Monthly Archives: October 2007

Brandweer Lelystad sluit preventiecampagne af

Persbericht200_20Vooral veel ouderen geholpen met advies en plaatsing van rookmelders
Brandweer Lelystad sluit preventiecampagne af.

Brandweer Lelystad sluit zaterdag 27 oktober de brandpreventiecampagne af. Nog eenmaal staan ze met een kraam van 11.00 tot 15.00 uur op het Stadhuisplein. U kunt er terecht voor advies over het voorkomen van brand en u kunt er tegen gereduceerd tarief (xe2x82xac 15,- ) het nieuwe model rookmelder kopen.

In het kader van de landelijke brandpreventiecampagne xe2x80x98Rookmelders redden levensxe2x80x99 heeft ook Brandweer Lelystad acties op touw gezet. Deze waren vooral gericht op ouderen. Zo zijn voor leden van ouderenbonden voorlichtingsavonden georganiseerd. In de aanleunwoningen van zowel De Uiterton als De Ankerplaats zijn gratis rookmelders verstrekt en geplaatst door de brandweer.

Bedrijven zijn aangeschreven en gewezen op de mogelijkheid om hun werknemers een rookmelder cadeau te doen, bijvoorbeeld in het kerstpakket. Deze actie loopt nog door. De brandweer heeft 4 zaterdagen achtereen met een kraam op het Stadhuisplein gestaan. Er zijn adviezen gegeven, batterijen in rookmelders zijn vervangen en er zijn ca. 300 nieuwe rookmelders verkocht. Dat levert de Nederlandse Brandwondenstichting ook nog iets op, want van elke verkochte rookmelder wordt ruim 1 euro naar de bankrekening van deze stichting overgemaakt.

Zaterdag 27 oktober kunt u dus nog terecht bij de brandweerkraam op het Stadhuisplein. Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij de  brandweerkazerne of bij het Infocentrum in de hal van het Stadhuis. Daar zijn o.a. folders over rookmelders verkrijgbaar. Ook kunt u kijken op www.brandweer.lelystad.nl en op www.rookmelders.NU.

Uitbreiding speeltoestellen (vervolg)

Persbericht200_17 xe2x80x98HALFPIPExe2x80x99 STADSCENTRUM VERPLAATST NAAR LELYSTAD HAVEN

De in onbruik geraakte xe2x80x98halfpipexe2x80x99 in het Stadscentrum van Lelystad wordt vandaag verplaatst naar Lelystad Haven. De halfpipe is een mooie aanvulling op daar reeds geplaatste andere skatevoorzieningen.

De halfpipe heeft jarenlang dienst gedaan als skatevoorziening en ontmoetingspunt voor jongeren. Door de plannen voor een nieuw stadshart verrijzen op deze  locatie  woningen en moet de halfpipe verdwijnen. De jeugd heeft inmiddels in het Zilverpark een volledig nieuwe skatebaan gekregen.

Voor de halfpipe begint nu een tweede leven in Lelystad Haven. De skatebaan wordt gedemonteerd, in delen vervoerd en deze week weer opgebouwd. De halfpipe krijgt dan nog een schoonmaakbeurt, waarbij ook de nog aanwezige graffiti zal worden verwijderd.
Vanaf volgende week kan de jeugd in Lelystad Haven gebruikmaken van de dan schone en opgeknapte halfpipe.

Aanvullend bericht
Door de extra aandacht  aan verkeersvisie buitengebied is dit persbericht iets later geplaatst. Maar dit geeft mij mooi de gelegenheid om wat foto’s te publiceren en wat opmerkingen die zijn binnengekomen te verwoorden.770
771 
Zoals u in het persbericht heeft kunnen lezen wordt het geheel nog ontdaan van de enorme hoeveelheid graffiti. En dat is wel nodig ook. Maar als je de achterkant bekijkt dan zou ik er toch bijna voor kiezen om de tekening slechts te ontdoen van de rommel die een ander er overheen heeft gespoten. Wellicht wil de eerste graffiti spuiter zijn tekening in ere herstellen?

En voor de andere graffiti spuiters zou ik zeggen: ga eerst nog eens oefenen op plekken waar niemand het ziet. Want het is toch om je dood te schamen!!

Wat mij opvalt is een enorm gat aan de voorzijde. Een gat dat groot genoeg is voor een kind om door naar binnen te klauteren. Maar als je dan de stukken scherp staal ziet die als een grove braam naar binnen steken dan vind ik dit persoonlijk wel erg gevaarlijk. Graffiti is nog tot daar aan toe, maar een speeltoestel dat zo gevaarlijk is vind ik persoonlijk onverantwoord.

De kinderen hebben er verder geen enkele moeite mee en maken er dankbaar gebruik van.
Terwijl jonge kinderen genieten van het nieuwe speeltoestel viert een oudere groep aan de andere kant van het grasveld een groot feest. Zo fleurt de boel in haven (ook al is het tweedehands) toch weer een heel eind op. Nu nog even alles netjes maken, en dan maar hopen dat het netjes blijft.772

773

774
Op 18 september, inmiddels een maand geleden Is deze Have Pipe verplaatst naar Lelystad Haven. De gemeente heeft toegezegt dat het speelgoed zou worden opgeknapt. Inmiddels is de jeugd het wachten zat en heeft besloten de naam Have Pipe (Halve Pijp) te veranderen in Half Gesloopt.

