Monthly Archives: June 2006

Hondenbelasting

Door het plaatsen van stukjes over de honden losloopgebieden en de poepzakjes, kattenpoep en zwanenpoep heb ik diverse reacties binnengekregen over de hondenbelasting. Vaak gaat het over de verwachting van de overheid t.a.v. de burger. De overheid verwacht van de burger dat zij zelf het poepprobleem oplossen of daar in elk geval hun steentje in bijdragen. De burger vindt echter dat zij een behoorlijk bedrag aan hondenbelasting betalen. En dat de overheid best wel eens wat meer kan doen, (immers, waar dient de hondenbelasting anders voor). De poepzakjes vind ik zelf een goed initiatief, maar ik verwacht ook wat terug. Zeker na hetgeen een aantal van u hebben laten weten.

Enige jaren geleden heeft de overheid (in Lelystad) gereageerd op klachten van hondenbelastingbetalers die het er niet mee eens waren dat katten wel alles vol mogen poepen, maar er geen drol voor betalen. De hondenbelasting is toen voor een periode van 1 jaar afgeschaft en er is een andere vorm van belasting gexc3xafntroduceerd, waardoor iedereen een lager bedrag aan belasting betaalt. Een jaar later heeft de overheid de hondenbelasting opnieuw ingevoerd, terwijl de prijs enorm is verhoogd. En u raad het al: net als het kwartje van Kok betalen we nog steeds met zijn allen hondenbelasting in een iets andere vorm.

De moraal van het verhaal:

Kattenbezitters betalen hondenbelasting.

Mensen zonder kat of hond betalen hondenbelasting.

En de mensen met honden betalen dubbele hondenbelasting.

Ik moet uitgaan van hetgeen mij is vertelt, maar als dit werkelijk zo is dan worden wij met zijn allen aardig belazerd. (waar rook is vuur)

Wie kent het ware verhaal.

Vermist

Het vermiste meisje heeft onlangs contact opgenomen met haar moeder.

het gaat goed met haar.

Haar moeder heeft ons daarom verzocht de stukken te verwijderen.

Wij wensen de moeder en haar kind veel geluk en gezondheid toe.

informatiebord Hondenkop

De Werkzaamheden op de hondenkop zijn afgerond en ter afluiting plaatst de gemeente een prachtig informatiebord. Dit informatiebord zal woensdag 28 juni worden onthuld. Wij hebben alvast een foto gemaakt van het bord in deze mooie omgeving 179

178

De gemeente heeft begin dit jaar de werkzaamheden voor de herinrichting van het gebiedje dat bekend staat als xe2x80x98Hondenkopxe2x80x99 afgerond. Als afsluiting van het proces komt centraal in het gebied een informatiebord te staan. Woensdagmiddag 28 juni 14.00 uur, wordt dit bord officieel geplaatst en tijdens een informele bijeenkomst in beperkte kring met direct betrokkenen onthuld.  U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Uiteraard bent u ook ervoor en erna welkom om de inrichting van de Hondenkop zelf te bekijken.

In overleg met omwonenden is aan het inrichtingsontwerp van de Hondenkop gewerkt. Het ontwerp  had als doel het gebied toegankelijker te maken, maar met behoud van de natuurlijke waarde.

In het gebied is nu een wandelroute aangelegd, er zijn bruggetjes geplaatst en een trap naar het hoogste punt waar je uitkijkt over xe2x80x99t Bovenwater en even kunt uitrusten. Voor de watersporters is een kanosteiger aangelegd.

Om de natuurlijke plantengroei te bevorderen zijn poelen uitgediept, de waterhuishouding wordt gecontroleerd en de beplanting is zorgvuldig uitgekozen. Zo zult u er nu veel vogels aantreffen die op de vruchtdragende planten afkomen. De oeverzwaluwen kunnen bovendien goed nestelen in de lemen zwaluwenmuur die gemaakt is. Daarnaast is het gebied zo ingericht dat vooral amfibiexc3xabn en reptielen goed kunnen vertoeven.

