Category Archives: Veiligheid (snelheid)

Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk (vervolg)

Op het persbericht (Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk) van de gemeente Lelystad zijn diverse vragen binnengekomen. zo vraagt men zich af waar de getallen vandaan komen die in het persbericht worden genoemd. Bovendien heeft omroep Flevoland de wijkraad gevraagd in hoeverre zij hierin betrokken zijn geweest.Binnendijk1

Hier ziet u de kruising waar het allemaal om draait met op de achtergrond een voetgangerssteegje dat uitkomt bij het zebrapad op de Ringdijk (Het zebrapad in het midden van de ringdijk met drempel)  De wijkraad heeft zich in begin 2006 op verzoek van een aantal buurtbewoners over de zaak gebogen en de stukken doorgestuurd aan de gemeente Lelystad. Hierna werd het een tijdje stil, tot het moment dat er een bewonersbrief kwam en de gemeente een persbericht naar buiten bracht. Net als in het begin van 2006 Is de wijkraad voorstander van het tegengaan van sluipverkeer door deze straatjes omdat deze gedeeltelijke afsluiting ten goede komt aan de veiligheid van schoolkinderen. Deze straat maakt  deel uit van de veilige schoolroute. Ook zijn er in een zeer kort tijdsbestek  2 ongelukken gebeurd waarbij een oudere dame met een rollator en een kind zijn betrokken.
Omdat de afsluiting nu daadwerkelijk een feit wordt en er nogal wat is veranderd met betrekking tot de school, het buurthuis en de Nieuwe MFA is er opnieuw aandacht besteed aan de gevolgen van deze afsluiting. Helaas heeft de wijkraad en wijkpost moeten constateren dat de veiligheid nog niet optimaal zal zijn. Zo vinden een aantal ouders het belangrijk om hun kind voor de school te moeten afzetten. het liefst zouden zij met hun auto het schoolgebouw binnen rijden. Hierdoor zal de verkeersintensiteit langs de MFA en de sportzaal toenemen (zich verplaatsen). Hierdoor ontstaat opnieuw een gevaarlijke situatie voor de schoolgaande kinderen. Om dit te voorkomen zal er in hetzelfde gebied nog een afsluiting gerealiseerd moeten worden. Hiervoor zijn een tweetal mogelijkheden te weten het plaatsen van  paaltjes naast de sportzaal. of het plaatsen van paaltjes op de rand van het trottoirs aan de Ringdijk naast het buurthuis.Binnendijk2

Deze laatste optie (zie tijdelijke paaltjes op de foto) verdient de voorkeur omdat hiermee de veiligheid van het voetpad op de Ringdijk automatisch een feit wordt.  Tevens verbeterd de veiligheid zich rond de bochten waar de bus al nauwelijks doorheen kan rijden. Het bestemmingsverkeer (de buurtbewoners)kunnen via de achterkant nog steeds alles bereiken, maar doorgaand verkeer is uitgesloten. Als alles volgens plan verloopt dan kunnen beide afsluitingen gelijktijdig worden gerealiseerd. Bij de  flats aan de binnendijk is ruime parkeergelegenheid aanwezig voor de ouders die hun kinderen naar school willen brengen. Voor bezoekers van de MFA is een ruime parkeergelegenheid achter de flat aan de Ringdijk (tussen de flat en het bovenwater)

De twee parkeerplaatsen bij de ingang van de MFA zijn bedoeld voor minder validen. hierop zal extra gecontroleerd worden. Vind u de drempels lastig op de binnendijk, dan moet u maar zo denken dat ze noodzakelijk zijn voor de veiligheid van het kind. (dus ook uw kind!!)

Uw reacties kunt u kwijt onder aan dit bericht (directe plaatsing zonder tussenkomst)of per mail sturen aan De wijkraad onder contact.

snelheidscontrole Ringdijk

Na de controles in de Harderwijkstraat is de politie begonnen met controles op de ringdijk direct aan het begin van de wijk. Onopvallend staat de agent naast de reclameborden met een lasergun. Hiermee kan hij op ruime afstand uw snelheid meten. Als u de agent eenmaal ziet dan is het al te laat. Hoeveel er door de mand zijn gevallen is mij niet bekend, maar dat het er veel zijn dat was wel duidelijk. 559

Net om de hoek, achter de kapsalon stond de eerste groep agenten om proces verbaal op te maken.
557

