Category Archives: Zonder categorie

Zwembad in Lelystad Haven

De aanleg van een zwembad in Lelystad Haven

Jan Middelburg vertelt:

1955 / 1960
zwembad Lelystad-haven

Op een bepaald ogenblik was er behoefte aan een zwembad. Op het eiland lagen hele dikke balken; die waren over van het gemaal of de haven. Toen was er iemand die zei.  Als we die balken in een rechthoek leggen en onder een gazen kooi maken. Zo gezegd, zo gedaan.

Voor de rest van het verhaal kijkt u op Flevolands geheugen.nl

Welkom terug op Lelystadhaven.web-log.nl

Deze site is voor een periode van drie weken offline geweest omdat Kinderparade BV. door middel van een dagvaarding de beheerders van Web-log.nl en zijn gebruiker heeft gesommeerd de inhoud van de Web-Logs aan te passen en te blokkeren.

Na het uitbrengen van een dagvaarding heeft de beheerder hier gevolg aan gegeven. Iets waar Web-Log.nl niets aan kan doen.
Het gevolg van zo’n blokkering is dat alle sites die hiermee samenhangen automatisch meegaan. Een technisch en juridisch verhaal waar ik u niet mee lastig wil vallen.
Web-Log.nl valt in deze dan ook niets te verwijten.

De site waar het allemaal om draait, blijft op vonnis van de rechtbank te Den Bosch
d.d. 6 augustus 2009 geblokkeerd en zal t.z.t. door mij worden opgeheven.
Inmiddels zijn alle berichten en reacties van lelystadhaven.web-log.nl/kinderfun overgezet naar kinderfun.info
De strijd is wat mij betreft nog lang niet gestreden, maar zal in gepaste en iets genuanceerde vormgeving worden voortgezet via  deze site.

Om nu direct in te gaan op de hele procedure streeft niet het doel van dit Web-Log na.
Bent u geínteresseerd in het volledige verhaal dan leest u er binnenkort alles over op www.consuhulp.nl
Een site die burgers informeert en helpt in hun strijd tegen vermeende misstanden.

Chris Koeree
Lelystad-Haven

IEDEREEN EEN EIGEN PAPIERCONTAINER

863

HVC inzameling / Flevocollect zamelt in Lelystad het afval in, in opdracht van de gemeente. Vanaf Persbericht200september krijgen alle (laagbouw) huishoudens in Lelystad een eigen papiercontainer.
Bewoners hoeven dan niet langer hun oude papier en karton in hun schuurtje te bewaren en naar het verzamelpunt in de wijk te sjouwen. Net als de grijze en de groene container, zetten bewoners de papiercontainer heel makkelijk aan de kant van de weg. Begin november zijn alle containers uitgereikt.
862Succesvolle proef
In december 2006 is een proef gestart met het inzamelen van papier met een papiercontainer in de wijken Gondel, Golfpark, Golfresort en Jagersveld in Lelystad. Deze proef is een groot succes gebleken.
In deze wijken wordt maar liefst 38% meer papier apart gehouden, waardoor dit papier niet in het restafval verdwijnt. Ook blijft minder rommel op straat liggen, omdat het papier nu op xc3xa9xc3xa9n plek wordt opgeslagen, waardoor het papier niet wegwaait.

Het inzamelen
Net zoals nu, wordt het oud papier en karton straks met de container opgehaald door vrijwilligers van de verenigingen in Lelystad. Per ingezamelde kilo papier ontvangen de vereniging namelijk een vergoeding. Dus de extra papieropbrengst is ook voor hen mooi meegenomen. De papiercontainers worden per wijk uitgezet. Bewoners ontvangen de container op vrijwillige basis. Als de container na 8 weken niet bevalt, kunnen bewoners dat aangeven bij HVC en dan wordt de container weer opgehaald. Ook bestaat na 8 weken na ontvangst de mogelijkheid de container om te ruilen voor een kleiner exemplaar. Op deze manier kan iedereen het wel eerst uitproberen. De ervaring leert namelijk in andere steden dat de papiercontainer bij de meeste mensen heel goed bevalt en dat een kleinere container meestal te weinig ruimte biedt. Bewoners ontvangen thuis bericht wanneer hun wijk aan de beurt is. De containers worden eens per vier weken geleegd.

Hergebruik papier en karton
Oud papier is veruit de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton in Nederland. Papieren en kartonnen verpakkingen, toiletpapier en handdoekjes worden zelfs voor bijna 100% van oud papier gemaakt. Het is dus de moeite waard oud papier en karton te scheiden en de papiercontainer is een goed hulpmiddel hiervoor. Ook in ander gemeenten blijkt dat met invoeren van de papiercontainer meer papier gescheiden wordt.

Hoogbouw
Voor flatbewoners blijft het scheiden van oud papier zoals het nu is. Wel kan soms de inzameldag wijzigen. Deze bewoners ontvangen hierover bericht thuis.

HVCinzameling
Flevocollect maakt deel uit van HVC inzameling. HVC is een modern en innovatief afvalenergiebedrijf. Het bedrijf is eigendom van 55 gemeenten uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland.

Reactie op Losloopveld of doodloopveld van 23 juli

858

859
De paaltjes zijn niet verwijderd omdat er dan gaten ontstaan waar wij onze pootjes in kunnen breken. Ze zitten nu wat minder diep in de grond zodat ze hoger uitsteken. bovendien zitten ze nu zo los dat als we er tegenaan rennen ze enigzins meebuigen.

Stilletjes hopen we dat de gemeente ze gewoon verwijderd.
Maar ja, Hopen, daar moet je een hoop geduld voor opbrengen.

Woef Woef

Wateroverlast in Lelystad Haven

844

849
Soms denk je wel eens “zat ik maar in Venetie” Maar daarvoor hoef je niet zover van huis.

850

851
Voor de meesten onder ons is dit een slechte ervaring die we niet snel zullen vergeten, maar kinderen hebben daar gelukkig geen enkel besef van en genieten in volle overgave van de enorme hoeveelheid water.
848
845

846Op Schermer stond het water letterlijk tot aan de knieen, De waterkolken konden het regenwater niet verwerken en het water zocht zijn eigen weg.
Op een aantal plaatsen in haven, maar vooral hier op Schermer verschaft het water zich een toegang tot de kruipkelders onder de woningen.
Op het adres waar deze foto’s zijn genomen stond het water het hoogst. Door de enorme druk is een deel van de bestrating weggespoeld en er ontstond een enorm gat. Uiteindelijk is de brandweer bijna anderhalf uur bezig geweest met het waterpeil in de kruipkelders weer op een aanvaardbaar niveau terug te brengen.
De door de brandweer gebruikte pomp zoog zo’n twaalfhonderd liter water per minuut weg. Dit brengt het totaal op zo’n slordige 108.000 liter.
Nog dezelfde avond heeft de gemeente zand gebracht om de gaten zoveel mogelijk vol te gooien. Ook hebben zij een aantal houten platen neergelegd zodat de bewoners in elk geval de voordeur weer konden bereiken.
Ook op andere adressen deed zich hetzelfde voor en ontstonden er vlak langs de gevels en in de trotoirs behoorlijke kraters. Ik heb zelf nog geprobeerd om de schade enigszins te beperken door hier en daar wat grote regenwaterputten open te trekken, hetgeen op zich goed ging. Echter de reeds ontstane schade was toen al een feit waar niemand iets meer tegen kan doen. Het was letterlijk dweilen met de kraan open.

847
Van de Schermer over naar de Spakeburgerlaan waar de schade het grootst is.

852

853 Op de Spakenburgerlaan (zijstraat van de Harderwijkstraat) was de hoeveelheid water in de straat zo groot dat het water via de afritten van de woningen de onder deze woningen gebouwde parkeergarages in liep. Er was werkelijk geen houden aan. op de foto hiernaast staat een auto die gedeeltelijk onder water heeft gestaan maar gelukkig de motor weer op gang heeft weten te brengen. De eigenaar sluit zojuist zijn motorkap om snel de auto verder droog te rijden. De blauwe auto op de foto hierboven die staat nog even op de helling met zijn deuren open terwijl de eigenaar bezig is de garagebox leeg te maken. Op de foto hieronder kun je goed zien hoe hoog het water in de garageboxen onder de woning heeft gestaan. Na enig meetwerk kwam ik op 78 cm. De brandweer is ook hier met meerdere wagens enkele uren bezig geweest om het water uit de garages weg te pompen.

854

De bewoners van de garagebox hierboven zijn niet aanwezig en staat dan ook nog een behoorlijke verassing te wachten als zij (misschien van vakantie) terugkomen bij hun woning. Verder zag je overal in de straat de inboedel van de garageboxen buiten staan. Als je het niet weet dan zou je bijna denken dat het vrijmarkt was. Nu maar afwachten hoe de verzekering hierop zal reageren. Het mag dan misschien wel iets hebben van een natuurramp, maar in dat geval zouden er veel meer gedupeerden moeten zijn. Uiteindelijk kunnen deze mensen na afloop zelf bepalen of ze bij de juiste maatschappij zijn verzekert. Het zal mij benieuwen welke maatschappij dit is.
856
Elders in haven trof ik deze put aan. Omdat deze put aan het zicht is ontrokken en een groot gevaar oplevert voor spelende kinderen houd ik de locatie nog even voor mij. De grond rondom de put is volledig weggespoeld en de zware stalen deksel met nog zwaardere betonnen rand ligt er los boven op. De locatie wordt gemeld bij de gemeente zodat ze er zo spoedig mogelijk iets aan kunnen doen.
Wordt vervolgd.

855

Losloopveld of Doodloopveld

840
De hondenkop, Het laatste stukje natuur in haven. Een van de laatste plekken waar een hond even lekker zijn energie kwijt kan. Al vele jaren een officieel losloopgebied, ook al denken sommige ambtenaren hier anders over. Als je de borden mag geloven dan is het een aanlijngebied (geel plaatje).
De folder van de gemeente geeft aan dat alleen de smalle pisstrook (zie foto)een losloopgebied is. Bovendien moeten de honden deze strook regelmatig delen met fietsers. Vraag je het een ambtenaar in de wijk dan is het hele gebied hondenkop een losloopgebied. Ga je over het houten bruggetje dan kom je het volgende tegen.841
842_2Een prachtig veld waar de hond zich lekker kan uitleven, spelen met elkaar waarbij soms enorme snelheden worden gehaald. De eigenaar die houd zich druk met het in de gaten houden of er geen andere honden (aangelijnd) in de buurt komen, want niet elke hond is gelijk. Ook het gedrag van de eigen hond of honden vraagt de nodige aandacht. Zo hoor je wel eens de opmerking "lekker makkelijk"je hond los laten lopen, maar neem maar van mij aan dat een hond aan de lijn veel makkelijker te corrigeren is als er gevaar dreigt. Een loslopende hond vraagt veel meer inspanning van de eigenaar. We hebben de fietsers (hier op de dijk gelukkig niet) vissers, voetgangers, andere dieren en een stinkend bovenwater door het rottende gras. En toen kwam ook de gemeente met zijn ingenieuze plan om midden op het veld een aantal palen te plaatsen. palen van zo’n 40 cm. Palen die een spelende hond echt niet ziet. de gevolgen kunnen rampzalig zijn voor uw trouwe viervoeter, en waarom? Waarom moeten er nu speciaal van deze paaltjes geplaats worden? Is dit om aan te geven hoever er gemaaid moet worden of valt dit onder zinloos geweld door de overheid?
843
Wist u overigens dat er binnen de wijkraad en de gemeente veel wordt gesproken over deze losloopgebieden en gebieden waar en hond beslist niet mag komen. Zo zal het losloopgebied aan de Lemmerstraat naast de twee flets verdwijnen om ruimte te maken voor nieuwbouw (het stukje achter de bestaande huizen blijft voorlopig) Het stuk langs de Oostvaardersdijk met dat dure fietspad wat nauwelijks gebruikt wordt door een onjuiste wegbewijzing wordt misschien wel weer losloopgebied. En het stukje braakliggend grond tussen de Harderwijkstraat en de Lemmerstraat (waar tijdelijk basisschool de Sluis heeft gezeten) naast de speelplaats wordt ingericht als een parkje waar ook de hond los mag rennen. Aan de andere kant worden grasvelden rond kinderspeelplaatsen en zwemstrandjes over een groter gebied verboden voor honden. want wees nu eerlijk, Poep voor de deur vind u niet prettig, dus ook de spelende kinderen niet!!

Het Bovenwater (een prachtig natuurgebied) totdat !!??!!

Het weer in Nederland is zeker niet om te juichen. Maar stel je nu eens voor dat het zonnetje wel zijn best zou doen, hoe zou het dan zijn voor de bewoners rond het Bovenwater?
Vorig jaar is er een nieuw bedrijf ingeschakeld om het gras in het bovenwater vroegtijdig te maaien.
Ook het drijvende gras werd vrijwel direct verwijderd. een enorme vooruitgang was de reactie van vele bewoners uit haven. Gelukkig maar, want de deicers (kleine ventilatoren die het water in beweging brengen) voldeden nauwelijks.

Maar nu. Een jaar verder. Slecht weer. Een geluk bij een ongeluk, of moet ik zeggen (geluk bij wanbeleid). Maar niet alleen de gemeente en het uitvoerende bedrijf hebben schuld aan de verslechtering van het bovenwater. Soms moeten we ook de hand in eigen boezem slaan.
837

836
Vanaf de Hondenkop maakte ik deze foto’s met de wind in de rug. De wind in de rug omdat de stank anders niet te harden is. kun je nagaan wat de bewoners op de achtergrond mee moeten maken, en dan is de temperatuur gelukkig nog laag. De watervogels hebben er niet zoveel moeite mee en lopen letterlijk over een dikke brei rottend gras (bovenwaterpoep) van ruim 20 cm.

En dan heb je nog de watersporters die genieten van het mooie water. totdat het bootje niet meer voldoet aan hun verwachting. En dan? Dan laat je het maar wegdrijven. Op dit zelfde punt heb ik een maand geleden een bootje uit het riet verwijderd die daar bijna twee jaar heeft gelegen. Na twee weken heeft de milieupolitie de boot die ik erg opzichtelijk heb neergelegd laten verwijderen door Flevocollect. En nu ligt er weer een opvolger.
Ik hoop dat de eigenaar van het bootje zich snel bedenkt, want anders kan het wel eens zo zijn dat er binnenkort helemaal geen bootjes meer gratis in het bovenwater mogen liggen. In dat geval weet u in elk geval hoe dit komt!

835
Wist u overigens dat Lelystad een gescheiden afvalwatersysteem heeft. Let maar eens op de dubbele putten in uw straat. Op de ene putdeksel staat niets op de ander de letters RW (regenwater).
De putten zonder letters transporteren het afvalwater (rioolwater naar de waterzuivering. Op de regenwaterputten zitten de dakgoten en straatkolken aangesloten. Omdat men er vanuit gaat dat dit redelijk schoon water is word dit geloosd op het oppervlaktewater (dus ook het bovenwater).

Dit betekend dat indien u uw auto voor de deur wast (met een chemisch middel) of bijvoorbeeld een vaatwasser aansluiting op uw regenpijp maakt omdat dit makkelijker is u bezig bent met het vervuilen van het open water. En zo zijn er natuurlijk nog vele redenen te bedenken die bijdragen aan de vervuiling van ons stukje bovenwater. Tis maar dat je het weet Tis maar dat je het weet Het is maar dat je het weeeet.
Een goed milieu begint ……………………juist ja.

Auto (tje)

Koop je vol trots een leuk tweede hands autootje.
Beginnen de buren te klagen dat hij iets uitsteekt

Kan ik er wat aan doen dat de gemeente niet met zijn tijd meegaat
met de maatvoering van de parkeerplaatsen!!!!!!

834

Storm in Haven

Afgelopen nacht trok er een flinke Westerstorm over ons land. hetgeen ook in Lelystad Haven voor de nodige problemen zorgt. Zo zijn een aantal vuilcontainers van plaats veranderd omdat bewoners ze niet tijdig hebben verwijdert, maar ook op eigen terrein zorgen zij voor de nodige overlast en schade. 825

826

De harde wind zorgde voor een hoge waterstand van het Markermeer. De sluisdeuren laten zien dat ze boven de normale waterlijn niet goed waterdicht zijn.Het water komt er met bakken doorheen. 827

Gelukkig zijn de dakpannen blijven liggen en zijn beelden als op de foto hieronder gelukkig uitgebleven.
828

Op somige plaatsen in Haven hebben schuttingen de wind niet kunnen weerstaan. Op de foto hieronder is een bewoner in alle vroegte begonnen om de omgewaaide schutting van de openbare weg te verwijderen. Voorlopig zal hij het met een open tuin moeten doen. 829

Afsluiting Buitengebied Zeewolde (vervolg)

817
Vorig jaar heeft de Gemeente Zeewolde het gebied ten oosten van de rijksweg A6 tijdens de spitsuren afgesloten voor verkeer (met uitzondering van bestemmingverkeer). Dit en meer is voor ons en de wijkraad reden geweest om hierover vragen te stellen aan de gemeente Zeewolde.

Hieronder het antwoord van de gemeente Zeewolde en een oplossing voor een deel van de gedupeerde bewoners uit Lelystad Haven en Hollandse Hout.
818

Het gebied waar het hier om draait beslaat een oppervlakte van 11 bij 3,5 Kilometer en werd veelal gebruikt om vanuit Lelystad Haven en Hollandse Hout binnendoor naar de A27 (afslag Almere Hout) te rijden. Buiten het feit dat deze route tijdbesparing oplevert (ook als men zich aan de toegestane 80 km/uur houd) Is het verschil in afstand voor bewoners van Lelystad Haven 9,5 kilometer (enkele reis). Het extra brandstofgebruik is sterk afhankelijk van de verkeersintensiteit.
821_2
Binnendoor kun je altijd doorrijden en is het brandstofverbruik laag door het verschil van 18 km/dag die je bespaart en de lage snelheid van 80 km/uur.

Via de rijksweg A6 is de afstand per dag in elk geval 18 km langer en bovendien neemt het brandstofverbruik toe door de hogere snelheid van 120 km/uur. Om maar te zwijgen over het extra brandstofverbruik indien je over de rijksweg kruipt wanneer er weer eens een file staat.

Op basis van het tijdverlies en de milieubelasting heeft de wijkraad Lelystad Haven aan de gemeente Zeewolde gevraagd de afsluiting van het buitengebied in heroverweging te nemen.

De gemeente Zeewolde heeft hierop gereageerd met een schrijven waarin het volgende naar voren is gebracht.

819_1Geachte wijkraad,

Op 19 november 2007 schreef u ons een brief met het verzoek om de afsluiting van ons buitengebied te heroverwegen.

Ons besluit tot afsluiting van het buitengebied tijdens de spitsuren heeft tot doel het tegengaan van doorgaand verkeer op wegen die daarvoor niet zijn aangelegd en ingericht (sluipverkeer). De door ons afgesloten wegen zijn dan ook specifiek bedoelt als ontsluitingswegen voor de hieraan gelegen erven en niet als kortste of meest logische verbindingsroute van A naar B.
Aanleiding voor ons besluit is met name de forse groei van het doorgaand verkeer in de afgelopen jaren en de daardoor afgenomen verkeersveiligheid op deze erfontsluitingswegen. De verkeersintensiteiten zijn in de afgelopen 5 jaar tijd met ca. 100% toegenomen.

