Author Archives: lelystadhaven

Zwembad in Lelystad Haven

De aanleg van een zwembad in Lelystad Haven

Jan Middelburg vertelt:

1955 / 1960
zwembad Lelystad-haven

Op een bepaald ogenblik was er behoefte aan een zwembad. Op het eiland lagen hele dikke balken; die waren over van het gemaal of de haven. Toen was er iemand die zei.  Als we die balken in een rechthoek leggen en onder een gazen kooi maken. Zo gezegd, zo gedaan.

Voor de rest van het verhaal kijkt u op Flevolands geheugen.nl

Welkom terug op Lelystadhaven.web-log.nl

Deze site is voor een periode van drie weken offline geweest omdat Kinderparade BV. door middel van een dagvaarding de beheerders van Web-log.nl en zijn gebruiker heeft gesommeerd de inhoud van de Web-Logs aan te passen en te blokkeren.

Na het uitbrengen van een dagvaarding heeft de beheerder hier gevolg aan gegeven. Iets waar Web-Log.nl niets aan kan doen.
Het gevolg van zo’n blokkering is dat alle sites die hiermee samenhangen automatisch meegaan. Een technisch en juridisch verhaal waar ik u niet mee lastig wil vallen.
Web-Log.nl valt in deze dan ook niets te verwijten.

De site waar het allemaal om draait, blijft op vonnis van de rechtbank te Den Bosch
d.d. 6 augustus 2009 geblokkeerd en zal t.z.t. door mij worden opgeheven.
Inmiddels zijn alle berichten en reacties van lelystadhaven.web-log.nl/kinderfun overgezet naar kinderfun.info
De strijd is wat mij betreft nog lang niet gestreden, maar zal in gepaste en iets genuanceerde vormgeving worden voortgezet via  deze site.

Om nu direct in te gaan op de hele procedure streeft niet het doel van dit Web-Log na.
Bent u geínteresseerd in het volledige verhaal dan leest u er binnenkort alles over op www.consuhulp.nl
Een site die burgers informeert en helpt in hun strijd tegen vermeende misstanden.

Chris Koeree
Lelystad-Haven

IEDEREEN EEN EIGEN PAPIERCONTAINER

863

HVC inzameling / Flevocollect zamelt in Lelystad het afval in, in opdracht van de gemeente. Vanaf Persbericht200september krijgen alle (laagbouw) huishoudens in Lelystad een eigen papiercontainer.
Bewoners hoeven dan niet langer hun oude papier en karton in hun schuurtje te bewaren en naar het verzamelpunt in de wijk te sjouwen. Net als de grijze en de groene container, zetten bewoners de papiercontainer heel makkelijk aan de kant van de weg. Begin november zijn alle containers uitgereikt.
862Succesvolle proef
In december 2006 is een proef gestart met het inzamelen van papier met een papiercontainer in de wijken Gondel, Golfpark, Golfresort en Jagersveld in Lelystad. Deze proef is een groot succes gebleken.
In deze wijken wordt maar liefst 38% meer papier apart gehouden, waardoor dit papier niet in het restafval verdwijnt. Ook blijft minder rommel op straat liggen, omdat het papier nu op xc3xa9xc3xa9n plek wordt opgeslagen, waardoor het papier niet wegwaait.

Het inzamelen
Net zoals nu, wordt het oud papier en karton straks met de container opgehaald door vrijwilligers van de verenigingen in Lelystad. Per ingezamelde kilo papier ontvangen de vereniging namelijk een vergoeding. Dus de extra papieropbrengst is ook voor hen mooi meegenomen. De papiercontainers worden per wijk uitgezet. Bewoners ontvangen de container op vrijwillige basis. Als de container na 8 weken niet bevalt, kunnen bewoners dat aangeven bij HVC en dan wordt de container weer opgehaald. Ook bestaat na 8 weken na ontvangst de mogelijkheid de container om te ruilen voor een kleiner exemplaar. Op deze manier kan iedereen het wel eerst uitproberen. De ervaring leert namelijk in andere steden dat de papiercontainer bij de meeste mensen heel goed bevalt en dat een kleinere container meestal te weinig ruimte biedt. Bewoners ontvangen thuis bericht wanneer hun wijk aan de beurt is. De containers worden eens per vier weken geleegd.

Hergebruik papier en karton
Oud papier is veruit de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton in Nederland. Papieren en kartonnen verpakkingen, toiletpapier en handdoekjes worden zelfs voor bijna 100% van oud papier gemaakt. Het is dus de moeite waard oud papier en karton te scheiden en de papiercontainer is een goed hulpmiddel hiervoor. Ook in ander gemeenten blijkt dat met invoeren van de papiercontainer meer papier gescheiden wordt.

Hoogbouw
Voor flatbewoners blijft het scheiden van oud papier zoals het nu is. Wel kan soms de inzameldag wijzigen. Deze bewoners ontvangen hierover bericht thuis.

HVCinzameling
Flevocollect maakt deel uit van HVC inzameling. HVC is een modern en innovatief afvalenergiebedrijf. Het bedrijf is eigendom van 55 gemeenten uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland.

Reactie op Losloopveld of doodloopveld van 23 juli

858

859
De paaltjes zijn niet verwijderd omdat er dan gaten ontstaan waar wij onze pootjes in kunnen breken. Ze zitten nu wat minder diep in de grond zodat ze hoger uitsteken. bovendien zitten ze nu zo los dat als we er tegenaan rennen ze enigzins meebuigen.

Stilletjes hopen we dat de gemeente ze gewoon verwijderd.
Maar ja, Hopen, daar moet je een hoop geduld voor opbrengen.

Woef Woef

Moderatie

Omdat er de laatste dagen reacties worden geplaatst die niet geschikt zijn voor minderjarige bezoekers is de plaatsing van reacties aangepast. Hierdoor zal u na plaatsing even geduld moeten betrachten alvorens de reacties zichtbaar worden. Het spijt mij zeer, maar het is nu eenmaal niet anders.Over het algemeen gebeurt dit elke avond.

Excuses voor het ongemak

Wateroverlast in Lelystad Haven

844

849
Soms denk je wel eens “zat ik maar in Venetie” Maar daarvoor hoef je niet zover van huis.

850

851
Voor de meesten onder ons is dit een slechte ervaring die we niet snel zullen vergeten, maar kinderen hebben daar gelukkig geen enkel besef van en genieten in volle overgave van de enorme hoeveelheid water.
848
845

846Op Schermer stond het water letterlijk tot aan de knieen, De waterkolken konden het regenwater niet verwerken en het water zocht zijn eigen weg.
Op een aantal plaatsen in haven, maar vooral hier op Schermer verschaft het water zich een toegang tot de kruipkelders onder de woningen.
Op het adres waar deze foto’s zijn genomen stond het water het hoogst. Door de enorme druk is een deel van de bestrating weggespoeld en er ontstond een enorm gat. Uiteindelijk is de brandweer bijna anderhalf uur bezig geweest met het waterpeil in de kruipkelders weer op een aanvaardbaar niveau terug te brengen.
De door de brandweer gebruikte pomp zoog zo’n twaalfhonderd liter water per minuut weg. Dit brengt het totaal op zo’n slordige 108.000 liter.
Nog dezelfde avond heeft de gemeente zand gebracht om de gaten zoveel mogelijk vol te gooien. Ook hebben zij een aantal houten platen neergelegd zodat de bewoners in elk geval de voordeur weer konden bereiken.
Ook op andere adressen deed zich hetzelfde voor en ontstonden er vlak langs de gevels en in de trotoirs behoorlijke kraters. Ik heb zelf nog geprobeerd om de schade enigszins te beperken door hier en daar wat grote regenwaterputten open te trekken, hetgeen op zich goed ging. Echter de reeds ontstane schade was toen al een feit waar niemand iets meer tegen kan doen. Het was letterlijk dweilen met de kraan open.

