Monthly Archives: April 2007

Sinterklaas bestaat toch

Volgens de gemeente Lelystad bestaat sinterklaas wel degelijk. Althans, zo doen sommige amtenaren voorkomen. De gemeente betaalt burgers uit hun gemeente 2000 Euro vergoeding indien u het goedvind dat andere mensen langs uw woning lopen. Volgens berekening komt ruim 90% van de inwoners van Lelystad hiervoor in aanmerking. Voor de bewoners die aan het einde van een doorlopend straatje wonen is het jammer, die krijgen niets omdat er niemand langs hun huis loopt.
Maar het gaat nog verder. Als u de ambtenaar een beetje vriendelijk aanspreekt, dan bestraten ze ook nog uw voortuin. plaatsen hekken en afsluitingen en nog heel veel meer.

Binnenkort meer over de gemeentelijke sinterklaas
uit Lelystad

koninginnendag (voorloper)

op 28 april (2 dagen voor koninginnendag) heeft de bewonersgroep Ringdijk een kleine vrijmarkt gehouden in eigen straat. Tijdens deze feestdag was er een enorme kraan van 40 meter waarmee je tegen een kleine vergoeding naar boven kon om te genieten van het uitzicht en het maken van een foto of film van je eigen huis, straat of omgeving. De opbrengst (na aftrek van de kosten) komt volledig ten goede aan de vereniging.596

De groep bestaande uit zo’n 80 bewoners heeft al eerder straatfeesten georganiseerd zoal kort geleden het paasfeest. Zij willen proberen om volgend jaar iedereen op de Ringdijk aan een vrijmarkt te laten deelnemen. Of het hen gaat lukken??  Tot op heden zijn zij in ieder door hun genomen initiatief  ruim geslaagd. De titel "kan niet  bestaat niet".
Ga vooral zo door.

Straatschouw (ingezonden stuk)

Vandaag is er een straatschouw geweest.

Op de route welke werd genomen zag alles er goed uit.
Er bleek weinig straatvuil te liggen.
Nee dat klopt als eerst een medewerker de route van te voren schoonmaakt.
Er is dus geen juiste weergave van de werkelijkheid gegeven.
Ik ben dan ook zeer verbolgen over dit feit.
Ik vind dit dan ook zeer oneerlijk, gaan we zo met elkaar om. Dit verwacht je niet van een gemeentelijk orgaan.
Eigenlijk hoeft het voor mij niet meer om nog iets op te merken over de wijk. Ik heb ervaren dat er zeer laconiek op word gereageerd.
Eerlijkheid duurt het langst.
Ik geloof dit niet meer.
ik ben dan ook zeer teleurgesteld door dit gedrag van volwassenen.
vriendelijke groet,

Martin      

Krakers in haven 2007

Net als vorig jaar wilde een koppel tortel duiven bezit nemen van de antennemast. Vorig jaar ging het fout, toen viel het nest naar beneden tijdens het omhoog draaien van de mast. Het tweede nest ging wel goed omdat het bekend was dat het nest er zat, echter kon de mast niet meer worden gebruikt. Dit jaar is er voor gekozen om de vogels te weren door de bouwmaterialen voortijdig te verwijderen. Maar net als ik laat ook de duif zich niet zomaar uit het veld slaan. Of de gekozen plek ideaal is daar heb ik mijn twijfels over, maar dit keer heeft opnieuw de vogel gewonnen. Ben zeer benieuwd naar welke satelliet de vogels kijken?

volgend jaar maar een extra voorziening aanbrengen met breedbeeld tv.587_1

588
589

595

Tijd om uit te vliegen, maar wel eerst je kamer opruimen en schoon achter laten svp.
606

vergoeding overschrijding wachttijd

Persbericht200_4xe2x80x9cBij de gemeente Lelystad gaat xc3xba voorxe2x80x9d
GEMEENTE BREIDT SERVICENORMEN UIT

De gemeente Lelystad breidt per 1 mei 2007 haar servicenormen uit. Nadat in 2006 al de 20 minuten wachttijd norm bij de stadswinkel is ingevoerd, zijn nu ook servicenormen vastgesteld voor de correcte afhandeling van brieven en een correcte afhandeling van klanten aan de telefoon.
Met deze servicenormen geeft de gemeente aan dat zij haar inwoners serieus neemt en luistert naar hun wensen. Ook geven concrete servicenormen een handvat aan de burger om de gemeente aan te spreken op haar functioneren.