822 Wij beseffen dat door onze maatregel sommigen onevenredig worden getroffen omdat zowel de reisafstand als de reistijd voor woon-werkverkeer beduidend meer worden. Wanneer zowel en de reisafstand en de reistijd als gevolg van het inrijverbod met meer dan 10% toenemen, is eventueel een ontheffing mogelijk.
Voor de bepaling van de toename van de reisafstand en de reistijd wordt gebruik gemaakt van de routeplanner van de CDfoongids.

Bij uw verzoek om een ontheffing geeft u aan dat het u met name gaat om tijdsverlies en milieubelasting.
Graag verwijzen wij u hiervoor naar de gemeente Lelystad, waar u ingezetene van bent, daar het naar onze mening meer steek houdt, om als gemeente Lelystad, onderhandelingen te voeren met rijkswaterstaat over de aanleg van een extra ontsluiting op de A6.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders

823

Wat betekend dit voor u als inwoner van Lelystad Haven en Hollandse Hout?
Allereerst is het van belang dat u bepaalt hoe groot het verschil voor uzelf is tussen een rit door Lelystad, de rijksweg A6 en vervolgens de A27 tot aan de afslag Almere Hout en een rit via de Knardijk, Praamweg bult, Ibisweg, een van de zijwegen en de vogelweg tot aan de Rijksweg A27.

Voor bewoners van Lelystad haven is het verschil ongeveer 9,5 Kilometer.
Voor bewoners van Hollandse hout is het verschil ongeveer 8,5 Kilometer.

Dit verschil zou minimaal 10 % van uw totale rit mogen bedragen (via de kortste route) binnendoor door het gebied van Zeewolde.
Voor Lelystad haven is dit binnendoor 95 en via de rijksweg 104,5 Kilometer.
Voor Hollandse Hout is dit binnendoor 85 en via de rijksweg   93,5 kilometer.
(aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend)

Is uw totale reisafstand groter dan hierboven aangegeven dan heeft u volgens de gemeente Zeewolde geen recht op een ontheffing.
Is uw totale reisafstand korter dan de hierboven vermelde kilometers, dan zou u in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing. Er zit echter nog een addertje onder het gras! Voorwaarde twee stelt dat de reistijd ook met 10 % moet toenemen. Een tijdsverschil die niet goed is vast te stellen.
De gemeente Zeewolde maakt hiervoor gebruik van de routeplanner van de CD-foongids. Deze routeplanner houd geen rekening met het tijdstip, maar gaat uit van een ideale situatie (buiten de spits). Dit in tegenstelling tot het tijdstip waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd, namelijk de ochtend en avondspits. Ook rijd de een rustig, terwijl de ander het idee heeft op het circuit van Zandvoort te rijden. Overigens is dit laatste een van de redenen waarom de gemeente Zeewolde heeft besloten het sluipverkeer te weren. Dus ook voor een aantal uw eigen schuld.

Indien een aanvraag voor ontheffing wordt afgewezen op basis van het niet voldoen aan het tijdsverschil dan zou ik zeker in overweging nemen om hier bezwaar tegen aan te tekenen.
Ik denk dat er voldoende argumenten zijn om deze berekening (bepaling via de routeplanner van de CD-foongids) onderuit te halen.

Anderzijds kunt u natuurlijk nog steeds gebruik maken van uw recht om het gebied te betreden voor het maken van een foto(uitspaak wethouder), het genieten van de natuur, het kopen van aardappels bij een boer, het zoeken naar een een te koop staande boederij en nu ook om uit te zoeken wat uw tijdsverschil nu werkelijk is. Voor laatst genoemde moet u door het gebied rijden om hier achter te kunnen komen. U bent dan bestemmingsverkeer!!!! en heeft geen ontheffing nodig.

Weet u hoe een koe een haas vangt?  nee!  geeft niet, de koe weet het ook niet!!
Zorg dat u gebruik maakt van de kortste route om het milieu zo veel mogelijk te ontlasten.
En laat u niet opnieuw als melkkoe misbruiken.
Houd u hierbij wel aan de toegestane snelheid.

Echt (geen) Hema (Hema laat je in de kou staan)

Het zal je maar gebeuren.

Verjaardag van een van je kinderen in het weekend (zondag).

Even een taartje halen bij Juist ja de Hema; en dan:!!! Sorry er is iets fout gegaan met de levering.
Dit is wat ons overkwam. Nu had ik niet besteld, dus dan loop je enig risico zou je denken. Maar niets is minder waar. Ook een ieder die wel heeft besteld heeft pech gehad. En dan is de verkoopster niet blij dat u teleurgesteld bent. Ja hoe zou dat nu komen.

Uiteindelijk heb ik dan maar het laatste (oude en ondermatig) stukje slagroomtaart gekocht. Dit tot grote teleurstelling van de klant die achter mij stond en ook wel graag dat schamele stukje wilde hebben. Met een teleurstelling en schaamte voor deze klant heb ik de zaak verlaten met:::::;;;;!!!!!!  814

Gelukkig haden ze nog een appelkruimtaart (op 1 na de laatste) en een moccataart. Maar voor de na mij binnengekomen klanten was niet veel meer. Hoe kom je van je oude rommel af?! juist ja, want van dagvers is geen sprake!!!

Uiteindelijk ben ik maar naar de concurent gegaan, maar ja, een vlaai is toch iets anders dan een slagroomtaart. Maar wel lekker vers. Het zal mij benieuwen hoe de gasten erop reageren. Bent u ook met uw neus naast de slagroomtaart terecht gekomen? Reageer dan op dit bericht.

Bij voldoende klachten zal ik het hoofdkantoor van de Hema om een reactie vragen. 815

816
Voor de bezoekers van de verjaardag (a.s. zondag)van mijn dochter geld dat het gebak van de Hema op vrijdag waarschijnlijk vers was. Sorry!!!

GEMEENTE LELYSTAD VOETBALT 1 JANUARI TEGEN UNICUM

Persbericht200_25Traditionele nieuwjaarsvoetbalwedstrijd op Sportpark Schouw

Een gemeentelijk voetbalteam, bestaande uit een mix van ambtenaren en bestuurders, voetbalt dinsdag 1 januari 2008 de traditionele nieuwjaarswedstrijd tegen een team van voetbalvereniging Unicum op sportpark Schouw. Aanvang 14.30 uur. Voorafgaand aan de wedstrijd organiseert Unicum een penaltytoernooi om de Lloyd Doesburg bokaal.

Inzet van de nieuwjaarswedstrijd is een wisseltrofee. Wie driemaal achterxc2xaceen wint mag deze mee naar (stad)huis nemen. De Gemeente Lelystad en de v.v. Unicum hebben elk een wisseltrofee in de prijzenkast staan. Vorig jaar was, na twee achtereenvolgende verliespartijen, de winst weer aan de gemeente waardoor de strijd om de derde wisseltrofee weer helemaal open ligt.

Gemeenteteam
In het gemeenteteam doen zowel bestuurders als ambtenaren mee. Twee wethouders, Willem de Jager (PvdA) en Albert Kok (Christen Unie) doen actief mee, evenals de raadsleden Bahreddine Belhaj (PvdA) en Wout Jansen (InwonersPartij). Andere namen in het sterrenteam van de gemeente zijn onder andere : Renx Both, Henk Borghuis, Johan Kuiper, Dick Nauta, Ed Rentenaar, Huub Smoolenaars, Ness Acun, Martin Groeneveld, en Harold Hofstra. De coaching van het gemeenteteam gebeurt door burgemeester Margreet Horselenberg als supervisor en wethouder Jop Fackeldey als haar assistent.

Unicum brengt een team van veteranen, vrijwilligers  en bestuursleden in het veld. Toeschouwers zijn van harte welkom om de voetballers te steunen in deze wedstrijd van het jaar.

Penaltybokaal
Ook de komende nieuwjaarsdag wordt voorafgaand aan de nieuwjaarswedstrijd de strijd om de Lloyd Doesburg penaltybokaal gehouden, genoemd naar de oud-doelman van Ajax die op 7 juni 1989 xc3xa9xc3xa9n van de slachtoffers was bij de vliegramp in Suriname. Lloyd Doesburg was doelman op het allereerste nieuwjaarsevenement dat Unicum organiseerde. Er wordt gestreden in de
categorieén F, E, D, C, B, A en Senioren. De beste schutters uit de categorieén
C t/m Senioren strijden daarna om de Lloyd Doesburg Trofee. Deelname aan het penalty-schieten is gratis. Het begint om 12:00 uur en staat open voor iedereen. Inschrijven kan vanaf 11.30 uur.

Opening ‘t Pleintje Oud & Nieuw 2007 / 2008

805

STICHTING xe2x80x99T PLEINTJE: WIE ZIJN WIJ EN WAAR STAAN WIJ VOOR:

De meeste van jullie weten inmiddels wel wie we zijn en wat wij zoal ondernemen. Maar toch, voor die mensen bij wie het nog niet helemaal duidelijk is leg ik het nogmaals met plezier een keer uit.
Lelystad Haven heeft de nodige problemen in de wijk gehad.

Om de saamhorigheid en de sociale controle in onze wijk weer enigszins op peil te krijgen heeft Henk Greebe en Sjaak Venema in 2004/2005/2006 en 2007 samen met een heleboel buurtbewoners diverse feesten georganiseerd.
Denk aan de Oude en Nieuw feesten, Pasen: eieren gooien en walnoot schieten, de xe2x80x9cbijnaxe2x80x9d Koninginnedagmarkt en Halloween: spookverhalen bij een kampvuur en een spooktocht voor de kinderen.

Wij wilden hiermee niet alleen de saamhorigheid vergroten, maar ook wat leven in de brouwerij brengen.
Er wonen hier veel gezinnen en er zijn een hoop kinderen waar te weinig aandacht aan besteed word. Door de georganiseerde feesten konden de mensen zelf meewerken aan het verbeteren van onze buurt en elkaar wat beter leren kennen.

Omdat het organiseren van de feesten midden op straat te gevaarlijk is heeft Henk het plan opgevat om de groenstrook, waar toch niets bijzonders mee gebeurde aan te passen naar het pleintje.
Hier kunnen onze kinderen dan veilig spelen en met feesten hoeven wij niet meer op straat onze partytent te plaatsen. De hele buurt heeft meegedacht over de inrichting van het pleintje. Er zijn tekeningen op schaal gemaakt.
We hebben contacten gezocht bij andere gemeenten om aan te horen hoe het daar gaat en deze informatie verwerkt in ons plan.

Uiteraard kun je zulke wijzigingen als particulier niet voor elkaar krijgen bij de gemeente. (groenvoorzieningen e.d.)
Vandaar dat wij in 2007 een officixc3xable stichting hebben opgezet onder de naam  Stichting xe2x80x99t Pleintje (hoe kan het ook andersxe2x80xa6.) zodat de gemeente Lelystad serieuzer naar onze plannen zou gaan kijken.
Wij: Henk, Sjaak, Henk, Ilse, Mischa en Karin hebben alles op alles gezet om dit voor jullie te realiseren. En met succes !!!! Want op 15 november gingen de bosjes eruit en werd de eerste steen van het pleintje gelegd !!!
806

De officixc3xable opening, met uiteraard een groot feest vindt plaats met Oud en Nieuw. Natuurlijk hopen wij als stichting xe2x80x99t Pleintje dat onze buurtbewoners in grote getale aanwezig zal zijn.

Verdere berichtgeving omtrent de opening ontvangen jullie nog of worden gepubliceerd via dit web-log.

Groeten namens alle vrijwilligers van Stichting xe2x80x99t Pleintje

Stichting xe2x80x99t Pleintje
Kvk nr. 39099964
Email: zant@scarlet.nl

Bewonersbrief omgeving Ringdijk

Een aantal bewoners in de omgeving van de Ringdijk heeft een bewonersbrief (enqueteformulier) van de gemeente Lelystad ontvangen. Omdat niet iedereen deze brief heeft ontvangen wil de wijkraad u de gelegenheid bieden om alsnog de enquete in te vullen. U vind de brieven hieronder.

Print de laatste 3 brieven uit via het printericoon dat automatisch linksboven verschijnt als u met uw muis over de brief heen beweegt. Vul de enquete in en stuur hem op naar  het gratis antwoordnummer in de brief hieronder, of deponeer hem in de brievenbus van de wijkpost aan de ringdijk. Let wel op de sluitingsdatum.
Bewonersbrief
Bewonersbrief1

Bewonersbrief2

Bewonersbrief3

Bewonersbrief4

Bewonersbrief5 

Persbericht200_22Lelystad levert eerste flitsvergunning in Flevoland

NIEUW xe2x80x98VERGUNNINGENLOKETxe2x80x99 IN INFOCENTRUM VERBETERT DIENSTVERLENING

Vrijdag 23 november opent wethouder Patrick Tetteroo de nieuwe frontoffice van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening. Medewerkers van deze afdeling zitten voortaan in een open, makkelijk toegankelijk loket binnen het onderdeel Wonen van Infocentrum Lelystad in de hal van het Stadhuis. Letterlijk temidden van de informatie die het Infocentrum geeft over bouwprojecten en bestemmingsplannen, zijn zij ook in staat hier informatie over te geven. Als eerste gemeente in Flevoland is het in Lelystad vanaf 23 november ook mogelijk een zogenoemde flitsvergunning aan te vragen voor lichte bouwvergunningen [vandaag aanvragen = morgen afhalen].

Met de opening van het specifieke vergunningenloket van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening verbetert de gemeente haar dienstverlening aan de burger. Binnen het Infocentrum is een herkenbare werkplek ingericht met zichtbare medewerkers die op een laagdrempelige manier door burgers zijn aan te spreken. De dienstverlening gebeurt sneller en er is een beter en breder aanbod van informatie.
De openingstijden van het vergunningenloket zijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 xe2x80″ 12.00 uur.

Flitsvergunning
Nieuw is de afgifte van een zogenoemde flitsvergunning. Voorwaarden voor een flitsvergunning:
– de aanvraag moet lichtvergunningplichtig zijn
– de aanvraag moet voldoen aan de sneltoetscriteria van welstand of welstandsvrij zijn;
Lichte bouwvergunningen die aan deze voorwaarden voldoen zijn o.a. dakkapellen en gevelwijzigingen. Jaarlijks komen ongeveer 100 aanvragen hiervoor binnen.

Het aantal en het soort vergunningen dat bij het nieuwe vergunningenloket kan worden aangevraagd wordt al heel snel sterk uitgebreid. Zo kunt u er binnenkort ook terecht voor een sloopvergunning of een horecavergunning. Vanaf januari 2008 kunnen er ook milieumeldingen worden gedaan en kan een gebruiksvergunning worden aangevraagd.

Uitbreiding speeltoestellen (vervolg)

Persbericht200_17 xe2x80x98HALFPIPExe2x80x99 STADSCENTRUM VERPLAATST NAAR LELYSTAD HAVEN

De in onbruik geraakte xe2x80x98halfpipexe2x80x99 in het Stadscentrum van Lelystad wordt vandaag verplaatst naar Lelystad Haven. De halfpipe is een mooie aanvulling op daar reeds geplaatste andere skatevoorzieningen.

De halfpipe heeft jarenlang dienst gedaan als skatevoorziening en ontmoetingspunt voor jongeren. Door de plannen voor een nieuw stadshart verrijzen op deze  locatie  woningen en moet de halfpipe verdwijnen. De jeugd heeft inmiddels in het Zilverpark een volledig nieuwe skatebaan gekregen.

Voor de halfpipe begint nu een tweede leven in Lelystad Haven. De skatebaan wordt gedemonteerd, in delen vervoerd en deze week weer opgebouwd. De halfpipe krijgt dan nog een schoonmaakbeurt, waarbij ook de nog aanwezige graffiti zal worden verwijderd.
Vanaf volgende week kan de jeugd in Lelystad Haven gebruikmaken van de dan schone en opgeknapte halfpipe.

Aanvullend bericht
Door de extra aandacht  aan verkeersvisie buitengebied is dit persbericht iets later geplaatst. Maar dit geeft mij mooi de gelegenheid om wat foto’s te publiceren en wat opmerkingen die zijn binnengekomen te verwoorden.770
771 
Zoals u in het persbericht heeft kunnen lezen wordt het geheel nog ontdaan van de enorme hoeveelheid graffiti. En dat is wel nodig ook. Maar als je de achterkant bekijkt dan zou ik er toch bijna voor kiezen om de tekening slechts te ontdoen van de rommel die een ander er overheen heeft gespoten. Wellicht wil de eerste graffiti spuiter zijn tekening in ere herstellen?

En voor de andere graffiti spuiters zou ik zeggen: ga eerst nog eens oefenen op plekken waar niemand het ziet. Want het is toch om je dood te schamen!!

Wat mij opvalt is een enorm gat aan de voorzijde. Een gat dat groot genoeg is voor een kind om door naar binnen te klauteren. Maar als je dan de stukken scherp staal ziet die als een grove braam naar binnen steken dan vind ik dit persoonlijk wel erg gevaarlijk. Graffiti is nog tot daar aan toe, maar een speeltoestel dat zo gevaarlijk is vind ik persoonlijk onverantwoord.

De kinderen hebben er verder geen enkele moeite mee en maken er dankbaar gebruik van.
Terwijl jonge kinderen genieten van het nieuwe speeltoestel viert een oudere groep aan de andere kant van het grasveld een groot feest. Zo fleurt de boel in haven (ook al is het tweedehands) toch weer een heel eind op. Nu nog even alles netjes maken, en dan maar hopen dat het netjes blijft.772

773

774
Op 18 september, inmiddels een maand geleden Is deze Have Pipe verplaatst naar Lelystad Haven. De gemeente heeft toegezegt dat het speelgoed zou worden opgeknapt. Inmiddels is de jeugd het wachten zat en heeft besloten de naam Have Pipe (Halve Pijp) te veranderen in Half Gesloopt.

Maar ja, wat kun je verwachten als je iets neerzet wat al half gesloopt is. en vervolgens niets te doen aan het gevaarlijke gat dat er al in zat. 788

789
790

Inmiddels maakt de jeugd meer gebruik van de binnenkant dan de buitenkant. En een kampvuurtje hoort daar natuurlijk ook bij.

791 

????hoeveel lollystokjes zitten er in????

Persbericht200_19 25 METER HOOG KUNSTWERK AAN DE KUST VAN LELYSTAD

Kunstenaar Antony Gormley ontwerpt zesde landschapskunstwerk Flevoland

Gistermiddag heeft kunstenaar Antony Gormley het definitieve ontwerp getoond van xe2x80x9cExposurexe2x80x9d. Het grootschalige kunstwerk zal worden geplaatst op de pier (strekdam) aan Markermeerzijde in Bataviahaven, Lelystad. Het ontwerp kan zowel sculptuur als architectuur genoemd worden. De menselijke figuur, die gehurkt zit, wordt 25 meter hoog en kijkt over het Markermeer. Het kunstwerk wordt opgebouwd uit bijna 2000 unieke elementen.

Het nieuwe landschapskunstwerk wordt het zesde onderdeel van de collectie van grootschalige landschapskunstwerken in Flevoland. De Britse kunstenaar Antony Gormley wordt gerekend tot de top van de hedendaagse levende beeldend kunstenaars. Zijn werk is te zien in toonaangevende musea en op locaties in o.a. Groot-Brittannie, Verenigde Staten, Japan, Zwitserland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Israxc3xabl en Australixc3xab. In 1994 ontving hij de prestigieuze Turner Prize en in 1999 de South Bank Prize.

Het kunstwerk wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Flevoland, NUON, Galerie Hufkens te Brussel en gemeente Lelystad.

