Category Archives: Uit het stadhuis

VLIEGVERKEER HOUDT ZICH AAN DE REGELS

Persbericht200_26Januarimaand rustiger, maar drukker dan een jaar geleden

Het vliegtuigsignaleringssysteem in Infocentrum Lelystad heeft in de afgelopen maand januari 4.170 vluchten boven het stedelijk gebied van Lelystad geregistreerd en vastgelegd. Dat is opnieuw rustiger dan voorgaande maanden, maar wel drukker dan dezelfde maand vorig jaar. Toen werden namelijk 3.548 vliegbewegingen geregistreerd.

Het vliegverkeer heeft zich ook in januari 2008 aan de regels gehouden, want er is in deze maand geen vliegtuig geweest die onder de geldende grens van 4.000 voet kwam.

Nachtvluchten beneden de 7.000 voet (2.100 meter) komen weinig voor: in januari waren er  tussen middernacht en 06.00 uur xe2x80x99s ochtends 11 vliegtuigen die lager dan 7.000 voet overkwamen. Tussen 23.00 en 07.00 uur kwamen 23 vluchten over.
Het vliegtuigsignaleringssysteem legt alle informatie vast over datum, tijdstip, vlieghoogte, luchtvaartmaatschappij en vliegrichting van vluchten boven Lelystad. Dit betreft voornamelijk vliegverkeer van en naar Schiphol.

xe2x80x98Livexe2x80x99 op de website
Bewoners kunnen alle vluchtgegevens boven Lelystad zelf raadplegen via de website van Infocentrum Lelystad. Ook de actuele situatie wordt op de site weergegeven. Zo kan elke inwoner precies volgen wat er gebeurt in de lucht boven de eigen woning.

Kijk op www.infocentrum.lelystad.nl voor een volledig overzicht van alle vliegtuigregistraties.

GOEDE IDEE√ČN VOOR UW WIJK VERDIENEN EEN STEUNTJE IN DE RUG

Persbericht200_28Bewoners die een idee hebben ter verbetering van de leefbaarheid in hun straat, buurt of wijk kunnen nog t/m 15 februari een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Participatiebudget van de gemeente.

Ook in 2008 stelt de gemeente weer een budget beschikbaar voor kleine projecten, die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Het zogeheten participatiebudget is bedoeld voor bewoners die zelf wat willen opzetten. Een goed idee xe2x80″ dat op een of andere manier bijdraagt aan verbetering van het woon- en leefgenot in de buurt – kan in principe rekenen op steun van de gemeente.

Idee aanmelden

Het hele jaar door kunnen bewoners voorstellen indienen die daarna getoetst worden aan de voorwaarden. De eerste aanvragenronde sluit op 15 februari 2008. Eind februari xe2x80″ begin maart worden deze voorstellen beoordeeld.

De wijkpost beschikt over de vereiste formulieren en kan de aanvrager behulpzaam zijn bij de uitwerking van de plannen. Op de website van de gemeente (www.lelystad.nl) is bij Meepraten Over mijn wijk > Participatiebudget informatie over het participatiebudget te vinden. Daar kan ook een aanvraagformulier gedownload worden.

Ook staat er op de website een overzicht van projecten die in 2007 in aanmerking kwamen voor een bijdrage.

Voor nadere informatie, hulp en advies kan contact worden opgenomen met de wijkpost

Bewonersbrief omgeving Lemmerkade / Lemmerstraat (hondenbezitters opgelet)

Lelystad
29 januari 2008

onderwerp No.08-013
Woningen voor starters aan de Lemmerkade. (naast de twee flats)

Geachte heer, mevrouw,

Het college heeft vandaag besloten om de woningbouwlocatie aan de Lemmerkade aan te wijzen als een locatie voor starters. Een groep van ongeveer twaalf starters op de woningmarkt krijgen op deze plek de mogelijkheid om samen woningen te bouwen. De locatie heeft in het bestemmingsplan de bestemming wonen. Hoe de woningen er uit komen te zien is natuurlijk afhankelijk van het ontwerp. We weten op dit moment nog niet hoe de plannen van de starters er uit gaan zien. Uiteraard moeten deze plannen aan de regels voldoen.

De starters gaan zelf een ontwerp laten maken voor deze locatie. Uiteraard wilt u als omwonenden graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Zodra er wat duidelijkheid is over de invulling van de locatie willen we u als omwonenden graag betrekken.
U wordt te zijner tijd uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep waarin bewoners op de hoogte gehouden worden en kunnen reageren op de plannen van de starters. U kunt zich hiervoor alvast opgeven via: dbj.bergman@lelystad.nl. of bij de wijkpost Lelystad Haven 0320-279330.

Op het bijgaande luchtfoto is de locatie met een rode cirkel aangegeven.

Met vriendelijke groeten,
Namens Gemeente Lelystad

Joselie Ruimers
Wijkmanager Zuidwest

Lemmerkade

Toegevoegde informatie (De eerlijke vinder)

Ter compensatie van het hondenlosloopveld langs de Oostvaardersdijk heeft dit stuk grond tijdelijk de bestemming hondenlosloopveld gekregen.

Dit losloopveld is opgeheven na de aanleg van het fietspad langs het water tussen het Andijkpad en de Oostvaardersdijk.

Waar moet de hond nu weer heen?

VLIEGTUIGSIGNALERING MELDT 1 xe2x80x98OVERTREDINGxe2x80x99 IN MAAND DECEMBER

Persbericht200_26Decembermaand rustiger, maar drukker dan een jaar geleden

Het vliegtuigsignaleringssysteem in Infocentrum Lelystad heeft in de afgelopen maand december 4.505 vluchten boven het stedelijk gebied van Lelystad geregistreerd en vastgelegd. Dat is rustiger dan voorgaande maanden, maar wel drukker dan in de maand december 2006. Toen werden 3.346 vliegbewegingen geregistreerd. Bovendien heeft het systeem anderhalve dag storing gehad en zijn de gegevens in die periode niet vastgelegd. Het werkelijk aantal vluchten ligt daarom nog iets hoger.

