Category Archives: informatie wijkpost

Afsluiting Buitengebied Zeewolde (vervolg)

817

Vorig jaar heeft de Gemeente Zeewolde het gebied ten oosten van de rijksweg A6 tijdens de spitsuren afgesloten voor verkeer (met uitzondering van bestemmingverkeer). Dit en meer is voor ons en de wijkraad reden geweest om hierover vragen te stellen aan de gemeente Zeewolde.

Binnenkort het antwoord van de gemeente Zeewolde en een oplossing voor een deel van de gedupeerde bewoners uit Lelystad Haven en Hollandse Hout.
818 

verkeersvisie buitengebied (de gemeenteraad)

Vanavond rond 19:00 uur heb ik gebruik gemaakt van het spreekrecht vanaf de publieke tribune tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zo’n voordracht begint dan met het vertellen wie je bent en voor welke organisatie je daar staat. Vervolgens heb ik mijn ongenoegen geuit over het feit dat een belangenorganisatie als de wijkraad niet geinformeerd is over deze voor Lelystad Haven ingrijpende veranderingen. Daarna heb ik de brief die u allen heeft ondertekend voorgelezen (met hier en daar een losse aanvulling) en daarna gemeld dat ik 124 getekende exemplaren in mijn bezit heb die ik de raad graag wilde overhandigen. Deze brieven zijn vervolgens aangenomen en in het raadsbesluit meegenomen. Bovendien heeft de raad aan de wethouder gevraagd waarom de wijkraad in deze niet tijdig van dit voornemen in kennis is gesteld. De wethouder reageerde hierop dat de wijkraad in deze naar zijn gevoel geen belangenpartij was. Opnieuw een enorme vergissing van de wethouder.
Ook de mazen van de wet (het maken van een foto in een afgesloten gebied) zoals de wethouder tijden het Opinieplein heeft geroepen werd door sommige raadsleden bekritiseerd.

Het resultaat
De Oostvaardersdijk wordt geen erftoegangsweg. (afsluiting is van de baan)
De knardijk zal zoals het er nu naar uitziet met rust worden gelaten.
De praamweg zal voorlopig met rust worden gelaten, maar of dit over vijf jaar nog zo is dat is nog niet zeker.
Het is in elk geval zo dat indien het college besluit om laatstgenoemde wegen (gedeeltelijk) af te sluiten, dan hebben zij in elk geval publicatieplicht. Hiertegen kunnen zowel de gemeenteraad als belanghebbende bewoners hun zienswijze kenbaar maken. Vraag is alleen hoe je als inwoner van Lelystad Haven of Hollandse Hout aan kunt tonen dat je belanghebbende bent. Immers is dit alleen weggelegd voor de bewoners van het gebied. En erg spraakzaam is een hert, ree of vogel niet. Laat staan dat ze een letter op papier kunnen zetten.

Al met al een redelijke uitkomst, maar wel een met wat kleine addertjes onder het gras.

Recreatie

In de wijk Lelystad-Haven is een overvloed aan water. Iets waar we trots op kunnen zijn. Zo kun je heerlijk vissen en op de grote plas heerlijk varen met een zeil of roeibootje. Een brandstofmotor is niet toegestaan m.u.v. de watersportvereniging. Dit omdat zij snel moeten kunnen ingrijpen als het fout gaat. Sommige gebruiken een electromotor op een accu, maar dan moet je niet teveel plantengroei hebben. Maar al deze bootjes moet je natuurlijk wel kwijt.479

480

Vaak liggen de bootje (zeker in de winter) op stukken openbaar groen. of in het water ergens langs de kant. Tot op heden was dit vrij. Men betaalt er niets voor en niemand weet van wie de boot of het wrak is. Maar ja, als je die vrijheid eenmaal hebt dan wordt er al snel misbruik van gemaakt. 481