In 2007 breidt de gemeente Lelystad de servicenormen uit voor brieven, klachten, faxen via nummer
0320 278 245 en e-mail via gemeente@lelystad.nl :

Brieven
De klant ontvangt binnen zeven dagen een antwoord of ontvangstbevestiging op de brief, fax of e-mail. Daarnaast kan men er op rekenen dat de brief, fax of e-mail binnen zes weken wordt beantwoord. (met uitzondering van aanvragen en bezwaar- en beroepschriften)

Klachten
De klant ontvangt na het indienen van een klacht binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging en de klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

Telefoon
De gemeente is op xc3xa9xc3xa9n hoofdnummer te bereiken (0320 278 911), op werkdagen van 8.30 xe2x80″ 17.00 uur. (met uitzondering van vrijdagmiddagsluitingen en feestdagen)
De telefoon wordt binnen 20 seconden opgenomen.

Compensatie
Wanneer de gemeente haar beloften niet kan waarmaken stelt zij daar wat tegenover. Zo ontvangt de klant een cadeaubon van xe2x82xac 10,- wanneer:
xc2xb7 De wachttijd bij de publieksbalie langer is dan 20 minuten
xc2xb7 Een brief, fax of e-mail niet binnen zes weken is beantwoord
  (met uitzondering van aanvragen en bezwaar- en beroepschriften)
xc2xb7 De afhandeling van een klacht langer duurt dan zes weken

Hobbymarkt in De Windhoek

Op vrijdag 20 april a.s  organiseren de Gemeente, buurtcentrum De Windhoek en de SWOL een hobbymarkt in het buurtcentrum, Ringdijk 187. De middag duurt van 13.30 xe2x80″ 16.30 uur en de kosten hiervoor bedragen xe2x82xac 1,50. Hiervoor krijgt u koffie en thee en kunt u deelnemen aan diverse workshops, zoals bijvoorbeeld miniscrapboek, 3 D kaarten maken, computeren of een groenworkshop. Om een schatting van het aantal bezoekers te kunnen maken vragen wij u zich aan te melden bij de SWOL, telefoon 22 14 29.  Voor meer informatie kunt u op het zelfde telefoonnummer terecht bij Elleke Leijten en Marjolein Scholten. We hopen u te ontmoeten op 20 april a.s.

Workshopgevers gezocht!

Voor deze hobbymarkt zijn we nog op zoek naar enthousiaste hobbyisten die hun hobby graag met anderen delen en een workshop kunnen verzorgen tijdens deze middag. Wilt u meedoen aan deze hobbymarkt laat ons dit dan zo snel mogelijk  weten. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met Elleke Leijten of Marjolein Scholten (SWOL), telefoon 22 14 29.

Paasfeest / straatfeest

576
577

568 Een prachtige dag, enthousiaste medewerkers en zeer gemotiveerde kandidaten. Alle ingredienten voor een zeer geslaagde dag. Al vroeg is men begonnen met het plaatsen van de tent, hetgeen nagenoeg geruisloos verliep even later kwamen de kinderen die met veel plezier de eieren een mooi kleurtje gaven.

569
570
571

572

573

574

575
Niet alleen de eieren, maar ook de seremoniemeester krijgt een mooi kleurtje

578_1

579_1
Later op de dag is men begonnen met walnoot schieten. Het publiek en de deelnemers werd steeds groter, de opkomst was geweldig. Zo zie je maar weer wat je als burger kunt betekenen voor je omgeving.

580

581
Na de walnoten kwamen de echte eieren aan bod. Het is de bedoeling om een rouw ei over een zo groot mogelijke afstand naar elkaar over te gooien zonder dat het ei breekt. Vangen., kletssssss.

