Category Archives: veiligheid

Parkeergedrag en tuinonderhoud

Over het algemeen hebben we in haven niet te klagen over het aantal parkeerplaatsen. Dit was in Amsterdam wel anders. Maar als u een auto parkeert, let u er dan ook op of een ander er geen last van heeft? Soms is het niet anders, maar in dit geval kun je de auto natuurlijk ook een klein stukje minder ver naar achteren plaatsen. Ook de haag een klein beetje bij(af)knippen is geen overbodige luxe.

De trotoirs (als ze er al zijn) zijn vaak niet breder dan 1,5 meter. In dit geval (een tegel is 30 cm) neemt de haag hiervan 45 cm in beslag en de auto 60 cm. Voor de voetganger blijft er slechts 30 cm over. En als die voetganger een kinderwagen of boodschapenkarretje bij zich heeft dan is er echt geen doorkomen aan. Wat denkt u overigens vanĀ  zo’n trekhaak ‘s avonds als het donker is. GVDGV!!!!!
839

Oud en Nieuw (het had zo mooi kunnen zijn)

812
810
811
Juist nu de kwaliteit van het vuurwerk met sprongen vooruit is gegaan zorgt een dikke laag mist dat alle miljoenen die inwoners van Nederland aan vuurwerk hebben uitgegeven niet tot hun recht kwamen. In Lelystad Haven was de mist (versterkt door de enorme rook) zo erg dat je geen hand voor ogen kon zien. Het zicht was soms minder dan een meter. Het goedkope vuurwerk gaf vaak betere resultaten voor de persoon (veelal kinderen) die dit vuurwerk af hebben gestoken. Jammer dat een ander er niet van heeft kunnen meegenieten.813

Het groter (professioneler)vuurwerk kwam niet tot zijn recht en veroorzaakte slechts een nog dichtere rook /mist massa. Ook veilig over straat lopen was er niet bij. Zo werd vuurwerk de straat opgeworpen zonder dat men kon zien of er zich iemand op deze straat bevond. Even naar een kennis of familielid lopen was er bijna niet bij. Een mooie foto maken was niet mogelijk zodat we het moeten doen met een paar foto’s gemaakt tijden een vuurwerkshow enkele dagen geleden. Hoe staat het met het vuurwerk dat niet is afgestoken? Wordt dit tot volgend jaar bewaard of wordt oud en nieuw vanavond nog eens zachtjes overgedaan? Het bewaren van vuurwerk is niet toegestaan. Maar als je het toch doet, zorg dan in elk geval dat je het veilig doet. Plaats het droog (dus niet in een schuur)Vochtig geworden vuurwerk is onbetrouwbaar en kan ten tijde van het afsteken afgaan wanneer je het niet verwacht. Opslaan in huis is ook geen optie, immers bij brand betaalt de verzekering niets uit (dubbele pech dus) Hoe ga je er dan mee om?  Vragen waarop ik u het antwoord schuldig moet blijven! Ga er in elk geval verstandig mee om en houd een beetje rekening met de dieren.
Een enkeling probeerde met de auto de wijk te verlaten. Met open ramen en alle risico’s van dien hield bij uitzondering in elk geval iedereen zich aan de maximale snelheid. Of het verstandig  was dat laat ik even over aan degene die dit risico heeft durven nemen. Ergens hoorde ik nog  de brandweer de wijk binnen komen, echter was het risico om te zoeken waar hij naar toe ging veel te groot. Nu maar hopen dat er niet te veel gebeurd is.

Rest het mij om u allen EEN HEEL GELUKKIG 2008 toe te wensen.

Chris (de eerlijke vinder)

Lelystad Haven binnenkort afgesloten van de buitenwereld (vervolg)

Op donderdag 20 september zal de gemeenteraad een beslissing nemen op het voorstel van de gemeente Lelystad om het buitengebied rond lelystad te verklaren tot erftoegangswegen (gebieden).

Als dit doorgang vind dan heeft het college vanaf dat moment het recht om zonder enig overleg de Oostvaardersdijk richting Almere, de Knardijk. de Praamweg en het gedeelte van de Buizerdweg tussen Hollandse Hout en de Knardijk alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer of zefs volledig af te sluiten.

De wethouder heeft gezegd dat dit niet zijn intentie heeft, echter vragen wij ons af waarom zij dan wel dit recht willen hebben. Bovendien is er tussen de gemeente Lelystad en de belangenorganisatie Wijkraad en de bewoners geen enkel overleg geweest. Reden waarom wij u vragen bezwaar te maken tegen dit voorstel.

Download een brief op de site van de wijkraad, Print het document uit, vul uw gegevens in en geef hem af op de wijkpost of deponeer hem in de brievenbus van het buurthuis. U vind het adres onder aan de brief.

Bent u hier zelf niet toe in staat, stuur dan een mail naar info@wijkraadhaven.nl of mail@lelystadhaven.info . Dan komen wij wel met de brief bij u langs.

De wijkraad zorgt ervoor dat de bezwaren worden meegenomen in het raadsbesluit.

Aanvulling

Op maandagavond zijn er een aantal brieven verspreid rond de Harderwijkstraat, als het werk het toelaat zal er vanavond nog een gedeelte worden bezorgt. Maar laat u er niet van weerhouden als de brief niet bij u in de bus valt. Print hem uit en lever hem in voor woensdag (uiterlijk donderdag). Brieven die later binnenkomen kunnen niet op donderdagavond worden aangeboden tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Laat u niet kisten!

Kom op voor uw recht!!!!!!!

