Monthly Archives: December 2005

Onbehoorlijk bestuur

In de Purmer is een pad waar erfdienstbaarheid op rust door aanwonenden met toestemming van de gemeente en via de notaris afgesloten. Hoewel deze grond eigendom is van de betreffende aanwonenden, is niet de juiste procedure gevolgd. Het deel dat op deze wijze onttrokken is aan het openbaar gebruik, is inmiddels bebouwd. Met wederom toestemming van de gemeente.

Omwonenden hebben zich hierover schriftelijk beklaagd, zonder enig resultaat. Uiteindelijk heeft de Raad van State geoordeeld, dat de ingreep teruggedraaid dient te worden. Maar ook deze uitspraak legt de gemeente naast zich neer.
Er is een extern iemand op de zaak gezet om de kwestie alsnog op te lossen. Dit neigt naar alsnog "legaliseren", maar dan zonder mogelijkheden tot bezwaar van de omwonenden, die ook belanghebbenden zijn in deze kwestie. En niet te vergeten : het pad maakt onderdeel uit van de veilige schoolroute voor de kinderen uit die buurt.

Kortom een flinke blunder van notaris en gemeente, waarin de laatste een wel zeer bedenkelijke rol speelt door de fout niet te willen toegeven en te herstellen. In plaats daarvan stiekem alsnog goedkeuren. Typerend voor onze gemeente!
Onbehoorlijk bestuur noemen we dat in ambtelijke termen, onbehoorlijk bestuur.
1_7