terug zou komen. Maar helaas voor deze klant, zijn pas bleef weg en de automaat blijft buiten dienst.

Paasfeest / straatfeest

576
577

568 Een prachtige dag, enthousiaste medewerkers en zeer gemotiveerde kandidaten. Alle ingredienten voor een zeer geslaagde dag. Al vroeg is men begonnen met het plaatsen van de tent, hetgeen nagenoeg geruisloos verliep even later kwamen de kinderen die met veel plezier de eieren een mooi kleurtje gaven.

569
570
571

572

573

574

575
Niet alleen de eieren, maar ook de seremoniemeester krijgt een mooi kleurtje

578_1

579_1
Later op de dag is men begonnen met walnoot schieten. Het publiek en de deelnemers werd steeds groter, de opkomst was geweldig. Zo zie je maar weer wat je als burger kunt betekenen voor je omgeving.

580

581
Na de walnoten kwamen de echte eieren aan bod. Het is de bedoeling om een rouw ei over een zo groot mogelijke afstand naar elkaar over te gooien zonder dat het ei breekt. Vangen., kletssssss.

582

583

584

585
Elders in de straat lag een gouden ei verborgen. Op de foto het meisje dat het ei gevonden heeft en hiervoor een prijs krijgt uitgerijkt. Al met al een zeer geslaagde dag, georganiseerd door een groep bewoners van de Ringdijk te Lelystad Haven.
586   

Recreatieplek opgeheven

Tot mijn grote verbazing zag ik dat de visplek waar regelmatig oudere maar ook zeer jeugdige vissers hun hengel uitgooide spontaan verdwenen is. Buiten de vissers maakte ook veel bewoners en kinderen gebruik van deze plek om de watervogels het oude brood te geven. Brood wat anders in de groene container verdwijnt.563
Ik ben zeer benieuwd welke ambtenaar dit nu weer bedacht heeft. En waarom moet dit stukje bestrating vervangen worden door een grasveld wat straks vol ligt met hondendrollen.
Heeft dit soms te maken met de slechte beschoeiing? U weet het vast nog wel, de storm van begin dit jaar. Bestrating zakte (spoelde) letterlijk weg.567

566
Is dit nu gedaan om kosten van herstel van de beschoeiing te voorkomen? Of zijn de hekjes zo slecht dat er geen bewoners meer bij mogen komen? Laten we een klein stukje verderop kijken. Het hoekje tegenover het buurthuis.564

Is dit een tijdelijke oplossing Of wordt onze wijk als een achterstandswijk gezien? Het kan immers anders, kijk maar aan het einde van de Harderwijkstraat. 565

Aan het einde van de Harderwijkstraat is men vrijwel direct na de stormschade begonnen om de beschoeiing te vernieuwen. Het kan dus wel!!! 
Wat vind u hier van? Laat het ons weten of stuur een berichtje naar de wijkpost of wijkraad. U vind het mailadres en de gegeverns op de site van de wijkraad.  wijkraad haven

Voetpad Purmer (slot)

Alle emails en reacties heb ik goed bestudeerd. Per saldo trek ik de volgende conclusies:

‘ de gemeente heeft niet de juiste procedure gevolgd bij het teniet doen van het recht van overpad, dat op dat stuk grond ruste (erfdienstbaarheid);
‘ de Raad van State heeft hierover een duidelijke uitspraak gedaan;
‘ de betrokken bewoners/eigenaren betreffen geen/beetjeschuld, omdat zij misleid zijn door de gemeentelijke "dwaling"en een onoplettende notaris (hoewel…..iedereen wordt geacht de wet te kennen);
‘ er zijn veel meer belanghebbenden dan de twee bewoners en de gemeente;
‘ de uitspraak van RvS heeft gevolgen voor de huidige "bebouwing"van het pad;
‘ de gemeente weigert vooralsnog gevolg te geven aannde uitspraak van de RvS;
De gemeente heeft een extern expert ingezet om e.e.a. alsnog recht te buigen;
‘ Mijn inschatting : De Bold and the Beautiful is eerder afgelopen, dan deze soap.

Discussie gesloten. Hoewel….