Afsluiting buitengebied

Tot op heden hebben slechts 13 mensen gereageerd op de poll in de linkerkolom. Bovendien heeft de wijkraad slechts  enkele brieven binnen gekregen. U heeft iets meer dan een dag om dit aantal te verhogen en/of een reactie achter te laten. REAGEER DUS SNEL. voordat we geen kant meer op kunnen. Een mail naar de wijkraad verdient de voporkeur. Kijk voor het mail adres op wijkraad Lelystad Haven . Alle berichten en reacties via dit web-log worden ook in deze zaak meegenomen.

Zorg dat we er niet alleen voor staan

Want dan!!!!!!

Verkeersborden deel 3 (De slimme Ambtenaar)

Dit bericht is op 1 augustus geplaatst. In het kader van de POLL (linkerkolom)zal de datum van plaatsing telkens worden aangepast, zodat het bericht gedurende de actie bijna bovenaan blijft staan. Lees eerst dit bericht alvorens een keuze te maken.

In Lelystad Haven mogen we ons zo’n beetje als rijkste wijk betitelen wat betreft de verkeersborden. Alleen al om de wijk binnen te rijden vanuit het centrum staan er op een stukje van nog geen kilometer ruim 30 borden. Het exacte aantal is wat moeilijk in te schatten, want als automobilist wordt er van je verwacht dat je ook nog een beetje op het verkeer let. Maar het gaat niet alleen om de automobilist. De fietser en de voetganger die weet door alle borden niet meer waar hij aan toe is. Zo probeert de overheid in Lelystad voorangsfietspaden aan te leggen. De fietser heeft in sommige gevallen dan ook voorang op een fietser die van rechts komt (maar lang niet altijd). Zo zijn er hier in Lelystad Haven en Hollandse Hout situatie’s waarbij een fietser op een voorangsfietspad rijd waarbij hij voorang heeft bij zijpad 1 terwijl hij dit niet heeft bij zijpad 2 en weer wel bij zijpad 3. Snapt u het? Ik niet! Maar daarom hebben ze er ook een Slimme Ambtenaar opgezet !! Ik zal proberen u door middel van foto’s uit te leggen wat er zoal niet klopt.697_1

Op de foto ziet u een deel van het fietspad langs het kanaal. Dit fietspad maakt deel uit van het hoofdfietspadennet in Lelystad en is herkenbaar aan de blauwe stippen midden op het wegdek. Wat direct opvalt is de enorme hoeveelheid aan borden. Borden die u als fietser vertellen dat u vanaf een zijweg waar dit bord staat een voorrangsweg of kruising nadert. U dient de fietser op het voorrangsfietspad  dus voorrang te verlenen. (is dit nu de aanzet tot het fietsrijbewijs?) Buiten de borden heeft de overheid ook nog haaientanden (witte driehoeken) op het wegdek aangebracht.699

Maar hoe zit het nu met de zijpaden? wanneer is iets een fietspad? En wanneer is iets een voetpad? Hiervoor is de fietsvoet of voetfiets ontwikkeld. Het bestaat uit een vijftig tal kaarten, waarvan er 25 zijn met de afbeelding van een fiets en 25 met de afbeelding van een paar schoenen. Een afbeelding om te zorgen dat een analfabeet het ook snapt. Binnenkort misschien wel verplicht zodat u in elk geval kans maakt te weten of u zich begeeft op een fiets dan wel voetpad. Hoe werkt de fietsvoet (voetfiets) Schud de kaarten aan het begin van het pad. Trek er een kaart uit. En walla: 50 % kans dat u het goed heeft. uitvinding van de slimme ambtenaar met patent (dus niet illegaal copieren). Hieronder ziet u een aantal situaties waarbij de slimme ambtenaar heeft bepaald (gegokt) welk pad een fiets dan wel voetpad is. Maar er is nog veel meer onduidelijkheid. 700

701

702

703

704

705
Volgens de onderzoeker van de overheid (de fietsvoet) zou dit pad hier boven een voetpad zijn. Of heeft de slimme ambtenaar hiervoor gekozen omdat de verf niet blijft zitten op het grind) In elk geval wordt dit pad door bijna iedereen gebruikt als fietspad. En de nietsvermoedende fietser die van rechts komt knalt boven op de fietser die misschien wel denkt dat hij voorrang heeft omdat hij ervan overtuigt is zich te bevinden op een voorrangsfietspad.

706

Nu hebben fiets- of voet-paden altijd een begin en een eind, ook al is elk eind ook een begin (afhankelijk van de richting waarop je het pad benaderd). Nu staan er alleen borden aan de zijde van het voorrangsfietspad. Maar als je vanaf dit voorrangsfietspad het pad op fietst dan maakt het niet zoveel uit. Ga je rechtsaf dan is er geen enkele belemmering. Ga je links af dan heeft een tegenligger voorrang (rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat immers altijd voor afslaand verkeer). Maar als je vanaf de andere kant het pad benadert dan ??? (de fietsvoet) ???. Omdat dit niet duidelijk is zal iedere fietser de kortste weg nemen. Het zal hem verder een worst zijn. Maar als de slimme ambtenaar bepaalt heeft (met de fietsvoet) dat het een voetpad betreft dan staat er aan het einde geen bord en zijn er geen haaientanden op het wegdek aangebracht. Nu alleen nog een camera opstellen om een prachtige film te maken van twee fietsers die beide denken voorrang te hebben.
707

Voor een nog vreemdere situatie gaan we naar Hollandse Hout. De fietser komt vanaf de hoge houten fietsbrug en bevind zich op het voorrangsfietspad. Voor een andere fietser die op de foto van links zou kunnen komen is het duidelijk dat de fietser op de foto voorrang heeft. En dat is maar goed ook. Op deze helling kun je met een beetje stevig doortrappen snelheden bereiken van meer dan vijftig kilometer per uur. Maar als we op de foto hier onder kijken dan zal een fietser die onder de houten fietsbrug vandaan komt niets vermoedend denken dat hij voorrang heeft, omdat hij van rechts komt. Ik hoef u niet te vertellen wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn.
708

709

Het is voor zover mij bekend nog geen enkele gemeente gelukt om een situatie als deze te creeren. Maar dit weerhoud Lelystad er niet van om ook op dit gebied als eerste over de brug te komen.