Maar ja, wat kun je verwachten als je iets neerzet wat al half gesloopt is. en vervolgens niets te doen aan het gevaarlijke gat dat er al in zat. 788

789
790

Inmiddels maakt de jeugd meer gebruik van de binnenkant dan de buitenkant. En een kampvuurtje hoort daar natuurlijk ook bij.

791 

Vervuiling, slecht onderhoud

784

785

De foto’s hierboven heb ik vanmorgen vroeg gemaakt. Dit naar aanleiding van een bericht dat ik van een buurtbewoner heb ontvangen. Deze bewoner was het al een tijdje zat en heeft de Postbank dit meerdere keren laten weten. Maar zoals u kunt zien laat het onderhoud nog steeds te wensen over. Hieronder treft u een paar foto’s die de bewoner heeft ingezonden en een korte impressie van de briefwisseling tussen de Postbank (beheerder van de giromaat) en de bewoner.   De datum waarop de foto’s zijn gemaakt zijn in de foto verwerkt.786

Mijn email aan de postbank, antwoord en dan nog een korte mail van mij :
 
Goedendag,

Na enkele telefonische klachten over de ronduit smerige geld-automaat op de Ringdijk te Lelystad-Haven, waarop de desbetreffende medewerker mij verzekerde dat het in orde zou komen, vandaag 07-08-2007 wederom een geldautomaat aangetroffen waar je met je handen nog niet in de buurt wilt komen ! Deze keer heb ik er fotoxc2xb4s van genomen en zal deze wanneer dit probleem blijft bestaan via het internet verspreiden,.. dit is GEEN goede reklame voor de Postbank.

==============

Geachte meneer,

Het spijt ons dat de Giromaat nog niet is schoongemaakt. Wij hebben contact gehad met de beheerders van de Giromaten in Nederland. Er zal op zeer korte termijn een schoonmaker langs gestuurd worden om de Giromaat weer in goede orde te stellen.

We danken u dat u de moeite neemt om ons dit (meerdere malen) te melden. Binnenkort kunt u gelukkig weer pinnen op de Ringdijk te Lelystad-Haven.

Met vriendelijke groet,
Postbank N.V.

Mw. drs. I.M. van der Wal
Hoofd E-commerce en E-mail

===============

Beste mevrouw v.d. Wal
Ik hoop dat u de beheerders op het hart weet te drukken dat deze Giromaat reeds
meerdere keren, zwaar vervuild is geweest en dat het niet de taak van de Postbank
of andere klanten is, elke keer weer melding te moeten maken.

m.v.g.
Een bewoner uit Lelystad Haven787

????hoeveel lollystokjes zitten er in????

Persbericht200_19 25 METER HOOG KUNSTWERK AAN DE KUST VAN LELYSTAD

Kunstenaar Antony Gormley ontwerpt zesde landschapskunstwerk Flevoland

Gistermiddag heeft kunstenaar Antony Gormley het definitieve ontwerp getoond van xe2x80x9cExposurexe2x80x9d. Het grootschalige kunstwerk zal worden geplaatst op de pier (strekdam) aan Markermeerzijde in Bataviahaven, Lelystad. Het ontwerp kan zowel sculptuur als architectuur genoemd worden. De menselijke figuur, die gehurkt zit, wordt 25 meter hoog en kijkt over het Markermeer. Het kunstwerk wordt opgebouwd uit bijna 2000 unieke elementen.

Het nieuwe landschapskunstwerk wordt het zesde onderdeel van de collectie van grootschalige landschapskunstwerken in Flevoland. De Britse kunstenaar Antony Gormley wordt gerekend tot de top van de hedendaagse levende beeldend kunstenaars. Zijn werk is te zien in toonaangevende musea en op locaties in o.a. Groot-Brittannie, Verenigde Staten, Japan, Zwitserland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Israxc3xabl en Australixc3xab. In 1994 ontving hij de prestigieuze Turner Prize en in 1999 de South Bank Prize.

Het kunstwerk wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Flevoland, NUON, Galerie Hufkens te Brussel en gemeente Lelystad.

782

verkeersvisie buitengebied (de gemeenteraad vervolg)

Op of rond 3 oktober hebben als het goed is 124 bewoners een brief ontvangen van de commissie bezwaarschriften van de de gemeente Lelystad. Deze brief is een antwoord op de bezwaren die ik voor u via de wijkraad heb afgegeven (ingediend) tijdens de raadsvergadering van 20 september.

