Category Archives: web-log

Moderatie

Omdat er de laatste dagen reacties worden geplaatst die niet geschikt zijn voor minderjarige bezoekers is de plaatsing van reacties aangepast. Hierdoor zal u na plaatsing even geduld moeten betrachten alvorens de reacties zichtbaar worden. Het spijt mij zeer, maar het is nu eenmaal niet anders.Over het algemeen gebeurt dit elke avond.

Excuses voor het ongemak

De rust lijkt wedergekeerd

Het zal u niet zijn ontgaan dat de afgelopen tijd het web-log geteistertd werd door bewoners die het niet zo nauw namen met hun uitspraken en leugens. bovendien hebben zij getracht dit anoniem te doen door meerdere valse namen te gebruiken.
Om deze reden is besloten om reacties te controleren voordat ze op het web-log verschenen. Overigens is er geen enkele reactie afgekeurd, zodat alles  gepubliceerd is. Nu de rust zoals het lijkt is wedergekeerd is het web-log enige dagen terug weer volledig vrij gegeven. Dit betekend dat uw reacties direct geplaatst worden zonder tussenkomst. Ik ga er van uit dat u net als in het verleden met respect uw reacties zult plaatsen.
Heeft u zelf iets te melden over de wijk, stuur dan een mail naar  mail@lelystadhaven.info u krijgt altijd antwoord.

Controle op reacties

Kort geleden is besloten de reacties op dit web-log aan een controle te onderwerpen.
Aanleiding voor deze controle is een enorme hoeveelheid reacties die slechts tot doel hebben om onrust te stoken en leugens te verspreiden. Ondanks deze negatieviteit is er geen enkele reactie gecensureerd. Alle reacties zijn geplaatst zoals ze zijn aangeboden.
Voor u als bezoeker van dit web-log zal dit ook zo blijven, met uitzondering van een klein groepje die bovenvermelde tot doel hebben. De anonimiteit blijft zoals altijd beschermd, tenzij u net als dit groepje alle fatsoensnormen overschreid en een doel nastreefd zoals zij voor ogen hebben.
Nog dit weekend zal ik zelf reageren op dit groepje bewoners. en u laten weten hoe de vork nu werkelijk in de steel zit.

Ik hoop in de toekomst alle reacties weer vrij te kunnen geven, maar dit is geheel afhankelijk van het gedrag van deze bewoners. Tot aan dat moment zullen uw reacties enkele uren vertraagd worden weergegeven. Excuses voor het ongemak.

Heeft u iets te melden of heeft u een tip, stuur dan een mail naar mail@lelystadhaven.info

Nieuwe berichten (oude berichten)

Sinds kort vind u ook wat berichten uit het verleden. Berichten die geschreven zijn door de vorige beheerder Wilde Willy Ze zijn nog een klein beetje verstopt, maar met een beetje nadenken toch vrij simpel te benaderen. Terug in de tijd met Nico grigo…. oh nee dat was iets anders.
succes

Aanpassing web-log i.v.m. internet terreur

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat er vanaf 2 maart een aantal reacties zijn geplaatst door bewoners (mensen die ze niet helemaal op een rijtje hebben). Zij hebben 9 dagen de gelegenheid gehad om medestanders te vinden door hun leugens te verkondigen op dit web-log. Maar nu is dit ten einde. voor deze bewoners is het web-log voorlopig gesloten. Dit betekend ook voor de overige bezoeker dat uw reactie niet gelijk zal worden gepubliceerd, maar eerst door mij moet worden goedgekeurd. Hierbij zal de drempel net als in het verleden laag liggen, met uitzondering van degene die het web-log misbruiken zoals zij. Het spijt mij enorm, maar het is niet anders. Binnenkort een uitgebreide reactie (bericht) van mijn kant, waarin ik u duidelijk zal maken hoe het in elkaar zit, waarbij de naam de eerlijke vinder opnieuw zal uitblinken in eerlijkheid. Ik kan u nu al verklappen dat ik een enorme fout van mijzelf naar buiten zal brengen. Maar deze fout zal nimmer opwegen tegen hetgeen dit zeer kleine groepje in onze wijk heeft aangericht.

1 maart 2006 t/m 1 maart 2007

Vandaag 1 maart beheer ik Chris (De eerlijke vinder) het web-log 1 jaar. Een jaar waarin ik veel van de omgeving om mij heen geleerd heb. Maar wat ik nog veel belangrijker vind. De positieve kanten in het leven en mijn omgeving weten te waarderen en waar nodig bij te sturen in een positieve zin. Terug kijkend naar het afgelopen jaar was het niet zo moeilijk om dagelijks iets negatiefs te vinden waar ik een stukje over kon publiceren. vandaag de dag moet ik er behoorlijk wat moeite voor doen, hetgeen het web-log misschien wat minder aantrekkelijk maakt, maar wel een resultaat waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Mijn dank gaat uit naar de gemeente die in een aantal gevallen adequaat hebben gereageerd op hiaten binnen onze wijk. Maar we zijn er nog lang niet. Soms krijg je het idee dat de gemeente het niet waardeert om een wijk te bezitten waar zich geen problemen voordoen. Een stukje zelfbescherming? Zorgen dat er altijd wat te doen blijft!! Of steekt er iets anders achter!!!???!!!

