Category Archives: Werk

toren Lelystad

Met enige regelmaat liet ik u foto’s zien gemaakt vanuit de zendtoren aan het begin van de dijk naar Enkhuizen. De meeste van u hebben de toren wel eens gezien. Maar hoe ziet zo’n toren er van dichtbij nu uit. Gaat u mee naar boven?

419

We staan hier op het dak van het betonnen deel op een hoogte van 142 meter. De mast waar u naar kijkt heeft een hoogte van ruim 40 meter. Dit brengt de totale hoogte op 185 meter. De plaats waar ik mij nu bevind moet binnen enkele minuten weer verlaten worden omdat de straling van de zenders van 50 kiloWatt dusdanig hoog is dat het onverantwoord is er landurig zo dicht bij te staan. Lager in de toren is de veldsterkte geen enkel probleem. Maar een langdurig verblijf op het dak is onverantwoord. De kleine antenne rechtsonder is een van de twee antennes die gebruikt worden door een groep zendamateurs. Een zogenaamde repeater. onderhouden door hobbyisten zoals ik er zelf ook een ben. Via deze repeater kunnen radiozendamateurs vanuit de auto grote afstanden overbruggen met andere amateurs elders in Nederland. De grote groepen antennes vier boven elkaar in drie richtingen en de groep daarboven bestaande uit zes lagen in alle richtingen zorgen ervoor dat de radiozenders zoals sky 538 en nog een aantal analoge zenders op uw radio zijn te ontvangen. Helemaal bovenop (van hier niet zichtbaar)Bevind zich een batterij antennes die voor de digitale televisie (digitenne)moeten zorgen. Helaas worden zij niet gebruikt omdat de reikwijdte te groot is. Enkele meters hoge bevind zich een kleine antenne voor het semafoon netwerk op 185 meter hoogte. Op de foto hieronder krijgt u de indruk van de gebruikte coaxkabels (de hand is van de eerlijke vinder) Dit is overigens niet de dikste coaxkabel. In lopik en smilde zijn de kabels eens zo dik. wel iets anders dan we thuis gebruiken voor de kabeltelevisie of een xchotelantenne.

420

Zo, en nu weer snel van het dak af.

wachtruimte

Soms wordt het wel eens erg laat. Dan moet je de nacht doorbrengen in een hotel. Op de foto hieronder zie je een wachtruimte met open haard in het midden. Wie weet waar deze mooie wachtruimte zich bevind??

405

Wat is er zo bijzonder aan deze wachtruimte?  De foto is wat onduidelijk, maar als je de andere foto’s bekijkt dan zie je al snel waar het om gaat. De uitstraling doet in eerste denken aan een zeer luxe aangelegenheid. Maar de werkelijkheid is toch iets anders. Maar wees eens eerlijk! Zou u dit verwachten in een stationshal in Amsterdam? Deze wachtruimte vind u op station Sloterdijk in Amsterdam. Keurig onderhouden en aan beide kanten van de pilaar bevind zich een beeldscherm met levensechte vlammen van een open haard. Het heeft verder niets van doen metonze wijk,maar ik wilde u deze schoonheid toch even laten zien.

406

407