Voor  de onthulling van het informatiebord verzamelen we op woensdag 28 juni tussen 13.45 en 14.00 uur aan de kant van de Hollandse Hout, ongeveer ter hoogte van huisnummer 215. Vandaar wandelen we het gebied in naar de plaats waar het informatiebord is geplaatst.  Als contactpersoon en gastheer voor (de onthulling van) het informatiebord, treedt op de heer Eelke Wiersma van het Ingenieursbureau van de gemeente Lelystad, tel. 0320 xe2x80″ 278517.

Wij hopen dat bewoners en bezoekers met plezier van de Hondenkop gebruik maken.

hondenpoepzakjes

Vandaag heeft de gemeente bij proef op tien plaatsen in het nieuwe deel van haven honden haltes geplaatst. Op deze plaatsen kunt u geheel gratis een hondenpoepzakje verkrijgen. de gevulde zakjes kunt u na gebruik in de onderste container deponeren. De zakjes zijn zeer gebruiksvriendelijk en u w handen blijven schoon.

177

Op onderstaand overzicht vind u in het groen de hondenlosloopvelden, terwijl de rode stippen de hondenhaltes aangeven waar u gratis uw poepzakje kunt halen en deponeren als hij gevuld is.

176

foto vanuit de toren

Deze foto’s van de batavia zijn gemaakt vanuit de straaltoren op een hoogte van zo’n 135 meter door vuil glas heen. Ik hoop binnenkort (afhankelijk van het weer) mooiere foto’s te kunnen maken.

174

173

Klik op de foto voor een extra vergroting, voor een hogere resolutie stuur een mailbericht

gevonden fiets

Onder de fietsbrug Hollands Hout liggen een aantal fietsen die uit het water zijn gevist. Iets wat zeker niet veilig is als je ziet dat er met regelmaat kinderen van de hoge brug afspringen.

172

171

wie voert de rommel nu af ?

huisdier aan het lijntje

met enige regelmaat loopt deze man of zijn vrouw aan het einde van de Harderwijkstraat met zijn twee katten netjes aangelijnd buiten.

Hiermee voorkomt hij dat zijn katten de buren tot overlast zijn en blijft de kattenbak een stuk schoner.Een prima initiatief. En het kost geen drol!

170

Leuker kunnen we het niet maken, wel goedkoper Hi Hi

Wel op het gras, niet op de stoep.s.v.p. Deze opmerking is bij deze man beslist niet nodig.

169

brasem uit Hollands Hout

Deze brasem werd afgelopen zondag gevangen in het water van Hollands Hout, volgens de visser was de brasem van 53 cm een kleintje, er zijn dus nog grotere brasems te vangen. Jammer van de beschadigingen, maar dat is niet de schuld van de visser, die ging er netjes mee om en zette hem snel weer terug in het water.

167

opgeruimd staat netjes

Vorige week lag er op deze steiger nog een enorme berg met gras uit het bovenwater. Na enkele dagen was de berg netjes opgeruimd. bedankt voor de medewerking.

Ik vraag me wel eens af wat het kosten baten aspect is als er een bootje met schep de bij elkaar gedreven rommel opruimt ten aanzien van de ergenis van de bewoners langs het water, want die houden bij erg warm weer de ramen gesloten voor de stank. Kijk eens hoe ze dat in de amsterdamse grachten doen. volgens mij kan dat hier ook!

voortgang MFA

De staalconstructie is rondom aangebracht

De stenen muren worden opgetrokken, zodat je een beetje een indruk krijgt hoe het er uit gaat zien

