Monthly Archives: July 2007

verkeersborden deel 2 (geintjes over ambtenaren)

Vroeger leerden we op de kleuterschool tellen met een telraam (een rekje met kraaltjes die je heen en weer kon schuiven). De ambtenaren die dit ook hebben gedaan die weten nog steeds hoe het moet. Maar de nieuwe generatie heeft gebruik gemaakt van de moderne techniek. De rekenmachine of calculator. ….. en ,,,,, deden hun intreden. een nul is niets. twee nullen is nog steeds niets. Maar als er iets voor staat dan zijn de rapen gaar. Dan is een bestelling van 100 palen via zo’n modern apparaat in een keer 10.000 (ja het is een punt en geen komma) palen. Wordt die ambtenaar toch boos!! Nou meneer de ambtenaar, kunt u mij dan vertellen hoe het wel gegaan is?? zegt de ambtenaar: mijn colega heeft te veel borden besteld. En al die borden nemenn natuurlijk veel ruimte in beslag. dus heb ik maar een paar paaltjes besteld zodat de borden ieder weer een paaltje hebben.  maar toen mijn collega die enorme stapel palen zag toen bestelde hij weer wat borden bij. enz. enz. Tot dat het magazijn vol was. en toen. ja nu. marktplaats? nee dat mag niet. laten we ze dan maar dumpen in Lelystad-Haven!!!697

698

Straks in verkeersborden deel 3 het begrip voetpad, fietspad de voetfiets en het voorangsfietspad waar nog best een paar bordjes bij kunnen.

verkeersborden deel 1 (Werkeiland)

Na het tijdelijke fietspad bestaande uit stalen rijplaten begint hier dan eindelijk het echte fietspad.694

En als je dan terug rijd vanaf het werkeiland richting Lelystad-Haven dan kom je dit bord tegen voordat je onder het viaduct doorfietst. 695

Op zich niets byzonders, echter ontbreekt hier nog een bord eenrichtinsverkeer. Want als we naar de andere kant van het viaduct gaan dan staat er een bord verboden voor alle verkeer.696

Kort nieuws buitenland

In China (aan de andere kant van de wereldbol) is men druk bezig met het plaatsen van de grootste wolkenkrabbers. Omdat deze wolkenkrabbers enkele honderden meters hoog zijn vragen zij om enorme funderingen. Onder zo’n fundering moeten natuurlijk enorme palen. Maar dat de palen nu zo lang moeten zijn dat ze het asfalt op de fietspaden in Lelystad-Haven omhoog drukken dat vind ik zelf een tikkeltje overdreven!! 692

Of zou het toch dat  boompje zijn met een enorm fundament aan wortels???  of Momfer de supermol??693

hondenlosloopgebieden (pisstrookjes) (vervolg)

176_2
Wijkraad buigt zich over honden losloop velden in Lelystad Haven.

Na het verschijnen van de nieuwe folder van de gemeente Lelystad bleek al snel dat de honden losloop velden zoals op de foto hierboven door mij in 2006 aangegeven een aardige afslanking hebben ondergaan. Dit in tegenstelling tot hetgeen de gemeente met de hondenbezitters enkele jaren geleden op de oude wijkpost in de Lemmerstraat hebben besproken. Zo is de hondenkop (die zijn naam eer aandoet of moet ik stellen deed!!) veranderd is in een smalle pisstrook. (het fietspad langs het water van Hollandse Hout). De komende weken gaan vrijwilligers van de wijkraad in kaart brengen hoe het wel zou moeten. De insteek is te komen tot een bijna doorlopend losloopgebied rond de gehele wijk. Hiermee vervalt de planning om het stuk tussen de harderwijkstraat en de Lemmerstraat waar tijdelijk de noodschool heeft gestaan geschikt te maken als honden los loop gebied. De planning is dit in week 31 uit te voeren en aan de gemeente aan te bieden.

Heeft u zelf nog sugesties? Laat het ons dan weten door te reageren onder aan dit bericht (openbaar) of door het sturen vann een mail aan de wijkraad onder contact.