Hoewel het druk is, houdt het vliegverkeer zich grotendeels wel aan de afspraken en regels. In december  is er 1 vliegtuig geweest die onder de geldende grens van 4.000 voet kwam. Dit vliegtuig kwam op 24 december xe2x80x99s ochtends om 9.08 uur over op 3.950 voet. De gemeente meldt deze xe2x80x98overtredingxe2x80x99 aan Luchtverkeersleiding Nederland en de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Nachtvluchten beneden de 7.000 voet (2.100 meter) komen nauwelijks voor. In december waren er zeven vliegtuigen die overvlogen tussen middernacht en 06.00 uur xe2x80x99s ochtends. Tussen 23.00 en 07.00 uur kwamen 19 vliegtuigen over. Het vliegtuigsignaleringssysteem legt alle informatie vast over datum, tijdstip, vlieghoogte, luchtvaartmaatschappij en vliegrichting van de desbetreffende vluchten.

xe2x80x98Livexe2x80x99 op de website
Bewoners kunnen alle vluchtgegevens boven Lelystad zelf raadplegen via de website van Infocentrum Lelystad. Ook de actuele situatie wordt op de site weergegeven. Zo kan elke inwoner precies volgen wat er gebeurt in de lucht boven de eigen woning.

Kijk op www.infocentrum.lelystad.nl voor een volledig overzicht van alle vliegtuigregistraties.

Voor overige persberichten; Kijk op Lelystad.web-log.nl

GRATIS OPENBAAR VERVOER VOOR INWONERS LELYSTAD VAN 65+

Persbericht200_24Vanaf 1 januari 2008 kunnen inwoners van Lelystad van 65 jaar en ouder, gratis gebruik maken van het openbaar vervoer met de Lelybus van Connexxion. Lelystad is hiermee de tweede stad
in Nederland, waar deze mogelijkheid wordt geboden aan 65+xe2x80x99ers.

Al langere tijd hebben de gemeenteraad en het college de wens, te komen tot een vorm van gratis openbaar vervoer voor 65+xe2x80x99ers in Lelystad. Besproken is met Connexxion, om dit al in de huidige concessieperiode, die loopt tot eind 2009, in te voeren in de vorm van een pilot.

De opzet is, de 65+xe2x80x99ers direct vanaf 1 januari 2008 gratis te laten reizen met de OV-chipcard, vooruit lopend op de landelijke invoering hiervan. Zo wordt voor hen het gemak vergroot om met de Lelybus te reizen. Met xc3xa9xc3xa9n kaart kunnen zij dan zonder problemen met de Lelybus op stap.

Voor overige persberichten kijk op Lelystad.web-log.nl

JAARLIJKSE BLADACTIE VERVROEGD VAN START

Persbericht200_21Bladkorven beschikbaar voor bewoners

De jaarlijkse bladactie start dit jaar al op maandag 12 november en zal naar verwachting vier weken duren. De afgelopen weken is er zoveel blad van de bomen en struiken afgekomen, dat er niet langer kan worden gewacht met het opruimen. Nieuw dit jaar is de inzet van grote bladkorven. De bladkorven worden wijze van proef en zolang de voorraad strekt, beschikbaar gesteld aan bewoners die daarom vragen.

Ze worden enkele dagen voordat de bladactie plaatsvindt nabij de woning van de aanvrager op een grasveld geplaatst in het openbaar gebied. De korf kan gebruikt worden door de aanvrager maar ook door buurtbewoners om blad in te doen afkomstig uit particuliere tuinen of uit het openbaar gebied.

De aanvrager wordt verzocht, er ook met buren over te spreken zodat de korven optimaal gebruikt worden. Op de dag dat in de betreffende wijk de bladactie wordt uitgevoerd wordt de korf leeggehaald en daarna verplaatst naar een volgende locatie. Bladkorf

De bladkorven kunnen worden aangevraagd
via het Servicemeldpunt van de gemeente.
Telefoon: 278 911 of bij de Wijkposten

Brandweer Lelystad sluit preventiecampagne af

Persbericht200_20Vooral veel ouderen geholpen met advies en plaatsing van rookmelders
Brandweer Lelystad sluit preventiecampagne af.

Brandweer Lelystad sluit zaterdag 27 oktober de brandpreventiecampagne af. Nog eenmaal staan ze met een kraam van 11.00 tot 15.00 uur op het Stadhuisplein. U kunt er terecht voor advies over het voorkomen van brand en u kunt er tegen gereduceerd tarief (xe2x82xac 15,- ) het nieuwe model rookmelder kopen.

In het kader van de landelijke brandpreventiecampagne xe2x80x98Rookmelders redden levensxe2x80x99 heeft ook Brandweer Lelystad acties op touw gezet. Deze waren vooral gericht op ouderen. Zo zijn voor leden van ouderenbonden voorlichtingsavonden georganiseerd. In de aanleunwoningen van zowel De Uiterton als De Ankerplaats zijn gratis rookmelders verstrekt en geplaatst door de brandweer.

Bedrijven zijn aangeschreven en gewezen op de mogelijkheid om hun werknemers een rookmelder cadeau te doen, bijvoorbeeld in het kerstpakket. Deze actie loopt nog door. De brandweer heeft 4 zaterdagen achtereen met een kraam op het Stadhuisplein gestaan. Er zijn adviezen gegeven, batterijen in rookmelders zijn vervangen en er zijn ca. 300 nieuwe rookmelders verkocht. Dat levert de Nederlandse Brandwondenstichting ook nog iets op, want van elke verkochte rookmelder wordt ruim 1 euro naar de bankrekening van deze stichting overgemaakt.

Zaterdag 27 oktober kunt u dus nog terecht bij de brandweerkraam op het Stadhuisplein. Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij de  brandweerkazerne of bij het Infocentrum in de hal van het Stadhuis. Daar zijn o.a. folders over rookmelders verkrijgbaar. Ook kunt u kijken op www.brandweer.lelystad.nl en op www.rookmelders.NU.