Hoe kun je dit oplossen:

Mogelijkheid 1 (uitbreiden)

  • Plaats bij elk pad een bord fietspad of voetpad
  • Geef bij elk voetpad duidelijk aan dat het verboden is voor fietsers.
  • pas de situatie bij de fietsbrug in Hollandse Hout aan met extra borden en haaientanden
  • Plaats bij elke kruising van het voorrangsfietspad een bord voorrangsw
    eg of voorrangskruising

Mogelijkheid 2 (verwijderen)

  • Verwijder al die borden en laat de fietsers verder gaan zoals ze het altijd al deden

Op het gemeentehuis heb ik ze wel eens een opmerling horen maken over hij is te prominent aanwezig, Maar als er iets te prominent aanwezig is dan zijn het wel deze verkeersborden.

Voor welke optie zou u zelf kiezen? Geef uw mening in de POLL. U vind deze in de linker kolom.

Mocht u onverhoopt op zoek gaan naar de fietsvoet of voetfiets, Dan geef ik u het advies mee dit niet te doen. De fietsvoet of voetfiets is net zo’n dom verzinsel als de borden van de slimme ambtenaar !

verkeersborden deel3 (vervolg)

697_1

Op de foto ziet u een deel van het fietspad langs het kanaal. Dit fietspad maakt deel uit van het hoofdfietspadennet in Lelystad en is herkenbaar aan de blauwe stippen midden op het wegdek.
Afgelopen woensdag is de uitslag van de poll, het bericht en uw reacties tijdens een vergadering van de Wijkraad aan wethouder Willem de Jager overhandigt. De poll laat duidelijk zien wat de meesten van u vinden van het overschot aan borden. Ondanks de vakantieperiode hebben 74 buurtbewoners hun mening gegeven, waarvan 1 geen mening heeft, drie een uitbreiding van het aantal borden willen en met een ruime meerderheid van zo’n 95 % hebben 70 bewoners er voor gekozen om de borden te verwijderen. Het zal mij benieuwen hoe ze hierop reageren in het gemeentehuis?

voor het originele bericht, klik op origineel bericht  . (Wordt vervolgd)

Kinderlokker in Lelystad Haven (vervolg)

Op donderdag 2 en vrijdag  3 augustus is er in Lelystad Haven een Kinderlokker gesignaleerd. De man vroeg aan de kinderen of ze met hem mee wilden in de auto om een ijsje te halen. gelukkig zijn de kinderen hier niet op in gegaan. De politie heeft extra agenten ingezet om toezicht in de wijk te houden en een onderzoek ingesteld. Buiten deze twee dagen is er niets meer van de man vernomen. Hangende het onderzoek (wat nog steeds gaande is) wil de politie nog even niets kwijt. Ondanks het feit dat de man er niet meer lijkt te zijn wordt er geadviseerd extra atent te zijn op vreemd gedrag en de kinderen goed in de gaten te houden. Hierbij blijft goede voorlichting een belangrijk item.

Heeft u iets verdachts gezien, neem dan contact op met
Politie Flevoland tel. 0900-8844.

Lelystad heeft het

In Lelystad zijn veel dreven van 70 km/uur naar 50 km/uur terug gebracht, ondanks dat het hier vaak om dubbelbaans wegen gaat. Voor wie is dan die extra rijstrook waar de automobilist voor betaalt? En als het geen dreef is, maar een weg buiten de bebouwde kom dan heeft men daar ook een oplossing voor. Gewoon het bord Lelystad (Haven) verplaatsen of weghalen. Zo is men gelijk gerechtigd om ook deze wegen terug te brengen naar 50 km/uur. Maar als je dan kijkt hoe de borden geplaatst worden dan vraag ik mij wel eens af wie de borden heeft laten plaatsen. Heeft deze persoon wel enige kennis van de Nederlandse wetgeving. Van een burger wordt immers wel verwacht dat hij de Nederlandse wetgeving kent. Misschien toch tijd voor een inburgeringcursus !!! Laten we nu eens kijken naar het pas vernieuwde wegdek Houtribweg ter hoogte van het tennisveld komende vanuit de richting van Batavia stad.737

Vanaf links heb je de uitrit van het tennispark. Normaliter plaats men het bord voorbij een kruising, zodat men weet dat men zich vanaf dat moment op een voorrangsweg bevind. Maar in dit geval wordt de automobilist die zich al enige tijd op een voorrangsweg bevind en dus al een aantal van deze borden tegen is gekomen vlak voor de kruising nogmaals op de voorrangsituatie geattendeerd. Met andere woorden: Denk er om dat als er iemand zo stom is om van links te komen "dan moet je hem er maar in rammen" In feite had er hier voorbij de kruising een bord einde voorrangsweg moeten staan, want naar 110 meter: Juist ja.738

Aan de andere kant moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat de gemeente ook wel eens op tijd is met het aanbrengen van de juiste borden. En wees nu eerlijk. Met een beetje aanloop, een flinke hoge snelheid en een paar vleugels kun je hier zomaar een voorrangsweg op vliegen. Lelystad "voorbereid op de toekomst"739

Kinderlokker in Lelystad Haven

De afgelopen dagen zijn er diverse meldingen binnengekomen over een man die kinderen probeert mee te lokken door het aanbieden van een ijsje. De kinderen wordt gevraagd met de man mee te lopen of mee te rijden in een auto. De man houd zich in het hele gebied op, hetgeen blijkt uit de meldingen rond het winkelcentrum, buurthuis maar ook de grasvelden aan het begin van de hondenkop. De politie adviseert ouders om hun kinderen goed in te lichten en extra toezicht te houden. Heeft u iets verdachts gezien, neem dan contact op met
Politie Flevoland tel. 0900-8844.