782

verkeersvisie buitengebied (de gemeenteraad vervolg)

Op of rond 3 oktober hebben als het goed is 124 bewoners een brief ontvangen van de commissie bezwaarschriften van de de gemeente Lelystad. Deze brief is een antwoord op de bezwaren die ik voor u via de wijkraad heb afgegeven (ingediend) tijdens de raadsvergadering van 20 september.

Buiten deze 124 brieven zijn er nog een groot aantal bezwaren ingeleverd bij het buurthuis of via de mail aan ons toegezonden. Omdat deze brieven te laat zijn binnengekomen (we hadden slechts drie dagen de tijd en om 19:00 uur was mijn enige kans om gebruik te maken van het spreekrecht) zijn de brieven die na 18:00 uur zijn ingeleverd niet meegenomen in het formele bezwaar. Deze bewoners krijgen dan ook geen antwoord van de gemeente Lelystad. Speciaal voor hen volgt hier de brief die ik zelf heb ontvangen.777
In de brief staat vermeld dat uw bezwaarschrift niet ontvankelijk wordt verklaard. Normaliter betekend dit dat u deze zaak zou hebben verloren. Maar in dit geval is daar geen sprake van. In feite zegt de commissie dat de gronden van bezwaar niet meer bestaan omdat er aan de bezwaren tegemoet is gekomen. Wat ik echter niet begrijp is de strekking: "waarbij grotendeels tegemoet is gekomen aan uw bezwaarschrift" Een stukje onduidelijkheid waar je verschillende kanten mee op kunt. Omdat ik zelf tijdens deze raadsvergadering aanwezig was kan ik u op voorhand zeggen dat we bereikt hebben wat we wilden.
Even een korte uitleg over wat er gebeurd is tijdens de raadsvergadering: Aan het begin van de vergadering heb je als burger recht om in te spreken. Dit betekend dat je vanaf de publieke tribune via een aldaar aanwezige microfoon maximaal vijf minuten de raad mag toespreken. In deze zaak heeft een andere bewoner uit de wijk flink van leer getrokken tegen het voornemen van de wethouder. Hierna was het mijn beurt en heb ik als eerste mijn ongenoegen uitgesproken dat wij als wijkraad niet op de hoogte zijn gebracht van dit voornemen. (het is dat een oplettende burger ons hierop attendeerde). Hierna heb ik de brief met soms een korte toelichting voorgelezen. Aan het einde heb ik de 124 bezwaarschriften onder vermelding van "hierbij wil ik u 124 van deze bezwaarschriften overhandigen en als formeel bezwaar indienen. De voorzitter (burgemeester) maakte de opmerking dat formeel bezwaar pas kan worden gemaakt nadat er een beslissing is genomen. Maar veel belangrijker is dat de bezwaren in het raadsbesluit zijn meegenomen en de raad hebben gesteund in hun eisen tot aanpassing van het voorstel.
Toen enige tijd later de zaak inhoudelijk werd behandeld was de eerste vraag die die politiek aan de wethouder stelde; Waarom heeft u de wijkraden niet op de hoogte gebracht vanuw voornemen. Hierop antwoorde de wethouder met: Ik ben er van uit gegaan dat de wijkraden hier geen belang bij hadden. de politiek kwam naar voren met: hoe verklaart u dan dat een medewerker van de wijkraad hier met 124 bezwaarschriften staat???  Foutje bedankt!!!!

Concreet kunnen we stellen dat de Oostvaardersdijk geen erftoegangsweg is en dat de overige wegen zoals Knardijk, Buizerdweg en Praamweg wel de status erftoegangsweg hebben gekregen.
Met dien verstanden dat een afsluiting van deze wegen vooraf gepubliceerd moet worden zodat de raad en betrokken burgers in elk geval hun zienswijze kenbaar kunnen maken t.a.v. een eventuele afsluiting. Voor de Knardijk en Buizerdweg is het van groot belang dat de Oostvaardersdijk open blijft, zodat afsluiting van deze wegen een belemmering vormen voor de bewoners van Hollandse Hout om de Oostvaardersdijk te bereiken. Dit betekend dat een afsluiting van deze wegen nagenoeg niet realiseerbaar is. Maar wel iets wat we goed in de gaten moeten houden. Voor de praamweg is het een andere situatie. nu het buitengebied Zeewolde tijdens de spitsuren slechts toegankelijk is voor bestemmingsverkeer, wordt het erg moeilijk om te voorkomen dat de gemeente hetzelfde doet met de Praamweg. Het is dus zaak om zeer snel de afsluiting van het buitengebied Zeewolde eens flink onder de loep te nemen. Hoe we dat gaan aanpakken is nog niet bekend. Maar dat de gemeente Zeewolde binnenkort wordt uitgeroepen tot gemeente die het minst milieu bewust handelt dat staat als een paal boven water.

A.s. woensdag zal  deze brief binnen de wijkraad worden besproken, maar naar verwachting zal ook de wijkraad zich neerleggen bij het besluit dat de gemeenteraad heeft genomen. Zoals het er nu naar uitziet heeft  het ook geen enkele zin om bezwaar te maken tegen iets dat er niet is. Laten we onze energie dan maar steken in nuttige zaken.

Nog even een korte opmerking:
Van een bewoner heb ik begrepen dat in het verslag van het opinieplein de opmerkingen van de wethouder over het maken van foto’s in het afgesloten gebied je maakt tot bestemmingsverkeer niet is opgenomen. Is dit nu weer zo’n vuil spel van de gemeente Lelystad??  In ons bezwaarschrift staat het in elk geval wel vermeld. bovendien waren er veel getuigen waaronder de politiek tijdens het Opinieplein aanwezig. Misschien moeten wij ook maar eens een paar getallen weg laten bij het betalen van de ontroerend zaken belasting!!!
Past u het nog even aan meneer van de gemeente??

Tijkelijke afsluiting Oostvaardersdijk

Tussen Block van Kuffeler en Almeerderzand is de oostvaaardersdijk en Pampusweg enkele dagen afgesloten geweest. Inmiddels is de dijk gelukkig weer open.765

766

Nu maar hopen dat de dijk bij Almere open zal blijven. De apparaten die bij het viaduct onder de A6 geplaatst zijn en tot doel hebben de verkeersintentiteit te meten baren mij ernstig zorgen.  Zou nu ook Almere in navolging van dronten enLelystad proberen verkeer in de polder tegen te gaan?767

768

769_1   

Lelystad Haven binnenkort afgesloten van de buitenwereld

Als het aan de gemeente ligt dan zou het binnenkort wel eens afgelopen kunnen zijn met de bereikbaarheid van Lelystad Haven.

Gisteren heeft de wethouder van de gemeente Lelystad tijdens het Opinieplein een presentatie gegeven over verkeersvisie buitengebied. Er is gesproken over een wegencategorisering in drie verschillende categorien. Zo heb je stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen en voor verblijfsgebieden erftoegangswegen. En nu juist die laatste baart mij ernstig zorgen.

Even gefocust op Lelystad Haven blijkt al snel dat wij omringd worden door erftoegangswegen. Zo zou de Oostvaardersdijk vanaf de rotonde Knardijk naar Almere, de Knardijk zelf en de Buizerdweg tussen Hollandse Hout en de Knardijk onder de categorie erftoegangswegen gaan vallen. Ook het natuurgebied richting Praambult valt onder deze categorie. Wat is een erftoegangsweg? Een erftoegangsweg geeft de gemeente de mogelijkheid om zonder enige moeite een dergelijke weg te veranderen in een weg die slechts voor bestemmingsverkeer toegankelijk is. Maar ook volledig kan worden afgesloten. Een voorbeeld hiervan is de Gemeente Zeewolde. De wethouder houd ons voor dat zij niet de intentie hebben om dit daadwerkelijk uit te voeren, maar in werkelijkheid kunnen zij het wel zonder dat u als burger hier bezwaar tegen kunt maken. Als ik de zaak omkeer dan komt bij mij de vraag boven als zij de intentie niet hebben waarom moeten zij dan wel de gelegenheid hebben om het te doen?
De gemeente gaat er vanuit dat wegen slechts afgesloten zullen worden indien zij als sluiproute gebruikt worden en hierdoor gevaar zou kunnen ontstaan. Hiervoor maken zij gebruik van verkeersintensiteitmetingen. Als uit zo’n intensiteitmeting blijkt dat er tijdens de spitsuren veel meer verkeer over deze wegen rijd dan is er sprake van sluipverkeer. Even recapitulerend aan deze afweging kan ik gerust stellen dat elke weg in Nederland gebruikt wordt voor sluipverkeer.

Het zou mij dan ook niets verbazen dat binnen afzienbare tijd de oostvaardersdijk, Knardijk, Praamweg en een deel van de Buizerdweg tot weg word uitgeroepen waarop slechts bestemmingsverkeer mag rijden.

Wat betekend dit voor Lelystad Haven?

Tijdens deze afsluiting zal Lelystad Haven slechts bereikbaar zijn via de brug naast het Wortman gemaal. Als de brug open staat dan kun je op dat moment geen kant meer op.
Maar het kan nog erger. In het verleden en tot voorkort is het voorgekomen dat de brug wel open (voor de scheepvaart) maar gedurende enkele uren niet meer dicht wilde door een defect. Het enige dat ons dan nog rest is heen en weer rijden tussen het bord bestemmingsverkeer en de rotondes bij Lelystad Haven. En dan nog maar te zwijgen over de gevolgen als er echt iets fout gaat!! Door de sluis gaan met enige regelmaat schepen die geladen zijn met zeer gevaarlijke stoffen. We hebben het dan over brandbare en zeer explosieve stoffen. Je moet er niet aan denken dat hier iets mee fout gaat. Je kunt dan werkelijk geen kant meer op.

De wethouder zegt niet de intentie van afsluiting te hebben maar vraagt wel om de mogelijkheid.
Niets anders dan een kind die twee Euro vraagt om een ijsje te kopen zonder de intentie te hebben om een ijsje te kopen.

Donderdag 20 september wordt dit voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
Als de gemeenteraad beslist om dit voorstel doorgang te laten vinden dan hoeven we binnenkort geen auto meer te rijden. Dan kunnen we met zijn allen thuis blijven.

Wat gaan we hier aan doen?

kijk voor de volledige tekst op "verkeersvisie buitengebied"

Houd dit weblog de komende dagen goed in de gaten, voor het te laat is!!!!!!!

Omdat dit web-log gericht is op Lelystad- Haven wordt er alleen aan de omliggende wegen aandacht besteed. Maar er zijn natuurlijk veel meer gedupeerde bowoners in geheel Lelystad.
Maar Lelystad Haven wordt wel het zwaarst getroffen door deze maatregelen!!

PS. De wijkraad, wijkpost en wijkbeheer zijn van dit voornemen en de eventuele gevolgen nimmer op de hoogte gebracht. Wij zijn door een oplettende buurtbewoner geattendeerd op deze ontwikkeling!! vandaar dit late bericht en de korte tijd die ons rest. Zeer spoedig zal hier een voorbeeldbrief worden gepubliceerd die u kunt gebruiken om bezwaar te maken.

INWONERS LELYSTAD ZIJN BLIJ MET HUIS EN HOND

Persbericht200_16Inwoners van Lelystad zijn erg tevreden over hun woning. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.600 Lelystedelingen dat is gehouden in maart van dit jaar. Met behulp van vier stellingen is de tevredenheid met de woning gemeten. Op basis hiervan is berekend dat de Lelystadse woning een gemiddelde score van 8,1 krijgt. Dit is zelfs de hoogste score van alle 31 steden die vallen onder het Grote Stedenbeleid.  In al deze steden kregen bewoners dezelfde vragen voorgelegd. Lelystedelingen in koopwoningen zijn duidelijk meer tevreden (8,4) dan die in huurwoningen (7,0).

Verschillen per woningtype
Onderverdeeld naar woningtype zijn de bewoners van een flat of appartement gemiddeld gezien het minst tevreden met een 7,1 als score. De mensen in een eengezinswoning zitten met een 8,0 ongeveer op het gemiddelde; het meest tevreden zijn de bewoners van vrijstaande woningen: een score van 9,1.

Verhuisplannen
Een kwart van de mensen wil xe2x80x98binnen afzienbare tijdxe2x80x99 (een jaar of vier) verhuizen. In een vergelijkbare enquxc3xaate van twee jaar geleden was dat nog ongeveer eenderde; de mensen in Lelystad lijken dus wat minder geneigd om te verhuizen.

Behalve vragen over woontevredenheid hebben bewoners van de 31 xe2x80x98grote stedenxe2x80x99 ook vragen ingevuld over veiligheid en leefbaarheid van wijk en stad. De resultaten daarvan worden over pakweg een maand bekend.

Tevreden met hondenvoorzieningen
In een apart onderdeel is Lelystedelingen gevraagd naar de tevredenheid over voorzieningen voor honden. Iets minder dan een kwart van de ondervraagden meldt xc3xa9xc3xa9n of meer honden te bezitten. Dat is overigens het vaakst (32%) bij mensen met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en het minst vaak (18%) bij mensen met kinderen jonger dan 4 jaar. Blijkbaar heeft het hebben van kinderen van verschillende leeftijden invloed op het al dan niet hebben van een hond.

Met behulp van zeven stellingen is de tevredenheid met de hondenvoorzieningen in de buurt gemeten. Niet helemaal onverwacht zijn de bezitters van honden meer tevreden dan de niet-hondenbezitters. Het meest positief is men over de locatie en de herkenbaarheid van de uitlaatroutes: bijna de helft is hier tevreden over, eenderde is ontevreden en de overigen zijn neutraal.

Sinds de hondenvoorzieningen er zijn vindt maar een kwart van de mensen dat de kinderspeelplaatsen schoner zijn geworden. Iets meer dan een kwart vindt de hondenoverlast in de afgelopen jaren toegenomen,  terwijl ruim 40% het daar juist niet mee eens is. De xe2x80x98hondenwachterxe2x80x99 is voor het overgrote deel van de mensen zo goed als onzichtbaar: bijna 90% ziet deze nooit in zijn of haar buurt.

Op de website van het LelyStadsPanel (www.lelystadspanel.nl) zijn de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van Lelystedelingen over hun woning en over voorzieningen voor honden in uitgebreidere vorm na te lezen.

Kinderfun (oplichters aan de deur)

Omdat Kinderfun de zaak (gelukkig) niet opgeeft neemt het bericht enorme proporties aan. Derhalve is het niet meer geschikt om via dit web-log weer te geven, immers zou dit web-log vullend zijn. En daar is dit web-log niet voor bedoelt.

Omdat een aantal van u door deze groep oplichters benadeelt is heb ik besloten deze zaak verder openbaar te maken via een nieuw web-log. U vind dit web-log via Kinderfun

Binnenkort zal deze link te vinden zijn in de linkerkolom onder websites en web-logs van de eerlijke vinder 

Oplichters aan de deur met mooie praatjes (herhaling van 4 mei 2006)

Het is al weer meer dan een jaar geleden dat ik het bericht hieronder geplaatst heb. Maar vandaag viel er opnieuw een brief van deze oplichters op de mat. Voor een ieder die ook de dupe zijn van de oplichtingspraktijken van Kinderfun, Invogem en Fiad incasso adviseer ik de zaken eens goed op een rijtje te zetten, alvorens ook maar te denken aan het sponseren van deze oplichters. Er zijn immers ook regels waar oplichters zich aan moeten houden.

Meer informatie in het volgende (voorgaan) bericht.

Kinderfun (Veel geld voor oude troep)

Bij deze wil ik u waarschuwen voor de verkooppraktijken van Kinderfun bij u aan de deur.
Op 22 september 2005 (de euro bestaat al enige jaren) komt er een jonge vrouw aan de deur met een aanbieding om mee te doen aan een proefactie, inhoudende een kinderpakket bestaande uit drie kinderboeken en een kinder-CD per maand gedurende een periode van drie maanden. Kort samengevat negen boeken en drie CD’s voor een bedrag van 3 x € 7,95 = € 23,85.
Aan de deur is heel duidelijk aan de jonge dame gevraagd of het eenmalig was of dat er een abonnement aan vast zat. Heel stellig vertelde zij dat het automatisch na drie maanden stopte en er dus ook niets opgezegd hoeft te worden, het betrof een eenmalige incasso machtiging. Klinkt allemaal netjes, niets aan de hand.

Na twee maanden ontvingen wij een CD.
Nog een maand later ontvingen wij een pakket met drie boeken zie foto van de boeken welke nog steeds in de verpakking zitten.
Op het boek staat toch heel duidelijk aangegeven dat het duurste boek f 6,50 (gulden) kost. Zeer kort daarna werd opnieuw een bedrag van € 23,85 van onze rekening geschreven. Wij hebben direct onze bank gebeld om onze rekening te blokkeren tegen automatische afschrijvingen van deze oplichters en het bedrag terug laten boeken.
De totale levering bestond dus uit drie boeken waarvan 1 tenminste 3 jaar oud en een CD. Buiten het feit dat zij mijns inziens afval materialen hebben geleverd vertegenwoordigd dit volgens de door hun opgegeven en overeengekomen maatstaven een bedrag van € 7,95.
Het nooit afgesloten abonnement is in tegenstelling tot hun zogenaamde voorschriften per telefoon opgezegd. Maar de rekeningen bleven komen € 23,85 € 25,00 € 27,30 met een aanzegging van wettelijke rente en een ingebrekestelling, waarna een incasso bureau zal worden ingeschakeld.

Rente? Krijg ik rente over de niet door hen geleverde producten? Incasso voor niet geleverde producten. Ik heb ze vandaag voor de tweede keer gebeld met de mededeling dat zij in gebreke zijn gebleven en dat ik niet zou betalen. Bovendien heb ik hen toegezegd hier aandacht in de media aan te schenken. Vandaar dit bericht. In feite hebben zij al heel veel aandacht gekregen via andere consumenten organisaties. Ook deze organisaties waarschuwen voor de praktijken van Kinderfun. U bent gewaarschuwd, “koop nooit iets aan de deur”. Want voor je het weet heb je een hoop schrijfwerk of een lege portemonnee!!!!!!!!
Zijn er nog meer, met deze ervaring?

Oplichters aan de deur (vervolg)

In het bericht hierboven heeft u kunnen lezen hoe Kinderfun BV de zaak belazert. In mijn laatste telefoongesprek met Kinderfun (de directie) heeft de man (directeur) mij toegezegd dat het (niet bestaande of ongeldige)contract na zes maanden door hem in tegenstelling tot normaal zou worden stopgezet. Ik heb hem toen gezegd dat er voor mij geen sprake is van enig geldig contract en ik dan ook niet zou betalen voor de tweede periode van drie maanden. Indien hij het hier niet mee eens zou zijn dan moest hij er maar een rechtszaak van maken. Het werd een tijdje (17 maanden) stil, totdat op 25 augustus jl. deze brief op de mat viel.747
U zult begrijpen dat ik enigszins verbaast was, gezien de lange periode dat zij niets van zich hebben laten horen.  Dit maakt de zaak voor beide een stuk lastiger, omdat er nimmer van iemand die zich van geen kwaad bewust is mag worden verwacht dat hij alle stukken nog direct voor handen heeft. Nu heb ik het geluk dat alle troep die deze firma geleverd heeft nog keurig in mijn bezit is (zelfs in originele verpakking)omdat ik deze oude rommel niet geschikt achte voor mijn kinderen. Ik heb het dan over de materialen die slechts gedeeltelijk zijn geleverd over het eerste kwartaal. Deze rekening hebben wij overigens keurig voldaan, in tegenstelling tot Kinderfun. Deze oplichters hebben slechts een deel van de betaalde artikelen aan ons geleverd. Bovendien voldeed het geleverde niet aan onze verwachtingen en komt zeker niet overeen met hetgeen met de verkoopster aan de deur is overeengekomen.

