Monthly Archives: January 2008

Bewonersbrief omgeving Lemmerkade / Lemmerstraat (hondenbezitters opgelet)

Lelystad
29 januari 2008

onderwerp No.08-013
Woningen voor starters aan de Lemmerkade. (naast de twee flats)

Geachte heer, mevrouw,

Het college heeft vandaag besloten om de woningbouwlocatie aan de Lemmerkade aan te wijzen als een locatie voor starters. Een groep van ongeveer twaalf starters op de woningmarkt krijgen op deze plek de mogelijkheid om samen woningen te bouwen. De locatie heeft in het bestemmingsplan de bestemming wonen. Hoe de woningen er uit komen te zien is natuurlijk afhankelijk van het ontwerp. We weten op dit moment nog niet hoe de plannen van de starters er uit gaan zien. Uiteraard moeten deze plannen aan de regels voldoen.

De starters gaan zelf een ontwerp laten maken voor deze locatie. Uiteraard wilt u als omwonenden graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Zodra er wat duidelijkheid is over de invulling van de locatie willen we u als omwonenden graag betrekken.
U wordt te zijner tijd uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep waarin bewoners op de hoogte gehouden worden en kunnen reageren op de plannen van de starters. U kunt zich hiervoor alvast opgeven via: dbj.bergman@lelystad.nl. of bij de wijkpost Lelystad Haven 0320-279330.

Op het bijgaande luchtfoto is de locatie met een rode cirkel aangegeven.

Met vriendelijke groeten,
Namens Gemeente Lelystad

Joselie Ruimers
Wijkmanager Zuidwest

Lemmerkade

Toegevoegde informatie (De eerlijke vinder)

Ter compensatie van het hondenlosloopveld langs de Oostvaardersdijk heeft dit stuk grond tijdelijk de bestemming hondenlosloopveld gekregen.

Dit losloopveld is opgeheven na de aanleg van het fietspad langs het water tussen het Andijkpad en de Oostvaardersdijk.

Waar moet de hond nu weer heen?

Tekenen en Bewegen

In Buurthuis De Windhoek gaat Charlotte Bakker een workshop van 5 tekenlessen geven.
Zij heeft zelf les gekregen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, haar specialiteit is portret tekenen.

Het is de bedoeling om in februari te gaan starten, als er minimaal 4 deelnemers zijn zal de exacte datum worden vastgesteld. De lessen zullen in principe alleen voor mensen zijn die in Lelystad-Haven wonen. De workshop zal in ieder geval op maandag zijn van 13.30 tot 15.00, de kosten komen op xe2x82xac 3,- per les.

Tekenen en bewegen liggen heel dicht bij elkaar. Het gaat vaak om durven bewegen met het potlood in je hand. Eerst bewegen en dan kijken wat er wil ontstaan.
Als je de letterlijke werkelijkheid wilt tekenen, kun je beter een foto maken en die na tekenen.
Een foto staat stil, het is een opname van een moment.
Een tekening kan de beweging weer geven en dat maakt de tekening boeiend. De wereld is xc3xa9xc3xa9n en al beweging, niets staat stil zelfs een boom niet (al kunnen wij de veranderingen in de boom niet van moment tot moment zien).
Wij gaan oefenen om je/u meer gevoel te geven van wat tekenen voor je/u kan zijn.
Het gaat niet om resultaten, maar om het plezier!!!
Informatie: Charlotte, tel. 212969

Een inteken lijst ligt in het buurthuis, u kunt telefonisch contact opnemen via tel.nr. 260001, b.g.g. spreekt u dan een boodschap in zodat u teruggebeld kunt worden.

VLIEGTUIGSIGNALERING MELDT 1 xe2x80x98OVERTREDINGxe2x80x99 IN MAAND DECEMBER

Persbericht200_26Decembermaand rustiger, maar drukker dan een jaar geleden

Het vliegtuigsignaleringssysteem in Infocentrum Lelystad heeft in de afgelopen maand december 4.505 vluchten boven het stedelijk gebied van Lelystad geregistreerd en vastgelegd. Dat is rustiger dan voorgaande maanden, maar wel drukker dan in de maand december 2006. Toen werden 3.346 vliegbewegingen geregistreerd. Bovendien heeft het systeem anderhalve dag storing gehad en zijn de gegevens in die periode niet vastgelegd. Het werkelijk aantal vluchten ligt daarom nog iets hoger.

Hoewel het druk is, houdt het vliegverkeer zich grotendeels wel aan de afspraken en regels. In december  is er 1 vliegtuig geweest die onder de geldende grens van 4.000 voet kwam. Dit vliegtuig kwam op 24 december xe2x80x99s ochtends om 9.08 uur over op 3.950 voet. De gemeente meldt deze xe2x80x98overtredingxe2x80x99 aan Luchtverkeersleiding Nederland en de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Nachtvluchten beneden de 7.000 voet (2.100 meter) komen nauwelijks voor. In december waren er zeven vliegtuigen die overvlogen tussen middernacht en 06.00 uur xe2x80x99s ochtends. Tussen 23.00 en 07.00 uur kwamen 19 vliegtuigen over. Het vliegtuigsignaleringssysteem legt alle informatie vast over datum, tijdstip, vlieghoogte, luchtvaartmaatschappij en vliegrichting van de desbetreffende vluchten.

xe2x80x98Livexe2x80x99 op de website
Bewoners kunnen alle vluchtgegevens boven Lelystad zelf raadplegen via de website van Infocentrum Lelystad. Ook de actuele situatie wordt op de site weergegeven. Zo kan elke inwoner precies volgen wat er gebeurt in de lucht boven de eigen woning.

Kijk op www.infocentrum.lelystad.nl voor een volledig overzicht van alle vliegtuigregistraties.

