Monthly Archives: October 2006

Verhuizing web-log

Zoals u misschien al  is opgevallen, ben ik niet tevreden over de beheerorganisatie achter dit web-log.
Aangezien deze organisatie nog steeds niet heeft gereageerd op mijn schrijven (klacht) van 10 september 2006 is besloten om te zoeken naar een andere oplossing. Hiervoor is enige tijd geleden een nieuw domein aangevraagd.

Het grote voordeel van dit nieuwe domein bestaat uit het onafhankelijk zijn van een organisatie die zonder enig overleg het aanzicht van een duur betaalde web-log aanpassen en vervolgens niet voor commentaar beschikbaar zijn. Voor u zal er buiten het adres niet veel veranderen.

Om alvast te wennen aan het nieuwe adres gaat u naar https://www.lelystadhaven.info U ziet daar op dit moment hetzelfde als wat u nu ziet.
Als de verhuizing rond is zal de tekst weblog. voor het adres komen. Naar verwachting zal de link van het nieuwe weblog  weblog.LelystadHaven.info worden.
U krijgt hiervan ruim van tevoren bericht.

Ik zal proberen het ongemak voor u zoveel mogelijk te beperken.

De eerlijke vinder

Lelystad zoekt nieuwe stadsdichter

Lelystad zoekt nieuwe stadsdichter.

Van de stadsdichter wordt verwacht dat hij 6 keer per jaar bij bijzondere gebeurtenissen een gedicht zal schrijven. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt er natuurlijk wel wat van je verwacht.

Kandidaten die in aanmerking willen komen voor deze titel moeten een gedicht schrijven
over "50 jaar droge voeten". deze kunnen ze insturen naar stadsdichter@lelystad.nl
of per post versturen aan:

College gemeente Lelystad
Afd. Beleid
Postbus 91
8200 AB  LELYSTAD

Een selectiecommissie zal uit de inzendingen de drie beste gedichten selecteren. Deze gedichten worden vervolgens in het stadsbulletin gepubliceerd. (ook op dit web-log worden de gedichten gepubliceerd).
Vervolgens kunnen alle inwoners uit Lelystad hun voorkeur voor het beste gedicht kenbaar maken.

De nieuw gekozen stadsdichter zal de titel gedurende twee jaar mogen dragen, waarna hij zich opnieuw zal moeten bewijzen om de titel voor de daarop volgende twee jaar te mogen behouden.

Op 25 januari 2007 zal de winnaar (stadsdichter 2007 / 2008) bekend worden gemaakt.

toren Lelystad

Met enige regelmaat liet ik u foto’s zien gemaakt vanuit de zendtoren aan het begin van de dijk naar Enkhuizen. De meeste van u hebben de toren wel eens gezien. Maar hoe ziet zo’n toren er van dichtbij nu uit. Gaat u mee naar boven?

419

We staan hier op het dak van het betonnen deel op een hoogte van 142 meter. De mast waar u naar kijkt heeft een hoogte van ruim 40 meter. Dit brengt de totale hoogte op 185 meter. De plaats waar ik mij nu bevind moet binnen enkele minuten weer verlaten worden omdat de straling van de zenders van 50 kiloWatt dusdanig hoog is dat het onverantwoord is er landurig zo dicht bij te staan. Lager in de toren is de veldsterkte geen enkel probleem. Maar een langdurig verblijf op het dak is onverantwoord. De kleine antenne rechtsonder is een van de twee antennes die gebruikt worden door een groep zendamateurs. Een zogenaamde repeater. onderhouden door hobbyisten zoals ik er zelf ook een ben. Via deze repeater kunnen radiozendamateurs vanuit de auto grote afstanden overbruggen met andere amateurs elders in Nederland. De grote groepen antennes vier boven elkaar in drie richtingen en de groep daarboven bestaande uit zes lagen in alle richtingen zorgen ervoor dat de radiozenders zoals sky 538 en nog een aantal analoge zenders op uw radio zijn te ontvangen. Helemaal bovenop (van hier niet zichtbaar)Bevind zich een batterij antennes die voor de digitale televisie (digitenne)moeten zorgen. Helaas worden zij niet gebruikt omdat de reikwijdte te groot is. Enkele meters hoge bevind zich een kleine antenne voor het semafoon netwerk op 185 meter hoogte. Op de foto hieronder krijgt u de indruk van de gebruikte coaxkabels (de hand is van de eerlijke vinder) Dit is overigens niet de dikste coaxkabel. In lopik en smilde zijn de kabels eens zo dik. wel iets anders dan we thuis gebruiken voor de kabeltelevisie of een xchotelantenne.