De zijkant van het buurthuis heeft in het kader van de warmte zijn jas uitgedaan en de nieuwe fundering laat duidelijk de extra ruimte zien die het buurthuis erbij krijgt

agenda ledenvergadering en brief van gemeente aan buurthuis

Agenda ledenvergadering 13 juni 2006

Zoals de opzet was

1                    opening

2                    mededelingen / ingekomen stukken

3                    definitief vaststellen agenda

4                    definitief vaststellen (concept) notulen 31-01-2006

5                    jaarverslag secretaris

6                    verslag kascommissie xe2x80″ oud bestuur + controle huidig bestuur

7                    jaarverslag penningmeester

8                    beleidsplan 2006

9                    verslag intermediair periode 31-01-06 tot 13-06-06

10                bestuursverkiezing

11                rondvraag

12                sluiting

Onder de ingekomen stukken bevind zich een brief van de gemeente, die later volledig zal worden geplaatst. Kort samengevat komt het er op neer dat de gemeente het huurcontract met de vereniging Algemeen Belang Lelystad per 17 juni a.s. heeft opgezegd. Dit betekend dat per 17 juli 2006, de dag waarop het contract normalerwijs zou worden verlengt ophoud te bestaan.

Dit betekend overigens niet dat het buurthuis zal verdwijnen, maar dat e.e.a in een stichtingsvorm zal worden voortgezet.

In de brief wordt door de gemeente wel de toezegging gedaan dat de huidige activiteiten met voorrang zullen worden meegenomen in de nieuwe stichting.

De brief is de middag voorafgaand aan de vergadering pas binnen gekomen bij het bestuur, waardoor het bestuur niet of nauwelijks de gelegenheid heeft gehad om de inhoud tot zich te nemen, of hierover een mening te vormen

Het bestuur heeft gemeld dat zij hun functie met ingang van 17 juli willen neerleggen.

Verder gaf het bestuur te kennen deze korte periode te willen gebruiken om de lopende zaken af te handelen en de leden de gelegenheid te bieden om een nieuw bestuur te kiezen.

Dit werd door de leden niet toegelaten, zoals u kunt lezen in onderstaand bericht.

De brief van de gemeente houd u van mij tegoed

hieronder de beloofde brief

Bestuur vereniging Algemeen Belang Lelystad Haven

t.a.v. het bestuur Ringdijk 187

8244 BJ Lelystad

onderwerp

Opzeggen huurcontract vereniging Algemeen Belang Lelystad Haven. Geacht bestuur, Het college van de gemeente Lelystad heeft besloten het huurcontract met uw vereniging Algemeen Belang Lelystad Haven per 17 juni a.s. op te zeggen. Het contract zal daardoor op 17 juli aflopen. Graag informeren wij u over de redenen en achtergronden van dit besluit.

Multifunctionele accomodatie voor alle buurtbewoners

Zoals u weet, wordt er op dit moment hard gewerkt aan de uitbreiding van basisschool De Sluis, nieuwbouw van een wijkpost en het verbouwen van het buurtcentrum De Windhoek. Doel is de gebouwen beter bruikbaar te maken voor modern onderwijs en de verschillende buurtactiviteiten.

De zogenoemde multifunctionele accommodatie biedt straks een groot aantal organisaties een plek om hun activiteiten uit te voeren:

  • De gemeente realiseert het informatiecentrum en meldpunt waar wijkbewoners terecht kunnen met hun vragen en      opmerkingen.
  • Het buurtcentrum De Windhoek biedt allerlei buurtgerichte activiteiten. Ook krijgt dit centrum, naast professioneel beheer , in de toekomst meer mogelijkheden om voor bepaalde activiteiten xe2x80x98specialistenxe2x80x99 in te huren. Zoxe2x80x99n specialist is bijvoorbeeld een ouderenmedewerker die samen met het centrum een vraaggestuurd aanbod kan organiseren voor de senioren in de buurt. En er zijn professionals die zich op de jeugd richten. Hierbij zal echter ook de vraag uit de buurt centraal staan en deels invulling geven aan de inzet van professionals.
  • Met basisschool De Sluis is overleg over de overgang naar een brede school. Kinderen uit de buurt krijgen dan bijvoorbeeld na schooltijd extra ontwikkelingskansen aangeboden. Ouders kunnen ondersteuning krijgen bij hun opvoedingstaken. Ook is er op landelijk niveau regelgeving in de maak die scholen een verplichte rol geeft in het tussenschools en naschools opvangen van kinderen. Door de structuur en het beheer van het gebouw zodanig aan te passen kan hier adequaat vorm aan worden gegeven in Lelystad Haven.