Uitbreiding speeltoestellen

Persbericht200_17 xe2x80x98HALFPIPExe2x80x99 STADSCENTRUM VERPLAATST NAAR LELYSTAD HAVEN

De in onbruik geraakte xe2x80x98halfpipexe2x80x99 in het Stadscentrum van Lelystad wordt vandaag verplaatst naar Lelystad Haven. De halfpipe is een mooie aanvulling op daar reeds geplaatste andere skatevoorzieningen.

De halfpipe heeft jarenlang dienst gedaan als skatevoorziening en ontmoetingspunt voor jongeren. Door de plannen voor een nieuw stadshart verrijzen op deze  locatie  woningen en moet de halfpipe verdwijnen. De jeugd heeft inmiddels in het Zilverpark een volledig nieuwe skatebaan gekregen.

Voor de halfpipe begint nu een tweede leven in Lelystad Haven. De skatebaan wordt gedemonteerd, in delen vervoerd en deze week weer opgebouwd. De halfpipe krijgt dan nog een schoonmaakbeurt, waarbij ook de nog aanwezige graffiti zal worden verwijderd.
Vanaf volgende week kan de jeugd in Lelystad Haven gebruikmaken van de dan schone en opgeknapte halfpipe.

Aanvullend bericht
Door de extra aandacht  aan verkeersvisie buitengebied is dit persbericht iets later geplaatst. Maar dit geeft mij mooi de gelegenheid om wat foto’s te publiceren en wat opmerkingen die zijn binnengekomen te verwoorden.770
771 
Zoals u in het persbericht heeft kunnen lezen wordt het geheel nog ontdaan van de enorme hoeveelheid graffiti. En dat is wel nodig ook. Maar als je de achterkant bekijkt dan zou ik er toch bijna voor kiezen om de tekening slechts te ontdoen van de rommel die een ander er overheen heeft gespoten. Wellicht wil de eerste graffiti spuiter zijn tekening in ere herstellen?

En voor de andere graffiti spuiters zou ik zeggen: ga eerst nog eens oefenen op plekken waar niemand het ziet. Want het is toch om je dood te schamen!!

Wat mij opvalt is een enorm gat aan de voorzijde. Een gat dat groot genoeg is voor een kind om door naar binnen te klauteren. Maar als je dan de stukken scherp staal ziet die als een grove braam naar binnen steken dan vind ik dit persoonlijk wel erg gevaarlijk. Graffiti is nog tot daar aan toe, maar een speeltoestel dat zo gevaarlijk is vind ik persoonlijk onverantwoord.

De kinderen hebben er verder geen enkele moeite mee en maken er dankbaar gebruik van.
Terwijl jonge kinderen genieten van het nieuwe speeltoestel viert een oudere groep aan de andere kant van het grasveld een groot feest. Zo fleurt de boel in haven (ook al is het tweedehands) toch weer een heel eind op. Nu nog even alles netjes maken, en dan maar hopen dat het netjes blijft.772

773

774

775
776

Afsluiting buitengebied (vervolg van het moet niet gekker worden)

683_1De gemeente Zeewolde heeft het gebied tussen de vogelweg en de Ibisweg tijdens de spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen.

Omdat dit een gebied omhelst dat zich uitstrekt vanaf Lelystad tot Almere voorbij de rijksweg A27 en enkele kilometers breed is staat dit generzins in verhouding tot redelijkheid. Immers, als iedere gemeente dit zou doen dan is autoverkeer binnen Nederland vrijwel uitgesloten. Nu heb ik begrepen dat de gemeente Lelystad het ook niet eens is met de actie van hun buren. (van horen zeggen). Maar hoe zit het dan met het bord tussen de Praambult en de rijksweg A6? (grijs bord links van de weg (achterzijde))? Deze borden staan wel op het gebied van de gemeente Lelystad.Zeewolde

Via de wijkraad is aan de wethouder gevraagd wat het standpunt van de gemeente Lelystad hier in is. Een duidelijk antwoord hebben wij hier nog niet op gekregen. Het laatste bericht was de vraag of de behandeling hiervan tot na de vakantie van de behandelend ambtenaar kon worden opgeschort. Maar wat schetst mijn verbazing?  A.s. donderdag wordt tijdens het Opiniplein in het gemeentehuis een voorstel behandelt om de afsluiting van het buitengebied vast te leggen. Opnieuw een creatie van de gemeente Lelystad om alles onomkeerbaar vast te leggen alvorens er over in discussie te gaan met belanghebbende (de bewoners van Lelystad-Haven en Hollandse Hout), Vertegenwoordigt door de wijkraad.

Aanstaande woensdag zal dit punt de aandacht krijgen binnen de wijkraad. En a.s. donderdag zal dit punt op het Opiniplein worden behandelt.
Voor informatie, ga naar agenda Opiniplein en kijk onder "verkeersvisie buitengebied" Is dit het begin om grote gebieden van elkaar af te sluiten?
Hoe lang zal het duren totdat heel nederland gebaricadeerd wordt door afsluitingen?
Wanneer komt de stalen muur terug, maar dan in ons eigen Nederland?
En wie betaalt er voor de wegen waarop wij als burger niet meer mogen komen?

Juist ja!!!!!!!!!!!

Kom dus a.s. donderdagavond naar het gemeentehuis.
Plaats uw reactie onderaan dit bericht.
geef uw mening via de poll in
de linker kolom.

Persbericht200_15Fietsbruggen Havendiep mooiste van Lelystad

WETHOUDER FACKELDEY REIKT ARCHITECTUURPRIJS
LELYSTAD 2007 UIT

Maandag 27 augustus heeft wethouder Jop Fackeldey de Architectuurprijs 2007 uitgereikt aan Rob Hoogendijk van Verburg Hoogendijk Architecten, de architecten van de drie witte fietsbruggen over het Havendiep in de Landstrekenwijk. Inwoners van Lelystad kozen uit vijf genomineerde bruggen, deze bruggen als mooiste in de stad. Wethouder Jop Fackeldey maakte de winnaar bekend aan het slot van de Dag van de Architectuur die zaterdag 30 juli door de Stichting ALS (Architectuur, Landschap en Stedenbouw) werd georganiseerd. Naast de bruggen over het Havendiep waren ook de Gelderse Brug, de houten brug bij de Zoom, de Anaconda en een fietsbrug over de Pauwenburg genomineerd.