420

Zo, en nu weer snel van het dak af.

HaLLoWeeN in Buurthuis De Windhoek

Vanavond hebben ze in het buurthuis Halloween gevierd. Een Feest dat de laatste jaren ook in ons land zijn intreden doet.409

410

Op zo’n feest wordt aangepaste muziek gedraait en ookde DJ heeft zich in aangepaste kledij gestoken.411 

In het begin van de avond was de jeugd tot 15 jaar welkom. Op def oto hierboven mogen de kinderen een spookje gevuld met wat versnaperingen van de paraplu afhalen. Hierbij wel rekeninghoudend met het gevaar van een open paraplu binnenshuis!! Het feest voor de kinderen is afgesloten met een verhaal. Niet elk kind had belangstelling voor het verhaal, waardoor een deel zich terug trok in een apart groepje. 412

Na de kinderen kregen de volwassenen de gelegenheid. Helaas was hiervoor niet veel belangstelling. De angst voor de verbouwing? De onduidelijkheid rond het buurthuis? of de onbekendheid rond Halloween? Wie zal het zeggen. De stichting heeft er voldoende aandacht aan besteed. en ook aan de publiciteit heeft het niet gelegen.

413

414 415

416

Was het de kus des doods of waren zijn tanden niet gepoetst en heeft de guillotine zijn werk afgemaakt?!??

417

418

Tot volgend jaar

wachtruimte

Soms wordt het wel eens erg laat. Dan moet je de nacht doorbrengen in een hotel. Op de foto hieronder zie je een wachtruimte met open haard in het midden. Wie weet waar deze mooie wachtruimte zich bevind??

405

Wat is er zo bijzonder aan deze wachtruimte?  De foto is wat onduidelijk, maar als je de andere foto’s bekijkt dan zie je al snel waar het om gaat. De uitstraling doet in eerste denken aan een zeer luxe aangelegenheid. Maar de werkelijkheid is toch iets anders. Maar wees eens eerlijk! Zou u dit verwachten in een stationshal in Amsterdam? Deze wachtruimte vind u op station Sloterdijk in Amsterdam. Keurig onderhouden en aan beide kanten van de pilaar bevind zich een beeldscherm met levensechte vlammen van een open haard. Het heeft verder niets van doen metonze wijk,maar ik wilde u deze schoonheid toch even laten zien.

406

407

Hobby

Soms kom je thuis en dan hoor je:: Je hobby beheeerst je leven. Maar wees nu eens eerlijk??  Het valt toch best wel mee? Je kunt nog steeds boodschappen doen met de auto! Ik gebruik slechts een klein stukje van de auto voor mijn hobby! De rest zit er allleen in als ik zelf rijd.404

Speelplaatsen

Afgelopen week is de speelplaats aan de Wormer opnieuw voorzien van een tweetal schommels. Of deze er ooit zijn geweest is mij niet bekend. Heelaas moeten ze het aan de achterzijde van Purmer nog steeds zonder schommels doen.

401

De hoop zand lijkt verdacht veel op de hoop die kortgeleden bij de oversteekplaats lag. Wat is de bedoeling van deze hoop zand? zouden ze deze verspreiden rond de glijbaan? want daar was het laatst een aardige modderpoel.

402

Hieronder nog even de situatie van de achtezijde Purmer (hoge nummers) waar de schommels nog steeds ontbreken.

001_4

Op de Beulakerwiede / Workumstraat is deze speelplaats afgelopen week geplaatst.