Het gebouw wordt straks zo efficixc3xabnt mogelijk gebruikt door ruimtes zoveel mogelijk te delen. De basisschool kan tijdens schooltijden ruimtes in het buurtcentrum gebruiken; terwijl de school na schooltijd ruimte beschikbaar stelt voor xe2x80x98buurtactiviteitenxe2x80x99 en naschoolse activiteiten voor de kinderen. Kortom, redenen genoeg om per 16 juli 2006 een stichting multifunctionele accommodatie De Windhoek op te richten, die het beheer , de programmering en de verhuur van het buurtcentrum vanaf die datum zal coxc3xb6rdineren.

Zoxc2xb4n stichting biedt activiteiten aan voor alle bewoners: inclusief de nu al bestaande als die van uw vereniging en het peuterspeelzaalwerk. Ook het huidige peuterspeelzaalwerk is immers een belangrijke voorziening in de buurt die in de toekomst natuurlijk gewoon blijft functioneren binnen het buurtcentrum. Conform de gemeentelijke verordering vind op dit moment professionalisering van deze laatstgenoemde voorziening plaats.

Geen gevolgen voor huidige gebruikers van het buurthuis De Windhoek

Natuurlijk blijven de huidige activiteiten van het buurthuis en van uw vereniging binnen het buurtcentrum gewaarborgd. In dat kader worden de volgende afspraken gemaakt met het bestuur van de nieuwe beheerstichting. De stichting is verplicht:

  • peuterspeelzaalwerk aan te bieden overeenkomstig de verordening Peuterspeelzaalwerk, tegen dezelfde voorwaarden, in de huidige vorm en voor dezelfde kinderen binnen het buurtcentrum.
  • met voorrang ruimte te bieden aan de huidige activiteiten van uw buurtvereniging Algemeen Belang Lelystad Haven.

Overgangsafspraken met uw vereniging

De gemeente heeft aan uw vereniging middelen ter beschikking gesteld voor het beheer, de programmering en de verhuur van het buurthuis. Vanaf 17 juli gaan deze middelen over naar de nieuwe stichting multifunctionele accommodatie De Windhoek. De middelen die u nodig heeft voor het uitvoeren van uw activiteiten behoudt u. Wij verwachten hierover een verantwoording bij de reguliere afrekening 2006, voor 1 april 2007. Over de af
handeling hiervan, evenals over een goede overdracht vasn oplevering van het gebouw op 17 juli 2006 nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Graag wille wij met u binnenkort van gedachten wisselen over de basis voor de susidie (in casu een activiteitenprogramma) en de manier waarop de gemeente vanaf 1 januari 2007 subsidie blijft verstrekken aan uw vereniging.

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Lelystad,

De secretaris,           de burgemeester,

   XXX                               XXX

agenda vergadering buurthuis / brief gemeente

Agenda ledenvergadering 13 juni 2006

Zoals de opzet was

1                    opening

2                    mededelingen / ingekomen stukken

3                    definitief vaststellen agenda

4                    definitief vaststellen (concept) notulen 31-01-2006

5                    jaarverslag secretaris

6                    verslag kascommissie xe2x80″ oud bestuur + controle huidig bestuur

7                    jaarverslag penningmeester

8                    beleidsplan 2006

9                    verslag intermediair periode 31-01-06 tot 13-06-06

10                bestuursverkiezing

11                rondvraag

12                sluiting

Onder de ingekomen stukken bevind zich een brief van de gemeente, die later volledig zal worden geplaatst. Kort samengevat komt het er op neer dat de gemeente het huurcontract met de vereniging Algemeen Belang Lelystad per 17 juni a.s. heeft opgezegd. Dit betekend dat per 17 juli 2006, de dag waarop het contract normalerwijs zou worden verlengt ophoud te bestaan.