De eerlijke vinder (Wie Wat Waar Wanneer en Waarom)

Op 1 juni 1999 heb ik hier in Lelystad Haven een woning gekocht.
Op 1 augustus 1999 ben ik met mijn gezin met drie kinderen hier komen wonen.
Mijn hobby is radio zend amateur. Een hobby die ik de eerste tijd nauwelijks heb kunnen uitoefenen door het ontbreken van een goede antenne installatie. Uiteindelijk is de antennemast na vele jaren toch gekomen, ook al had dat behoorlijk wat voeten in aarde(aanpasing bestemmingsplan 3.5.2 zuid) enz. Maar het resultaat mag er wezen. Nu maar hopen dat ik er binnenkort ook wat tijd voor vrij kan maken.
Computers waren voor mij een noodzakelijk kwaad. IK had ze nodig voor mijn werk, maar verder deed ik er niets mee. Geen interesse en internet was voor mij een doolhof met doodlopende straatjes. Doodlopende straatjes, waar heb ik dat vaker gehoord?
Toen wij hier kwamen wonen werden we vrijwel direct geaccepteerd en hadden goede contacten met de buren. Er werden afspraken gemaakt over het plaatsen van een antennemast, en alles liep op rolletjes. Tot 16 maart 2000. De dag waarop de rust verdween. De dag waarop ons doodlopend hofje ook voor voetgangers doodlopend werd. Een illegeale afsluiting die jarenlang gesteund werd door een ambtenaar van de gemeente Lelystad. Een commissie van bezwaar van de gemeente Lelystad die eveneens deze illegale afsluiting hebben gesteund. En zelfs de rechtbank in Zwolle heeft steun gegeven aan deze illegale afsluiting. De bewoners die verantwoordelijk waren voor deze illegale afsluiting kregen hierdoor terecht de indruk dat het helemaal niet illegaal was, temeer omdat de door hen ingeschakelde notaris (waarvan ik de naam niet zal noemen, maar hakken met een botte bijl daar is hij goed in) zijn werk niet goed heeft gedaan.
De notaris vertelde hen dat zij dit pad gewoon af konden sluiten. Tot het moment dat de zaak In 2004 voor de Raad van State kwam en zij oordeelde dat er sprake was van een illegale onttrekking aan de openbaarheid. Het voetpad is op 16 december 2006 door de gemeente overgenomen en de bewoners hebben hiervoor van de gemeente een compensatie ontvangen. Of dit geheel terecht is dat laat ik even in het midden. Maar het gedrag van de gemeente in deze zaak vind ik persoonlijk ver beneden peil en roept bij mij ernstige twijfels op bij het beleid van het bestuursorgaan van de gemeente Lelystad. Aan het probleem voetpad kwam op 16 december 2006 eindelijk een einde. En ook voor mijn buren is de zaak voorbij. Kinderen kunnen weer veilig naar school en gebruik maken van de kinderspeelplaats, hetgeen ze zes en een half jaar hebben moeten missen. Mijn doel is bereikt. Alleen met de gemeente ben ik nog lang niet klaar. Deze gemeente heeft mij (ons) ruim zes jaar aan het lijntje gehouden, op hoge kosten gejaagd en eindeloos veel tijd gekost. Hierover binnenkort meer.

Terug naar het web-log. Terug naar eind oktober 2005. Het bestaan van web-logs was mij totaal onbekend. Zoals eerder vermeld had dit ook totaal niet mijn interesse, tot het moment dat iemand uit mijn omgeving mij erop attendeerde dat er op het web-log Lelystad-Haven (beheeert door Wilde Willy) een berichtje stond over dit voetpad waarop in de reacties nogal wat negatieve stukjes over mij werd geschreven. De berichtjes bevinden zich nog steeds op dit web-log, maar zijn voor u niet te benaderen. Toen ik het bericht en de reacties had gelezen heb ik hier op gereageerd met een weerwoord van mijn kant. Dit was voor mij de eerste kennismaking met een web-log. Na deze eerste reactie heb ik nog vaak gereageerd op verschillende berichten van het web-log. Een nieuwe interesse was geboren. Na vele mailtjes heen en weer met de beheerder (Wilde Willy) is mij begin 2006 het web-log aangeboden. Willy vertelde mij dat er een opvolger moest komen omdat de dreigementen ondanks de anonimiteit zich opstapelden. Later hoorde ik van zeggen dat Willy zou zijn vertrokken uit Haven. Ik zelf weet beter, maar vind dit thans van minder groot belang. Ikzelf heb aangegeven de kennis en tijd niet te bezitten, waarna het web-log van de ene hand naar de andere ging. Uiteindelijk heeft de laatste beheerder de handdoek in de ring gegooit. Het web-log was niet meer. Beschikbaar, vrij voor iedereen die het wilde hebben. Als trouwe lezer merkte ik dit ‘s morgens rond 8 uur tijdens een bezoek aan het web-log. De boodschap was "gefeliciteerd, de naam is vrij, U kunt het web-log op uw naam laten registreren. Geschrokken, verdrietig en vol twijfel heb ik de naam geclaimd. Een actie die iedereen op dat moment had kunnen nemen. Binnen drie dagen moest ik per mail het beheerschap vastleggen. drie dagen waarin ik hier ernstig over heb moeten nadenken. Tientallen vragen deden de ronde. Heb ik hier tijd voor? Past het in mijn leven? Ben ik in staat als digibeet (totaal geen kennis) een web-log te beheren? En zou ik het op kunnen brengen het voort te zetten enigszins gelijkend op het oude web-log. Op 26 februari heb ik mijn aanmelding als beheerder bevestigd en op 1 maart nu precies een jaar geleden heb ik het web-log opnieuw leven ingeblazen.

