Monthly Archives: March 2006

spreuk van vandaag

Jaren geleden, toen ik nog geen auto mocht rijden ging ik altijd met tram lijn 2 naar mijn werk. U begrijpt het al, ik ben een Amsterdammer. In die tram stond met enige regelmaat een oudere man helemaal voorin de tram en keek de passagiers aan. Zoekend naar een slachtoffer.
Vaak vond de oude man iemand die bijvoorbeeld op haar nagels zat te bijten, waarna hij naar haar toe liep en uit volle borst begon te zingen louise zit niet op je nagels te bijten. Het meisje met een rode kop en de rest van de tram lag dubbel van het lachen. Ik moet er even bij vertellen dat de man altijd in uniform liep bestaande uit een politie uniform met postbode pet of andersom. Elke keer had de man iets anders, teveel om op te noemen. Maar ik wil er toch nog een aan u kwijt. Op een gegeven moment naderen we een brug, de man spreekt iedereen toe met; als we zo over de brug heen gaan moet u allemaal naar links kijken. Trouw als iedereen is kijkt iedereen naar links. Kort na de brug kijkt iedereen hem vragend aan. Waarop hij zij “dan heeft u niet gezien wat er rechts was”
En het was niet eens 1 April

U bent gewaarschuwd

Ingekomen reactie

>> ons groepje uit slechts enkele vrijwilligers bestaat is het nagenoeg niet mogelijk om op alle plaatsen dagelijks te kijken<<

Het is mij niet helemaal duidelijk over welk groepje je spreekt.
Wat is dat voor een groepje, wat is de wijkraad, hoe verhoudt zich het groepje tot de wijkraad, vanwaar de geheimzinnigheid met pseudoniemen?
De site van de wijkraad biedt ook niet veel duidelijkheid.

Grtz Dick Stapersma


Reactie

Bovengenoemde tekst vind u in de koptekst van het web-log.

Het groepje bestaat uit enkele personen, waarvan er op dit moment slechts 1 schrijft. De andere zijn fotografen en een beheerder welke met enige regelmaat samen met mij of alleen door de wijk heen lopen. Buiten dit groepje zijn er natuurlijk ook andere bewoners uit de wijk die zo nu en dan iets aanbrengen. Als het een goed stuk betreft dan wordt het direct geplaatst, maar vaak is het slechts een tip, waarop een onderzoek op locatie wordt gedaan.

Voor informatie over de wijkraad kunt u het beste met de wijkraad zelf contact op nemen. Wij hebben met regelmaat contact met de wijkraad, alsmede de wijkpost. Echter de verhouding tussen het web-log en de wijkraad / wijkpost beperkt zich tot informatie-uitwisseling.
In feite komt alles wat op dit web-log te vinden is bij deze partijen terecht, bovendien wordt er met regelmaat navraag gedaan naar de status. Anderzijds krijgen wij van deze partijen informatie, welke wij op het web-log mogen plaatsen. Het zijn dus twee onafhankelijke organisaties die gebruik van elkaar maken.

Als web-log beheerder is het nagenoeg niet mogelijk om in de openbaarheid te treden. Als je kritiek (opbouwende kritiek) levert dan kunnen sommige daar explosief op reageren. In het verleden zijn er meerdere malen bedreigingen geuit aan het adres van de vorige web-log beheerders. Om dit te voorkomen zijn wij genoodzaakt anoniem te blijven. Ook al zou ik zelf het liefst in de openbaarheid treden. Hopen op beter tijden, wie weet wat de toekomst brengt.

Als u inwoner van Lelystad Haven bent dan heeft u als het goed is een blaadje (havenklanken) ontvangen. Hierin vind u twee maal per jaar informatie over de wijkraad.
De wijkraad bestaat uit een groep vrijwilligers die met regelmaat bij elkaar komen, maar ook tussendoor overleggen over problemen in de wijk. Echter zijn deze vrijwilligers afhankelijk van de inbreng van buurtbewoners en de bereidwilligheid van de gemeente. Op zijn beurt is de gemeente gebonden aan vele regels. Er worden enquxc3xaates gehouden, waarvan de uitkomst met de wijkpost (wijkbeheer) wordt besproken. Uiteindelijk wordt een groot deel snel opgelost, maar sommige dingen nemen nou eenmaal veel tijd in beslag.