582

583

584

585
Elders in de straat lag een gouden ei verborgen. Op de foto het meisje dat het ei gevonden heeft en hiervoor een prijs krijgt uitgerijkt. Al met al een zeer geslaagde dag, georganiseerd door een groep bewoners van de Ringdijk te Lelystad Haven.
586   

Recreatieplek opgeheven

Tot mijn grote verbazing zag ik dat de visplek waar regelmatig oudere maar ook zeer jeugdige vissers hun hengel uitgooide spontaan verdwenen is. Buiten de vissers maakte ook veel bewoners en kinderen gebruik van deze plek om de watervogels het oude brood te geven. Brood wat anders in de groene container verdwijnt.563
Ik ben zeer benieuwd welke ambtenaar dit nu weer bedacht heeft. En waarom moet dit stukje bestrating vervangen worden door een grasveld wat straks vol ligt met hondendrollen.
Heeft dit soms te maken met de slechte beschoeiing? U weet het vast nog wel, de storm van begin dit jaar. Bestrating zakte (spoelde) letterlijk weg.567

566
Is dit nu gedaan om kosten van herstel van de beschoeiing te voorkomen? Of zijn de hekjes zo slecht dat er geen bewoners meer bij mogen komen? Laten we een klein stukje verderop kijken. Het hoekje tegenover het buurthuis.564

Is dit een tijdelijke oplossing Of wordt onze wijk als een achterstandswijk gezien? Het kan immers anders, kijk maar aan het einde van de Harderwijkstraat. 565

Aan het einde van de Harderwijkstraat is men vrijwel direct na de stormschade begonnen om de beschoeiing te vernieuwen. Het kan dus wel!!! 
Wat vind u hier van? Laat het ons weten of stuur een berichtje naar de wijkpost of wijkraad. U vind het mailadres en de gegeverns op de site van de wijkraad.  wijkraad haven

Voetpad Purmer

1_9
Welkom op  Voetpad Purmer   Een nieuw web-log

Wie, Wat, Waar, Wanneer, maar vooral Waarom.

Ongetwijfeld heeft u in de reacties van de laatste tijd kunnen lezen dat een aantal buurtbewoners geprobeerd heeft om mij en de rest van mijn gezin zwart te maken (in een kwaad daglicht stellen).
Zij hebben hiertoe alle gelegenheid gekregen. Er is geen enkele reactie door mij tegengehouden en letterlijk alles is gepubliceerd. (er is dus niets gecensureerd)
De laatste stukjes nadat ik ze heb goedgekeurd (ook al waren ze tegen mij en mijn gezin gericht en geven zij een verdraaiing van de werkelijkheid weer). Maar al te vaak heeft u mij de vraag gesteld waarom ik deze aantijgingen heb toegelaten tot het Web-log. Iedereen heeft daar een persoonlijk antwoord op gekregen. Maar voor degene die niets hebben gevraagd het volgende: Ik heb geleerd dat als je mensen hun gang laat gaan, ze vroeg of laat vanzelf door de mand vallen. En als je dan alles op een rijtje zet dan is de anonimiteit van hen die mij anoniem in een kwaad daglicht wilden stellen al snel verdwenen. Als je de gegevens eenmaal hebt dan kun je je richten op de juiste personen.
Vandaar deze late reactie. Maar wel een reactie met een grote mate van zekerheid, want fouten maken kun je je eigenlijk niet veroorloven, maar zijn ook niet altijd te voorkomen.

Kritiek is altijd welkom, daar kun je alleen maar van leren. Maar onterechte kritiek is een ander verhaal. Omdat de zaak nogal veel ruimte inneemt is besloten om hiervoor een apart web-log op te zetten.
Op dit nieuwe web-log is alvast een begin gemaakt, maar er komt nog veel meer.
In tegenstelling tot wat u van mij gewent bent komt het verhaal nu echt van een kant, maar dan wel van mijn kant. Zie het maar als een laatste reactie (een weergave van de werkelijke feiten), maar wel een zeer uitgebreide reactie op de reacties van diegenen die mij en mijn gezin de laatste tijd getracht hebben in een kwaad daglicht te stellen (de afsluiters van het voetpad en hun familie).
Deze mensen hebben lang genoeg de tijd gehad om hun gal (voornamelijk onterechte kritiek) te spuien. Nu is het mijn beurt om opnieuw de waarheid boven water te brengen (eigenlijk op indirect verzoek van deze mensen).
Waarom een nieuw web-log?
Omdat het web-log xe2x80x9cLelystad-havenxe2x80x9d hier niet voor bedoelt is en er zoveel informatie is dat ik er een compleet web-log zou kunnen vullen.
Bovendien kan ik mij voorstellen dat een groot aantal bezoekers van web-log xe2x80x9cLelystad-Havenxe2x80x9d niet gexc3xafnteresseerd is in deze soap.
Aan u dus de keuze om te kijken op Voetpad Purmer of deze berichtgeving te negeren.

