Monthly Archives: March 2007

Kent u dat gevoel?

Na maanden van noeste arbeid eindelijk een paar weken vrij.
Heerlijk met de roeiboot op vakantie.
Alles ingepakt, en snel de haven uit.
Stopt plotseling de buitenboordmoter.
Dan zit er niets anders op dan je te laten terug slepen.
De reis ging naar Verweggistan. (dat was de planning)

Maar uiteindelijk ging de vakantie  naar de filistiinen.
551

He joh: Wakker worden!! Oh…sorry ik was effe ingedut.

Enthousiaste hobbyisten gezocht

Workshopgevers gezocht!

Op vrijdag 20 april a.s. organiseren MFA De Windhoek, de SWOL en de Gemeente een hobbymarkt voor senioren in De Windhoek. Hiervoor zijn we nog op zoek naar enthousiaste hobbyisten die hun hobby graag met anderen delen en een workshop kunnen verzorgen tijdens deze middag. Wilt u meedoen aan deze hobbymarkt laat ons dit dan vxc3xb3xc3xb3r 5 april weten. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met Elleke Leijten of Marjolein Scholten (SWOL), telefoon 22 14 29.

Nieuwe berichten (oude berichten)

Sinds kort vind u ook wat berichten uit het verleden. Berichten die geschreven zijn door de vorige beheerder Wilde Willy Ze zijn nog een klein beetje verstopt, maar met een beetje nadenken toch vrij simpel te benaderen. Terug in de tijd met Nico grigo…. oh nee dat was iets anders.
succes

Stormschade

De zware storm is inmiddels al weer een tijdje voorbij, maar ook vandaag ging de wind aardig tekeer. Hier en daar zie je nog een stukgewaaide schutting, maar het meeste staat er gelukkig weer goed bij. Voor de een is zo’n omgewaaide schutting een stuk afval terwijl een ander er weer dankbaar gebruik van maakt. Zo ook op het Andijkpad waar de jeugd al enkele jaren zelf een hut bouwt van afval materialen.547

548
Nu is het zo dat dit eigenlijk niet mag, maar aan de andere kant doen ze er geen kwaad mee. Jammer dat het winkeltje nooit open is als ik er langs kom. Met wijkbeheer is afgesproken dat dit gedoogd wordt, als het maar niet teveel rommel oplevert. Dus jongens: even de losse rommel opruimen. En kijk uit met het gereedschap van je vader, want ik weet zeker dat hij er niet blij mee is als ik deze schroefmachine ongezien zou hebben meegenomen. Succes met het bouwwerk.
549

Folders in de wijk

De laatste partijen folders zijn netjes opgeruimd en de daders zijn vervangen door nieuwe bezorgers die naar ik hoop wel netjes doen waarvoor ze een vergoeding ontvangen. Op de bovenste twee foto’s ziet u de laatste partij op de hondenkop en het speelplaatsje aan het einde van Zijpe. Deze zijn inmiddels verwijderd. de laatste stapel bevind zich nog op het adres (zie foto). Deze laatste partij ligt hier al ruim een jaar en zal spoedig worden verwijderd.543

544

545
546

Mijn grootste waardering gaat uit naar de verspreidingsgroepen die direct reageren op een klacht. Door middel van een codering in de folders kunnen zij vrij snel achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is. Ook zij zijn erbij gebaat dat de folders netjes afgeleverd worden. Ziet u nog ergens nieuwe folders liggen, neem dan contact op met de wijkpost.

Houd Lelystad-Haven schoon 

bloemen langs de dijk

Na een periode van veel negatieve reacties lijkt de rust wedergekeerd, Echter, zoals een van de schrijvers naar voren brengt "wie de bal kaatst" is dit verhaal voor mij nog lang niet ten einde! Hierover binnenkort meer via dit web-log en via het tv programma De mediator door Klaas Wilting op tv Flevoland (zaterdag).