Vlak voor het buurthuis stond een tweede ploeg. Tot mijn grote verbazing moest ik er ook aan geloven. Aan de kant met de bewuste KPN bus. U gaat mij toch niet vertellen dat ik mij niet aan de snelheid heb gehouden? Het werd even stil. Nee zegt de agent, ze dachten dat u zat te bellen zonder handsfree kit. Nee hoor ik heb een mobilofoon, en dat is bij de wet nog niet verboden. Omdat ik mij aan de snelheid had gehouden (gelukkig maar) en ook mijn gordel omhad mocht ik doorrijden. Maar dan wel eerst de auto wegzetten om een paar plaatjes te schieten. 
558
Nu maar hopen dat het aantal P.V.B’s. snel terug loopt, want dan is het gewenste resultaat bereikt. En daar gaat het om. Veiligheid in de wijk. een positieve actie.
Let dus ook op uw gordel en mobiele telefoon.

U bent gewaarschuwd

Snelheidscontrole in de wijk

Enkele dagen geleden is de politie in de omgeving Harderwijkstraat begonnen met een gerichte snelheidscontrole. De agenten hebben het voornemen om zich voorlopig opvallend op te stellen.515

Het gaat hen niet om de opbrensten maar om de veiligheid in de wijk. Nu is  de omgeving van de Harderwijkstraat aan de beurt, maar binnenkort zal ook de ringdijk onder handen worden genomen. De gebruikte lasergun kan tot op grote afstand metingen verrichten waardoor de pakkans behoorlijk groot is. Bovendien gaan ze ook nog eens achter u aan als u na een overtreding een zijstraat in duikt. Wij zijn blij dat de controles eindelijk een worden gehouden daar waar de hoge snelheid het grootste risico met zich meebrengt. In de woonwijk dus. U bent gewaarschuwd!!!

kritiek op wijkraad

Op het bericht Gemeentelijke snelheid (de dremel met zebrapad op de Ringdijk) kwam de volgende reactie binnen:

Tja, de snelheid in de wijk is gesteld op 30 km/h. Toch racen veel automobilisten door de H’wijkstraat en zijn er leden in de wijkraad die zelfs de bus er door willen laten rijden (zwaar verkeer). Komt allemaal niet ten goede van de bewoners die aan de H’wijkstraat wonen. En de gemeente (wijkpost) doet hier verder ook niets aan (geen interesse). Wanneer valt het eerste slachtoffer?

Peter

Als ik deze reactie lees dan wil ik ook alles weten met betrekking tot  de gegeven kritiek. Gelukkig staat voor mij de deur altijd open, zodat navraag geen enkel probleem is. uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de wijkraad een enquete heeft gehouden in de wijk. Uit deze enqwete is  deze busroute naar voren gekomen. Omdat het merendeel van de bewoners voorstander is voor een extra bus door de Harderwijktraat, heeft de wijkraad dit punt op de agenda gezet om te onderzoeken of deze uitbreiding tot een vande mogelijkheden behoort. Het is dan ook niet een keuze van de wijkraad, maar een keuze van het merendeel van de bewoners die aan deze enquete hebben meegedaan. Als we het dan over de veiligheid hebben, dan denk ik dat het gevaar op de route die de bus op dit moment moet rijden vele malen gevaarlijker is dan een route door de hardewijkstraat die zeer overzichtelijk is. in tegenstelling tot de smalle Ringdijk met al zijn bochten. Buiten de extra route heeft de wijkraad richting gemeente de vraag gesteld waarom bewoners uit Lelystad Haven extra moeten betalen om gebruik te maken van de bus. bewoners moeten vaak ver lopen om bij een halte te komen en dan ook nog eens een strip meer afrekenen. Voor wat de hoge snelheid betreft is het zeer moeilijk om dit effectief aan te pakken, maar u kunt hier zelf ook een bijdrage aan leveren door het goede voorbeeld te geven. Als u zich zelf aan de snelheid houd, dan zal de persoon die achter u rijd dat ook moeten doen!

Overigens staat niet alleen voor mij de deur altijd open, maar ook voor U als inwoner van Lelystad Haven. stap gerust eens binnen op de wijkpost in de Lemmerstraat nr 5. De medewerkers zitten er voor u.

rotonde Knardijk

Voor velen onder u zal het wel opgevallen zijn dat in het donker de rotonde bij de knardijk niet opvalt als je vanuit de richting Almere komt aanrijden. Menigeen heeft het gepresteerd om zijn auto bovenop de rotonde tot stilstand te brengen.362

De wijkraad heeft dan ook bij de gemeente aangedrongen op de aanleg van verlichting op deze rotonde, zodat inwoners van Lelystad hun auto op een normale parkeerplaats kunnen parkeren. Enkele dagen geleden is men begonnen met de aanleg van de kabels. En nu maar hopen dat er voorbereidingen zijn getroffen voor de elektriciteitsvoorziening op de rotonde, want het zou toch zonde zijn als de weg hiervoor open zou moeten.