De site van de wijkraad verdiend zeker geen schoonheidsprijs. Hoe het precies in elkaar zit weet ik niet, maar het zou te maken hebben met een overdracht van de voormalige beheerder naar de huidige wijkraad. Sinds enkele dagen is het beheer rond en wordt er achter de schermen aan gewerkt. Ook wij zijn zeer benieuwd hoe het er uit gaat zien.
Het ontbreken van de site heeft voor zover ik kan beoordelen geen invloed op de werkwijze van de wijkraad.

De eerlijke vinder. (omdat de vorige eigenaar hem bij het grof vuil heeft gezet)

Spreuk van vandaag

Vrijdag, voor mij de laatste werkdag.
Het is rond 15:00 uur, het werk zit er op.
Nog een klein uurtje en dan snel naar huis.
Het weekend is begonnen, hetgeen betekend dat er weer heel veel werk te doen is.
Aan het web-log moet ook het e.e.a. veranderd worden.
Allereerst maar eens zorgen dat de reacties direct zichtbaar zijn. Want dat heen en weer schakelen kost veel te veel tijd.
Bovendien wordt de verversing elke tien minuten ook niet als erg prettig ervaren.
Al met al een uitzicht op een druk weekend.

Denkt u nog even aan de snelheid: 30 , 25 , 20 .

spreuk van vandaag

Als je hem ziet, dan denk je dat is hem. Maar als je verder kijkt dan begin je toch weer te twijfelen. Wat zou je op zo’n moment het beste kunnen doen. Lekker verder gaan met hetgeen je bezig was. Laat je niet bexc3xafnvloeden door een ander. Maar houd de eer aan jezelf. Friet smaakt nou eenmaal beter met mayonaise dan zonder.

Zint eer ge begint.

Eet smakelijk

Spreuk van vandaag

Het was vandaag een redelijke dag, hier en daar wat zon en zeker niet te koud. Zoals elke dag opnieuw door het verkeer heen worstelen om van punt a naar b te gaan. Vandaag zaten we in Rotterdam voor een cursus. Heb je kort geleden een studie afgerond, kan je weer opnieuw beginnen. Maar ja je moet er wat voor over hebben om in deze tijd brood op de plank te krijgen. Dan had ik vroeger maar wat beter mijn best moeten doen, toen mijn ouders mij de gelegenheid gaven. Maar helaas, als je jong bent dan weet je het altijd beter. Als ik het over kon doen dan wist ik het wel. Maar helaas,

gedane zaken kennen geen terugkeer.

Spreuk van vandaag

Nog enkele dagen en dan is het Pasen.
Kinderen zoeken naar eieren en hebben veel plezier.
Waar liggen de eieren, liggen ze binnen of buiten.
Is er ook een ophokplicht voor paaseieren?
Als ouder geniet je van je het plezier van je kind en denk je weer even terug aan je eigen jeugd. Maar ook voor u als ouder heeft iemand in haven iets verstopt.
Nee geen Paasei, helaas, het gaat hier om een gevaar voor uw kinderen.
Overigens moet ik eerlijk bekennen dat ik niet zeker ben of de situatie op dit moment nog bestaat. Gisteren in elk geval wel. Vanavond ga ik het zelf controleren en onderneem actie. Maar ik zou het fijn vinden als u als ouder zelf het gevaar vind. Bovendien kunnen andere door u aangedragen gevaren reden tot actie zijn.
Kleine tip: vroeger maakte je een gat in de grond, lag er takken overheen en dekte ze af met materiaal uit de omgeving. Tegenwoordig maak je een foto van de plek graaft een gat en legt de foto er overheen. Crexc3xaber een situatie waarin je als ouder denkt dat het veilig is voor je kind, maar kijk uit, want veilig is het allerminst.
Heeft u een idee?
Stuur het in of reageer


Vervolg


deze foto’s zijn van de brug/sluis aan het begin van Lelystad Haven

hiermee wordt de indruk gewekt dat uw kind veiliger loopt, waardoor u zelf het kind minder stevig aan de hand houd of mischien zelfs los zou laten. echter blijkt de onderkant los te zitten.
ik hoef u verder niet uit te leggen wat de risico’s zijn.
goedkoop is duurkoop

Spreuk van vandaag

Na een mooi, maar ook druk weekend is het tijd om weer eens helemaal tot rust te komen. Heerlijk naar je werk, het is toch geen weer om iets aan de tuin te doen.
Straks nog even bellen met de wijkpost om de puntjes van kritiek te bespreken.
En dan snel door naar Rotterdam.
Gelukkig heb ik een baan met alle vrijheid. En stilzitten kan ik toch niet.