Reden voor mij om de zaak eens om te keren. (een zogenaamd koekje van eigen deeg)

749 

Oplichters aan de deur (vervolg deel 2)

In de voorgaande berichten komt nogal wat terechte kritiek naar voren over Kinderfun. Een oplichterbende waar heel veel negatiefs over te vinden is op het internet. Maar al deze negatieve berichtgeving veroorzaakt ook een hoop ellende voor een bedrijf die zich wel netjes gedraagt. Het is namelijk zo dat er nog een internetbedrijf is met de naam Kinderfun die u vind onder www.kinderfun.nl. Dit bedrijf valt niets te verwijten, maar wordt wel met regelmaat verwisselt met deze oplichters.
De oplichters hebben ook een website, maar daar ga ik natuurlijk geen reclame voor maken. Maar wat ik u niet wil onthouden is de opmerking die zij plaatsen op hun website. Kennelijk met het doel de zendingen die niet overeenkomen met de doelgroep waarvoor u het pakket had besteld kloppend te maken. Stel u besteld een pakket voor de leeftijd van zes tot negen jaar (uw kind is immers zeven). De oplichters sturen u een pakket voor kinderen van 12 jaar. U heeft dus niets aan het pakket. Ga dan naar hun site en pas de leeftijd van uw kind aan aan het pakket dat u verkeerd heeft ontvangen!!!!!
750

Het zijn dus niet alleen oplichters, maar ze zijn ook nog oerstom.

verkeersborden deel3 (vervolg)

697_1

Op de foto ziet u een deel van het fietspad langs het kanaal. Dit fietspad maakt deel uit van het hoofdfietspadennet in Lelystad en is herkenbaar aan de blauwe stippen midden op het wegdek.
Afgelopen woensdag is de uitslag van de poll, het bericht en uw reacties tijdens een vergadering van de Wijkraad aan wethouder Willem de Jager overhandigt. De poll laat duidelijk zien wat de meesten van u vinden van het overschot aan borden. Ondanks de vakantieperiode hebben 74 buurtbewoners hun mening gegeven, waarvan 1 geen mening heeft, drie een uitbreiding van het aantal borden willen en met een ruime meerderheid van zo’n 95 % hebben 70 bewoners er voor gekozen om de borden te verwijderen. Het zal mij benieuwen hoe ze hierop reageren in het gemeentehuis?

voor het originele bericht, klik op origineel bericht  . (Wordt vervolgd)

Misleidende reclame op de televisie

743U kent het wel, Lekker onderuit gezakt met een zak chips en een drankje genieten van uw favoriete tv programma (10 minuten) en dan telkens die reclame over geld dat je bijna cadeau krijgt. Tenminste, dat doen ze u zo voorkomen. Nu springt er bij mij altijd eentje uit die het wel erg bont maakt. U van alles toe zegt en vervolgens doet alsof ze hier niets van weten. Vuil spel of achterbaks noem ik dat. Vandaar dat ik u hier voor wil waarschuwen.

Zij maken reclame met het zogenaamde laagste rente certificaat. Een certificaat die ze zelf hebben gemaakt. Maar wat stelt dit certificaat dan wel voor? Of mag ik zeggen wat het niet voor stelt!! Want dan zijn we veel sneller klaar. In de reclame verteld men dat ze u het renteverschil over een jaar terug betalen. Of zij zich aan deze afspraak houden daar kan ik niet over oordelen. Maar ook al zou het zo zijn dan hebben zij het over een jaar. de meeste leningen zijn voor zo’n 10, 20 of 30 jaar. Dit betekend dat u een jaar lang hetzelfde betaald als bij een ander, maar de overige 9, 19 of 29 jaar betaalt u wel teveel. Bovendien valt er het eerste jaar meestal niets terug te betalen. Deze organisatie bied u vaak het eerste jaar een goedkopere rente, waardoor u het eerste jaar inderdaad bij hen het goedkoopste uit bent. De kans dat zij u iets moeten terugbetalen is dus nagenoeg verwaarloosbaar. Zonder dat u het zelf in de gaten heeft betaalt u dus jaren lang…. juist ja…

Buiten deze misleiding zijn er nog veel meer punten waarbij deze organisatie u een poot uitdraait, u sprookjes verteld, maar als u getekend heeft dan weten ze ineens niets meer van hetgeen ze u beloofd hebben, en gaat u voor duizenden euro’s het schip in. Maar dat vertel ik u later nog wel eens via vuilspel.nl of achterbaks.nl. Toepasselijke websites voor dergelijke organisaties waar u binnenkort al uw grieven openbaar kunt maken.

Morgen

Morgen op dit web-log

Man met grote hoeveelheid bamboestokken in de middenberm

Lelystad loopt voorop met verkeersborden en zet aan tot agressief rijgedrag

Mislijdende reclame op tv met gecertificeerde garantie op niets

Aanvulling Bunschotenlaan (blauwalg in put)

In het voorgaande bericht gaf ik aan verbaast te zijn over de blauwalg in de put (immers water loopt niet omhoog). Dit heeft mij tot nadenken aangezet. In feite kan dit alleen gebeuren als de blauwalg via de straatkolken (hoger niveau) de put in stroomt. Maar hoe komt de blauwalg dan in de straatkolk terecht? Er zijn twee opties.

Optie 1 ; De gemeente heeft gras met daartussen blauwalg op de kant getrokken, hetgeen langzaam is uitgelekt. Daarbij heb ik van buurtbewoners vernomen dat de grasmaaier van de gemeent hierin ook nog zijn steentje heeft bijgedragen door de smurrie over het wegdek te verspreiden.
Optie 2 ; Het lekken of schoonspuiten van de puttenzuigers.
Vooralsnog ga ik er vanuit dat dit de enige verklaring kan zijn voor de blauwalg in de put. 352_1

351_1

Nu zit ik nog met een vraag waarop ik geen antwoord kan bedenken. Een van de bewoners heeft vis in de put zien zwemmen.  Mocht u een suggestie hebben, dan ben ik zeer benieuwd? Naar wat ik heb vernomen starten a.s maandag de werkzaamheden weer, hetgeen mij de gelegenheid geeft om de aannemer te vragen hoe het nu werkelijk in elkaar zit. Wordt vervolgt

Stom, Stommer, Stomst

Stom, Stommer, Stomst.

Andere woorden heb ik er niet voor.
Als je een rondje door de wijk maakt, dan kom je de vreemste dingen tegen.
Glas op een kinderspeelplaats Maar ook een gedeelte van een automatisch oprolbare honden riem. In dit apparaat zit een vlijmscherpe veer. De riem (het koord) was voor dehondenbezitter kennelijk nog interessant genoeg om mee naar huis te nemen. Maar de rest werd achtergelaten op een grasveld waar dagelijks veel honden heen en weer rennen. Ik hoef u niet te vertellen wat de gevolgen zijn als een uw trouwe viervoeter met zijn poten in deze veer terecht komt.712

Een ding is zeker. De veroorzaker komt hier ook met zijn hond. Dan lijkt het mij toch niet al te moeikijk om te beoordelen dat ja zelf heel stom bezig bent!!

Kort nieuws buitenland

In China (aan de andere kant van de wereldbol) is men druk bezig met het plaatsen van de grootste wolkenkrabbers. Omdat deze wolkenkrabbers enkele honderden meters hoog zijn vragen zij om enorme funderingen. Onder zo’n fundering moeten natuurlijk enorme palen. Maar dat de palen nu zo lang moeten zijn dat ze het asfalt op de fietspaden in Lelystad-Haven omhoog drukken dat vind ik zelf een tikkeltje overdreven!! 692

Of zou het toch dat  boompje zijn met een enorm fundament aan wortels???  of Momfer de supermol??693

hondenlosloopgebieden (pisstrookjes) (vervolg)

176_2
Wijkraad buigt zich over honden losloop velden in Lelystad Haven.

Na het verschijnen van de nieuwe folder van de gemeente Lelystad bleek al snel dat de honden losloop velden zoals op de foto hierboven door mij in 2006 aangegeven een aardige afslanking hebben ondergaan. Dit in tegenstelling tot hetgeen de gemeente met de hondenbezitters enkele jaren geleden op de oude wijkpost in de Lemmerstraat hebben besproken. Zo is de hondenkop (die zijn naam eer aandoet of moet ik stellen deed!!) veranderd is in een smalle pisstrook. (het fietspad langs het water van Hollandse Hout). De komende weken gaan vrijwilligers van de wijkraad in kaart brengen hoe het wel zou moeten. De insteek is te komen tot een bijna doorlopend losloopgebied rond de gehele wijk. Hiermee vervalt de planning om het stuk tussen de harderwijkstraat en de Lemmerstraat waar tijdelijk de noodschool heeft gestaan geschikt te maken als honden los loop gebied. De planning is dit in week 31 uit te voeren en aan de gemeente aan te bieden.

Heeft u zelf nog sugesties? Laat het ons dan weten door te reageren onder aan dit bericht (openbaar) of door het sturen vann een mail aan de wijkraad onder contact.

Wordt vervolgt

Het moet niet gekker worden (vervolg)

683_1De gemeente Zeewolde heeft het gebied tussen de vogelweg en de Ibisweg tijdens de spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen.

Omdat dit een gebied omhelst dat zich uitstrekt vanaf Lelystad tot Almere voorbij de rijksweg A27 en enkele kilometers breed is staat dit generzins in verhouding tot redelijkheid. Immers, als iedere gemeente dit zou doen dan is autoverkeer binnen Nederland vrijwel uitgesloten. Nu heb ik begrepen dat de gemeente Lelystad het ook niet eens is met de actie van hun buren. (van horen zeggen). Maar hoe zit het dan met het bord tussen de Praambult en de rijksweg A6? (grijs bord links van de weg (achterzijde))Zeewolde

682_1
Het bord (gesloten verklaring) staat op het grondgebied van Lelystad. Het kan ook niet anders omdat je anders te maken krijgt met een ongewenste afsluiting halverwege een weg. Hierop zit natuurlijk niermand te wachten. Maar het zou natuurlijk wel tegenstrijdig zijn als je tegen deze afsluiting bent en vervolgen een bord plaatst of laat plaatsen op je eigen grondgebied. De vraag is; Wat gaan we hier aan doen. Pikken we het zomaar dat inwoners met name uit de omgeving Hollandse Hout en Lelystad Haven geen gebruik mogen maken van dit zeer uitgestrekte gebied tussen de aangegeven tijden? Of gaan we hier met zijn allen iets aan doen? Op dit moment ligt de vraag bij de gemeente Lelystad. Maar op kort termijn vraagt dit om actie!! Actie waarbij gedupeerden de gemeente Lelystad kunnen steunen in hun strijd tegen de buren. Of actie tegen beide gemeenten omdat het bord op het grondgebied van Lelystad staat!!  Het zal mij benieuwen.

Overigens is volgens de wetgeving bestemmingsverkeer een ruim begrip, zodat er voldoende redenen zijn om het gebied tijdens de gesloten tijden in te rijden. Zo ben ik zelf erg geinteresseerd in paardenbloemen en laten deze nu bij toeval ook in dit gebied groeien. Bovendien schrijft de wet niet voor dat ik daadwerkelijk moet stoppen om de paardebloem te bezichtigen. Aangezien het gebied zo groot is kan ik mij plotseling bedenken en vervolgens iets anders gaan doen. Zo zijn er tal van voorbeelden, zoals het zoeken naar een boerderij, appels of aardappels kopen in dit gebied of het gebruik maken van de prachtige zwemplaats in dit gebied.

Doe hier uw voordeel mee, maar accepteer nimmer een bekeuring.
U betaald immers mee aan het onderhoud van deze wegen!!!

Wordt vervolgt.

Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk (vervolg)

Op het persbericht (Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk) van de gemeente Lelystad zijn diverse vragen binnengekomen. zo vraagt men zich af waar de getallen vandaan komen die in het persbericht worden genoemd. Bovendien heeft omroep Flevoland de wijkraad gevraagd in hoeverre zij hierin betrokken zijn geweest.Binnendijk1

Hier ziet u de kruising waar het allemaal om draait met op de achtergrond een voetgangerssteegje dat uitkomt bij het zebrapad op de Ringdijk (Het zebrapad in het midden van de ringdijk met drempel)  De wijkraad heeft zich in begin 2006 op verzoek van een aantal buurtbewoners over de zaak gebogen en de stukken doorgestuurd aan de gemeente Lelystad. Hierna werd het een tijdje stil, tot het moment dat er een bewonersbrief kwam en de gemeente een persbericht naar buiten bracht. Net als in het begin van 2006 Is de wijkraad voorstander van het tegengaan van sluipverkeer door deze straatjes omdat deze gedeeltelijke afsluiting ten goede komt aan de veiligheid van schoolkinderen. Deze straat maakt  deel uit van de veilige schoolroute. Ook zijn er in een zeer kort tijdsbestek  2 ongelukken gebeurd waarbij een oudere dame met een rollator en een kind zijn betrokken.
Omdat de afsluiting nu daadwerkelijk een feit wordt en er nogal wat is veranderd met betrekking tot de school, het buurthuis en de Nieuwe MFA is er opnieuw aandacht besteed aan de gevolgen van deze afsluiting. Helaas heeft de wijkraad en wijkpost moeten constateren dat de veiligheid nog niet optimaal zal zijn. Zo vinden een aantal ouders het belangrijk om hun kind voor de school te moeten afzetten. het liefst zouden zij met hun auto het schoolgebouw binnen rijden. Hierdoor zal de verkeersintensiteit langs de MFA en de sportzaal toenemen (zich verplaatsen). Hierdoor ontstaat opnieuw een gevaarlijke situatie voor de schoolgaande kinderen. Om dit te voorkomen zal er in hetzelfde gebied nog een afsluiting gerealiseerd moeten worden. Hiervoor zijn een tweetal mogelijkheden te weten het plaatsen van  paaltjes naast de sportzaal. of het plaatsen van paaltjes op de rand van het trottoirs aan de Ringdijk naast het buurthuis.Binnendijk2

Deze laatste optie (zie tijdelijke paaltjes op de foto) verdient de voorkeur omdat hiermee de veiligheid van het voetpad op de Ringdijk automatisch een feit wordt.  Tevens verbeterd de veiligheid zich rond de bochten waar de bus al nauwelijks doorheen kan rijden. Het bestemmingsverkeer (de buurtbewoners)kunnen via de achterkant nog steeds alles bereiken, maar doorgaand verkeer is uitgesloten. Als alles volgens plan verloopt dan kunnen beide afsluitingen gelijktijdig worden gerealiseerd. Bij de  flats aan de binnendijk is ruime parkeergelegenheid aanwezig voor de ouders die hun kinderen naar school willen brengen. Voor bezoekers van de MFA is een ruime parkeergelegenheid achter de flat aan de Ringdijk (tussen de flat en het bovenwater)

De twee parkeerplaatsen bij de ingang van de MFA zijn bedoeld voor minder validen. hierop zal extra gecontroleerd worden. Vind u de drempels lastig op de binnendijk, dan moet u maar zo denken dat ze noodzakelijk zijn voor de veiligheid van het kind. (dus ook uw kind!!)

Uw reacties kunt u kwijt onder aan dit bericht (directe plaatsing zonder tussenkomst)of per mail sturen aan De wijkraad onder contact.

HOUTRIBWEG MIDDEN WEER GEOPEND VOOR VERKEER

Persbericht200_13Met ingang van 19 juli is de Houtribweg-Midden weer geopend voor het verkeer. In een aantal maanden is hier heel veel werk verzet. Er ligt nu een compleet nieuw wegdek, voorzien van geluidsreducerend asfalt. De maximumsnelheid op deze weg is verlaagd naar 50km/u.

Ook aan voetgangers en fietsers is gedacht. Op een aantal plaatsen zijn oversteekmogelijkheden gemaakt, zodat men ofwel makkelijk naar het Markermeer kan of naar de stad. Deze xe2x80x98verkeerspleinenxe2x80x99 zijn uitgevoerd in bijzonder straatwerk, met een golfmotief. Dit motief symboliseert de verbinding tussen het water en de stad.

Begin 2008 komen er ook nog twee fiets-voetgangersbruggen over de Houtribweg. Een ter vervanging van de huidige Punterbrug en een brug ter hoogte van het Galjoen. De huidige Punterbrug blijft gehandhaafd tot de nieuwe brug gereed is.

Het project is nog niet klaar. In het najaar wordt nog beplanting aangebracht in de middenberm en langs de weg. Verder zal de periode tot de plaatsing van de bruggen worden gebruikt om te beoordelen of de nieuwe weg voldoet aan de verwachtingen.

Pilot zomerschool

Persbericht200_11Pilot zomerschool op 30 juli van start


WETHOUDER WILLEM DE JAGER GEEFT STARTSEIN VOOR SUMMERxe2x80x99 S COOL

Gemeente Lelystad start in week 31 met een pilot xe2x80x9czomerschoolxe2x80x9d onder de noemer xe2x80x9cSummerxe2x80x99s Coolxe2x80x9d.

In Lelystad worden verschillende activiteiten in de zomer aangeboden, maar xe2x80x9cSummerxe2x80x99s Coolxe2x80x9d valt midden in de bouwvakantie en is daarmee in het bijzonder gericht op kinderen die niet op vakantie gaan. Dit jaar start de zomerschool als pilot van maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus en wordt gehouden in xe2x80x99t Kofschip (SGL). Deelname is gratis maar er wordt wel van de kinderen verwacht dat ze de hele week meedoen. Alle kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar zijn welkom!

Wethouder Willem de Jager zal op maandag 30 juli de opening van xe2x80x9cSummerxe2x80x99s Coolxe2x80x9d verrichten om 09.30 uur. Op het programma voor de kinderen deze week staan o.a. het oefenen van liedjes uit verschillende musicals, het maken van eigen danspassen voor een jump-sessie, het schrijven van een (rap)nummer en verschillende sportactiviteiten. Spelenderwijs werken de kinderen door deze activiteiten ook aan hun taalvaardigheid en aan andere competenties. De activiteiten worden georganiseerd door twee partners die ook actief zijn bij het organiseren van Brede School activiteiten, de Kubus en het Sportbedrijf. Vrijdag 3 augustus vindt ter afsluiting een optreden plaats van de kinderen die meedoen aan Summerxe2x80x99s Cool. Ook meedoen? Kinderen kunnen zich opgeven per mail bij l.fer@dekubuslelystad.nl of bellen met Lucia Fer, tel.  06 47 24 06 35.

Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk

Persbericht200_12Begin dit jaar heeft de gemeente uw mening gevraagd omtrent het al dan nemen van een maatregel om het sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk tegen te gaan. Dit naar aanleiding van diverse klachten over toegenomen verkeersonveiligheid en zelfs een aanrijding op deze locatie.

De voorgestelde oplossing betreft het xe2x80x98knippenxe2x80x99 van de doorgang tussen Ringdijk en Binnendijk door het plaatsen van paaltjes halverwege. Deze oplossing maakt het alle bewoners nog steeds mogelijk via de achterzijde bij hun woning te komen, alleen is sluipverkeer niet langer mogelijk.

64% van de gereageerde respondenten is voor het xe2x80x98knippenxe2x80x99 van deze sluiproute,
ten 36% die tegen is.