363

Overigens is dit slechts 1 van de vele doelen waar de wijkraad zich voor inzet. De wijkraad, een groep buurtbewoners die zich als vrijwilligers inzetten voor de veiligheid en het woongenot in onze wijk. Voor mij is de wijkraad een deel van mijn vrijetijdsbesteding waarbij ik mij thuis voel. U vind dan ook regelmatig informatie uit deze hoek op dit  weblog. Anderzijds worden onze punten van kritiek ook binnen dit team naar voren gebracht en waar haalbaar in behandeling genomen. zo wast de ene hand de andere en strijden we samen voor een goed doel.

Samen staan we sterk (waar heb ik dat eerder gelezen)

De eerlijke vinder

verkeersdrempel aangepast

De verkeersdrempel met oversteekplaats op de Ringdijk is vandaag aangepast.

317

Aan de zijkanten ziet u de betonblokken die als verkeersdrempel fungeerden. Kennelijk voldeden zij niet en zijn zij nu vervangen door losse klinkers. Op zich vond ik de betonnen drempels wel een uitkomst. In elk geval deden zij het goed voor wat betreft het omlaag brengen van de snelheid. De nieuwe drempel is wat minder steil, maar voldoet ook prima. Beter had het geweest als de drempel niet nodig was geweest. Maar helaas!

Nu maar afwachten wanneer de volgende drempel zal verschijnen, of worden we toch verstandig ?!?

Ringdijk afgesloten

Gisteren was de ringdijk gedeeltelijk afgesloten, waardoor het verkeer via de binnendijk om moest rijden. Het gevolg, een hoop verkeer voor de ingang van de school. En dit is nu juist een plek waar verkeer het minst zou moeten komen. Maar ja het is niet anders, alhoewel het niet nodig had geweest als ze iets eerder waren begonnen met de aanleg van een veilige kinderoversteekplaats. De Ringdijk is gelukkig weer open, waardoor het extra gevaar weer is geweken. De doorgang is in tegenstelling tot hetgeen je zou verwachten voor het verkeer breder geworden.Maar aan de andere kant is de drang om gas te geven om als eerste door het smalle stuk te racen ook verdwenen, omdat je elkaar normaal kunt passeren. De drempel doet het verkeer behoorlijk afremmen en het zebrapad geeft duidelijk aan dat voetgangers voorrang hebben. nog een paar steentjes aan de zijkant en de kinderen kunnen een stuk veiliger naar school.

306

305

De scholen gaan weer beginnen

Vanaf maandag 4 september opent de school haar deuren, Wees daarom extra alert op overstekende kinderen. Afgelopen woensdag is de gemeente begonnen met de aanleg van een oversteekplaats en een verkeersdrempel aan het water van de Ringdijk. Dit op verzoek van de verkeersouders, gesteund door trefpunt veillig naar school (onderedeel van de gemeente). De eer komt volledig toe aan deze ouders, een leerkracht en kinderen  van basisschool de Sluis die dit knelpunt tijdens een rondgang door de buurt kenbaar hebben gemaakt.. Ik zou het fijn vinden als ik dit ook van de directrice van de school zou kunnen zeggen, maar helaas heb ik moeten constateren dat zij van mening is dat kinderen buiten school niet haar verantwoording zijn. Erg jammer hoor!

297

298

Even kreeg ik woensdag het idee dat er een project afgerond zou zijn voor de school zijn deuren zou openen, maar net als bij de kinderspeelplaatsen kunnen we daaar slechts van dromen.

Mischien een leuk idee om de nieuwe burgemeester en de bij haar in dienst zijnde ambtenaren een agenda te geven waar de schoolvakantie in staat!