U kunt uw informatie (tips) ook als reactie plaatsen op dit web-log. of mailen aan mail@lelystadhaven.info

verkeersborden deel 2 (geintjes over ambtenaren)

Vroeger leerden we op de kleuterschool tellen met een telraam (een rekje met kraaltjes die je heen en weer kon schuiven). De ambtenaren die dit ook hebben gedaan die weten nog steeds hoe het moet. Maar de nieuwe generatie heeft gebruik gemaakt van de moderne techniek. De rekenmachine of calculator. ….. en ,,,,, deden hun intreden. een nul is niets. twee nullen is nog steeds niets. Maar als er iets voor staat dan zijn de rapen gaar. Dan is een bestelling van 100 palen via zo’n modern apparaat in een keer 10.000 (ja het is een punt en geen komma) palen. Wordt die ambtenaar toch boos!! Nou meneer de ambtenaar, kunt u mij dan vertellen hoe het wel gegaan is?? zegt de ambtenaar: mijn colega heeft te veel borden besteld. En al die borden nemenn natuurlijk veel ruimte in beslag. dus heb ik maar een paar paaltjes besteld zodat de borden ieder weer een paaltje hebben.  maar toen mijn collega die enorme stapel palen zag toen bestelde hij weer wat borden bij. enz. enz. Tot dat het magazijn vol was. en toen. ja nu. marktplaats? nee dat mag niet. laten we ze dan maar dumpen in Lelystad-Haven!!!697

698

Straks in verkeersborden deel 3 het begrip voetpad, fietspad de voetfiets en het voorangsfietspad waar nog best een paar bordjes bij kunnen.

verkeersborden deel 1 (Werkeiland)

Na het tijdelijke fietspad bestaande uit stalen rijplaten begint hier dan eindelijk het echte fietspad.694

En als je dan terug rijd vanaf het werkeiland richting Lelystad-Haven dan kom je dit bord tegen voordat je onder het viaduct doorfietst. 695

Op zich niets byzonders, echter ontbreekt hier nog een bord eenrichtinsverkeer. Want als we naar de andere kant van het viaduct gaan dan staat er een bord verboden voor alle verkeer.696

Kort nieuws buitenland

In China (aan de andere kant van de wereldbol) is men druk bezig met het plaatsen van de grootste wolkenkrabbers. Omdat deze wolkenkrabbers enkele honderden meters hoog zijn vragen zij om enorme funderingen. Onder zo’n fundering moeten natuurlijk enorme palen. Maar dat de palen nu zo lang moeten zijn dat ze het asfalt op de fietspaden in Lelystad-Haven omhoog drukken dat vind ik zelf een tikkeltje overdreven!! 692

Of zou het toch dat  boompje zijn met een enorm fundament aan wortels???  of Momfer de supermol??693

Gevaarlijk speelgoed, stevige zitplaats

Recht tegenover het buurthuis (MFA) bevind zich een groepje bankjes of paaltjes waar men gezellig bij elkaar kan zitten. Helaas heb ik moeten constateren dat het zitten veel weg heeft van definitief vast zitten. En je moet er toch niet aan denken dat een kind val het ene paaltje op het andere paaltje springt. Het zou dan wel eens zo kunnen zijn dat het kind beter hoorbaar is dan de sirene die elke eerste maandag van de maand om 12:00 uur staat te loeien.

679

680

681

Het zal mij benieuwen hoe lang deze situatue blijft bestaan?? 

zoekactie naar vermist kind

Afgelopen vrijdag heeft de politie met groot materieel een zoekactie gehouden naar een vermist kind uit Lelystad-Haven. De 12 jarige jongen is nog dezelfde dag terug gebracht bij de ongeruste ouders. Binnenkort meer via dit web-log over het snelle optreden van de politie.665

667

Witte zwanen, scherpe punten

637

Altijd mooi zo’n Zwaan met haar jongen, maar dit was niet de opzet om deze foto te maken. Op de achtergrond ziet u de beschoeing aan het einde van de Harderwijkstraat, vlak naast de kinderspeelplaats. Deze beschoeiing is kort na de laatste zware storm vervangen omdat de oude beschoeing niet tegen deze storm bestand was. Vlak voor de nieuwe beschoeiing  Ziet u net boven het water (het is nu laag water) de scherpe punten van de oude beschoeiing uit steken. Aangezien hier tijdens de zomermaanden veel kleine kinderen deze plek gebruiken om te zwemmen is dit zeker geen gewenste situatie.   Wie gaat dit probleem nu oplossen???638

639

gevaarlijke situatie

Hebben ze kort geleden het wegdek op de Oostvaardersdijk bij de Noordersluis aangepast, zijn ze vergeten de oversteek voor fietsers mee te nemen.597

Zo liggen de tegels op het schuine stuk zo los dat al menig fietser in het gras terecht is gekomen. Nu maar hopen dat de gemeente of het rijk hier iets aan wil doen. Of moeten er eerst echte ongelukken gebeuren? 598

Open brug

Een open brug. Op het eerste oog niets bijzonders. Maar al er nu eens een brandweer of ambulance over deze brug heen moet, dan verlies je belangrijke minuten. En als de ambulance voor de open brug staat en de brug wil niet meer dicht, dan praten we niet meer over belangrijke maar over dodelijke minuten.516

