Monthly Archives: September 2006

Gemeentelijke snelheid (vervolg)

Maakte ik vorige week nog een positive opmerkingover de snelheid van de gemeente bij de aanleg van drie drempels binnen twee weken. rijd ik er een week later langs en verbaas mij over hetgeen ik te zien kreeg.

369

Het eerste wat er in mij opkomt is hetgeen ik vorige week heb geschreven direct in te trekken omdat ik er helemaal naast zat. Gelukkig tel ik altijd eerst tot 10 en denk heel goed na over wat wel en niet terrecht is. Als ik de zaak goed bekijk dan heeft de gemeente keurig voldaan aan hetgeen ik vorige week naar voren bracht.  "drie drempels in twee weken helaas op dezelfde plek". De werkzaamheden zijnvolledig afgerond zoals u op de foto kunt zien. Lelystad, de eerste gemeente met een zeer hoger drempel tegen hardlopende voetgangers met zware boodschappentassen.

Aanpassing weblog (vervolg 10 september)

Op 10 september heb ik u verteld dat er op de achtergrond een discusie is ontstaan met de organisatie van web-log.nl.  Nu de beheerorganisatie niet het fatsoen heeft om te reageren vind ik het tijd worden om openheid te geven over deze organisatie. Omdat niet iedereen geintresseerd is in een dergelijke schrijven zal de tekst als reactie worden geplaatst. U kunt zo zelf bepalen of u het wilt lezen.

De eerlijke vinder 

kinderdisco

Vanavond heeft ABL de kinderdisco gedraaid in MFA de Windhoek. Met ruim 40 kinderen was het een gezellige boel. Ook was er een optreden van de dansgroep the X-Sisters, die hier een openingsdans ten uitvoer brachten.

366

Ondanks de problematiek van de laatste tijd hebben de kinderen hiervan niets gemerkt en hebben zij genoten van een zeer geslaagde disco.

367

368 

De kinderdisco zal normaliter elke laatste vrijdag van de maand worden gehouden, maar op 27 oktober moet deze plaats maken voor het jaarlijks terugkerende Halloweenfeest. Dit Halloweenfeest zal voor de kinderen tot 21:00 uur duren en zal om 21:30 uur worden voortgezet voor volwassenen. Voor meer informatie kijk op Stichting MFA de Windhoek  Of gebruik de link in de linker kolom.

rotonde Knardijk

Voor velen onder u zal het wel opgevallen zijn dat in het donker de rotonde bij de knardijk niet opvalt als je vanuit de richting Almere komt aanrijden. Menigeen heeft het gepresteerd om zijn auto bovenop de rotonde tot stilstand te brengen.362

De wijkraad heeft dan ook bij de gemeente aangedrongen op de aanleg van verlichting op deze rotonde, zodat inwoners van Lelystad hun auto op een normale parkeerplaats kunnen parkeren. Enkele dagen geleden is men begonnen met de aanleg van de kabels. En nu maar hopen dat er voorbereidingen zijn getroffen voor de elektriciteitsvoorziening op de rotonde, want het zou toch zonde zijn als de weg hiervoor open zou moeten.

363

Overigens is dit slechts 1 van de vele doelen waar de wijkraad zich voor inzet. De wijkraad, een groep buurtbewoners die zich als vrijwilligers inzetten voor de veiligheid en het woongenot in onze wijk. Voor mij is de wijkraad een deel van mijn vrijetijdsbesteding waarbij ik mij thuis voel. U vind dan ook regelmatig informatie uit deze hoek op dit  weblog. Anderzijds worden onze punten van kritiek ook binnen dit team naar voren gebracht en waar haalbaar in behandeling genomen. zo wast de ene hand de andere en strijden we samen voor een goed doel.