Voor overige persberichten; Kijk op Lelystad.web-log.nl

GRATIS OPENBAAR VERVOER VOOR INWONERS LELYSTAD VAN 65+

Persbericht200_24Vanaf 1 januari 2008 kunnen inwoners van Lelystad van 65 jaar en ouder, gratis gebruik maken van het openbaar vervoer met de Lelybus van Connexxion. Lelystad is hiermee de tweede stad
in Nederland, waar deze mogelijkheid wordt geboden aan 65+xe2x80x99ers.

Al langere tijd hebben de gemeenteraad en het college de wens, te komen tot een vorm van gratis openbaar vervoer voor 65+xe2x80x99ers in Lelystad. Besproken is met Connexxion, om dit al in de huidige concessieperiode, die loopt tot eind 2009, in te voeren in de vorm van een pilot.

De opzet is, de 65+xe2x80x99ers direct vanaf 1 januari 2008 gratis te laten reizen met de OV-chipcard, vooruit lopend op de landelijke invoering hiervan. Zo wordt voor hen het gemak vergroot om met de Lelybus te reizen. Met xc3xa9xc3xa9n kaart kunnen zij dan zonder problemen met de Lelybus op stap.

Voor overige persberichten kijk op Lelystad.web-log.nl

Echt (geen) Hema (Hema laat je in de kou staan)

Het zal je maar gebeuren.

Verjaardag van een van je kinderen in het weekend (zondag).

Even een taartje halen bij Juist ja de Hema; en dan:!!! Sorry er is iets fout gegaan met de levering.
Dit is wat ons overkwam. Nu had ik niet besteld, dus dan loop je enig risico zou je denken. Maar niets is minder waar. Ook een ieder die wel heeft besteld heeft pech gehad. En dan is de verkoopster niet blij dat u teleurgesteld bent. Ja hoe zou dat nu komen.

Uiteindelijk heb ik dan maar het laatste (oude en ondermatig) stukje slagroomtaart gekocht. Dit tot grote teleurstelling van de klant die achter mij stond en ook wel graag dat schamele stukje wilde hebben. Met een teleurstelling en schaamte voor deze klant heb ik de zaak verlaten met:::::;;;;!!!!!!  814

Gelukkig haden ze nog een appelkruimtaart (op 1 na de laatste) en een moccataart. Maar voor de na mij binnengekomen klanten was niet veel meer. Hoe kom je van je oude rommel af?! juist ja, want van dagvers is geen sprake!!!

Uiteindelijk ben ik maar naar de concurent gegaan, maar ja, een vlaai is toch iets anders dan een slagroomtaart. Maar wel lekker vers. Het zal mij benieuwen hoe de gasten erop reageren. Bent u ook met uw neus naast de slagroomtaart terecht gekomen? Reageer dan op dit bericht.

Bij voldoende klachten zal ik het hoofdkantoor van de Hema om een reactie vragen. 815

816
Voor de bezoekers van de verjaardag (a.s. zondag)van mijn dochter geld dat het gebak van de Hema op vrijdag waarschijnlijk vers was. Sorry!!!

Oud en Nieuw (het had zo mooi kunnen zijn)

812
810
811
Juist nu de kwaliteit van het vuurwerk met sprongen vooruit is gegaan zorgt een dikke laag mist dat alle miljoenen die inwoners van Nederland aan vuurwerk hebben uitgegeven niet tot hun recht kwamen. In Lelystad Haven was de mist (versterkt door de enorme rook) zo erg dat je geen hand voor ogen kon zien. Het zicht was soms minder dan een meter. Het goedkope vuurwerk gaf vaak betere resultaten voor de persoon (veelal kinderen) die dit vuurwerk af hebben gestoken. Jammer dat een ander er niet van heeft kunnen meegenieten.813

Het groter (professioneler)vuurwerk kwam niet tot zijn recht en veroorzaakte slechts een nog dichtere rook /mist massa. Ook veilig over straat lopen was er niet bij. Zo werd vuurwerk de straat opgeworpen zonder dat men kon zien of er zich iemand op deze straat bevond. Even naar een kennis of familielid lopen was er bijna niet bij. Een mooie foto maken was niet mogelijk zodat we het moeten doen met een paar foto’s gemaakt tijden een vuurwerkshow enkele dagen geleden. Hoe staat het met het vuurwerk dat niet is afgestoken? Wordt dit tot volgend jaar bewaard of wordt oud en nieuw vanavond nog eens zachtjes overgedaan? Het bewaren van vuurwerk is niet toegestaan. Maar als je het toch doet, zorg dan in elk geval dat je het veilig doet. Plaats het droog (dus niet in een schuur)Vochtig geworden vuurwerk is onbetrouwbaar en kan ten tijde van het afsteken afgaan wanneer je het niet verwacht. Opslaan in huis is ook geen optie, immers bij brand betaalt de verzekering niets uit (dubbele pech dus) Hoe ga je er dan mee om?  Vragen waarop ik u het antwoord schuldig moet blijven! Ga er in elk geval verstandig mee om en houd een beetje rekening met de dieren.
Een enkeling probeerde met de auto de wijk te verlaten. Met open ramen en alle risico’s van dien hield bij uitzondering in elk geval iedereen zich aan de maximale snelheid. Of het verstandig  was dat laat ik even over aan degene die dit risico heeft durven nemen. Ergens hoorde ik nog  de brandweer de wijk binnen komen, echter was het risico om te zoeken waar hij naar toe ging veel te groot. Nu maar hopen dat er niet te veel gebeurd is.

Rest het mij om u allen EEN HEEL GELUKKIG 2008 toe te wensen.

Chris (de eerlijke vinder)