Wordt vervolgt

Het moet niet gekker worden (vervolg)

683_1De gemeente Zeewolde heeft het gebied tussen de vogelweg en de Ibisweg tijdens de spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen.

Omdat dit een gebied omhelst dat zich uitstrekt vanaf Lelystad tot Almere voorbij de rijksweg A27 en enkele kilometers breed is staat dit generzins in verhouding tot redelijkheid. Immers, als iedere gemeente dit zou doen dan is autoverkeer binnen Nederland vrijwel uitgesloten. Nu heb ik begrepen dat de gemeente Lelystad het ook niet eens is met de actie van hun buren. (van horen zeggen). Maar hoe zit het dan met het bord tussen de Praambult en de rijksweg A6? (grijs bord links van de weg (achterzijde))Zeewolde

682_1
Het bord (gesloten verklaring) staat op het grondgebied van Lelystad. Het kan ook niet anders omdat je anders te maken krijgt met een ongewenste afsluiting halverwege een weg. Hierop zit natuurlijk niermand te wachten. Maar het zou natuurlijk wel tegenstrijdig zijn als je tegen deze afsluiting bent en vervolgen een bord plaatst of laat plaatsen op je eigen grondgebied. De vraag is; Wat gaan we hier aan doen. Pikken we het zomaar dat inwoners met name uit de omgeving Hollandse Hout en Lelystad Haven geen gebruik mogen maken van dit zeer uitgestrekte gebied tussen de aangegeven tijden? Of gaan we hier met zijn allen iets aan doen? Op dit moment ligt de vraag bij de gemeente Lelystad. Maar op kort termijn vraagt dit om actie!! Actie waarbij gedupeerden de gemeente Lelystad kunnen steunen in hun strijd tegen de buren. Of actie tegen beide gemeenten omdat het bord op het grondgebied van Lelystad staat!!  Het zal mij benieuwen.

Overigens is volgens de wetgeving bestemmingsverkeer een ruim begrip, zodat er voldoende redenen zijn om het gebied tijdens de gesloten tijden in te rijden. Zo ben ik zelf erg geinteresseerd in paardenbloemen en laten deze nu bij toeval ook in dit gebied groeien. Bovendien schrijft de wet niet voor dat ik daadwerkelijk moet stoppen om de paardebloem te bezichtigen. Aangezien het gebied zo groot is kan ik mij plotseling bedenken en vervolgens iets anders gaan doen. Zo zijn er tal van voorbeelden, zoals het zoeken naar een boerderij, appels of aardappels kopen in dit gebied of het gebruik maken van de prachtige zwemplaats in dit gebied.

Doe hier uw voordeel mee, maar accepteer nimmer een bekeuring.
U betaald immers mee aan het onderhoud van deze wegen!!!

Wordt vervolgt.

Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk (vervolg)

Op het persbericht (Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk) van de gemeente Lelystad zijn diverse vragen binnengekomen. zo vraagt men zich af waar de getallen vandaan komen die in het persbericht worden genoemd. Bovendien heeft omroep Flevoland de wijkraad gevraagd in hoeverre zij hierin betrokken zijn geweest.Binnendijk1