Dit betekend overigens niet dat het buurthuis zal verdwijnen, maar dat e.e.a in een stichtingsvorm zal worden voortgezet.

In de brief wordt door de gemeente wel de toezegging gedaan dat de huidige activiteiten met voorrang zullen worden meegenomen in de nieuwe stichting.

De brief is de middag voorafgaand aan de vergadering pas binnen gekomen bij het bestuur, waardoor het bestuur niet of nauwelijks de gelegenheid heeft gehad om de inhoud tot zich te nemen, of hierover een mening te vormen

Het bestuur heeft gemeld dat zij hun functie met ingang van 17 juli willen neerleggen.

Verder gaf het bestuur te kennen deze korte periode te willen gebruiken om de lopende zaken af te handelen en de leden de gelegenheid te bieden om een nieuw bestuur te kiezen.

Dit werd door de leden niet toegelaten, zoals u kunt lezen in onderstaand bericht.

De brief van de gemeente houd u van mij tegoed

ledenvergadering buurthuis

Afgelopen dinsdagavond heeft in het buurthuis een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Ook ik was hierbij als lid aanwezig. Wat mij tijdens de vergadering erg opviel was de vooringenomen stemming t.a.v. het huidig bestuur.

Zo werd al snel door een aantal leden het verzoek neergelegd om de agenda volledig om te gooien. Een aanwezige intermediair die het bestuur de laatste tijd heeft begeleid en zijn verhaal zou houden werd zondermeer naar achteren op de agenda geplaatst.

In feite kwam het er op neer dat het merendeel van de aanwezige een voorkeur had in het wegstemmen van het huidig bestuur. Of dit terecht is dat wil ik nog even in het midden laten.

Wat voor mij in elk geval als een paal boven water staat is dat het laatst zittend bestuur op 31 januari de gelegenheid is geboden om gedurende een periode van een half jaar (tot eind juli dus) de zaak weer netjes op de rails te zetten. Hetgeen met de problematiek uit het verleden en de negatieve publicaties voor hen zeer moeilijk moet zijn geweest. Door het wegstemmen (een motie van wantrouwen) hebben zij die gelegenheid niet eens gekregen. Als schrijver van dit web-log heb ik met enige regelmaat het buurthuis bezocht om informatie te verzamelen voor het web-log en heb het bestuur alle energie zien geven in het belang van het buurthuis. Ik vind het dan ook jammer dat deze mensen (vrijwilligers) die zich zo hebben ingezet voor het draaiend houden van het buurthuis op deze wijze zijn weggestemd.

Na enig gesteggel (andere woorden heb ik hier niet voor) is uiteindelijk besloten om de intermediair de gelegenheid te geven zijn verhaal te doen onder voorzittersschap van het laatste bestuur. Maar ook dit werd na korte tijd afgebroken door het overgaan op  punten over de peuteropvang, hetgeen niets met het verhaal van de intermediator van doen had. Dit was voor de intermediator reden om zijn verhaal verder  niet meer naar buiten te brengen.

In het algemeen belang van ons buurthuis wil ik het nieuwe bestuur veel succes, maar vooral veel sterkte toe wensen, want dat zullen zij hard nodig hebben.

Bovendien hoop ik voor hen dat indien het in de toekomst nogmaals voor mocht komen dat er sprake is van spraakverwarring en problemen uit het verleden, dat zij door de leden op een eerlijkere wijze zullen worden beoordeeld dan hetgeen met dit aftredend bestuur is gebeurd.