Samen staan we sterk (waar heb ik dat eerder gelezen)

De eerlijke vinder

strijd tegen blauwalg (mens tegen natuur)

Soms denk ik wel eens: zouden we de natuur niet beter gewoon zijn gang laten gaan, maar nee hoor, in het belang van de bewoners die graag met hun elektrisch buitenboordmotortje willen varen en de watersportverhuur (een waterfiets voor een half uurtje kost vier Euro) moet het gras gemaaid worden. Je hoeft geen kenner te zijn om tot de conclusie te komen dat als je de planten verwijderd, dan wordt er ook minder zuurstof  aangemaakt. Soms hoor je ze dan zeggen het maakt niets uit. Maar hoe verklaar je dan dat het zeven jaar geleden wel goed gesteld was met het bovenwater. Maar ja, het is gelukt, we kunnen varen en de verhuur van de waterfietsen loopt gestaag. Maar de bewoners aan het bovenwater zitten de hele zomer met de ramen dicht barstend van de koppijn veroorzaakt door de stinkende blauwalg. Laat mij dan maar een stukje roeien, dat is ook goed voor je gezondheid.

351

352

Na de vele klachten van buurtbewoners en de confrontatie van de burgemeester met de enorme stank van het bovenwater tijdens haar bezoek en niet te vergeten de aandacht in de media heeft de gemeente een week geleden drie dagen lang de blauwalg laten opzuigen. afgelopen vrijdag was het de eerste keer van de week dat er opnieuw een enorme hoeveelheid blauwalg werd weggezogen.

353

Na een redelijk korte tijd zitten de wagens barstens vol met de giftige troep die daarna geloosd wordt in de rioleringsputten (herkenbaar aan het feit dat er geen tekst op de putten staat). De putten met de letters R W zijn voor afvoer van het  Regen Water en wordt direct op het open water geloosd. Hierover later meer informatie.

354

Afgelopen week heeft de gemeente een tweetal zogenaamde deicers laten plaatsen bij de doorgangen op Weerribben, in de hoop hiermee de aangroei (opeenhoping) van het blauwalg tegen te gaan.

355

356

Op de foto ‘s hierboven ziet u een van deze apparaten het water behoorlijk in beweging zetten. Op de foto hieronder staat zo’n zelfde apparaat die echt niet veel meer doet dan het water een klein beetje in beweging brengen. Is het apparaat nu al defect of staat het bij wijze van proef anders afgesteld om een goede vergelijking te kunnen trekken?

357

Of de apparaten een positieve bijdrage zullen leveren moeten we nog maar even afwachten. De vis lijkt zich er verder niet veel van aan te trekken, zoals u kunt zien aan de school jonge baars in de duiker vlak bij de pompen.

358

HWA (Hemel Water Afvoer) in Lelystad aangeduid met de letters R W van Regen Water. Hier in Lelystad wordt het rioolwater en het regenwater gescheiden getransporteerd. Rioolwater gaat naar de rioolzuivering en regenwater wordt rechtstreeks in het open water gelloosd. Regenwater loopt via dakpannen en daken door de dakgoten en de regnpijp naar de regenwaterputten. het overige water gaat via straatkolken open putten met rooster in het wegdek of in de trotoirs (als die er zijn) naar dezelfde putten. dez putten monden vervolgens ergens uit in het open water. Regenwater op zich kan geen kwaad, echter wordt ook het water waarmee auto’s worden gewassen, biobakken worden schoongespoeld en water uit zwembaden voorzien van de nodige chemicalien geloosd op het open water. Om u te laten zien dat deze putten in verbinding staan met het open water hebben wij een put voor u opengetrokken.

359  360 

U ziet dezelfde blauwalg als in het bovenwater. Wij hebben dit onderzocht na een tip van een buurtbewoner dat hij zowel dode als levende vis in deze put heeft gezien. Van de vis was nu niets te zien, maar de blauwalg moet u voldoende overtuigen. Overigens vonden wij het wel heel vreemd dat het waterniveau in de put veel hoger stond als het naastgelegen open water. misschien iets van een overloop. Maar dan moet de alg en vis omhoog kunnen kruipen.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Mens en natuur?  Ik weet het zonet nog niet!!

de eerlijke vinder

koikarpers

Koikarpers, Niet alleen in een vijver, maar ook gewoon in het open water.