847
Van de Schermer over naar de Spakeburgerlaan waar de schade het grootst is.

852

853 Op de Spakenburgerlaan (zijstraat van de Harderwijkstraat) was de hoeveelheid water in de straat zo groot dat het water via de afritten van de woningen de onder deze woningen gebouwde parkeergarages in liep. Er was werkelijk geen houden aan. op de foto hiernaast staat een auto die gedeeltelijk onder water heeft gestaan maar gelukkig de motor weer op gang heeft weten te brengen. De eigenaar sluit zojuist zijn motorkap om snel de auto verder droog te rijden. De blauwe auto op de foto hierboven die staat nog even op de helling met zijn deuren open terwijl de eigenaar bezig is de garagebox leeg te maken. Op de foto hieronder kun je goed zien hoe hoog het water in de garageboxen onder de woning heeft gestaan. Na enig meetwerk kwam ik op 78 cm. De brandweer is ook hier met meerdere wagens enkele uren bezig geweest om het water uit de garages weg te pompen.

854

De bewoners van de garagebox hierboven zijn niet aanwezig en staat dan ook nog een behoorlijke verassing te wachten als zij (misschien van vakantie) terugkomen bij hun woning. Verder zag je overal in de straat de inboedel van de garageboxen buiten staan. Als je het niet weet dan zou je bijna denken dat het vrijmarkt was. Nu maar afwachten hoe de verzekering hierop zal reageren. Het mag dan misschien wel iets hebben van een natuurramp, maar in dat geval zouden er veel meer gedupeerden moeten zijn. Uiteindelijk kunnen deze mensen na afloop zelf bepalen of ze bij de juiste maatschappij zijn verzekert. Het zal mij benieuwen welke maatschappij dit is.
856
Elders in haven trof ik deze put aan. Omdat deze put aan het zicht is ontrokken en een groot gevaar oplevert voor spelende kinderen houd ik de locatie nog even voor mij. De grond rondom de put is volledig weggespoeld en de zware stalen deksel met nog zwaardere betonnen rand ligt er los boven op. De locatie wordt gemeld bij de gemeente zodat ze er zo spoedig mogelijk iets aan kunnen doen.
Wordt vervolgd.

855

Losloopveld of Doodloopveld

840
De hondenkop, Het laatste stukje natuur in haven. Een van de laatste plekken waar een hond even lekker zijn energie kwijt kan. Al vele jaren een officieel losloopgebied, ook al denken sommige ambtenaren hier anders over. Als je de borden mag geloven dan is het een aanlijngebied (geel plaatje).
De folder van de gemeente geeft aan dat alleen de smalle pisstrook (zie foto)een losloopgebied is. Bovendien moeten de honden deze strook regelmatig delen met fietsers. Vraag je het een ambtenaar in de wijk dan is het hele gebied hondenkop een losloopgebied. Ga je over het houten bruggetje dan kom je het volgende tegen.841
842_2Een prachtig veld waar de hond zich lekker kan uitleven, spelen met elkaar waarbij soms enorme snelheden worden gehaald. De eigenaar die houd zich druk met het in de gaten houden of er geen andere honden (aangelijnd) in de buurt komen, want niet elke hond is gelijk. Ook het gedrag van de eigen hond of honden vraagt de nodige aandacht. Zo hoor je wel eens de opmerking "lekker makkelijk"je hond los laten lopen, maar neem maar van mij aan dat een hond aan de lijn veel makkelijker te corrigeren is als er gevaar dreigt. Een loslopende hond vraagt veel meer inspanning van de eigenaar. We hebben de fietsers (hier op de dijk gelukkig niet) vissers, voetgangers, andere dieren en een stinkend bovenwater door het rottende gras. En toen kwam ook de gemeente met zijn ingenieuze plan om midden op het veld een aantal palen te plaatsen. palen van zo’n 40 cm. Palen die een spelende hond echt niet ziet. de gevolgen kunnen rampzalig zijn voor uw trouwe viervoeter, en waarom? Waarom moeten er nu speciaal van deze paaltjes geplaats worden? Is dit om aan te geven hoever er gemaaid moet worden of valt dit onder zinloos geweld door de overheid?
843
Wist u overigens dat er binnen de wijkraad en de gemeente veel wordt gesproken over deze losloopgebieden en gebieden waar en hond beslist niet mag komen. Zo zal het losloopgebied aan de Lemmerstraat naast de twee flets verdwijnen om ruimte te maken voor nieuwbouw (het stukje achter de bestaande huizen blijft voorlopig) Het stuk langs de Oostvaardersdijk met dat dure fietspad wat nauwelijks gebruikt wordt door een onjuiste wegbewijzing wordt misschien wel weer losloopgebied. En het stukje braakliggend grond tussen de Harderwijkstraat en de Lemmerstraat (waar tijdelijk basisschool de Sluis heeft gezeten) naast de speelplaats wordt ingericht als een parkje waar ook de hond los mag rennen. Aan de andere kant worden grasvelden rond kinderspeelplaatsen en zwemstrandjes over een groter gebied verboden voor honden. want wees nu eerlijk, Poep voor de deur vind u niet prettig, dus ook de spelende kinderen niet!!

Parkeergedrag en tuinonderhoud

Over het algemeen hebben we in haven niet te klagen over het aantal parkeerplaatsen. Dit was in Amsterdam wel anders. Maar als u een auto parkeert, let u er dan ook op of een ander er geen last van heeft? Soms is het niet anders, maar in dit geval kun je de auto natuurlijk ook een klein stukje minder ver naar achteren plaatsen. Ook de haag een klein beetje bij(af)knippen is geen overbodige luxe.

De trotoirs (als ze er al zijn) zijn vaak niet breder dan 1,5 meter. In dit geval (een tegel is 30 cm) neemt de haag hiervan 45 cm in beslag en de auto 60 cm. Voor de voetganger blijft er slechts 30 cm over. En als die voetganger een kinderwagen of boodschapenkarretje bij zich heeft dan is er echt geen doorkomen aan. Wat denkt u overigens van  zo’n trekhaak ‘s avonds als het donker is. GVDGV!!!!!
839

Het Bovenwater (een prachtig natuurgebied) totdat !!??!!

Het weer in Nederland is zeker niet om te juichen. Maar stel je nu eens voor dat het zonnetje wel zijn best zou doen, hoe zou het dan zijn voor de bewoners rond het Bovenwater?
Vorig jaar is er een nieuw bedrijf ingeschakeld om het gras in het bovenwater vroegtijdig te maaien.
Ook het drijvende gras werd vrijwel direct verwijderd. een enorme vooruitgang was de reactie van vele bewoners uit haven. Gelukkig maar, want de deicers (kleine ventilatoren die het water in beweging brengen) voldeden nauwelijks.

Maar nu. Een jaar verder. Slecht weer. Een geluk bij een ongeluk, of moet ik zeggen (geluk bij wanbeleid). Maar niet alleen de gemeente en het uitvoerende bedrijf hebben schuld aan de verslechtering van het bovenwater. Soms moeten we ook de hand in eigen boezem slaan.
837

836
Vanaf de Hondenkop maakte ik deze foto’s met de wind in de rug. De wind in de rug omdat de stank anders niet te harden is. kun je nagaan wat de bewoners op de achtergrond mee moeten maken, en dan is de temperatuur gelukkig nog laag. De watervogels hebben er niet zoveel moeite mee en lopen letterlijk over een dikke brei rottend gras (bovenwaterpoep) van ruim 20 cm.