Zondag, voor velen een dag van rust. Voor mij zijn dit juist de drukke dagen. Werken in de tuin, pieperdienst voor de werkgever en informatie verzamelen voor het web-log. En dat laatste valt niet mee. Windsnelheden van 80 km/h op de dijk zijn zeker geen pretje als je gebruik maakt van een fiets. Een auto is geen optie, want dan zeggen de buren dat je te hard rijd. Bovendien kun je met de auto niet overal komen. Op de fiets over de brug bij het Wortmangemaal om even wat voedsel te halen voor mijn huisdieren.550

Voedsel? Ja  gewoon een paar takken van een bramenstruik, goedkoper kan het bijna niet. Deze wandelende takken eten ook bladen van een roos, echter geniet de braam de voorkeur. Het verschil tussen het mannetje en het vrouwtje  is duidelijk zichtbaar. In tegenstelling tot wat je zou verwachten is het vrouwtje veel mooier dan het donkere mannetje. Zoals de takken hier hangen zijn ze bezig met de voortplanting (of moet ik zeggen voorttakking) Het mannetje heeft grote vleugels en kan zich hiermee voortbewegen. het vrouwtje zal zich lopend moeten bewegen, waarbij ze zich stevig vasthoud aan alles wat je je maar kunt bedenken. zelfs een vlakke glasplaat vormt geen enkel opstakel. de kracht van de poten en de scherpe haakjes aan de uiteinden zijn goed voelbaar. Om het dier los te halen van hetgeen ze vasthoud mag je gerust een paar minuten uittrekken. Een zeer gemakkelijk, goedkoop en leuk huisdier dat weinig eisen stelt. De dichtst bijzijnde bramenstruik bevind zich net over de brug t/o het gemaal. En als je daar dan bent dan zie je een enorm gat waar ze kort geleden de bodem gesaneerd hebben. En tegen de dijk groeit een enorme hoeveelheid bloemen die je normaal niet ziet als je er met de autolangs rijd.542

Persbericht

Persbericht200_3START HERINRICHTING HOUTRIBWEG – MIDDEN

Op 12 maart start de herinrichting van de Houtribweg tussen de Houtribdreef en de Visarenddreef.
De werkzaamheden duren tot en met juni dit jaar. Wethouder Jan de Vries geeft persoonlijk het startsein voor de werkzaamheden.

Wat gebeurt er
In grote lijnen bestaat het werk uit de volgende onderdelen:
– aanbrengen van een nieuwe toplaag, uitgevoerd in geluidsreducerend asfalt;
– de maximale snelheid wordt teruggebracht van 70 naar 50 km/uur;
– aan de zuidoostzijde wordt ter hoogte van de wijk Galjoen-Zuid een bushalte met een keerlus aangelegd;
– de bestaande brug voor fietsers en voetgangers over de Houtribweg naar woonwijk Punter wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe brug en ter hoogte van de wijk Galjoen-Zuid komt een tweede brug voor fietsers en voetgangers. Tijdens de uitvoering zal altijd een brug beschikbaar zijn voor voetgangers en fietsers;
– in totaal worden vier gelijkvloerse oversteken voor voetgangers en fietsers gemaakt zodat een goede aansluiting ontstaat tussen de kust en de wijken Galjoen en Punter. De oversteken worden uitgevoerd met drempels ten behoeve van snelheidsbeperking. Voor het aanleggen van de gelijkvloerse oversteken worden langs Galjoen en Punter een aantal bomen verwijderd.

Afsluiting en omleiding
Tijdens de gehele herinrichting is de Houtribweg voor doorgaand verkeer geheel afgesloten.
De omleidingroutes worden met borden aangegeven.

Aanpassing web-log i.v.m. internet terreur

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat er vanaf 2 maart een aantal reacties zijn geplaatst door bewoners (mensen die ze niet helemaal op een rijtje hebben). Zij hebben 9 dagen de gelegenheid gehad om medestanders te vinden door hun leugens te verkondigen op dit web-log. Maar nu is dit ten einde. voor deze bewoners is het web-log voorlopig gesloten. Dit betekend ook voor de overige bezoeker dat uw reactie niet gelijk zal worden gepubliceerd, maar eerst door mij moet worden goedgekeurd. Hierbij zal de drempel net als in het verleden laag liggen, met uitzondering van degene die het web-log misbruiken zoals zij. Het spijt mij enorm, maar het is niet anders. Binnenkort een uitgebreide reactie (bericht) van mijn kant, waarin ik u duidelijk zal maken hoe het in elkaar zit, waarbij de naam de eerlijke vinder opnieuw zal uitblinken in eerlijkheid. Ik kan u nu al verklappen dat ik een enorme fout van mijzelf naar buiten zal brengen. Maar deze fout zal nimmer opwegen tegen hetgeen dit zeer kleine groepje in onze wijk heeft aangericht.