De eerlijke vinder

Snelheid in de wijk

Vanaf nu onder de categorie veiligheid (snelheid)


Kort geleden ben ik begonnen de snelheid in de wijk onder de aandacht te brengen. En als ik dan naar de reacties kijk dan blijkt dat er toch heel veel bewoners problemen hebben met het rijgedrag van naar ik mag aannemen eigen buurtgenoten. Zo zie ik kleuren van auto’s, merken van auto’s maar ook ouders welke met hoge snelheid hun kinderen bij school of de kindercrxc3xa8che er uit zetten om zo snel mogelijk naar hun werk te gaan. Soms zie ik een reactie van iemand die zich aangevallen voelt en in de verdediging gaat. Maar hoe het ook zij, we zijn het er toch allemaal mee eens dat het harde rijden nagenoeg geen verschil maakt om van punt a naar b te gaan. Een winst van 1 minuut staat toch niet in verhouding tot de reistijd van de hele rit. Of gebruikt u de auto om naar de buurtsuper te gaan? Nee toch!
Een winst van 1 minuut staat toch ook niet in verhouding tot het risico wat het met zich meebrengt. Is het nu echt teveel gevraagd om het gaspedaal iets minder diep in te trappen tot het moment dat u de woonwijk heeft verlaten.
Het probleem speelt al heel lang, maar nu wordt het nog eens extra onder de aandacht gebracht. Onder de aandacht gebracht om u ervan te overtuigen dat het nutteloos en gevaarlijk is om hard te rijden. Als we zo doorgaan dan ontstaat er een grote groep bewoners die het niet langer pikken. Een grote groep die er werk van maken. En de gevolgen zijn waarschijnlijk een hoop aanpassingen in de wijk om de snelheid naar beneden te brengen. Al deze aanpassingen kosten veel geld, geld wat uiteindelijk bij u zelf vandaan komt. En de extra kosten aan uw voertuig: de schokbrekers, vering en de VuCe kogels, want die gaan echt stuk van drempels. Vraagt u maar eens aan mensen uit andere wijken hoe zij bijvoorbeeld de boldrempels ervaren is dat wat wij willen. Daarom wil ik alle bewoners die te hard rijden vragen de snelheid in de woonwijk aan te passen nu het nog kan. En voor de overige bewoners, zorg dat u het goede voorbeeld geeft, laat u niet opjagen maar halveer uw snelheid als er iemand door u heen wil!
Want hoe het ook zij “de snelheid moet er uit” goedschiks dan wel kwaadschiks.

Aan u de keus!!!!

snelheid in onze woonwijk

Vanavond op SBS 6 in het programma Actienieuws vertelde men dat het aantal (dodelijke) ongelukken op snelwegen drastisch is teruggenomen na plaatsing van trajectcontroles.
Echter is het aantal ongevallen in woonwijken waar 30 km per uur is toegestaan toegenomen.

Hoe lang zal het nog duren voordat hier het eerste slachtoffer te betreuren valt!
Wordt het niet eens tijd dat de overheid maatregelen neemt tegen het asociale rijgedrag van enkele buurtbewoners. Op zich is de inrichting van Haven waardeloos, zo zijn er woningen gebouwd waarvan de uitgang direct op de rijbaan uitkomen. Er is totaal geen trottoir aanwezig. Weet u hoe hard dertig kilometer per uur dan is.

Een woonerf van de wijk maken kan niet omdat de structuur niet voldoet. Ik vraag me af wanneer dat dan wel zo is? Moet de weg dan bij u door de woonkamer heen lopen?
Er zijn buurtbewoners al ruim 6 jaar bezig voor een veilige route voor kinderen, Deze buurtbewoners zijn ruim 1,5 jaar geleden door het hoogste orgaan in Nederland in hun gelijk gesteld, maar de veilige route is er nog steeds niet.

Wat vind u ervan om de snelheid drastisch te verlagen in onze woonwijk?
Wordt het niet eens tijd om de koppen bij elkaar te steken.
Samen staan we sterk!

actie buurtbewoners

Als ik zo in haven rond loop, dan zie ik steeds vaker dat buurtbewoners zelf maatregelen nemen om automobilisten er van te overtuigen dat er niet zo hard gereden moet worden. Zo zie je de getallen 30 spontaan op het wegdek van de Ringdijk tevoorschijn komen en plaatst men zelfgemaakte bordjes met 20 km / uur, spelende kinderen en verkeerssituatie aangepast.
Ik kan dit initiatief wel waarderen. Echter blijft het een verantwoording van de gemeente. Als je deze mensen vraagt waarom ze dit zelf doen, dan zeggen zij terecht. “Als we op de gemeente moeten wachten, dan moeten er zeker eerst dooie vallen”.

Wat vind u hiervan?