Buiten deze 124 brieven zijn er nog een groot aantal bezwaren ingeleverd bij het buurthuis of via de mail aan ons toegezonden. Omdat deze brieven te laat zijn binnengekomen (we hadden slechts drie dagen de tijd en om 19:00 uur was mijn enige kans om gebruik te maken van het spreekrecht) zijn de brieven die na 18:00 uur zijn ingeleverd niet meegenomen in het formele bezwaar. Deze bewoners krijgen dan ook geen antwoord van de gemeente Lelystad. Speciaal voor hen volgt hier de brief die ik zelf heb ontvangen.777
In de brief staat vermeld dat uw bezwaarschrift niet ontvankelijk wordt verklaard. Normaliter betekend dit dat u deze zaak zou hebben verloren. Maar in dit geval is daar geen sprake van. In feite zegt de commissie dat de gronden van bezwaar niet meer bestaan omdat er aan de bezwaren tegemoet is gekomen. Wat ik echter niet begrijp is de strekking: "waarbij grotendeels tegemoet is gekomen aan uw bezwaarschrift" Een stukje onduidelijkheid waar je verschillende kanten mee op kunt. Omdat ik zelf tijdens deze raadsvergadering aanwezig was kan ik u op voorhand zeggen dat we bereikt hebben wat we wilden.
Even een korte uitleg over wat er gebeurd is tijdens de raadsvergadering: Aan het begin van de vergadering heb je als burger recht om in te spreken. Dit betekend dat je vanaf de publieke tribune via een aldaar aanwezige microfoon maximaal vijf minuten de raad mag toespreken. In deze zaak heeft een andere bewoner uit de wijk flink van leer getrokken tegen het voornemen van de wethouder. Hierna was het mijn beurt en heb ik als eerste mijn ongenoegen uitgesproken dat wij als wijkraad niet op de hoogte zijn gebracht van dit voornemen. (het is dat een oplettende burger ons hierop attendeerde). Hierna heb ik de brief met soms een korte toelichting voorgelezen. Aan het einde heb ik de 124 bezwaarschriften onder vermelding van "hierbij wil ik u 124 van deze bezwaarschriften overhandigen en als formeel bezwaar indienen. De voorzitter (burgemeester) maakte de opmerking dat formeel bezwaar pas kan worden gemaakt nadat er een beslissing is genomen. Maar veel belangrijker is dat de bezwaren in het raadsbesluit zijn meegenomen en de raad hebben gesteund in hun eisen tot aanpassing van het voorstel.
Toen enige tijd later de zaak inhoudelijk werd behandeld was de eerste vraag die die politiek aan de wethouder stelde; Waarom heeft u de wijkraden niet op de hoogte gebracht vanuw voornemen. Hierop antwoorde de wethouder met: Ik ben er van uit gegaan dat de wijkraden hier geen belang bij hadden. de politiek kwam naar voren met: hoe verklaart u dan dat een medewerker van de wijkraad hier met 124 bezwaarschriften staat???  Foutje bedankt!!!!

Concreet kunnen we stellen dat de Oostvaardersdijk geen erftoegangsweg is en dat de overige wegen zoals Knardijk, Buizerdweg en Praamweg wel de status erftoegangsweg hebben gekregen.
Met dien verstanden dat een afsluiting van deze wegen vooraf gepubliceerd moet worden zodat de raad en betrokken burgers in elk geval hun zienswijze kenbaar kunnen maken t.a.v. een eventuele afsluiting. Voor de Knardijk en Buizerdweg is het van groot belang dat de Oostvaardersdijk open blijft, zodat afsluiting van deze wegen een belemmering vormen voor de bewoners van Hollandse Hout om de Oostvaardersdijk te bereiken. Dit betekend dat een afsluiting van deze wegen nagenoeg niet realiseerbaar is. Maar wel iets wat we goed in de gaten moeten houden. Voor de praamweg is het een andere situatie. nu het buitengebied Zeewolde tijdens de spitsuren slechts toegankelijk is voor bestemmingsverkeer, wordt het erg moeilijk om te voorkomen dat de gemeente hetzelfde doet met de Praamweg. Het is dus zaak om zeer snel de afsluiting van het buitengebied Zeewolde eens flink onder de loep te nemen. Hoe we dat gaan aanpakken is nog niet bekend. Maar dat de gemeente Zeewolde binnenkort wordt uitgeroepen tot gemeente die het minst milieu bewust handelt dat staat als een paal boven water.

A.s. woensdag zal  deze brief binnen de wijkraad worden besproken, maar naar verwachting zal ook de wijkraad zich neerleggen bij het besluit dat de gemeenteraad heeft genomen. Zoals het er nu naar uitziet heeft  het ook geen enkele zin om bezwaar te maken tegen iets dat er niet is. Laten we onze energie dan maar steken in nuttige zaken.

Nog even een korte opmerking:
Van een bewoner heb ik begrepen dat in het verslag van het opinieplein de opmerkingen van de wethouder over het maken van foto’s in het afgesloten gebied je maakt tot bestemmingsverkeer niet is opgenomen. Is dit nu weer zo’n vuil spel van de gemeente Lelystad??  In ons bezwaarschrift staat het in elk geval wel vermeld. bovendien waren er veel getuigen waaronder de politiek tijdens het Opinieplein aanwezig. Misschien moeten wij ook maar eens een paar getallen weg laten bij het betalen van de ontroerend zaken belasting!!!
Past u het nog even aan meneer van de gemeente??