De bruggen van Verburg Hoogendijk Architecten kregen in totaal 37% van de stemmen. De houten brug bij de Zoom is met 30% van de stemmen op de tweede plaats gexc3xabindigd. De Architectuurprijs Lelystad is dit jaar voor de vierde maal uitgereikt. De prijs bestaat uit een wisselbokaal. 751

24 augustus Naturalisatiedag

Persbericht200_14Gemeente organiseert feestelijke middag

Vrijdag 24 augustus wordt in heel Nederland voor de tweede maal de Nationale Naturalisatiedag gevierd, een feest- en ontmoetingsdag voor mensen die xe2x80″recent- het Nederlanderschap hebben verkregen. Gemeente Lelystad organiseert op deze dag een feestelijke middag in het Nieuw Land Erfgoedcentrum.

De middag staat in het teken van kennismaken met elkaar en kennis maken met de geschiedenis van de jongste provincie van Nederland: Flevoland. Alle Lelystedelingen die dit jaar de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen zijn persoonlijk uitgenodigd om deze middag bij te wonen. Daarnaast zijn alle zelforganisaties op het gebied van integratie uitgenodigd. Deze middag zal ook een reguliere naturalisatieceremonie plaatsvinden. Ontvangst is om 14.00 uur, start programma om 14.30 uur.
De middag duurt tot ca. 17.00 uur.

Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk

Persbericht200_12Begin dit jaar heeft de gemeente uw mening gevraagd omtrent het al dan nemen van een maatregel om het sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk tegen te gaan. Dit naar aanleiding van diverse klachten over toegenomen verkeersonveiligheid en zelfs een aanrijding op deze locatie.

De voorgestelde oplossing betreft het xe2x80x98knippenxe2x80x99 van de doorgang tussen Ringdijk en Binnendijk door het plaatsen van paaltjes halverwege. Deze oplossing maakt het alle bewoners nog steeds mogelijk via de achterzijde bij hun woning te komen, alleen is sluipverkeer niet langer mogelijk.

64% van de gereageerde respondenten is voor het xe2x80x98knippenxe2x80x99 van deze sluiproute,
ten 36% die tegen is.

Er is gewacht met het nemen van de maatregel totdat alle werkzaamheden aan de mfa Lelystad-haven gereed was, zodat het verkeer hiervoor niet gehinderd werd. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de mfa afgerond en zal binnenkort deze maatregelen worden uitgevoerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer D. Drijver, telefoonnummer (0320) 27 87 94

Persbericht200_10Droog weer biedt pas na enige tijd uitkomst
GEMEENTE HEEFT ACHTERSTAND IN  GROENONDERHOUD EN ONKRUIDBESTRIJDING

Het aanhoudende natte weer zorgt voor problemen in het onderhoud van openbaar groen en de onkruidbestrijding in verharding.  De gemeente Lelystad geeft aan dat bewoners er rekening mee moeten houden dat de beeldkwaliteit van straat en plantsoen niet op korte termijn verbetert. Het melden van klachten heeft alleen zin bij ernstige gevallen van overlast, indien bijvoorbeeld een goede afwatering in gevaar is.

Door de warmte in het voorjaar en de aansluitende wekenlange regenperiode is er sprake van extreme (on)kruidgroei, zowel op straat als in het plantsoen. Afdeling Wijkbeheer en de door de gemeente Lelystad ingehuurde aannemers hebben hun handen vol aan het maaien van gazons en de onkruidbestrijding in verharding. Waar mogelijk zet de gemeente extra personeel in, maar de grenzen van wat mogelijk is, zijn nagenoeg bereikt.

Voor een goede bestrijding is droog weer nodig. Bij nat weer mag niet gespoten worden. Bij straatkolken vindt vanwege de gehanteerde methode van Duurzaam Onkruid Beheer nooit bestrijding met chemische middelen plaats. Dat voorkomt uitspoeling naar het oppervlaktewater. Het is met name rond deze straatkolken waar soms hele plukken met onkruid staan. De gemeente Lelystad geeft prioriteit aan het weghalen van onkruid op deze plaatsen. Daarom is er extra inzet ingehuurd voor mechanische onkruidbestrijding, niet alleen bij straatkolken maar ook op andere plaatsen in de verharding.

Zodra een droge periode aanbreekt kan de onkruidbestrijding goed ter hand worden genomen. Na het bespuiten kan pas na circa 2 tot 3 weken het dode gras uit de bestrating worden weggehaald. Dat betekent dus dat een net straatbeeld niet meteen is gerealiseerd en dat de gemeente begrip vraagt voor deze tijdelijke rommelige aanblik.

Persbericht

Persbericht200_9Lelystad uitvoeringsgemeente voor Flevoland
MICROKREDIET VOOR STARTERS MET EEN UITKERING.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil het ondernemen vanuit een  werkloosheidssituatie voor meer doelgroepen toegankelijk maken en de financiering via banken laten verlopen. Flevoland is een van de drie regioxe2x80x99s waar de pilot start. Het ZelfstandigenLoket Flevoland coxc3xb6rdineert de aanvragen. De gemeente Lelystad is uitvoeringsgemeente.

Het ZelfstandigenLoket is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland en coxc3xb6rdineert de financiering voor starters met een uitkering.  De gemeente Lelystad is hierin uitvoeringsgemeente.

Borgstelling
De pilot houdt in dat starters een beroep kunnen doen op een borgstelling van de overheid (SZW) voor het verkrijgen van een krediet bij een bank of regionale kredietbank.
Uit recent onderzoek blijkt dat starters vanuit een bijstandsuitkering het minstens zo goed doen als overige starters. Zoxe2x80x99n 70% van de ondernemingen bestaat nog na
drie jaar.