Een week geleden maakte ik vroeg in de ochtend  deze foto van de brug bij de Houtribsluis aan het begin van de dijk naar Enkhuizen. De brug staat op dat moment al zo’n 45 minuten open. gelukkig waren de eerste hulpverleners (politie, brandweer en ambulance dienst) de brug al over. Voor de slachtoffers maakte het verder niet meer uit. Drie doden lagen er verderop op de dijk. De politie verzocht de brugwachter de dijk af te sluiten. De brugwachter deed de slagbomen naar beneden. Er lag een boot te wachten in een reeds geschutte sluis, waarop de brugwachter de brug open deed om de boot door te laten. Op zich niets bijzonders. maar als het eenmaal fout gaat, dan gaat ook alles fout. De brug was open en was met geen enkele mogelijkheid meer dicht te krijgen. Het verkeer dat inmiddels de brug gepasseerd was werd verderop op de dijk bij het dodelijk ongeluk terug gestuurd. Na een lange rit heen en weer kwam de rij tot stilstand op de dijk voor de brug die niet meer dicht wil. Opgesloten en letterlijk geen kant meer op kunnen. Zeker geen situatie waar we op zitten te wachten. In dit geval maakte het voor de slachtoffers niets meer uit. Maar ik moest wel even terugdenken aan de periode dat wij geen gebruik konden maken van de Knardijk toen de rotonde werd aangelegd en de brug aan het begin van onze wijk ook geruime tijd niet meer dicht wilde.
Gelukkig is er toen niets gebeurd, maar het geeft wel aan hoe gevaarlijk het kan zijn zonder goede ontsluitingswegen. Gelukkig wordt door inzet van de wijkraad de knardijk nu ook bij gladheid gestrooit. Maar of de hulpdiensten tijdig Lelystad-Haven kunnen bereiken??

Slepen of duwen

Heeft u het wel een meegemaakt, De moter slaat af en de hulpdiensten komen naar u toe en kijken onder de motorkap van de auto. Sorry mevrouw. Ik kan het hier niet verhelpen. Ik zal u moeten weg slepen. Het gas geven en de snelheid wordt bepaalt door de voorste auto, terwijl u zelf moet zorgen voor de rem van beide auto’s. En dan te bedenken dat de rembekrachtiger het niet doet omdat de motor niet loopt. Dan kom je er achter wat een luxe zo’n rembekrachtiger is, en ben je blij en opgelucht als je de auto stil hebt staan voor de garage. Maar het kan veel erger. Het duwen van de auto. Bumper aan Bumper of erger nog! Bumper aan zijkant. De eerste foto is gemaakt vanaf het punt waar het duwen is begonnen. Zie de remsporen.439
Ruim vijftig meter wordt de VW Lupo vooruit geduwd door de tankauto gevult met stook olie. Zonder kleerscheuren, maar wel erg geschrokken kwam de dame uit de auto en zit op de vangrail, bij te komen van de schrik. De vrachtwagen had haar niet gezien en tikte haar tegen de linker achterkant, waarop de auto dwars voor de vrachtwagen kwam en maar liefst 50 meter werd vootgeduwd. De chaufeur hoorde en merkte wel iets, maar zag niets, totdat hij voorover over zijn dashbord naar buiten keek.440
Volgens de agent van de KLPD is dit een veel voorkomende situatie die over het algemeen goed afloopt. Maar als ik de keuze zou hebben dan drink ik liever een glas melk. Ik zat er zelf vlak achter in het witte busje en heb alles zien gebeuren. 

Onduidelijk en zeer gevaarlijk

Onduidelijk en zeer gevaarlijk. Dat is de tekst die ik hier graag aan toe bedeel. We hebben het over de Harderwijkstraat. Gaat u met mij mee?424
We vertrekken vanaf de Lemmerstraat hoek Spakenburglaan. Een doodlopende weg, zoals op het bord duidelijk staat aangegeven. Aan het einde van de weg een fietspad. Maar als je verder rijd dan kun je tegen verwachting rechtsaf en heb je een vrije doorgang naar de Harderwijkstraat.425

426

427
Aan het einde van de straat kun je zowel links als rechtsaf de Harderwijkstraat in.428
429
Omdat niets mij verplicht rechtsaf te slaan en ook niets mij verbied om linksaf te slaan  nemen we de kortste weg naar links.   Even verderop staat een bord die aangeeft dat we tegen het verkeer in rijden. Maar ja! Dan is het te laat. Een niets vermoedende tegenligger en de plaatwerkerij is ook weertevreden.430
Hoe zit het nu met de verkeersregels. Doodlopend is niet doodlopend, vrij toegankelijk is eenrichtingsverkeer in tegenovergestelde richting. Plots werd ik wakker! niets aan de hand. gewoon een verkeerssituatie in Lelystad!!!! Maar hoe zit het nu met die middenberm? wanneer is rechts rechts en mag ik niet links rijden? Weet u het? In elk geval ging het laatst bijna fout! wanneer komt de echte klap?

rotonde Knarredijk

Afgelopen donderdag is de aanleg van de verlichting op de donkere en zeer gevaarlijke rotonde van de Knarredijk afgerond. Buiten de verlichting hebben zer ook nog even een windmolen op geplaatst. vanmorgen toen ik deze foto maakte stond hij stil, vermoedelijk omdat de wind te sterk was, maar vanavond tolde hij vrolijk rond en de verlichting brande volop.

384

385

Buiten de verlichting op de rotonde is ook het laatste deel van de middenstrook voorzien van kleine lampjes in het wegdek. Of de verlichting volledig op windenergie kan draaien dat is ons niet bekend, maar er is wel een kabel aangelegd naar het bovenwater inlaatpunt voor een vaste electriciteitsvoorziening.

