Monthly Archives: October 2005

Mea culpa (ik beken schuld)??

Naar zeggen (zie reactie bij De Sluis) schijnt dat pad bij het speeltuintje in de Purmer gewoon eigendom te zijn van die mensen daar. Ik vraag me af waarom dat gele fietshek daar dan staat.
Nu kan er sprake zijn van een aantal situaties:

1. dat pad was van meet af aan geen openbaar bezit,
2. dat pad is door de gemeente per ongeluk van de bewoners xe2x80x9cingepiktxe2x80x9d en na jaren weer teruggegeven
3. het pad was wel openbaar bezit
4. dat pad is door de gemeente op de een of andere manier verkocht aan de bewoners??

Ik weet zelf niet beter dan dat daar een pad was. Al moet ik toegeven dat ik er al lange tijd niet geweest ben (kleine kinderen worden groot). Wie ken het ware verhaal? De informatie die ik heb gekregen, schijnt niet correct te zijn al kwam ie mij betrouwbaar over. Als dat zo is dan zeg ik oprecht : mea culpa, sorry!
Het berichtje was zeker niet bewust verdraait of verzonnen! Zegt u het maar! Natuurlijk zal, indien van toepassing, een rectificatie geplaatst worden. Ook al ben ik geen krant.


jacqueline de bock :: 21 oktober 2005 22:21


Ik wilde even een reactie geven als bewoner van het desbetreffende pand omdat er wat verwarring blijkt te onstaan over het pad zoals jaren het geval is. Er is hier helaas een bewoner uit dit hofje die het verhaal een beetje warrige draai geeft. Het pad is eigendom van ons, was een erfdienstbaarheid op gevestigd die er legaal door een notaris afgehaald is, die heeft precies uitgezocht wat wel en niet mogelijk was . Daarbij is het een feit dat de gemeente hierin geen partij meer was nadat de beide panden met stukken grond aan particulieren ( wij dus) is verkocht. Nu weet deze bewoner dit verhaal met een heel circus eromheen hoog te houden en heeft raad van state inderdaad geconcludeerd dat de gemeente zijn uitspraken moet herzien. Daarmee niet zeggende dat het open moet, als de gemeente nu weer besluit dat het dicht blijft is het weer een gewonnen kwestie. Die kans is relatief groot daar het particulier bezit is, dus uiteraard blijven wij als bewoners strijden voor ons legale recht


jacqueline de bock :: 21 oktober 2005 22:27


en dan nog wat, het pad was in de tijd toen de huizen van de woningbouw waren openbaar, zij bepaalden toen wat er mee gebeurde vandaar de gele fietshekjes. Wij wilden niet de verantwoording er meer voor hebben toen t eigendom was, want als er iemand op zijn snater gaat ben je als eigenaar verantwoordelijk voor eventuele kosten. Dat zijn de lasten van een erfdienstbaarheid, die overigens alleen voor ons beiden gold en verder voor niemand. Dus mensen laat je aub niet helemaal gek maken door een eenzijdig verhaal, t ligt echt anders…..hoop dat dit voor opheldering zorgt!!!


terry :: 22 oktober 2005 14:27


allereerst moet ik u melden dat ik het netjes vind dat u bekent niet zorgvuldig te zijn geweest, ten tweede als u de situatie ter plekke ziet kan het er raar uitzien maar er staat een garage op het stuk waar het om gaat en met vergunning, dus als het openbaar zou zijn zou de gemeente daar dan een vergunning voor afgeven, wist u dat er meer van dit soort paden zijn afgesloten in de haven daar hoor je niets over omdat er een loopt langs het huis van de persoon die blijft klagen in dat pad zit zelfs een brandkraan, maar het is meer pesterij dan zinvol want als het echt om kinderen zou gaan dan kan zijn eigen pad open,en dat er veel hantekeningen zijn dat snap ik niet want buiten het hofje om heeft niemand baat bij dat pad dus ik kan ook hantekeningen ophalen bij mensen die er niets mee van doen hebben, wat ik al zei het gaat nergens over maar sommige mensen weten niet van ophouden, ga eens naar een pretpark of een dierentuin met de kids maar stop je energie niet in een verloren zaak zwaai naar mekaar en groet mekaar wees blij dat we in een huis mogen wonen, en laat kinderachtige spelletjes over aan de toekomst en dat zijn de kinderen.


annoniem :: 22 oktober 2005 21:37


bij deze wil ik ff melden als buurtbewoner van de purmer ik was ook eerst boos maar later niet meer .ik vind het nu heerlijk dat het pad dicht zit.ook voor de kinderen . ze kunnen er nu maar 1 kant uit .dus ze kunnen niet meer zo snel weg lopen . ik heb er heel veel spijt van dat ik in het begin van die periode een handtekening heb gezet.
bij deze ik hoop dat het pad lekker dicht mag blijven