Er is gewacht met het nemen van de maatregel totdat alle werkzaamheden aan de mfa Lelystad-haven gereed was, zodat het verkeer hiervoor niet gehinderd werd. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de mfa afgerond en zal binnenkort deze maatregelen worden uitgevoerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer D. Drijver, telefoonnummer (0320) 27 87 94

Het moet niet gekker worden

683De gemeente Zeewolde dankt iedere houderschaps bijdragende autobezitter voor hun bijdrage aan het prachtige wegennet in de poder van Zeewolde, temeer omdat het wegennet hier mooi blijft omdat u als belastingplichtige van de door u bekostigde wegen in onze gemeente geen gebruik mag maken zodat het wegdek ook mooi blijft.

Wat betekend dit bord? zone verboden voor motorvoertuigen??

Hele gebieden worden hierdoor afgesloten.
Als elke gemeente dit gaat toepassen dan is binnenkort niets meer toegankelijk. En wie zijn de dupe van deze actie van de gemeente Zeewolde?? Juist ja. De bewoners van Lelystad haven en Hollandse Hout. Deze bewoners moeten dagelijks tientallen kilometer om rijden. Extra kosten maken om naar hun werk te gaan door het extra brandstof verbruik. En met zijn allen het milieu extra vervuilen.

Wat vind u zelf van deze actie van de gemeente Zeewolde?

binnenkort meer.

682

Binnenkort meer informatie over dit milieu vervuilend bord en de bijdrage aan het broeikast effect.

Persbericht200_10Droog weer biedt pas na enige tijd uitkomst
GEMEENTE HEEFT ACHTERSTAND IN  GROENONDERHOUD EN ONKRUIDBESTRIJDING

Het aanhoudende natte weer zorgt voor problemen in het onderhoud van openbaar groen en de onkruidbestrijding in verharding.  De gemeente Lelystad geeft aan dat bewoners er rekening mee moeten houden dat de beeldkwaliteit van straat en plantsoen niet op korte termijn verbetert. Het melden van klachten heeft alleen zin bij ernstige gevallen van overlast, indien bijvoorbeeld een goede afwatering in gevaar is.

Door de warmte in het voorjaar en de aansluitende wekenlange regenperiode is er sprake van extreme (on)kruidgroei, zowel op straat als in het plantsoen. Afdeling Wijkbeheer en de door de gemeente Lelystad ingehuurde aannemers hebben hun handen vol aan het maaien van gazons en de onkruidbestrijding in verharding. Waar mogelijk zet de gemeente extra personeel in, maar de grenzen van wat mogelijk is, zijn nagenoeg bereikt.

Voor een goede bestrijding is droog weer nodig. Bij nat weer mag niet gespoten worden. Bij straatkolken vindt vanwege de gehanteerde methode van Duurzaam Onkruid Beheer nooit bestrijding met chemische middelen plaats. Dat voorkomt uitspoeling naar het oppervlaktewater. Het is met name rond deze straatkolken waar soms hele plukken met onkruid staan. De gemeente Lelystad geeft prioriteit aan het weghalen van onkruid op deze plaatsen. Daarom is er extra inzet ingehuurd voor mechanische onkruidbestrijding, niet alleen bij straatkolken maar ook op andere plaatsen in de verharding.

Zodra een droge periode aanbreekt kan de onkruidbestrijding goed ter hand worden genomen. Na het bespuiten kan pas na circa 2 tot 3 weken het dode gras uit de bestrating worden weggehaald. Dat betekent dus dat een net straatbeeld niet meteen is gerealiseerd en dat de gemeente begrip vraagt voor deze tijdelijke rommelige aanblik.

Gevaarlijk speelgoed, stevige zitplaats

Recht tegenover het buurthuis (MFA) bevind zich een groepje bankjes of paaltjes waar men gezellig bij elkaar kan zitten. Helaas heb ik moeten constateren dat het zitten veel weg heeft van definitief vast zitten. En je moet er toch niet aan denken dat een kind val het ene paaltje op het andere paaltje springt. Het zou dan wel eens zo kunnen zijn dat het kind beter hoorbaar is dan de sirene die elke eerste maandag van de maand om 12:00 uur staat te loeien.

679

680

681

Het zal mij benieuwen hoe lang deze situatue blijft bestaan?? 

Zoekactie naar vermist kind (vervolg)

Vrijdag 22 juni heeft de politie met groot materieel een zoekactie gehouden naar een vermist kind uit Lelystad-Haven. De jongen was rond 8:00 uur van huis weggelopen en is niet op school verschenen. Na enig zoekwerk van de ouders is om 11:00 uur door de ouders besloten om de politie te alarmeren. Het kind zelf is autistisch en is hierdoor extra kwetsbaar. De politie kwam direct in actie door bij de ouders een foto van het kind op te halen en te verspreiden onder de agenten. Ook heeft de politie in de omgeving van het ouderlijk huis direct een buurtonderzoek uitgevoerd. Voor deze actie is een helikopter, een politieboot, een motor, twee auto,s en een aantal agenten op fietsen ingezet. De 12 jarige jongen is nog dezelfde dag rond 15:30 uur gevonden en terug gebracht bij de ongeruste ouders. Het is overigens niet de eerste keer dat de politie in Lelystad met groot materieel uitrukt om een kind te zoeken. In het verleden werd nog te vaak gezegd "Wacht u nog maar even, de meeste komen vanzelf weer boven water" Omdat het aantal onopgeloste vermissingen toenam en de eerste vijf uur het meeste resultaat op leveren neemt de politie geen enkel risico. De ouders zijn de politie zeer dankbaar voor hun snelle inzet.

665

667

Kijk voor een ander bericht over de inzet van een helikopter op Nieuwsbank.nl
Het bericht is misschien wat laat, echter vind ik het van het grootste belang dat het verhaal correct is, hetgeen soms wat tijd vraagt.  Eerlijkheid duurt het langst.

Opening MFA de Windhoek

Op woensdag 20 juni opent MFA (Muli Functionele Accommodatie) de Windhoek officieel haar deuren. Om dit te vieren wordt een groot feest georganiseerd rond de MFA. Hiervoor zal een deel van de binnendijk en de parkeerplaatsen worden afgesloten.659

Afgelopen zaterdag was men nog bezig geweest met het aanbrengen van de trotoirbanden bij de entree van MFA de Windhoek. Maar als ik kijk wat er nog moet gebeuren, dan hoop ik maar dat de klus op tijd geklaard is.660
662
Op 20 juni, om 6:30 uur begint de FA. BORM festiviteiten met het plaatsen van de atracties, waarbij een deel van de binnendijk en de parkeerplaats zal worden afgesloten. De volgende atracties zullen worden geplaatst:

Draaimolen
Magische toverhoed
Circus speelcentrum
Kindertrein op rails
Reuze glijbaan
Twister
Bungey Running
Levend tafelvoetbal
Suikerspinnen feest
Popcorn
Poffertjeskraam
En een enorme Champagnefles gevuld met balonnen

Tijdens het feest kom je een Clown en een olifant tegen.
Een feest dat je niet mag, maar ook niet kunt missen.

Het programma:

Om 10:00 uur vindt de officiele opening plaats en starten de activiteiten voor de kinderen.
De officiele opening zal tot 11:00 uur duren en is uitsluitend voor genodigden.
Om 14:00 uur vind een optreden van de bikers plaatst verzorgt door politie Flevoland.
Om 15:00 uur worden de spelactiviteiten beeindigd.

van 17:00 uur tot 19:00 uur bent u opnieuw welkom in MFA de windhoek waar de drankjes voor u klaar staan en er een barbeque op u staat te wachten.
De barbeque wordt verzorgt door Flevofood.

U ben allen van harte welkom bij de opening van MFA de Windhoek

afsluiting ringdijk van 12 t/m 15 juni

Persbericht200_8Gedeeltelijke afsluiting Ringdijk ten hoogte van Buurthuis De Windhoek.

Hierbij willen wij u informeren over de gedeeltelijke afsluiting van de Ringdijk ter hoogte van Buurthuis De Windhoek. Zoals gemeld met de bewonersbrief van 8 mei jl. vindt er op dit moment de terreininrichting plaats rondom de multifunctionele accommodatie xe2x80x98De Sluisxe2x80x99, waarbij het omliggende terrein weer netjes wordt aangelegd en op plaatsen aangepast wordt.
Exc3xa9n van de aanpassingen betreft het aanleggen van een zebrapad over de Ringdijk. Voor de aanleg van het zebrapad moet de Ringdijk drie dagen afgesloten worden voor het autoverkeer en de bus.

Planning

Uitvoering: dinsdag 12 juni 2007 tot en met donderdag 14 juni 2007
Ringdijk weer open: vrijdag 15 juni 2007

Omleiding autoverkeer

Het autoverkeer met een bestemming voorbij Buurthuis De Windhoek wordt omgeleid via de Binnendijk.
Bij binnenkomst in de wijk (vanaf de rotonde) worden omleidingsborden geplaatst.

Aanpassing busroute

De bus kan door de afsluiting de laatste halte (bij de keerlus) niet bereiken en zal deze drie dagen de bushalte bij de Albert Heijn als eindhalte gebruiken. Hierbij wordt het rondje Harderwijkstraat-Ringdijk gereden om de wijk weer uit te kunnen.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met wijkpost Lelystad-Haven, Lemmerstraat 5,
telefoonnummer (0320) 244 040.

Blauwalg

Echte tropische temperaturen zijn er nog niet. En dat is maar goed ook, want als ik een blik werp over het bovenwater dan is men al weer druk bezig met het creeren van een enorme hoeveelheid overlast.640

Een groot deel van het water herbergt een enorme hoeveelheid afgemaait gras. Afgemaait omdat de watersportvereniging en bewoners met hun bootjes gebruik willen maken van het water. Nu is het op zich niet zo erg dat het gras gemaait wordt, maar dat het dan niet direct opgeruimd wordt is op zijn zachtst gezegt niet echt netjes. Van bewoners aan het einde van Purmer heb iik inmiddels de eerste klachten over stankoverlast binnen gekregen. En dan moet de warme periode nog komen.641 
Ook in de zijarmen bij Weerribben ligt het al weer aardig vol. Naast de paal ziet u het bewegende water door een deeicer die het doet. overigens de eerste die daadwerkelijk aan staat.642
Een arm verder staat er ook een, maar deze doet helemaal niets. overigens werd mij verteld dat een aantal deeisers het leven hebben gelaten. Nu maar hopen dat ze op tijd gerepareert worden, anders weten we nu al dat de proef niet zal slagen.643

644

Op de foto hierboven probeert een bewoner zoveel mogelijk het drijvende gras bij zijn stijger weg tehouden, terwijl het kind nog even probeert te genietn van het water (voor zolang het kan). Op de foto hieronder ligt een berg die door bewoners zelf uit het water is gehaalt. Nu maar hopen dat de gemeente snel begint met het opruimen van de rotzooi.

Voordat het te laat is! 645

Witte zwanen, scherpe punten

637

Altijd mooi zo’n Zwaan met haar jongen, maar dit was niet de opzet om deze foto te maken. Op de achtergrond ziet u de beschoeing aan het einde van de Harderwijkstraat, vlak naast de kinderspeelplaats. Deze beschoeiing is kort na de laatste zware storm vervangen omdat de oude beschoeing niet tegen deze storm bestand was. Vlak voor de nieuwe beschoeiing  Ziet u net boven het water (het is nu laag water) de scherpe punten van de oude beschoeiing uit steken. Aangezien hier tijdens de zomermaanden veel kleine kinderen deze plek gebruiken om te zwemmen is dit zeker geen gewenste situatie.   Wie gaat dit probleem nu oplossen???638

639

Zwerfvuil

635
Zwerfvuil, je komt het overal tegen. Ook waar de gemeente een afvalbak heeft geplaatst ligt het zwefvuil tot vlak bij of zelfs boven op de afvalbak. In dit geval is de vervuiler weinig te verwijten omdat de afvalbak vol zit. Overigens op deze plek een wekelijks terugkerend gebeuren. Maar anderzijds kun je je rommel natuurlijk ook mee naar huis nemen i.p.v. naast of op de volle bak te plaatsen.

Een goed milieu begint !?!?!!!

Voor de gemeente, deze bak bevind zich langs het pad tegenover Hollandse Hout en zit al voor de aanvang van het weekend barstens vol.

Een goed milieu begint ? juist ja!636

vleermuizen in haven

Op 14 mei plaatste ik deze foto. met de melding ???????? . Velen van u zullen het diertje hebben herkent. Voor de overige nog wat extra foto’s om het iets duideliker te maken.

607

Het gaat hier om een dier welke hier in haven in grote getalen voorkomt. Tegen de schemer scheren ze vaak op enkele centimeters over onze hoofden. Zo snel dat je er nauwelijks iets van ziet. De vleermuis uit Lelystad-Haven. Een vleermuis is een beschermd dier die zeker niet als huisdier mag worden gehouden. Bovendien is de verzorging van dit diersoort moeilijk en ook nog zeer gevaarlijk. Deze vleermuis is na enkele minuten dan ook weer vrij gelaten. Hieronder nog een paar foto’s waarbij de verhouding tussen het zeer kleine dier en de enorme vleugels goed zichtbaar is.631
632
633 

Persbericht

Persbericht200_6

Lelystad presenteert zich op Yacht Vision

Van 23 t/m 28 mei  is de gemeente Lelystad aanwezig met een stand op de Yacht Vision Boatshow in en om Bataviahaven. De gemeente presenteert zich met haar woon- en recreatiemogelijkheden aan de verwachte 40.000 tot 60.000 bezoekers. Het toekomstige stadsdeel Warande neemt op de stand een prominente positie in.

De gemeente benut de kans om bezoekers aan de boatshow te wijzen op de ontwikkeling van Warande, xc3xa9xc3xa9n van de grootste woningbouwlocaties in Nederland de komende jaren. Start bouw is verwacht eind 2008. Omdat de groei van Lelystad naar 80.000 inwoners juist daar moet plaatsvinden, begint de gemeente nu al met de promotie van dit gebied en introduceert de gemeente Lelystad Warande als woonlocatie bij mensen die daar mogelijk in gexc3xafnteresseerd zijn.

xe2x80x98De groene ambitiexe2x80x99

Warande wordt een wijk, ruim van opzet, met veel groen en water. Het Ontwikkelingsplan Warande gaat uit van 18 woningen per hectare. De gekozen slogan voor Warande is dan ook xe2x80x98de groene ambitiexe2x80x99.

Attentie

Voor bezoekers die Warande als mogelijke woonlocatie op hun lijstje zetten en zich inschrijven als belangstellende, heeft de gemeente tijdens de boatshow een Warandeattentie klaarliggen.

Naast Warande wordt ook de stad Lelystad met al haar woon-, werk-, en winkelvoorzieningen gepromoot. Het Toeristisch Informatiepunt Lelystad wijst in de voorlichtingsstand op de vele attracties en bezienswaardigheden, de rijkdom aan natuur en uiteraard ook op de watersportmogelijkheden die Lelystad aan inwoners en bezoekers te bieden heeft.

De openingstijden van Yacht Vision zijn: woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 mei van 11.00 xe2x80″ 18.00 uur; zaterdag 26, zondag 27 en (pinkster)maandag 28 mei van 10.00 xe2x80″ 18.00 uur. U bent van harte welkom in de stand van de gemeente Lelystad.

Duidelijke borden over honden (vervolg losloopgebieden (pisstrookjes))

613 610 609

                  

614

623

Borden die je tegenkomt bij ons in de wijk zodat u niet weet hoe en waar u met uw hond mag lopen. Zo bevind de tegel die aangeeft dat uw hond daar niet mag komen zich in het hondenlosloopgebied aan de Lemmerstraat. Het gele bord uitlaatroute bevind zich bij het losloopgebied op de hondenkop. en om het nog iets duidelijker te maken heeft de gemeente de borden een kleurtje gegeven. Zo is rood verboden, geel beperkt en groen vrij (losloopgebied) duidelijker kan het niet. Maar wat doet de rode streep dan op het groene bord hiernaast ???? Dit bord vind u bij het strandje aan Schermer waar uw hond niet mag komen. Duidelijker kan toch niet!!!???!!!

Vissen en de moderne techniek

Zo zat je vroeger nog met een simpele verklikker of een zelfgemaakte vispen van een kurk en een sate stokje, zo heb je tegenwoodig electronische wakers en weegschalen op een driepoot om de gevangen vis te wegen. en voor de nachtelijke uren zie je steeds meer dat de visser een tent opzet. Rustig een paaar uurtjes slapen, totdat de waker begint te piepen. en dan? Ja dan moet er gewerkt worden.621

622_1

tv uitzending gemist?

Afgelopen weekend 5 en 6 mei waren de bewoners van Purmer 1, Purmer 2 en de eerlijke vinder Purmer 3 uit Lelystad-Haven in het programma De Mediator met Klaas Wilting op TV Flevoland

Meditop

Heeft u de uitzending gemist, kijk dan op de site van de Tv Mediator door Klaas Wilting onder smartengeld voetpad Purmer. De uitzending zit verscholen tussen twee delen over een taxibedrijf waarvan de medewerkers volgens mij op dezelfde school hebben gezeten als een aantal ambtenaren van de gemeente Lelystad.

bewonersbrief

Persbericht200_5Bewonersbrief

Lelystad,
8 mei 2007

Onderwerp
Uitvoering terreininrichting rondom multifunctionele accommodatie De Sluis

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij willen wij u informeren over de start van de uitvoering van de terreininrichting rondom de multifunctionele accommodatie xe2x80x98De Sluisxe2x80x99. Nu de bouw is afgerond moet het omliggende terrein weer netjes aangelegd en op plaatsen aangepast worden. Uitvoering zal plaats vinden aan de hand van de inrichtingstekening, welke op 29 november jl. tijdens de inloopavond in buurthuis De Windhoek is gepresenteerd.

Planning
Start uitvoering:  week 19  ( 7 mei )
Gereed:  week 24  ( 15 juni )
Uitvoering groen: In verband met het warme weer in april kan er geen inplant van groen meer plaatsvinden. Dit zal worden verplaatst naar november/december 2007.

Belangrijkste ingrepen
De belangrijkste onderdelen van het inrichtingsplan zijn het aanleggen van een nieuwe toegang voor het buurthuis en de wijkpost, herinrichting van de parkeerplaatsen achter de (nieuwbouw) van de school en de wijkpost en het realiseren van een oversteek over de Ringdijk. Ook zal kapotgereden bestrating worden hersteld.
De werkzaamheden aan het schoolplein (binnen de hekken) van obs De Sluis worden op een later moment opgepakt, omdat dit gekoppeld wordt aan het plaatsen van nieuwe speeltoestellen door school.

Vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met wijkpost Lelystad-Haven, Lemmerstraat 5, telefoonnummer 0320 244040.

Met vriendelijke groet,

Jorn Pet
projectleider

De eerlijke vinder op TV Flevoland

Komend weekend 5 en 6 mei komen de bewoners van Purmer 1, Purmer 2 en de eerlijke vinder Purmer 3 uit Lelystad-Haven in het programma De Mediator met Klaas Wilting op TV Flevoland

Meditop

Zaterdag 5 en zondag 6 mei. de Tv Mediator door Klaas Wilting in een eindeloze strijd tussen gemeente en burger

Tijdens deze uitzending zult u zien dat er geen enkele sprake is van mediation. Net als in andere zaken binnen de gemeente Lelystad waarbij de gemeente betrokken is weigert de gemeente Lelystad alle medewerking. Dit in tegenstelling tot andere gemeentes uit de Flevopolder.

xe2x80x98Waarom?xe2x80x99 vraag je je dan af.
Waarom verschuilt de gemeente Lelystad zich achter een muur van juristen.
Hebben zij misschien iets te verbergen?
Op deze vraag weet ik het antwoord al!! U toch ook?
Is het de mediation?
Nee, mediation, daar doen zij zelf wel aan mee, maar dan wel mediation achter gesloten deuren in een duur hotel. En de mediator? Die wordt betaalt door de gemeente zelf.