En dan heb je nog de watersporters die genieten van het mooie water. totdat het bootje niet meer voldoet aan hun verwachting. En dan? Dan laat je het maar wegdrijven. Op dit zelfde punt heb ik een maand geleden een bootje uit het riet verwijderd die daar bijna twee jaar heeft gelegen. Na twee weken heeft de milieupolitie de boot die ik erg opzichtelijk heb neergelegd laten verwijderen door Flevocollect. En nu ligt er weer een opvolger.
Ik hoop dat de eigenaar van het bootje zich snel bedenkt, want anders kan het wel eens zo zijn dat er binnenkort helemaal geen bootjes meer gratis in het bovenwater mogen liggen. In dat geval weet u in elk geval hoe dit komt!

835
Wist u overigens dat Lelystad een gescheiden afvalwatersysteem heeft. Let maar eens op de dubbele putten in uw straat. Op de ene putdeksel staat niets op de ander de letters RW (regenwater).
De putten zonder letters transporteren het afvalwater (rioolwater naar de waterzuivering. Op de regenwaterputten zitten de dakgoten en straatkolken aangesloten. Omdat men er vanuit gaat dat dit redelijk schoon water is word dit geloosd op het oppervlaktewater (dus ook het bovenwater).

Dit betekend dat indien u uw auto voor de deur wast (met een chemisch middel) of bijvoorbeeld een vaatwasser aansluiting op uw regenpijp maakt omdat dit makkelijker is u bezig bent met het vervuilen van het open water. En zo zijn er natuurlijk nog vele redenen te bedenken die bijdragen aan de vervuiling van ons stukje bovenwater. Tis maar dat je het weet Tis maar dat je het weet Het is maar dat je het weeeet.
Een goed milieu begint ……………………juist ja.

Auto (tje)

Koop je vol trots een leuk tweede hands autootje.
Beginnen de buren te klagen dat hij iets uitsteekt

Kan ik er wat aan doen dat de gemeente niet met zijn tijd meegaat
met de maatvoering van de parkeerplaatsen!!!!!!

834

Storm in Haven

Afgelopen nacht trok er een flinke Westerstorm over ons land. hetgeen ook in Lelystad Haven voor de nodige problemen zorgt. Zo zijn een aantal vuilcontainers van plaats veranderd omdat bewoners ze niet tijdig hebben verwijdert, maar ook op eigen terrein zorgen zij voor de nodige overlast en schade. 825

826

De harde wind zorgde voor een hoge waterstand van het Markermeer. De sluisdeuren laten zien dat ze boven de normale waterlijn niet goed waterdicht zijn.Het water komt er met bakken doorheen. 827

Gelukkig zijn de dakpannen blijven liggen en zijn beelden als op de foto hieronder gelukkig uitgebleven.
828

Op somige plaatsen in Haven hebben schuttingen de wind niet kunnen weerstaan. Op de foto hieronder is een bewoner in alle vroegte begonnen om de omgewaaide schutting van de openbare weg te verwijderen. Voorlopig zal hij het met een open tuin moeten doen. 829

Afsluiting Buitengebied Zeewolde (vervolg)

817
Vorig jaar heeft de Gemeente Zeewolde het gebied ten oosten van de rijksweg A6 tijdens de spitsuren afgesloten voor verkeer (met uitzondering van bestemmingverkeer). Dit en meer is voor ons en de wijkraad reden geweest om hierover vragen te stellen aan de gemeente Zeewolde.

Hieronder het antwoord van de gemeente Zeewolde en een oplossing voor een deel van de gedupeerde bewoners uit Lelystad Haven en Hollandse Hout.
818

Het gebied waar het hier om draait beslaat een oppervlakte van 11 bij 3,5 Kilometer en werd veelal gebruikt om vanuit Lelystad Haven en Hollandse Hout binnendoor naar de A27 (afslag Almere Hout) te rijden. Buiten het feit dat deze route tijdbesparing oplevert (ook als men zich aan de toegestane 80 km/uur houd) Is het verschil in afstand voor bewoners van Lelystad Haven 9,5 kilometer (enkele reis). Het extra brandstofgebruik is sterk afhankelijk van de verkeersintensiteit.
821_2
Binnendoor kun je altijd doorrijden en is het brandstofverbruik laag door het verschil van 18 km/dag die je bespaart en de lage snelheid van 80 km/uur.

Via de rijksweg A6 is de afstand per dag in elk geval 18 km langer en bovendien neemt het brandstofverbruik toe door de hogere snelheid van 120 km/uur. Om maar te zwijgen over het extra brandstofverbruik indien je over de rijksweg kruipt wanneer er weer eens een file staat.

Op basis van het tijdverlies en de milieubelasting heeft de wijkraad Lelystad Haven aan de gemeente Zeewolde gevraagd de afsluiting van het buitengebied in heroverweging te nemen.

De gemeente Zeewolde heeft hierop gereageerd met een schrijven waarin het volgende naar voren is gebracht.

819_1Geachte wijkraad,

Op 19 november 2007 schreef u ons een brief met het verzoek om de afsluiting van ons buitengebied te heroverwegen.

Ons besluit tot afsluiting van het buitengebied tijdens de spitsuren heeft tot doel het tegengaan van doorgaand verkeer op wegen die daarvoor niet zijn aangelegd en ingericht (sluipverkeer). De door ons afgesloten wegen zijn dan ook specifiek bedoelt als ontsluitingswegen voor de hieraan gelegen erven en niet als kortste of meest logische verbindingsroute van A naar B.
Aanleiding voor ons besluit is met name de forse groei van het doorgaand verkeer in de afgelopen jaren en de daardoor afgenomen verkeersveiligheid op deze erfontsluitingswegen. De verkeersintensiteiten zijn in de afgelopen 5 jaar tijd met ca. 100% toegenomen.

822 Wij beseffen dat door onze maatregel sommigen onevenredig worden getroffen omdat zowel de reisafstand als de reistijd voor woon-werkverkeer beduidend meer worden. Wanneer zowel en de reisafstand en de reistijd als gevolg van het inrijverbod met meer dan 10% toenemen, is eventueel een ontheffing mogelijk.
Voor de bepaling van de toename van de reisafstand en de reistijd wordt gebruik gemaakt van de routeplanner van de CDfoongids.

Bij uw verzoek om een ontheffing geeft u aan dat het u met name gaat om tijdsverlies en milieubelasting.
Graag verwijzen wij u hiervoor naar de gemeente Lelystad, waar u ingezetene van bent, daar het naar onze mening meer steek houdt, om als gemeente Lelystad, onderhandelingen te voeren met rijkswaterstaat over de aanleg van een extra ontsluiting op de A6.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders

823

Wat betekend dit voor u als inwoner van Lelystad Haven en Hollandse Hout?
Allereerst is het van belang dat u bepaalt hoe groot het verschil voor uzelf is tussen een rit door Lelystad, de rijksweg A6 en vervolgens de A27 tot aan de afslag Almere Hout en een rit via de Knardijk, Praamweg bult, Ibisweg, een van de zijwegen en de vogelweg tot aan de Rijksweg A27.

Voor bewoners van Lelystad haven is het verschil ongeveer 9,5 Kilometer.
Voor bewoners van Hollandse hout is het verschil ongeveer 8,5 Kilometer.

