Monthly Archives: February 2006

basisschool de Sluis


Achterzijde van de school met links de sportzaal er rechts het buurthuis
De omgeving is mooi schoon. De verbouwing kan beginnen

Het tijdelijke onderkomen van de school aan de Hardewijkstraat en Lemmerstraat.
Het is nog even lastig om de voordeur te bereiken, maar zoals u ziet zal dit niet lang duren.


reactie
Mich :: 21 maart 2006 20:36 :: e-mail
Wel een beetje jammer dat de gemeente beloofd had op deze locatie een nieuw speelveldje voor de kinderen te maken.

Zal wel weer uitgesteld zijn voor de zoveelste keer.
Hmmpff


reactie
zij van verderop :: 23 maart 2006 08:59
Wees gerust buurtbewoners, na vertrek van het noodlokaal komt het ALLEMAAL goed.
Er komt namelijk een honden losloop veld.
Dus ouders, kind aan de lijn.


reactie
Siem :: 30 maart 2006 18:39
Hahahaha.. Tsjaa..

Sluisje Lelystad Haven, hollands hout


vanaf de jaarwisseling ontbreken de slagbomen

Overal in Nederland probeert de spoorwegen de onbewaakte spoorwegovergangen veilig te maken, door ze ongelijkvloers aan te leggen of te voorzien van slagbomen.
Lelystad heeft de primeur met de eerste onbeveiligde op afstand bestuurbare sluis / brug combinatie. Jammer dat er in Hollands hout geen wethouder met een boot woont, want dan zou hij adequaat kunnen optreden tegen deze levensgevaarlijke situatie, die al vanaf de jaarwisseling bestaat. Oh ja, dit probleem kun je niet oplossen met een bord onbewaakte sluis / brug want dat bord bestaat niet, of wordt dat ook een primeur voor Lelystad?
En nu maar hopen dat de bel het doet en de gedupeerde niet doof is. Plonssssssss
…—… S …—… …—… O …—… …—… S …—…
toet toet toet toeeeeet toeeeeet toeeeeet toet toet toet wakker worden!


reactie
annabee :: 27 februari 2006 16:24 :: website


Grappig, die openende of sluitende sluisdeuren … Op een van mijn eerste wandelingen in Haven zag ik ze al, zie hier


reactie
Bri :: 09 maart 2006 21:56 :: e-mail
.. … -.. .. . … .-.. ..- .. … -. ..- .- .-.. –. . — .- .- -.- –
Bri


reactie
ik :: 09 maart 2006 22:42
. .-. .. … .—- -… — — — –. . .–. .-.. .- .- – … –

politiek

Als u tevreden bent met de partijen in de gemeenteraad, dan moet u stemmen om dit te waarborgen.
Bent u niet tevreden dan moet u zeker stemmen om te zorgen dat het veranderd.
Als u niet stemt dan telt u niet mee en krijgt u er later misschien spijt van.

Tot ziens op 7 maart in buurthuis de Windhoek.

web-log


Oude welkomst tekst


Geachte bezoeker

In de laatste periode bent u geconfronteerd met verschillende personen die het web-log hun eigen invulling hebben gegeven. De een iets anders als de ander, maar niemand zoals het was.
Willy is niet meer, vooruitkijken naar de toekomst, het verleden bestaat niet meer. Mijn eigen dagboek, geen contact of overleg met de bezoekers van het web-log.
En uiteindelijk ligt het web-log op straat. Voor de eerlijke vinder zullen we maar zeggen.
Is dit nu de dank aan Willy die in dit web-log al haar energie heeft gestoken? Jaren lang verstoppertje heeft moeten spelen omdat zij de waarheid aan het licht heeft willen brengen, hetgeen haar door sommige niet altijd in dank is afgenomen.
Ik ben de eerlijke vinder, maar wie ben ik? Heb ik hier recht op? Met de gedachte aan Willy vind ik het niet getuigen van goedheid om dit web-log te laten afsterven, of in handen te laten vallen van iemand die niet achterom durft te kijken. Wat er in de toekomst met het web-log gaat gebeuren kan ik u nu niet zeggen. Willy is er nog steeds en ik weet zeker dat zij dit niet gewild heeft. En ik ben er van overtuigd dat het ook uw wens niet is.