Uitvoering
De pilot start per 1 juli in de drie regioxe2x80x99s  Leeuwarden, Rotterdam en Flevoland.
Aanvragen voor deze regeling in Flevoland kunnen worden ingediend bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Een ondernemingsplan is hierbij noodzakelijk. De pilot is dan ook in samenwerking met de Kamer van Koophandel Flevoland, die de ondernemers verder helpen met het schrijven van zoxe2x80x99n ondernemingsplan.

Begeleiding
Het plan wordt getoetst op levensvatbaarheid en er wordt begeleiding na de start voor de ondernemer georganiseerd.
Indien een uitkering via het UWV wordt ontvangen, vindt er afstemming met de rexc3xafntegratie- coach plaats. De hoogte van de borgstelling bedraagt maximaal xe2x82xac 31.502,– per starter.
Senter Novem geeft namens SZW de borgstelling af. Met deze verklaring kan de starter naar een deelnemende bank in de regio om het krediet aan te vragen.
Eventueel wordt uitgeweken naar de regionale kredietbank.

Persbericht200_7 Toeristisch Informatiepunt Lelystad voorziet met fietsbrochures in toeristische behoefte

TIEN MOOIE FIETSROUTES HELPEN OM GROEN LELYSTAD TE ONTDEKKEN.

Woensdag 6 juni wordt het eerste exemplaar van een Lelystads fietsrouteboekje officieel aangeboden aan de wethouder voor toerisme en recreatie, Jaap Lodders. In het boekje zijn tien toeristische routes langs de mooiste plekjes van Lelystad beschreven en op kaart uitgewerkt.  De routes hebben een lengte varixc3xabrend van 15 tot 70 kilometer.

Het fietsrouteboekje moet in een behoefte gaan voorzien. Bij het Infocentrum tevens Toeristisch Informatiepunt in de hal van het Stadhuis is daar grote vraag naar. De gemeente Lelystad heeft bij de samenstelling van het boekje samengewerkt met ABG Ontwikkeling, een initiatief van drie getogen Flevolanders om Flevoland als fietsprovincie op de kaart te zetten. Zo is ABG Ontwikkeling initiatiefnemer van de website www.fietseninflevoland.nl.

Mountainbikeroute (ATB)
Behalve het boekje met de tien Lelystadse fietsroutes heeft het Toeristisch Informatiepunt van de gemeente in samenwerking met Toerclub Flevoland en Staatsbosbeheer ook de vorig jaar geopende mountainbikeroute op kaart gezet en in een folder beschreven. Deze folder wordt eveneens woensdag
6 juni officieel gepresenteerd.

Te koop
Zowel het fietsrouteboekje als de mountainbikeroute zijn daarna verkrijgbaar bij het Infocentrum / Toeristisch Informatiepunt in de hal van het Stadhuis. Het fietsrouteboekje wordt verkocht voor de prijs van xe2x82xac 3,95 ;  de mountainbikeroute kost xe2x82xac 1,- .

Sinterklaas bestaat toch

Volgens de gemeente Lelystad bestaat sinterklaas wel degelijk. Althans, zo doen sommige amtenaren voorkomen. De gemeente betaalt burgers uit hun gemeente 2000 Euro vergoeding indien u het goedvind dat andere mensen langs uw woning lopen. Volgens berekening komt ruim 90% van de inwoners van Lelystad hiervoor in aanmerking. Voor de bewoners die aan het einde van een doorlopend straatje wonen is het jammer, die krijgen niets omdat er niemand langs hun huis loopt.
Maar het gaat nog verder. Als u de ambtenaar een beetje vriendelijk aanspreekt, dan bestraten ze ook nog uw voortuin. plaatsen hekken en afsluitingen en nog heel veel meer.

Binnenkort meer over de gemeentelijke sinterklaas
uit Lelystad

vergoeding overschrijding wachttijd

Persbericht200_4xe2x80x9cBij de gemeente Lelystad gaat xc3xba voorxe2x80x9d
GEMEENTE BREIDT SERVICENORMEN UIT

De gemeente Lelystad breidt per 1 mei 2007 haar servicenormen uit. Nadat in 2006 al de 20 minuten wachttijd norm bij de stadswinkel is ingevoerd, zijn nu ook servicenormen vastgesteld voor de correcte afhandeling van brieven en een correcte afhandeling van klanten aan de telefoon.
Met deze servicenormen geeft de gemeente aan dat zij haar inwoners serieus neemt en luistert naar hun wensen. Ook geven concrete servicenormen een handvat aan de burger om de gemeente aan te spreken op haar functioneren.

In 2007 breidt de gemeente Lelystad de servicenormen uit voor brieven, klachten, faxen via nummer
0320 278 245 en e-mail via gemeente@lelystad.nl :

Brieven
De klant ontvangt binnen zeven dagen een antwoord of ontvangstbevestiging op de brief, fax of e-mail. Daarnaast kan men er op rekenen dat de brief, fax of e-mail binnen zes weken wordt beantwoord. (met uitzondering van aanvragen en bezwaar- en beroepschriften)

Klachten
De klant ontvangt na het indienen van een klacht binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging en de klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

Telefoon
De gemeente is op xc3xa9xc3xa9n hoofdnummer te bereiken (0320 278 911), op werkdagen van 8.30 xe2x80″ 17.00 uur. (met uitzondering van vrijdagmiddagsluitingen en feestdagen)
De telefoon wordt binnen 20 seconden opgenomen.

Compensatie
Wanneer de gemeente haar beloften niet kan waarmaken stelt zij daar wat tegenover. Zo ontvangt de klant een cadeaubon van xe2x82xac 10,- wanneer:
xc2xb7 De wachttijd bij de publieksbalie langer is dan 20 minuten
xc2xb7 Een brief, fax of e-mail niet binnen zes weken is beantwoord
  (met uitzondering van aanvragen en bezwaar- en beroepschriften)
xc2xb7 De afhandeling van een klacht langer duurt dan zes weken

Extra Opiniplein (vliegverkeer)

Persbericht200_1RAAD ORGANISEERT EXTRA OPINIEPLEIN OVER VISIE LELYSTAD AIRPORT

De gemeenteraad organiseert een extra Opinieplein op woensdagavond 18 april over de plannen voor de groei van Lelystad Airport. Onlangs presenteerde het college haar visie daarop. Deze visie gaat uit van een groei naar 4 miljoen passagiers, blijvend binnen de eerdere door college en raad gestelde randvoorwaarden.