346

Vol trots laat deze visser twee van de vier koikarpers zien die hij elders in Lelystad in een zeer smal slootje heeft gevangen.

347

In overleg met de visser is besloten de plaats waar de vis gevangen is nog niet bekend te maken, zodat hij ook de laatste vissen op zijn gemak kan verwijderen uit het slootje waar deze vis bij strenge vorst geen kans van overleven heeft. Zodra de sloot leeg is publiceer ik deze foto’s. Op de foto ‘s hieronder ziet u dat de vis vrij wordt gelaten in het bovenwater vlak achter de buurtsuper. De visser hoopt dat ze hier de gelegenheid krijgen om nog verder uit te groeien.

348

349

350

Laatst las ik een stuk over een organisatie die er voor wilde strijden om het sportvissen te verbieden. Ik vraag mij wel eens af wat deze mensen voor ogen hebben over de vele sportvissers in het land. Ik zeg altijd maar: Laat eerst zelf maar eens zien dat je liefde kunt opbrengen voor de dieren. Neem gerust een voorbeeld aan deze visser. Hij had de vissen ook voor veel geld kunnen verkopen aan een handelaar, maar  deze visser kiest voor de natuur op een manier waar u als organisatie een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Ga liever strijden voor een gezonde natuur. Ik weet best nog wel een water in de buurt die smeekt om wat extra aandacht.

Waarschuwing voor (n)iemand

Voor degene die het nog niet wisten (bijna niemand dus). De overheid heeft geconstateerd dat er blauwalg in het bovenwater zit. Overigens staat er nog nergens dat het om gezondheidsredenen verboden te zwemmen is. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat dit pas nodig is als de waarde van het blauwalg boven de  20 uitkomt. Omdat de waarde hier pas op 100 zit is dat kennelijk dus nog niet nodig!!

WAKKER WORDEN!!!!!!!

344

Wat zegt u? oh ik begrijp het! U krijgt geen nieuwe bordjes als u de oude niet gebruikt. Maar kan u dan niet beter iets bedenken waardoor dit niet nodig is. Dan heeft u de bordjes helemaal niet nodig.

Gelukkig heb ik zelf nog een bordje van het gevaarlijke sluisje tussen Lelystad-Haven en Hollands Hout, waar men nog steeds niets aan de gevaarlijke situatie heeft gedaan!

345

behulpzame burgers

De overheid heeft besloten het aantal flitspalen in Nederland drastisch te verminderen. Ook hebben zij aangegeven dat zij hiermee in het zuiden gaan beginnen. Het oosten komt later aan de beurt. Wat denken de burgers uit het oosten? Juist ja, als jullie onvoldoende mensen hebben, dan willen wij jullie wel een handje helpen.

335

Op de provinciale weg tussen Harderwijk en Kootwijk

336 

vlinders in haven

Een aantal jaren zag je ze bijna niet, maar dit jaar zijn ze er weer volop. Prachtige vlinders in diverse soorten. Op Weerribben bij de stijger tegenover de twee flats zitten de bomen echt vol. De meeste zitten met de vleugels dicht waardoor je goed moet zoeken om ze te vinden. Maar met wat geduld en vele foto’s is het toch gelukt om deze foto te maken.

334

De natuur gaat dus weer vooruit. Nu alleen nog het bovenwater in balans brengen en Lelystad Haven kan zich weer kwalificeren als woonwijk met een schone maar vooral ook gezonde natuur. Maar helaas, zo ver is het nog lang niet.