386

Waarschuwing voor (n)iemand

Voor degene die het nog niet wisten (bijna niemand dus). De overheid heeft geconstateerd dat er blauwalg in het bovenwater zit. Overigens staat er nog nergens dat het om gezondheidsredenen verboden te zwemmen is. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat dit pas nodig is als de waarde van het blauwalg boven de  20 uitkomt. Omdat de waarde hier pas op 100 zit is dat kennelijk dus nog niet nodig!!

WAKKER WORDEN!!!!!!!

344

Wat zegt u? oh ik begrijp het! U krijgt geen nieuwe bordjes als u de oude niet gebruikt. Maar kan u dan niet beter iets bedenken waardoor dit niet nodig is. Dan heeft u de bordjes helemaal niet nodig.

Gelukkig heb ik zelf nog een bordje van het gevaarlijke sluisje tussen Lelystad-Haven en Hollands Hout, waar men nog steeds niets aan de gevaarlijke situatie heeft gedaan!

345

Even ……… bellen

Het zal je maar gebeuren, je weet echt niet wat je overkomt. Slapeloze nachten kun je er van hebben.

315

Het is met geen pen te beschrijven wat je op zo’n moment meemaakt. Er is geen trucage uitgehaald, gewoon een foto ‘s avonds in de schemer van een luchtballon zonder mandje op zo’ n 60 meter hoogte.Ik stop er nu even mee, morgen de ware toedracht en de afloop van dit verhaal.

316

Soms lijkt het alsof er heel wat aan de hand is en dan blijkt het achteraf om een stukje speelgoed te gaan. Een groepje Engelsen op de camping hebben een zeer lichte luchtballon die zij vullen met hete lucht van een campingbrandertje. omdat het ‘s avonds koel is wil deze ballon aan een stukje vissnoer zeer snel omhoog tot wel zo’n 100 meter. na afkoeling komt hij dan weer vrij snel naar beneden. Het is net vliegeren,  maar dan zonder wind. Ik heb dit zelf nog niet eerder gezien, maar wie weet wat voor leuke projecten je hiermee kunt maken en het kost bijna niets. Het gebruikte materiaal is gelijkwaardig aan diepvrieszakjes, u weet wel, die zakjes die zo kraken.

Blauw-alg Bovenwater

Ondanks het feit dat bij controle gesteld wordt dat er in het bovenwater nog geen blauw-alg voorkomt wil ik u toch adviseren voorzichtig te zijn. Op de eerste foto ziet u een aantal bewoners van Beulakerwiede die proberen de drek (bedorven gras) te verwijderen.  253_3

Op de foto,s hieronder ziet u duidelijk de Blauw-Alg welke zich bevind tussen de armen van Weerribben. deze Blauw-Alg is zeer giftig254_4 255_3

op de onderste foto ziet u dezelfde Blauw-Alg aan het einde van de harderwijkstraat, het betreft hier het open water. Ook heb ik al een aantal dode vissen aangetroffen , hetgeen ook niet veel goeds voorspelt. Overigens was het in voorgaande jaren veel erger als dit jaar.256_3

Sluisje en zwemgelegenheid

Bij het Sluisje tussen Lelystad-Haven en Hollands Hout zijn afgelopen vrijdag twee gele strepen aangebracht, nu maar hopen dat de strepen langer blijven zitten als bij de school. Kinderen hebben alvast de tekst STOP bij de streep geplaatst.

218

Op de tweede foto ziet u een groepje kinderen die zich voorbereiden om in het water naast het sluisje te gaan zwemmen. Ook voor deze kinderen hoorde ik van een andere groep kinderen dat de gemeente plannen heeft om hier een zandstrandje aan te leggen, zodat kinderen veilig het schone water in en uit kunnen. Een initiatief waar we zeker heel blij mee zouden zijn. Helaas heb ik bij navraag moeten constateren dat geen van de aanwezige ambtenaren hier iets over gezegd zou hebben.

217

OP zich is het natuurlijk wel een goed idee om hier een veilige zwemgelegenheid te crexc3xabren, echter lijkt de gemeente hiervan niet zo gecharmeerd. In feite is het zo dat een gedeelte van het water toebehoort aan de stichting Mandela (Hollands Hout), hetgeen inhoud dat de helft van het water privxc3xa9 eigendom is van de bewoners van Hollands Hout. En deze bewoners hebben hiervoor diep in de buidel moeten tasten en zijn dan ook terecht zeer gesteld op hun privacy. Wie weet wat de toekomst ons brengt als de zwemmers zich beperken tot het gedeelte in eigendom van de gemeente en voldoende animo, misschien tijd voor een bewonersinitiatief?  Laat het weten via dit web-log.  Overigens jammer dat de brugdelen nog steeds losliggen, maar dit is pas gevaarlijk als de brug open gaat, vandaar waarschijnlijk de gele strepen. blijf voor de gele streep als de brug uw kant opkomt. Dan weet u zeker dat u de brugdelen niet op uw hoofd terecht komen als ze spontaan naar beneden vallen. Want dat is slechts een kwestie van tijd!!!!

216 215Met enige regelmaat zie ik dat er vernielingen worden gepleegd aan het sluisje. Ik vraag me wel eens af of de persoon die dit doet enig idee heeft wat de inpakt hiervan is. De stukgeslagen sensor zorgt immers voor onze veiligheid. Of vind je het leuk als iemand een slagboom op zijn hoofd krijgt? En de kosten van de reparatie betalen we uiteindelijk met zijn allen, dus ook jouw ouders!!!