Stembureau Lelystad Haven

Vandaag had u de gelegenheid uw stem uit te brengen In Steak 5 op het werkeiland.541

Het stembureau sloot om 21:00 uur zijn deuren, maar net op de valreep 20:59 uur wist deze man als laatste zijn stem uit te brengen. Het totaal aan uitgebrachte stemmenn op dit stemburea is 751. Van deze 751 stemmen kwamen er 712 uit Lelystad haven en 39 van buiten deze wijk. Naar schatting zou de opkomst tussen de 40 en 45 % zijn. Hetgeen zeker geen slechte score is. De uitslag? daar moet u nog even op wachten.
Persbericht200
DEFINITIEVE UITSLAG VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN FLEVOLAND

De definitieve uitslag van de verkiezingen van Provinciale Staten is bekend.

De zetelverdeling is als volgt:

9 zetels voor . VVD                  
8 zetels voor . CDA                  
7 zetels voor . PvdA                  
6 zetels voor . SP       
5 zetels voor . Christenunie      
2 zetels voor . GROENLINKS      
1 zetel   voor . SGP       
1 zetel   voor . Partij voor de Dieren      
geen zetel voor D66        
geen zetel voor ONS Flevoland / VER. SENIORENPARTIJ   

De volledige uitslag, inclusief de verdeling van restzetels en voorkeursstemmen, is te vinden via de homepage van www.lelystad.nl

Sluisje naar Hollandse Hout

Vandaag is men aangevangen met de werkzaamheden An het sluisje tussen Lelystad Haven en Hollandse Hout. De bodem, Nu nog een enorme partijblubber moet plaats maken voor een laag beton van zo’n 70 cm. Om het beton te kunnen storten zal alles eerst leeg gemaakt moeten worden, hetgeen een aardig karwij is. En dan heb je ook de enorme hoeveelheid vis die zichin de afgesloten en nagenoeg leeggepompte ruimte bevind. 538 
Met het nodige beleid wordt de vis overgezet naar het water buiten de sluis. We hebben het dan over tientallen emmers vol met kleine vis, maar ook de grotere vissen zoals snoek zwemmen in de modderpoel in het rond.539

540 

Folders opgeruimd

De laatste tijd hebben de folders de volledige aandacht gekregen. En het resultaat mag er zijn. Zo hebben de verspreiders op 4 plaatsen op het Andijkpad, twee plaatsen op de hondenkop en de speelplaats aan het einde van Zijpe (zie foto) opgeruimd . Als het goed is zijn nu alle folders uit de wijk verdwenen.537

Nu is het slechts een kwestie van bijhouden!! Komt u ze nog ergens tegen? stuur dan een berichtje aan de wijkpost, wijkraad of dit web-log, zodat er adequaad op gereageerd kan worden.

Houd Lelystad Haven schoon.

Toneelvoorstelling

Toneelgroep Bovenwater
presenteert
Zaterdag 17 maart
Een moordweekend

536_2een blijspel in drie bedrijven
door Carl SlotboomregieAnneke van Genderen / Wilco van KampenBuurtcentrum de Windhoek, Ringdijk 187 Lelystad-havenZaal open 19.30 uur aanvang 20.00 uur
Kaarten in de voorverkoop 7,50
aan de zaal 10,00
inclusief xc3xa9xc3xa9n gratis kopje koffie of thee
Kaarten zijn te bestellen op telefoonnummer 06.53.18.10.48

Persbericht

Persbericht200_2

Inclusief evaluatievragen over hondenbeleid
LELYSTAD START ONDERZOEK NAAR LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID

De gemeente Lelystad is gestart met een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Het onderzoek, Leefbaarheid en Veiligheid 2007, is willekeurig verspreid onder 1.100 Lelystedelingen en wordt tevens afgenomen onder de ruim 1.450 leden van het LelyStadsPanel. Het onderzoek duurt de hele maand maart.

Het onderzoek gaat over de huidige woonsituatie, eventuele verhuiswensen en de leefbaarheid en de veiligheid van iemands woonomgeving. Een aantal extra vragen gaat over voorzieningen voor honden (uitlaatroutes e.d.). Daarmee wil de gemeente het vanaf  2000 geldende hondenbeleid evalueren. Hoe de inwoners over al deze onderwerpen denken, wordt gebruikt als basis voor gemeentebeleid en -initiatieven de komende jaren.