Dit verschil zou minimaal 10 % van uw totale rit mogen bedragen (via de kortste route) binnendoor door het gebied van Zeewolde.
Voor Lelystad haven is dit binnendoor 95 en via de rijksweg 104,5 Kilometer.
Voor Hollandse Hout is dit binnendoor 85 en via de rijksweg   93,5 kilometer.
(aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend)

Is uw totale reisafstand groter dan hierboven aangegeven dan heeft u volgens de gemeente Zeewolde geen recht op een ontheffing.
Is uw totale reisafstand korter dan de hierboven vermelde kilometers, dan zou u in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing. Er zit echter nog een addertje onder het gras! Voorwaarde twee stelt dat de reistijd ook met 10 % moet toenemen. Een tijdsverschil die niet goed is vast te stellen.
De gemeente Zeewolde maakt hiervoor gebruik van de routeplanner van de CD-foongids. Deze routeplanner houd geen rekening met het tijdstip, maar gaat uit van een ideale situatie (buiten de spits). Dit in tegenstelling tot het tijdstip waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd, namelijk de ochtend en avondspits. Ook rijd de een rustig, terwijl de ander het idee heeft op het circuit van Zandvoort te rijden. Overigens is dit laatste een van de redenen waarom de gemeente Zeewolde heeft besloten het sluipverkeer te weren. Dus ook voor een aantal uw eigen schuld.

Indien een aanvraag voor ontheffing wordt afgewezen op basis van het niet voldoen aan het tijdsverschil dan zou ik zeker in overweging nemen om hier bezwaar tegen aan te tekenen.
Ik denk dat er voldoende argumenten zijn om deze berekening (bepaling via de routeplanner van de CD-foongids) onderuit te halen.

Anderzijds kunt u natuurlijk nog steeds gebruik maken van uw recht om het gebied te betreden voor het maken van een foto(uitspaak wethouder), het genieten van de natuur, het kopen van aardappels bij een boer, het zoeken naar een een te koop staande boederij en nu ook om uit te zoeken wat uw tijdsverschil nu werkelijk is. Voor laatst genoemde moet u door het gebied rijden om hier achter te kunnen komen. U bent dan bestemmingsverkeer!!!! en heeft geen ontheffing nodig.

Weet u hoe een koe een haas vangt?  nee!  geeft niet, de koe weet het ook niet!!
Zorg dat u gebruik maakt van de kortste route om het milieu zo veel mogelijk te ontlasten.
En laat u niet opnieuw als melkkoe misbruiken.
Houd u hierbij wel aan de toegestane snelheid.

Gemeente Lelystad dupeert milieubewuste burgers die gebruik willen maken van het Openbaar Vervoer (ingezonden stuk)

820

In verband met de files, de milieuproblematiek en de Hollandse Brug, hebben wij onlangs besloten om beiden met Openbaar Vervoer naar het werk in Amsterdam te reizen.
Tot mijn grote verbazing hoor ik net dat door de gemeente Lelystad het parkeerabonnement afgeschaft is.

De gemeente Lelystad heeft treinreizigers in het verleden al niet tegemoet willen komen in een gratis parkeermogelijkheid bij het station. En nu heeft men  ook nog eens het parkeerabonnement afgeschaft!
Dit betekent 500 euro extra parkeerkosten per jaar! SCHANDELIJK!!

Bovendien rijdt er nog steeds geen bus in de Harderwijkstraat, dus deze wijk is geheel ‘busvrij’. Heel fijn!
We zijn dus genoodzaakt om met de auto naar het station te gaan!

Kan hier een bewonersvriendelijke en kostenbesparende  oplossing voor worden bedacht?

Een bewoner van de Belterwiede

Afsluiting Buitengebied Zeewolde (vervolg)

817

Vorig jaar heeft de Gemeente Zeewolde het gebied ten oosten van de rijksweg A6 tijdens de spitsuren afgesloten voor verkeer (met uitzondering van bestemmingverkeer). Dit en meer is voor ons en de wijkraad reden geweest om hierover vragen te stellen aan de gemeente Zeewolde.

Binnenkort het antwoord van de gemeente Zeewolde en een oplossing voor een deel van de gedupeerde bewoners uit Lelystad Haven en Hollandse Hout.
818 

VLIEGVERKEER HOUDT ZICH AAN DE REGELS

Persbericht200_26Januarimaand rustiger, maar drukker dan een jaar geleden

Het vliegtuigsignaleringssysteem in Infocentrum Lelystad heeft in de afgelopen maand januari 4.170 vluchten boven het stedelijk gebied van Lelystad geregistreerd en vastgelegd. Dat is opnieuw rustiger dan voorgaande maanden, maar wel drukker dan dezelfde maand vorig jaar. Toen werden namelijk 3.548 vliegbewegingen geregistreerd.

Het vliegverkeer heeft zich ook in januari 2008 aan de regels gehouden, want er is in deze maand geen vliegtuig geweest die onder de geldende grens van 4.000 voet kwam.

Nachtvluchten beneden de 7.000 voet (2.100 meter) komen weinig voor: in januari waren er  tussen middernacht en 06.00 uur xe2x80x99s ochtends 11 vliegtuigen die lager dan 7.000 voet overkwamen. Tussen 23.00 en 07.00 uur kwamen 23 vluchten over.
Het vliegtuigsignaleringssysteem legt alle informatie vast over datum, tijdstip, vlieghoogte, luchtvaartmaatschappij en vliegrichting van vluchten boven Lelystad. Dit betreft voornamelijk vliegverkeer van en naar Schiphol.

xe2x80x98Livexe2x80x99 op de website
Bewoners kunnen alle vluchtgegevens boven Lelystad zelf raadplegen via de website van Infocentrum Lelystad. Ook de actuele situatie wordt op de site weergegeven. Zo kan elke inwoner precies volgen wat er gebeurt in de lucht boven de eigen woning.

Kijk op www.infocentrum.lelystad.nl voor een volledig overzicht van alle vliegtuigregistraties.

GOEDE IDEEÉN VOOR UW WIJK VERDIENEN EEN STEUNTJE IN DE RUG

Persbericht200_28Bewoners die een idee hebben ter verbetering van de leefbaarheid in hun straat, buurt of wijk kunnen nog t/m 15 februari een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Participatiebudget van de gemeente.

Ook in 2008 stelt de gemeente weer een budget beschikbaar voor kleine projecten, die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Het zogeheten participatiebudget is bedoeld voor bewoners die zelf wat willen opzetten. Een goed idee xe2x80″ dat op een of andere manier bijdraagt aan verbetering van het woon- en leefgenot in de buurt – kan in principe rekenen op steun van de gemeente.

Idee aanmelden

Het hele jaar door kunnen bewoners voorstellen indienen die daarna getoetst worden aan de voorwaarden. De eerste aanvragenronde sluit op 15 februari 2008. Eind februari xe2x80″ begin maart worden deze voorstellen beoordeeld.

De wijkpost beschikt over de vereiste formulieren en kan de aanvrager behulpzaam zijn bij de uitwerking van de plannen. Op de website van de gemeente (www.lelystad.nl) is bij Meepraten Over mijn wijk > Participatiebudget informatie over het participatiebudget te vinden. Daar kan ook een aanvraagformulier gedownload worden.

Ook staat er op de website een overzicht van projecten die in 2007 in aanmerking kwamen voor een bijdrage.

Voor nadere informatie, hulp en advies kan contact worden opgenomen met de wijkpost

Bewonersbrief omgeving Lemmerkade / Lemmerstraat (hondenbezitters opgelet)

Lelystad
29 januari 2008

onderwerp No.08-013
Woningen voor starters aan de Lemmerkade. (naast de twee flats)

Geachte heer, mevrouw,

Het college heeft vandaag besloten om de woningbouwlocatie aan de Lemmerkade aan te wijzen als een locatie voor starters. Een groep van ongeveer twaalf starters op de woningmarkt krijgen op deze plek de mogelijkheid om samen woningen te bouwen. De locatie heeft in het bestemmingsplan de bestemming wonen. Hoe de woningen er uit komen te zien is natuurlijk afhankelijk van het ontwerp. We weten op dit moment nog niet hoe de plannen van de starters er uit gaan zien. Uiteraard moeten deze plannen aan de regels voldoen.