Stankoverlast bovenwater

Buurtbewoners pikken het niet meer

De stankoverlast van de blauwalg in het bovenwater is werkelijk niet meer te harden.  De vele klachten van buurtbewoners en de wijkraad aan de gemeente heeft niets opgeleverd. Buurtbewoners hebben nu de media erbij gehaald in de hoop dat er dan misschien eens wat gebeurd. morgenochtend besteed radio Flevoland aandacht aan het bovenwater en morgenavond krijgt het bovenwater de aandacht op  TV Flevoland. Zover ik kan oordelen ligt het niet direct aan de medewerkers van de wijkpost, maar moet het hoger in het gemeentelijk beleid worden gezocht. Ook de medewerkers van deze post zijn met handen en voeten gebonden aan het beleid van de gemeente. En de bewoners, die moeten in een van de durdere gemeentes de ramen dicht houden en wat extra toiletverfrissers aanschaffen. Je kan er bijna een hele winkel voor inrichten. misschien iets voor de leegstaande winkelruimte.

328329 330 331 

En het bovenwater is echt niet het enige probleem waar de gemeente de bewoners met de gebakken peren laat zitten. Hierover binnenkort meer via dit web-log en de andere media!

Lelystad groene stad

Lelystad, een stad met een groen hart

Jammer dat het groen ook op plaatsen te vinden is waar het niet thuishoort

326

en wat denkt u van de hardnekkige groene laag op het water met de bijnaam Blauwalg. Ik sprak laatst een meisje die met haar hond wilde gaan zwemmen op het strandje hieronder. Ik hoop dat ze het niet heeft gedaan. Ook voor uw trouwe viervoeter is dit zeer slecht voor de gezondheid.

327

speelplaatsen (vervolg)

318

Langzaam druppelen ze binnen en worden ze geplaatst. In opdracht van de gemeente is er een speeltoestel geplaatst aan het begin van de Binnendijk nabij het gezondheidscentrum. Op de foto hieronder ziet u een plek gevult met zand. Ik ga er vanuit dat hier ook binnenkort een speeltoestel zal worden geplaatst.

319

Op het Andijkpad waar de draaimolen heeft gestaan zijn kinderen nog steeds bezig met een zelf gemaakt speeltoestel. Als ik de tekst op het bord mag geloven dan is er concurrentie voor het havencafe . Er staat overigens nog steeds een grote ruimte leeg in het kleine winkelcentrum. Zonde van zo’n grote ruimte. En volgens mij zou een goede concurrent voor die andere grote (kleine supermarkt) een welkome aanvulling zijn. Het 2e cafe zal niet echt een concurrent zijn, maar je vraagt je wel af waarom kinderen dit doen. Is het gewoon een speelwinkeltje, of zijn ze daadwerkelijk begonnen om geld te verdienen om de lege speelplaats weer wat leven in te blazen. Ik vraag mij nog steeds af wat de bedoeling is van de leeggetrokken speelplaats? weet er iemand misschien iets meer, want als je het de gemeente vraagt dan weten zij het ook niet.

320321

Informatie meneer de gemeente, informatie, informatie, bewoners willen weten wat er in hun wijk gebeurd.

burgemeester in haven

Vandaag heeft de burgemeester een bezoek gebracht aan wijkpost Lelystad-Haven en de Botter. Zij heeft op wijkpost de Botter gesproken met medewerkers van de wijkposten, wijkagenten, een klussendienst en leden van de wijkraad. De klussendienst is een organisatie die zich met name inzet voor hulpbehoevenden inwoners die niet in staat zijn een dure klusser in de hand te nemen. De wijkraad heeft een aantal niet goed lopende zaken onder de aandacht gebracht, waaronder het bovenwater en de blauwalg. De burgemeester heeft tijden haar bezoek aan de wijkpost de enorme stank ook geroken en gaf toe dat het niet echt fris ruikt. Nu maar hopen dat er iets mee gedaan wordt. overigens kon ik vanavond op de fiets de stank op de harderwijkstraat (150 meter vanaf het water) goed ruiken. Als het goed is dan komen er een vijftal deicers in het bovenwater en wil de wijkraad proberen een grote fontein te laten plaatsen. of het allemaal gaat lukken dat moeten we nog maar even afwachten. Voor dit seizoen lijkt de natuur wederom te hebben gewonnen, ondanks de enorme inzet.

visje vangen

Een mooie nieuwe carbon insteekhengel en een zeer ligt vistuigje bevestigt aan de top d.m.v. een stuk elastiek was het visgerij wat deze visser gebruikte. Met de bedoeling om wat kleine witvisjes te vangen een perfecte combinatie.