Iedereen die deelneemt aan het onderzoek maakt kans op xc3xa9xc3xa9n van de vijf cadeaubonnen van xe2x82xac 50,-. Onder leden van het LelyStadsPanel wordt daarbovenop aan het einde van het jaar een extra cadeaubon van xe2x82xac 250,- verloot, onder degenen die aan alle onderzoeken hebben meegedaan.

LelyStadsPanel
Inmiddels zijn er diverse enquxc3xaates onder leden van het LelyStadsPanel gehouden. Het panel bestaat uit ruim 1.450 inwoners van Lelystad. De gemeente wil de mening horen van zoveel mogelijk inwoners. Nieuwe leden zijn dan ook altijd welkom!

Het LelyStadsPanel geeft ongeveer zes keer per jaar meningen over allerlei onderwerpen die voor Lelystad van belang zijn. Het LelyStadsPanel moet een goede doorsnee zijn van de Lelystadse samenleving, dat betekent dat allerlei bevolkingsgroepen van verschillende leeftijd, etnische herkomst, sociale achtergrond, politieke voorkeur en inkomensklasse erin vertegenwoordigd zijn. Met de meningen van al deze mensen samen krijgt de gemeente een duidelijk idee hoe (verschillend) de inwoners van Lelystad denken over actuele vraagstukken en wat inwoners in de toekomst wel en niet willen. Bij het beleid wordt daarmee rekening gehouden.

Lid worden
Inwoners vanaf 18 jaar kunnen lid worden van het LelyStadsPanel via www.lelystadspanel.nl. Aanmelden kan ook via een e-mail naar lelystadspanel@lelystad.nl of per brief naar de gemeente Lelystad (Onderzoek en Statistiek), Antwoordnummer 1, 8200 VB Lelystad. Met name jongvolwassenen (18-29 jaar) en mensen uit allochtone bevolkingsgroepen worden opgeroepen zich (ook) aan te melden.

1 maart 2006 t/m 1 maart 2007

Vandaag 1 maart beheer ik Chris (De eerlijke vinder) het web-log 1 jaar. Een jaar waarin ik veel van de omgeving om mij heen geleerd heb. Maar wat ik nog veel belangrijker vind. De positieve kanten in het leven en mijn omgeving weten te waarderen en waar nodig bij te sturen in een positieve zin. Terug kijkend naar het afgelopen jaar was het niet zo moeilijk om dagelijks iets negatiefs te vinden waar ik een stukje over kon publiceren. vandaag de dag moet ik er behoorlijk wat moeite voor doen, hetgeen het web-log misschien wat minder aantrekkelijk maakt, maar wel een resultaat waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Mijn dank gaat uit naar de gemeente die in een aantal gevallen adequaat hebben gereageerd op hiaten binnen onze wijk. Maar we zijn er nog lang niet. Soms krijg je het idee dat de gemeente het niet waardeert om een wijk te bezitten waar zich geen problemen voordoen. Een stukje zelfbescherming? Zorgen dat er altijd wat te doen blijft!! Of steekt er iets anders achter!!!???!!!

De eerlijke vinder (Wie Wat Waar Wanneer en Waarom)

