mediation (vervolg)

NIEUW PROGRAMMA VAN KLAAS WILTING

OP TV FLEVOLAND:

DE MEDIATOR

xe2x80x98De Mediatorxe2x80x99, dat is de naam van het nieuwe televisieprogramma dat vanaf 7 oktober op TV Flevoland te zien is. In dit programma gaat Klaas Wilting op bezoek bij Flevolanders die met elkaar in de clinch liggen. Het programma wordt wekelijks op zaterdag uitgezonden.   

Binnen de juridische wereld is mediation een relatief nieuw verschijnsel. Als alternatief voor rechtspraak biedt het mensen de kans om hun conflicten zelf tot een positief einde te brengen: sneller, goedkoper en eenvoudiger dan een juridische procedure. Een speciaal opgeleide en onpartijdige mediator stimuleert conflicterende partijen om via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.

In xe2x80x98De Mediatorxe2x80x99 behandelt Klaas Wilting iedere week een nieuwe zaak. Hij benadert het programma vanuit zijn expertise en ervaring als communicatiedeskundige. Wilting hierover:xe2x80x98Emoties van mensen kunnen soms zo hoog oplopen dat conflicten onoplosbaar lijken. Mediation biedt mensen een uitweg om dat slepende conflict eindelijk achter zich te laten. Ik vind het fantastisch om mensen die weg te kunnen wijzen. De bemiddeling zelf laten we vanzelfsprekend over aan een professionele en ervaren mediator. Samen zoeken naar een positieve oplossing, daar gaat het omxe2x80x99.

De afgelopen jaren maakte Klaas Wilting elke week voor TV Flevoland xe2x80x98De 12e Provinciexe2x80x99, een populair programma waarvan 8 series gemaakt werden en waaraan meer dan 100 bekende Flevolanders hun medewerking verleenden. Met xe2x80x98De Mediatorxe2x80x99 hoopt Wilting opnieuw een succesvol televisieprogramma te kunnen realiseren, ditmaal zonder bekende Nederlanders, maar met gewone Flevolanders die op deze manier in de gelegenheid worden gesteld een conflict op te lossen.

Iedere week wordt een nieuwe zaak behandeld. Alle denkbare geschillen lenen zich voor mediation en komen in aanmerking in het programma behandeld te worden: burenruzies, echtscheidingsperikelen, consumentenzaken, onaangename situaties op de werkvloer etc.. Iedereen die denkt baat te hebben bij Mediation en mee wil werken aan het programma kan contact opnemen met De Filmboulevard, het Almeerse productiebedrijf dat de programmaxe2x80x99s in opdracht van TV Flevoland maakt: 036-52161119. Meer informatie is te vinden op www.detvmediator.nl. Deelnemers aan het programma hoeven niets te betalen voor de bemiddeling. 

Leave a Reply