Op het Opinieplein van 18 april zullen de wethouders Tjeerd van der Zwan en Jan de Vries namens het college een toelichting op de visie geven. Daarna is er voor iedereen gelegenheid om vragen te stellen en meningen te geven. De gemeenteraad neemt naar verwachting in de maand mei een besluit op de door het college opgestelde visie.

Op de website van de gemeente (www.lelystad.nl) wordt de visie in samengevatte vorm gepresenteerd. Voor wie de hele visie wil lezen is deze te downloaden. Ook is op de website een forum geopend, waarop iedereen zijn/haar mening over de opgestelde visie kan plaatsen. Wie voortaan bij wil blijven over de ontwikkelingen van en op Lelystad Airport kan zich gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief xe2x80x98Luchtpost Lelystadxe2x80x99 die de gemeente regelmatig uitbrengt. Een geprinte vorm van deze nieuwsbrief is verkrijgbaar bij het Infocentrum in de hal van het Stadhuis. Ook ligt daar de complete visie, inclusief bijbehorende bijlagen ter inzage.

Het Opinieplein begint 18 april om 19.00 uur met een inloop en gelegenheid tot informeel gesprek met raadsleden. Vanaf 19.30 uur is de inhoudelijke behandeling van de visie. Na afloop is er gelegenheid tot napraten en opnieuw de mogelijkheid om in contact te treden met gemeenteraadsleden.

Persbericht

Persbericht200_3START HERINRICHTING HOUTRIBWEG – MIDDEN

Op 12 maart start de herinrichting van de Houtribweg tussen de Houtribdreef en de Visarenddreef.
De werkzaamheden duren tot en met juni dit jaar. Wethouder Jan de Vries geeft persoonlijk het startsein voor de werkzaamheden.

Wat gebeurt er
In grote lijnen bestaat het werk uit de volgende onderdelen:
– aanbrengen van een nieuwe toplaag, uitgevoerd in geluidsreducerend asfalt;
– de maximale snelheid wordt teruggebracht van 70 naar 50 km/uur;
– aan de zuidoostzijde wordt ter hoogte van de wijk Galjoen-Zuid een bushalte met een keerlus aangelegd;
– de bestaande brug voor fietsers en voetgangers over de Houtribweg naar woonwijk Punter wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe brug en ter hoogte van de wijk Galjoen-Zuid komt een tweede brug voor fietsers en voetgangers. Tijdens de uitvoering zal altijd een brug beschikbaar zijn voor voetgangers en fietsers;
– in totaal worden vier gelijkvloerse oversteken voor voetgangers en fietsers gemaakt zodat een goede aansluiting ontstaat tussen de kust en de wijken Galjoen en Punter. De oversteken worden uitgevoerd met drempels ten behoeve van snelheidsbeperking. Voor het aanleggen van de gelijkvloerse oversteken worden langs Galjoen en Punter een aantal bomen verwijderd.

Afsluiting en omleiding
Tijdens de gehele herinrichting is de Houtribweg voor doorgaand verkeer geheel afgesloten.
De omleidingroutes worden met borden aangegeven.

Stembureau Lelystad Haven

Vandaag had u de gelegenheid uw stem uit te brengen In Steak 5 op het werkeiland.541

Het stembureau sloot om 21:00 uur zijn deuren, maar net op de valreep 20:59 uur wist deze man als laatste zijn stem uit te brengen. Het totaal aan uitgebrachte stemmenn op dit stemburea is 751. Van deze 751 stemmen kwamen er 712 uit Lelystad haven en 39 van buiten deze wijk. Naar schatting zou de opkomst tussen de 40 en 45 % zijn. Hetgeen zeker geen slechte score is. De uitslag? daar moet u nog even op wachten.
Persbericht200
DEFINITIEVE UITSLAG VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN FLEVOLAND

De definitieve uitslag van de verkiezingen van Provinciale Staten is bekend.

De zetelverdeling is als volgt:

9 zetels voor . VVD                  
8 zetels voor . CDA                  
7 zetels voor . PvdA                  
6 zetels voor . SP       
5 zetels voor . Christenunie      
2 zetels voor . GROENLINKS      
1 zetel   voor . SGP       
1 zetel   voor . Partij voor de Dieren      
geen zetel voor D66        
geen zetel voor ONS Flevoland / VER. SENIORENPARTIJ   

De volledige uitslag, inclusief de verdeling van restzetels en voorkeursstemmen, is te vinden via de homepage van www.lelystad.nl

Persbericht

Persbericht200_2

Inclusief evaluatievragen over hondenbeleid
LELYSTAD START ONDERZOEK NAAR LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID

De gemeente Lelystad is gestart met een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Het onderzoek, Leefbaarheid en Veiligheid 2007, is willekeurig verspreid onder 1.100 Lelystedelingen en wordt tevens afgenomen onder de ruim 1.450 leden van het LelyStadsPanel. Het onderzoek duurt de hele maand maart.

Het onderzoek gaat over de huidige woonsituatie, eventuele verhuiswensen en de leefbaarheid en de veiligheid van iemands woonomgeving. Een aantal extra vragen gaat over voorzieningen voor honden (uitlaatroutes e.d.). Daarmee wil de gemeente het vanaf  2000 geldende hondenbeleid evalueren. Hoe de inwoners over al deze onderwerpen denken, wordt gebruikt als basis voor gemeentebeleid en -initiatieven de komende jaren.

Iedereen die deelneemt aan het onderzoek maakt kans op xc3xa9xc3xa9n van de vijf cadeaubonnen van xe2x82xac 50,-. Onder leden van het LelyStadsPanel wordt daarbovenop aan het einde van het jaar een extra cadeaubon van xe2x82xac 250,- verloot, onder degenen die aan alle onderzoeken hebben meegedaan.