322

Maar als er dan plotseling een spiegelkarper op het aas duikt dan blijkt al gouw dat je met een vislijntje van 12/100 mm een klein probleempje hebt.als later blijkt dat de visser het zonder schepnet moet doen dan is het een onmogelijke zaak om de vis op het droge te krijgen. Na een strijd van zo’n 20 minuten kwam een vriend van de visser met een schepnet. Toen de vis weigerde om dicht aan de kant te komen heeft zijn vriend besloten om de vis maar een stukje tegemoet te komen. uiteindelijk heeft de vis de strijd toch verloren en heeft de visser de vis ontdaan van een zeer klein haakje van slechts enkele millimeters.

323

324

325

verkeersdrempel aangepast

De verkeersdrempel met oversteekplaats op de Ringdijk is vandaag aangepast.

317

Aan de zijkanten ziet u de betonblokken die als verkeersdrempel fungeerden. Kennelijk voldeden zij niet en zijn zij nu vervangen door losse klinkers. Op zich vond ik de betonnen drempels wel een uitkomst. In elk geval deden zij het goed voor wat betreft het omlaag brengen van de snelheid. De nieuwe drempel is wat minder steil, maar voldoet ook prima. Beter had het geweest als de drempel niet nodig was geweest. Maar helaas!

Nu maar afwachten wanneer de volgende drempel zal verschijnen, of worden we toch verstandig ?!?

aanpassing web-log

Geachte bezoeker.

Door enorme drukte is het de laatste dagen niet gelukt om nieuwe berichten te verzamelen en plaatsen. Op de achtergrond wordt momenteel druk gewerkt aan een aantal aanpassingen van het web-log om de snelheid te vergroten. Zo worden de fotoxe2x80x99s in de zijbalk verkleind in capaciteit en worden er op de achtergrond discussies gevoerd met de beheersorganisatie van de web-logs. xc3xa9xc3xa9n van de punten van kritiek is het zonder enig overleg verwijderen van de bron (het bericht) waarop door u een reactie gegeven is. Buiten dit probleem spelen er nog een aantal waar wij het niet eens mee zijn. De prijs die wij momenteel betalen ligt vele malen hoger dan een normale site en eigen domein kost. Derhalve zou het zo kunnen zijn dat het web-log t.z.t. een nieuw adres zou kunnen krijgen. Een soort van verhuizing, maar dan wel naar onze wensen.

Als het zover mocht komen dan brengen wij u tijdig op de hoogte.

Heeft u zelf nog iets te melden of een mooie foto, laat het ons dan weten. Ook een simpele tip uit de wijk is van harte welkom. Wij zullen uw aanwijzingen direct onderzoeken en indien gewenst publiceren.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandelt.

Ons mailadres lelystadhaven@hotmail.com vind u in de linkerkolom (fotobestanden tot max 20 mb per mail)

De eerlijke vinder

Even ……… bellen

Het zal je maar gebeuren, je weet echt niet wat je overkomt. Slapeloze nachten kun je er van hebben.

315

Het is met geen pen te beschrijven wat je op zo’n moment meemaakt. Er is geen trucage uitgehaald, gewoon een foto ‘s avonds in de schemer van een luchtballon zonder mandje op zo’ n 60 meter hoogte.Ik stop er nu even mee, morgen de ware toedracht en de afloop van dit verhaal.