Geniet van het leven

Ingezonden stuk

Beste ‘Eerlijke Vinder’,

Het internet is inmiddels algemeen goed geworden. Naast allerlei negatieve voorstellingen van het internet zijn er gelukkig ook hele leuke ontwikkelingen te zien.
Een daarvan is dat mensen, die betrokken zijn bij de leefbaarheid in hun woonplek, via een web-log de ontwikkelingen in hun woonwijk kritisch willen volgen. Gezien de toenemende bureaucratisering bij de overheid, dus ook onze gemeente, is dat mijns inziens ook een goede zaak.
Een van die web-logs is Uw web-log. Er zijn er meerdere in Lelystad-haven en ik prijs alle mensen die in hun vrije tijd een kritische blik op allerlei gebied kenbaar maken.
Uw web-log voegt hier nog wat extra aan toe, namelijk het vermogen om naast kritisch te blijven ook een gezonde dosis humor aan de dag te leggen. Humor werkt relativerend en is onmisbaar om te voorkomen dat er van een mug een olifant wordt gemaakt.
In Uw kritische beschouwingen valt het verder op dat U niet onbeschoft of beledigend bent ten aanzien van de (vaak) ambtenaren die op de korrel genomen worden. U bent in staat om de fatsoensnormen te bewaren, iets wat ik soms niet van alle ‘Lelystad Havense Weblogs’ kan zeggen.
Hierdoor zult U door de gemeenteambtenaren hoogst waarschijnlijk serieuzer genomen worden dan web-logs die deze grenzen (te) vaak overschrijden.
Eerlijke vinder: ‘Chapeau! Hou vol en ga zo door.
Vaar Uw eigen koers en verlaag U nooit tot het negativisme dat al te veel in onze samenleving is doorgedrongen.

P. Sitaram

Ingezonden stuk

Hoi eerlijke vinder,

Als reactie op je spreuk van vandaag wil ik een gedicht opsturen.
Ik vind dat dit gedicht heel mooi mijn mening in deze zaak verwoord.
Hier het gedichtje:

Vrijheid van meningsuiting:

tekeningen op een muur
van opgetrokken vrijheid
meningen zijn hier niet duur
onderdrukking geen beleid

stenen jaren lang gestapeld
zo hoog als men maar reiken kan
geselecteerd uit de fijnste materialen
zodat het allemaal sluiten kan

de muur heeft ook het zicht ontnomen
op hoe men de andere kant beleeft

de muur is van ons, dus wij bepalen
wat er op getekend staat
desnoods klimmen we naar boven
als het schreeuwend beter gaat

beide kanten zien hun muur
en moeten er mee leven
zeg eens eerlijk; wie verwacht nu
dat er iemand toe zal geven

muur van vrijheid
alsjeblieft blijf staan
ooit
leren we met je om te gaan

Spreuk van vandaag

Eerlijkheid is de deugd des levens.
Als je eerlijk bent dan hoef je je nergens voor te verstoppen.
Als je eerlijk bent dan hoef je niet na te denken als iemand je wat vraagt.
Je hoeft niet na te denken over wat je in het verleden hebt gezegd omdat alles vanzelfsprekend is.

Liegen is jezelf belazeren.
Als je ermee begint dan blijf je er mee bezig.
Als men je wat vraagt dan moet je nadenken hoe je vorige keer hebt gelogen.
Als leugenaar zet je uiteindelijk jezelf klem.

Als je liegt omdat je zelf niet beter weet dan ben je dom.
Als het dan ter sprake komt dan blijf je jezelf van de domme houden.
Als je je maar lang genoeg van de domme houdt dan ga je jezelf geloven.
Ga direct naar de gevangenis, ga niet langs start, u ontvangt geen ???