Chris Koeree:: 16 november 2005


Beste lezers
In de eerste drie reacties word ik afgeschilderd als iemand die uit eigenbelang handelt en de zaak verdraait. Voor de buurtgenoten die mij kennen, zij weten wel beter. Voor degenen die mij niet kennen de volgende reactie.
Dit is een opsomming van feiten en niet van de zogenaamde drogredenen waar de afsluiters van het voetpad graag mee aankomen.
Op 16 maart 2000 werd het voetpad tussen Purmer 1 en 2 tot grote ontsteltenis van vele buurtbewoners illegaal afgesloten. Het betreft hier een stuk grond, welke eigendom is van de bewoners, maar waarop een openbare weg is gelegen.
De wet stelt dat de bewoners deze openbare weg niet mogen afsluiten. Dit werd op basis van onwaarheden toch gedaan.
Op 28 januari 2003 is door het Kadaster te Lelystad een onderzoek gedaan naar de erfdienstbaarheid van voetpad betreffende het perceel Pumer 1 en 2 te Lelystad. De uitkomst geeft duidelijk weer dat er nog steeds een erfdienstbaarheid van voetpad ten gunste van 152 percelen bestaat. Zolang deze bewoners hier geen afstand van doen via een notarixc3xable akte blijft deze erfdienstbaarheid bestaan.
En zelfs op 14 juli 2004 is door de Raad van State een uitspraak gedaan inhoudende dat het voetpad volgens de wegenwet een openbare weg is. Dit is na te lezen op  www.raadvanstate.nl onder uitspraken (zaaknummer 200308301).  Ook kunt u de uitzendingen van omroep Flevoland bekijken op www.omroepflevoland.nl onder nieuwsarchief zoeken (voetpad) 15-7-2004. U weet dan gelijk wie ik ben.
Wist u trouwens dat deze bewoners de gelegenheid krijgen om onttrekking aan de openbaarheid aan te vragen en hiervan gebruik hebben gemaakt. Het lijkt de omgekeerde wereld wel. Eerst illegaal afsluiten met steun van de gemeente en dan verzoeken om legalisatie. Is dit het nieuwe beleid van de gemeente om dichter bij de inwoners te staan,
of is dit alleen weggelegd voor bepaalde inwoners ?
Geloof niet alles wat u leest,  controleer de feiten, ze staan u ter beschikking.

Vertel uw kennissen en buren over dit web-log, zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er in hun omgeving gebeurd.

Alvast prettige feestdagen
En een openbare afsluiting van 2005

Chris

Annexatie van openbaar bezit

Wat ik nu onder ogen krijg, is bijna niet te geloven.

Kan je in Lelystad openbare grond bij je eigen tuin annexeren? Ja zeker, dat kan! Maar dan moet je wel contacten hebben op het Stadhuis , denk ik. Anders kan het toch echt niet? Al jaren geleden heeft een tweetal bewoners in Haven aan de Purmer zich een toegangspad tot een speeltuintje in de Purmer toe gexc3xabigend. Ondanks klachten van omwonenden bij de gemeente hierover, doet de gemeente niets.

De klagende burgers worden al heel lang aan het lijntje gehouden. Die moeten gewoon omlopen, dus, net als de kinderen. Ambtelijke willekeur, vriendjespolitiek of omkoperij, diefstal en heling of allemaal onzin? De gemeente mag het zeggen, maar zwijgt in alle talen.

Op bijgaande foto is duidelijk te zien, dat ter hoogte van de anti fiets hekjes een nieuwe schutting geplaatst is:

1_1

2_1

Reactie:: Terry | 21 oktober 2005 om 20:23

dit gaat over het pad waar nogal wat ongegronde ophef over is en word op deze site een beetje verdraaid weergegeven alsof er hier Palestijnse grondgebieden worden afgenomen, ten eerste praat men hier over eigen grond en niets diefstal, alles staat notarieel vast.maar hier worden verhalen weergegeven zonder dat er iets word gevraagd aan de betrokkenen,dus over vriendjes politiek gesproken wie is nou wie verdiep je in onderwerpen voordat je denkt alles te kunnen publiceren,en neem eens contact met mij op je hebt mijn email adres maar je laat niets horen jammer je hebt een leuke site maar weet nu dat veel mischien uit zijn verband word getrokken dus is alles wat je publiceerd wel zo , ik weet het niet

Reactie:: Willy | 21 oktober 2005  21:34

Ik kreeg een kopie van een soort verklaring, waarin dit verhaal wordt beschreven, inclusief foto van bovenaf genomen, namen en adressen van mede ondertekenaars uit de buurt. Maar als dit hele verhaal niet zou kloppen, dan hebben ze er in de buurt wel erg veel werk van gemaakt. Of moet ik denken : Waar rook is??
Was het oorspronkelijke pad een fout van de gemeente? Was dat pad op grond van andere eigenaren aangelegd?
Ik sta open voor aanvullingen cq correcties. U zegt het maar.