316

Soms lijkt het alsof er heel wat aan de hand is en dan blijkt het achteraf om een stukje speelgoed te gaan. Een groepje Engelsen op de camping hebben een zeer lichte luchtballon die zij vullen met hete lucht van een campingbrandertje. omdat het ‘s avonds koel is wil deze ballon aan een stukje vissnoer zeer snel omhoog tot wel zo’n 100 meter. na afkoeling komt hij dan weer vrij snel naar beneden. Het is net vliegeren,  maar dan zonder wind. Ik heb dit zelf nog niet eerder gezien, maar wie weet wat voor leuke projecten je hiermee kunt maken en het kost bijna niets. Het gebruikte materiaal is gelijkwaardig aan diepvrieszakjes, u weet wel, die zakjes die zo kraken.

onkruid of ????

Kom je terug van vakantie, tref je een struik van meer dan een meter aan in je tuin, vol met paarse bloemen en een zeer stevige steel. Vraag je rond in de buurt wat het zou kunnen zijn, want zelf hebben wij daar niets geplant.

312

Is er misschien iemand die mij aan de hand van deze foto (overigens slechts een klein deel van de enorme plant) kan vertellen wat voor plant dit is? en of dit (mooi) onkruid is? let op de opvallende knop boven de bloem.

313

Uitbreiding kinderspeelplaatsen (vervolg)

Tijdens de vakantie zijn er op sommige kinderspeelplaatsen in de wijk enkele nieuwe speeltuigen geplaatst. als ik het budget bekijk wat hiervoor is uitgetrokken dan hebben we nog wat tegoed. Navraag binnen de gemeente over hoe en wanneer levert niets op, afwachten dus.

308

De speelplaats aan het begin van Zijpe (achter Ringdijk / Purmer) ziet er compleet uit (foto boven) Op de twee foto"s hieronder ziet u de speelplaats Wormer waar men een soort van klimwand heeft geplaatst. Het zal mij benieuwen wat er verder nog bijgeplaatst wordt en wat er met het oude hout gebeurd?

309

310

Aan het einde van de Monnickendamstraat / Andijkpad waar men zeer ontevreden is over de verwijderde draaimolen die nu op Schermer staat hebben kinderen zelf maar iets aangebracht. Is dit de manier waarop de jeugd kennis geeft van hun onvrede?

goed gedaan kids!

311

Handen af van ons speelgenot!

Ringdijk afgesloten

Gisteren was de ringdijk gedeeltelijk afgesloten, waardoor het verkeer via de binnendijk om moest rijden. Het gevolg, een hoop verkeer voor de ingang van de school. En dit is nu juist een plek waar verkeer het minst zou moeten komen. Maar ja het is niet anders, alhoewel het niet nodig had geweest als ze iets eerder waren begonnen met de aanleg van een veilige kinderoversteekplaats. De Ringdijk is gelukkig weer open, waardoor het extra gevaar weer is geweken. De doorgang is in tegenstelling tot hetgeen je zou verwachten voor het verkeer breder geworden.Maar aan de andere kant is de drang om gas te geven om als eerste door het smalle stuk te racen ook verdwenen, omdat je elkaar normaal kunt passeren. De drempel doet het verkeer behoorlijk afremmen en het zebrapad geeft duidelijk aan dat voetgangers voorrang hebben. nog een paar steentjes aan de zijkant en de kinderen kunnen een stuk veiliger naar school.

306

305

Voortgang verbouwing

De scholen zijn begonnen, de bouwvakvakantie zit er op en de verbouwing van het buurthuis en de school zijn weer op volle gang. Het volledige complex dat straks een onderkomen moet bieden aan OBS De Sluis, SKL peuterspeelzaal De Zuidwester, de wijkpost, wijkraad en een buurtcentrum met zijn activiteiten hebben op dit moment de naam Stichting MFA de Windhoek. Er wordt gesproken over een andere naam voor deze Multi Functionele Accommodatie, maar de naam valt bij een aantal niet geheel in de smaak en zal ik om die rede dan ook maar even achterwege laten. Overigens vind ik de Windhoek nog steeds een toepasselijke naam die prima overeenkomsten heeft met de Zuidwester van de peuterspeelzaal. En waarom zou je mee moeten doen aan een algemeen streven van Lelystad. Haven is nu eenmaal een afgezonderd gebied, hetgeen blijkt uit de extra strip als je met de bus gaat en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten.