De naam: behoeft geen nadere uitleg.
De eerlijke vinder (Chris) Eerlijk, Oprecht en vasthoudend als een Pitbull

Archieven

In de linkerkolom vind U Archieven. Nu blijkt dat er niet meer dan 10 maanden weergegeven kunnen worden. Dit betekend dat U niet verder dan tien maanden terug kunt kijken, hetgeen wij niet kunnen waarderen. Wij hebben een klacht neergelegd bij de beheersorganisatie van web-log.nl. Omdat we op twee klachten van ruim een half jaar geleden nog steeds geen antwoord hebben gekregen zullen we ook dit keer wel weer tot sint juttemus moeten wachten. U kunt tijdelijk bijv juni 2006 kiezen en via de pijlen boven aande pagina terug bladeren tot u de juiste maand gevonden heeft.

Wij zullen spoedig nieuwe links aanbrengen, zodat u weer op de vertrouwde manier terug kunt kijken naar het begin van dit web-log. Deze aanpassing heeft inmiddels plaatsgevonden.

Verhuizing web-log

Zoals u misschien al  is opgevallen, ben ik niet tevreden over de beheerorganisatie achter dit web-log.
Aangezien deze organisatie nog steeds niet heeft gereageerd op mijn schrijven (klacht) van 10 september 2006 is besloten om te zoeken naar een andere oplossing. Hiervoor is enige tijd geleden een nieuw domein aangevraagd.

Het grote voordeel van dit nieuwe domein bestaat uit het onafhankelijk zijn van een organisatie die zonder enig overleg het aanzicht van een duur betaalde web-log aanpassen en vervolgens niet voor commentaar beschikbaar zijn. Voor u zal er buiten het adres niet veel veranderen.

Om alvast te wennen aan het nieuwe adres gaat u naar https://www.lelystadhaven.info U ziet daar op dit moment hetzelfde als wat u nu ziet.
Als de verhuizing rond is zal de tekst weblog. voor het adres komen. Naar verwachting zal de link van het nieuwe weblog  weblog.LelystadHaven.info worden.
U krijgt hiervan ruim van tevoren bericht.

Ik zal proberen het ongemak voor u zoveel mogelijk te beperken.

De eerlijke vinder

Aanpassing weblog (vervolg 10 september)

Op 10 september heb ik u verteld dat er op de achtergrond een discusie is ontstaan met de organisatie van web-log.nl.  Nu de beheerorganisatie niet het fatsoen heeft om te reageren vind ik het tijd worden om openheid te geven over deze organisatie. Omdat niet iedereen geintresseerd is in een dergelijke schrijven zal de tekst als reactie worden geplaatst. U kunt zo zelf bepalen of u het wilt lezen.

De eerlijke vinder 

aanpassing web-log

Geachte bezoeker.

Door enorme drukte is het de laatste dagen niet gelukt om nieuwe berichten te verzamelen en plaatsen. Op de achtergrond wordt momenteel druk gewerkt aan een aantal aanpassingen van het web-log om de snelheid te vergroten. Zo worden de fotoxe2x80x99s in de zijbalk verkleind in capaciteit en worden er op de achtergrond discussies gevoerd met de beheersorganisatie van de web-logs. xc3xa9xc3xa9n van de punten van kritiek is het zonder enig overleg verwijderen van de bron (het bericht) waarop door u een reactie gegeven is. Buiten dit probleem spelen er nog een aantal waar wij het niet eens mee zijn. De prijs die wij momenteel betalen ligt vele malen hoger dan een normale site en eigen domein kost. Derhalve zou het zo kunnen zijn dat het web-log t.z.t. een nieuw adres zou kunnen krijgen. Een soort van verhuizing, maar dan wel naar onze wensen.

Als het zover mocht komen dan brengen wij u tijdig op de hoogte.

Heeft u zelf nog iets te melden of een mooie foto, laat het ons dan weten. Ook een simpele tip uit de wijk is van harte welkom. Wij zullen uw aanwijzingen direct onderzoeken en indien gewenst publiceren.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandelt.

Ons mailadres lelystadhaven@hotmail.com vind u in de linkerkolom (fotobestanden tot max 20 mb per mail)

De eerlijke vinder

Vakantie

Vanaf woensdag 9 augustus is de eerlijke vinder voor ongeveer drie weken naar het zonnige (???) zuiden. Dit betekend dat ook het web-log tijdelijk haar toegangspoorten sluit.

Als u nog een reactie kwijt wilt, doe het dan voor woensdag, reacties na woensdag worden bewaard en gepubliceerd over drie weken. Ook de mail gaat even de wachtkamer in. Na de vakantie gaan de poorten weer als vanouds open en kunt u zonder tussenkomst uw reacties kwijt.

Hieronder een paar fotoxe2x80x99s uit de omgeving waar wij verblijven.

263

264

267

266

265

De insecten zijn daar beduidend groter dan hier in Lelystad en hebben geheel andere kleuren. De gele rups is zoxe2x80x99n 15 cm groot, en ook de Libel heeft een gelijkwaardige afmeting.

Wij wensen u een hele fijne vakantie toe vanuit St Sybranet aan de Dordogne in midden Frankrijk

camping Belombrage

De eerlijke vinder.

wijziging opmaak

In een tijd van veranderingen gaat er aan het web-log ook het e.e.a veranderen.