Hoe zit het nu met mediation (onder normale omstandigheden)
Normaal stemmen alle partijen in met mediation en worden alle kosten evenredig door alle partijen die aan deze mediation deelnemen gedragen. M.u.v. het TV programma xe2x80x98de mediatorxe2x80x99, waarbij de filmproducent alle kosten vergoed. Omdat de filmproducent zelf geen partij is in deze zaken is er geen vuiltje in de lucht. Dit in tegenstelling tot de gemeente Lelystad die wel degelijk partij is in de zaak waar het hier om draait. Maar een verzoek tot onafhankelijke mediation onder het toezicht van u als burger dat kan er bij de gemeente Lelystad niet in.

Een ander belangrijk punt van mediation is de vrijwilligheid.
Indien een der parijen om wat voor reden dan ook zegt niet verder te willen gaan, dan stopt de mediation en gaat de zaak terug naar de oorsprong zoals hij was ten tijde van de aanvang van de mediation. Dit zijn afspraken die aan het begin van de mediation met alle partijen worden besproken en vastgelegd. Als de mediation slaagt, dan wordt door alle patijen een vaststellingsovereenkomst getekend.

Maar wat is er dan zo bijzonder in deze zaak?
En waarom doet de gemeente Lelystad zo moeilijk?

Op 16 maart 2000 hebben bewoners aan de Purmer een voetpad die toegang gaf tot een achtergelegen kinderspeelplaats en tevens de enige veilige doorgang in deze omgeving was voor kinderen om naar school te gaan, illegaal afgesloten.  Nog dezelfde dag heeft een buurtbewoonster de gemeente verzocht hier tegen op te treden. Al zeer snel kwam de heer Pepping van de gemeente Lelystad naar buiten met het bericht dat hij hier niets aan kon doen. Later zal blijken dat het niet een kwestie van kunnen maar een duidelijk voorbeeld van niet willen is. Iets waar sommige ambtenaren erg goed in zijn.
Omdat ik zelf een andere mening was toegedaan heb ik de zaak van deze buurtbewoonster op mij genomen en heb letterlijk alle zeilen moeten bijzetten. En waar je dan als burger tegenaan loopt is met geen pen te beschrijven. Stukken verdwijnen in de grijze laden van onze ambtenaren (de prullenbak) of  komen na vele maanden weer tevoorschijn nadat er intern een onderzoek wordt ingesteld. Termijnen waarbinnen het college moet reageren of beslissen werden altijd overschreden. En als je daar dan maar lang genoeg op bleef aandringen dan werd er excuses aangeboden (nou mijn zolder ligt vol met excuses) van de gemeente Lelystad. Jammer dat het niets oplevert. Las ik laatst in een persbericht dat de gemeente 10 Euro betaald als ze hun termijnen van bijv: 6 weken niet nakomen. Hoe zit het dan met zaken die na 6 xc2xbd  jaar nog steeds niet zijn opgelost?  De gemeente bleef volharden in hun strijd met de melding dat zij er niets aan konden doen, omdat het voetpad in de zin van de wegenwet geen openbare weg zou zijn. Na diverse rechtzaken en toespraken voor de gemeenteraad, waarin ik zelf het voortouw heb genomen, (gesteund door veel buurtgenoten) heeft de Raad van State verklaard dat het voetpad onder artikel 4 lid 1 sub II van de wegenwet wel degelijk een openbare weg is, en dat de gemeente bevoegd (gehouden) is tot handhavend optreden.

Eindelijk was het dan zo ver. 2004. Nog even de ambtenaren wakker schudden en het probleem zou worden opgelost. Tenminste, zo had het kunnen zijn. Maar kennelijk hadden onze ambtenaren een ander idee. Zoeken, praten, debatteren en opnieuw zoeken. Net zolang tot zij een maas in de wet zouden vinden om hun vrienden te steunen in hun illegaal handelen.
Vriendjespolitiek en corruptie, andere woorden kan ik hier niet voor bedenken.
En gevonden hebben onze ambtenaren het. Onttrekking aan de openbaarheid. Als u dat doet en u slaagt hierin dan heeft meneer Koeree (de eerlijke vinder) geen enkel recht van spreken meer. Is de gemeente voor u ook zo meedenkend? Of is dit alleen weggelegen voor bepaalde personen?
Ik weet opnieuw het antwoord. U toch ook?
De gemeente zag mij als enkel individu die in zijn eentje de gemeente en deze bewoners bleef lastig vallen. Althans, dat was waar onze ambtenaren van droomden. Die ene persoon die zullen we wel even de oren wassen. Zelfs na een uitspraak van de Raad van State.
Maar alleen was ik zeker niet:
In 2000 ontving ik de steun van ruim 100 buurtbewoners.
In 2005 hebben ruim 120 bewoners een brief veilig naar school ondertekend, waarin zij bezwaar maakte tegen deze illegale afsluiting en onttrekking aan de openbaarheid van dit voetpad. En zo werd deze actie eveneens gesteund door de wijkraad 3VO en een aantal lokale politieke partijen. Ondanks deze overweldigende meerderheid bleef de gemeente mij als individu (stuk vuil) behandelen. En niet alleen de gemeente, maar zelfs de commissie bezwaarschriften heeft een enorme partij boter op zijn hoofd.
Een voorbeeld:
Er is een ambtenaar die op eerlijke wijze naar buiten brengt hoe de vork nu werkelijk in de steel zit en zet zijn verklaring op papier. Overigens een verklaring die van groot belang was in de uitspraak van de Raad van State.
De voorzitter (commissie bezwaar): (letterlijk)
Toch wel fijn als uw eigen mensen dergelijke verklaringen op papier zetten.
Heer Pepping:
Ja daar zijn we ook helemaal niet blij mee.
Voorzitter:
Maar u weet wel wat u daar aan moet doen.
Heer Pepping:
Ja, dat komt wel goed.
En bij deze commissie moet u bezwaar maken als u het met een beslissing van het college niet eens bent.

De gemeenteraad

Het zal een jaar geleden zijn dat de gemeenteraad het verzoek kreeg van de bewoners om het illegaal afgesloten voetpad te ontrekken aan de openbaarheid. Alle stukken waren rond en de datum stond vast.
Ik was zelf  aanwezig bij de raadsvergadering om aan te horen  hoe de gemeenteraad zou beslissen (advies uit brengen) aangaande het verzoek van mijn buren om het voetpad aan de openbaarheid te onttrekken. Echter bleek het punt te zijn verdwenen van de agenda. Verbaasd vroeg een lokale partij aan de voorzitter:
Meneer de voorzitter; hoe zit het met het agendapunt over het voetpad Purmer. Het werd even stil. De voorzitter vroeg aan de toenmalige wethouder Mattie hoe het hiermee zit. Hierop antwoordde de wethouder met; alle partijen hebben ingestemd met mediation.
Ik zelf stond perplex op de tribune gebaren te maken in die trend van ik weet van niets, terwijl ik zelf de eisende partij in deze langlopende zaak was. Maar ja, als burger mag je niets zeggen tijdens zoxe2x80x99n vergadering. Maar dit was zeker niet de eerste leugen van de gemeente (de wethouder) in het openbaar. Jammer dat de raadsvergaringen toen nog niet waren te volgen via internet. Dan hadden we de band even terug kunnen  spoelen.

Mediatio
n

Mediation wordt veelal toegepast om zonder tussenkomst van een rechter een geschil op te lossen. In deze zaak was hier geen sprake van omdat het hoogste orgaan (Raad van State) al had beslist. Bovendien was er van onze kant uit geen enkel risico met het verzoek om het voetpad aan de openbaarheid te ontrekken in het kader van belangen afweging. Immers zou de gemeenteraad hier over moeten stemmen, en ik ga er van uit dat deze raad nimmer zal kiezen voor het belang van twee bewoners tegenover 120 buurtbewoners en meerdere organisaties.

Ondanks alle leugens van het college heb ik tegen adviezen in besloten om in te stemmen met mediation onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat:

Er een onafhankelijk ambtenaar uit een Andere gemeente deze zaak zou behartigen uit naam van de gemeente Lelystad (er werd gesproken over een ambtenaar uit Dronten)
Er zou op ieder moment door iedere deelnemer gestopt kunnen worden met de mediation, waarna de zaak terug zou gaan naar de oorsprong voor aanvang van de mediation. We hebben het dan over een beslissing die de gemeenteraad zou nemen op het verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid. (dit is overigens een standaard regel die ik nog eens uitgebreid naar voren heb gebracht omdat wij al zo sterk stonden in deze zaak).

De mediation zelf

De ambtenaar was tegen de afspraak in een ambtenaar van de gemeente Lelystad die volgens de mediator geen kennis had van deze zaak. Of dit klopt kan ik niet beoordelen, echter was deze ambtenaar niet bevoegd om te beslissen. Hij moest voor elk onderdeel toestemming vragen aan zijn meerdere op het gemeentehuis, waarbij ik zeker weet dat deze wel bekend was met deze zaak en mijns inziens wel vooringenomen. Dit is in strijd met de gemaakte afspraak. Uiteindelijk zou de mediation het gewenste resultaat met zich meebrengen aangaande de heropenstelling van het voetpad in een iets gewijzigde vorm. Hierbij zou de bewoner van Pumer 2 de garage welke ten dele op de openbare weg was gebouwd met steun van de gemeente (na de uitspraak Raad van State) ongewijzigd mogen behouden. Ook het deel van het voetpad waarvoor zij verantwoordelijk was mocht zij behouden. De bewoners van  Purmer 1 heeft een extra stuk grond moeten inleveren om het stuk van Purmer 2 ongemoeid te laten. Ter compensatie werd de bewoner van Purmer 1 een stuk grond aangeboden van de kinderspeelplaats achter het perceel. Het voetpad zou zo in eigendom komen van de gemeente Lelystad. De kosten voor aanpassing (schuttingen e.d.) en grondoverdracht zou door de gemeente worden geplaatst en bekostigd. Bovendien kregen beide bewoners een vergoeding van 2000 Euro. En waarvoor? Omdat zij toe laat dat er bewoners langs hun peceel lopen. langslopen over grond van de gemeente.
Ik zelf kreeg geen cent van de gemeente. Dit terwijl ik zelf enorm veel geld, tijd en energie heb moeten steken in deze zaak omdat de gemeente de zaak ruim zes en een half jaar heeft lopen rekken.
Dit in tegenstelling tot de vergoeding die deze bewoners hebben gekregen van de gemeente voor ??? illegaal handelen ??? Voor mij was alles duidelijk. De mediation klopte van geen kant. Het zal u dan ook niet verbazen dat ik de mediation stopgezet had. Maar de gemeente en de overige bewoners gingen gewoon verder. Verder met het belonen van hen die illegaal hebben gehandeld.

Bij mij komen mijn nekharen overeind zoals een ambtenaar van de gemeente Lelystad uit zijn stoel overeind komt bij het horen van mijn naam.

Ik ben benieuwd wat u van deze zaak vind?
En nog meer benieuwd ben ik of de gemeenteraad hiervan op de hoogte is?
En hoe zal de gemeente reageren als wij met zijn allen de gemeente vragen om een vergoeding van 2000 Euro omdat er bij ons ook dagelijks mensen langs ons perceel lopen?

Ik heb het al eens eerder geroepen tijdens het spreekrecht op een vergadering van de gemeenteraad en het Opiniplein;  een zaak die behoorlijk stinkt

We praten hier wel over gemeenschapsgeld. Geld wat u aan deze gemeente moet afdragen.

Ik hoef u niet te vertellen wat deze zaak inmiddels gekost heeft en wat hij nu nog gaat kosten,
want klaar ben ik nog lang niet met onze ambtenaren.

Kijk dus komend weekend 5 en 6 mei naar de Mediator met Klaas Wilting op TV Flevoland.
Kijk ook op voetpad Purmer Voetpad Purmer  (elders op dit web-log)
Of op de nieuwe site  gemeente Lelystad . info

Voetpad Purmer

1_9
Welkom op  Voetpad Purmer   Een nieuw web-log

Wie, Wat, Waar, Wanneer, maar vooral Waarom.

Ongetwijfeld heeft u in de reacties van de laatste tijd kunnen lezen dat een aantal buurtbewoners geprobeerd heeft om mij en de rest van mijn gezin zwart te maken (in een kwaad daglicht stellen).
Zij hebben hiertoe alle gelegenheid gekregen. Er is geen enkele reactie door mij tegengehouden en letterlijk alles is gepubliceerd. (er is dus niets gecensureerd)
De laatste stukjes nadat ik ze heb goedgekeurd (ook al waren ze tegen mij en mijn gezin gericht en geven zij een verdraaiing van de werkelijkheid weer). Maar al te vaak heeft u mij de vraag gesteld waarom ik deze aantijgingen heb toegelaten tot het Web-log. Iedereen heeft daar een persoonlijk antwoord op gekregen. Maar voor degene die niets hebben gevraagd het volgende: Ik heb geleerd dat als je mensen hun gang laat gaan, ze vroeg of laat vanzelf door de mand vallen. En als je dan alles op een rijtje zet dan is de anonimiteit van hen die mij anoniem in een kwaad daglicht wilden stellen al snel verdwenen. Als je de gegevens eenmaal hebt dan kun je je richten op de juiste personen.
Vandaar deze late reactie. Maar wel een reactie met een grote mate van zekerheid, want fouten maken kun je je eigenlijk niet veroorloven, maar zijn ook niet altijd te voorkomen.

Kritiek is altijd welkom, daar kun je alleen maar van leren. Maar onterechte kritiek is een ander verhaal. Omdat de zaak nogal veel ruimte inneemt is besloten om hiervoor een apart web-log op te zetten.
Op dit nieuwe web-log is alvast een begin gemaakt, maar er komt nog veel meer.
In tegenstelling tot wat u van mij gewent bent komt het verhaal nu echt van een kant, maar dan wel van mijn kant. Zie het maar als een laatste reactie (een weergave van de werkelijke feiten), maar wel een zeer uitgebreide reactie op de reacties van diegenen die mij en mijn gezin de laatste tijd getracht hebben in een kwaad daglicht te stellen (de afsluiters van het voetpad en hun familie).
Deze mensen hebben lang genoeg de tijd gehad om hun gal (voornamelijk onterechte kritiek) te spuien. Nu is het mijn beurt om opnieuw de waarheid boven water te brengen (eigenlijk op indirect verzoek van deze mensen).
Waarom een nieuw web-log?
Omdat het web-log xe2x80x9cLelystad-havenxe2x80x9d hier niet voor bedoelt is en er zoveel informatie is dat ik er een compleet web-log zou kunnen vullen.
Bovendien kan ik mij voorstellen dat een groot aantal bezoekers van web-log xe2x80x9cLelystad-Havenxe2x80x9d niet gexc3xafnteresseerd is in deze soap.
Aan u dus de keuze om te kijken op Voetpad Purmer of deze berichtgeving te negeren.

Voor ik het vergeet ; Ik heb toegegeven een fout te hebben gemaakt en zou hiermee naar buiten komen. En zoals u weet kom ik mijn afspraken altijd na, ook al duurt het soms wat lang. In mijn berichten heb ik aangegeven dat nagenoeg alles in deze zaak te wijten is aan het wanbeleid van de gemeente Lelystad en de notaris. Dit om verdere escalatie in de straat te voorkomen. Kort geleden is de zaak hier opnieuw aardig gexc3xabscaleerd, waarbij andere bewoners gedupeerd werden.
Dit wilde ik voorkomen, echter zijn deze bewoners een andere mening toegedaan en hebben besloten om tot een persoonlijke vete over te gaan via dit web-log.
Mijn fout is dat ik geprobeerd heb deze bewoners buiten schot te houden, juist om een escalatie in de buurt te voorkomen.
Een enorme fout, waar zij hun voordeel mee konden doen.
Maar deze fout zal ik recht zetten. Reken daar maar op. Hoe ver ik hiermee zal gaan is volledig afhankelijk van hun volgende actie. Ik heb een brede rug en ben vasthoudend als een pitbull.
Als keeshondje had ik deze zaak nooit bij de Raad van State gewonnen.
Buiten dit extra web-log komt er op kort termijn een nieuwe website. Een website die tot doel heeft naar buiten te brengen hoe het bestuur van de gemeente Lelystad ons als burgers heeft behandelt in deze zeer lange procedure. Ik kan u nu al verklappen dat ik hierbij niets, maar dan ook niets achterwege zal laten.
Zo is er een ambtenaar geweest die brieven achterover drukte en een bestuur die er alles aan deed om deze zaak buiten de gemeenteraad te houden. Hierbij stonden ze in het openbaar de gemeenteraad voor te liegen. Zoals ik al eens eerder tijdens een gemeenteraadsvergadering naar voren heb gebracht : “een zaak die behoorlijk stinkt”. De gemeenteraad zelf valt hierin niets te verwijten. Met name de Inwonerspartij en later leefbaar Lelystad alsmede 3VO en de wijkraad (voor ik hier deel van uitmaakte) hebben gestreden voor het belang van de gedupeerde bewoners en kinderen.
De nieuwe site: informatie over de gemeente lelystad verwijst tijdelijk naar het Nieuwe web-log. Nog even geduld

Chris Koeree (de eerlijke vinder)

Natuur / zwerfvuil / folders (vervolg)

Soms komen verschillende items erg dicht bij elkaar. En ook al zijn ze tegenstrijdig, dan is het soms nuttig om ze als een artikel naar buiten te brengen.

De afgelopen dagen is de gemeente bezig het laatste stukje natuur en de toegang tot de hondenkop aan te passen. Zo worden er aan het begin van de hondenkop een aantal struiken en bomen gesnoeid en wordt het afvalmateriaal direct weer hergebruikt in een vorm van een aantal natuurwallen. Deze natuurwallen zijn een perfecte schuilplaats voor knaagdieren en de in dit gebied veel voorkomende Egel.528

529
Een mooi stukje hergebruik, en het scheelt in de kosten van het afvoeren van de takken. Maar wat is die witte vlek vlak achter deze natuurwal tegen de dijk?  Laten we een beetje in zoemen.