403

Tijdens het maken van de foto werd ik aangesproken door een bewoner die het er helemaal niet mee eens is dat deze speelplaats hier komt. Ook maakte zij kenbaar dat zij ernstig bezwaar had tegen de wijze waarop de gemeente de weg naast de speeltuin gaat aanpassen. Van andere omwonende hoorde ik weer klachten dat de gemeente zijn afspraken niet nakomt met betrekking tot de aanpassing in oktober dit jaar. Net zoals in voorgaande jaren lijkt het erop dat het ook dit jaar niet gaat lukken. Maar ja, de maand is nog niet geheel voorbij. alhoewel??  Ziet u overigens de hond achter de speelplaat! Daar heb ik  bezwaar tegen!

We houden de situatie rond de speelplaats en de aanpassing van de weg nauwlettend in de gaten, U heeft nog ruim een week de tijd.

geduld is een schone zaak

Je moet er wat gedult voor opbrengen, maar als je er dan 1 van dit formaat vangt , dan kan je dag niet meer stuk. Met een zeer ligt vistuig heeft deze visser (die er de voorkeur aan geeft zelf niet in beeld te komen)  een enorme Spiegelkarper op de kant weten te krijgen. De karper zelf kijkt wat beduusd naar het water waar hij  met veel beleid weer in teruggezet wordt.

396

397

398

399

400

Vereniging Algemeen Belang Lelystadhaven

Vereniging Algemeen Belang LelystadHaven (ABL) heeft een eigen web-log.

De vereniging Die tot voorkort bepalend was voor het gezicht en alle activiteiten in het buurthuis is onder leiding van een nieuw bestuur een web-log begonnen. Op deze wijze brengen zij hun leden op de hoogte  van hetgeen zij op dit moment aan het doen zijn. Zij geven duidelijk aan het niet eens te zijn met het besluit van de gemeente en willen u via dit web-log de brief tonen die zij aan de politiek en de gemeente hebben toegestuurd. Ik vind dat ze veel eerder met informatie naar buiten hadden moeten komen. Maar onder het motto "beter laat dan nooit" is hier de link van  Algemene Belangen vererniging LelystadHaven U vind de link eveneens onder MFA de windhoek in de linkerkolom.

Dezelfde brief vind u ook al enige tijd onder ABL. Maar hier is op verzoek van de vereniging in eerste geen openbaarheid aan gegeven. Nu zij een eigen web-log hebben zal deze binnenkort worden opgeheven.

veel succes

De eerlijke vinder

voortgang verbouwing

De laatste weken is er enorm veel verandert aan de grote lege ruimtes. om alles te laten zien is het web-log te klein. u ziet hier alvast een tweetal foto ‘s van de buitenzijde. Ik zal u maar niet vertellen hoe de foto ‘s gemaakt zijn! benieuwd naar de binnenzijde?  nog even geduld. Voor de avond om is vind u  de meest recente foto ‘s van nagenoeg  alle ruimtes op een tijdelijk nieuw web-log die u simpelweg kunt bereiken door op deze link te klikken.verbouwing Sluis / MFA

393

394

Als u de binnenkant van het buurthuis ziet dan zult u begrijpen dat een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Maar met wat improviseren zal de bijbelclub en de knutselclub woensdag in elk geval wel doorgaan.

Vuilcontainers

Afgelopen woensdagavond rond 23:00 uur maakte ik deze foto vlak naast het cafe in haven.

392

Deze negen containers stonden nog steeds aan de openbare weg. Ik vraag mij wel eens af waarom bewoners de containers zo lang laten staan. Deze containers blijven gegarandeerd nog minimaal tot de volgende dag zo staan en belemmeren de doorgang. en het is niet de enige plek waar dit gebeurd. vorige week stond er een rij containers langs de ringdijk ter hoogte van de oversteekplaats. er kon letterlijk geen kind bij de oversteekplaats komen. Het was dan wel woensdagochtend, de ochtend dat ze er mochten staan. Maar waarom niet eenklein stukje opzij? Het komt zelfs voor dat containers er een week staan. Ik vraag mij dan af of de gebruiker van de container geen afval heeft? Ik zelf kan in elk geval geen dag zonder. Laatst hoorde ik op de wijkpost dat ze hier iets aan gaan doen. Ik vind echter dat ze hun tijd beter voor andere doelinden kunnen gebruiken. Maar dan moet u wel even de container tijdig binnen halen. De officieele tijden dat u de container aan de weg mag plaatsen is smorgens op de dag dat hij geleegd wordt. Als hij geleegd is dan moet u hem zo snel mogelijk verwijderen, maar wel dezelfde dag. Als u hem de avond voor het ophalen neerzet dan zal niemand daar iets van zeggen. Lege containers zijn een gemakkelijke voor de harde wind en richten zo een hoop schade aan of komen zelfs in het bovenwater terecht.