Zo kunt u de laatste fotoxe2x80x99s uitvergroten door ze aan te klikken. De rechter kolom wordt verwijderd en maakt extra ruimte voor de grote kolom. Deze extra grote kolom bied op zijn beurt ruimte voor grotere fotoxe2x80x99s. Aangezien er inmiddels meer dan 200 fotoxe2x80x99s op het web-log staan en deze handmatig stuk voor stuk aangepast en vervangen moeten worden zal dit enige dagen tot weken in beslag nemen. De nieuwste berichten worden als eerste aangepast, hetgeen betekend dat de nog niet aangepaste berichten er wat rommelig uit zullen zien. Hiervoor mijn excuses.

Als alles klaar is dan ben ik ervan overtuigd dat u het een stuk mooier vind.

Nog even geduld.

De eerlijke vinder

Vooraankondiging

Het is alweer een tijdje rustig rond het web-log.

Dit heeft alles van doen met de beschikbare tijd en het aanbod van artikelen. Geen bericht is goed bericht, maar gaat het dan wel zo goed in onze wijk?

Op sommige punten hebben we veel vooruitgang geboekt, maar op de achtergrond zijn er een hoop punten welke mij zorgen baten. Aan het Bovenwater wordt heel veel aandacht besteed, De beloofde inrichting van de kinderspeelplaatsen is (het zij met wat vertraging) gestart en de verbouwing van de M.F.A. vordert gestaag. Na deze goede punten zijn er natuurlijk ook nog een aantal punten, welke mij toch wel zorgen baten. Hoe gaat het zo meteen met de invulling van het M.F.A, zoals het buurthuis (buurtcentrum) en basisschool De Sluis? Wanneer komen de speeltoestellen en kunnen de kinderen er gebruik van maken? Hoe veilig is het op de Hondenkop. En Wat doet de wijkraad. Dit zijn de punten welke de komende periode onder de aandacht worden gebracht. Heeft u zelf nog informatie uit de wijk, laat het ons dan weten.

Zoals al eerder gezegd xe2x80x9chet web-log Lelystad haven is er voor en door Uxe2x80x9d

Nu eerst maar even een rondje met de camera door de wijk, (het vaste ritueel van de zondag) om te zoeken naar leuke en minder leuke stukjes.

Tot later

De eerlijke vinder

Aanpassing Web-Log

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat er aan het Web-Log het e.e.a. is veranderd.

Dit is niet onze keuze, maar een beslissing van de organisatie Weblog.

Zo was het heel simpel om een Web-Log te beheren. (een kind kan de was doen).

De nieuwe opzet is echter heel anders. Een paar dagen geleden kreeg ik de melding dat het Web-Log bezig was met verhuizen. Een paar uur later de melding dat ik weer in kon loggen.En wat je dan meemaakt dat is met geen pen te beschrijven.

Alle kleuren weg (alles is wit).

De zijkolom staat in het midden bovenaan.

Alle kaders zijn verdwenen.

De foto’s staan niet meer op de juiste plaats.

De tekst begint naast of eindigt naast de foto’s.

Wie on line is weg, statistieken zijn weg, maar we hebben er wel iets onbruikbaars bij gekregen.

Kwestie van effe aanpassen of  effe niet aanpassen.

Weg  interface, geen buttons, alles handmatig in HTML.

Voor de kenners, die weten waar we het over hebben.

Voor de onbekenden (zoals ik) GV.-?vloek.GV (niet toelaatbaar taalgebruik).

Maar hoe nu verder? Eerst maar eens naar de boekhandel. Rondvragen bij anderen die er wel wat van begrijpen. En vervolgens alles aanpassen.

Alle originele foto’s opzoeken  aanpassen en opslaan en plaatsen op Photobucket.

Alle verwijzingen aanpassen in het Web-Log (in HTML).

Alle oude foto’s stuk voor stuk verwijderen.

Alle teksten aanpassen (in HTML).

Heb ik effe mazzel dat ik pas in februari ben begonnen met dit Web-Log.

Zijn het maar 165 foto’s x 3 is 495 handelingen voor de foto’s.

En dan nog het aanpassen van de tekst van elk berichtje en het verwijderen van de ongewenste extra rommel (voor elk bericht apart).

Na veel zoekwerk is voorlopig voor deze tussenoplossing gekozen, maar we zijn er nog lang niet.

Maar het wordt wel mooi als het af is.

Ook een Web-Log beginnen?

Succes

De eerlijke vinder

aanpassing reacties van het web-log

Op verzoek van een aantal bezoekers zijn de reacties niet meer direct onder de logs te vinden. Het voordeel hiervan is dat het web-log veel rustiger over komt en overzichtelijker is.
De reacties zijn nog steeds aanwezig onder de tekst reacties onderaan de logs.
Heeft u nog meer punten die voor verbetering vatbaar zijn, laat het mij dan weten.

Bedankt voor uw inbreng

De eerlijke vinder

laatste nieuws

Vandaag reageerde Anouk dat de Beereboot gehackt zou zijn, en zojuist was ook de site van de krokodil (zoals staat omschreven) gehackt door Hacky.

Zoals het er bij de Beereboot naar uitziet betreft het een web-log die tijdelijk niet zichtbaar is.
Dit is anders als de site van de krokodil.

Blijft alleen de grote vraag open, wat is er aan de hand. Is hij echt gehackt of doet hij alsof?
Moeten wij ook uitkijken? Kan ons dit ook gebeuren?
Het is voor ons niet echt iets waar we naar uitkijken.
Het feit dat de krokodil de mond gesnoerd is, daar zullen velen wel blij mee zijn.
Maar toch!

ingezonden verzoek

Mededeling !!!!!