De starters gaan zelf een ontwerp laten maken voor deze locatie. Uiteraard wilt u als omwonenden graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Zodra er wat duidelijkheid is over de invulling van de locatie willen we u als omwonenden graag betrekken.
U wordt te zijner tijd uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep waarin bewoners op de hoogte gehouden worden en kunnen reageren op de plannen van de starters. U kunt zich hiervoor alvast opgeven via: dbj.bergman@lelystad.nl. of bij de wijkpost Lelystad Haven 0320-279330.

Op het bijgaande luchtfoto is de locatie met een rode cirkel aangegeven.

Met vriendelijke groeten,
Namens Gemeente Lelystad

Joselie Ruimers
Wijkmanager Zuidwest

Lemmerkade

Toegevoegde informatie (De eerlijke vinder)

Ter compensatie van het hondenlosloopveld langs de Oostvaardersdijk heeft dit stuk grond tijdelijk de bestemming hondenlosloopveld gekregen.

Dit losloopveld is opgeheven na de aanleg van het fietspad langs het water tussen het Andijkpad en de Oostvaardersdijk.

Waar moet de hond nu weer heen?

Tekenen en Bewegen

In Buurthuis De Windhoek gaat Charlotte Bakker een workshop van 5 tekenlessen geven.
Zij heeft zelf les gekregen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, haar specialiteit is portret tekenen.

Het is de bedoeling om in februari te gaan starten, als er minimaal 4 deelnemers zijn zal de exacte datum worden vastgesteld. De lessen zullen in principe alleen voor mensen zijn die in Lelystad-Haven wonen. De workshop zal in ieder geval op maandag zijn van 13.30 tot 15.00, de kosten komen op xe2x82xac 3,- per les.

Tekenen en bewegen liggen heel dicht bij elkaar. Het gaat vaak om durven bewegen met het potlood in je hand. Eerst bewegen en dan kijken wat er wil ontstaan.
Als je de letterlijke werkelijkheid wilt tekenen, kun je beter een foto maken en die na tekenen.
Een foto staat stil, het is een opname van een moment.
Een tekening kan de beweging weer geven en dat maakt de tekening boeiend. De wereld is xc3xa9xc3xa9n en al beweging, niets staat stil zelfs een boom niet (al kunnen wij de veranderingen in de boom niet van moment tot moment zien).
Wij gaan oefenen om je/u meer gevoel te geven van wat tekenen voor je/u kan zijn.
Het gaat niet om resultaten, maar om het plezier!!!
Informatie: Charlotte, tel. 212969

Een inteken lijst ligt in het buurthuis, u kunt telefonisch contact opnemen via tel.nr. 260001, b.g.g. spreekt u dan een boodschap in zodat u teruggebeld kunt worden.

VLIEGTUIGSIGNALERING MELDT 1 xe2x80x98OVERTREDINGxe2x80x99 IN MAAND DECEMBER

Persbericht200_26Decembermaand rustiger, maar drukker dan een jaar geleden

Het vliegtuigsignaleringssysteem in Infocentrum Lelystad heeft in de afgelopen maand december 4.505 vluchten boven het stedelijk gebied van Lelystad geregistreerd en vastgelegd. Dat is rustiger dan voorgaande maanden, maar wel drukker dan in de maand december 2006. Toen werden 3.346 vliegbewegingen geregistreerd. Bovendien heeft het systeem anderhalve dag storing gehad en zijn de gegevens in die periode niet vastgelegd. Het werkelijk aantal vluchten ligt daarom nog iets hoger.

Hoewel het druk is, houdt het vliegverkeer zich grotendeels wel aan de afspraken en regels. In december  is er 1 vliegtuig geweest die onder de geldende grens van 4.000 voet kwam. Dit vliegtuig kwam op 24 december xe2x80x99s ochtends om 9.08 uur over op 3.950 voet. De gemeente meldt deze xe2x80x98overtredingxe2x80x99 aan Luchtverkeersleiding Nederland en de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Nachtvluchten beneden de 7.000 voet (2.100 meter) komen nauwelijks voor. In december waren er zeven vliegtuigen die overvlogen tussen middernacht en 06.00 uur xe2x80x99s ochtends. Tussen 23.00 en 07.00 uur kwamen 19 vliegtuigen over. Het vliegtuigsignaleringssysteem legt alle informatie vast over datum, tijdstip, vlieghoogte, luchtvaartmaatschappij en vliegrichting van de desbetreffende vluchten.

xe2x80x98Livexe2x80x99 op de website
Bewoners kunnen alle vluchtgegevens boven Lelystad zelf raadplegen via de website van Infocentrum Lelystad. Ook de actuele situatie wordt op de site weergegeven. Zo kan elke inwoner precies volgen wat er gebeurt in de lucht boven de eigen woning.

Kijk op www.infocentrum.lelystad.nl voor een volledig overzicht van alle vliegtuigregistraties.

Voor overige persberichten; Kijk op Lelystad.web-log.nl

GRATIS OPENBAAR VERVOER VOOR INWONERS LELYSTAD VAN 65+

Persbericht200_24Vanaf 1 januari 2008 kunnen inwoners van Lelystad van 65 jaar en ouder, gratis gebruik maken van het openbaar vervoer met de Lelybus van Connexxion. Lelystad is hiermee de tweede stad
in Nederland, waar deze mogelijkheid wordt geboden aan 65+xe2x80x99ers.

Al langere tijd hebben de gemeenteraad en het college de wens, te komen tot een vorm van gratis openbaar vervoer voor 65+xe2x80x99ers in Lelystad. Besproken is met Connexxion, om dit al in de huidige concessieperiode, die loopt tot eind 2009, in te voeren in de vorm van een pilot.

De opzet is, de 65+xe2x80x99ers direct vanaf 1 januari 2008 gratis te laten reizen met de OV-chipcard, vooruit lopend op de landelijke invoering hiervan. Zo wordt voor hen het gemak vergroot om met de Lelybus te reizen. Met xc3xa9xc3xa9n kaart kunnen zij dan zonder problemen met de Lelybus op stap.

Voor overige persberichten kijk op Lelystad.web-log.nl

Echt (geen) Hema (Hema laat je in de kou staan)

Het zal je maar gebeuren.

Verjaardag van een van je kinderen in het weekend (zondag).

Even een taartje halen bij Juist ja de Hema; en dan:!!! Sorry er is iets fout gegaan met de levering.
Dit is wat ons overkwam. Nu had ik niet besteld, dus dan loop je enig risico zou je denken. Maar niets is minder waar. Ook een ieder die wel heeft besteld heeft pech gehad. En dan is de verkoopster niet blij dat u teleurgesteld bent. Ja hoe zou dat nu komen.

Uiteindelijk heb ik dan maar het laatste (oude en ondermatig) stukje slagroomtaart gekocht. Dit tot grote teleurstelling van de klant die achter mij stond en ook wel graag dat schamele stukje wilde hebben. Met een teleurstelling en schaamte voor deze klant heb ik de zaak verlaten met:::::;;;;!!!!!!  814

Gelukkig haden ze nog een appelkruimtaart (op 1 na de laatste) en een moccataart. Maar voor de na mij binnengekomen klanten was niet veel meer. Hoe kom je van je oude rommel af?! juist ja, want van dagvers is geen sprake!!!