Een betere omgeving begint bij jezelf.

ABL in strijd tegen de overheid

De vereninging ABL in Lelystad-Haven voelt zich vermoord door overheid

De in Lelystad-Haven gevestigde vereniging ABL meent dat handelen van de lokale overheid en het voormalige bestuur van de vereniging de doodsteek betekent voor activiteiten die meer dan een halve eeuw van betekenis zijn geweest in de oudste wijk van Lelystad.

Dit is de koptekst van een brief die de vereniging ABL aan de gemeente en alle politieke partijen heeft toegezonden. Om nu de volledige tekst te publiceren leek mij niet gewenst. Overigens heb ik de stukken via een ander toegestuurd gekregen zonder dat de vereniging hiervan op de hoogte was. in overleg met de vereniging wordt het stuk niet gepubliceerd. Echter wil ik het volgende wel onder de aandacht brengen. Zoals onderling is afgesproken vinden alle activiteiten gewoon hun doorgang. net als in het verleden blijven de andere verenigingen de ruimte huren van de nieuwe beheerders. De vereniging ABL behoud zich het recht voor om de door hun georganiseerde kinderdisco gewoon voort te zetten, hetgeen ze de afgelopen maand perfect hebben gedaan. Ook lees ik in de kop van het bericht dat de vereniging meer dan een halve eeuw (50 jaar) bestaat. Nu weet ik dat het Wortmangemaal op 23 september 2006 haar 50 jarig jubileum vierde. Tijdens de viering maakte ik een foto van een daar tentoon gestelde foto in het gemaal van iets meer dan 50jaar geleden.

391

Op deze foto van november 1954 ziet u de bouw van het Wortmangemaal. Op 23 september 1956 is dit gemaal in bedrijf genomen. De polder stond toen nog volledig onder water. Ik heb gezocht en gezocht, maar nergens de roeiboot van de vereniging kunnen vinden. Is er misschien iemand die mij kan vertellen wat de vereniging ruim vijftig jaar geleden voor activiteiten had en hoe zij dat toen deden. Ik ben zeer benieuwd hoe het er toen aan toe ging? Heeft er misschien nog iemand foto ‘s van de vereniging uit die tijd? U zou mij er zeer blij mee maken als ik ze zou mogen publiceren. vooralsnog ga ik er vanuit dat er geen kinderdisco werd georganiseerd. Maar je weet maar nooit.

Ik wens de vereniging veel sterkte toe in hun strijd tegen de overheid.

Ps. Houd u uw leden wel op de hoogte van de gang van zaken! dat is wel zo netjes!

reclamefolders voor de bewoners die hem niet hebben ontvangen

Omdat een aantal van u de folder niet heeft ontvangen omdat de bezorger er geen zin in heeft laat ik u bij wijze van proef de folders via dit medium zien. Ikhoop dat het zo beter gaat als via de bezorger. Hier de eerste pagina.

389 

En dan nu pagina 2.  Oeps. Sorry. de grasmaaaier van de gemeente of een iets te actieve pitbul!?

390

Foto gemaakt op een kinderspeelplaats aan het einde van Zijpe.

Dan toch maar hopen dat de bezorger bij  u wel de folders  netjes aflevert. De adverteerder kan hier niets aan doen. Die betaalt er een hoop geld voor en rekent er op dat hij netjes bij u wordt afgelevert.