Bruggetje Hondenkop (vervolg)

214

Afgelopen vrijdag, vier dagen na de melding is het bruggetje op de hondenkop weer veilig, de aannemer heeft onder het midden van de brug een tweetal extra balken aangebracht. voor de reparatie waren 81 grote houtfretten nodig en een hoop boorwerk. nu maar hopen dat het bruggetje nog jaren meegaat.

213

212

Op de onderste foto’s heeft u een mooi overzicht van de vijvers (poelen) met het bruggetje. Op de achtergrond ziet u Lelystad-Haven. Een prachtig, maar helaas laatste stukje natuur stukje natuur in Lelystad Haven. voor wie er nog nooit is geweest is het zeker de moeite waard om er eens een kijkje te nemen.

211

210 

Bovendien hoef je niet lang te zoeken om de mooiste foto’s te maken.

209

gevaarlijke situatie nog steeds niet opgelost

Afgelopen maandag zijn de loszittende en uitstekende brugdelen aangemeld bij de gemeente. helaas is het gevaar na vier dagen nog steeds niet opgelost.

195

Op de foto hieronder ziet u dat de bouten volledig zijn afgebroken.

194

En op deze foto ziet u dat het bruggetje over de kleine sluis tussen Hollands Hout en Haven ook nog steeds loszittende brugdelen bezit.

193

Hoe was het ook alweer?

Als het schaap verdronken is . . . . . . . . . .

Nu maar wachten totdat er echt iemand een been breekt

gevaarlijke brug hondenkop

Zeer recentelijk heeft de gemeente een prachtig bord geplaatst bij deze brug op de hondenkop, het laatste stukje natuur in Lelystad Haven. maar als ik vandaag de brugdelen bekijk dan kan het bord beter gebruikt worden als waarschuwingsbord! De planken zijn door de warmte scheel getrokken en vormen een enorm gevaarlijk struikelblok. De bouten of houtfretten zijn letterlijk losgescheurd of afgebroken. Even Apeldoorn bellen of de aannemer. maar wel snel svp, want dit gaat echt fout. Oh ja, de eerste is al gevallen.

191

190

Verkeersveiligheid rond school

Verkeersonvriendelijke situaties in de wijk Verleden jaar hebben de verkeersouders een enquxc3xaate gehouden aangaande de verkeersveiligheid rondom de school en in de wijk. Zowel de ouders als de kinderen van basisschool de Sluis hebben 13 knelpunten gesignaleerd. Oversteekplaatsen, fietsroutes, looproutes in de wijk en het chaotisch parkeren voor de school tijdens de aanvang en afloop van de lessen. De gemeente, Wijkraad, Politie, 3VO en de verkeersouders hebben gezamenlijk oplossingen bedacht. Deze Oplossingen heeft de gemeente vertaald in daadwerkelijk uit te voeren verkeersoplossingen. Vervolgens heeft de school zelf veel aandacht besteed aan verkeerseducatie. Met regelmaat hebben deze kinderen op een praktische manier geleerd waar de gevaren op de weg schuilen en hoe daarop te reageren. Deze lessen gaan gewoon door. Een lastiger probleem is om het gedrag van de bewoner(s) en/of ouder(s) te corrigeren. In de wijk wordt nog steeds te hard gereden en onveilig geparkeerd. Elkaar vriendelijk hierop aanspreken is een manier die u vooral moet blijven doen. Helaas zijn er nog altijd een aantal personen die ook daar stoxc3xafcijns onder blijven. Om die reden zullen wij dan ook af en toe een beroep moeten doen op de handhavers van de wet. De werkgroep verkeersveiligheid rondom obs de Sluis stelt de ouders in de gelegenheid kennis te nemen van de geboden oplossingen. Deze ouders krijgen de gelegenheid langs te komen op een inloopavond in vier kleine groepen. De belangstellende komen in kleinere groepjes veel meer aan bod en voelen zich beter gehoord. Op deze avond zullen aanwezig zijn ambtenaren van de gemeente, verkeersouders en een vertegenwoordiger van de school. Met vriendelijke groet, Namens de werkgroep "veiligheid rondom obs de Sluis" Namens de gemeente Bert Woltmeijer Wijkconsulent De inloopavond is bedoeld voor ouders van obs de Sluis. Via dit web-log proberen wij de overige bewoners ook van deze informatie te voorzien in de hoop dat ook u rekening kunt houden met de veiligheid van de kinderen.

Smalle doorgang voor de bus


In de bocht bij het buurthuis is het al erg smal, maar als er dan ook aan beide kanten geparkeerd wordt en er komen dan ook nog een aantal tegenliggers aan dan houdt het toch echt op. Geef de bus wat ruimte, want als hij achteruit moet, dan is dat in zo’n bocht levensgevaarlijk!

onderhoud fietspad naar Hollands Hout


Foto van enkele weken geleden met een grote bult op het fietspad tussen het kleine sluisje en de hoge fietsbrug bij Hollands Hout. Komende vanaf de brug was dit een behoorlijk gevaarlijke situatie. Dit is een van de vele punten die door de wijkraad is aangekaart.

De gevaarlijke bulten zijn verwijderd, nu alleen de gaatjes nog opvullen en het is weer veilig.
Gemeente bedankt voor uw snelle optreden.