300

Op deze foto ‘s van de linkerzijde ziet u op de bovenste foto aan de achterzijde de sporthal en rechts ergens het toekomstig onderkomen van de wijkpost en wijkraad. Op de foto hieronder de uitbreiding van het buurthuis.

301

Hieronder ziet u de hoofdingang van OBS De Sluis met aan de rechterkant de uitbreiding die door zeildoek nog even gedeeltelijk verborgen blijft.

302

Maar niet alles achter de schermen blijft verborgen voor de eerlijke vinder, zo ziet u hieronder op de eerste foto de toekomstige hoofdingang van de MFA. Deze hoofdingang bevind zich naast de tijdelijke zij-ingang van het buurthuis en zal in de toekomst toegang bieden voor vele onderdelen van de MFA. De tweede foto is de hal met aan de linkerzijde de ruimtes van de eerste foto. Links achter zit ergens de sportzaal terwijl recht vooruit ergens de school zich moet bevinden.

303 

304

De verbouwing zou voor het eind van dit jaar afgerond moeten zijn.

De scholen gaan weer beginnen

Vanaf maandag 4 september opent de school haar deuren, Wees daarom extra alert op overstekende kinderen. Afgelopen woensdag is de gemeente begonnen met de aanleg van een oversteekplaats en een verkeersdrempel aan het water van de Ringdijk. Dit op verzoek van de verkeersouders, gesteund door trefpunt veillig naar school (onderedeel van de gemeente). De eer komt volledig toe aan deze ouders, een leerkracht en kinderen  van basisschool de Sluis die dit knelpunt tijdens een rondgang door de buurt kenbaar hebben gemaakt.. Ik zou het fijn vinden als ik dit ook van de directrice van de school zou kunnen zeggen, maar helaas heb ik moeten constateren dat zij van mening is dat kinderen buiten school niet haar verantwoording zijn. Erg jammer hoor!

297

298

Even kreeg ik woensdag het idee dat er een project afgerond zou zijn voor de school zijn deuren zou openen, maar net als bij de kinderspeelplaatsen kunnen we daaar slechts van dromen.

Mischien een leuk idee om de nieuwe burgemeester en de bij haar in dienst zijnde ambtenaren een agenda te geven waar de schoolvakantie in staat!

De eerlijke vinder

Kunst-manifestatie

Op zaterdagochtend is de laatste kunstmanifestatie van start gegaan, ‘s morgens is het nog erg rustig, maar later op de dag nam het aantal bezoekers enorm toe.

291

Binnen in het gebouw  hield men zich bezich met bodypainting, het aanbrengen van tatoages en het zetten van piercings. Buiten kwam je een in goud gehulde dame tegen die urenlang stilstond op een zware houten tafel. Voor haar was de bodypainting niet zo ingrijpend als voor de dames binnen in het gebouw.

292 293

Ook ontbraken  dit jaar de traditionele gedichten niet aan het evenement. Met name veel nieuwe dichters zijn ter tonele verschenen. Jammer voor hen dat zij in dfe toekomst hun bekendheid elders zullen moeten zoeken. Als begeleiding werd gebruik gemaakt van een harp.

295

296

In de avond werd het feest binnen voortgezet, het was er erg druk en zeer gezellig.

294

Ook vandaag kunt u het evenement bezoeken. Let wel!! het is de laatste gelegenheid. Hierna valt definitief het doek voor de kunstmanifistatie die dit jaar haar tiende evenement heeft georganiseerd.

We zullen het missen.