530

531

Zo kunt u in elk geval nog even zien dat er bij Halfords aanbiedingen zijn tot 4 maart 2007. Het zal mij benieuwen of deze rommel gelijk opgeruimd wordt tijdens de werkzaamheden. Maar wat ik nog veel belangrijker vind is dat ze hier gedumpt zijn door iemand die hiervoor een vergoeding heeft ontvangen. Weet u wie dit geweest is, spreek hem of haar daar dan op aan, of stuur een berichtje aan de Wijkraad of dit weblog. Dan zorgen zij dat er wat aan gedaan wordt. Even verderop tussen het nieuwe bruggetje en het water van Hollandse Hout ligt nog een stapel folders van september 2006. 532

Met enige regelmaat loop ik door de wijk en kom zo al deze hiaten tegen. Zo heb ik laatst een stukje geschreven over de speelplaats aan het einde van Zijpe. Hier lag ook een behoorlijke stapel folders in de omringende bossage. de nog gebundelde pakketten hebben we naast het bankje gelegd zodat het meer op zou vallen en er is een onderzoek gedaan naar de dader. Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat de dader afgelopen dinsdag ontslagen is en de rotzooi heeft moeten opruimen. Op de foto hieronder ziet u dat de stapels in elk geval verwijderd zijn. 533

Maar dat het probleem hiermee volledig opgelost is kunnen we nog niet stellen. Met behulp van deze folders en een aantal kerstbomen heeft de jeugd de kinderspeelplaats eind december een stuk kleiner gemaakt. En als je ziet hoeveel verscheurde folders er nog in de bossage liggen dan krijg ik een behoorlijke afknapper van de mensen die dit behoren te onderhouden. De folders en de rotzooi liggen er immers al van voor de jaarwisseling!!
534

535

Ik weet dat ze bij de gemeente meekijken op dit web-log. En ik weet ook dat de dader het eigenlijk zou moeten opruimen. Maar als beide het niet doen dan blijven de kleintjes in de rotzooi zitten. Dit terwijl ze door deze folders al een deel van hun speeltoestellen hebben verloren. Zijn er misschien bewoners die bereid zijn een handje te helpen om dit speelplaatsje schoon te maken? En hiermee duidelijk  te maken aan de verantwoordelijke van dit langdurige probleem dat dit zo niet langer kan. Dan ben ik ook van de partij en zorg dat het bij de verantwoordelijke wethouder terecht komt. Geef u op via dit weblog of stuur een mail aan de wijkraad. In het belang van uw kinderen en kleinkinderen.

Lelystadhaven, een wijk om trots op te zijn? Of???

523

Zwerfvuil, je ziet het in elke wijk. Maar als ik zo om me heen kijk dan wordt het hier in haven steeds erger. En hoe erger het wordt hoe lakser men er mee omgaat. Een beetje meer of minder? Het maakt niets meer uit! Krantjes lopen? waarom? Dit is toch veel gemakkelijker!! Tot dat????
524
525
526
Dit kan toch zo niet langer. Adverteerders betalen veel geld voor deze folders en de bezorging hiervan. En de rotzooi blijft maanden liggen. De datum is nog af te lezen. En zefs de adressen waar ze in december bezorgd hadden moeten worden staat er op. Alles is traceerbaar. Ook de persoon die ze had moeten bezorgen. Overigens was de grote berg met losse folders op de dijk van de hondenkop van twee weken geleden. Voor de bezorgers (niet bezorgers) van deze bladen krijgt dit nog een staartje. Ziet u buiten deze partijen elders in de wijk nog nieuwe pakketten folders liggen? Stuur dan een mail naar dit web-log, de wijkpost of de wijkraad. zodat we hier een einde aan kunnen maken. Nog even een kleine hint. Het is niet verboden om zelf wat vuil op te ruimen in uw eigen omgeving. Geef ook eens het goede voorbeeld, want wachten op een ander heeft geen enkele zin, want dat wachten doet die ander al. "Het kip en ei verhaal ".

Stormschade (vervolg)

 

Op de Binnendijk tegenover de skeelerbaan ging het echt fout. De sierkappen van de Schoorstenen Kwamen door de krachtige wind los van de schoorstenen. Overigens zijn de schoorstenen sierobjecten en worden ze verder niet gebruikt. Maar ondanks de dikke betonplaat schoven ze gewoon van hun plaats en namen in hun val naarbeneden dakramen, dakpannen en hier en daar een stuk dakgoot mee.502

503

504
Op de foto boven ligt de kap een verdieping lager op het dak vande garage terwijl bij de andere buren de kap nog maar net blijft liggen tot het moment dat ook hij eraan zal moeten geloven.
505

506

507

vernieling speelplaatsen

De gemeente is nog steeds druk in de weer om de speelplaatsen mooi en veilig te maken. Zo zie je steeds meer hekken rond de speelplaatsen om de kinderen binnen en de honden buiten het speelgebied te houden. Maar als je dan ziet dat de jeugd tot 2 x binnen enkele weken een deel van een speelplaats aan het einde van Zijpe af te branden, dan lijkt alle inspanning vergeefse moeite.476

477
Is dit wat we willen. Ben benieuwd hoe de ouders reageren als ze de rekening gepresenteerd krijgen. Maar ja! dan moet je eerst weten wie het gedaan heeft. En zo stoer ben je natuurlijk niet om te zeggen dat je het gedaan hebt Flapdrol.

Nieuwe stadsdichter (vervolg van 29 oktober)

Op 29 oktober schreef ik een stukje over de gemeente Lelystad die op zoek is naar een nieuwe stadsdichter. Hierbij nog even het oude bericht:

Lelystad zoekt nieuwe stadsdichter.

Van de stadsdichter wordt verwacht dat hij 6 keer per jaar bij bijzondere gebeurtenissen een gedicht zal schrijven. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt er natuurlijk wel wat van je verwacht.

Kandidaten die in aanmerking willen komen voor deze titel moeten een gedicht schrijven
over “50 jaar droge voeten”. deze kunnen ze insturen naar stadsdichter@lelystad.nl
of per post versturen aan:

College gemeente Lelystad
Afd. Beleid
Postbus 91
8200 AB  LELYSTAD

Een selectiecommissie zal uit de inzendingen de drie beste gedichten selecteren. Deze gedichten worden vervolgens in het stadsbulletin gepubliceerd. (ook op dit web-log worden de gedichten gepubliceerd).
Vervolgens kunnen alle inwoners uit Lelystad hun voorkeur voor het beste gedicht kenbaar maken.

De nieuw gekozen stadsdichter zal de titel gedurende twee jaar mogen dragen, waarna hij zich opnieuw zal moeten bewijzen om de titel voor de daarop volgende twee jaar te mogen behouden.

Op 25 januari 2007 zal de winnaar (stadsdichter 2007 / 2008) bekend worden gemaakt.

Inmiddels is het zover dat de commissie twee kandidaten heeft gesellecteerd die meedingen naar de titel stadsdichter van Lelystad. Ik kan u nu alvast verklappen dat de titel in elk geval op naam van een vrouw komt te staan. Welke vrouw? Dat is een keuze die u met zijn allen kunt maken.
De twee genomineerden zijn:

Greetje uit de polder

Greetje uit de polder schrijft sinds 1994 gedichten. Haar doelstelling is een gedicht toegankelijk te maken voor iedereen. Het spelen met woorden in dubbele betekenis heeft haar voorliefde. Vooral over Lelystad en Flevoland. Haar eerstebundel is in 1995 uitgegeven, verder zijn gedichten gepubliceerd in een uitgave van Dijkdichters en ook de Bassaltroute (2002)op het werkeiland was greetjes initiatief.

Marian van Gag

Marian van Gag (1951) is geboren in Huizen. Reeds op lagere school schreef zij verhalen en gedichten. Ze volgde een opleidingchemischetechniek en werkte op een labaratorium. Het schrijven bleef trekken, dus volgde ze cursussen en ging fulltime schrijven toen de kinderen klein waren. Inmiddels schrijft ze columns, verhalen, gedichten en teksten voor kinderen in de vorm van liedjes enmanuscripten voor jeugdmusicals. Ook schrijft ze voor educatief materiaal en heeft ze een aantal voorleesboeken op haar naam staan.

Beide kandidaten hebben een gedicht ingezonden met als doelstelling  50 jaar droge voeten die hieronder gepubliceerd worden:

471

472

U kunt uw voorkeur kenbaar maken door een briefje te schrijven aan de afdeling beleid van de gemeente Lelystad of via het mailadres stadsdichter@lelystad.nl   De naam van de nieuwe stadsdichter wordt op 25 januari tijdens de landelijke gedichtendag door het college bekend gemaakt.

Egoxc3xafsme ten top

Het is de laatste avond voor kerst.
Een rondje door de wijk, op zoek naar mooie kerstversiering.
Een stank van brandend plastiek komt je tegemoet.
Een buurtbewoner spreekt je aan en roept  brand op de speelplaats.
De brandweer is reeds gealarmeerd en onderweg.

De jeugd heeft de pubertijd bereikt. En als je je dan te oud voelt om gebruik te maken van een speeltoestel dan moet je er gelijk maar afstand van doen. Afbranden die handel is dan de gedachte!
Afbranden zodat een ander kind uit de wijk er geen gebruik meer van kan maken.458
Grote speelplaats, aan het einde van Zijpe
459
Bedankt pubers
names alle kleine kinderen uit de wijk.
Kinderen waarvan jij er kort geleden zelf ook een was.
Eens zul je hieraan terug denken als je zelf kinderen hebt.

Maar dan is het te laat!!

Welkom op het web-log Lelystad Haven

U vind hier informatie uit uw eigen omgeving. Informatie in zowel positief als negatieve zin. Met als doel een leefbare omgeving te creeren. De berichten worden kritisch bekeken door verschillende instanties waaronder de wijkraad. Heeft u op of aanmerkingen, reageer dan zonder tussenkomst op de berichten. Heeft u zelf iets te melden? Stuur dan een e-mail naar mail@lelystadhaven.info

Voor overige informatie: kijk op de site van de wijkraad
Sinds kort heeft Lelystad er een nieuw Web-Log bij vol persberichten Lelystad.Web-Log.nl en Lelynieuws Met nieuws en informatie voor een breder publiek.

Chris (de eerlijke vinder)

geselecteerd als gefixeerd bericht

Welkom op het web-log Lelystad Haven

Geachte bezoeker

Ik hoef u niet meer te vertellen wat de opzet van dit Web-Log is, dat spreekt voor zich. Als ik uitga van de vele reacties en opbeurende mail, dan krijg ik het idee dat "wij, met zijn allen" goed bezig zijn. Waarom de nadruk op "wij, met zijn allen" ? Heel simpel, zonder uw inbreng en uw reacties heeft dit Web-Log geen enkel bestaansrecht. Maar wie is dan die eerlijke vinder? Het maakt eigenlijk niet uit wie hij is. Hij is net als u een gewone inwoner uit haven die zich inzet voor de leefbaarheid in onze omgeving en u vervolgens de gelegenheid biedt om op een ordentelijke wijze uw mening kenbaar te maken in een vraag en antwoord spel. In feite komt het er op neer dat er helemaal geen eigenaar is. Er is slechts een bewoner die het Web-Log draaiend houdt, zijn vrije tijd er insteekt om uw mening te verkondigen (indien het voldoet aan de criteria van redelijkheid) Ik weet zeker dat de wijkpost (wijkbeheer) en de wijkraad op de achtergrond heel druk bezig zijn met de punten van kritiek. Maar ook zij zijn nou eenmaal afhankelijk van de ambtenarenmolen, daar kun je niet omheen. Misschien leuk om te vertellen: mensen die mij kennen zeggen dat de naam De eerlijke vinder niet klopt, want zoals zij zeggen "aangaande de gemeente past "De pitbull" beter bij je.
Ik dank u voor uw inbreng en reacties.
Ga vooral zo door!

De eerlijke vinder …

Stilte voor de storm

Na een korte stilte Wordt het tijd om weer wat punten onder de aandacht te brengen.

Binnenkort:

Uitbreiding natuurgebied xe2x80″ afsluiting knardijk.
Internet in Lelystad, of geen internet?
Omwonende Bunschotenlaan boos op gemeente!
Verkeerssituatie Harderwijkstraat onduidelijk!
Satellietontvangst wel of niet interessant?
Voortgang verbouwing MFA de Windhoek.

Heeft u nog iets te melden?

Stuur een mail

reclamefolders voor de bewoners die hem niet hebben ontvangen

Omdat een aantal van u de folder niet heeft ontvangen omdat de bezorger er geen zin in heeft laat ik u bij wijze van proef de folders via dit medium zien. Ikhoop dat het zo beter gaat als via de bezorger. Hier de eerste pagina.

389 

En dan nu pagina 2.  Oeps. Sorry. de grasmaaaier van de gemeente of een iets te actieve pitbul!?

390

Foto gemaakt op een kinderspeelplaats aan het einde van Zijpe.

Dan toch maar hopen dat de bezorger bij  u wel de folders  netjes aflevert. De adverteerder kan hier niets aan doen. Die betaalt er een hoop geld voor en rekent er op dat hij netjes bij u wordt afgelevert.

mediation (vervolg)

NIEUW PROGRAMMA VAN KLAAS WILTING

OP TV FLEVOLAND:

DE MEDIATOR

xe2x80x98De Mediatorxe2x80x99, dat is de naam van het nieuwe televisieprogramma dat vanaf 7 oktober op TV Flevoland te zien is. In dit programma gaat Klaas Wilting op bezoek bij Flevolanders die met elkaar in de clinch liggen. Het programma wordt wekelijks op zaterdag uitgezonden.   

Binnen de juridische wereld is mediation een relatief nieuw verschijnsel. Als alternatief voor rechtspraak biedt het mensen de kans om hun conflicten zelf tot een positief einde te brengen: sneller, goedkoper en eenvoudiger dan een juridische procedure. Een speciaal opgeleide en onpartijdige mediator stimuleert conflicterende partijen om via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.

In xe2x80x98De Mediatorxe2x80x99 behandelt Klaas Wilting iedere week een nieuwe zaak. Hij benadert het programma vanuit zijn expertise en ervaring als communicatiedeskundige. Wilting hierover:xe2x80x98Emoties van mensen kunnen soms zo hoog oplopen dat conflicten onoplosbaar lijken. Mediation biedt mensen een uitweg om dat slepende conflict eindelijk achter zich te laten. Ik vind het fantastisch om mensen die weg te kunnen wijzen. De bemiddeling zelf laten we vanzelfsprekend over aan een professionele en ervaren mediator. Samen zoeken naar een positieve oplossing, daar gaat het omxe2x80x99.

De afgelopen jaren maakte Klaas Wilting elke week voor TV Flevoland xe2x80x98De 12e Provinciexe2x80x99, een populair programma waarvan 8 series gemaakt werden en waaraan meer dan 100 bekende Flevolanders hun medewerking verleenden. Met xe2x80x98De Mediatorxe2x80x99 hoopt Wilting opnieuw een succesvol televisieprogramma te kunnen realiseren, ditmaal zonder bekende Nederlanders, maar met gewone Flevolanders die op deze manier in de gelegenheid worden gesteld een conflict op te lossen.

Iedere week wordt een nieuwe zaak behandeld. Alle denkbare geschillen lenen zich voor mediation en komen in aanmerking in het programma behandeld te worden: burenruzies, echtscheidingsperikelen, consumentenzaken, onaangename situaties op de werkvloer etc.. Iedereen die denkt baat te hebben bij Mediation en mee wil werken aan het programma kan contact opnemen met De Filmboulevard, het Almeerse productiebedrijf dat de programmaxe2x80x99s in opdracht van TV Flevoland maakt: 036-52161119. Meer informatie is te vinden op www.detvmediator.nl. Deelnemers aan het programma hoeven niets te betalen voor de bemiddeling. 

Folders

Heeft u uw folder van de Gamma nog niet ontvangen, maar wil u wel gebruik maken van de aanbiedingen, dan verzoekt de bezorger u bij deze om de folder af te halen bij de derde boom voorbij het viaductje naar het werkeiland aan de rechter zijde. ze zijn van de maand augustus en zitten in plastic, dus zijn waarschijnlijk nog droog (als je geluk hebt). Als ze op zijn, kijk dan iets verder in de bossage, er liggen nog een paar pakjes. Oh ja, voor de kerstgratificatie kom ik wel persoonlijk aan de deur.

259

Groetjes,

De eerlijke bezorger

Blauwalg rukt op

208

Niet alleen in de stille stukjes water tussen Weerriben en omgeving hebben last van de gevreesde blauwalg. Ook het strandje Schermer ziet er smerig uit door de enorme hoeveelheid blauwalg. Het zou mij ook niets verbazen als het strand aan de andere kant van het bovenwater (bij het Oppertje) er net zoveel last van heeft.

207

En voor degene die denkt dat je bij het sluisje Hollands Hout de verkoeling kan opzoeken, die komt ook bedrogen uit.   Ook hier is de blauwalg in ruime hoeveelheden aanwezig.

206

205

Welke kunstenaar heeft hier geprobeert een boom te schilderen met blauwe olieverf en heeft de pot verf om laten vallen? Of is het moeder natuur die zich van zijn schone kunstschatten ontdoet.

204

Nieuw zand op het strand

258

Afgelopen vrijdag heb ik wijkbeheer gevraagd om wat nieuw zand aan te brengen, hetgeen mij wel een goed gebaar leek na de schoonmaakactie. vandaag (2 werkdagen later) heeft de gemeente de daad bij het woord gevat. Een kwestie van over en weer elkaar een handje toesteken. overigens was het vandaag niet nodig om iets schoon te maken, het zag er schoon uit. laten we het zo houden.

257

zijn er nog buurtbewoners die af en toe een handje willen helpen?

De grasschop bovenwater

De grasschop waar het gras mee uit het bovenwater wordt geschept is weer gerepareerd. Nu er ook nog iemand opzit die systematisch en volgens mij met plezier zijn werk doet ziet het water er een stuk schoner uit.

199

198

Ook het kinderstrandje aan Schermer is nadat het kleine bootje is verwijderd met behulp van de schepboot grotendeels ontdaan van het drijvende gras. Een buurtbewoner heeft het laatste restje verwijderd. een mooi voorbeeld van hoe het kan. Zijn er misschien vrijwilligers die met mooi weer ook een handje willen helpen om het strandje schoon te houden, dan ben ikzelf ook van de partij. De wijkpost heeft toegezegd de verzamelde rommel snel te verwijderen.

197

Gras in bovenwater


Dit jaar is de gemeente vroeger begonnen met het maaien van het gras in het bovenwater Ook maait men nu wat dieper, in de hoop dat men het groeiproces voor kan blijven Ondanks de hoge kosten wat het maaien met zich mee brengt, blijft dit voorlopig nog de goedkoopste optie. Ik heb vernomen dat er een vijftal installaties in het water geplaatst worden om het water beter in beweging te houden en te voorzien van extra zuurstof. hoe het precies werkt dat hoort u later.

Op deze foto ziet u het gemaaide gras

brand bij Bastini


Volgens mij gaat het niet helemaal goed, kan iemand de brandweer even bellen?
ja, wat moet je hier nu nog aan doen?
bgecontroleerd laten uitbranden en de omgeving koelen
Welke kaars is als eerste opgebrand?
En het zou vandaag de laatste zonnige dag van deze week zijn, zo te zien is het nu al aardig bewolkt! hoe zit dat nu met dat weerbericht?
een dag later is de branweer nog steeds bezig met nablussen. de uitslag van de kaarsen (silo’s): nr. 2 heeft gewonnen daarna 1, 3 en 4

Oplichters aan de deur met mooie praatjes

Kinderfun (Veel geld voor oude troep)

Bij deze wil ik u waarschuwen voor de verkooppraktijken van Kinderfun bij u aan de deur. Op 22 september 2005 (de euro bestaat al enige jaren) komt er een jonge vrouw aan de deur met een aanbieding om mee te doen aan een proefactie, inhoudende een kinderpakket bestaande uit drie kinderboeken en een kinder-CD per maand gedurende een periode van drie maanden. Kort samengevat negen boeken en drie CD’s voor een bedrag van 3 x € 7,95 = € 23,85. Aan de deur is heel duidelijk aan de jonge dame gevraagd of het eenmalig was of dat er een abonnement aan vast zat. Heel stellig vertelde zij dat het automatisch na drie maanden stopte en er dus ook niets opgezegd hoeft te worden, het betrof een eenmalige incasso machtiging. Klinkt allemaal netjes, niets aan de hand.
Na twee maanden ontvingen wij een CD. Nog een maand later ontvingen wij een pakket met drie boeken zie foto van de boeken welke nog steeds in de verpakking zitten. Op het boek staat toch heel duidelijk aangegeven dat het duurste boek f 6,50 (gulden) kost. Zeer kort daarna werd opnieuw een bedrag van € 23,85 van onze rekening geschreven. Wij hebben direct onze bank gebeld om onze rekening te blokkeren tegen automatische afschrijvingen van deze oplichters en het bedrag terug laten boeken.
De totale levering bestond dus uit drie boeken waarvan 1 tenminste 3 jaar oud en een CD. Buiten het feit dat zij mijns inziens afval materialen hebben geleverd vertegenwoordigd dit volgens de door hun opgegeven en overeengekomen maatstaven een bedrag van € 7,95. Het nooit afgesloten abonnement is in tegenstelling tot hun zogenaamde voorschriften per telefoon opgezegd. Maar de rekeningen bleven komen € 23,85 € 25,00 € 27,30 met een aanzegging van wettelijke rente en een ingebrekestelling, waarna een incasso bureau zal worden ingeschakeld. Rente? Krijg ik rente over de niet door hen geleverde producten? Incasso voor niet geleverde producten. Ik heb ze vandaag voor de tweede keer gebeld met de mededeling dat zij in gebreke zijn gebleven en dat ik niet zou betalen. Bovendien heb ik hen toegezegd hier aandacht in de media aan te schenken. Vandaar dit bericht.
In feite hebben zij al heel veel aandacht gekregen via andere consumenten organisaties. Ook deze organisaties waarschuwen voor de praktijken van Kinderfun.
U bent gewaarschuwd, “koop nooit iets aan de deur”.
Want voor je het weet heb je een hoop schrijfwerk of een lege portemonnee!!!!!!!!