Vanaf ongeveer 12:00 vanmiddag (10-4) is de web-log van de Beereboot off-line.
Dit is niet een beslissing die ik heb genomen….dat is voor mij gedaan.
Bij web-log.nl is op dit moment een onderzoek bezig naar de gene die via HACK praktijken de web-log heeft gekraakt! Aangezien dit strafbaar is zullen er gerechtelijke stappen worden ondernomen door mij prive (aangezien dit log een prive initiatief is) en door web-log.nl i.v.m. misbruik van hun dienst.

Anouk
(nog steeds te bereiken via debeereboot@hotmail.com).

ingezonden reactie

Beste Eerlijke Vinder,

Ik volg nu al een tijdje het web-log van Lelystad Havenpraatjes: www.havenpraatjes.web-log.nl/. Het is ongelooflijk hoe sommigen via een web-log hun frustraties kunnen uiten.
Je zou denken dat je met een stel gestoorden te maken hebt. Of in elk geval mensen die waarschijnlijk in hun ogen een heel groot onrecht is aangedaan!
Allerlei goedwillende mensen die hun vrije tijd spontaan inzetten voor hun buurt (hun medemensen) worden genadeloos afgeslacht. Althans: dat probeert hij/zij.

Hier enige passages uit zijn teksten. Dit zijn passages uit ongeveer 1 A-viertje. Kunt U nagaan hoe de rest van zijn/haar weblog eruit ziet. Nou, daar komt hij dan. Oordeel zelf:
Het schuin gedrukte zijn de haatdragende passages. De rechte tekst is van mij.

“Het laten bezorgen van een royementsbrief aan een lid door nb twee politie agenten geeft aan van welke deze lieden zich bedienen.”

“En hebben die gasten niets beters te doen? Of werken ze ook voor de voetbalclub en de tennisvereniging??”

“Zo zie je maar weer, dat de mafia ook in Lelystad welig tiert met medewerking van het locale overheidsapparaat.”

Dus als ik het goed begrijp zijn de politieagenten in haar/zijn ogen onbetrouwbare lieden die niets beters te doen hebben? Daar zullen de agenten niet blij mee zijn. Hij zegt eigenlijk dat agenten waardeloze nietsnutten zijn.
In zijn/haar ogen leven we hier in een soort Oost Duitsland in de tijd van het ijzeren gordijn (als hij/zij tenminste weet wat dat was! Ik betwijfel dat!)
Weer even terug naar zijn ‘sprankelende en verhelderende’ teksten:

“Over twee weken zal een nieuw bestuur gekozen worden en het vertrekkend bestuur inclusief de boeven erom heen aansprakelijk gesteld worden voor de geleden financixc3xable schade.”

“Het is duidelijk dat de gemeente aanstuurt op een faillissement van de vereniging om plaats te maken voor een andere meer gemeente minded organisatie.”

“De Wijkraad is een bijeengeraapt zooitje dat niet de wijk vertegenwoordigd.”

“De Wijkraad noch de Wijkpost hebben in dit hele vieze spel hun ware gezicht getoond.
Wij roepen u op om uw politieke partij in te schakelen tegen deze negatieve ontwikkelingen of desnoods de burgemeester aan te schrijven! Weg met de mafiosi!!”

Het is duidelijk dat deze mensen zowel rechtertje, advocaatje, journalistje, partijleider, minister-president enz. enz. willen spelen en waarschijnlijk ook nog de beul.
Knappe jongens! Ze denken waarschijnlijk van zichzelf dat ze heel intelligent zijn. Ik betwijfel of ze de lagere school hebben afgemaakt.

“Zielig hoor, die duitse kindlichkeit.”

Weet iemand wat hij/zij daarmee bedoelt? Het zal waarschijnlijk niet vriendelijk bedoeld zijn. Dat komt in dat web-log absoluut niet voor!
En als je denkt dat mensen kritiek op haar/hem mogen hebben….. Nou, dan kom je bedrogen uit! Want wat schrijft deze persoon?:

“Geen emails, reacties enz. Daar zitten wij niet op te wachten. Gewoon een gemeenschappelijk dagboekje van een Havenstel.”

Dus hebben ze toch nog iets geleerd van de voormalige DDR.
En dan vraagt hij nog (vetgedrukt) of we de politiek kunnen betrekken in zijn haatcampagnes!

“Wij roepen u op om uw politieke partij in te schakelen tegen deze negatieve ontwikkelingen of desnoods de burgemeester aan te schrijven! Weg met de mafiosi!!”

Grappig dat deze mensen (mens) alles wat maar iets van gezag heeft tot op het bot afkraken, maar ze wel de mensen oproepen die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor een groot deel van het beleid. En de burgemeester zal volgens hem wel blij zijn dat er een of ander amateur “criticus” verrijst uit de puinhopen van Lelystad-haven om de zaken even recht te zetten.
Maar goed…. Ik denk niet dat er xc3xa9xc3xa9n politieke partij is die zich met de denkbeelden en uitingen van deze mafkees (kezen) zou willen inlaten.

Mensen Kijk zelf eens op dat web-log en oordeel zelf!

Omdat ik dit soort gestoorde mensen echt niet vertrouw gebruik ik maar niet mijn eigen naam.
Je weet maar nooit!!