Protestactie tegen verbreding rijksweg A9

Afgelopen donderdagochtend tijden de spits hielden actievoerders een protest tegen verbreding van de rijksweg A9. Met een enorm spandoek en gasmaskers stonden zij boven op het viaduct van de S112 (Gooiseweg). De tekst op het spandoek Naardermeer gered heeft alles van doen met de afgewezen plannen om de Rijksweg A6 door te trekken, met de bedoeling het fileprobleem op de A6 en A1 op te lossen. De tweede optie: verbreden van de A9 vinden de actievoerders ook geen goed plan. Ook al heeft de overheid de plannen voorlopig uitgesteld, hebben zij toch gemeend de actie door te moeten zetten.387

Omdat ik zelf bijna dagelijks gebruik maak van de Rijksweg A9 ben ik er zeer bekend met de verkeersdrukte ter plaatsen en kon een mooi plaatje schieten.388

Enige tijd geleden werden er enquette formulieren uitgedeeld op de A1 waarbij je een mening kon geven over de twee opties. uiteindelijk bleef de verbreding van de A9 als enige optie over. Maar wat is nu het voordeel van deze verbreding?  En waarom moet het nu gebeuren terwijl hetzelfde stuk wegdek zeer recent is vernieuwd. Zoals al eerder vermeld rijd ik hier bijna dagelijks. Maar files ben ik er tijdens de ochtendspits nog nooit tegengekomen. De file tijdens de avondspits staat er wel richting de Rijksweg A1. Maar verbreding van de A9 zal daar niets aan veranderen. De grote bottelnek (flessenhals) is en blijft de Rijksweg A1. En daar veranderd niets aan, ook al maak je de A9 zo breed dat er een Boing 747  kan landen. Wat mij betreft is de A9 op de hier aangegeven plek prima in orde. Het zal mij benieuwen hoe het verder gaat, maar volgens mij blijven we gewoon in de rij staan. Met of zonder verbreding.

Speelplaatsen

Soms moet je erg snel zijn met de camera om vast te leggen wat er slechts tijdelijk is. Wachten tot het licht wordt is er dan ook echt niet bij. Op 20 september (enkele uren na de plaatsing van deze schommels) maakte ik deze donkere foto op een binnenplaats achter Purmer. Als ik dit niet gedaan zou hebben, dan zou ik zeker met de gedachte rond lopen dat de gemeente zijn werk niet heeft afgemaakt. Zoals u op de andere foto’s van 22 september kunt zien zijn de schommels verdwenen. Zijn ze verwijderd omdat ze niet goed waren of waren ze niet hufterproef en hebben vandalen ze gestolen. Hoe het ook zij: De schommels op Wormer en achter Purmer zijn er nu in elk geval niet meer.048

001_3 

008_1

Wie weet hier meer van?  Voor de liefhebbers wordt er momenteel gewerkt aan een  apart web-log waarop u alle speelplaatsen en de bijbehorende speeltoestellen in Lelystad-Haven kunt bekijken. Het adres is http://lelystadhaven.web-log.nl/speelplaatsen  of gebruik de link in de zijkolom.

kritiek op wijkraad

Op het bericht Gemeentelijke snelheid (de dremel met zebrapad op de Ringdijk) kwam de volgende reactie binnen:

Tja, de snelheid in de wijk is gesteld op 30 km/h. Toch racen veel automobilisten door de H’wijkstraat en zijn er leden in de wijkraad die zelfs de bus er door willen laten rijden (zwaar verkeer). Komt allemaal niet ten goede van de bewoners die aan de H’wijkstraat wonen. En de gemeente (wijkpost) doet hier verder ook niets aan (geen interesse). Wanneer valt het eerste slachtoffer?

Peter

Als ik deze reactie lees dan wil ik ook alles weten met betrekking tot  de gegeven kritiek. Gelukkig staat voor mij de deur altijd open, zodat navraag geen enkel probleem is. uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de wijkraad een enquete heeft gehouden in de wijk. Uit deze enqwete is  deze busroute naar voren gekomen. Omdat het merendeel van de bewoners voorstander is voor een extra bus door de Harderwijktraat, heeft de wijkraad dit punt op de agenda gezet om te onderzoeken of deze uitbreiding tot een vande mogelijkheden behoort. Het is dan ook niet een keuze van de wijkraad, maar een keuze van het merendeel van de bewoners die aan deze enquete hebben meegedaan. Als we het dan over de veiligheid hebben, dan denk ik dat het gevaar op de route die de bus op dit moment moet rijden vele malen gevaarlijker is dan een route door de hardewijkstraat die zeer overzichtelijk is. in tegenstelling tot de smalle Ringdijk met al zijn bochten. Buiten de extra route heeft de wijkraad richting gemeente de vraag gesteld waarom bewoners uit Lelystad Haven extra moeten betalen om gebruik te maken van de bus. bewoners moeten vaak ver lopen om bij een halte te komen en dan ook nog eens een strip meer afrekenen. Voor wat de hoge snelheid betreft is het zeer moeilijk om dit effectief aan te pakken, maar u kunt hier zelf ook een bijdrage aan leveren door het goede voorbeeld te geven. Als u zich zelf aan de snelheid houd, dan zal de persoon die achter u rijd dat ook moeten doen!