Op 1 juni 1999 heb ik hier in Lelystad Haven een woning gekocht.
Op 1 augustus 1999 ben ik met mijn gezin met drie kinderen hier komen wonen.
Mijn hobby is radio zend amateur. Een hobby die ik de eerste tijd nauwelijks heb kunnen uitoefenen door het ontbreken van een goede antenne installatie. Uiteindelijk is de antennemast na vele jaren toch gekomen, ook al had dat behoorlijk wat voeten in aarde(aanpasing bestemmingsplan 3.5.2 zuid) enz. Maar het resultaat mag er wezen. Nu maar hopen dat ik er binnenkort ook wat tijd voor vrij kan maken.
Computers waren voor mij een noodzakelijk kwaad. IK had ze nodig voor mijn werk, maar verder deed ik er niets mee. Geen interesse en internet was voor mij een doolhof met doodlopende straatjes. Doodlopende straatjes, waar heb ik dat vaker gehoord?
Toen wij hier kwamen wonen werden we vrijwel direct geaccepteerd en hadden goede contacten met de buren. Er werden afspraken gemaakt over het plaatsen van een antennemast, en alles liep op rolletjes. Tot 16 maart 2000. De dag waarop de rust verdween. De dag waarop ons doodlopend hofje ook voor voetgangers doodlopend werd. Een illegeale afsluiting die jarenlang gesteund werd door een ambtenaar van de gemeente Lelystad. Een commissie van bezwaar van de gemeente Lelystad die eveneens deze illegale afsluiting hebben gesteund. En zelfs de rechtbank in Zwolle heeft steun gegeven aan deze illegale afsluiting. De bewoners die verantwoordelijk waren voor deze illegale afsluiting kregen hierdoor terecht de indruk dat het helemaal niet illegaal was, temeer omdat de door hen ingeschakelde notaris (waarvan ik de naam niet zal noemen, maar hakken met een botte bijl daar is hij goed in) zijn werk niet goed heeft gedaan.
De notaris vertelde hen dat zij dit pad gewoon af konden sluiten. Tot het moment dat de zaak In 2004 voor de Raad van State kwam en zij oordeelde dat er sprake was van een illegale onttrekking aan de openbaarheid. Het voetpad is op 16 december 2006 door de gemeente overgenomen en de bewoners hebben hiervoor van de gemeente een compensatie ontvangen. Of dit geheel terecht is dat laat ik even in het midden. Maar het gedrag van de gemeente in deze zaak vind ik persoonlijk ver beneden peil en roept bij mij ernstige twijfels op bij het beleid van het bestuursorgaan van de gemeente Lelystad. Aan het probleem voetpad kwam op 16 december 2006 eindelijk een einde. En ook voor mijn buren is de zaak voorbij. Kinderen kunnen weer veilig naar school en gebruik maken van de kinderspeelplaats, hetgeen ze zes en een half jaar hebben moeten missen. Mijn doel is bereikt. Alleen met de gemeente ben ik nog lang niet klaar. Deze gemeente heeft mij (ons) ruim zes jaar aan het lijntje gehouden, op hoge kosten gejaagd en eindeloos veel tijd gekost. Hierover binnenkort meer.

Terug naar het web-log. Terug naar eind oktober 2005. Het bestaan van web-logs was mij totaal onbekend. Zoals eerder vermeld had dit ook totaal niet mijn interesse, tot het moment dat iemand uit mijn omgeving mij erop attendeerde dat er op het web-log Lelystad-Haven (beheeert door Wilde Willy) een berichtje stond over dit voetpad waarop in de reacties nogal wat negatieve stukjes over mij werd geschreven. De berichtjes bevinden zich nog steeds op dit web-log, maar zijn voor u niet te benaderen. Toen ik het bericht en de reacties had gelezen heb ik hier op gereageerd met een weerwoord van mijn kant. Dit was voor mij de eerste kennismaking met een web-log. Na deze eerste reactie heb ik nog vaak gereageerd op verschillende berichten van het web-log. Een nieuwe interesse was geboren. Na vele mailtjes heen en weer met de beheerder (Wilde Willy) is mij begin 2006 het web-log aangeboden. Willy vertelde mij dat er een opvolger moest komen omdat de dreigementen ondanks de anonimiteit zich opstapelden. Later hoorde ik van zeggen dat Willy zou zijn vertrokken uit Haven. Ik zelf weet beter, maar vind dit thans van minder groot belang. Ikzelf heb aangegeven de kennis en tijd niet te bezitten, waarna het web-log van de ene hand naar de andere ging. Uiteindelijk heeft de laatste beheerder de handdoek in de ring gegooit. Het web-log was niet meer. Beschikbaar, vrij voor iedereen die het wilde hebben. Als trouwe lezer merkte ik dit ‘s morgens rond 8 uur tijdens een bezoek aan het web-log. De boodschap was "gefeliciteerd, de naam is vrij, U kunt het web-log op uw naam laten registreren. Geschrokken, verdrietig en vol twijfel heb ik de naam geclaimd. Een actie die iedereen op dat moment had kunnen nemen. Binnen drie dagen moest ik per mail het beheerschap vastleggen. drie dagen waarin ik hier ernstig over heb moeten nadenken. Tientallen vragen deden de ronde. Heb ik hier tijd voor? Past het in mijn leven? Ben ik in staat als digibeet (totaal geen kennis) een web-log te beheren? En zou ik het op kunnen brengen het voort te zetten enigszins gelijkend op het oude web-log. Op 26 februari heb ik mijn aanmelding als beheerder bevestigd en op 1 maart nu precies een jaar geleden heb ik het web-log opnieuw leven ingeblazen.

De naam: behoeft geen nadere uitleg.
De eerlijke vinder (Chris) Eerlijk, Oprecht en vasthoudend als een Pitbull