Drie verschillende levenswijzen, maar er zijn er nog veel meer. Combinaties van deze, mensen. Vergelijk het met de natuur. Je hebt bomen en planten. Hiertussen groeit onkruid.
En onkruid vergaat niet!

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.
Eerlijk duurt het langst.
Geduld is een schone zaak.
Onkruid vergaat niet.

Al met al een hoop spreuken in een keer.
Ter afsluiting nog maar een.
Het moraal van dit verhaal.

Wie de schoen past trekken hem aan!!!!

Spreuk van vandaag


Op dit bord kunt u zien welke dieren er in de Oostvaardersplassen leven. Zo te zien houd het op met een beetje vogelpoep. Heeft dit met de vogelgriep te maken of is er iets anders aan de hand. Nu maar wachten op de muggengriep, dat scheelt een hoop auto’s wassen!
Heeft er iemand nog wat mooie foto’s over om op het bord te plakken?

Brandje op de Ringdijk


Rond 22:15 uur kreeg de brandweer een melding van een brand op de Ringdijk te Lelystad Haven. De brandweer heeft bijna 15 minuten nodig gehad om ter plaatse te arriveren, hetgeen zeker niet aan hen te wijten is, maar komt door de moeilijke bereikbaarheid van onze wijk.
Dit geeft maar weer eens aan hoe afgelegen Lelystad-Haven ligt.
Bij levensbedreigende situaties is dit zeker geen prettige gedachte, zeker niet met de wetenschap dat de enige toegang tot haven een brug heeft die al eens eerder defect is geweest. Omrijden via de Knardijk neemt nog meer tijd in beslag. Gelukkig betrof het hier een kleine brand veroorzaakt door een wasdroger, sorry handdoek, gedrenkt in lijnolie welke door een chemische reactie tot zelfontbranding is gekomen. Deze handdoek is gebruikt om vloertegels in de olie te zetten en lag in het wasmandje (zie foto hieronder).
Een behulpzame buurman is in de ambulance onderzocht omdat hij rook had binnengekregen.

Wat mij opviel is dat ook de dierenambulance aanwezig was. Deze komen vaak mee met de brandweer om direct in te grijpen als er iets met uw huisdier aan de hand is. Gelukkig waren ze hier niet nodig. Zowel de hulpverleners, buurman Frans als de vrijwilligers van de dierenambulance worden bedankt voor hun inzet.

Spreuk van vandaag

Sprak ik van de week een hondenbezitter die vertelde mij dat een hond er mooi uitziet als de neus en de voetzolen zo zwart mogelijk zijn, dit zou te maken hebben met het pigment.
Grijp nu uw kans. Na de brand op de dijk is het honden losloopveld een stuk breder. Bovendien krijgt uw hond er mooie donkere voetzolen en een zwarte neus van.

2 vliegen in 1 klap

afscheid wethouder Bootsma


Vanavond heeft wethouder Bootsma in de wijkpost afscheid genomen van wijkbeheer en de wijkraad. Bootsma had o.a. wijkgericht werken in zijn portefeuille zitten. Beide organisaties waren vol lof over hetgeen hij voor hen heeft betekend en hopen in de toekomst nog regelmatig met hem in contact te treden. Ook Bootsma wenst beide organisaties een positief voortbestaan toe in het nieuwe gebouw tussen de basisschool en het buurthuis.

Spreuk van vandaag

Soms komen ze spontaan naar boven en soms ben je er dagen mee bezig. Ik had u vandaag iets willen vertellen over het burgerrecht (het recht van de burger).na enkele dagen het internet te hebben afgespeurd en vele mooie voorbeelden te hebben gezien is het mij niet gelukt om een eerlijke omschrijving van het burgerrecht te vinden. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het recht van de burger pas tot uiting komt indien je een enorm uithoudingsvermogen en geduld hebt en bereid bent de kosten van tenminste vijf maal de waarde van het project waar je voor bezig bent als zekerheidstelling te betalen.