Hier ziet u de kruising waar het allemaal om draait met op de achtergrond een voetgangerssteegje dat uitkomt bij het zebrapad op de Ringdijk (Het zebrapad in het midden van de ringdijk met drempel)  De wijkraad heeft zich in begin 2006 op verzoek van een aantal buurtbewoners over de zaak gebogen en de stukken doorgestuurd aan de gemeente Lelystad. Hierna werd het een tijdje stil, tot het moment dat er een bewonersbrief kwam en de gemeente een persbericht naar buiten bracht. Net als in het begin van 2006 Is de wijkraad voorstander van het tegengaan van sluipverkeer door deze straatjes omdat deze gedeeltelijke afsluiting ten goede komt aan de veiligheid van schoolkinderen. Deze straat maakt  deel uit van de veilige schoolroute. Ook zijn er in een zeer kort tijdsbestek  2 ongelukken gebeurd waarbij een oudere dame met een rollator en een kind zijn betrokken.
Omdat de afsluiting nu daadwerkelijk een feit wordt en er nogal wat is veranderd met betrekking tot de school, het buurthuis en de Nieuwe MFA is er opnieuw aandacht besteed aan de gevolgen van deze afsluiting. Helaas heeft de wijkraad en wijkpost moeten constateren dat de veiligheid nog niet optimaal zal zijn. Zo vinden een aantal ouders het belangrijk om hun kind voor de school te moeten afzetten. het liefst zouden zij met hun auto het schoolgebouw binnen rijden. Hierdoor zal de verkeersintensiteit langs de MFA en de sportzaal toenemen (zich verplaatsen). Hierdoor ontstaat opnieuw een gevaarlijke situatie voor de schoolgaande kinderen. Om dit te voorkomen zal er in hetzelfde gebied nog een afsluiting gerealiseerd moeten worden. Hiervoor zijn een tweetal mogelijkheden te weten het plaatsen van  paaltjes naast de sportzaal. of het plaatsen van paaltjes op de rand van het trottoirs aan de Ringdijk naast het buurthuis.Binnendijk2

Deze laatste optie (zie tijdelijke paaltjes op de foto) verdient de voorkeur omdat hiermee de veiligheid van het voetpad op de Ringdijk automatisch een feit wordt.  Tevens verbeterd de veiligheid zich rond de bochten waar de bus al nauwelijks doorheen kan rijden. Het bestemmingsverkeer (de buurtbewoners)kunnen via de achterkant nog steeds alles bereiken, maar doorgaand verkeer is uitgesloten. Als alles volgens plan verloopt dan kunnen beide afsluitingen gelijktijdig worden gerealiseerd. Bij de  flats aan de binnendijk is ruime parkeergelegenheid aanwezig voor de ouders die hun kinderen naar school willen brengen. Voor bezoekers van de MFA is een ruime parkeergelegenheid achter de flat aan de Ringdijk (tussen de flat en het bovenwater)

De twee parkeerplaatsen bij de ingang van de MFA zijn bedoeld voor minder validen. hierop zal extra gecontroleerd worden. Vind u de drempels lastig op de binnendijk, dan moet u maar zo denken dat ze noodzakelijk zijn voor de veiligheid van het kind. (dus ook uw kind!!)

Uw reacties kunt u kwijt onder aan dit bericht (directe plaatsing zonder tussenkomst)of per mail sturen aan De wijkraad onder contact.

HOUTRIBWEG MIDDEN WEER GEOPEND VOOR VERKEER

Persbericht200_13Met ingang van 19 juli is de Houtribweg-Midden weer geopend voor het verkeer. In een aantal maanden is hier heel veel werk verzet. Er ligt nu een compleet nieuw wegdek, voorzien van geluidsreducerend asfalt. De maximumsnelheid op deze weg is verlaagd naar 50km/u.

Ook aan voetgangers en fietsers is gedacht. Op een aantal plaatsen zijn oversteekmogelijkheden gemaakt, zodat men ofwel makkelijk naar het Markermeer kan of naar de stad. Deze xe2x80x98verkeerspleinenxe2x80x99 zijn uitgevoerd in bijzonder straatwerk, met een golfmotief. Dit motief symboliseert de verbinding tussen het water en de stad.

Begin 2008 komen er ook nog twee fiets-voetgangersbruggen over de Houtribweg. Een ter vervanging van de huidige Punterbrug en een brug ter hoogte van het Galjoen. De huidige Punterbrug blijft gehandhaafd tot de nieuwe brug gereed is.

Het project is nog niet klaar. In het najaar wordt nog beplanting aangebracht in de middenberm en langs de weg. Verder zal de periode tot de plaatsing van de bruggen worden gebruikt om te beoordelen of de nieuwe weg voldoet aan de verwachtingen.