Brandje op de Ringdijk


Rond 22:15 uur kreeg de brandweer een melding van een brand op de Ringdijk te Lelystad Haven. De brandweer heeft bijna 15 minuten nodig gehad om ter plaatse te arriveren, hetgeen zeker niet aan hen te wijten is, maar komt door de moeilijke bereikbaarheid van onze wijk.
Dit geeft maar weer eens aan hoe afgelegen Lelystad-Haven ligt.
Bij levensbedreigende situaties is dit zeker geen prettige gedachte, zeker niet met de wetenschap dat de enige toegang tot haven een brug heeft die al eens eerder defect is geweest. Omrijden via de Knardijk neemt nog meer tijd in beslag. Gelukkig betrof het hier een kleine brand veroorzaakt door een wasdroger, sorry handdoek, gedrenkt in lijnolie welke door een chemische reactie tot zelfontbranding is gekomen. Deze handdoek is gebruikt om vloertegels in de olie te zetten en lag in het wasmandje (zie foto hieronder).
Een behulpzame buurman is in de ambulance onderzocht omdat hij rook had binnengekregen.

Wat mij opviel is dat ook de dierenambulance aanwezig was. Deze komen vaak mee met de brandweer om direct in te grijpen als er iets met uw huisdier aan de hand is. Gelukkig waren ze hier niet nodig. Zowel de hulpverleners, buurman Frans als de vrijwilligers van de dierenambulance worden bedankt voor hun inzet.

Voetpad Purmer (ingezonden stuk)


vandaag na exact 6 jaar is het voetpad aan de Purmer nog steeds afgesloten.
De gemeente heeft een mediator op de zaak gezet om versneld een oplossing voor het probleem te vinden. Mocht de mediation slagen, dan zal er op kort termijn weer een veilige doorgang zijn voor kinderen om van de ene wijk naar de andere wijk te gaan. Deze veilige route werd voorheen veelal gebruikt door ouders en kinderen om vanuit Zijpe, Purmer, en een deel van schermer en Ringdijk veilig naar school te gaan. Indien de mediation niet slaagt dan kan de zaak nog enkele jaren voortduren.

Chris Koeree

Mediation: alle partijen overleggen met elkaar onder begeleiding van een mediator, als alle partijen het met elkaar eens zijn dan wordt gezamenlijk een contract getekend. Dit proces is zeer snel, en duurt zeker geen jaren. De langlopende zaak wordt hierdoor tijdelijk stil gelegd en bij een geslaagde mediation afgesloten. Als mediation niet slaagt, dan gaat de langlopende procedure verder op het punt waar hij tijdelijk gestopt is. Punten welke tijdens de mediation naar voren komen mogen niet in de vervolgzaak worden gebruikt. Ook geld tijdens deze mediation een geheimhoudingsplicht.

Sluisje Hollands Hout (vervolg)


de eerste slagboom is weer aanwezig.
wij wachten op nummer 2
overigens is het gevaar wel geweken omdat aan de zijde van de ontbrekende boom het scharnierpunt van de brug zit. bij een juiste timing is het wel een mooie springschans, echter kom je dan bij het afspringen de gesloten boom aan de andere kant tegen.

Bomen Harderwijkstraat


Kort geleden heeft de gemeente de kastanjebomen in de Harderwijkstraat i.v.m. een ziekte moeten verwijderen. Inmiddels hebben zij weer een mooie rij nieuwe bomen aangebracht.
Het is alleen jammer dat een medebewoner er een kerstboom tussen plaatst vlak naast de betonbak. Dit past toch niet in het straatbeeld!

vervolg

Bij controle bleek de kerstboom te zijn verwijderd.
Mijn dank gaat uit naar degene welke hiervoor de moeite heeft genomen.
Laten we hier met zijn allen een voorbeeld aan nemen.
Nu alleen de racebaan nog aanpassen, of kunnen we met zijn allen laten zien dat een aanpassing niet nodig is!!
Op naar een veilige en schone omgeving!

Sluisje Hollands Hout (vervolg)


Enkele dagen geleden bracht ik opnieuw de gevaarlijke situatie van het sluisje naar Hollands Hout onder de aandacht. En wat schetst mijn verbazing. Binnen enkele dagen is het gevaar geweken, niet omdat de slagbomen terug zijn, maar gewoon omdat de sluis volledig gestremd is. En nu maar hopen dat de slagbomen terugkomen voordat de sluis weer opengaat.


reactie
de eerlijke vinder :: 09 maart 2006 22:54


op 9 maart is er in elk geval 1 slagboom terug geplaatst, ik ga er vanuit dat de tweede spoedig zal volgen.
Bedankt voor het snelle optreden

Sluisje Lelystad Haven, hollands hout


vanaf de jaarwisseling ontbreken de slagbomen

Overal in Nederland probeert de spoorwegen de onbewaakte spoorwegovergangen veilig te maken, door ze ongelijkvloers aan te leggen of te voorzien van slagbomen.
Lelystad heeft de primeur met de eerste onbeveiligde op afstand bestuurbare sluis / brug combinatie. Jammer dat er in Hollands hout geen wethouder met een boot woont, want dan zou hij adequaat kunnen optreden tegen deze levensgevaarlijke situatie, die al vanaf de jaarwisseling bestaat. Oh ja, dit probleem kun je niet oplossen met een bord onbewaakte sluis / brug want dat bord bestaat niet, of wordt dat ook een primeur voor Lelystad?
En nu maar hopen dat de bel het doet en de gedupeerde niet doof is. Plonssssssss
…—… S …—… …—… O …—… …—… S …—…
toet toet toet toeeeeet toeeeeet toeeeeet toet toet toet wakker worden!


reactie
annabee :: 27 februari 2006 16:24 :: website


Grappig, die openende of sluitende sluisdeuren … Op een van mijn eerste wandelingen in Haven zag ik ze al, zie hier


reactie
Bri :: 09 maart 2006 21:56 :: e-mail
.. … -.. .. . … .-.. ..- .. … -. ..- .- .-.. –. . — .- .- -.- –
Bri


reactie
ik :: 09 maart 2006 22:42
. .-. .. … .—- -… — — — –. . .–. .-.. .- .- – … –