Marcel

aanpassing web-log

Voorheen werd het web-log elke tien minuten automatisch ververst.
Het gevolg was dat tijdens het lezen u elke tien minuten terug komt op het begin van het web-log. Dit werd als zeer lastig ervaren.
Deze functie is nu uitgeschakeld. Zoals aan elk voordeel zit hier ook een klein nadeel aan vast.
Zo kan het zijn dat als er een nieuw stukje geplaatst wordt, dan ziet u deze niet automatisch.
U moet dan even zelf de knop “vernieuwen” indrukken.

Web-Log voor en door kinderen

De digitale snelweg blijft maar groeien, websites en web-logs schieten als paddestoelen uit de grond. Tegelijk wordt je als ouder geconfronteerd met het feit dat je enorm achterloopt. Kinderen in verschillende leeftijdsklassen vertellen u als ouder hoe u met de computer om moet gaan. Als ouder kijk je mee (probeer je mee te kijken), maar die kleine vingertjes gaan zo snel dat je het niet meer bij kunt houden. De leeftijd waarop kinderen de ouders voorbij lopen schat ik persoonlijk op 10 tot 12 jaar. (enkele ouders uitgesloten) Het enige wat ik nog mis is een web-log beheert door kinderen. Een web-log waarop kinderen hun verhaal, hun beleving kwijt kunnen.
Vandaag 1 april is door enkele buurtbewoners besloten een web-log in het leven te roepen welke aan deze ontbrekende schakel invulling gaat geven. Een web-log voor en door kinderen. De insteek van het web-log is om kinderen onder begeleiding van ouders of bij hogere leeftijd zelfstandig de mogelijkheid te bieden om op dit web-log een stukje te plaatsen. De inmenging van een aantal beheerders zal slechts bestaan uit het begeleiden van deze kinderen en het verwijderen van stukjes welke niet aan de fatsoensnorm voldoen. Door deze begeleiding hebben ook kinderen die geen computer bezitten de mogelijkheid om op dit web-log stukjes te plaatsen. Het aantal mogelijkheden is vrijwel onbeperkt. U moet dan denken aan links naar andere persoonlijke web-logs van kinderen stukjes muziek verzorgt door kinderen en nog heeeel veeeeeel meer. De naam van het web-log houden we nog even geheim, maar ik kan u verklappen dat hij er al is. Nu alleen de invulling en het beheer (toezicht).

Wie maakt er straks een mooie tekening, voor de kop van het web-log ?

Ingekomen reactie

>> ons groepje uit slechts enkele vrijwilligers bestaat is het nagenoeg niet mogelijk om op alle plaatsen dagelijks te kijken<<

Het is mij niet helemaal duidelijk over welk groepje je spreekt.
Wat is dat voor een groepje, wat is de wijkraad, hoe verhoudt zich het groepje tot de wijkraad, vanwaar de geheimzinnigheid met pseudoniemen?
De site van de wijkraad biedt ook niet veel duidelijkheid.

Grtz Dick Stapersma


Reactie

Bovengenoemde tekst vind u in de koptekst van het web-log.

Het groepje bestaat uit enkele personen, waarvan er op dit moment slechts 1 schrijft. De andere zijn fotografen en een beheerder welke met enige regelmaat samen met mij of alleen door de wijk heen lopen. Buiten dit groepje zijn er natuurlijk ook andere bewoners uit de wijk die zo nu en dan iets aanbrengen. Als het een goed stuk betreft dan wordt het direct geplaatst, maar vaak is het slechts een tip, waarop een onderzoek op locatie wordt gedaan.

Voor informatie over de wijkraad kunt u het beste met de wijkraad zelf contact op nemen. Wij hebben met regelmaat contact met de wijkraad, alsmede de wijkpost. Echter de verhouding tussen het web-log en de wijkraad / wijkpost beperkt zich tot informatie-uitwisseling.
In feite komt alles wat op dit web-log te vinden is bij deze partijen terecht, bovendien wordt er met regelmaat navraag gedaan naar de status. Anderzijds krijgen wij van deze partijen informatie, welke wij op het web-log mogen plaatsen. Het zijn dus twee onafhankelijke organisaties die gebruik van elkaar maken.

Als web-log beheerder is het nagenoeg niet mogelijk om in de openbaarheid te treden. Als je kritiek (opbouwende kritiek) levert dan kunnen sommige daar explosief op reageren. In het verleden zijn er meerdere malen bedreigingen geuit aan het adres van de vorige web-log beheerders. Om dit te voorkomen zijn wij genoodzaakt anoniem te blijven. Ook al zou ik zelf het liefst in de openbaarheid treden. Hopen op beter tijden, wie weet wat de toekomst brengt.

Als u inwoner van Lelystad Haven bent dan heeft u als het goed is een blaadje (havenklanken) ontvangen. Hierin vind u twee maal per jaar informatie over de wijkraad.
De wijkraad bestaat uit een groep vrijwilligers die met regelmaat bij elkaar komen, maar ook tussendoor overleggen over problemen in de wijk. Echter zijn deze vrijwilligers afhankelijk van de inbreng van buurtbewoners en de bereidwilligheid van de gemeente. Op zijn beurt is de gemeente gebonden aan vele regels. Er worden enquxc3xaates gehouden, waarvan de uitkomst met de wijkpost (wijkbeheer) wordt besproken. Uiteindelijk wordt een groot deel snel opgelost, maar sommige dingen nemen nou eenmaal veel tijd in beslag.

