Monthly Archives: November 2007

Persbericht200_22Lelystad levert eerste flitsvergunning in Flevoland

NIEUW xe2x80x98VERGUNNINGENLOKETxe2x80x99 IN INFOCENTRUM VERBETERT DIENSTVERLENING

Vrijdag 23 november opent wethouder Patrick Tetteroo de nieuwe frontoffice van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening. Medewerkers van deze afdeling zitten voortaan in een open, makkelijk toegankelijk loket binnen het onderdeel Wonen van Infocentrum Lelystad in de hal van het Stadhuis. Letterlijk temidden van de informatie die het Infocentrum geeft over bouwprojecten en bestemmingsplannen, zijn zij ook in staat hier informatie over te geven. Als eerste gemeente in Flevoland is het in Lelystad vanaf 23 november ook mogelijk een zogenoemde flitsvergunning aan te vragen voor lichte bouwvergunningen [vandaag aanvragen = morgen afhalen].

Met de opening van het specifieke vergunningenloket van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening verbetert de gemeente haar dienstverlening aan de burger. Binnen het Infocentrum is een herkenbare werkplek ingericht met zichtbare medewerkers die op een laagdrempelige manier door burgers zijn aan te spreken. De dienstverlening gebeurt sneller en er is een beter en breder aanbod van informatie.
De openingstijden van het vergunningenloket zijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 xe2x80″ 12.00 uur.

Flitsvergunning
Nieuw is de afgifte van een zogenoemde flitsvergunning. Voorwaarden voor een flitsvergunning:
– de aanvraag moet lichtvergunningplichtig zijn
– de aanvraag moet voldoen aan de sneltoetscriteria van welstand of welstandsvrij zijn;
Lichte bouwvergunningen die aan deze voorwaarden voldoen zijn o.a. dakkapellen en gevelwijzigingen. Jaarlijks komen ongeveer 100 aanvragen hiervoor binnen.

Het aantal en het soort vergunningen dat bij het nieuwe vergunningenloket kan worden aangevraagd wordt al heel snel sterk uitgebreid. Zo kunt u er binnenkort ook terecht voor een sloopvergunning of een horecavergunning. Vanaf januari 2008 kunnen er ook milieumeldingen worden gedaan en kan een gebruiksvergunning worden aangevraagd.

JAARLIJKSE BLADACTIE VERVROEGD VAN START

Persbericht200_21Bladkorven beschikbaar voor bewoners

De jaarlijkse bladactie start dit jaar al op maandag 12 november en zal naar verwachting vier weken duren. De afgelopen weken is er zoveel blad van de bomen en struiken afgekomen, dat er niet langer kan worden gewacht met het opruimen. Nieuw dit jaar is de inzet van grote bladkorven. De bladkorven worden wijze van proef en zolang de voorraad strekt, beschikbaar gesteld aan bewoners die daarom vragen.

Ze worden enkele dagen voordat de bladactie plaatsvindt nabij de woning van de aanvrager op een grasveld geplaatst in het openbaar gebied. De korf kan gebruikt worden door de aanvrager maar ook door buurtbewoners om blad in te doen afkomstig uit particuliere tuinen of uit het openbaar gebied.

De aanvrager wordt verzocht, er ook met buren over te spreken zodat de korven optimaal gebruikt worden. Op de dag dat in de betreffende wijk de bladactie wordt uitgevoerd wordt de korf leeggehaald en daarna verplaatst naar een volgende locatie. Bladkorf

De bladkorven kunnen worden aangevraagd
via het Servicemeldpunt van de gemeente.
Telefoon: 278 911 of bij de Wijkposten