Voor ik het vergeet ; Ik heb toegegeven een fout te hebben gemaakt en zou hiermee naar buiten komen. En zoals u weet kom ik mijn afspraken altijd na, ook al duurt het soms wat lang. In mijn berichten heb ik aangegeven dat nagenoeg alles in deze zaak te wijten is aan het wanbeleid van de gemeente Lelystad en de notaris. Dit om verdere escalatie in de straat te voorkomen. Kort geleden is de zaak hier opnieuw aardig gexc3xabscaleerd, waarbij andere bewoners gedupeerd werden.
Dit wilde ik voorkomen, echter zijn deze bewoners een andere mening toegedaan en hebben besloten om tot een persoonlijke vete over te gaan via dit web-log.
Mijn fout is dat ik geprobeerd heb deze bewoners buiten schot te houden, juist om een escalatie in de buurt te voorkomen.
Een enorme fout, waar zij hun voordeel mee konden doen.
Maar deze fout zal ik recht zetten. Reken daar maar op. Hoe ver ik hiermee zal gaan is volledig afhankelijk van hun volgende actie. Ik heb een brede rug en ben vasthoudend als een pitbull.
Als keeshondje had ik deze zaak nooit bij de Raad van State gewonnen.
Buiten dit extra web-log komt er op kort termijn een nieuwe website. Een website die tot doel heeft naar buiten te brengen hoe het bestuur van de gemeente Lelystad ons als burgers heeft behandelt in deze zeer lange procedure. Ik kan u nu al verklappen dat ik hierbij niets, maar dan ook niets achterwege zal laten.
Zo is er een ambtenaar geweest die brieven achterover drukte en een bestuur die er alles aan deed om deze zaak buiten de gemeenteraad te houden. Hierbij stonden ze in het openbaar de gemeenteraad voor te liegen. Zoals ik al eens eerder tijdens een gemeenteraadsvergadering naar voren heb gebracht : “een zaak die behoorlijk stinkt”. De gemeenteraad zelf valt hierin niets te verwijten. Met name de Inwonerspartij en later leefbaar Lelystad alsmede 3VO en de wijkraad (voor ik hier deel van uitmaakte) hebben gestreden voor het belang van de gedupeerde bewoners en kinderen.
De nieuwe site: informatie over de gemeente lelystad verwijst tijdelijk naar het Nieuwe web-log. Nog even geduld

Chris Koeree (de eerlijke vinder)

Controle op reacties

Kort geleden is besloten de reacties op dit web-log aan een controle te onderwerpen.
Aanleiding voor deze controle is een enorme hoeveelheid reacties die slechts tot doel hebben om onrust te stoken en leugens te verspreiden. Ondanks deze negatieviteit is er geen enkele reactie gecensureerd. Alle reacties zijn geplaatst zoals ze zijn aangeboden.
Voor u als bezoeker van dit web-log zal dit ook zo blijven, met uitzondering van een klein groepje die bovenvermelde tot doel hebben. De anonimiteit blijft zoals altijd beschermd, tenzij u net als dit groepje alle fatsoensnormen overschreid en een doel nastreefd zoals zij voor ogen hebben.
Nog dit weekend zal ik zelf reageren op dit groepje bewoners. en u laten weten hoe de vork nu werkelijk in de steel zit.

Ik hoop in de toekomst alle reacties weer vrij te kunnen geven, maar dit is geheel afhankelijk van het gedrag van deze bewoners. Tot aan dat moment zullen uw reacties enkele uren vertraagd worden weergegeven. Excuses voor het ongemak.

Heeft u iets te melden of heeft u een tip, stuur dan een mail naar mail@lelystadhaven.info