LelyStadsPanel
Inmiddels zijn er diverse enquxc3xaates onder leden van het LelyStadsPanel gehouden. Het panel bestaat uit ruim 1.450 inwoners van Lelystad. De gemeente wil de mening horen van zoveel mogelijk inwoners. Nieuwe leden zijn dan ook altijd welkom!

Het LelyStadsPanel geeft ongeveer zes keer per jaar meningen over allerlei onderwerpen die voor Lelystad van belang zijn. Het LelyStadsPanel moet een goede doorsnee zijn van de Lelystadse samenleving, dat betekent dat allerlei bevolkingsgroepen van verschillende leeftijd, etnische herkomst, sociale achtergrond, politieke voorkeur en inkomensklasse erin vertegenwoordigd zijn. Met de meningen van al deze mensen samen krijgt de gemeente een duidelijk idee hoe (verschillend) de inwoners van Lelystad denken over actuele vraagstukken en wat inwoners in de toekomst wel en niet willen. Bij het beleid wordt daarmee rekening gehouden.

Lid worden
Inwoners vanaf 18 jaar kunnen lid worden van het LelyStadsPanel via www.lelystadspanel.nl. Aanmelden kan ook via een e-mail naar lelystadspanel@lelystad.nl of per brief naar de gemeente Lelystad (Onderzoek en Statistiek), Antwoordnummer 1, 8200 VB Lelystad. Met name jongvolwassenen (18-29 jaar) en mensen uit allochtone bevolkingsgroepen worden opgeroepen zich (ook) aan te melden.

Een schone wijk begint bij jezelf

Op deze foto ziet u de gezichten van een aantal inwoners uit een groep van tien die van wethouder Willem de Jager (rechts) het fel begeerde ZAP-speldje kregen.450
(foto uit de krant van Flevoland)

Het ZAP-speldje krijg je als je je vrijwillig bezig houdt met het schoonhouden van de wijk en hierin een voorbeeld bent voor andere bewoners uit de wijk. De derde man van rechts is Theo Euverman uit Hollands Hout. Theo zie je met regelmaat met zijn rugtas door onze wijk lopen, waarbij hij het niet kan nalaten om zwerfvuil van de straat te rapen en deze in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren. En zoals u ziet is hij niet de enige die zich als voorbeeld stellen om hun wijk schoon te houden.Buiten deze activiteiten zet Theo  zich ook nog in als vrijwilliger voor de wijkraad Lelystad Haven.

Bedankt voor uw inzet

Mea culpa (ik beken schuld)??

Naar zeggen (zie reactie bij De Sluis) schijnt dat pad bij het speeltuintje in de Purmer gewoon eigendom te zijn van die mensen daar. Ik vraag me af waarom dat gele fietshek daar dan staat.
Nu kan er sprake zijn van een aantal situaties:

1. dat pad was van meet af aan geen openbaar bezit,
2. dat pad is door de gemeente per ongeluk van de bewoners xe2x80x9cingepiktxe2x80x9d en na jaren weer teruggegeven
3. het pad was wel openbaar bezit
4. dat pad is door de gemeente op de een of andere manier verkocht aan de bewoners??

Ik weet zelf niet beter dan dat daar een pad was. Al moet ik toegeven dat ik er al lange tijd niet geweest ben (kleine kinderen worden groot). Wie ken het ware verhaal? De informatie die ik heb gekregen, schijnt niet correct te zijn al kwam ie mij betrouwbaar over. Als dat zo is dan zeg ik oprecht : mea culpa, sorry!
Het berichtje was zeker niet bewust verdraait of verzonnen! Zegt u het maar! Natuurlijk zal, indien van toepassing, een rectificatie geplaatst worden. Ook al ben ik geen krant.


jacqueline de bock :: 21 oktober 2005 22:21


Ik wilde even een reactie geven als bewoner van het desbetreffende pand omdat er wat verwarring blijkt te onstaan over het pad zoals jaren het geval is. Er is hier helaas een bewoner uit dit hofje die het verhaal een beetje warrige draai geeft. Het pad is eigendom van ons, was een erfdienstbaarheid op gevestigd die er legaal door een notaris afgehaald is, die heeft precies uitgezocht wat wel en niet mogelijk was . Daarbij is het een feit dat de gemeente hierin geen partij meer was nadat de beide panden met stukken grond aan particulieren ( wij dus) is verkocht. Nu weet deze bewoner dit verhaal met een heel circus eromheen hoog te houden en heeft raad van state inderdaad geconcludeerd dat de gemeente zijn uitspraken moet herzien. Daarmee niet zeggende dat het open moet, als de gemeente nu weer besluit dat het dicht blijft is het weer een gewonnen kwestie. Die kans is relatief groot daar het particulier bezit is, dus uiteraard blijven wij als bewoners strijden voor ons legale recht


jacqueline de bock :: 21 oktober 2005 22:27


en dan nog wat, het pad was in de tijd toen de huizen van de woningbouw waren openbaar, zij bepaalden toen wat er mee gebeurde vandaar de gele fietshekjes. Wij wilden niet de verantwoording er meer voor hebben toen t eigendom was, want als er iemand op zijn snater gaat ben je als eigenaar verantwoordelijk voor eventuele kosten. Dat zijn de lasten van een erfdienstbaarheid, die overigens alleen voor ons beiden gold en verder voor niemand. Dus mensen laat je aub niet helemaal gek maken door een eenzijdig verhaal, t ligt echt anders…..hoop dat dit voor opheldering zorgt!!!