Het web-log zal opnieuw opgebouwd moeten worden, hetgeen voor een ondeskundig persoon niet gemakkelijk zal zijn. Maar zoals een oud spreekwoord zegt ‘je bent nooit te oud om te leren’ ga ik het toch proberen. Aan Willy kan ik niet tippen, maar ik zal wel trachten op een iets andere wijze het web-log invulling te geven met de gedachte aan hetgeen zij altijd heeft gedaan. Ik ga proberen het web-log voort te zetten zoals zij haar wens eens heeft uitgesproken kort voordat het web-log werd overgedragen.


Geachte bezoeker

Het web-log heeft de laatste tijd aardig wat te verduren gehad. De ene handdoek na de andere werd in de ring geworpen (zie link vorige web-log). Het is zeker niet de bedoeling dat ik op dezelfde wijze zal handelen. Ook zal ik u niet vragen om via een poll kenbaar te maken wat we met dit web-log gaan doen. Een poll heeft geen enkel nut als je zelf al hebt gekozen voor de opzet. Zoals u inmiddels heeft kunnen zien komt er langzaam verandering in het weblog. Dit heeft er alles mee van doen dat de kennis aangeleerd moet worden. Bovendien is alle informatie weg, en zal opnieuw ingevuld moeten worden. Ik vraag u daarom nog even geduld te hebben. Zijn er onder u nog mensen die in het bezit zijn van foto’s, stukjes of wat voor informatie dan ook over dit web-log (voor het door Willy werd overgedragen) dan kunt u mij daar heel blij mee maken. Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u gebruik maken van het mailformulier u krijgt van mij rechtstreeks een reactie. Informatie over voorgaande beheerders zijn niet welkom tenzij zij zelf contact opnemen. Verzoeken om iets op het log te plaatsen moeten nog even wachten. Links worden uitsluitend geplaatst als zij betrekking hebben op Lelystad-haven, Hollands Hout of Noordersluis en van niet commercixc3xable aard zijn.

Nog een kleine mededeling voor Willy. Ja ik ben het, je weet wel, hij die niet wilde.
Maar nood breekt wetten.mijn ogen zijn nu nog
gesloten wacht maar
tot ze open gaan
op 1 maart

nog 0 dagen

De eerlijke vinder.


Willy, bedankt voor hetgeen jij hebt gedaan.


Geachte bezoeker van het Web-Log Lelystad Haven

Vandaag 1 maart is besloten dat ik het Web-Log blijf beheren en het een recht van voortbestaan zal geven. Ik hoop dat u tevreden bent over de vernieuwde opzet. Een opzet die enigszins zal lijken op de stijl van Willy, maar nooit exact hetzelfde kan zijn. Op het Web-Log vind u alles wat met Lelystad Haven te maken heeft. Soms zijn dit leuke dingen, maar ook wordt er kritiek geleverd als er in haven iets niet goed gaat. Deze kritiek zal er op gericht zijn om tot een oplossing te komen van het probleem. En als het probleem opgelost is dan zal hier wederom een berichtje over verschijnen. Om dit te kunnen bewerkstelligen heb ik uw hulp nodig. Maar niet alleen uw hulp is voldoende. Ook organisaties die verantwoordelijk zijn voor het leefklimaat in onze omgeving zullen hier hun steentje aan bij moeten dragen. Wat kunt u voor mij (uzelf en uw omgeving) betekenen. Ziet u iets leuks waarvan u zegt dit is de moeite waard om naar buiten te brengen, stuur het mij toe via het mailformulier. Ik garandeer u dat ik via mail contact met u opneem. Indien u er een foto bij heeft dan krijgt u van mij het mailadres waar u deze naar toe kunt sturen. Berichten worden gecontroleerd en waar nodig in overleg met de inzender aangepast. Ik behoud mij wel het recht voor om stukjes af te wijzen. Ik zal u dan wel vertellen wat de reden van afwijzing is, en u indien mogelijk adviseren waar u wel terecht kunt. Op uw verzoek kan ook anoniem iets geplaatst worden, echter zal er kritischer naar de inhoud worden gekeken. Tot slot wil ik de organisaties welke tot doel hebben verantwoording te dragen voor Lelystad Haven de mogelijkheid bieden om via dit Web-Log buurtgerichte informatie naar buiten te brengen.
Laten we met zijn allen zorgen voor een goede leefomgeving waar we allemaal tevreden mee zijn. Laten we met ons allen er naar streven dat dit Web-Log geen kritiek meer hoeft te geven.
Vanaf dat moment kunnen we er echt een mooi Web-Log van maken.