Service waar grote bedrijven een voorbeeld aan kunnen nemen

560

Service, U kent het wel. Wasmachine stuk. Televisie kun je alleen nog gebruiken als een verwarmingselement, maar wassen en een leuke film kijken is voorlopig van de baan. Snel nog even naar de winkel en dan maar hopen dat zij iets voor u kunnen betekenen. Vaak draait het dan uit op enkele weken wachten of een nieuwe kopen. Want dan is de verkoper wel tot alles in staat.
Nu is het zo dat mijn buurman (een oude moeilijk te been zijnde man) een tijdje terug een satellietontvanger heeft gekocht en u raad het al. Het apparaat doet niet meer waar hij voor gemaakt is. Even snel naar de winkel waar hij vandaan komt en dan maar hopen dat de reparatie niet te lang gaat duren.  Garantie voorbij fabrikant is overgegaan naar een ander en de winkelier staat bijna op het punt de winkel te sluiten. Maar wat je dan overkomt d561at houd je bijna niet meer voor mogelijk. De winkelier verontschuldigd zich voor de tijdsdruk, test de ontvanger, ziet direct wat er loos is, schroeft het apparaat open, vervangt de voeding en tien minuten later verlaat ik de winkel met een werkend apparaat. en dat voor enkele tientjes. een warme douche kan ik hem niet geven (zou ook niet goed zijn voor de apparatuur). Maar een compliment voor de service is toch het minste wat ik kan doen. 

Het gaat hier om een klein winkeltje met zeer goede service op het industrieterrein Noordersluis in een  straatje tegenover de worstenmakerij. Voor meer info, kijk op Elbenk.com

Extra Opiniplein (vliegverkeer)

Persbericht200_1RAAD ORGANISEERT EXTRA OPINIEPLEIN OVER VISIE LELYSTAD AIRPORT

De gemeenteraad organiseert een extra Opinieplein op woensdagavond 18 april over de plannen voor de groei van Lelystad Airport. Onlangs presenteerde het college haar visie daarop. Deze visie gaat uit van een groei naar 4 miljoen passagiers, blijvend binnen de eerdere door college en raad gestelde randvoorwaarden.

Op het Opinieplein van 18 april zullen de wethouders Tjeerd van der Zwan en Jan de Vries namens het college een toelichting op de visie geven. Daarna is er voor iedereen gelegenheid om vragen te stellen en meningen te geven. De gemeenteraad neemt naar verwachting in de maand mei een besluit op de door het college opgestelde visie.

Op de website van de gemeente (www.lelystad.nl) wordt de visie in samengevatte vorm gepresenteerd. Voor wie de hele visie wil lezen is deze te downloaden. Ook is op de website een forum geopend, waarop iedereen zijn/haar mening over de opgestelde visie kan plaatsen. Wie voortaan bij wil blijven over de ontwikkelingen van en op Lelystad Airport kan zich gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief xe2x80x98Luchtpost Lelystadxe2x80x99 die de gemeente regelmatig uitbrengt. Een geprinte vorm van deze nieuwsbrief is verkrijgbaar bij het Infocentrum in de hal van het Stadhuis. Ook ligt daar de complete visie, inclusief bijbehorende bijlagen ter inzage.

Het Opinieplein begint 18 april om 19.00 uur met een inloop en gelegenheid tot informeel gesprek met raadsleden. Vanaf 19.30 uur is de inhoudelijke behandeling van de visie. Na afloop is er gelegenheid tot napraten en opnieuw de mogelijkheid om in contact te treden met gemeenteraadsleden.

snelheidscontrole Ringdijk

Na de controles in de Harderwijkstraat is de politie begonnen met controles op de ringdijk direct aan het begin van de wijk. Onopvallend staat de agent naast de reclameborden met een lasergun. Hiermee kan hij op ruime afstand uw snelheid meten. Als u de agent eenmaal ziet dan is het al te laat. Hoeveel er door de mand zijn gevallen is mij niet bekend, maar dat het er veel zijn dat was wel duidelijk. 559

Net om de hoek, achter de kapsalon stond de eerste groep agenten om proces verbaal op te maken.
557

Vlak voor het buurthuis stond een tweede ploeg. Tot mijn grote verbazing moest ik er ook aan geloven. Aan de kant met de bewuste KPN bus. U gaat mij toch niet vertellen dat ik mij niet aan de snelheid heb gehouden? Het werd even stil. Nee zegt de agent, ze dachten dat u zat te bellen zonder handsfree kit. Nee hoor ik heb een mobilofoon, en dat is bij de wet nog niet verboden. Omdat ik mij aan de snelheid had gehouden (gelukkig maar) en ook mijn gordel omhad mocht ik doorrijden. Maar dan wel eerst de auto wegzetten om een paar plaatjes te schieten. 
558
Nu maar hopen dat het aantal P.V.B’s. snel terug loopt, want dan is het gewenste resultaat bereikt. En daar gaat het om. Veiligheid in de wijk. een positieve actie.
Let dus ook op uw gordel en mobiele telefoon.

U bent gewaarschuwd