terry :: 22 oktober 2005 14:27


allereerst moet ik u melden dat ik het netjes vind dat u bekent niet zorgvuldig te zijn geweest, ten tweede als u de situatie ter plekke ziet kan het er raar uitzien maar er staat een garage op het stuk waar het om gaat en met vergunning, dus als het openbaar zou zijn zou de gemeente daar dan een vergunning voor afgeven, wist u dat er meer van dit soort paden zijn afgesloten in de haven daar hoor je niets over omdat er een loopt langs het huis van de persoon die blijft klagen in dat pad zit zelfs een brandkraan, maar het is meer pesterij dan zinvol want als het echt om kinderen zou gaan dan kan zijn eigen pad open,en dat er veel hantekeningen zijn dat snap ik niet want buiten het hofje om heeft niemand baat bij dat pad dus ik kan ook hantekeningen ophalen bij mensen die er niets mee van doen hebben, wat ik al zei het gaat nergens over maar sommige mensen weten niet van ophouden, ga eens naar een pretpark of een dierentuin met de kids maar stop je energie niet in een verloren zaak zwaai naar mekaar en groet mekaar wees blij dat we in een huis mogen wonen, en laat kinderachtige spelletjes over aan de toekomst en dat zijn de kinderen.


annoniem :: 22 oktober 2005 21:37


bij deze wil ik ff melden als buurtbewoner van de purmer ik was ook eerst boos maar later niet meer .ik vind het nu heerlijk dat het pad dicht zit.ook voor de kinderen . ze kunnen er nu maar 1 kant uit .dus ze kunnen niet meer zo snel weg lopen . ik heb er heel veel spijt van dat ik in het begin van die periode een handtekening heb gezet.
bij deze ik hoop dat het pad lekker dicht mag blijven


Chris Koeree:: 16 november 2005


Beste lezers
In de eerste drie reacties word ik afgeschilderd als iemand die uit eigenbelang handelt en de zaak verdraait. Voor de buurtgenoten die mij kennen, zij weten wel beter. Voor degenen die mij niet kennen de volgende reactie.
Dit is een opsomming van feiten en niet van de zogenaamde drogredenen waar de afsluiters van het voetpad graag mee aankomen.
Op 16 maart 2000 werd het voetpad tussen Purmer 1 en 2 tot grote ontsteltenis van vele buurtbewoners illegaal afgesloten. Het betreft hier een stuk grond, welke eigendom is van de bewoners, maar waarop een openbare weg is gelegen.
De wet stelt dat de bewoners deze openbare weg niet mogen afsluiten. Dit werd op basis van onwaarheden toch gedaan.
Op 28 januari 2003 is door het Kadaster te Lelystad een onderzoek gedaan naar de erfdienstbaarheid van voetpad betreffende het perceel Pumer 1 en 2 te Lelystad. De uitkomst geeft duidelijk weer dat er nog steeds een erfdienstbaarheid van voetpad ten gunste van 152 percelen bestaat. Zolang deze bewoners hier geen afstand van doen via een notarixc3xable akte blijft deze erfdienstbaarheid bestaan.
En zelfs op 14 juli 2004 is door de Raad van State een uitspraak gedaan inhoudende dat het voetpad volgens de wegenwet een openbare weg is. Dit is na te lezen op  www.raadvanstate.nl onder uitspraken (zaaknummer 200308301).  Ook kunt u de uitzendingen van omroep Flevoland bekijken op www.omroepflevoland.nl onder nieuwsarchief zoeken (voetpad) 15-7-2004. U weet dan gelijk wie ik ben.
Wist u trouwens dat deze bewoners de gelegenheid krijgen om onttrekking aan de openbaarheid aan te vragen en hiervan gebruik hebben gemaakt. Het lijkt de omgekeerde wereld wel. Eerst illegaal afsluiten met steun van de gemeente en dan verzoeken om legalisatie. Is dit het nieuwe beleid van de gemeente om dichter bij de inwoners te staan,
of is dit alleen weggelegd voor bepaalde inwoners ?
Geloof niet alles wat u leest,  controleer de feiten, ze staan u ter beschikking.

Vertel uw kennissen en buren over dit web-log, zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er in hun omgeving gebeurd.

Alvast prettige feestdagen
En een openbare afsluiting van 2005

Chris

Annexatie van openbaar bezit

Wat ik nu onder ogen krijg, is bijna niet te geloven.

Kan je in Lelystad openbare grond bij je eigen tuin annexeren? Ja zeker, dat kan! Maar dan moet je wel contacten hebben op het Stadhuis , denk ik. Anders kan het toch echt niet? Al jaren geleden heeft een tweetal bewoners in Haven aan de Purmer zich een toegangspad tot een speeltuintje in de Purmer toe gexc3xabigend. Ondanks klachten van omwonenden bij de gemeente hierover, doet de gemeente niets.

De klagende burgers worden al heel lang aan het lijntje gehouden. Die moeten gewoon omlopen, dus, net als de kinderen. Ambtelijke willekeur, vriendjespolitiek of omkoperij, diefstal en heling of allemaal onzin? De gemeente mag het zeggen, maar zwijgt in alle talen.

Op bijgaande foto is duidelijk te zien, dat ter hoogte van de anti fiets hekjes een nieuwe schutting geplaatst is:

1_1

2_1

Reactie:: Terry | 21 oktober 2005 om 20:23

dit gaat over het pad waar nogal wat ongegronde ophef over is en word op deze site een beetje verdraaid weergegeven alsof er hier Palestijnse grondgebieden worden afgenomen, ten eerste praat men hier over eigen grond en niets diefstal, alles staat notarieel vast.maar hier worden verhalen weergegeven zonder dat er iets word gevraagd aan de betrokkenen,dus over vriendjes politiek gesproken wie is nou wie verdiep je in onderwerpen voordat je denkt alles te kunnen publiceren,en neem eens contact met mij op je hebt mijn email adres maar je laat niets horen jammer je hebt een leuke site maar weet nu dat veel mischien uit zijn verband word getrokken dus is alles wat je publiceerd wel zo , ik weet het niet

Reactie:: Willy | 21 oktober 2005  21:34

Ik kreeg een kopie van een soort verklaring, waarin dit verhaal wordt beschreven, inclusief foto van bovenaf genomen, namen en adressen van mede ondertekenaars uit de buurt. Maar als dit hele verhaal niet zou kloppen, dan hebben ze er in de buurt wel erg veel werk van gemaakt. Of moet ik denken : Waar rook is??
Was het oorspronkelijke pad een fout van de gemeente? Was dat pad op grond van andere eigenaren aangelegd?
Ik sta open voor aanvullingen cq correcties. U zegt het maar.