Pilot zomerschool

Persbericht200_11Pilot zomerschool op 30 juli van start


WETHOUDER WILLEM DE JAGER GEEFT STARTSEIN VOOR SUMMERxe2x80x99 S COOL

Gemeente Lelystad start in week 31 met een pilot xe2x80x9czomerschoolxe2x80x9d onder de noemer xe2x80x9cSummerxe2x80x99s Coolxe2x80x9d.

In Lelystad worden verschillende activiteiten in de zomer aangeboden, maar xe2x80x9cSummerxe2x80x99s Coolxe2x80x9d valt midden in de bouwvakantie en is daarmee in het bijzonder gericht op kinderen die niet op vakantie gaan. Dit jaar start de zomerschool als pilot van maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus en wordt gehouden in xe2x80x99t Kofschip (SGL). Deelname is gratis maar er wordt wel van de kinderen verwacht dat ze de hele week meedoen. Alle kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar zijn welkom!

Wethouder Willem de Jager zal op maandag 30 juli de opening van xe2x80x9cSummerxe2x80x99s Coolxe2x80x9d verrichten om 09.30 uur. Op het programma voor de kinderen deze week staan o.a. het oefenen van liedjes uit verschillende musicals, het maken van eigen danspassen voor een jump-sessie, het schrijven van een (rap)nummer en verschillende sportactiviteiten. Spelenderwijs werken de kinderen door deze activiteiten ook aan hun taalvaardigheid en aan andere competenties. De activiteiten worden georganiseerd door twee partners die ook actief zijn bij het organiseren van Brede School activiteiten, de Kubus en het Sportbedrijf. Vrijdag 3 augustus vindt ter afsluiting een optreden plaats van de kinderen die meedoen aan Summerxe2x80x99s Cool. Ook meedoen? Kinderen kunnen zich opgeven per mail bij l.fer@dekubuslelystad.nl of bellen met Lucia Fer, tel.  06 47 24 06 35.

Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk

Persbericht200_12Begin dit jaar heeft de gemeente uw mening gevraagd omtrent het al dan nemen van een maatregel om het sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk tegen te gaan. Dit naar aanleiding van diverse klachten over toegenomen verkeersonveiligheid en zelfs een aanrijding op deze locatie.

De voorgestelde oplossing betreft het xe2x80x98knippenxe2x80x99 van de doorgang tussen Ringdijk en Binnendijk door het plaatsen van paaltjes halverwege. Deze oplossing maakt het alle bewoners nog steeds mogelijk via de achterzijde bij hun woning te komen, alleen is sluipverkeer niet langer mogelijk.

64% van de gereageerde respondenten is voor het xe2x80x98knippenxe2x80x99 van deze sluiproute,
ten 36% die tegen is.

Er is gewacht met het nemen van de maatregel totdat alle werkzaamheden aan de mfa Lelystad-haven gereed was, zodat het verkeer hiervoor niet gehinderd werd. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de mfa afgerond en zal binnenkort deze maatregelen worden uitgevoerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer D. Drijver, telefoonnummer (0320) 27 87 94

Het moet niet gekker worden

683De gemeente Zeewolde dankt iedere houderschaps bijdragende autobezitter voor hun bijdrage aan het prachtige wegennet in de poder van Zeewolde, temeer omdat het wegennet hier mooi blijft omdat u als belastingplichtige van de door u bekostigde wegen in onze gemeente geen gebruik mag maken zodat het wegdek ook mooi blijft.

Wat betekend dit bord? zone verboden voor motorvoertuigen??

Hele gebieden worden hierdoor afgesloten.
Als elke gemeente dit gaat toepassen dan is binnenkort niets meer toegankelijk. En wie zijn de dupe van deze actie van de gemeente Zeewolde?? Juist ja. De bewoners van Lelystad haven en Hollandse Hout. Deze bewoners moeten dagelijks tientallen kilometer om rijden. Extra kosten maken om naar hun werk te gaan door het extra brandstof verbruik. En met zijn allen het milieu extra vervuilen.