Kort samengevat:
Je begint met het burgerrecht
Je eindigt met het ontmoedigingsbeleid

Binnenkort meer over de wet mulder

Spreuk van vandaag

Hoorde ik vanmorgen op de radio dat er wereldwijd enorm veel bagage op vliegvelden zoekraakt. Het aantal en de kosten zijn voor mij niet zo interessant. Wel de wijze waarop het gebeurd. Je zou eigelijk eens op de luchthaven rond moeten rijden, dan weet je gelijk hoe men met de bagage omgaat. De karretjes waarop uw dure koffers vervoert worden zijn aan de zijkant open, waardoor er met enige regelmaat bagage afvalt. Deze bagage blijft dan gedurende enige tijd op de rijbaan liggen. Om uiteindelijk door een ander weer opgehaald te worden. Als automobilist moet je er constant om heen rijden. Hetgeen meestal wel goed gaat.
Maar ja, niet altijd.

Gelukkig zijn de vliegtuigen wel dicht, want een koffer in de barbecue is niet echt prettig.

Spreuk van vandaag

Een bewolkte dag met hier en daar een klein beetje zon. Vroeg op pad met de eindbestemming Haarlem. De temperatuur net even boven nul, dus geen ijskrabber nodig. Vandaag geen controle op de dijk en dus snelheden tussen de 90 en ruim 130 km/uur. Het lijkt soms wel een spelletje. De een haalt de ander in en de ander de een. Beide proberen ze het kip en ei verhaal op te lossen. Dit heeft echt geen zin, dit hebben vele voor u ook al geprobeerd.
Op de snelweg was het erg rustig, en met deze snelheden ben je dan veel te vroeg op je werk.omdat je de eerste bent moet je wel even koffie zetten en als het tegenzit dan was je uit verveling nog even de kopjes van afgelopen vrijdag af. Je collega die allang niet meer aan de kip en het ei denkt komt rustig relaxt zonder snelheidsbonnen binnen en geniet van een heerlijk kopje koffie in een schone beker.
Blijf jij maar racen.

Spreuk van vandaag

Zondag, de dag van de rust.

Op deze dag kan ik heerlijk een uurtje uitslapen. Normaal om 6 uur, maar vandaag om 7 uur.
Meestal begin ik de zondag met een rondje door de wijk waar het nog heerlijk stil is. Hier en daar een honden bezitter met zijn trouwe viervoeter of een visser aan de waterkant, maar verder helemaal niets. Een mooi moment om een foto te maken en na te denken waar we u vandaag mee kunnen verblijden. Is er misschien iets gedaan aan de punten van kritiek of moeten zij verder onder de aandacht worden gebracht.

Soms denk ik wel eens; zal ik er zelf iets aan doen, maar hoe ik mij ook inspan, de betonblokken zijn echt te zwaar.

Spreuk van vandaag

Zaterdag.

De eerste dag na een week hard werken, een dag waarbij je er achterkomt wat de werkzaamheden van moeders de vrouw in houden. En als je dan besluit om op die zaterdag de handen uit de mouw te steken, dan ben je o zo blij als het zondag is.
Maandag, na een welverdiende rust weer aan het werk, maar als je dan weer terug denkt aan de zaterdag dan hebben wij eigenlijk niets te klagen.
Maandag, eindelijk tot rust komen.
Heerlijk naar je werk!

Honden losloopvelden


Alle velden in de kleur groen zijn Losloopvelden. Het blauwe veld wordt tijdelijk gebruikt voor de noodlokalen van basisschool de Sluis. Na verwijdering van de noodgebouwen (medio eind van het jaar) zal dit veld ook ingericht worden als losloopveld. Het is dus nog even geduld hebben totdat het zover is.

Spreuk van vandaag

Oordeel niet over een ander zonder dat je iets van hem weet.
Het is vaak zo dat als je de achtergrond kent dat hij iets doet waar je zelf best wel achter kan staan. Echter blijkt maar al te vaak dat je eigen frustraties de overhand hebben op het fatsoenlijk nadenken. Een oud spreekwoord is. waar gehakt wordt vallen spaanders. Maar het gaat nu eenmaal om het eindresultaat . En dat niet iedereen tevreden is dat is te begrijpen, maar laat een ieder wel in zijn waarde. Beoordeel iemand die de stront voor een ander opruimt niet in negatieve zin, maar trek zelf een paar handschoenen aan en help hem.