Overigens staat niet alleen voor mij de deur altijd open, maar ook voor U als inwoner van Lelystad Haven. stap gerust eens binnen op de wijkpost in de Lemmerstraat nr 5. De medewerkers zitten er voor u.

rotonde Knarredijk

Afgelopen donderdag is de aanleg van de verlichting op de donkere en zeer gevaarlijke rotonde van de Knarredijk afgerond. Buiten de verlichting hebben zer ook nog even een windmolen op geplaatst. vanmorgen toen ik deze foto maakte stond hij stil, vermoedelijk omdat de wind te sterk was, maar vanavond tolde hij vrolijk rond en de verlichting brande volop.

384

385

Buiten de verlichting op de rotonde is ook het laatste deel van de middenstrook voorzien van kleine lampjes in het wegdek. Of de verlichting volledig op windenergie kan draaien dat is ons niet bekend, maar er is wel een kabel aangelegd naar het bovenwater inlaatpunt voor een vaste electriciteitsvoorziening.

386

koikarpers (vervolg 23 september)

Op 23 september schreef ik een stukje over het vangen van koikarpers in een klein slootje elders in Lelystad en het uitzetten van deze dieren in het bovenwater. omdat er nog meer van deze vissen in de sloot zaten is besloten de foto ‘s van de vangstplaats nog even onbekend te houden om te voorkomen dat vijferliefhebbers de vis een ander onderkomenzouden bieden. Voor een koikarper van een dergelijk formaat betaal je in de winkel immers een hoop geld. Nu de sloot leeg is en de vis vrij rondzwemt in het bovenwater volgen hier de beloofde foto ‘s.375

Zoals u hier ziet is de sloot erg smal en zal een grote vis bij strenge vorst geen enkele kans hebben te overleven. Het water is inclusief de dikke laag blubber niet dieper dan zo ‘n 50 cm, hetgeen door de visser op de volgende foto wordt aangetoont. De sloot achter het gezondheidscentrum ligt zo ‘n drie meter lager en de helling is erg steil. De vissser heeft dan ook veel moeite om de vis uit het water te krijgen tot oeps plons even de diepte  van het water bepalen.

376 

tot aan zijn knieen staat hij in het water (de blubber)

377378 379

Op de foto ‘s hieronder ziet u nogmaals de uitzetting van de vissen in het bovenwater zoals u ook terug vind in het stukje van 23 september.

380 381 382

voortgang Sluis / MFA

Aan de buitenkant valt niet veel meer te zien, maar aan de binnenkant wordt hard gewerkt.370

Grote ruimte met verwarmingselementen en daarboven een vergaargoot waar de stopcontacten en andere aansluitpunten zullen worden aangebracht.

371

In de grote hal komen zo te zien een drietal ruime toiletten.

372

En waar gehakt wordt vallen spaanders.

373 

In dit voormalig schoollokaal wordt ook driftig verbouwd, maar wel met veel beleid, zoals u kunt zien aan de onbeschadigde tekeningen op het schoolbord. Ook de tekeningen op de ramen zijn ongemoeid gelaten. Zou dit opnieuw een schoollokaal worden? petje af voor de netheid en zorgvuldigheid van de bouwvakkers.

374

De oude toiletgroepen voor de kinderen ziet er ook nog netjes uit. Worden deze door de bouwvakkers gebruikt of blijven ze in de toekomst gehandhaafd? Bezoek met regelmaat dit web-log en u blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.