De site van de wijkraad verdiend zeker geen schoonheidsprijs. Hoe het precies in elkaar zit weet ik niet, maar het zou te maken hebben met een overdracht van de voormalige beheerder naar de huidige wijkraad. Sinds enkele dagen is het beheer rond en wordt er achter de schermen aan gewerkt. Ook wij zijn zeer benieuwd hoe het er uit gaat zien.
Het ontbreken van de site heeft voor zover ik kan beoordelen geen invloed op de werkwijze van de wijkraad.

De eerlijke vinder. (omdat de vorige eigenaar hem bij het grof vuil heeft gezet)

Ingezonden stuk

Beste ‘Eerlijke Vinder’,

Het internet is inmiddels algemeen goed geworden. Naast allerlei negatieve voorstellingen van het internet zijn er gelukkig ook hele leuke ontwikkelingen te zien.
Een daarvan is dat mensen, die betrokken zijn bij de leefbaarheid in hun woonplek, via een web-log de ontwikkelingen in hun woonwijk kritisch willen volgen. Gezien de toenemende bureaucratisering bij de overheid, dus ook onze gemeente, is dat mijns inziens ook een goede zaak.
Een van die web-logs is Uw web-log. Er zijn er meerdere in Lelystad-haven en ik prijs alle mensen die in hun vrije tijd een kritische blik op allerlei gebied kenbaar maken.
Uw web-log voegt hier nog wat extra aan toe, namelijk het vermogen om naast kritisch te blijven ook een gezonde dosis humor aan de dag te leggen. Humor werkt relativerend en is onmisbaar om te voorkomen dat er van een mug een olifant wordt gemaakt.
In Uw kritische beschouwingen valt het verder op dat U niet onbeschoft of beledigend bent ten aanzien van de (vaak) ambtenaren die op de korrel genomen worden. U bent in staat om de fatsoensnormen te bewaren, iets wat ik soms niet van alle ‘Lelystad Havense Weblogs’ kan zeggen.
Hierdoor zult U door de gemeenteambtenaren hoogst waarschijnlijk serieuzer genomen worden dan web-logs die deze grenzen (te) vaak overschrijden.
Eerlijke vinder: ‘Chapeau! Hou vol en ga zo door.
Vaar Uw eigen koers en verlaag U nooit tot het negativisme dat al te veel in onze samenleving is doorgedrongen.

P. Sitaram

web-log


Oude welkomst tekst


Geachte bezoeker

In de laatste periode bent u geconfronteerd met verschillende personen die het web-log hun eigen invulling hebben gegeven. De een iets anders als de ander, maar niemand zoals het was.
Willy is niet meer, vooruitkijken naar de toekomst, het verleden bestaat niet meer. Mijn eigen dagboek, geen contact of overleg met de bezoekers van het web-log.
En uiteindelijk ligt het web-log op straat. Voor de eerlijke vinder zullen we maar zeggen.
Is dit nu de dank aan Willy die in dit web-log al haar energie heeft gestoken? Jaren lang verstoppertje heeft moeten spelen omdat zij de waarheid aan het licht heeft willen brengen, hetgeen haar door sommige niet altijd in dank is afgenomen.
Ik ben de eerlijke vinder, maar wie ben ik? Heb ik hier recht op? Met de gedachte aan Willy vind ik het niet getuigen van goedheid om dit web-log te laten afsterven, of in handen te laten vallen van iemand die niet achterom durft te kijken. Wat er in de toekomst met het web-log gaat gebeuren kan ik u nu niet zeggen. Willy is er nog steeds en ik weet zeker dat zij dit niet gewild heeft. En ik ben er van overtuigd dat het ook uw wens niet is.

Het web-log zal opnieuw opgebouwd moeten worden, hetgeen voor een ondeskundig persoon niet gemakkelijk zal zijn. Maar zoals een oud spreekwoord zegt ‘je bent nooit te oud om te leren’ ga ik het toch proberen. Aan Willy kan ik niet tippen, maar ik zal wel trachten op een iets andere wijze het web-log invulling te geven met de gedachte aan hetgeen zij altijd heeft gedaan. Ik ga proberen het web-log voort te zetten zoals zij haar wens eens heeft uitgesproken kort voordat het web-log werd overgedragen.


Geachte bezoeker

Het web-log heeft de laatste tijd aardig wat te verduren gehad. De ene handdoek na de andere werd in de ring geworpen (zie link vorige web-log). Het is zeker niet de bedoeling dat ik op dezelfde wijze zal handelen. Ook zal ik u niet vragen om via een poll kenbaar te maken wat we met dit web-log gaan doen. Een poll heeft geen enkel nut als je zelf al hebt gekozen voor de opzet. Zoals u inmiddels heeft kunnen zien komt er langzaam verandering in het weblog. Dit heeft er alles mee van doen dat de kennis aangeleerd moet worden. Bovendien is alle informatie weg, en zal opnieuw ingevuld moeten worden. Ik vraag u daarom nog even geduld te hebben. Zijn er onder u nog mensen die in het bezit zijn van foto’s, stukjes of wat voor informatie dan ook over dit web-log (voor het door Willy werd overgedragen) dan kunt u mij daar heel blij mee maken. Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u gebruik maken van het mailformulier u krijgt van mij rechtstreeks een reactie. Informatie over voorgaande beheerders zijn niet welkom tenzij zij zelf contact opnemen. Verzoeken om iets op het log te plaatsen moeten nog even wachten. Links worden uitsluitend geplaatst als zij betrekking hebben op Lelystad-haven, Hollands Hout of Noordersluis en van niet commercixc3xable aard zijn.