Wat vind u zelf van deze actie van de gemeente Zeewolde?

binnenkort meer.

682

Binnenkort meer informatie over dit milieu vervuilend bord en de bijdrage aan het broeikast effect.

Persbericht200_10Droog weer biedt pas na enige tijd uitkomst
GEMEENTE HEEFT ACHTERSTAND IN  GROENONDERHOUD EN ONKRUIDBESTRIJDING

Het aanhoudende natte weer zorgt voor problemen in het onderhoud van openbaar groen en de onkruidbestrijding in verharding.  De gemeente Lelystad geeft aan dat bewoners er rekening mee moeten houden dat de beeldkwaliteit van straat en plantsoen niet op korte termijn verbetert. Het melden van klachten heeft alleen zin bij ernstige gevallen van overlast, indien bijvoorbeeld een goede afwatering in gevaar is.

Door de warmte in het voorjaar en de aansluitende wekenlange regenperiode is er sprake van extreme (on)kruidgroei, zowel op straat als in het plantsoen. Afdeling Wijkbeheer en de door de gemeente Lelystad ingehuurde aannemers hebben hun handen vol aan het maaien van gazons en de onkruidbestrijding in verharding. Waar mogelijk zet de gemeente extra personeel in, maar de grenzen van wat mogelijk is, zijn nagenoeg bereikt.

Voor een goede bestrijding is droog weer nodig. Bij nat weer mag niet gespoten worden. Bij straatkolken vindt vanwege de gehanteerde methode van Duurzaam Onkruid Beheer nooit bestrijding met chemische middelen plaats. Dat voorkomt uitspoeling naar het oppervlaktewater. Het is met name rond deze straatkolken waar soms hele plukken met onkruid staan. De gemeente Lelystad geeft prioriteit aan het weghalen van onkruid op deze plaatsen. Daarom is er extra inzet ingehuurd voor mechanische onkruidbestrijding, niet alleen bij straatkolken maar ook op andere plaatsen in de verharding.

Zodra een droge periode aanbreekt kan de onkruidbestrijding goed ter hand worden genomen. Na het bespuiten kan pas na circa 2 tot 3 weken het dode gras uit de bestrating worden weggehaald. Dat betekent dus dat een net straatbeeld niet meteen is gerealiseerd en dat de gemeente begrip vraagt voor deze tijdelijke rommelige aanblik.

Gevaarlijk speelgoed, stevige zitplaats

Recht tegenover het buurthuis (MFA) bevind zich een groepje bankjes of paaltjes waar men gezellig bij elkaar kan zitten. Helaas heb ik moeten constateren dat het zitten veel weg heeft van definitief vast zitten. En je moet er toch niet aan denken dat een kind val het ene paaltje op het andere paaltje springt. Het zou dan wel eens zo kunnen zijn dat het kind beter hoorbaar is dan de sirene die elke eerste maandag van de maand om 12:00 uur staat te loeien.

679

680

681

Het zal mij benieuwen hoe lang deze situatue blijft bestaan?? 

Verstopertje spelen

Omdat het vandaag zondag is gaan we verstoppertje spelen. En de gemeente speelt mee.
Wat zit er verstopt onder dit water???

672

De bestrating van het schoolplein

673

En wie of wat zit er verstopt in dit bosje??

674

Goed geraden. De afvalbak. Zou de gemeente ook zo goed zijn in het opsporen van de afvalbak? of vertellen jullie het als je de man van de gemeente tegenkomt?? Wel even zoeken, want ook hij doet mee met verstoppertje spelen!!

675

676

De volgende bossage (begroeiing) bevind zich aan het begin van de hondenkop. Wat zal zich daar nu verstopt hebben???

677

Juist ja, gewoon een boot. en hij ziet er nog goed uit. Wie is de eigenaar van deze boot? Of wie wordt de nieuwe eigenaar? Als je goed zoekt ligt erook nog een redelijk goede surfplank. Hier heeft voorlopig de natuur gewonnen in het spel vestoppertje spelen!!

678