Het moet niet gekker worden

683De gemeente Zeewolde dankt iedere houderschaps bijdragende autobezitter voor hun bijdrage aan het prachtige wegennet in de poder van Zeewolde, temeer omdat het wegennet hier mooi blijft omdat u als belastingplichtige van de door u bekostigde wegen in onze gemeente geen gebruik mag maken zodat het wegdek ook mooi blijft.

Wat betekend dit bord? zone verboden voor motorvoertuigen??

Hele gebieden worden hierdoor afgesloten.
Als elke gemeente dit gaat toepassen dan is binnenkort niets meer toegankelijk. En wie zijn de dupe van deze actie van de gemeente Zeewolde?? Juist ja. De bewoners van Lelystad haven en Hollandse Hout. Deze bewoners moeten dagelijks tientallen kilometer om rijden. Extra kosten maken om naar hun werk te gaan door het extra brandstof verbruik. En met zijn allen het milieu extra vervuilen.

Wat vind u zelf van deze actie van de gemeente Zeewolde?

binnenkort meer.

682

Binnenkort meer informatie over dit milieu vervuilend bord en de bijdrage aan het broeikast effect.

2 thoughts on “Het moet niet gekker worden

  1. psilin

    Ik heb bezwaar aangetekend zodra deze borden verschenen. Zowel de provincie Flevoland alsmede de gemeente Lelystad vinden dat de afsluiting rechtmatig is.
    Er loopt van mij nog een bezwaarprocedure bij de gemeente Zeewolde, maar de uitkomst laats zich ongetwijfeld raden

Leave a Reply