Uiteindelijk ben ik maar naar de concurent gegaan, maar ja, een vlaai is toch iets anders dan een slagroomtaart. Maar wel lekker vers. Het zal mij benieuwen hoe de gasten erop reageren. Bent u ook met uw neus naast de slagroomtaart terecht gekomen? Reageer dan op dit bericht.

Bij voldoende klachten zal ik het hoofdkantoor van de Hema om een reactie vragen. 815

816
Voor de bezoekers van de verjaardag (a.s. zondag)van mijn dochter geld dat het gebak van de Hema op vrijdag waarschijnlijk vers was. Sorry!!!

Oud en Nieuw (het had zo mooi kunnen zijn)

812
810
811
Juist nu de kwaliteit van het vuurwerk met sprongen vooruit is gegaan zorgt een dikke laag mist dat alle miljoenen die inwoners van Nederland aan vuurwerk hebben uitgegeven niet tot hun recht kwamen. In Lelystad Haven was de mist (versterkt door de enorme rook) zo erg dat je geen hand voor ogen kon zien. Het zicht was soms minder dan een meter. Het goedkope vuurwerk gaf vaak betere resultaten voor de persoon (veelal kinderen) die dit vuurwerk af hebben gestoken. Jammer dat een ander er niet van heeft kunnen meegenieten.813

Het groter (professioneler)vuurwerk kwam niet tot zijn recht en veroorzaakte slechts een nog dichtere rook /mist massa. Ook veilig over straat lopen was er niet bij. Zo werd vuurwerk de straat opgeworpen zonder dat men kon zien of er zich iemand op deze straat bevond. Even naar een kennis of familielid lopen was er bijna niet bij. Een mooie foto maken was niet mogelijk zodat we het moeten doen met een paar foto’s gemaakt tijden een vuurwerkshow enkele dagen geleden. Hoe staat het met het vuurwerk dat niet is afgestoken? Wordt dit tot volgend jaar bewaard of wordt oud en nieuw vanavond nog eens zachtjes overgedaan? Het bewaren van vuurwerk is niet toegestaan. Maar als je het toch doet, zorg dan in elk geval dat je het veilig doet. Plaats het droog (dus niet in een schuur)Vochtig geworden vuurwerk is onbetrouwbaar en kan ten tijde van het afsteken afgaan wanneer je het niet verwacht. Opslaan in huis is ook geen optie, immers bij brand betaalt de verzekering niets uit (dubbele pech dus) Hoe ga je er dan mee om?  Vragen waarop ik u het antwoord schuldig moet blijven! Ga er in elk geval verstandig mee om en houd een beetje rekening met de dieren.
Een enkeling probeerde met de auto de wijk te verlaten. Met open ramen en alle risico’s van dien hield bij uitzondering in elk geval iedereen zich aan de maximale snelheid. Of het verstandig  was dat laat ik even over aan degene die dit risico heeft durven nemen. Ergens hoorde ik nog  de brandweer de wijk binnen komen, echter was het risico om te zoeken waar hij naar toe ging veel te groot. Nu maar hopen dat er niet te veel gebeurd is.

Rest het mij om u allen EEN HEEL GELUKKIG 2008 toe te wensen.

Chris (de eerlijke vinder)

GEMEENTE LELYSTAD VOETBALT 1 JANUARI TEGEN UNICUM

Persbericht200_25Traditionele nieuwjaarsvoetbalwedstrijd op Sportpark Schouw

Een gemeentelijk voetbalteam, bestaande uit een mix van ambtenaren en bestuurders, voetbalt dinsdag 1 januari 2008 de traditionele nieuwjaarswedstrijd tegen een team van voetbalvereniging Unicum op sportpark Schouw. Aanvang 14.30 uur. Voorafgaand aan de wedstrijd organiseert Unicum een penaltytoernooi om de Lloyd Doesburg bokaal.

Inzet van de nieuwjaarswedstrijd is een wisseltrofee. Wie driemaal achterxc2xaceen wint mag deze mee naar (stad)huis nemen. De Gemeente Lelystad en de v.v. Unicum hebben elk een wisseltrofee in de prijzenkast staan. Vorig jaar was, na twee achtereenvolgende verliespartijen, de winst weer aan de gemeente waardoor de strijd om de derde wisseltrofee weer helemaal open ligt.

Gemeenteteam
In het gemeenteteam doen zowel bestuurders als ambtenaren mee. Twee wethouders, Willem de Jager (PvdA) en Albert Kok (Christen Unie) doen actief mee, evenals de raadsleden Bahreddine Belhaj (PvdA) en Wout Jansen (InwonersPartij). Andere namen in het sterrenteam van de gemeente zijn onder andere : Renx Both, Henk Borghuis, Johan Kuiper, Dick Nauta, Ed Rentenaar, Huub Smoolenaars, Ness Acun, Martin Groeneveld, en Harold Hofstra. De coaching van het gemeenteteam gebeurt door burgemeester Margreet Horselenberg als supervisor en wethouder Jop Fackeldey als haar assistent.

Unicum brengt een team van veteranen, vrijwilligers  en bestuursleden in het veld. Toeschouwers zijn van harte welkom om de voetballers te steunen in deze wedstrijd van het jaar.

Penaltybokaal
Ook de komende nieuwjaarsdag wordt voorafgaand aan de nieuwjaarswedstrijd de strijd om de Lloyd Doesburg penaltybokaal gehouden, genoemd naar de oud-doelman van Ajax die op 7 juni 1989 xc3xa9xc3xa9n van de slachtoffers was bij de vliegramp in Suriname. Lloyd Doesburg was doelman op het allereerste nieuwjaarsevenement dat Unicum organiseerde. Er wordt gestreden in de
categorieén F, E, D, C, B, A en Senioren. De beste schutters uit de categorieén
C t/m Senioren strijden daarna om de Lloyd Doesburg Trofee. Deelname aan het penalty-schieten is gratis. Het begint om 12:00 uur en staat open voor iedereen. Inschrijven kan vanaf 11.30 uur.

Opening ‘t Pleintje Oud & Nieuw 2007 / 2008

805

STICHTING xe2x80x99T PLEINTJE: WIE ZIJN WIJ EN WAAR STAAN WIJ VOOR:

De meeste van jullie weten inmiddels wel wie we zijn en wat wij zoal ondernemen. Maar toch, voor die mensen bij wie het nog niet helemaal duidelijk is leg ik het nogmaals met plezier een keer uit.
Lelystad Haven heeft de nodige problemen in de wijk gehad.

Om de saamhorigheid en de sociale controle in onze wijk weer enigszins op peil te krijgen heeft Henk Greebe en Sjaak Venema in 2004/2005/2006 en 2007 samen met een heleboel buurtbewoners diverse feesten georganiseerd.
Denk aan de Oude en Nieuw feesten, Pasen: eieren gooien en walnoot schieten, de xe2x80x9cbijnaxe2x80x9d Koninginnedagmarkt en Halloween: spookverhalen bij een kampvuur en een spooktocht voor de kinderen.

Wij wilden hiermee niet alleen de saamhorigheid vergroten, maar ook wat leven in de brouwerij brengen.
Er wonen hier veel gezinnen en er zijn een hoop kinderen waar te weinig aandacht aan besteed word. Door de georganiseerde feesten konden de mensen zelf meewerken aan het verbeteren van onze buurt en elkaar wat beter leren kennen.