Nog een kleine mededeling voor Willy. Ja ik ben het, je weet wel, hij die niet wilde.
Maar nood breekt wetten.mijn ogen zijn nu nog
gesloten wacht maar
tot ze open gaan
op 1 maart

nog 0 dagen

De eerlijke vinder.


Willy, bedankt voor hetgeen jij hebt gedaan.


Geachte bezoeker van het Web-Log Lelystad Haven

Vandaag 1 maart is besloten dat ik het Web-Log blijf beheren en het een recht van voortbestaan zal geven. Ik hoop dat u tevreden bent over de vernieuwde opzet. Een opzet die enigszins zal lijken op de stijl van Willy, maar nooit exact hetzelfde kan zijn. Op het Web-Log vind u alles wat met Lelystad Haven te maken heeft. Soms zijn dit leuke dingen, maar ook wordt er kritiek geleverd als er in haven iets niet goed gaat. Deze kritiek zal er op gericht zijn om tot een oplossing te komen van het probleem. En als het probleem opgelost is dan zal hier wederom een berichtje over verschijnen. Om dit te kunnen bewerkstelligen heb ik uw hulp nodig. Maar niet alleen uw hulp is voldoende. Ook organisaties die verantwoordelijk zijn voor het leefklimaat in onze omgeving zullen hier hun steentje aan bij moeten dragen. Wat kunt u voor mij (uzelf en uw omgeving) betekenen. Ziet u iets leuks waarvan u zegt dit is de moeite waard om naar buiten te brengen, stuur het mij toe via het mailformulier. Ik garandeer u dat ik via mail contact met u opneem. Indien u er een foto bij heeft dan krijgt u van mij het mailadres waar u deze naar toe kunt sturen. Berichten worden gecontroleerd en waar nodig in overleg met de inzender aangepast. Ik behoud mij wel het recht voor om stukjes af te wijzen. Ik zal u dan wel vertellen wat de reden van afwijzing is, en u indien mogelijk adviseren waar u wel terecht kunt. Op uw verzoek kan ook anoniem iets geplaatst worden, echter zal er kritischer naar de inhoud worden gekeken. Tot slot wil ik de organisaties welke tot doel hebben verantwoording te dragen voor Lelystad Haven de mogelijkheid bieden om via dit Web-Log buurtgerichte informatie naar buiten te brengen.
Laten we met zijn allen zorgen voor een goede leefomgeving waar we allemaal tevreden mee zijn. Laten we met ons allen er naar streven dat dit Web-Log geen kritiek meer hoeft te geven.
Vanaf dat moment kunnen we er echt een mooi Web-Log van maken.

Ik ben er klaar voor!
U ook?1 maart 2006
het web-log is herboren


Geachte bezoeker

Na een drukke week van veel overleg is het eindelijk zover. De organen welke verantwoordelijk zijn voor het woongenot in onze wijk, zoals wijkbeheer en de wijkraad zijn de mening toegedaan dat het Web-Log een prima medium is om u op de hoogte te brengen van het wel en wee in onze woonwijk. Ook het buurthuis maakt graag gebruik van de mogelijkheid om buurthuisactiviteiten via dit web-log kenbaar te maken. Deze ondersteuning is van wezenlijk belang om de doelstelling van het web-log te kunnen realiseren. Wat kunt u van ons verwachten, of mag ik stellen wat kunnen wij van elkaar verwachten. Allereerst krijgt u alle informatie uit eerste hand van wijkbeheer, wijkraad en buurthuis de Windhoek. Ook gaat onze buitendienstmedewerker met regelmaat de wijk in om te zien of er nog bijzonderheden in de wijk gaande zijn. U moet dan denken aan gevaarlijke of voor verbetering vatbare doelen. Maar ook leuke dingen komen aan bod. Omdat ons groepje uit slechts enkele vrijwilligers bestaat is het nagenoeg niet mogelijk om op alle plaatsen dagelijks te kijken. Ik stel uw inbreng of tips dan ook zeer op prijs. Misschien is er onder u wel iemand die bijv. eens per week een leuk gedicht op het web-log wil plaatsen, of heeft u een idee over een deel van de wijk of straat waar u graag uw buren via dit medium om steun wilt vragen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een buurtinitiatief over snelheidsbeperkende middelen, dan behoort dit zeker tot de mogelijkheid. Alle informatie op dit web-log wordt met regelmaat gelezen door medewerkers van wijkbeheer en de wijkraad, zodat zij ook op de hoogte zijn van het wel en wee in onze wijk. Op verzoek kan uw naam buiten de vermelding worden gehouden, het is dan wel zaak dat u dit expliciet vermeld. Indien uw verzoek niet voldoet aan de redelijkheid tot openbaarmaking dan wordt uw beri
cht na overleg met u doorgezonden aan wijkbeheer of de wijkraad. Al met al een extra voordeur (toegang) tot wijkbeheer en de wijkraad. Deze instanties zijn uiteraard ook rechtstreeks te benaderen, kijk voor informatie op de links. Of mail rechtstreeks met de wijkcoxc3xb6rdinator Hilbrand Werkman op
h.werkman@lelystad.nl
of de wijkraad op
info@wijkraadhaven.nl
Lemmerstraat 5
tel 0320-244040

Zoals al eerder vermeld is dit een web-log van en voor alle inwoners van Lelystad-Haven, Hollands Hout en Noordersluis. Laten we er met zijn allen iets doeltreffends, maar vooral ook iets leuks van maken.

De eerlijke vinder.