Spreuk van gisteren (vervolg)

Dit zie je elke ochtend meerdere keren als je 8o km/uur rijd.

voorheen, toen de maximale snelheid op de dijk 100 km/uur was gebeurde het regelmatig dat je werd ingehaald door automobilisten die iets meer haast hadden dan een ander, het gaat dan om zo’n 5 % die niet tevreden is met 100 km/uur Tegenwoordig met een beperking van 80 km/uur wordt iedereen die zich aan de snelheid houd door 95 % van de overige weggebruikers ingehaald. Het is inmiddels een bewezen feit dat de meeste ongelukken gebeuren tijdens deze inhaalmanoeuvres en op kruisingen. Is die 80 km/uur wel zo veilig???Jaaaa maaaaar het levert de staat wel een hoop geld op!!En wij willen niet in een eendje zitten.Oh ja, hoe zit het met snelheidsovertreders in woonwijken, daar waar kinderen oversteken??Ehhh, dat levert niet zoveel op!

Voetpad Purmer (ingezonden stuk)


vandaag na exact 6 jaar is het voetpad aan de Purmer nog steeds afgesloten.
De gemeente heeft een mediator op de zaak gezet om versneld een oplossing voor het probleem te vinden. Mocht de mediation slagen, dan zal er op kort termijn weer een veilige doorgang zijn voor kinderen om van de ene wijk naar de andere wijk te gaan. Deze veilige route werd voorheen veelal gebruikt door ouders en kinderen om vanuit Zijpe, Purmer, en een deel van schermer en Ringdijk veilig naar school te gaan. Indien de mediation niet slaagt dan kan de zaak nog enkele jaren voortduren.

Chris Koeree

Mediation: alle partijen overleggen met elkaar onder begeleiding van een mediator, als alle partijen het met elkaar eens zijn dan wordt gezamenlijk een contract getekend. Dit proces is zeer snel, en duurt zeker geen jaren. De langlopende zaak wordt hierdoor tijdelijk stil gelegd en bij een geslaagde mediation afgesloten. Als mediation niet slaagt, dan gaat de langlopende procedure verder op het punt waar hij tijdelijk gestopt is. Punten welke tijdens de mediation naar voren komen mogen niet in de vervolgzaak worden gebruikt. Ook geld tijdens deze mediation een geheimhoudingsplicht.

Spreuk van vandaag

Heeft u hem ook gezien, die man in zijn eendje op de dijk.
Het is niet een echte eend, want de overheid heeft minimaal middenklasse auto’s.
Alhoewel hij tussen de ganzen wel minder op zou vallen in een eend.
Voorzichtig tikt hij op zijn meetapparatuur, 10 km/uur geeft hij aan, hij vraagt zich af of zijn apparaat kapot is of de bestuurder gestoord.
Nee meneer de controleur. De bestuurder heeft zich aangepast aan uw beleid, en probeert u ervan te overtuigen hoe gevaarlijk het is als je niet normaal met het verkeer meerijd.

Binnenkort meer

Sluisje Hollands Hout (vervolg)


de eerste slagboom is weer aanwezig.
wij wachten op nummer 2
overigens is het gevaar wel geweken omdat aan de zijde van de ontbrekende boom het scharnierpunt van de brug zit. bij een juiste timing is het wel een mooie springschans, echter kom je dan bij het afspringen de gesloten boom aan de andere kant tegen.

Bomen Harderwijkstraat


Kort geleden heeft de gemeente de kastanjebomen in de Harderwijkstraat i.v.m. een ziekte moeten verwijderen. Inmiddels hebben zij weer een mooie rij nieuwe bomen aangebracht.
Het is alleen jammer dat een medebewoner er een kerstboom tussen plaatst vlak naast de betonbak. Dit past toch niet in het straatbeeld!

vervolg

Bij controle bleek de kerstboom te zijn verwijderd.
Mijn dank gaat uit naar degene welke hiervoor de moeite heeft genomen.
Laten we hier met zijn allen een voorbeeld aan nemen.
Nu alleen de racebaan nog aanpassen, of kunnen we met zijn allen laten zien dat een aanpassing niet nodig is!!
Op naar een veilige en schone omgeving!