Iets beginnen is niet moeilijk. Iets behouden is een kunst!

Tot slot wil ik nog even melden dat het nieuwe bestuur het aftredend bestuur heeft bedankt voor hun grote inzet gedurende de laatste periode. Er werd zelfs gesproken over een inzet van ruim 300%. Hetgeen ik weer niet kan rijmen met een motie van wantrouwen!

Veel succes

de eerlijke vinder

bovenwaterpoep

Na de Hondenpoep, de kattenpoep en de zwanenpoep hebben we nu de nieuwe variant, “het bovenwaterpoep”.

Zoals de eerste foto laat zien is het hier verboden voor honden. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de toegang tot de steiger en de steiger zelf. Maar wat ligt er dan voor rotzooi op de steiger.

Op de steiger ligt een enorme berg met afgemaaid gras uit het bovenwater, hetgeen in onze mooie haven een standaard aanzicht aan het worden is. Nu komt bij mij direct de gedachte op dat dit van tijdelijke aard is. Echter zag ik deze hoop enige weken geleden hier ook al liggen.

Bovendien is de toegang tot de steiger ook al die tijd gesperd.

Als je dan verder Weerribben opgaat dan zie je tussen al dat afstervende gras nog een mooi groepje waterlelies. Maar of de waterlelies het prettig vinden, dat geloof ik niet.

Als je dan een paar foto’s maakt, dan komen er direct omwonende op je af met de vraag of je er iets mee van doen hebt. Gelukkig niet is dan mijn antwoord, maar ik voeg er dan wel aan toe dat ik blij ben dat ik geen huis aan het water heb gekocht.

Ik geniet van het mooie weer, in tegenstelling tot de bewoners aan het water. Die ergeren zich dood aan de stank. En dan te bedenken dat de echte stank die moet nog komen.

Dat het watergras moeilijk te bestrijden is dat begrijpen we allemaal wel.

Maar ruim dan wel zoveel mogelijk de rommel op!

vermist (opnieuw geplaatst)

Reactie 31 mei

hallo…

allereerst wil ik jullie ontzettend bedanken dat jullie de vermissing van mijn dochter op deze site, aandacht geven…

sinds haar verdwijning op 25 mei is er nog geen levens teken van haar geweest…

wij zijn enorm bezorgd,liet ze maar iets horen,dat alles oke is…denkt u haar gezien te hebben??? reageer AUB…

gegevens staan dus op de start pagina…

help aub!!!ook haar broertjes zijn in paniek…HELP AUB!!!


een wanhopige moeder…

Reactie 8 juni

nog steeds is mij dochter vermist…

het enige wat wij willen weten of het goed gaat met haar…een teken van leven…

haar broertjes hebben het er ook erg moeilijk mee…

ook andere familie zijn enorm bezorgd…

wie weet waar ze is???

help aub!!!

monique lefering

weggelopen huisdier

Op 1 juni is onze kater weggelopen.

Zijn naam is Brutus, hij heeft een zwart witte bef, een wit borstkastje en ook zijn pootjes zijn wit.

Brutus heeft een klein wondje achter zijn oortjes en valt op door zijn manier van lopen, hetgeen enigszins lijkt op een dravend paardje.

Hij is 2 jaar jong , niet gecastreerd en had helaas geen halsbandje om.

Heeft u hem na 1 juni nog gezien, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Ons adres is:

Purmer 117

8244AZ lelystad-haven.

tel: 0614510790 of 0646718820

Alvast heel erg bedankt want we missen hem heel erg!!

Jose Jonker en Paul Burgmeijer

ingezonden gedicht

Hersenspinsel;

In het keurslijf van het leven
draagt ieder zijn deel bij
je weet wat je moet geven
je maakt anderen blij
overdenken doe je pas later
dan weet je dit was het niet
blijf nooit zitten met een kater
onthoudt dat je echt geniet

groeten Johanna