Omdat het organiseren van de feesten midden op straat te gevaarlijk is heeft Henk het plan opgevat om de groenstrook, waar toch niets bijzonders mee gebeurde aan te passen naar het pleintje.
Hier kunnen onze kinderen dan veilig spelen en met feesten hoeven wij niet meer op straat onze partytent te plaatsen. De hele buurt heeft meegedacht over de inrichting van het pleintje. Er zijn tekeningen op schaal gemaakt.
We hebben contacten gezocht bij andere gemeenten om aan te horen hoe het daar gaat en deze informatie verwerkt in ons plan.

Uiteraard kun je zulke wijzigingen als particulier niet voor elkaar krijgen bij de gemeente. (groenvoorzieningen e.d.)
Vandaar dat wij in 2007 een officixc3xable stichting hebben opgezet onder de naam  Stichting xe2x80x99t Pleintje (hoe kan het ook andersxe2x80xa6.) zodat de gemeente Lelystad serieuzer naar onze plannen zou gaan kijken.
Wij: Henk, Sjaak, Henk, Ilse, Mischa en Karin hebben alles op alles gezet om dit voor jullie te realiseren. En met succes !!!! Want op 15 november gingen de bosjes eruit en werd de eerste steen van het pleintje gelegd !!!
806

De officixc3xable opening, met uiteraard een groot feest vindt plaats met Oud en Nieuw. Natuurlijk hopen wij als stichting xe2x80x99t Pleintje dat onze buurtbewoners in grote getale aanwezig zal zijn.

Verdere berichtgeving omtrent de opening ontvangen jullie nog of worden gepubliceerd via dit web-log.

Groeten namens alle vrijwilligers van Stichting xe2x80x99t Pleintje

Stichting xe2x80x99t Pleintje
Kvk nr. 39099964
Email: zant@scarlet.nl

Bewonersbrief omgeving Ringdijk

Een aantal bewoners in de omgeving van de Ringdijk heeft een bewonersbrief (enqueteformulier) van de gemeente Lelystad ontvangen. Omdat niet iedereen deze brief heeft ontvangen wil de wijkraad u de gelegenheid bieden om alsnog de enquete in te vullen. U vind de brieven hieronder.

Print de laatste 3 brieven uit via het printericoon dat automatisch linksboven verschijnt als u met uw muis over de brief heen beweegt. Vul de enquete in en stuur hem op naar  het gratis antwoordnummer in de brief hieronder, of deponeer hem in de brievenbus van de wijkpost aan de ringdijk. Let wel op de sluitingsdatum.
Bewonersbrief
Bewonersbrief1

Bewonersbrief2

Bewonersbrief3

Bewonersbrief4

Bewonersbrief5 

Persbericht200_22Lelystad levert eerste flitsvergunning in Flevoland

NIEUW xe2x80x98VERGUNNINGENLOKETxe2x80x99 IN INFOCENTRUM VERBETERT DIENSTVERLENING

Vrijdag 23 november opent wethouder Patrick Tetteroo de nieuwe frontoffice van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening. Medewerkers van deze afdeling zitten voortaan in een open, makkelijk toegankelijk loket binnen het onderdeel Wonen van Infocentrum Lelystad in de hal van het Stadhuis. Letterlijk temidden van de informatie die het Infocentrum geeft over bouwprojecten en bestemmingsplannen, zijn zij ook in staat hier informatie over te geven. Als eerste gemeente in Flevoland is het in Lelystad vanaf 23 november ook mogelijk een zogenoemde flitsvergunning aan te vragen voor lichte bouwvergunningen [vandaag aanvragen = morgen afhalen].

Met de opening van het specifieke vergunningenloket van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening verbetert de gemeente haar dienstverlening aan de burger. Binnen het Infocentrum is een herkenbare werkplek ingericht met zichtbare medewerkers die op een laagdrempelige manier door burgers zijn aan te spreken. De dienstverlening gebeurt sneller en er is een beter en breder aanbod van informatie.
De openingstijden van het vergunningenloket zijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 xe2x80″ 12.00 uur.

Flitsvergunning
Nieuw is de afgifte van een zogenoemde flitsvergunning. Voorwaarden voor een flitsvergunning:
– de aanvraag moet lichtvergunningplichtig zijn
– de aanvraag moet voldoen aan de sneltoetscriteria van welstand of welstandsvrij zijn;
Lichte bouwvergunningen die aan deze voorwaarden voldoen zijn o.a. dakkapellen en gevelwijzigingen. Jaarlijks komen ongeveer 100 aanvragen hiervoor binnen.

Het aantal en het soort vergunningen dat bij het nieuwe vergunningenloket kan worden aangevraagd wordt al heel snel sterk uitgebreid. Zo kunt u er binnenkort ook terecht voor een sloopvergunning of een horecavergunning. Vanaf januari 2008 kunnen er ook milieumeldingen worden gedaan en kan een gebruiksvergunning worden aangevraagd.

JAARLIJKSE BLADACTIE VERVROEGD VAN START

Persbericht200_21Bladkorven beschikbaar voor bewoners

De jaarlijkse bladactie start dit jaar al op maandag 12 november en zal naar verwachting vier weken duren. De afgelopen weken is er zoveel blad van de bomen en struiken afgekomen, dat er niet langer kan worden gewacht met het opruimen. Nieuw dit jaar is de inzet van grote bladkorven. De bladkorven worden wijze van proef en zolang de voorraad strekt, beschikbaar gesteld aan bewoners die daarom vragen.

Ze worden enkele dagen voordat de bladactie plaatsvindt nabij de woning van de aanvrager op een grasveld geplaatst in het openbaar gebied. De korf kan gebruikt worden door de aanvrager maar ook door buurtbewoners om blad in te doen afkomstig uit particuliere tuinen of uit het openbaar gebied.

De aanvrager wordt verzocht, er ook met buren over te spreken zodat de korven optimaal gebruikt worden. Op de dag dat in de betreffende wijk de bladactie wordt uitgevoerd wordt de korf leeggehaald en daarna verplaatst naar een volgende locatie. Bladkorf

De bladkorven kunnen worden aangevraagd
via het Servicemeldpunt van de gemeente.
Telefoon: 278 911 of bij de Wijkposten

Brandweer Lelystad sluit preventiecampagne af

Persbericht200_20Vooral veel ouderen geholpen met advies en plaatsing van rookmelders
Brandweer Lelystad sluit preventiecampagne af.

Brandweer Lelystad sluit zaterdag 27 oktober de brandpreventiecampagne af. Nog eenmaal staan ze met een kraam van 11.00 tot 15.00 uur op het Stadhuisplein. U kunt er terecht voor advies over het voorkomen van brand en u kunt er tegen gereduceerd tarief (xe2x82xac 15,- ) het nieuwe model rookmelder kopen.

In het kader van de landelijke brandpreventiecampagne xe2x80x98Rookmelders redden levensxe2x80x99 heeft ook Brandweer Lelystad acties op touw gezet. Deze waren vooral gericht op ouderen. Zo zijn voor leden van ouderenbonden voorlichtingsavonden georganiseerd. In de aanleunwoningen van zowel De Uiterton als De Ankerplaats zijn gratis rookmelders verstrekt en geplaatst door de brandweer.

Bedrijven zijn aangeschreven en gewezen op de mogelijkheid om hun werknemers een rookmelder cadeau te doen, bijvoorbeeld in het kerstpakket. Deze actie loopt nog door. De brandweer heeft 4 zaterdagen achtereen met een kraam op het Stadhuisplein gestaan. Er zijn adviezen gegeven, batterijen in rookmelders zijn vervangen en er zijn ca. 300 nieuwe rookmelders verkocht. Dat levert de Nederlandse Brandwondenstichting ook nog iets op, want van elke verkochte rookmelder wordt ruim 1 euro naar de bankrekening van deze stichting overgemaakt.