Ik ben er klaar voor!
U ook?1 maart 2006
het web-log is herboren


Geachte bezoeker

Na een drukke week van veel overleg is het eindelijk zover. De organen welke verantwoordelijk zijn voor het woongenot in onze wijk, zoals wijkbeheer en de wijkraad zijn de mening toegedaan dat het Web-Log een prima medium is om u op de hoogte te brengen van het wel en wee in onze woonwijk. Ook het buurthuis maakt graag gebruik van de mogelijkheid om buurthuisactiviteiten via dit web-log kenbaar te maken. Deze ondersteuning is van wezenlijk belang om de doelstelling van het web-log te kunnen realiseren. Wat kunt u van ons verwachten, of mag ik stellen wat kunnen wij van elkaar verwachten. Allereerst krijgt u alle informatie uit eerste hand van wijkbeheer, wijkraad en buurthuis de Windhoek. Ook gaat onze buitendienstmedewerker met regelmaat de wijk in om te zien of er nog bijzonderheden in de wijk gaande zijn. U moet dan denken aan gevaarlijke of voor verbetering vatbare doelen. Maar ook leuke dingen komen aan bod. Omdat ons groepje uit slechts enkele vrijwilligers bestaat is het nagenoeg niet mogelijk om op alle plaatsen dagelijks te kijken. Ik stel uw inbreng of tips dan ook zeer op prijs. Misschien is er onder u wel iemand die bijv. eens per week een leuk gedicht op het web-log wil plaatsen, of heeft u een idee over een deel van de wijk of straat waar u graag uw buren via dit medium om steun wilt vragen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een buurtinitiatief over snelheidsbeperkende middelen, dan behoort dit zeker tot de mogelijkheid. Alle informatie op dit web-log wordt met regelmaat gelezen door medewerkers van wijkbeheer en de wijkraad, zodat zij ook op de hoogte zijn van het wel en wee in onze wijk. Op verzoek kan uw naam buiten de vermelding worden gehouden, het is dan wel zaak dat u dit expliciet vermeld. Indien uw verzoek niet voldoet aan de redelijkheid tot openbaarmaking dan wordt uw beri
cht na overleg met u doorgezonden aan wijkbeheer of de wijkraad. Al met al een extra voordeur (toegang) tot wijkbeheer en de wijkraad. Deze instanties zijn uiteraard ook rechtstreeks te benaderen, kijk voor informatie op de links. Of mail rechtstreeks met de wijkcoxc3xb6rdinator Hilbrand Werkman op
h.werkman@lelystad.nl
of de wijkraad op
info@wijkraadhaven.nl
Lemmerstraat 5
tel 0320-244040

Zoals al eerder vermeld is dit een web-log van en voor alle inwoners van Lelystad-Haven, Hollands Hout en Noordersluis. Laten we er met zijn allen iets doeltreffends, maar vooral ook iets leuks van maken.

De eerlijke vinder.