Gemeenteraadsverkiezingen

Als u tevreden bent met de huidige partijen in de gemeenteraad, dan moet u stemmen om dit te waarborgen.
Bent u niet tevreden dan moet u zeker stemmen om te zorgen dat het veranderd.
Als u niet stemt dan telt u niet mee en krijgt u er later misschien spijt van.
Het stemlokaal is gesloten.

PVDA, SP, Inwoners Partij, Christen Unie en Stadspartij gefeliciteerd met het behaalde resultaat

Hondekop (vervolg)


In een reactie op het mooie stukje natuur op de hondekop, waarin een buurtbewoner melde dat hij er met zijn scootmobiel nauwelijks kon komen is de foto hierboven gemaakt.
En inderdaad, de betonblokken liggen dusdanig dicht bij elkaar dat het nagenoeg onmogelijk is voor minder validen met een scootmobiel om te genieten van het laatste stukje natuur in haven. Maar het kan nog erger!

Alleen toegankelijk tot schoenmaat 36
Je zou bijna gaan denken dat er iemand aandelen heeft bij de beton fabriek!

Sluisje Hollands Hout (vervolg)


Enkele dagen geleden bracht ik opnieuw de gevaarlijke situatie van het sluisje naar Hollands Hout onder de aandacht. En wat schetst mijn verbazing. Binnen enkele dagen is het gevaar geweken, niet omdat de slagbomen terug zijn, maar gewoon omdat de sluis volledig gestremd is. En nu maar hopen dat de slagbomen terugkomen voordat de sluis weer opengaat.


reactie
de eerlijke vinder :: 09 maart 2006 22:54


op 9 maart is er in elk geval 1 slagboom terug geplaatst, ik ga er vanuit dat de tweede spoedig zal volgen.
Bedankt voor het snelle optreden

De Hondekop


De Hondekop

Het laatste stukje natuur in Lelystad-Haven.
Een stukje natuur dat begint aan het einde van Purmer en eindigt aan het laatste puntje van Hollands Hout heeft zijn naam te danken aan zijn eigen vorm. Van bovenaf gezien (kijk maar op de plattegrond) heeft het alle kenmerken van een hondenkop.Het afgelopen jaar is de gemeente erg druk bezig geweest in deze natuur, waardoor het een complete metamorfose heeft ondergaan. En ik kan wel zeggen dat het er nu al erg mooi uitziet.
Voor degene die het nog niet van dichtbij gezien hebben kan ik adviseren daar op een mooie dag eens een rondje te lopen. Bovendien leent het gebied zich uitstekend om een hengeltje uit te gooien en tot rust te komen. Ook kun je langs de paden lopend of met de fiets van haven naar Hollands Hout. Houd wel rekening met loslopende honden, want dat is hier gelukkig nog wel toegestaan.


Reactie
buurtbewoner :: 05 maart 2006 09:52


Zoals u het beschrijft is het inderdaad een mooi stukje landschap. Ik vind het alleen jammer dat ik als minder valide met mijn scootmobiel er nauwelijks bij kan komen.
De betonblokken liggen zo dicht bij elkaar dat ik er nimmer schadevrij door heen kom.
Misschien kan de gemeente ook een beetje rekening met ons houden door ze iets verder uit elkaar te plaatsen. Bovendien vind ik ze niet mooi en liggen er in onze buurt nog veel meer waar ik niet doorheen kan. Kijk maar op de paden nabij het omstreden sluisje.

teleurgestelde buurtbewoner

Sneeuw in het land

Sneeuw in het land en Nederland staat op zijn kop.
Files vanaf de voordeur tot aan de plaats van bestemming. Bijna 3 uur in de rij staan om van Lelystad naar Gouda te rijden. Maar sneeuw heeft ook zijn positieve kanten. Ouders met kinderen en volwassenen trekken er met de slee of snowboard op uit, om die ene dag te genieten van de besneeuwde hellingen op en rond de knardijk. Ook zijn dit de momenten waarbij iedereen zich aan de snelheid houd in onze woonwijk. Waarom doen we dit niet altijd, het heeft totaal geen zin om door de woonwijk te scheuren, het scheelt slechts enkele seconden, maar brengt wel een enorm risico met zich mee.