Zijn er nog meer, met deze ervaring?

Aanvulling 2020:
We zijn een groot aantal jaren verder en de oplichtingspraktijken van Kinderfun, Kinderparade en Splendidclub zijn aardig de kop ingedrukt.
Via de stichting consumentenhulp i/o heb ik vele duizenden gedupeerden bijgestaan in hun strijd. Geen enkel slachtoffer heeft ook maar iets hoeven te betalen.
helaas heb ik mij zelf  wel moeten verantwoorden in een kort geding voor de rechtbank te Den Bosch.
Het is in Nederland immers verboden om oplichters uit te maken voor oplichters.
Op dit moment krijg ik alleen nog wat klachten binnen over FIAD incasso.
Helaas is dit soort onkruid erg moeilijk uitte roeien.
Maar ja, aan de andere kant houd dit mij dan wel weer van de straat.

Voor de berichten kunt u terecht op https://kinderfun.info

giromaat (ingezonden reactie)

Vanaf de stroomstoring (afgelopen vrijdag) is de giromaat buiten werking.
bij controle bleek dit om 9:15 uur nog steeds het geval te zijn.
vanaf morgen kunt u gebruik maken van de nieuwe giromaat in de buurtsuper.
Nu maar hopen dat deze automaat u vaker ten diensten zal staan dan de oude automaat aan de buitenkant.

ook vandaag hangt het briefje er nog op dat hij vanaf morgen gebruikt mag worden.
dit briefje hangt er al vanaf maandag. misschien moet de Postbank ook eens aan herhalingsborden gaan denken. overigens kan de buurtsuper hier niets aan doen, maar is de Postbank hiervoor verantwoordelijk
de giromaat aan de achterzijde deed het gelukkig wel

fietspad Oostvaardersdijk Andijkpad


Het laatste stukje fietspad langs de dijk is gestort.
Omdat het weer zo tegen zit is het wegdek nog niet droog.
in de auto zitten twee toezichthouders om te voorkomen dat er mensen over het zachte wegdek zouden lopen. Zij zaten droog, hetgeen ik van mijzelf niet kon zeggen. Wat een hondenweer. Maar ja, je moet er wat voor over hebben!

Honden losloopvelden (herhaling)

Omdat er de laatste tijd erg negatief gereageerd wordt op de losloopvelden is de log van maart nog even naar voren gehaald. De gemeente doet op dit moment zijn uiterste best, maar heeft nog niemand gevonden die bereid is om zijn tuin vol te laten poepen.

Alle velden in de kleur groen zijn Losloopvelden. Het blauwe veld wordt tijdelijk gebruikt voor de noodlokalen van basisschool de Sluis. Na verwijdering van de noodgebouwen (medio eind van het jaar) zal dit veld ook ingericht worden als losloopveld. Het is dus nog even geduld hebben totdat het zover is.

Energiebesparing

Werd het toch nog gezellig in haven.
Overal kaarslicht en donker op straat. In een groot deel van Lelystad viel het licht even uit, net zoals hier in haven. Alleen met dat verschil dat het hier niet meer aanging.
In het cafxc3xa9 was het voor de darters iets moeilijker om het bord te raken, en de disco in het buurthuis werd wel erg stil. Op zo’n moment kom je er achter dat noodverlichting toch wel zijn voordelen heeft. Op de Sluis (Noordersluis) moest men de kelder in om de sluisdeuren te kunnen sluiten. En dat allemaal omdat een medewerker van het energiebedrijf zonodig tweedehands zekeringen wil verkopen op de vrijmarkt (geintje) Gelukkig ging na een uur het licht weer aan. En kan men alle klokjes weer op tijd zetten. Nog even wachten tot het waterbed weer op temperatuur is, en dan snel naar bed.

welterusten

hondenlosloopveld tegenover Andijkpad


Beduusd staat deze hond te kijken naar zijn voormalige losloopveld, het paaltje staat er nog wel, maar het veld is weg. Als je dan een foto maakt raak je vanzelf aan de praat en zeggen de mensen “was dit nou nodig, kunnen ze het geld niet beter besteden?” Als je ze dan verteld dat het een doorlopende fietsroute betreft op kosten van de provincie (dus niet van de gemeente) dan blijven deze mensen het nog steeds zonde van het geld vinden.
Wat vind u hiervan?

een drukke avond voor de hulpdiensten in haven


Rond een uur of zeven op zaterdagavond was de politie met O.V.D. en ambulance aanwezig bij de flat aan de ringdijk (eindpunt van de bus) voor zover bekend zou het om een overleden buurtbewoner gaan. Direct daarna ging de ambulance door naar de binnendijk.


Op de binnendijk was het al enige tijd druk met politie toen de ambulance arriveerde. Op de binnendijk is wat onenigheid ontstaan, waarbij aan beide zijden de ruiten stukgegooid of geslagen zijn. Eén van de personen is gewond met de ambulance afgevoerd.
Lelystad haven, zo heerlijk rustig?

visje uit het bovenwater

Vol trots laat de visser zijn zojuist gevangen karper zien en zet hem vervolgens snel en met beleid terug in het bovenwater. Het zwarte kussen achter de visser is bestemd om de vis op te leggen tijdens het onthaken. De visser vertelde mij dat hij verplicht is dit kussen bij zich te hebben. Bij controle wordt hier ook aandacht aan geschonken. Weer wat geleerd!

hondenlosloopveld einde Harderwijkstraat


bij dit veld staat in elk geval aangegeven dat het loosloopgebied is. jammer dat de mevrouw met haar scootmobiel er nog niet op kon, maar dat zal straks wel beter gaan.
Nu nog de paaltjes achter de Lemmerstraat en dan is het voor iedereen duidelijk waar de hond los mag lopen. Ik hoorde trouwens ook dat er iets gaat gebeuren met de hondendrol. De poepzuiger is van marktplaats verdwenen, zou dit iets met elkaar van doen hebben?

vliegers op de dijk


Als Andre Hazes dit had geweten was hij postbode geworden.
72 vliegers aan 1 draadje met een totale lengte van net geen 100 meter.
De eigenaars lieten mij weten dat dit de maximale lengte is die vergunningsvrij opgelaten mag worden. er zijn echter samenstellingen van 400 meter.
de toren van Lelystad is 185 meter.
wat een klein torentje eigenlijk.

verweer tegen beschuldiging (ingekomen stuk)

hoi,

Ik hoop dat ik via jullie web-log de mogelijkheid kan krijgen om iets recht te zetten. Het gaat over een beschuldiging die op de andere web-log wordt geuit. Hierin wordt beweerd dat ik een telefoon op naam van het buurthuis heb gekocht waarbij een spelcomputer zou zitten en dat ik deze spelcomputer voor mijzelf heb gehouden en niet in het buurthuis heb neergezet. Het simpele feit is dat ik inderdaad een telefoon gekocht heb (na die idiote toestand met een ex-voorzitter), maar ondanks de leugens die worden verspreid, heb ik deze heel gewoon op mijn eigen naam gekocht en wordt hij ook van mijn eigen rekening betaald! Het feit of er wel of niet een spelcomputer bij zat is helemaal mijn privxc3xa9 zaak en heeft dan ook niks te maken met het buurthuis! Dus elke suggestie die anders beweert is een grove leugen (en helaas niet de eerste die deze meneer rond bazuint!)

groet Tosca


In tegenstelling tot het voornemen m.b.t. onthouding van publicatie over de interne problematiek in het buurthuis, hebben wij besloten dat indien er beschuldigingen van diefstal (verduistering) via een web-log worden geuit zonder dat de beschuldigde zich hiertegen kan verweren, wij de gelegenheid bieden om via dit web-log een weerwoord te voeren.

vergadering gaat wel/niet/wel door


Ik hoop alleen niet dat dit ten koste gaat van het buurthuis.Zoveel accommodatie hebben we al niet in Haven!


Op dit stukje kunt u niet reageren.dit heeft te maken met de explosieve sfeer die dit probleem met zich meebrengt.Scheldpartijen worden hier niet getolereerd.Bovendien kan ik zelf niets schrijven omdat de gang van zaken bij mij slechts gedeeltelijk bekend is, hetgeen zou uitdraaien op indianenverhalen, en dat willen we allemaal niet.Hopende op uw begrip.

In elk geval een leuke omzet voor het cafe.
Het zag er aardig vol uit.

onbekende boomsoort


onderweg naar Limburg kwam ik deze boom tegen, ergens langs de A2 ter hoogte van Budel.
wie weet tot welke soort deze boom behoort?


Overigens zijn de nieuwe bomen in de Harderwijkstraat verschillende soorten.
het zal mij benieuwen wat het wordt.

Jaja, Het is een antennemast

Effe wachten


niet voor iedereen is het op zondag een rustdag.
Op mijn ronde zag ik activiteiten in de al enige tijd gesloten pizzeria.
De mensen wilde graag even poseren en vertelde mij dat ze de pizzeria gaan verbouwen. over 6 tot 8 weken hopen zij hiermee klaar te zijn en gaat de tent weer open.
Gelukkig maar, want het was de laatste tijd wel erg stil in het hoekje.

veel succes.

De krokodil, het buurthuis en de wijkraad

We gaan het dit weekend hebben over de krokodil uit het bovenwater.
U weet wel, zo’n dier met een enorm grote bek maar nagenoeg geen oren.
Verborgen onder water, uit het zicht van een ieder wacht hij op zijn prooi.
Plotseling slaat hij toe. En dan?

Nog even geduld


vervolg

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd door met name één enkel persoon erg negatief gesproken wordt over de gemeente, de wijkpost de wijkraad en het buurthuis.
Ook dit web-log wordt door deze persoon in een kwaad daglicht gesteld, althans dat is hetgeen hij probeert. Ik ga er altijd van uit dat een ieder die normaal zijn ogen en oren gebruikt en de zaken eerlijk naast elkaar ligt tot een eerlijk oordeel komt.

Omdat de doelstelling van dit web-log niet overeenstemt met zomaar ongenuanceerde en ongecontroleerde onzin te roepen zijn wij een onderzoek gestart. De krokodil (die ene persoon van dat andere web-log uit haven) daar heb ik geen contact mee opgenomen. Zijn uitlatingen zeggen voldoende, bovendien kun je ook geen contact met hem opnemen, zoals hij zelf stelt.

In het bestuur van het buurthuis zitten twee buurtbewoners als aspirant leden die ook als vrijwilliger in het bestuur van de wijkraad zitten, hetgeen hen door de krokodil kwalijk wordt genomen. Ik kan dit niet goed rijmen. Is het verboden om je als vrijwilliger voor meerdere organisaties in te zetten? Wist u trouwens dat deze personen zich ook inzetten voor andere instellingen. Instellingen welke allen tot doel hebben het leefklimaat van U, minder validen en gehandicapten het leed te doen verzachten. Ik kan u de namen van deze instellingen niet noemen omdat de kans groot is dat ook deze organisaties van vrijwilligers door de krokodil als zogenaamde lapzwansen en koffieleutende nietsnutten zouden worden afgeschilderd.

Buurthuis.

Binnen het bestuur van het buurthuis spelen al geruime tijd een aantal problemen. Het is niet mijn bedoeling hier inhoudelijk op in te gaan. Ik vind het alleen jammer dat er een krokodil is die slechts xc3xa9xc3xa9n kant van het verhaal naar buiten brengt. Een krokodil die tot doel heeft alles wat er in zijn omgeving leeft kapot te maken. Laten we de zaak nu eens nader bekijken. Er doet zich in het buurthuis een langlopend conflict voor. Het bestuur treedt af en er zal een nieuw bestuur worden gekozen. De aspirant leden hebben zich voor deze functies kandidaat gesteld. Als deze mensen worden gekozen dan zou het buurthuis twee bestuursleden met ervaring rijker zijn. En wat zegt meneer de krokodil: van het ene moment op het andere moment deugd er niets meer van alle organisaties welke er omheen hangen. Voor alle duidelijkheid, deze twee leden van de wijkraad proberen met hun kennis als vrijwilliger de zaak weer goed draaiend te krijgen. Deze mensen zitten daar niet uit naam van de wijkraad. Deze organisaties hebben namelijk niets met elkaar van doen. Echter denkt meneer de krokodil daar anders over. Zijn taak is immers niet om problemen op te lossen, maar gewoon zoveel mogelijk het vuur aan te wakkeren. Het doet me een beetje denken aan een brandweerman die zijn eigen vuurtjes aansteekt, de glaszetter die zelf de ruiten ingooit, de parapluverkoper die zorgt dat het regent en zo zijn er nog vele te bedenken.

Wijkraad

Ik vraag mij wel eens af hoe het komt dat iemand alleen maar negatief kan zijn, alles in zijn omgeving loopt af te kraken, met de bedoeling alles om zich heen te vernietigen.
Aan de andere kant doet hij voorkomen alsof hij het allemaal beter weet, nuchter blijft, maar wel voor een fotootje uit de kroeg komt om vervolgens een lid van de wijkraad te betichten van “alcohol maakt meer kapot…” Laat ik nu toevallig de persoon waar hij het over heeft persoonlijk zeer goed kennen! Laat ik u vertellen dat het eerste en laatste glas bier welke hij gedronken heeft op zijn 14e was, dat hij als een van de weinige kan zeggen “ik drink geen druppel alcohol”.
Bij de wijkraad heb ik nagevraagd of er het afgelopen jaar zich mensen hebben aangemeld om zitting te nemen in de wijkraad, die om wat voor reden dan ook zijn afgewezen.
De wijkraad heeft mij gegarandeerd dat er het afgelopen jaar niemand afgewezen is.
Ook dit kan ik niet rijmen. Zeggen dat je het beter kan als een ander en vervolgens alleen maar lopen schreeuwen dat een ander niets anders doet dan praten, alcohol en koffie nuttigen en snurken. Als u denkt het beter te kunnen, dan snap ik niet dat u nooit de moeite hebt genomen om u als vrijwilliger aan te melden bij de wijkraad. Van mijn kant ben ik eigenlijk wel blij dat u niet in de wijkraad zit, want oh wee, het zal je toch maar gebeuren!

Krokodil

Nog even iets anders meneer de krokodil.
Voormalig wethouder Bootsma heeft niets van doen met de veiligheid rond de school en zeker niet met de gele streep. Overigens is het aanbrengen van de gele streep een zeer positief initiatief geweest, aangevraagd en gesteund door buurtbewoners welke zich wel positief inzetten voor de veiligheid en het leefklimaat in onze omgeving. Enkel het feit dat deze streep niet goed vast heeft gezeten is nog geen reden om iemand op deze wijze af te zeiken.
Even recapitulerend (wat een duur woord) aan het afscheid van wethouder Bootsma op de wijkpost. U neemt het de vrijwilligers van de wijkraad kwalijk dat zij iemand die zich van geen kwaad bewust is niet de grond in willen trappen, hetgeen u kennelijk wel doet.
Laat u toch nakijken!
Wordt het niet eens tijd om uw excuses aan te bieden aan al die mensen welke u vals beticht heeft.

De eerlijke vinder

Gemeenteraadsverkiezingen

Als u tevreden bent met de huidige partijen in de gemeenteraad, dan moet u stemmen om dit te waarborgen.
Bent u niet tevreden dan moet u zeker stemmen om te zorgen dat het veranderd.
Als u niet stemt dan telt u niet mee en krijgt u er later misschien spijt van.
Het stemlokaal is gesloten.

PVDA, SP, Inwoners Partij, Christen Unie en Stadspartij gefeliciteerd met het behaalde resultaat

Hondekop (vervolg)


In een reactie op het mooie stukje natuur op de hondekop, waarin een buurtbewoner melde dat hij er met zijn scootmobiel nauwelijks kon komen is de foto hierboven gemaakt.
En inderdaad, de betonblokken liggen dusdanig dicht bij elkaar dat het nagenoeg onmogelijk is voor minder validen met een scootmobiel om te genieten van het laatste stukje natuur in haven. Maar het kan nog erger!

Alleen toegankelijk tot schoenmaat 36
Je zou bijna gaan denken dat er iemand aandelen heeft bij de beton fabriek!

De Hondekop


De Hondekop

Het laatste stukje natuur in Lelystad-Haven.
Een stukje natuur dat begint aan het einde van Purmer en eindigt aan het laatste puntje van Hollands Hout heeft zijn naam te danken aan zijn eigen vorm. Van bovenaf gezien (kijk maar op de plattegrond) heeft het alle kenmerken van een hondenkop.Het afgelopen jaar is de gemeente erg druk bezig geweest in deze natuur, waardoor het een complete metamorfose heeft ondergaan. En ik kan wel zeggen dat het er nu al erg mooi uitziet.
Voor degene die het nog niet van dichtbij gezien hebben kan ik adviseren daar op een mooie dag eens een rondje te lopen. Bovendien leent het gebied zich uitstekend om een hengeltje uit te gooien en tot rust te komen. Ook kun je langs de paden lopend of met de fiets van haven naar Hollands Hout. Houd wel rekening met loslopende honden, want dat is hier gelukkig nog wel toegestaan.


Reactie
buurtbewoner :: 05 maart 2006 09:52


Zoals u het beschrijft is het inderdaad een mooi stukje landschap. Ik vind het alleen jammer dat ik als minder valide met mijn scootmobiel er nauwelijks bij kan komen.
De betonblokken liggen zo dicht bij elkaar dat ik er nimmer schadevrij door heen kom.
Misschien kan de gemeente ook een beetje rekening met ons houden door ze iets verder uit elkaar te plaatsen. Bovendien vind ik ze niet mooi en liggen er in onze buurt nog veel meer waar ik niet doorheen kan. Kijk maar op de paden nabij het omstreden sluisje.

teleurgestelde buurtbewoner

politiek

Als u tevreden bent met de partijen in de gemeenteraad, dan moet u stemmen om dit te waarborgen.
Bent u niet tevreden dan moet u zeker stemmen om te zorgen dat het veranderd.
Als u niet stemt dan telt u niet mee en krijgt u er later misschien spijt van.

Tot ziens op 7 maart in buurthuis de Windhoek.