Zaterdag 27 oktober kunt u dus nog terecht bij de brandweerkraam op het Stadhuisplein. Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij de  brandweerkazerne of bij het Infocentrum in de hal van het Stadhuis. Daar zijn o.a. folders over rookmelders verkrijgbaar. Ook kunt u kijken op www.brandweer.lelystad.nl en op www.rookmelders.NU.

Uitbreiding speeltoestellen (vervolg)

Persbericht200_17 xe2x80x98HALFPIPExe2x80x99 STADSCENTRUM VERPLAATST NAAR LELYSTAD HAVEN

De in onbruik geraakte xe2x80x98halfpipexe2x80x99 in het Stadscentrum van Lelystad wordt vandaag verplaatst naar Lelystad Haven. De halfpipe is een mooie aanvulling op daar reeds geplaatste andere skatevoorzieningen.

De halfpipe heeft jarenlang dienst gedaan als skatevoorziening en ontmoetingspunt voor jongeren. Door de plannen voor een nieuw stadshart verrijzen op deze  locatie  woningen en moet de halfpipe verdwijnen. De jeugd heeft inmiddels in het Zilverpark een volledig nieuwe skatebaan gekregen.

Voor de halfpipe begint nu een tweede leven in Lelystad Haven. De skatebaan wordt gedemonteerd, in delen vervoerd en deze week weer opgebouwd. De halfpipe krijgt dan nog een schoonmaakbeurt, waarbij ook de nog aanwezige graffiti zal worden verwijderd.
Vanaf volgende week kan de jeugd in Lelystad Haven gebruikmaken van de dan schone en opgeknapte halfpipe.

Aanvullend bericht
Door de extra aandacht  aan verkeersvisie buitengebied is dit persbericht iets later geplaatst. Maar dit geeft mij mooi de gelegenheid om wat foto’s te publiceren en wat opmerkingen die zijn binnengekomen te verwoorden.770
771 
Zoals u in het persbericht heeft kunnen lezen wordt het geheel nog ontdaan van de enorme hoeveelheid graffiti. En dat is wel nodig ook. Maar als je de achterkant bekijkt dan zou ik er toch bijna voor kiezen om de tekening slechts te ontdoen van de rommel die een ander er overheen heeft gespoten. Wellicht wil de eerste graffiti spuiter zijn tekening in ere herstellen?

En voor de andere graffiti spuiters zou ik zeggen: ga eerst nog eens oefenen op plekken waar niemand het ziet. Want het is toch om je dood te schamen!!

Wat mij opvalt is een enorm gat aan de voorzijde. Een gat dat groot genoeg is voor een kind om door naar binnen te klauteren. Maar als je dan de stukken scherp staal ziet die als een grove braam naar binnen steken dan vind ik dit persoonlijk wel erg gevaarlijk. Graffiti is nog tot daar aan toe, maar een speeltoestel dat zo gevaarlijk is vind ik persoonlijk onverantwoord.

De kinderen hebben er verder geen enkele moeite mee en maken er dankbaar gebruik van.
Terwijl jonge kinderen genieten van het nieuwe speeltoestel viert een oudere groep aan de andere kant van het grasveld een groot feest. Zo fleurt de boel in haven (ook al is het tweedehands) toch weer een heel eind op. Nu nog even alles netjes maken, en dan maar hopen dat het netjes blijft.772

773

774
Op 18 september, inmiddels een maand geleden Is deze Have Pipe verplaatst naar Lelystad Haven. De gemeente heeft toegezegt dat het speelgoed zou worden opgeknapt. Inmiddels is de jeugd het wachten zat en heeft besloten de naam Have Pipe (Halve Pijp) te veranderen in Half Gesloopt.

Maar ja, wat kun je verwachten als je iets neerzet wat al half gesloopt is. en vervolgens niets te doen aan het gevaarlijke gat dat er al in zat. 788

789
790

Inmiddels maakt de jeugd meer gebruik van de binnenkant dan de buitenkant. En een kampvuurtje hoort daar natuurlijk ook bij.

791 

Vervuiling, slecht onderhoud

784

785

De foto’s hierboven heb ik vanmorgen vroeg gemaakt. Dit naar aanleiding van een bericht dat ik van een buurtbewoner heb ontvangen. Deze bewoner was het al een tijdje zat en heeft de Postbank dit meerdere keren laten weten. Maar zoals u kunt zien laat het onderhoud nog steeds te wensen over. Hieronder treft u een paar foto’s die de bewoner heeft ingezonden en een korte impressie van de briefwisseling tussen de Postbank (beheerder van de giromaat) en de bewoner.   De datum waarop de foto’s zijn gemaakt zijn in de foto verwerkt.786

Mijn email aan de postbank, antwoord en dan nog een korte mail van mij :
 
Goedendag,

Na enkele telefonische klachten over de ronduit smerige geld-automaat op de Ringdijk te Lelystad-Haven, waarop de desbetreffende medewerker mij verzekerde dat het in orde zou komen, vandaag 07-08-2007 wederom een geldautomaat aangetroffen waar je met je handen nog niet in de buurt wilt komen ! Deze keer heb ik er fotoxc2xb4s van genomen en zal deze wanneer dit probleem blijft bestaan via het internet verspreiden,.. dit is GEEN goede reklame voor de Postbank.

==============

Geachte meneer,

Het spijt ons dat de Giromaat nog niet is schoongemaakt. Wij hebben contact gehad met de beheerders van de Giromaten in Nederland. Er zal op zeer korte termijn een schoonmaker langs gestuurd worden om de Giromaat weer in goede orde te stellen.

We danken u dat u de moeite neemt om ons dit (meerdere malen) te melden. Binnenkort kunt u gelukkig weer pinnen op de Ringdijk te Lelystad-Haven.

Met vriendelijke groet,
Postbank N.V.

Mw. drs. I.M. van der Wal
Hoofd E-commerce en E-mail

===============

Beste mevrouw v.d. Wal
Ik hoop dat u de beheerders op het hart weet te drukken dat deze Giromaat reeds
meerdere keren, zwaar vervuild is geweest en dat het niet de taak van de Postbank
of andere klanten is, elke keer weer melding te moeten maken.

m.v.g.
Een bewoner uit Lelystad Haven787

????hoeveel lollystokjes zitten er in????

Persbericht200_19 25 METER HOOG KUNSTWERK AAN DE KUST VAN LELYSTAD

Kunstenaar Antony Gormley ontwerpt zesde landschapskunstwerk Flevoland

Gistermiddag heeft kunstenaar Antony Gormley het definitieve ontwerp getoond van xe2x80x9cExposurexe2x80x9d. Het grootschalige kunstwerk zal worden geplaatst op de pier (strekdam) aan Markermeerzijde in Bataviahaven, Lelystad. Het ontwerp kan zowel sculptuur als architectuur genoemd worden. De menselijke figuur, die gehurkt zit, wordt 25 meter hoog en kijkt over het Markermeer. Het kunstwerk wordt opgebouwd uit bijna 2000 unieke elementen.

Het nieuwe landschapskunstwerk wordt het zesde onderdeel van de collectie van grootschalige landschapskunstwerken in Flevoland. De Britse kunstenaar Antony Gormley wordt gerekend tot de top van de hedendaagse levende beeldend kunstenaars. Zijn werk is te zien in toonaangevende musea en op locaties in o.a. Groot-Brittannie, Verenigde Staten, Japan, Zwitserland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Israxc3xabl en Australixc3xab. In 1994 ontving hij de prestigieuze Turner Prize en in 1999 de South Bank Prize.

Het kunstwerk wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Flevoland, NUON, Galerie Hufkens te Brussel en gemeente Lelystad.

782