482

Met regelmaat kom je ze tegen, op het strand,langs de kant drijvend in het water of op het grasveld. Bootjes en surfplanken. Niemand weet van wie ze zijn. En wie ruimt de rotzooi op? De gemeente. En wie belaalt deze gemeeente?  Juist ja!!! Binnen de wijkpost en de wijkraad wordt hier regelmatig over gesproken.Over een ding zijn we het eens. Dit kan zo niet langer!! Vrijheid lijdt tot misbruik. Registratie is kennelijk de enige oplossing! maar registratie kost geld. En wie gaat dat betalen?? Worden we wakker?  of is het al te laat? U hoort het vanzelf. Ik heb zelf geen boot. Ik wil hier dan ook niet aan meebetalen! U toch ook niet?

burgemeester in haven

Vandaag heeft de burgemeester een bezoek gebracht aan wijkpost Lelystad-Haven en de Botter. Zij heeft op wijkpost de Botter gesproken met medewerkers van de wijkposten, wijkagenten, een klussendienst en leden van de wijkraad. De klussendienst is een organisatie die zich met name inzet voor hulpbehoevenden inwoners die niet in staat zijn een dure klusser in de hand te nemen. De wijkraad heeft een aantal niet goed lopende zaken onder de aandacht gebracht, waaronder het bovenwater en de blauwalg. De burgemeester heeft tijden haar bezoek aan de wijkpost de enorme stank ook geroken en gaf toe dat het niet echt fris ruikt. Nu maar hopen dat er iets mee gedaan wordt. overigens kon ik vanavond op de fiets de stank op de harderwijkstraat (150 meter vanaf het water) goed ruiken. Als het goed is dan komen er een vijftal deicers in het bovenwater en wil de wijkraad proberen een grote fontein te laten plaatsen. of het allemaal gaat lukken dat moeten we nog maar even afwachten. Voor dit seizoen lijkt de natuur wederom te hebben gewonnen, ondanks de enorme inzet.

hondenpoepzuiger

Voor degenen zoals ik die hem nog nooit gezien hebben is hier dan de enige echte hondenpoepzuiger. Volgens de bestuurder rijd hij regelmatig langs de hondenuitlaatroutes. Verder komt hij op verzoek ook bij u de mest verwijderen. Dus "Poep op de stoep, bel voor de hondepoep"(zuiger) 196

Opruimen en maaien gras in en rond bovenwater

Soms zit het mee, soms zit het tegen.

Het stinkende gras uit het bovenwater is net als de hondenpoep een doorn in het oog van de wijkbewoners. Op de bovenste foto is de gemeente druk doende de hopen gras van het grasveld te verwijderen. Echter blijkt het meeste nog in het water te drijven.

188_1

Al enkele weken varen er twee boten over het bovenwater, waarvan de een het gras maait en de andere het afgemaaide gras op de kant schept. Nu blijkt dat de tweede boot met schep defect is, waardoor er slechts enkele hoopjes verwijderd kunnen worden. Nu maar hopen dat de boot snel gerepareerd wordt, want het begint hier en daar weer behoorlijk voor overlast te zorgen.

187_1

Vaak lopen we (terecht) af te geven op de gemeente die zijn rommel te lang laat liggen. Echter is het natuurlijk ook zo dat we ze wel de gelegenheid moeten geven. Ik heb het dan niet over de snelheid, maar wel over de belemmering van sommige inwoners.

Op het bord staat duidelijk aangegeven dat tijdens de zomerperiode er geen boten en /of trailers op het gras mogen staan. Ook heeft de gemeente enige tijd geleden stikkers op deze boten en trailers geplakt. Maar de eigenaren laten ze gewoon liggen.

Ook het zijlbootje op het strandje bestemd voor kinderen vormt een ernstige belemmering voor het onderhoud van dit strandje. Er is toch voldoende ruimte om het bootje neer te leggen.

  Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat het werk normaal doorgang kan vinden. Want pas dan hebben we recht van

  spreken, hetgeen wij dan ook echt zullen doen.

186_1

Heeft u zelf nog suggesties, neem dan contact op met de wijkpost.

hondenpoepzakjes

Vandaag heeft de gemeente bij proef op tien plaatsen in het nieuwe deel van haven honden haltes geplaatst. Op deze plaatsen kunt u geheel gratis een hondenpoepzakje verkrijgen. de gevulde zakjes kunt u na gebruik in de onderste container deponeren. De zakjes zijn zeer gebruiksvriendelijk en u w handen blijven schoon.

177

Op onderstaand overzicht vind u in het groen de hondenlosloopvelden, terwijl de rode stippen de hondenhaltes aangeven waar u gratis uw poepzakje kunt halen en deponeren als hij gevuld is.

176

Bootjes aan dijkje schermer


Door de harde wind is het zeil weggewaaid
Op de gele stikker staat vermeld dat de boot voor 26 mei moet zijn verwijderd Dit geld ook voor de andere bootjes en boottrailers op het gras Dat sommige stikkers weg of onleesbaar zijn doet daar niet aan af. Ik weet dat vorig jaar een aantal bootjes door de gemeente verwijderd zijn Zorg dat je er bij bent (en op tijd)

uitbreiding kinderspeelplaatsen


Onder voorbehoud worden vanaf week 20 (eind mei) 6 kinderspeelplaatsen in Lelystad-Haven verbeterd of opnieuw aangelegd.wat er precies gebeurd is voor sommige onder u bekend, omdat zij zelf een keuze hebben gemaakt op de wijkpost. Voor de anderen blijft het nog even een verassing. Wel kunt u op het onderste overzicht zien welke speelplaatsen het betreft en welk budget er voor wordt uitgetrokken.

Veel speelplezier

Bloembollenactie


Enige tijd geleden zijn er via basisschool de Sluis bloembollen uitgedeeld aan de leerlingen van deze school. De opzet was om kinderen de gelegenheid te bieden de boel wat op te fleuren en kennis (waardering) bij te brengen over de natuur. Nu heeft de wijkraad nog drie waardebonnen van Intratuin. Deze bonnen worden uitgedeeld aan de kinderen welke de mooiste (fleurigste) tuin hebben gemaakt. De komende twee weken zullen medewerkers van de wijkraad de tuinen bezichtigen. Voorwaarde om mee te dingen naar deze waardebonnen is dat er op het adres kinderen van basisschool de Sluis wonen. Voelt u zich betrokken bij de beoordeling, meld u dan aan via dit Web-Log of rechtstreeks bij de wijkraad. U vind de mailadressen in de linkerkolom.

Speelplaats Harderwijkstraat


In het kader van de beloofde kinderspeelplaats in de Harderwijkstraat is navraag gedaan bij de wijkpost. In het bestemmingsplan staat vermeld dat het stuk grond de bestemming bijzondere gebouwen heeft. Hieronder worden verstaan: schoolgebouwen e.d. in het verleden zat hier het kinderdagverblijf de Waterlelie en op dit moment de tijdelijke basisschool de Sluis.
Het bestemmingsplan staat een hondenlosloopveld en een kinderspeelplaats niet in de weg, echter indien het noodzakelijk is zullen deze moeten wijken voor belangrijkere doelen, zoals omschreven in het bestemmingsplan.
De plannen zoals ze momenteel voorliggen is dat na het verwijderen van het noodgebouw het grasveld wordt herstelt t.b.v. een honden losloopveld en er een kinderspeelplaats op het stuk waar nu twee doelen staan, wordt aangelegd. Ik ga ervan uit dat beide stukken gescheiden worden door een strook beplanting.

Nog even geduld dus

afscheid wethouder Bootsma


Vanavond heeft wethouder Bootsma in de wijkpost afscheid genomen van wijkbeheer en de wijkraad. Bootsma had o.a. wijkgericht werken in zijn portefeuille zitten. Beide organisaties waren vol lof over hetgeen hij voor hen heeft betekend en hopen in de toekomst nog regelmatig met hem in contact te treden. Ook Bootsma wenst beide organisaties een positief voortbestaan toe in het nieuwe gebouw tussen de basisschool en het buurthuis.

Honden losloopvelden


Alle velden in de kleur groen zijn Losloopvelden. Het blauwe veld wordt tijdelijk gebruikt voor de noodlokalen van basisschool de Sluis. Na verwijdering van de noodgebouwen (medio eind van het jaar) zal dit veld ook ingericht worden als losloopveld. Het is dus nog even geduld hebben totdat het zover is.